@-GRIS 7 oktober 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 41

Ginsten Slakteri och Ystad Slakteri höjer slaktgrisarna 15 öre nästa vecka, SM sänker suggpriset 40 öre, danska slaktsvinspriset sänks 25 öre till 10,75 skr och suggorna sänks hela 85 svenska öre
Ginsten Slakteri och Ystad Slakteri höjer båda slaktsvinspriset 15 öre och är hittills enda slakterier som höjer nästa vecka. Swedish Meats sänker suggorna 40 öre och bl a Skövde följer med. Danska slaktsvinspriset sänks 20 danska öre, 25 svenska, till 8,60 dkr. Samtidigt sänks suggpriset med hela 70 öre, dryga 85 svenska, till 6 dkr, 7,50 skr. Orsaken till den stora sänkningen av danska suggpriset är prissänkningar i Tyskland. För suggor slår prisändringar i Tyskland igenom helt i Danmark, eftersom Tyskland är enda marknaden för suggor.
Ugglarp och SLP höjde slaktsvinspriset i måndags med 15 öre, men sätter inte nästa veckas pris förrän på måndag.  Det är mycket osannolikt att man sänker på måndag och därmed är det nu minst 6 slakterier som ligger på 11,65 och uppåt. Ginstens höjning har legat i luften ett par veckor, men nu kom höjningen.

Fortsatt tufft för danskarna

Noteringarna fortsatte nedåt i flera EU-länder under veckan. Danmark är nu det land som betalar allra sämst för slaktsvinen i Europa. Den europeiska marknaden blev svagare än väntat och det beror på att utbudet av slaktsvin ökade något, samtidigt som det var en helgdag i Tyskland och stängda förädlingsanläggningar. Under överskottssituationen passade köparna på att pressa ned priserna. I Spanien stördes handeln av åkarstrejk.
F n är exporten till östra Europa och Ryssland god, vilket motverkar sänkningstendenserna. Prissänkningarna bedöms av tyska ISN som något överdrivna och därför tror man att priskurvan snart ska svänga uppåt igen. Mycket riktigt har futurepriserna i Hannover för de närmaste månaderna nu vänt uppåt igen, vilket torde spegla förväntningarna. Däremot är priserna oförändrade längre fram under ettårsperioden, eller under en månad fortsatt nedåt. Även detta torde spegla förväntningarna och stämmer med prognoserna, eftersom den danska prognosen om sänkt grispris i slutet av året står fast. Huruvida det är den prognosen som börjar slå igenom redan nu, är svårt att säga. Danskarna hänvisar till den internationella situationen, som är att USA, Canada och Brasilien ökar utbuden på marknader där danskarna säljer.

Grisproducenternas markand
Vilken prisnivå än svenska grispriset hamnar på under hösten, är det brist på slaktsvin och “strid på kniven” mellan slakterierna för att behålla volymerna. Det är med stor sannolikhet grisproducenternas marknad i höst och vinter, när nya avtal ska skrivas. Detta märks redan i de strategiska diskussionerna och förklarar nog en del av välviljan att dela med sig av de förhållandevis goda slaktkalkylerna till grisuppfödarna.
Det jag sagt tidigare om markant ökat intresse för att bygga både smågrisstallar och slaktsvinsstallar står sig. Flera rapporter om nya projekt har strömmat in senaste veckan.

Rättelse
9 mkr är vinsten per 31 augusti vid Ugglarps Slakteri, inte 8 som jag skrev förra veckan. /LG  

Partipriset,
Partipriset är oförändrat vecka 41.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 41          Slakteri                           Viktgr kg         v 40          v 39         v 38           v 37         v 36        v 35    
>12,70     Ginsten Slakt            65 - 94,9       12,55     12,55    12,55      12,55   >12,55    12,30  
  11,75     KLS                         64 - 94,9       11,75     11,75    11,75      11,75   >11,75    11,50    
  11,70    Skövde Slakteri         75 - 94,9      11,70     11,70   >11,70      11,55   >11,55    11,30
>11,65     Ystad Slakteri AB        71 – 95        11,50     11,50    11,50      10,50   >11,50    11,25   
  11,50     Swedish Meats          73 - 94,9*     11,50     11,50    11,50      10,50   >11,50    11,25   
  11,50    Alviksgården            fria vikter       11,50     11,50    11,50      10,50   >11,50    11,25   
 ej satt     Ugglarps Slakteri      70 - 94,9     >11,65     11,50    11,50      11,50   >11,50    11,25
 ej satt     SLP                         70 – 94,9    >11,65     11,50    11,50      11,50   >11,50    11,25  
 ej satt     Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9       11,50     11,50    11,50      11,50   >11,50    11,25
ej satt     Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9       11,50     11,50    11,50      11,50   >11,50    11,25  
* Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.25, norsk 1.18, euro 9,34.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta         v 41        v 40       v 39        v 38        v 37       v 36           
10,75 Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr    <8,60      8,80     8,80      8,80    <8,80   <9,10   
24,20  Norsk Kjött                 55,1 – 77,0 kg*    nkr     20,50  >20,50   19,87     19,87    19,87   19,87
11,76 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro      1,24     1,24     1,24      1.24      1,24     1,24
12,60 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro      1,35     1,35     1,35      1,35      1,35     1,35  
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
 
Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 6 oktober 2005. Eurokurs 9.34 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land               v 40         v 39         v 38          v 37        v 36        v 35       v 34   
10,74  Frankrike    <1,09     >1,15      1,14      1,14    <1,15   <1,23   <1,26  
13,54   Tyskland      1,45       1,45    <1,45      1,47    <1,47      1,52   >1,52  
10,08   Belgien        1,08       1,08    <1,05      1,12    <1,12    >1,15   >1,13    
10,27  Italien          1,10     <1,10      1,21      1,21      1,21    >1,21     1,06       

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 8 oktober, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån              v 40         v 39         v 38        v 37          v 36          v 35           v 34                 
Okt       >1,377  <1,349   <1,373  >1,375   >1,345   <1,340      1,365   
Nov       >1,375  <1,340   <1,345  >1,358   >1,340   <1,333    >1,358   
Dec       >1,335  <1,310   >1,315  >1,322   >1,315   <1,300    >1,335   
Jan         1,285  >1,285   <1,282  >1,292   <1,279   <1,280    <1,310    
Feb         1,320  <1,320     1,330    1,330   <1,330     1,340    <1,340  
mars       1,335  >1,335   >1,325    1,320   <1,320     1,360      1,360    
April      <1,355    1,370     1,370    1,370     1,370     1,370      1,370   
Maj         1,400    1,400   >1,400    1,385     1,385     1,385    >1,385  
Juni        1,400    1,400   >1,400    1,385     1,385     1,385    >1,385  
Juli         1,380    1,380     1,380    1,380     1,380     1,380      1,380   
Aug        1,380    1,380     1,380    1,380     1,380

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,34. Korrigerade noteringspriser. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                   v 40         v 39          v 38         v 37          v 36         v 35   
13,61
  Portugal     <1,458   <1,508     1,558   <1,558    <1,638     1,698  
13,36   England        1,431     1,431   <1,431   <1,472    >1,500     1,486   
13,30  Italien        <1,424   <1,449   <1,487   <1,551    >1,595   >1,576     
12,47      Sverige              1,335        1,335         1,335          1,335      >1,335        1,308     
12,94   Tyskland     <1,326   >1,406   >1,396   <1,366    <1,416     1,466  
12,31  Spanien     <1,319   <1,338     1,389    <1,389   <1,465     1,509     
12,29  Belgien       <1,316   >1,378   >1,341   <1,316    <1,403   >1,477   
12,18   Frankrike   <1,305   >1,324   <1,303    <1,316   <1,344    <1,412     
12,13   Holland      <1,299     1,357   >1,357   <1,328    <1,377   >1,425  
12,04   Österrike    <1,290   >1,370   >1,353   <1,330    <1,380     1,430   
11,98   Danmark     1,283     1,283     1,283    <1,283   <1,324    >1,351  
Senaste notering saknas:
13,43   Tjeckien       ------     1,438    <1,438     1,473    >1,473   <1,468     
12,95    Polen          ------      ------   <1,387   <1,393    <1,411   >1,427   
12,63    Irland         ------      1,353     1,353     1,353      1,353   <1,353  

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr            v 41        v 40        v 39        v 38        v 37         v 36      v 35   
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över      ej satt     7,05      7,05     7,05      7.05    >7,05     6,80    
Swedish Meats       140 kg och över      <6,45     6,85      6,85     6,85      6,85     >6,85     6,60       
Skövde                      140 – 58 %       <6,45     6,85      6,85     6,85      6,85     >6,85     6,60
Dalsjöfors Slakteri                 58 %     ej satt      6,85      6,85     6,85      6,85     >6,85     6,60    
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %    ej satt      7,35      7,35     7,35      7,35     >7,35     7,10  
SLP                       140,1 kg- 58 %    ej satt      7,35      7,35     7,35      7,35     >7,35     7,10    

