@-GRIS 9 september 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 37
Slaktsvinspriserna fortsätter falla i Danmark och Tyskland, men är oförändrade i Sverige
Slaktsvinspriserna fortsätter falla i Danmark och Tyskland, men är oförändrade i Sverige och övriga Norden. Danska priset gick ned 20 danska öre i veckan och faller 30 till nästa vecka. Det är dryga 60 svenska öre. Tyska priset har backat ännu kraftigare, 5 cent denna vecka och faller 5 cent nästa vecka, dvs ca 95 öre. Även danska suggpriset faller ytterligare 30 öre på måndag.
Swedish Meats höjning av partipriset i veckan har fått bra genomslag, enligt marknadens aktörer, vilket bl a kan bero på brist på slaktsvin och därmed råvara. Det menar i varje fall Thomas Olander, Ugglarps Slakteri, som inte kunnat leverera alla ordrar den här veckan p g a brist på råvara.   

Mer tid för grisarna och bättre tillväxt pressar priserna
Slaktsvinspriserna har även sjunkit i flertalet andra EU-länder, utom England, där priset gått upp. Det starkt stigande priset i Italien ser ut att plana ut. Den europeiska prissänkningen började i Frankrike och har nu spridit sig till flertalet länder. Som danska bedömare sa för någon vecka sedan, kan små förändringar på marknaden påverka priserna. Det som enligt olika bedömare påverkat marknaden är att skördeperioden är över och de uppfödare som prioriterat skördetröskan framför svinstallet, har skickat fler grisar till slakt. Den kraftiga värmen i södra Europa har gått tillbaka och fått grisarna att börja växa igen. Det spås således fler grisar till slakt närmaste tiden. Risk för sjunkande priser gör att fler anmäler till slakt, vilket späder på utbudet.
Slakterierna betalar givetvis inte heller mer än man behöver, särskilt efter en period då man överbetalat slaktsvinen för att få råvara till sin produktion, för att kunderna inte ska vända sig till andra leverantörer.
Futurepriserna i Hannover har vänt uppåt igen för perioden oktober till december, men är i övrigt fortsatt nedåt eller oförändrade.

Danska uppfödarna fortsatt på krigsstigen
De danska slaktsvinsuppfödarna, som varit på krigsstigen mot sin förening Danish Crown en längre tid p g a dålig betalningsförmåga, fortsätter kritiken. I ett öppet brev kräver man kraftfulla förändringar av styrelsen, bl a minskning av antalet ledamöter och styrelseproffs. /LG  

Partipriset,
Partipriset är oförändrat vecka 37.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 37          Slakteri                           Viktgr kg          v 36        v 35       v 34       v 33        v 32   
 12,55   Ginsten Slakt            65 - 94,9     >12,55    12,30    12,30    12,30    12,30  
 ej satt     KLS                         64 - 94,9     >11,75** 11,50    11,50  >11,50    11,25      
  11,55    Skövde Slakteri        75 - 94,9      >11,55    11,30    11,30  >11,30    11,20   
  11,50     Swedish Meats          73 - 94,9*    >11,50    11,25    11,25  >11,25    11,00        
  11,50    Alviksgården            fria vikter     >11,50    11,25    11,25  >11,25    11,00
  11,50     Ystad Slakteri AB         71 – 95     >11,50    11,25    11,25   >11,25   11,20     
  11,50     Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     >11,50    11,25    11,25   >11,25   11,20    
   11,50     Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9     >11,50    11,25    11,25  >11,25    11,00   
 Ej satt     Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      >11,50    11,25    11,25   >11,25   11,20        
Ej satt     SLP                         70 – 94,9      >11,50   11,25    11,25  >11,25    11,20    
* Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.
** Rättelse: Priset uppgavs felaktigt till 11,70 i förra utgåvan.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.25, norsk 1.18, euro 9,34.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta       v 37       v 36       v 35      v 34     v 33        
11,00
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr     <8,80   <9,10   >9,30   >9,10  >8,90     
23,44  Norsk Kjött                 55,1 – 77,0 kg*    nkr   19,87    19,87   19,87   19,87  19,87     
11,76 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro     1,24     1,24    1,24     1,24    1,24    
12,60 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro     1,35     1,35    1,35     1,35    1,35   
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 8 september 2005. Eurokurs 9.34 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land                v 36        v 35       v 34        v 33         v 32      
10,74  Frankrike       <1,15   <1,23   <1,26    >1,27      1,23   
13,72  Tyskland        <1,47     1,52   >1,52    >1,49    >1,47      
10,46   Belgien          <1,12   >1,15   >1,13      1,12      1,10   
11,30  Italien              1,21   >1,21     1,06    >1,06      1,01        

