@-GRIS 30 september 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 40

Ugglarps Slakteri höjer slaktsvinspriset 15 öre på måndag! Vinst 8 mkr per sista augusti ger utrymme för prishöjning.
Ugglarps Slakteri är enda slakteri i Sverige som höjer slaktsvinspriset på måndag. Den ensidiga höjningen beror på att slakteriets resultat per sista augusti är mycket positivt: En vinst på 8 mkr! Vi kommer väl alla i håg notiserna om kris och ev fusion med Swedish Meats i början av året. Resultatutvecklingen ser även bra ut i fortsättningen.
-Det är framför allt charken som lyft resultatet, säger vd Thomas Olander, men även slakten och styckningen genererar pengar. Charkproduktionen har ökat 24 % i volym sedan årsskiftet och 32 % i värde. En ny charklinje installeras i slutet av året och ökar volymerna ytterligare. Det är en stor investering vi gör, men den sänker produktionskostnaderna och möjliggör fortsatt ökad volym. Vi har bra anatomiskt utnyttjande av grisarna och fortsatt värdeökning i köttkedjan.
-Enda problemet under året har varit brist på slaktgrisar. Med tillgång till fler grisar har vinsten sannolikt varit ännu högre, säger han.
Tyska slaktsvinspriset ned 75 öre på måndag
I Norden är det utöver Ugglarp endast norska slakterikoncernen Norsk Kjøtt, så här långt, som höjer priset på slaktsvin. Norge har fått ordning på sin grismarknad och nu höjer man priset 63 norska öre, ca 75 svenska.
I EU har priserna under veckan varit upp i en del länder, ned eller oförändrade i andra. Korrigerade tyska priset gick upp, men vänder ner rejält på måndag med 8 cent, ca 75 öre. Det är mer än väntat, sägs det. Ett prisdopp som detta brukar uppträda vid den här årstiden i Tyskland, ca v 39.  Tyska ISNs prognos är att inga prisstegringar är att vänta. Det väntas ökat utbud av griskött, men försäljningen är fortsatt god och priset hålls därmed uppe. Men detta var skrivet innan tyska sänkningen meddelades idag.

Nu bestämmer sig många för att vinna, annars riskerar man försvinna
Det märks en tydlig positiv ton inom grisproduktionen i Sverige, sedan en tid. Vi nämnde det i ett tidigare @-GRIS, där vi berättade att många börjat planera för till- eller nybyggnader. Fortsatt låg ränta och förhoppningen om att L100 ska förändras är säkert ett par orsaker till den nya optimismen, bättre ekonomi inom förädlingsföretagen kan vara en.
En del bedömare anser att jordbruket nu kommit till en punkt, sedan verkningarna av nya gårdsstödet kan överblickas, där det gäller för många att bestämma sig för om man ska vara kvar som jordbrukare, eller svältas bort. De som vill vara kvar satsar och det går lätt att låna pengar.
Idag kom en ny faktor, som kan påverka besluten. Lantmännen lägger ned flertalet av sina anläggningar. Det blir 20 kvar. Spannmålspriset ska därmed kunna höjas 10 öre. Den spannmålsodlare som ska vara kvar behöver egen torkning och lagring av spannmålen och helst ska man ta bort kostnaderna för att flytta den. Det är inte helt fel om grisar och andra husdjur äter upp spannmålen på plats. Jag betalade 8 öre för att flytta min spannmål till utlastningshamn i höst och det ser ut att bli dyrare.
Det finns också efterfrågan på svenskt griskött. Alla slakterier har brist, både på smågrisar och slaktsvin. Thomas Olander, Ugglarps Slakteri, sa redan förra veckan att hindret att tjäna mer pengar i slakt och vidareförädling just nu, det är bristen på slaktgrisar. Det tål att upprepas.
Oscar Nilsson, byggrådgivare vid LRF Konsult, sa i dag att efterfrågan på rådgivning växer kraftigt just nu och LRF Konsult ska anställa. Många nya byggen börjar planeras. Tidigare i år har det varit nästan dött, jämfört med nu. /LG  

