@-GRIS 4 november 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.


Grispriserna vecka 45
Nordiska noteringarna oförändrade, svenska grispriset högre än tyska efter tysk sänkning
Tyska grispriset gick ned 2 cent under veckan, vilket gjorde att tyska grispriset hamnade under svenska, enligt ISNs jämförelser av noteringarna i EU, korrigerade för tillägg och avdrag. Sverige har därmed fjärde bästa grispriset i EU. Italien toppar fortfarande, följt av England och Portugal. Spanska priset sänktes ytterligare i veckan och spanjorerna får 55 öre mindre betalt än danskarna, som betalar näst sämst i Europa. Prisskillnaden mellan bästa och sämsta grispris i Europa, alltså italienskt jämfört med spanskt, är nästan 3 kr!Rädslan för fågelinfluensan i Europa börjar lägga sig och medierna rapporterar allt mera kortfattat när nya fall tillkommer. Därmed avklingar också spekulationerna och fågelinfluensan ger nu inget större tryck uppåt på grispriserna. ISNs kommentar är att sjukdomarna håller grispriset på en stabil nivå, där efterfrågan på griskött från Ryssland balanserar ett stort utbud av slaktgrisar i Europa. Men när det gäller sjukdomsutvecklingen kan en förändring komma snabbt. Marknaden är känslig. Mul- och klövsjukan har, som sagts tidigare, inte heller haft någon stor påverkan på grispriset hittills, men enligt danska bedömare kan priset påverkas uppåt om antalet fall, nu 15, i Brasilien fortsätter öka. Här finns således ytterligare en osäkerhetsfaktor på en lugn marknad.

30 % minskad konsumtion av fjäderfäkött i EU
Fågelkonsumtionen har i alla händelser minskat kraftigt på flera marknader och handeln över gränserna har mer eller mindre avstannat p g a myndighetsbeslut. Minskad fågelkonsumtion innebär lägre produktion och press nedåt på foderpriserna. Det kan grisproduktionen ha glädje av. Enligt tyska ISN har fjäderfäkonsumtionen minskat med ca 30 % i Europa, Italien minus 30 %, Frankrike 20 %, Schweiz 20 %, Holland 20 % och Tyskland minus 10 %.-Det är inte så mycket snack om rädslan för fågelinfluensan längre, nu är det mer rädsla för julen, dvs hur mycket priset sjunker i mitten på december när industrin försett sig med griskött inför helgen, säger Karsten Flemin. Danske Slagterier. Ett sänkt pris kring jul och nyår blir det alltid. Stort utbud av grisar är också att vänta.Det är inte mer än en helgdag extra i jul, annandag jul, sedan är det enbart arbetsdagar. Det blir alltså inte så många dagar till fest och julmat. Det kan påverka försäljningen.Futurepriserna i Hannover vände uppåt i veckan.

Fortsatt kronförsvagning
Svenska kronan har försvagats ytterligare mot de flesta valutorna. Nu får vi betala över 1,28 för en dansk krona. Observera att hänsyn inte tagits till valutaförändringarna nedan. /LG 

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 45, så när som sugga som går upp 40 öre. 

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr. Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.

V 45      Slakteri               Viktgr kg        v 44      v 43      v 42       v 41       v 40
13,00   Ginsten Slakt         65 - 94,9       13,00   >13,00    12,70   >12,70    12,55 
12,15   KLS                       64 - 90,9**    12,05   >12,05     11,75     11,75    11,75 
12,00  Skövde Slakteri       75 - 94,9       12,00   >12,00     11,70     11,70     11,70
11,95   Dalsjöfors Slakteri    70 - 94,9      11,95   >11,80     11,65   >11,65     11,50
11,95   Dahlbergs Slakteri   71 - 94,9       11,95   >11,95     11,65   >11,65     11,50  
11,80   Swedish Meats         73 - 90,9*     11,80   >11,80     11,50     11,50     11,50
11,80  Nyhléns & Hugosons  fria vikter      11,80   >11,80     11,50     11,50     11,50
11,80   Ystad Slakteri AB        71 – 95       11,80   >11,80     11,65     11,65   >11,65 
11,80   Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      11,80   >11,80     11,65     11,65   >11,65  
11,80   SLP                        70 – 94,9       11,80   >11,80     11,65     11,65   >11,65 
*   Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.
** Marknadstillägg ingår med 10 öre/kg för slaktsvin i viktintervallet 64 – 90,9 kg. Grundnoteringen 12,05 ligger kvar i intervallet 64 – 94,9 kg.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.25, norsk 1.18, euro 9,34.