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 8 september, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån         v 36          v 35          v 34           v 33         v 32          v 31                  
Sep     1,440   <1,440    >1,480    >1,477   >1,474    >1,455    
Okt   >1,345   <1,340      1,365    <1,365   >1,367    >1,352  
Nov   >1,340   <1,333    >1,358    <1,347   >1,355    >1,340   
Dec   >1,315   <1,300    >1,335    >1,329   >1,324    >1,310  
Jan   <1,279   <1,280    <1,310    >1,313   >1,300    >1,280  
Feb   <1,330     1,340    <1,340    <1,343   <1,350    >1,360     
mars  <1,320    1,360      1,360      1,360   <1,360    >1,365     
April    1,370     1,370      1,370      1,370     1,370      1,370    
Maj     1,385     1,385    >1,385      1,380     1,380      1,380   
Juni    1,385     1,385    >1,385      1,380     1,380      1,380
Juli     1,380     1,380      1,380      1,380     1,380
Aug    1,380

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,34. Korrigerade noteringspriser. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                   v 36          v 35          v 34          v 33         v 32         v 31      
15,30
  Portugal     <1,638      1,698      1,698     1,698   >1,698     1,678   
14,90  Italien        >1,595   >1,576    >1,481     1,323   >1,323     1,310  
14,00   England      >1,500     1,486      1,486    >1,486   <1,472   <1,486  
13,70  Spanien      <1,465     1,509     1,509      1,509     1,509     1,509    
13,22* Tyskland     <1,416     1,466    >1,466    >1,436   >1,416     1,386   
13,10  Belgien       <1,403   >1,477    >1,440    >1,427     1,390   >1,390  
12,88   Österrike    <1,380     1,430      1,430    >1,430    >1,410     1,380  
12,86   Holland      <1,377   >1,425    >1,416    >1,377    >1,367     1,357   
12,55   Frankrike    <1,344   <1,412    >1,453    >1,413   >1,410   >1,371   
12,47    Sverige        >1,335      1,308        1,308     >1,308        1,280       1,280      
12,36   Danmark    <1,324   >1,351    >1,324    >1,297      1,270     1,270    
Senaste notering saknas:
13,72   Tjeckien       ------     -------     >1,469    <1,457    <1,467     1,470  
13,30    Polen          ------      ------     >1,424    >1,408    <1,396   >1,399
12,63    Irland          ------    <1,353      1,387       1,387      1,387     1,387    
* Tyska noteringen går ned 5 cent (drygt 45 öre) ytterligare på måndag.

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr          v 37          v 36       v 35        v 34         v 33       v 32  
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över       7.05     >7,05     6,80      6,80     6,80      6,80  
Swedish Meats       140 kg och över      6,85     >6,85     6,60      6,60      6,60     6,60     
Skövde                      140 – 58 %       6,85     >6,85     6,60      6,60      6,60     6,60    
Dalsjöfors Slakteri                 58 %      6,85     >6,85     6,60      6,60      6,60     6,60    
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %   ej satt     >7,35     7,10      7,10      7,10    7,10  
SLP                       140,1 kg- 58 %   ej satt     >7,35     7,10      7,10      7,10    7,10    

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta       v 37        v 36       v 35       v 34      v 33      v 32       v 31    
8,25   
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr   <6,60    <6,90   >7,10   >6,90  >6,70  >6,50   >6,30  
4,10  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E    euro     0,46      0,46     0,46     0,44     0,44    0,44     0,44
4,39   Snellmans                     Klass E            euro     0,47      0,47     0,47     0,47     0,47    0,47     0,47  

Valutor
Fredagar        i dag         v 36        v 35       v 34        v 33          v 32     
Pund         >13,80   <13,66  <13,68  >13,74  >13,51   <13,41
Dollar          >7,51    <7,44    <7,58   >7,66    <7,45     <7,54    
Euro            >9,34    <9,31    >9,34   >9,33    <9,30     <9,34      
Dansk           1,25      1,25      1,25     1,25      1,25     <1,25    
Norsk            1,19    >1,19    >1,18   <1,17      1,18     <1,18    
Yen            >6,79     <6,76   <6,89   >6,94   >6,80      <6,77    