Partipriset,
Partipriset är oförändrat vecka 40.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 40         Slakteri                           Viktgr kg          v 39         v 38           v 37         v 36        v 35    
 12,55     Ginsten Slakt            65 - 94,9       12,55    12,55      12,55   >12,55    12,30  
  11,75     KLS                         64 - 94,9       11,75    11,75      11,75   >11,75    11,50    
>11,65     Ugglarps Slakteri      70 - 94,9       11,50    11,50      11,50   >11,50    11,25
  11,50     Swedish Meats          73 - 94,9*     11,50    11,50      10,50   >11,50    11,25   
  11,50    Alviksgården            fria vikter       11,50    11,50      10,50   >11,50    11,25   
  11,50     Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9       11,50    11,50      11,50   >11,50    11,25
  11,50     Ystad Slakteri AB        71 – 95        11,50    11,50      10,50   >11,50    11,25   
ej satt     SLP                         70 – 94,9        11,50    11,50      11,50   >11,50    11,25  
ej satt     Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9        11,50    11,50      11,50   >11,50    11,25  
ej satt    Skövde Slakteri         75 - 94,9       11,70   >11,70      11,55   >11,55    11,30
*
Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.25, norsk 1.18, euro 9,34.
Skr      Slakteri                       Bäst bet. viktgr    valuta          v 40       v 39        v 38        v 37       v 36 
11,00 Danish Crown/TiCan 70,0 – 84,9 kg     dkr       8,80     8,80      8,80    <8,80   <9,10   
24,20  Norsk Kjött           55,1 – 77,0 kg*    nkr   >20,50   19,87     19,87    19,87   19,87
11,76 Österbottens Kött        70 – 86 kg      euro      1,24     1,24      1.24      1,24     1,24
12,60 Snellman, Finland      78 – 101 kg      euro      1,35     1,35      1,35      1,35     1,35  
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
 
Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 29 september 2005. Eurokurs 9.34 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr        Land               v 39         v 38          v 37        v 36        v 35       v 34   
10,74  Frankrike     >1,15      1,14      1,14    <1,15   <1,23   <1,26  
13,54   Tyskland       1,45    <1,45      1,47    <1,47      1,52   >1,52  
10,08   Belgien         1,08    <1,05      1,12    <1,12    >1,15   >1,13    
10,27  Italien         <1,10      1,21      1,21      1,21    >1,21     1,06       

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 29 september, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån              v 39         v 38        v 37          v 36          v 35           v 34                 
Okt      <1,349   <1,373  >1,375   >1,345   <1,340      1,365   
Nov      <1,340   <1,345  >1,358   >1,340   <1,333    >1,358   
Dec      <1,310   >1,315  >1,322   >1,315   <1,300    >1,335   
Jan      >1,285   <1,282  >1,292   <1,279   <1,280    <1,310    
Feb      <1,320     1,330    1,330   <1,330     1,340    <1,340  
mars    >1,335   >1,325    1,320   <1,320     1,360      1,360    
April       1,370     1,370    1,370     1,370     1,370      1,370   
Maj        1,400   >1,400    1,385     1,385     1,385    >1,385  
Juni       1,400   >1,400    1,385     1,385     1,385    >1,385  
Juli        1,380     1,380    1,380     1,380     1,380      1,380   
Aug        1,380    1,380    1,380     1,380

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,34. Korrigerade noteringspriser. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                   v 39          v 38          v 37          v 36          v 35   
14,08
  Portugal     <1,508     1,558   <1,558    <1,638      1,698  
13,53  Italien        <1,449   <1,487   <1,551    >1,595   >1,576     
13,13   England        1,431   <1,431   <1,472    >1,500     1,486   
13,13   Tyskland     >1,406   >1,396   <1,366    <1,416     1,466  
12,87  Belgien       >1,378   >1,341   <1,316    <1,403   >1,477   
12,79   Österrike    >1,370   >1,353   <1,330    <1,380     1,430   
12,67   Holland        1,357   >1,357  <1,328    <1,377   >1,425  
12,49  Spanien      <1,338     1,389   <1,389    <1,465     1,509     
12,47   Sverige            1,335      1,335      1,335     >1,335      1,308     
12,36   Frankrike    >1,324  <1,303   <1,316   <1,344   <1,412     
11,98   Danmark      1,283     1,283   <1,283   <1,324   >1,351  
Senaste notering saknas:
13,75   Tjeckien       ------     -------     1,473    >1,473  <1,468     
13,01    Polen          ------      ------   <1,393    <1,411   >1,427   
12,63    Irland          ------     1,353     1,353     1,353   <1,353  