Skr      Slakteri                  Bäst bet. viktgr    valuta   v 45    v 44   v 43 v 42      v 41    11,00  Danska slakterier   70,0 – 84,9 kg**     dkr    8,80    8,80   8,80 >8,80    <8,60
24,90  Norsk Kjött           55,1 – 77,0 kg*       nkr  21,10  21,10 >21,10  20,50   20,50 
11,76  Österbottens Kött         70 – 86 kg       euro   1,24    1,24     1,24  1,24     1,24 
12,60  Snellman, Finland      78 – 101 kg       euro   1,35    1,35    1,35     1,35     1,35 
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Övre viktgränsen för slaktvikterna sänks 2 kg från v 48 till 1.  

 

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 2 november 2005. Eurokurs 9.34 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.

Skr       Land             v 44      v 43        v 42        v 41      v 40      

10,64  Frankrike      1,14     1,14      >1,14     >1,10     <1,09 

13,26  Tyskland      1,42     1,42      >1,42     <1,40       1,45  

  9,71   Belgien        1,04     1,04      >1,04     <1,01       1,08     

10,46  Italien          1,12     1,12      >1,12      1,10       1,10   

 Futurepriser

Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 2 november, Källa: Henton Børsmæglerselskab.

Mån            v 44      v 43       v 42        v 41      v 40                    

Nov        >1,440  <1,420  >1,455    >1,430  >1,375    

Dec        >1,437  <1,418  >1,430    >1,385  >1,335

Jan        >1,380  <1,366  >1,374    >1,323    1,285 

Feb        >1,409  <1,392  >1,404    >1,355    1,320 

mars      >1,409  <1,390  >1,400    >1,350    1,335 

April       >1,407  <1,400  >1,420    >1,365  <1,355 

Maj        >1,420  <1,400  >1,430    >1,410    1,400  

Juni       >1,420  <1,400  >1,435    >1,410    1,400 

Juli        <1,386  <1,401  >1,415    >1,385    1,380

Aug       >1,380  <1,375  >1,400    >1,385    1,380   

Sep         1,375  <1,375  >1,400      1,375

 

Grispriser i andra EU-länder

Euro, omräkningskurs 9,34. Korrigerade noteringspriser. Källa: ISN, Tyskland.

Skr      Land            v 44        v 43       v 42       v 41       v 40 

14,36   Italien         1,538    >1,538   >1,468     1,424   <1,424 

13,43   England       1,438      1,438   <1,438   >1,452     1,431

13,24   Portugal      1,418      1,418     1,418   <1,418   <1,458

12,77   Sverige      1,368     >1,368     1,335     1,335     1,335  

12,75   Tyskland    <1,366    >1,386   >1,366   >1,346   <1,326  

12,61   Österrike   >1,350    >1,330     1,290     1,290   <1,290 

12,59   Holland       1,348    >1,348   >1,328     1,299   <1,299 

12,52   Belgien        1,341    >1,341   >1,329   <1,292   <1,316

12,18   Frankrike   <1,304    <1,315   >1,321   <1,281   <1,305      

11,98   Danmark     1,283      1,283   >1,283   <1,256     1,283 

11,44   Spanien     <1,225      1,260     1,260   <1,260   <1,319

Senaste notering saknas:

13,15   Tjeckien       ------     -------    <1,408   <1,414   <1,446   

12,34    Polen          ------      ------    <1,322     1,359   >1,397 

12,63    Irland         ------      1,353      1,353     1,353     1,353  

 Suggor, Sverige

Slakteri                   Bäst bet. viktgr          v 45       v 44      v 43       v 42       v 41       v 40

Dalsjöfors Slakteri                 58 %      7,45    >7,45   >7,25  >6,85   <6,45      6,85 