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta        v 41      v 40     v 39     v 38     v 37        v 36   
8,37   Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr    <6,00     6,70  >6,70 <6,50 <6,80    <6,90  
4,10  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E    euro      0,46     0,46    0,46   0,46   0,46      0,46   
4,39   Snellmans                     Klass E            euro      0,47     0,47    0,47   0,47   0,47      0,47  

Valutor
Fredagar        i dag           v 40           v 39          v 38         v 37         v 36          v 35    
Pund        <13,60    <13,64    >13,80   <13,78  >13,80   <13,66   <13,68  
Dollar         <7,68     >7,74      >7,71     >7,60    >7,51    <7,44     <7,58  
Euro           >9,34     <9,32      >9,36       9,34    >9,34    <9,31     >9,34       
Dansk          1,25       1,25        1,25       1,25      1,25      1,25       1,25
Norsk         <1,18     <1,19      >1,20     >1,20      1,19    >1,19     >1,18   
Yen           <6,77      <6,85      >6,90     >6,88    >6,79    <6,76     <6,89  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Vi sänker suggpriset p g a minskad efterfrågan, suggkalkylen går inte ihop. Markanden i stort bedömer vi som svagt nedåt, danskarna sänker och skinka och produktionskött går ner.
-Svenska marknaden visar stark efterfrågan på skinka, men det är kämpigt med karrén. Kotletten går lite bättre nu. Produktionsköttet går ganska bra.
Ginsten Slakt
Bengt-Göran Bengtsson: -Det går bra att sälja, men priserna måste upp. Jag noterar idag att polsk fläskfilé säljs för 49 kr (Nordtrade). Det ska vi konkurrera med. Svensk är 100 kr dyrare.
-Slaktkalkylerna är ganska hyggliga och vi höjer slaktsvinspriset med 15 öre. Vi måste ligga på topp, det är många som vill ha slaktgrisar både nu och på sikt.
SLP
Peter Johansson: -Det är inga stora förändringar på marknaden. Det är bra drag och stabil efterfrågan.
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Grisköttmarknaden är fortsatt bra och särskilt skinka efterfrågas. Det verkar vara ont om skinka på marknaden. Skinkan är betydelsefull i slaktkalkylen, så den är f n ganska hygglig.
Ystad Slakteri
Tom Hansson: -Försäljningen av helfall är fortsatt bra.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen går oförändrat bra, både för korv och skivade produkter. Det har inte hänt så mycket under veckan för styckat, mer än vi är igång på allvar med införsäljningen av julskinka. Vi känner lite prispress på skinkan, men tror på prisnivå motsvarande fjolårets.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Efterfrågan på griskött är god, men prisnivån är pressad. Det beror på trycket utifrån, där utbudet av griskött är stort.
Danish Crown
Priserna var oförändrade på de flesta skinkmarknaderna. Efter den tyska noteringssänkningen kom dock marknaden under press och sänkningar konstaterades på enskilda ställen. Bog och charkråvara säljs till oförändrad prisnivå. Normalt sett är det god efterfrågan på bacon så här års. Oktoberpriserna blev dock reducerade och måste betecknas som osedvanligt låga. Orsaken är svag marknad och större utbud av råvara till den engelska marknaden.
Prisfallet i Tyskland med hela 10 cent påverkar suggpriset i Danmark kraftigt. Eftersom Tyskland är enda marknaden för danska suggor, slår tyska prissänkningen igenom helt på danska priserna. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna är oförändrade. Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Klass, kr/kg                   v 41            v 40            v 39           v 38          v 37          v 36           v 35   
Bis Plus,23 kg         18,00     18,00    >17,90    >17,80   >17,70   >17,60    >17,45  
Bas, 23 kg              16,65     16,65    >16,60    >16,50   >16,40   >16,30    >16,15   
Nyavvanda, 9 kg      36,20     36,20    >36,10    >35,85   >35,65   >35,30    >34,85  
KRAV, 23 kg            23,65     23,65    >23,60    >23,50   >23,40   >23,30      23,20    
KLS
Marknadstillägget höjdes förra veckan till 15 kr/smågris. Smågrispriset är oförändrat.
KLS Smågris            18,55   >18,55   >18,45    >18,35    >18,25   >18,15    >17,95
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                                18,70   >18,70    >18,60    >18,50   >18,40      18,25     
Ugglarpsgrisen                       17,7 0   >17,70    >17,60    >17,50   >17,40      17,25   
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 30 kr/smågris.
SwedeHam+                        >18,23    >18,12    >17,97   >17,82   >17,71    >17,58     
SwedeHam                          >16,89    >16,78    >16,64   >16,51   >16,41    >16,29   
Vita                                    >15,76    >15,66    >15,53   >15,40   >15,31                 
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                                  >18,70      18,60   >18,60    >18,50   >18,40     18,25    
* Höjningen är tillfällig.
Dahlbergs  
Marknadstillägg på förmedlingsgrisar 30 kr.
Särklass D                           >18,10  >18,00   >17,90    >17,80   >17,75   >17,60      

