@-GRIS 23 september 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 39
Suggpriset i Danmark vänder uppåt igen, oförändrade slaktgrispriser i Norden
Suggpriset vänder upp i Danmark igen på måndag med 20 danska öre, efter innevarande veckas prissänkning. Det är positivt. Svenska slaktsvins- och suggpriserna är oförändrade hos de slakterier som satt priset idag, medan smågrispriserna fortsätter uppåt. En prishöjning för slaktsvinen ligger i luften hos ett par slakterier. Ginsten ville ha en asterisk om preliminärt pris för nästa vecka, eftersom man ska ha en ny diskussion på måndag. Liknande övervägande aviserades från ett annat slakteri.
Skövde Slakteris ensidiga höjning med 15 öre i måndags är kanske en bidragande orsak till att fler tittar över prissättningen. Det är nu väldigt spänt läge i konkurrensen om slaktgrisarna och den stora smågrisbristen gör att det är samma sak om smågrisarna. Alla slakterier använder alla medel för att få tag på både smågrisar och slaktsvin. Det går nu mycket bra att sälja svenskt griskött, men det finns inga grisar att möta det stigande intresset med.
-Enda hotet mot ökad lönsamhet i slakt och förädling är nu grisbristen, uttryckte sig Thomas Olander, Ugglarps Slakteri, i veckan.
Skövde Slakteri har f ö fest för sina leverantörer i kväll, fredag. 800 personer har anmält sig, vilket är alla tiders rekord. 600 är det gamla. Förutom det höjda priset blir förmodligen Ögren-gruppens köp av charktillverkaren Henrikssons AB samtalsämnen.

Plussar på smågrispriserna
Smågrispriserna fortsätter som sagts uppåt och bristen består. Den som tittar på smågrispriserna kan se att bristen på smågrisar lyft smågrispriserna olika mycket hos slakterierna. Jag har fått påpekat att jag inte ägnar lika många kommentarer till smågrispriserna, som till slaktsvinspriserna och suggpriserna. Det har sina förklaringar, bl a att många sätter smågrispriserna på måndagar och då är det inte lika dramatiskt att skriva om dem i slutet på veckan. Vi har diskuterat möjligheterna att få smågrispriserna från fler slakterier på fredagar.  
Slaktanmälningarna till Danish Crown väntas öka tillfälligt nästa vecka, eftersom det är sista veckan på verksamhetsåret. De grisar som avräknas på gamla året berättigar till del i efterlikviden ett år tidigare, än om grisarna slaktas en vecka senare.
Tyska slaktsvinspriserna väntas stiga igen och det kan nämnas att priserna vid ISNs internetauktion blev 1,50 euro i onsdags. Den prissänkning som drabbade flera länder de senaste två veckorna var av allt att döma tillfällig.  
Till slut kan jag konstatera att ingen slaktare den här veckan klagar över några svårsålda produkter. Alla säljs bra. Låt vara till kampanjpris för karré, men den säljs. /LG  

Partipriset,
Partipriset är oförändrat vecka 39.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 39     Slakteri            Viktgr kg      v 38     v 37    v 36    v 35    
12,55**Ginsten Slakt            65 - 94,9       12,55      12,55   >12,55    12,30  
 11,75     KLS                         64 - 94,9       11,75      11,75   >11,75    11,50    
 11,70    Skövde Slakteri        75 - 94,9     >11,70      11,55   >11,55    11,30   
 11,50     Swedish Meats          73 - 94,9*     11,50      10,50   >11,50    11,25   
11,50    Alviksgården            fria vikter       11,50      10,50   >11,50    11,25   
 11,50     Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,50      11,50   >11,50    11,25  
11,50     Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9       11,50      11,50   >11,50    11,25
 ej satt   Ystad Slakteri AB         71 – 95       11,50      10,50   >11,50    11,25   
 ej satt   Ugglarps Slakteri     70 - 94,9        11,50      11,50   >11,50    11,25
ej satt   SLP                        70 – 94,9        11,50      11,50   >11,50    11,25  
* Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.
** Priset är preliminärt till måndag.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.25, norsk 1.18, euro 9,34.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta          v 39        v 38        v 37       v 36           
11,00 Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr       8,80      8,80    <8,80   <9,10   
23,44  Norsk Kjött                 55,1 – 77,0 kg*    nkr     19,87     19,87    19,87   19,87
11,76 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro      1,24      1.24      1,24     1,24
12,60 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro      1,35      1,35      1,35     1,35  
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
 
Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 22 september 2005. Eurokurs 9.34 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr    Land         v 38    v 37     v 36   v 35    v 34   
10,64  Frankrike       1,14       1,14    <1,15   <1,23   <1,26  
13,54   Tyskland     <1,45       1,47    <1,47      1,52   >1,52  
 9,80   Belgien       <1,05       1,12    <1,12    >1,15   >1,13    
11,30  Italien           1,21       1,21      1,21    >1,21     1,06       

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 22 september, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån     v 38    v 37     v 36    v 35      v 34                 
Sep      <1,455  >1,464     1,440   <1,440    >1,480
Okt      <1,373  >1,375   >1,345   <1,340      1,365   
Nov      <1,345  >1,358   >1,340   <1,333    >1,358   
Dec      >1,315  >1,322   >1,315   <1,300    >1,335   
Jan      <1,282  >1,292   <1,279   <1,280    <1,310    
Feb        1,330    1,330   <1,330     1,340    <1,340  
mars    >1,325    1,320   <1,320     1,360      1,360    
April       1,370    1,370     1,370     1,370      1,370   
Maj      >1,400    1,385     1,385     1,385    >1,385  
Juni     >1,400    1,385     1,385     1,385    >1,385  
Juli        1,380    1,380     1,380     1,380      1,380   
Aug       1,380    1,380     1,380

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,34. Korrigerade noteringspriser. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land              v 38         v 37         v 36          v 35   
15,30
  Portugal       1,558   <1,558    <1,638      1,698  
13,88  Italien        <1,487   <1,551    >1,595   >1,576     
13,70  Spanien        1,389   <1,389    <1,465     1,509     
13,36   England      <1,431   <1,472    >1,500     1,486   
13,03   Tyskland     >1,396   <1,366    <1,416     1,466  
12,67   Holland       >1,357  <1,328    <1,377   >1,425  
12,63   Österrike    >1,353   <1,330    <1,380     1,430   
12,52  Belgien       >1,341   <1,316    <1,403   >1,477   
12,47   Sverige            1,335      1,335     >1,335      1,308     
12,36   Danmark      1,283   <1,283   <1,324   >1,351  
12,17   Frankrike    <1,303   <1,316   <1,344   <1,412     
Senaste notering saknas:
13,75   Tjeckien       ------     -------    >1,473  <1,468     
13,17    Polen          ------      ------    <1,411   >1,427   
12,63    Irland          ------      1,353     1,353   <1,353  

Suggor, Sverige
Slakteri         Bäst bet. viktgr      v 39   v 38    v 37    v 36    v 35   
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över        7,05     7,05      7.05    >7,05     6,80    
Swedish Meats       140 kg och över       6,85     6,85      6,85     >6,85     6,60       
Skövde                      140 – 58 %        6,85     6,85      6,85     >6,85     6,60
Dalsjöfors Slakteri                 58 %       6,85     6,85      6,85     >6,85     6,60    
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %    ej satt     7,35      7,35     >7,35     7,10  
SLP                       140,1 kg- 58 %    ej satt     7,35      7,35     >7,35     7,10    

Suggor, utland
Skr   Slakteri          Bäst bet. Viktgr   valuta  v 39  v 38  v 37    v 36   
8,37   
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr   >6,70 <6,50 <6,80    <6,90  
4,10  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E    euro     0,46   0,46   0,46      0,46   
4,39   Snellmans                     Klass E            euro     0,47   0,47   0,47      0,47  