Dahlbergs Slakteri 140 kg och över      7,25    >7,25   >7,05    6,65    <6,65     7,05       

Swedish Meats       140 kg och över     7,05    >7,05   >6,85    6,45    <6,45     6,85  

Skövde                      140 – 58 %      7,05    >7,05   >6,95    6,45    <6,45     6,85 

Ugglarps Slakteri            57 – 59 %    7,55    >7,35   >7,35    6,95    <6,95     7,35 

SLP                       140,1 kg- 58 %    7,55    >7,55   >7,35    6,95    <6,95     7,35

 

Suggor, utland

Skr   Slakteri                    Bäst bet. Viktgr          valuta        v 45       v 44       v 43        v 42       v 41    

8,62   Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr      6,90   >6,90   >6,60    >6,30   <6,00

4,29  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E    euro      0,24     0,46     0,46      0,46    0,46   

4,39   Snellmans                           Klass E       euro      0,47    0,47      0,47      0,47    0,47

 

Valutor

Fredagar       i dag          v 44          v 43           v 42           v 41         v 40 

Pund        >14,19    >14,01   >13,97    >13,74    <13,60   <13,64 

Dollar        >8,03      <7,85      >7,88     >7,83      <7,68     >7,74 

Euro          >9,58      >9,52      >9,48     >9,41      >9,34     <9,32  

Dansk       >1,28      >1,27      >1,27     >1,26        1,25       1,25 

Norsk        >1,23      >1,22      >1,21     >1,20      <1,18     <1,19

Yen          >6,82      <6,80      <6,82     >6,83       <6,77     <6,85  

 

Marknadskommentarer, slaktsvin

Swedish Meats

Bo Larsson: -Det har varit lönehelg och försäljningen blev hyfsad. Dvs det är bra försäljning av hela sortimentet, utom för kotlett och karré. Balansen mellan slakt och försäljning är bra.

Ugglarps Slakteri

Thomas Olander: -Försäljningen är fortsatt bra, men tufft för kotlett och karré. Charken ligger på oförändrad nivå. Vi är inte slutsålda på julskinka, men räknar med att snart bli det.

Skövde Slakteri

Cato Gustafsson: -Det händer inte så mycket nytt på marknaden just nu. Allt går bra, utom karré och kotlett. Charkråvaran är givetvis efterfrågan till alla produkter som framställs till jul.

Ystad Slakteri

Tom Hansson: -Helfallsmarknaden är bra, men kunderna vittnar om pressade grisköttpriser, vilket konkurser i styckningsbranschen verifierar. Nye delägaren i slakteriet, Falk-bolagen tar hälften av antalet slaktade grisar och vill på sikt ha all slakt.

Nyhléns & Hugoson

Mikael Hugoson: -Vi hade bra skjuts på försäljningen under veckan, som var den första gemensamma under nya namnet Nyhléns & Hugosons. Det gick otroligt bra och kunderna är nöjda med både produkterna och fusionen, som nu är klar. Julskinkan är slutsåld och vi skulle behöva 20 – 30 ton till. Priserna var hyggliga på skinkan, men med facit i hand har nog priset kunnat vara lite högre. Problemprodukter är karré och kamben, som går in i frysen.

-Det som är glädjande är också att nya kunder tillkommit. Vi har fått in Ica i kundkretsen, vilket vi inte haft tidigare.

Österbottens Kött

Marcus Skullbacka: -Marknaden är oförändrad. Vi har haft bra slakt och bra försäljning hela hösten, men ändå har det inte gått att få upp priserna.

-Vi har inget överskott på smågrisar i vårt område och försöker värna om att inte smågrisarna körs till Sverige. Smågrispriset är 60 euro för 25-kilosgrisar, plus tillägg som varierar.

-Vi behöver fler smågrisar och ökad slaktsvinsproduktion för att tillfredsställa Atrias behov. Slaktkapaciteten i slakteriet i Nurmo ökar från 15 000 slaktade grisar per vecka till 20 000, när ombyggnaden blir klar.

Danish Crown

Skinkhandeln har varit lugn och priserna är oförändrade. Marknaden är något präglad av helgdagar i katolska länder. Bog och charkråvara säljs till oförändrade priser, men volymerna är något lägre p g a helgdagarna. Baconmarknaden är stabil, även volymmässigt, på den för november låga prisnivån.