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.25. Smågrispriserna oförändrade, utom eko som går upp.
Skr    Vecka, dkr                v 41     v 40     v 39        v 38         v 37        v 36       v 35   
241   Basis 7 kg           <193     197  >197     >196     <193     <201   >206  
416   Basis 30 kg         <333     339  <339       340     <340     <352   >360  
247   SPF+Myc 7 kg      <198     202  >202     >201     <198     <206   >211   
422   SPF+Myc 30 kg    <338     344  <344       345     <345     <357   >365   
252   SPF 7 kg             <202     206  >206     >205     <202     <210   >215  
427   SPF 30 kg           <342     348  <348       349     <349     <361   >369   
876   Økologi 30 kg     <701   >707    699       699     <699     >706   >704      

Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.18
613   25-kilos               520      520    520       540     <540       590     590  
Snellmans
Euro, kurs 9,34
579  Grund 30 kg A1*     62        62     62         62         62         62      62      
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar, balansen  i förmedlingen, + = överskott, – = brist
Slakteri                              v 41            v 40          v 39          v 38             v 37
Swedish Meats       -24000    -24000   -24000  -24 000    -24 000
Ugglarps Slakteri     -1500     -1 500      -1500     -1500     -1 800
SLP                                                                              -2 500    
Skövde Slakteri                                              -3 000      -3 000   
KLS                         brist       brist         brist       brist         brist

Marknadskommentarer, livdjur
Swedish Meats
Carl-Olof Port:-Bristen på smågrisar är oförändrad och kommer att bestå länge än. Betäckningsstatistiken har dock vänt uppåt, vilket visar på positiv trend.
Janett Elander,
Bristen på smågrisar är ungefär oförändrad till nästa vecka. Väntan är 3 - 4 veckor.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Smågrisbristen motsvarar ca 1,5 veckas väntetid.

Nyheter
9 000 suggor, 220 000 slaktsvin, 6-våningsstall med 70 000 grisar, 160 000 kbm gödsel
Avelspoolens medlemmar är idag på studieresa i Estland och har bl a besökt en grisbesättning, ägd af finska slakterikoncernen HK, med 9 000 suggor integrerat. Största stallet är 6 våningar med 30 000 grisar, 500 m långa korridorer mellan avdelningarna, de yngsta grisarna från 9 kg utefter väggarna och slaktsvinen längst in och hiss ner.
Besättningen har 8 hektar stallar under tak. Gödselbrunnarna rymmer 160 000 kbm (tänk dig 5 300 vändor om du kör med 30 kbm-tunna!). Produktionsresultatet 25 smågrisar per sugga. Slaktsvinspris f n 13,50 skr.
-Produktionskostnaderna är ganska lika våra, undantag arbetet, eftersom lönerna är låga, berättar Cato Gustafsson, Skövde Slakteri. Om svenska myndigheter gör det dyrt och svårt att producera grisar i Sverige, då har vi nu sett vart produktionen flyttar. Det är politikerna som bestämmer var produktionen ska ske. Och varför är inga svenska ekonomiska intressen engagerade i produktionen i öststaterna, när danskar, finnar och många andra är det?
-Det är inte bara vi svenskar som kan producera grisar, det står helt klart, säger Thomas Olander, Ugglarps Slakteri. Anläggningen är imponerande, men 6-våningsstallet är inget att ta efter. Ventilationen är ett stort problem. Det är stora problem att ha grisar på höjden. Läs mer: I ett kommande nummer av GRIS.
/LG