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det ser bra ut för skinka och något bättre för kotlett. Men det är fortsatta problem med karré och försäljningen av sida är något svag. Sammantaget ser det dock bra ut på svenska marknaden. Acceptansen för höjda partipriset i veckan har varit god. Det vi inte är glada för är sänkningen av noteringen i Danmark, som stressar kunderna.
SLP
Peter Johansson: -Veckan har varit ganska normal försäljningsmässigt, utan större förändringar på marknaden.    
Ginsten Slakt
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden rullar på bra.
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden har varit lik förra veckan, med bra försäljning, svagare dock för karré och kotlettrad, men starkare för skinka. Det har varit svårt att få ut hela senaste partiprishöjningen. Kalkylerna är rätt hyfsade.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Det blev inte fullt genomslag för partiprishöjningen på alla produkter under veckan, men det gick lättare än vanligt att få till stånd prishöjningar. Det brukar ta längre tid. Det beror troligtvis på att det är brist på grisar.
-Försäljningen är fortsatt god och den här veckan har vi inte kunnat leverera alla ordrar p g a brist på råvara. Det har inte gått att köpa de volymer som saknats. Våra egna frysar är tömda.
Dahlbergs Slakteri
Per Olof Dahlberg: -Det fina vädret ökade efterfrågan på karré och kotlett något, men vädret påverkar inte så här års konsumtionen som på våren. Vi har balans mellan tillförsel av grisar och försäljning, men väntar brist på slaktgrisar inom kort.  
Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Marknaden är lugn och stabil, typisk för årstiden. Men prissänkningarna i Danmark och Tyskland oroar.
Danish Crown
När påfyllningen av lagren efter semestrarna blev utförda, kom den sedvanliga prisavmattningen, som blev ganska kraftig på skinka med 5 – 10 cent per kilo. Även bog och annan charkråvara kom under press, med prisfall som följd. Karrén har fortsatt sjunkande pristrend, men mängdmässigt har det fina sensammarvädret förbättrat situationen. Baconmarknaden visar god efterfrågan efter prisreduktionen och de många säljkampanjerna har också hjälpt upp situationen.
Efterfrågan på griskött från Ryssland och Centraleuropa är fortsatt god, medan Japan ligger stilla. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna höjs 10 öre för bis och bas, 35 öre för nyavvanda, 10 öre för KRAV. Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Klass, kr/kg                v 37          v 36           v 35           v 34           v 33           v 32     
Bis Plus,23 kg      >17,80   >17,60    >17,45    >17,30    >17,20      17,10  
Bas, 23 kg           >16,40   >16,30    >16,15    >16,00    >15,90      15,80   
Nyavvanda, 9 kg   >35,65   >35,30    >34,85    >34,50    >34,40      34,30   
KRAV, 23 kg         >23,40   >23,30      23,20    >23,20    >23,10      23,00   
KLS
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
KLS Smågris          ej satt   >18,15     >17,95    >17,80    >17,60      17,45  
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                ej satt   >18,40   18,25     18,25      >18,25      17,75     
Ugglarpsgrisen       ej satt   >17,40   17,25     17,25      >17,25      16,75    
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 30 kr/smågris.
SwedeHam+          ej satt  >17,71   >17,58    17,34      >17,34      17,29     
SwedeHam            ej satt  >16,41   >16,29    16,05      >16,05      16,01     
Vita                      ej satt  >15,31               >15,20      >14,97      14,93    
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                    ej satt  >18,40    18,25     18,25      >18,25*     17,75    
* Höjningen är tillfällig.
Dahlbergs  
Marknadstillägg på förmedlingsgrisar 25 kr.
Särklass D             ej satt >17,75   >17,60   >17,50     >17,35      17,20        

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.25. Smågrispriserna ner.
Skr    Vecka, dkr               v 37        v 36       v 35        v 34        v 33        v 32   
241   Basis 7 kg          <193     <201   >206    >201    >197     <190    
425   Basis 30 kg        <340     <352   >360    >352    >344       336   
247   SPF+Myc 7 kg     <198     <206   >211    >206    >202     <195  
431   SPF+Myc 30 kg   <345     <357   >365    >357    >349       341  
252   SPF 7 kg            <202     <210   >215    >210    >206     <199   
436   SPF 30 kg          <349     <361   >369    >361    >353       345    
873   Økologi 30 kg    <699     >706   >704    >697    >690     >683   

Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.18
637   25-kilos            <540       590     590      590       590       590    
Snellmans
Euro, kurs 9,34
579  Grund 30 kg A1*    62         62      62        62         62         62      
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port –Bristen på smågrisar är oförändrat ca 24 000 till vecka 37.

Alla gyltämnen i handeln nu mycoplasmavaccinerade
Alla gyltämnen som säljs från nu är mycoplasmavaccinerade. Obligatoriet infördes i juli, enligt en överenskommelse mellan Djurhälsovården, QG och Avelspoolen. Tidigare har vaccineringen varit frivillig. Så småningom slår detta igenom även på alla betäckningsfärdiga gyltor.
  