Valutor
Fredagar   i dag  v 38   v 37     v 36      v 35    
Pund        >13,80   <13,78  >13,80   <13,66  <13,68  
Dollar         >7,71     >7,60    >7,51    <7,44    <7,58  
Euro           >9,36       9,34    >9,34    <9,31    >9,34       
Dansk          1,25       1,25      1,25      1,25      1,25
Norsk         >1,20     >1,20      1,19    >1,19    >1,18   
Yen           >6,90      >6,88    >6,79    <6,76    <6,89  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden ser bra ut både i Sverige och internationellt. Det känns bra att danskarna höjde suggpriset igen.
-Det går nu bra att sälja de flesta produkter, även karré just nu p g a en kampanj. Exporten av griskött är nu nästan obefintlig. Det är positivt ur ekonomisk synpunkt. Sammanfattar vi året så här långt, har försäljningen gått bra.
Ginsten Slakt
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen är fortsatt bra. Noteringen är den här veckan satt preliminärt, vi ska diskutera mer på måndag.
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Grisköttmarknaden är i stort sett oförändrad sedan förra veckan.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Vi har en bra marknadssituation i Finland, som det inte finns något att klaga på. Vi är självförsörjande på gris, men på nöt är vi som hela Europa ett underskottsområde. Antalet mölkkor minskar och dikoproduktionen har inte ökat i motsvarande grad. Det finns dock en tendens till ökning.
-Byggnationen för grisar är ganska låg, vilket torde bero på att det inte beviljas bidrag till byggnation f n. Vi behöver dock fler smågrisar.
Danish Crown
Trots ihärdiga försök att höja priserna på skinkmarknaderna, lyckades det endast till en liten del. Bog och charkråvara har sviktande efterfrågan och priserna är i stort sett oförändrade. Baconmarknaden är under ökad press särskilt från Holland och rabatter förekommer. Orsaken är en mycket tryckt marknad i hela EU för kotletter.
Marknaden är fortsatt bra i Centraleuropa och Ryssland, men oförändrat mycket lugn i Fjärran Östern. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna höjs 10 öre för bis och bas, 25 öre för nyavvanda, 10 öre för KRAV. Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Klass, kr/kg                   v 39           v 38          v 37          v 36           v 35   
Bis Plus,23 kg       >17,90    >17,80   >17,70   >17,60    >17,45  
Bas, 23 kg            >16,60    >16,50   >16,40   >16,30    >16,15   
Nyavvanda, 9 kg    >36,10    >35,85   >35,65   >35,30    >34,85  
KRAV, 23 kg          >23,60    >23,50   >23,40   >23,30      23,20    
KLS
Marknadstillägg 10 kr/smågris. Smågrispriset går upp 10 öre.
KLS Smågris          >18,45    >18,35    >18,25   >18,15     >17,95
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                 ej satt   >18,60    >18,50   >18,40   18,25     
Ugglarpsgrisen        ej satt   >17,60    >17,50   >17,40   17,25   
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 30 kr/smågris.
SwedeHam+            ej satt  >17,97   >17,82  >17,71   >17,58     
SwedeHam              ej satt  >16,64   >16,51  >16,41   >16,29   
Vita                        ej satt  >15,53   >15,40  >15,31                 
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                      ej satt  >18,60  >18,50  >18,40    18,25    
* Höjningen är tillfällig.
Dahlbergs  
Marknadstillägg på förmedlingsgrisar 30 kr.
Särklass D              ej satt  >17,90    >17,80   >17,75   >17,60      

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.25. Smågrispriserna ner.
Skr    Vecka, dkr                v 39        v 38         v 37        v 36       v 35   
246   Basis 7 kg           >197     >196     <193     <201   >206  
424   Basis 30 kg         <339       340     <340     <352   >360  
252   SPF+Myc 7 kg      >202     >201     <198     <206   >211   
430   SPF+Myc 30 kg    <344       345     <345     <357   >365   
257   SPF 7 kg             >206     >205     <202     <210   >215  
435   SPF 30 kg           <348       349     <349     <361   >369   
873   Økologi 30 kg       699       699     <699     >706   >704      

Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.18
613   25-kilos             520        540     <540       590     590  
Snellmans
Euro, kurs 9,34
579  Grund 30 kg A1*    62          62         62         62      62      
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar, balansen  i förmedlingen, + = överskott, – = brist
Slakteri                            v 39           v 38            v 37
Swedish Meats          2400   24 000    24 000
Ugglarps Slakteri                   1500      1 800    
SLP                                                   2 500    
Skövde Slakteri                    3 000      3 000   
KLS                          brist      brist         brist

Marknadskommentarer, livdjur
Swedish Meats
Carl-Olof Port: Bristen på smågrisar är ungefär oförändrd till nästa vecka. Väntan är 3 - 4 veckor.

Nyheter
Nytt nordiskt avtal om aveln klart
QG och Norsvin och finska Finnpig har tecknat ett avtal om aveln, som i första hand sträcker sig över tre år, men fortsätter sedan automatiskt om ingen säger upp det. Sverige ska förse Finnpig med yorkshiregener och Norsvin lantrasgener. Finnpig har 75 % av aveln i Finland.
-Med det nya avtalet har vi knutit ihop ländernas avel på ett bra sätt, säger Johan Andersson, QG. Tidigare i år blev det klart med finska avelsgaltar av Hampshire till Norge och vi ska underhålla stammen med sperma från Sverige.
Det är också klart med karantän för de lantrasgaltar som importeras från Norge. Karantänen blir i Sörmland.

Beredskapen vid farlig smitta testades i hela Norden
Den här veckan har alla fem nordiska länderna samtidigt testat beredskapen vid ev utbrott av en farlig svinsjukdom. Utgångspunkten var att mul- och klövsjuka brutit ut hos grisar, nöt och får och det gällde för berörda myndigheter och näringen att begränsa spridningen till övriga länder, begränsa skadorna och utrota sjukdomen.

Utrustning på gödseltunnan kan avläsa gödselns näringsinnehåll
En ny analysutrustning placerad på gödseltunnan under spridning kan fortlöpande visa husdjursgödselns ts-innehåll, totalkväve och ammoniumkväve på en dataskärm i traktorhytten. Föraren kan med ledning av analyserna sprida den mängd gödsel som behövs för rätt näringsmängd.
Gödsel passerar en ”plastpåse” som belyses i en NIR-utrustning. Datan bearbetas i en dator, som omvandlar den till siffror. Läs mer: Nästa GRIS.

Nytt suggstall vid Widtsköfle enligt förväntade nya L100
Widtsköfle suggring i Skåne har byggt ett nytt suggstall och blir satellitbesättning till sin egen ring. Stallet visades i onsdags för allmänheten. Stallet är i huvudsak konventionellt, men med en del ny teknik. Grisningsboxarna har mått som var godkända 2003 - och som väntas inom kort när reglerna reviderats. För att klara 2-meterscirkeln och fasta liggytan enligt dagens L100 krävs lite god vilja och formbar tumstock.
-Det skulle kosta 6 mkr i ökade arbetskostnader under stallets brukstid om vi “gjutet fast oss” i dagens L100. Men vi klarar reglerna även idag om det skulle knipa, vi tar bort fixeringsgrindarna och lägger plåt på en del av plastspalten, förklarade Henrik Strindberg, som trodde stallet ska godkännas såsom det är tänkt.
Det byggs f ö ytterligare stallar enl de förväntade reglerna och ännu fler kommer nog att byggas när reglerna ändras. Läs mer: Nästa GRIS.