Köttfärs med e-colibakterier igen
Ica har ännu en gång tvingats dra tillbaka ett parti på nära ett ton köttfärs. Orsaken var förhöjd halt av e-colibakterier. Den här gången han köttfärsen aldrig ut till butikerna, utan stoppades på vägen. Det Icas egna varumärke, alltså inte Euroshoper som förra gången, som drabbades. Ica får än en gång beröm av Livsmedelsverket för resolut och korrekt handläggning, men får kritik för hygienen.
-För mycket e-coli visar att hygienen brustit, säger Lars Plym Forsell, Livsmedelsverket. Källa: Aftonbladet. /LG

Höjt danskt sugg-tb 2004, som väntas öka till 4 875 skr 2005
Tb per årssugga i Danmark blev 3 624 dkr, 4 530 skr, 2004. Det är en ökning från 2003, som beror på lite högre avräkningspris. De 25 % bästa smågrisuppfödarna hade 69 % högre tb än de 25 % sämsta. Skillnaden beror på högre effektivitet, men även lägre kostnader per producerad gris.
2005 väntas tb öka till 3 900 dkr per årssugga, dvs 4 875 skr. Källa: Dansk Landbrugsrådgivning. /LG

Danska grisuppfödare som exporterar grisar bildar Erfa-grupper
Exporten av både slaktsvin, suggor och smågrisar från Danmark till framför allt Tyskland ökar kraftigt. Man ska nu bilda Erfa-grupper, där man ska dela med sig av exporterfarenheterna till varandra, för att optimera exportintäkterna. Första mötet hålls 18 oktober i Fredericia. Mer info: 0045-70258070. Källa: Danske Svineproducenter. /LG

Priset på sperma varierar i Europa
Priset på galtsperma varierar hos Europas länder. I Spanien kostar en bruksdos 26,50 skr, Holland 31,65, Tyskland 24,50 och Danmark 35,85 (50 öre höjning aviseras), exkl frakt och kateter. Källa: Danske Svineproducenter.  
Kommentar: Spermadoser i Sverige kostar 33 – 35 kr per bruksdos, exkl frakt. I Norge kostar bruksdosen 59 kr. Kostnaderna kan skilja av olika skäl, främst seminföretagens konkurrenskraft och organisation, men även rekryteringstakten för nya galtar och investeringen i avelsarbetet. Sverige ligger således inte helt galet till, trots vårt stora land med litet antal grisar. /LG

Y-tallriken ersätter danska kostcirkeln
Danska livsmedelsverket har lanserat nya kostråd. Visuellt ersätts kostcirkeln av Y-tallriken, med två femtedelar grönsaker, två femtedelar potatis, ris, pasta och bröd, samt en femtedel kött eller fisk. Källa: Børsen. /LG

Kina ger klartecken till import av avelsgrisar från England
Kina öppnar för engelsk export av avelsgrisar. Den har varit stängd under fem år, efter fall av svinpest i november 2000.
Det finns många avelsföretag i England som har stora förväntningar på exporten till Kina.
Nästa steg är att få Kina att öppna för import av griskött från England. Källa: The Pig Site. /LG

GPS och automatisk näringsanalys på varje gödseltunna, nya krav i Holland
Det kostar ca 8 euro, ca 75 skr, att bli av med grisgödsel i Holland. Och det kommer inte att bli billigare, trots att myndigheterna skurit ned grisproduktionen genom att köpa upp griskvoter för att minska produktionen. Nu vill man även ha automatisk provtagning och analys av gödseln på gödseltunnorna, för att rätt mängd växtnäring ska tillföras fälten, samt GPS-utrustning, så att myndigheterna ska kunna se om gödseln lagts ut där den får läggas ut.
Kvävelagarna har dessutom skärpts, så att ingen får skifta djurenheter, t ex från fjäderfä till grisar. Källa: Danske Svineproducenter. /LG

25 styckare riskerar avsked för maskning
25 styckare vid Swedish Meats , Kristianstad, har varslats om avsked med skälet att de maskat. Facket och Swedish Meats har inte kommit överens om ett nytt löneavtal. Källa: KristianstadsBladet /LG

Kärvare för lantbruksföretagen i Danmark
Antalet konkurser bland lantbruksföretagen i Danmark fortsätter öka. Under de första nio månaderna 2004/05 steg antalet konkurser med 10,3 procent jämfört med samma tid ett år tidigare, enligt Statstidende. Under augusti 2005 ökade antalet konkurser med 66,7 procent jämfört med augusti 2004. Källa MaskinBladet /Nils