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Smågrisunderskottet är oförändrat ca 1 800 till vecka 37.
SLP
Peter Johansson: -Bristen på smågrisar är ca 2 500.   
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Bristen på smågrisar till vecka 37 är ca 3 000. /LG

Nyheter
Larm om svinpest i Danmark, igen
I morse blev en besättning vid Herning spärrad efter misstanke om svinpest. Symtomen var tydliga och provsvar väntas inom kort. Flera larm har kommit under senaste åren, men hittills har det varit falska indikationer.
Larmet idag var allvarligt så till vida, att besättningen just levererat grisar för export. Djuren hade samlats vid en central före exportleverans och var på väg till Tyskland och Polen. De kallades tillbaka. Flera ytterligare transporter från andra besättningar var på väg till samma uppsamlingsplats, men stoppades. Källa: Danske Svineproducenter och Børsen.

ICA återkallar importerad nötfärs och blandfärs av märket Euroshopper
ICA återkallar Euroshopper nöt- och blandfärs, som misstänks innehålla E coli-bakterier av typen O26, som kan ge EHEC-smitta. Testerna genomfördes av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Norrtälje kommun.  Sista förbrukningsdatum är 7, 8 och 9 september. Köttråvaran i produkterna kommer från Irland och Danmark. Produkterna är sålda i svenska ICA-butiker. Källa: Pressmeddelande

Danska grisuppfödarna kräver styrelseförändringar i Danish Crown
Danska grisuppfödarna har en längre tid varit missnöjda med betalningsförmågan hos sitt slakteri Danish Crown. Offentlig kritik, avhopp, grisexport till Tyskland, är tidigare tecken på missnöjet. Nu skriver uppfödarnas organisation ett öppet brev till fullmäktige, där man kräver radikala förändringar av styrelsen. Bl a bör några bonderepresentanter bytas mot styrelseproffs, kräver man. Styrelsen bör bantas från 22 till 15. Det bör vara 8 producenter, 4 externa ledamöter och 3 medarbetare.
Man kräver att styrelsefrågan tas upp på fullmäktigemötet 22 september. Källa: Danske Svineproducenter.

Storproducent hoppar av Danish Crown
En av Danmarks större grisuppfödare, tillika ordförande i LandboSyd, Henrik J Enderlein, Ø. Snogbæk, Sønderborg, har anmält utträde ur Danish Crown. Han levererar 24 000 slaktgrisar per år.
-Får jag inte igenom mina synpunkter, hoppar jag av föreningen. Danish Crown måste bli ett mer dynamiskt företag och matcha de internationella slaktsvinspriserna, säger han. Källa: Børsen.

7 miljoner döda grisar före slakt är för mycket
JyllandsPosten avslöjade nyligen att 7 miljoner grisar dör eller avlivas i Danmark, innan de når slakteriet. Dödligheten har ökat 25 % de senaste 10 åren.
Det är för många, skriver Danske Svineproducenter, men har förklaringar. Grisar avlivas allt oftare än behandlas med antibiotika och medicinförbrukningen har mer än halverats. PRRS har ökat dödligheten och särskilt PMWS i avvänjningsstallarna. Vidare produceras fler grisar och suggorna får större kullar, vilket gör att fler blir svagfödda och dör eller avlivas. Risken för böter vid leverans av skadade grisar gör att många producenter avlivar sådana grisar före transport.
-Men aveln är inriktad på lägre dödlighet, så situationen väntas bli bättre, säger man. Källa: Danske Svineproducenter.
Kommentar: Uppgifterna om ökat antal döda grisar har blivit en fråga i Folketinget.

Norsk förädlingsindustri har inte för stora marginaler
Gilde Norsk Kjøtt avvisar den rapport som Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjort om köttkedjans marginaler. Industrin anklagas för att ha ökat sina marginaler, medan konsumenterna betalar mer för köttet och animalieproducenterna får mindre betalt.
-Undersökningen ger inte hela sanningen, säger man. Industrin har ökade kostnader och förädlingsnivån har ökat. Del av kakan är inte samma som vinst.
-2000 till 2004 har staten tredubblat de avgifter industrin måste betala för bl a köttkontroll, forskning och en ny matproduktionsavgift. Det är orimligt. Källa: Norsk Kjøtt.

Kött snart Brasiliens främsta exportprodukt
Enligt Brazilian Confederation of Agriculture är kött för första gången någonsin på väg att bli Brasiliens främsta exportprodukt med ett värde på nära 8 miljarder dollar. Förstaplatsen innehas nu av soja. Men det beror också på att sojapriserna fallit 18,8 % i år, medan köttpriset ökat 7,3 %. Brasilien exporterar nöt-, gris- och fjäderfäkött till 40 länder. Källa: ISN.