Danish Crown bör fortsätta som andelsförening
Danish Crowns fullmäktige ansåg vid möte i torsdags att föreningen fortsatt bör vara ekonomisk förening. Det finns inga skäl till ändring. Föreningsformen hindrar inte kompletterande former för finansiering av olika verksamheter i t ex dotterbolagen, t ex joint-ventures, som redan används i verksamheten i Polen.
Frågan om externa styrelseledamöter bör utredas ytterligare av en arbetsgrupp och sedan diskuteras vid kretsmötena.
-Vår framtidsstrategi är baserad på ökad global konkurrens, sa Danish Crowns ordförande Niels Mikkelsen. Vi måste dock erkänna att den sänkta lönenivån i tysk köttindustri och utjämnade högp
risnivån på våra traditionella högprismarknader, kommit så snabbt att vi haft svårt att helt matcha den tyska slaktsvinsnoteringen.  Källa: Danish Crown.

Holland ökar exporten
Hollands export ökar kraftigt. Ökningen är på 9 % till 536 000 ton. En stor del av ökningen har skett till Polen, Ungern och till andra nya EU-medlemsländer. Av dessa 536 000 ton exporterades 134 000 ton till Italien, till stor del skinka. En ökning med 34 000 ton. Även exporten till England har ökat. Den är nu 151 000 ton. En ökning med 10 000 ton. Det är huvudsakligen bacon, som nu är 110 000 ton. Det är marknadsföringsföretaget Dutch Meat Board som sköter försäljningen.
Kommentar: 536 000 ton motsvarar ca 6,7 miljoner slaktkroppar med en medelvikt av 80 kg. /Nils

Takten höjs i nya danska slakteriet i Horsens
Senaste veckan slaktades och styckades 43 600 grisar i det nya danska slakteriet i Horsens. Det är högsta antalet hittills. 827 medarbetare är på plats.
Som bekant drogs kapaciteten ned temporärt p g a inkörningsproblem, men nu ökas takten åter för att så småningom komma upp i 77 000 slaktade grisar per vecka. Källa: Danish Crown.   

Minskad grisproduktion väntas i Norge
Seminstatistiken i Norge för augusti visar minus 2,4 %. I juli var nedgången 5,4 och juni 11,2. Ackumulerat för 2005 är minskningen 4,0. Källa: Norsvin.

Leverantörerna får betalt när varorna är sålda
Butikerna letar nya vägar att hålla låga priser. Att själv registrera sina inköp med en streckkodsläsare kommer i allt fler butiker. Lågprisvaruhusen Karlssons har tagit upp amerikanska lågprisvaruhuskedjans Wal-Marts koncept med att inte betala leverantörerna förrän varorna är sålda och att leverantörerna själva svarar för påfyllning med nya leveranser när det börjar ta slut på hyllorna. Karlssons kommer då helt ifrån rörelsekapitalet, inköpsjobbet och butikslagret.
Leverantörerna kan följa den dagliga försäljningen online via internet och se dels när varorna är sålda och de får betalt, dels när varor behöver fyllas på i butiken. Källa: Dagens Handel.

Konkurrensbegränsning kan kosta 53 mkr
Norska Konkurransetilsynet anser att mejeriföretaget Tine missbrukat sin marknadsmakt och bör få böter på 45 milj nkr, ca 53 milj skr. Tine försökte bli ensamleverantör av ost till ett par kedjor, enligt Konkurransetilsynet, vilket kunnat orsaka sin mindre konkurrent skada.

Arnold Schwarznegger vill förbjuda fet skolmat
Kaliforniens guvernör och f d actionhjälten och Mister Universum Arnold Schwarznegger har undertecknat en lag som förbjuder fet mat i vissa skolor. Även pizza, pasta, läsk och snacks ska försvinna.
Arnold Schwarznegger tycker amerikanerna är för feta och ska försöka förbättra kostvanorna. Källa: LandbrugsAvisen.

Företagsnytt
Henrik Fredricson produkt- och säljansvarig på FoderMix
Henrik Fredricson är från vecka 37 produkt- och säljansvarig på FoderMix, Vara. Han kommer närmast från Svenska Foder, där han varit säljare sedan 1994 och senast produktansvarig för grisfodren. 1997 byggde han tillsammans med sin bror slaktsvinsstall, en verksamhet som han fortsätter driva.
Henrik fortsätter ett nära samarbete med Anders Mogren som är svinfodersäljare hos Svenska Foder. FoderMix ägs av Svenska Foder och danska Vitfoss.