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr           v 40        v 39        v 38        v 37         v 36      v 35   
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över     ej satt      7,05     7,05      7.05    >7,05     6,80    
Swedish Meats       140 kg och över       6,85      6,85     6,85      6,85     >6,85     6,60       
Skövde                      140 – 58 %        6,85      6,85     6,85      6,85     >6,85     6,60
Dalsjöfors Slakteri                 58 %       6,85      6,85     6,85      6,85     >6,85     6,60    
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %      7,35      7,35     7,35      7,35     >7,35     7,10  
SLP                       140,1 kg- 58 %    ej satt      7,35     7,35      7,35     >7,35     7,10    

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta      v 40     v 39     v 38     v 37        v 36   
8,37   Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr     6,70  >6,70 <6,50 <6,80    <6,90  
4,10  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E    euro    0,46     0,46   0,46   0,46      0,46   
4,39   Snellmans                     Klass E            euro     0,47    0,47   0,47   0,47      0,47  

Valutor
Fredagar        i dag         v 39         v 38         v 37         v 36          v 35    
Pund         <13,64  >13,80   <13,78  >13,80   <13,66  <13,68  
Dollar          >7,74    >7,71     >7,60    >7,51    <7,44    <7,58  
Euro            <9,32    >9,36       9,34    >9,34    <9,31    >9,34       
Dansk           1,25      1,25       1,25      1,25      1,25      1,25
Norsk          <1,19    >1,20     >1,20      1,19    >1,19    >1,18   
Yen            <6,85    >6,90      >6,88    >6,79    <6,76    <6,89  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Svenska marknaden är positiv, med bra försäljning av de flesta produkterna. Vi har bra produktmix, vilket ger en bra kalkyl. Internationellt ser utvecklingen också hygglig ut.
Ginsten Slakt
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är inga problem med försäljningen av grisköttet, men desto större med tillgången på slaktgrisar. Vi saknar 200 – 300 grisar per vecka.
Ugglarps Slakteri
Thomas  Olander: -Charken fortsätter utvecklas bra och vi fortsätter återhämta droppet i efterfrågan senaste veckorna. Även försäljningen av styckade detaljer är god. Fryslagren är minimala. Det är fortsatt tuff marknad för slakt och förädling, men ökad förädlingsgrad balanserar detta. Det är fortsatt brist på slaktsvin.
Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Tillgången på grisar är god, vi har balans mellan försäljning och köp av smågrisar. Marknaden visar inga stora förändringar, jämfört med förra veckan.
-Strukturförändringen inom slakten inom Atria-koncernen, som nämns på annan plats, är enbart till fördel för oss.
Danish Crown
Det är lite bättre handel med skinka på de flesta marknaderna, med något höjda priser. För bog och charkråvara är det svårt att få igenom prishöjningar och veckans priser blev i stort sett oförändrade. Baconmarknaden är mycket präglad av konkurrensen, med stort utbud. Marknadssituationen för Ryssland, Centraleuropa och Fjärran Östern är oförändrad. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna, Bas höjs 10 öre, Bis 5 öre, nyavvanda 10 öre, KRAV 5 öre. Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Klass, kr/kg                   v 40            v 39           v 38          v 37          v 36           v 35   
Bis Plus,23 kg         18,00    >17,90    >17,80   >17,70   >17,60    >17,45  
Bas, 23 kg              16,65    >16,60    >16,50   >16,40   >16,30    >16,15   
Nyavvanda, 9 kg      36,20    >36,10    >35,85   >35,65   >35,30    >34,85  
KRAV, 23 kg            23,65    >23,60    >23,50   >23,40   >23,30      23,20    
KLS
Marknadstillägg 10 kr/smågris. Smågrispriset går upp 10 öre.
KLS Smågris          >18,55   >18,45    >18,35    >18,25   >18,15     >17,95
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                  18,60    18,60   >18,60    >18,50   >18,40   18,25     
Ugglarpsgrisen         17,60    17,60   >17,60    >17,50   >17,40   17,25   
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 30 kr/smågris.
SwedeHam+           ej satt   >18,12   >17,97   >17,82  >17,71   >17,58     
SwedeHam             ej satt   >16,78   >16,64   >16,51  >16,41   >16,29   
Vita                       ej satt   >15,66   >15,53   >15,40  >15,31                 
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                     ej satt     18,60   >18,60   >18,50   >18,40     18,25    
* Höjningen är tillfällig.
Dahlbergs  
Marknadstillägg på förmedlingsgrisar 30 kr.
Särklass D             ej satt  >18,00  >17,90    >17,80   >17,75   >17,60      