Danish Crown stänger slakteriet i Odense för att spara pengar
Danish Crown planerar att stänga slakteriet i Odense och flytta slakten av 38 000 grisar per vecka till Horsens och Ringsted. En del slakt förs till andra slakterier, där volymerna minskar. Vid Odense arbetar nu 840 anställda, plus 80 som sköter veterinärkontroll och rengöring.
Vidare ska butikspackningen för hemmamarknaden koncentreras till i huvudsak Herning och Skjern. Holbæk stängs, 150 personer blir överflödiga. En ganska stor del av personalen från båda enheterna erbjuds arbete på andra enheter.
-Förändringen görs för att spara kostnader och anpassa svinslakten till väntad minskning av grisproduktionen, säger vd Kjeld Johannesen. Minskningen av slaktsvinsproduktionen beror på danska miljöregler.
-Packningen startade i liten skala och har växt på de platser där vi startade. Nu samlas produktionen till färre enheter.
Årliga besparingen enligt förslaget blir ca 130 milj dkr, ca 162 milj skr. Källa: Pressmeddelande.
Kommentar: Bl a de danska miljöreglerna har medfört att exporten av smågrisar ökat från 160 000 per månad 2004 till 245 000 smågrisar 2005, dvs 3 milj smågrisar per år. /LG

Norsvin byter till X-cell i spermadoserna
I december byter Norsvin förtunningsvätska i spermadoserna. Den nya, X-cell, ökar hållbarheten med två dygn. I övrigt är det ingen skillnad, grisningsprocent och kullstorlek blir oförändrade. /LG

Fortsatt nedgång i norsk svinesemin
Norsvin sålde 2,5 procent färre semindoser i augusti i år, jämfört med samma månad i fjol. Det är tredje månaden i rad som semineringarna minskar. /LG

Företagsnytt
Samson köper konkurrenten RKM Agro Technic ApS
1 oktober köpte danska Samson Agro sin kollega i gödselspridarbranschen RKM Agro Technic ApS. Tillverkningen av utrustning och gödselspridare flyttas snarast möjligt till Samsons nya fabrik i Viborg. Källa: MaskinBladet /LG
Eric Tham ny tillförselchef gris hos Ugglarps Slakteri efter Erik Hult
Eric Tham tillträdde i tisdags som tillförselchef vid Ugglarps Slakteri, med inriktning på anskaffning av grisar. Han efterträder Erik Hult, som tillträtt en tjänst vid Kronfågels kläckeri Kläckeribolaget.
Eric Tham är lantmästare (1980) och kommer närmast från Swedish Meats, där han under fem år arbetat med tillförselfrågor, senast med lamm, men tidigare med gris. Innan dess var han lantbrukare och smågrisproducent i Skåne. /LG
Anders Valegård vd för HS Konsult AB 1 januari
Anders Valegård har utsetts till vd för HS Konsult AB, som är Hushållningssällskapets rådgivnings- och servicebolag i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län. Anders har senast varit vd för Blekinge-Kronobergs Husdjurstjänst och har tidigare varit vd för Ewos Sverige AB.
HS konsult har 75 medarbetare, varav 55 är rådgivare och konsulter. Källa: Pressmeddelande. /LG
Nu klart med familjen Nyqvists köp av Wannehags 660-suggorsbesättning
Göran Wannehag, Kristianstad, sålde Äsperöds gård med 660 suggor i produktion till Lennart och Brigitta Nyqvist, Kiagård, Fjälkinge, för några veckor sedan, som vi nämnde i @-GRIS 19 augusti. I dag skedde det formella tillträdet och affären är således nu helt klar. Hela personalen vid Äsperöd fortsätter som vanligt och familjen Nyqvist har en integrerad produktion. /LG
Agenda
Livsmedelsmässan Anuga i Köln 8 - 12 oktober
160 000 besökare från livsmedelsföretag, kedjor, restauranter, m fl, brukar besöka Anuga-mässan i Köln, som i år hålls 8 – 12 oktober. 700 utställare fyller 4 hektar hallar. Mer info: www.anuga.de
Fremtidens landbrugsbyggeri – hvor og hvordan?
31 oktober hålls ett seminarium om framtidens stallbyggnader på Vejen Kongreshotel, Askovvej 50,
6600 Vejen. Anmälan senast 24 oktober. Mer info:
www.1769.dk
Spannmålsdagar hos Tornum 19 - 20 oktober
Framtidens spannmålsodling ska diskuteras vid ett seminarium hos Tornum, Kvänum, 19 – 20 oktober, i samarbete med Sveriges Spannmålsodlareförening. Dag två är det gårdsvisning. Mer info: www.tornum.se

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se