Grönt ljus väntas i Danmark för eldning med gödsel
Allt tyder på att Danmark ska tillåta eldning med gödsel. I höst kommer ett lagförslag där eldning av torrfraktionen från gödselseparering blir möjlig.
Dansk Landbrugsrådgivning håller, som tidigare nämnts, seminarier i gödseleldning 14 september i Viborg och 15 september i Vissenbjerg. Källa: Dansk Landbrugsrådgivning.

Matpriserna kan sänkas minst 5 %, säger forskare
Matpriserna kan sänkas ytterligare 5 %. Det anser ekonomen Joachim Landström i en rapport till den statliga momsutredningen. Han har jämfört handelns lönsamhet med verkstadsindustrins under åtta år och anser att handelns lönsamhet är väsentligt bättre.
Handeln har en nettomarginal sällan över 3 %, men butiker som säljer mycket har vinster att hämta i leverantörernas krediter, då hög omsättningshastighet ger mycket god lönsamhet. Källa: DN.

Hushållsgris ingår i villaköpet
En hushållsgris ingår i köpet om du köper villa i ett område i Cirencester, Gloucestershire, i sydvästra England. Grisen är av den lokala rasen Gloucester Old Spot pig och är hustränad före leveransen. Gloucester Old Spot anses vara den första svartfläckiga gris som användes i avel och var populär på äppeldistriktens smågårdar.
Rasen är dock ingen minigris precis, men känd för bra köttkvalitet och välsmakande bacon. Den villaköpare som vill ha grisen, men inte i villan, erbjuds att få den uppfödd på en gård och när tiden är kommen få den levererad i form av korv och styckade köttdetaljer.
-Det är ett alternativ för den som inte vill ha en Labrador, säger en talesman för husföretaget.

Företagsnytt
Birte Lindstrøm Nielsen bas för djurskyddet i Danmark
Birte Lindstrøm Nielsen blir ny ordförande i danska Dyreværnsrådet. Hon är agronom och har specialiserat sig på djuromsorgsfrågor och är forskningsledare vid avdelningen för Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring på Danmarks JordbrugsForskning i Foulum.
Hon efterträder veterinär Svend Johansen, som fatalt nog var den som övervakade den ödesdigra gristransporten från Præstø i Danmark till Sydtyskland, då 96 grisar dog. Källa: MaskinBladet.

Anne Villemoes ny kommunikationsdirektör i Danish Crown
All uppmärksamhet i medierna som Danish Crown fått på senare tid har lett till att en kommunikationsdirektör utsetts från 1 november. Det är Anne Villemoes, 37 år, som är journalistutbildad och bl a jobbat på JyllandsPosten och som presschef hos socialdemokratiske jordbruksministern Ritt Bjerregaard.
Hon ska leda den övergripande informationen, och arbeta tillsammans med informationschef Gudrun Andreasen, Danish Crown, och Pernille Kroer, Tulip.

Smithfield Foods fortsätter bygga ut
Två av Smithfield Foods dotterbolag, John Morrel och Farmland Foods, investerar 181 miljoner USD för att expandera produktionskapaciteten under de närmaste två åren. John Morrell investerar 100 miljoner dollar i Sioux Falls, South Dakota, i utökad produktion av skinka, bacon och korv. Farmland Foods bygger ut slakten i Dension, Iowa, för 81 miljoner USD. Kapaciteten ökas från 9 200 till 10 350 slaktade grisar per dag. Källa: JordbruksAktuellt.

Holländska Vion fortsatt spekulanter på tyska Südfleisch
Näst största slaktkoncernen i Europa, holländska Vion, vill överta den till försäljning utbjudna tyska slakterikoncernen Südfleisch. Vi nämnde det redan i juli, men nu skriver medierna åter att frågan är het. Tidigare har Tönnies Fleisch lagt bud på företaget.

Lantmännen och Foderlotsen AB ska samarbeta
Lantmännen och Foderlotsen AB och har inlett samarbete för att utveckla Lantmännens verksamhet med alternativa fodermedel. Lantmännen ska utveckla verksamheten inom alternativa fodermedel, exempelvis drank och biprodukter från stärkelseproduktion. Foderlotsen AB arbetar på konsultbasis med utvecklingsarbetet och ska parallellt med konsultuppdraget fortsätta sälja fodermedel, premixer och råvaror. Källa: Pressmeddelande.

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se