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.25. Smågrispriserna oförändrade, utom eko som går upp.
Skr    Vecka, dkr                v 40     v 39        v 38         v 37        v 36       v 35   
246   Basis 7 kg             197  >197     >196     <193     <201   >206  
424   Basis 30 kg           339  <339       340     <340     <352   >360  
252   SPF+Myc 7 kg        202  >202     >201     <198     <206   >211   
430   SPF+Myc 30 kg      344  <344       345     <345     <357   >365   
257   SPF 7 kg               206  >206     >205     <202     <210   >215  
435   SPF 30 kg             348  <348       349     <349     <361   >369   
873   Økologi 30 kg     >707    699       699     <699     >706   >704      

Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.18
613   25-kilos               520    520       540     <540       590     590  
Snellmans
Euro, kurs 9,34
579  Grund 30 kg A1*      62     62         62         62         62      62      
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar, balansen  i förmedlingen, + = överskott, – = brist
Slakteri                             v 40             v 39          v 38             v 37
Swedish Meats       -24000    -24000  -24 000    -24 000
Ugglarps Slakteri    -1 500      -1500     -1500      -1 800
SLP                                                                 -2 500    
Skövde Slakteri                                 -3 000      -3 000   
KLS                         brist         brist         brist       brist

Marknadskommentarer, livdjur
Swedish Meats
Carl-Olof Port: Bristen på smågrisar är ungefär oförändrad till nästa vecka. Väntan är 3 - 4 veckor.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Smågrisbristen motsvarar ca 1,5 veckas väntetid.

Nyheter
Swedish Meats erbjuder räntefritt investeringslån till grisuppfödare
Fler grisar behövs i Sverige. Swedish Meats erbjuder ett räntefritt investeringslån till grisuppfödare som utökar sin produktion av smågrisar eller satsar på nyproduktion. Erbjudandet innebär att uppfödare som utökar antalet moderdjur kan få ett räntefritt investeringslån på 3 500 kr för varje ny sugga i produktion. Motsvarande investeringslån finns för slaktgrisar.
Swedish Meats har en tid använt den här moroten för att öka produktionen och den fungerar. Mu marknadsför man erbjudandet aktivt.
-Vi gör den här satsningen för att öka möjligheterna för den enskilde grisuppfödaren att bygga ut sin produktion, säger Sören Kvantenå, styrelseordförande i Swedish Meats.
Det räntefria lånet amorteras på fem år och skrivs av med 10 kr per ökad smågris, i form av en kontraktsersättning, vilket motsvarar ca 30 % av lånebeloppet. Huvudvillkoren är att kontraktsersättningen, 10 kr per ökad gris, utfaller efter 5 års fullgjorda leveranser och avgår mot kvarvarande låneskuld. Källa: Pressmeddelande. /LG

Många nedlagda mottagningssilor, bantad organisation, bättre logistik, ger 10 öre mer för spannmålen
Lantmännens styrelse har beslutat lägga ner flertalet mottagningsanläggningar för spannmål. Ca 20 blir kvar. Vidare ska organisationen ses över, liksom logistiken. Många anställda blir övertaliga. Spannmålsverksamhetens kostnader på 500 mkr per ska ner till under 300 mkr, för att Lantmännen ska klara internationella konkurrensen. Med nya kostnadseffektiva lösningar ska spannmålspriset kunna höjas med 10 öre. Källa: Pressmeddelande. /LG