Ögren-gruppen har förvärvat AB Henrikssons
Ögren-gruppen, där bl a Skövde Slakteri ingår, har förvärvat charktillverkaren AB Henrikssons, Stockholm. Henrikssons har varit dotterbolag till Hartwigs och tillverkar kassler och skinka och har även arbetat med legotillverkning. Företaget sysselsätter 20 – 25 personer. Jan Pettersson, tidigare ägare av Hildebrands, har utsetts till vd.
-Med förvärvet av Henrikssons ökar vi vår egen förädling inom företagsgruppen, vilket ger stabil avsättning för vår slakt, säger Cato Gustafson, Skövde Slakteri. Vi stärker också vår position för produkterna kassler och skinka.

Ystad Slakteri inte längre till salu
-Ystad Slakteri är inte längre till salu. Det blir alltså inget samgående med KLS. Men jag kommer att ha fortsatt goda förbindelser med KLS och fortsätta det mångåriga samarbetet. Jag säljer t ex fortfarande egna slaktgrisar till KLS.
Det säger vd Tom Hansson, som äger 66 % av Ystad Slakteri. Resten 33 % ägs fortfarande idag av Rolf Olsson, Sydkötts förre ägare.
-Ystad Slakteri går med svarta siffror nu, säger Tom. Vi visar vinst, även om den inte är stor, och har hämtat in årets första fyra månaders förluster. Jag planerar en investering på 2 mkr i främst ny skållmaskin, vilket ökar kapaciteten i slakten till 2 500 grisar per vecka. Det är vad koncessionen tillåter. Därmed inte sagt att jag kommer att öka slakten så mycket, det är stor brist på grisar, men utbyggnaden ger möjligheterna.  
Ystad Slakteris leverantörer fick förra veckan förlängt tillstånd att köpa avelsdjur och sperma från Avelspoolen till sista december.

Formi EU-godkänt även till suggor
Formi har fått godkänt av EU som tillväxtstimulerande substans i foder även för suggor. Det är redan godkänt för smågrisar och slaktsvin. Godkännandet gäller från 26 juli 2005. Formi ges till suggor i mängden 0,8 – 1,2 % och ger högre födelsevikt och snabbare tillväxt hos smågrisarna. Tester vid De Schothorst-institutet i Holland visar att griskultingarna föds upp till 50 g tyngre och att de vid avvänjningen är upp till 300 g tyngre när Formi tillsatts till suggornas foder under dräktigheten och digivningen.

Lars Eric Ohlsson ny företagsledare vid Lokalföreningen Hörby
Lars Eric Ohlsson har från 16 september ersatt Lars Johansson som företagsledare vid Lokalföreningen Hörby. Lars Eric kommer närmast från Lantmännen Lantbruk där han arbetat som växtodlingsansvarig inom Lantmännen Skåne.

Swedish Meats invigde packanläggning för Axfood
Swedish Meats specialanläggning i Uppsala med produktionskapacitet på 150 ton per vecka invigdes i torsdags. Den ska förse Hemköp, Willys hemma och senare Willys med konsumentpackade köttvaror.
Axfood och Scan Foods ingick ett avtal våren 2004 om konsumentpackat, som nu alltså får volym efter testförsäljningen. Scans etiketter ska finnas på en stor del av sortimentet. Källa: Uppsaladirekt.

Agenda
Exportrådet håller kurser i internationell handel
Exportrådet erbjuder utbildning i en rad praktiska exportrelaterade ämnen, i höst t ex kurserna EUs inre marknad 5 oktober, Praktiska råd vid affärer med Kina – förhandling,  avtal, certifiering  17 oktober, Förpackningar, ny märkning, återvinning  m m 28 oktober, Nya krav på producenter (WEEE och RoHS) 10 november, Transporträtt 23 november. Hela kursutbudet finns på www.swedishtrade.se/kurser

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se