Japanska importörer betalade inte tull under safe guard-perioder
Det japanska företaget Itoham Foods Inc, som importerar griskött från bl a EU, har ertappats med att inte ha betalat tullavgifter på grisköttet under perioder av safe guard, dvs när Japan skyddat sin inhemska grisproduktion med hjälp av tullavgifter. Itoham Foods uppges ha underlåtit att betala ca 65 mkr till statskassan 2002 och 2003. Importören Seiko har också underlåtit att betala tullavgifter för griskött. Källa: Børsen. /LG

Salmonella i köttet från nya EU-länder
Vart sjunde parti kött som exporteras till Danmark från Polen och Ungern innehåller salmonella Thypmurium DT 104. Även kött från Spanien har hög förekomst, 6 %. Det framgår av en rapport som danske konsumentministern skickat till Folketingets livsmedelsråd. Källa: Danska tidningar. /LG

Mer civil olydnad behövs inom grisproduktionen!
Dagens L100 har inget stöd inom svensk grisnäring. Hela lantbruksnäringen står bakom en ändring av delar som inte har med djurskydd att göra. Det är få som vågar bygga för suggor och svensk grisproduktion krymper. En del som bygger, bygger enligt de förväntade reglerna, för att inte bygga fast sig i boxar som kräver för mycket arbete och inte klarar internationell konkurrens. Ett exempel är Widtsköfle, som vi nämnde förra veckan.  
-Det är bra att någon vågar protestera mot dåliga regler, som inte gynnar djurvälfärden. Vi behöver mer civil olydnad för att få uppmärksamhet för våra krav, sa Per-Inge Pålsson, Trolle Ljungby, när det nya stallet vid Widtskövle presenterades.
Per-Inge är vice ordförande i Sveriges Grisproducenter. Trolle Ljungby köper djur från Widtsköfle. /LG

Motion från tre riksdagspartier: Lägg ner Djurskyddsmyndigheten
Lägg ner Djurskyddsmyndigheten, Sverige har redan världens bästa djurskyddslagar och övervakningen kan skötas av Jordbruksverket och kommunala inspektörer.
-Vi behöver inte fler regler och byråkrater, utan likvärdiga konkurrensvillkor med andra länder, skriver Birgitta Carlsson (c) Skövde, Holger Gustafsson (kd) Götene och Cecilia Widegren (m) Norra Vånga, i en gemensam motion till riksdagen. Mindre byråkrati sparar pengar.
-Djurskyddsmyndigheten är en betalning för makten, som Socialdemokraterna tvingats ge Miljöpartiet, skriver Moderaterna. Djurskyddsmyndigheten behövs inte. Källa: Moderaterna i Skaraborg. /LG

Jämnare spridning i starten med Samsons slangspridare
Danska företaget Samson Agro visar på Agritechnica i Hannover 8 – 12 oktober ett system för distribution av flytgödsel genom släpslangarna som gör att alla slangarna matar ut samtidigt. De yttre tillförs gödseln först och sedan gradvis till mitten. Samson får en silvermedalj för innovationen. Källa: Agritechnica.

Rekordtuff prispress för livsmedelsindustrin
Priskonkurrensen på hemmamarknaden är hårdare än någonsin för livsmedelsföretagen och denna situation består också under närmaste halvåret. Detta framgår av en enkätundersökning som Livsmedelsföretagen (Li) gjort bland ett drygt 100-tal av de större företagen i livsmedelsindustrin. Hälften av företagen har under det senaste halvåret tvingats sänka priserna på sina produkter.
– Lågprisimporten är en viktig förklaring till den snabba expansionen för handelns egna märkesvaror. Den har också pressat den inhemska industrin mycket hårt, säger Livsmedelsföretagens VD Agneta Dreber. Många företag har hamnat i en brydsam situation; antingen sänka priset som leverantör till handelns egna märkesvaror, eller att riskera att på sikt försvinna från butikshyllorna. Källa: LI. /LG

Svenska livsmedelsexporten fortsätter öka
Ljuspunkten i Livsmedelsföretagens enkätundersökning är den fortsatta starka exporttillväxten. Exporten av livsmedel ökade med 9 % första halvåret (vilket är mer än vad exporten totalt ökat) och företagen är fortsatt optimistiska inför andra halvåret. Exporten har blivit allt viktigare för många företag.
-Livsmedelsindustrin är relativt arbetsintensiv och därför är de höga arbetsgivaravgifterna ett stort problem. Sänkta arbetsgivaravgifter till en nivå mer i linje med konkurrerande företag i övriga EU är den enskilt viktigaste åtgärden för att öka tillväxt och sysselsättning, säger Agneta Dreber. Källa: LI. /LG

Engelskt stopp för skräpmat
Förra veckan skrev vi om Kaliforniens guvernör Arnold Schwarznegger som ska förbjuda mat som barn blir feta av. I onsdags beslöt Labours partikongress i Brighton att skräpmat ska förbjudas i skolorna om ett år. /LG

Danska veckotidningar blir dagstidningar, finska Loa upphör som självständig
Den danska veckotidningen Effektivt Landbruk blev daglig i juni, LandbrugsAvisen blir det 4 oktober och idag meddelade MaskinBladet att man övergår till att bli dagstidning från nyår.
I Finland upphör Lantmän och Andelsfolk, LOA, som självständig tidning vid nyår efter 83 år. LOAs redaktionella område maskiner och ekonomi läggs över i Landsbygdens Folk, den enda kvarvarande svenskspråkiga lantbrukstidningen. Detta om vi undantar svenska resumén i finskspråkiga gristidningen Sika.
Ca 100 finska grisuppfödare läser @-GRIS och GRIS och antalet ökar. /LG

Danish Crown bryter avtalet med styckningsföretaget i Boizenburg i Tyskland
Danish Crown säger med omedelbar verkan upp avtalet med det styckningsföretag i Boizenburg i Tyskland, som anklagats för att använda illegal polsk arbetskraft. Tyska lagar säger att utländska företag som driver verksamhet i Tyskland, måste ha medarbetare som är företagare i hemlandet, i det här fallet Polen. Danish Crown har anklagats för att deras samarbetspartner inte haft full koll på detta.
Danish Crown utesluter inte att verksamheten kan fortsätta om det träder in en annan samarbetspartner, som uppfyller de tyska bestämmelserna. Källa: Danish Crown. /LG

Nordiska avelsorganisationerna på besök i Sverige
QG har gästats av sina nordiska samarbetsorganisationer Norsvin och Finnpig, som nu också är med i samarbetet. Vilket framgick av förra veckans @-GRIS. Eftersom konkurrensen inom aveln i stor utsträckning upphört i Sverige mellan QG och Avelspoolen, tack vare QGs norgesamarbete, deltog även Avelspoolen i mötet.
Gästerna imponerades av QGs system för registrering av data på gårdarna, liksom av datoriseringen i sin helhet och inte minst dataåtkomsten. Integreringen av den nordiska aveln framskrider planenligt och man ligger t o m före tidsplanen. Besök gjordes hos yorkshireavlaren Per Nilsson, Maglarp, vid Hjularöds Gods och vid Hörby seminstation. /LG

Företagsnytt
Big Dutchman köper aktierna i Howema 1 oktober
Big Dutchman, Vechta, köper 1 oktober alla aktier i Howema, ett företag som också är stora på bl a blötutfodringar och som har sitt högkvarter i samma region i Tyskland. Howema är inte är lika välkänt i Sverige som Big Dutchman, men är mycket innovativa och har en betydande marknad på kontinenten och internationellt. Det är således två betydelsefulla företag för grisproduktionen som slås samman och Big Dutchman, som är världsstörst, förstärker därmed ytterligare sin position som världsledande.
-Båda företagen, som fortsätter var för sig, men i samarbete, har en outstanding ordersituation just nu, men inser att alla inte kan vinna i framtiden på en marknad där projekten blir allt större, mer komplicerade och mer riskfyllda, inte minst i främmande länder. Det är mot den bakgrunden sammanslagningen av företagen ska ses, säger man. Sammanslagningen medför skalfördelar och starkare produktutveckling. Howema utökar sitt produktområde med Big Dutchmans sortiment. I Big Dutchmans företagsfamilj ingår sedan tidigare Skov.
De två samarbetande parterna får en omsättning på 65 milj euro, 607 milj kr, och 145 medarbetare. /LG

Howemas vd blir vd för Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Magnus Westerkamp, som är vd i Howema, blir i samband med Big Dutchmans uppköp 1 oktober, vd i Big Dutchman Pig Equipment GmbH, som är Big Dutchmans dotterbolag inom grisproduktionen. Han tar över ledningen tillsammans med Heinrich Fraas, sedan flera år chef för Big Dutchmans administration och IT.
Arnold Westerkamp och Josef Honkomp bildade Howema 1965. Företaget har idag 35 anställda inom utveckling av hårdvara och mjukvara för blötfodersystem. 2002 gick företaget samman med Loman, Bremerhaven, på sin tid också tillverkare av blötutfodringar.
Big Dutchmans blötutfodringar har huvudsakligen utvecklats vid Big Dutchman Skandinavien A/S i Vejen, Danmark. /LG

Fortsatt förbättrat resultat i KLS, men fortsatt underskott
KLS rörelseresultat januari - augusti före goodwillavskrivningar blev minus 10,3 mkr, 7,1 mkr bättre än ifjol. Resultatet för helåret väntas bli positivt och i nivå med eller något bättre än fjolåret. KLS verksamhet hittills under 2005 har utvecklats positivt, men med stor inbördes förskjutning mellan produktområdena. Slakt av gris och nöt redovisar betydande förbättringar, medan hela det förädlade sortimentet visar på försämringar.
Utvecklingen är en effekt av pågående prispress, men KLS bedömer att lönsamheten inom respektive produktområde kommer att normaliseras, dock inte utan betydande strukturförändringar i branschen. Källa: Pressmeddelande. /LG

KLS lägger ner charkproduktionen i Linköping
KLS inleder MB-förhandlingar om avveckling av charkproduktionen i Linköping. Ungefär hälften av volymen flyttas till övriga tre charkanläggningar, medan resterande volym avvecklas till följd av bristfällig lönsamhet. Totalt berörs 25 medarbetare i Linköping. 10-talet medarbetare behöver anställas på mottagande anläggningar. Förändringen sparar drygt 8 mkr.
Därutöver sker rationaliseringar inom produktion och administration. Tillsammans med pågående projekt som realiseras nästa år sjunker kostnadsmassan med mellan 15 och 20 Mkr. Projekten syftar till ökad styckning. Källa: Pressmeddelande. /LG

Atria koncentrerar grisslakten till Nurmo
Finska köttkoncernen Atria koncentrerar i början av nästa år slakt och styckning till det utbyggda slakteriet i Nurmo, med kapacitet på 4 000 grisar per dag. Investeringen för 21 milj euro, 196 mkr, påbörjades våren 2004 och omfattar grisslakteriet, kylar, stall, och lager. Allt blir klart våren 2006. Slakten automatiseras med bl a robotar.
Anläggningen i Kuopio, med slakt av 800 grisar per dag, läggs ned. 68 medarbetare sägs upp och 50 visstidsanställningar avslutas. Enheten har 350 anställda. Nötslakten blir kvar, liksom tillverkningen av medwurst och mat för sällskapsdjur. Källa: Pressmeddelande.

Jens Elmegren ny försäljningschef för högtryckstvättar hos Gerni Sverige
Gerni Sverige förstärker säljorganisationen inom professionella högtryckstvättar och dammsugare med Jens Elmegren. Han är ny försäljningschef och ansvarar med utgångspunkt från Helsingborg för försäljning och kundsupport till lantbrukare och industriella användare i Sverige. Jens har bred erfarenhet av industriell verksamhet och har även tidigare arbetat inom lantbrukssektorn.
Gerni har säte i Randers, Danmark, där även utveckling och produktion ligger. Gerni ingår som själständig enhet i Nilfisk-Advance koncernen. Jens har tel 070-6968776. /LG

Ingeman Stenqvist HB har fått agenturen för  EuroTier
Nästa EuroTier-utställning i Hannover hålls 14 – 17 november 2006, alltså om drygt ett år. Bokning av monterytor startar 1 november och nytt för i år är att du kan boka hos den svenske utställningsagenten  Ingeman Stenqvist HB. Bokning pågår till 1 februari.
-Vi tar givetvis emot anmälningar redan nu, säger Jan Stenqvist. Vi ser fram emot att få många svenska utställare vid EuroTier, säger han. I slutet av oktober kommer broschyrer och anmälningsforemulär att sändas ut till många svenska företag.
EuroTier är en mycket bra utställning för den som har produkter för grisproduktionen, eller annan animalieproduktion, och den har en bred internationell publik. EuroTier besöktes 2004 av 85 000 tyskar och 26 000 internationella gäster från ett stort antal länder. Antalet utställare är ca 1 500 och inomhusytan ca 7 hektar. Mer info:08-259957,
ingeman.stenqvist@zeta.telenordia.se

Martti Vähäkangas ny vd för Snellmans 1 november
Det framgångsrika finska slakteriföretaget Snellmans får ny vd 1 november. Nuvarande vd Gerhard Snellman ska starta ett nytt företag inom området affärsutveckling och entreprenörskap, bl a inom byggbranschen, som han sysslade med innan hans farbröder med ett litet slakteri i Jakobstad värvade honom som vd för slakteriet. Då, 1986, slaktade Snellmans 2 000 ton, nu 22 000 ton och omsättningen är 104 milj euro. Tillväxten i år är 4 %, antalet anställda 470.
Gerhard Snellman fortsätter samarbeta med slakteriet och fortsätter som ordförande i svenska dotterbolaget Ångköket, Gävle. /LG

Rolf Olsson har sålt sin andel av aktierna i Ystad Slakteri till Falkbolagen
-Det är slut på min slaktarbana för tillfället, men kanske inte för alltid. I måndags sålde jag mina aktier i Ystad Slakteri till Falkbolagen, Malmö, säger Rolf Olsson, tidigare ägare av Sydkött, som gick i konkurs.
-Jag fick mina pengar tillbaka, 500 000 kr, och det blev varken vinst eller förlust. Men jag har inget jobb kvar vid Ystad Slakteri och har därmed inte heller anledning att ha några pengar kvar i företaget.
-Det här har varit den värsta tiden i mitt liv. Men jag tror att jag kommer tillbaka och hoppas någon vill använda mina tjänster, någonstans i Sverige, när den här historien fått lugna ner sig. Jag kan slakt och slakten har varit mitt liv.
Falkbolagen är en av Ystad Slakteris största kunder. Genom Falkbolagets köp av Rolfs aktier i Ystad Slakteri är slakteriet än en gång delvis integrerat med styckningen. /LG

Agenda
Agritechnica i Tyskland 8 – 12 november
Lantbruksmaskinutställningen Agritechnica hålls i Hannover, Mässområdet, 8 – 12 november, med VIP-dagar 6 – 7 november. En internationell kongress för lantbruksteknik hålls redan 4 – 5 november. Europeiska entreprenörskongressen hålls 6 november. 1 500 utställare från 34 länder deltar.
En nyhet är ett infocentrum för handel med begagnade maskiner, med bl a deltagande av online-börser och auktionshus, värderare av begagnade maskiner, tullbehandlare och transportföretag. Mer info på svenska: www.agritechnica.com

Lågpris pressar butikspersonalen, seminarium 12 oktober
Organisera mot ohälsa - utveckling av en livsmedelsaffär. Det är titeln på ett seminarium 11 oktober på Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Lågpriskedjornas prispress har lett till att flera livsmedelsbutiker tvingats sänka sina priser. Men butikspersonalen upplever att prispressen leder till att färre ska göra mer och stressen ökar.
-Det är ett stort problem för hela branschen, säger forskaren Inga-Britt Drejhammar som forskat om arbetsmiljön i livsmedelsbutiker och presenterar studien: Arbetsvillkor och arbetsmiljö vid tre livsmedelsbutiker. Mer info: www.arbetslivsinstitutet.se

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se