Marknaderna i länder utanför EU är oförändrade.

De senaste veckornas skriverier om fågelinfluensan har dämpats något och därmed även påverkan på grisköttsmarknaden. Mul- och klövsjukan i Brasilien fortsätter breda ut sig och är nu konstaterad på 15 gårdar och i 2 delstater. Sjukdomens påverkan på marknaderna har hittills varit mycket begränsad, men om om den fortsätter breda ut sig kan vi vänta påverkan främst på nötköttsmarknader, men även lite bättre marknad för griskött. /LG

 

Smågrispriser, Sverige

Swedish Meats

Smågrispriserna går upp 10 öre, utom nyavvanda med 20 öre. Marknadstillägg 30 kr/smågris.

Klass, kr/kg                   v 45          v 44         v 43         v 42         v 41         v 40  

Bis Plus,23 kg        >18,30    >18,20   >18,10     18,00     18,00     18,00

Bas, 23 kg             >16,95    >16,85   >16,75     16,65     16,65     16,65

Nyavvanda, 9 kg     >36,80    >36,60   >36,40     36,20     36,20     36,20 

KRAV, 23 kg           >23,95    >23,85   >23,75     23,65     23,65     23,65 

KLS

Smågrispriset går upp 10 öre. Marknadstillägget är 15 kr/smågris.

KLS Smågris           >18,85    >18,75   >18,65     18,55     18,55   >18,55

Ugglarp

Marknadstillägg 10 kr/smågris.

Särklass                >18,85      18,70     18,70     18,70      18,70       18,70 

Ugglarpsgrisen       >17,70      17,70     17,70     17,70      17,70       17,70  

Skövde Slakteri

Marknadstillägg (ej vita) 30 kr/smågris.

SwedeHam+          >18,76     >18,62    >18,58   >18,33    >18,29    >18,23 

SwedeHam            >17,38     >17,25    >17,12   >16,98    >16,94    >16,89

Vita                      >16,22     >16,10    >15,97   >15,84    >15,81    >15,76         

SLP

Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.

SLP+                    >18,85       18,70      18,70     18,70       18,70    >18,70  

 

Dahlbergs 

Marknadstillägg på förmedlingsgrisar 30 kr.

Särklass D            >18,70      >18,60   >18,55    >18,45   >18,30    >18,10 

 

Smågrispriser,  Norden

Danish Crown/TiCan Kurs 1.25. Smågrispriserna är oförändrade, utom ekogrisar.

Skr    Vecka, dkr                v 45        v 44       v 43       v 42      v 41       v 40 

245   Basis 7 kg            196       196      196    >196    <193     197    

424   Basis 30 kg          339       339      340    >340   <333      339 

251   SPF+Myc 7 kg       201       201      201    >201   <198      202  

430   SPF+Myc 30 kg     344       344      345    >345   <338      344  

256   SPF 7 kg              205       205      205    >205   <202      206

435   SPF 30 kg            348       348      349    >349   <342      348 

895   Økologi 30 kg      716       707      707    >708   <701    >707       

 

Norsk Kjøtt

Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.18

613   25-kilos              520       520     520       520      520      520     

Snellmans

Euro, kurs 9,34

579  Grund 30 kg A1*    62           62       62        62        62        62       

*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

 

Smågrisar, balansen  i förmedlingen, + = överskott, – = brist

Slakteri                            v 45            v 44            v 43            v 42          v 41          v 40 

Swedish Meats       -27 000    -23 000    -23 000    -23 000    -24000    -24000    

Ugglarps Slakteri    -1 500      -1 500       -1 500      -1 500      -1500     -1 500  

Skövde Slakteri                                                    -2 000      -2500      

SLP                       -2 500                

KLS                          brist           brist        brist         brist         brist         brist   

 

Marknadskommentarer, livdjur

Swedish Meats

Carl-Olof Port:-Bristen på smågrisar har ökat och väntetiden på leverans är nu ca 4 veckor.

 

Nyheter

Atria HK, Danish Crown, Sovion/Vion och Smithfield är alternativen för Swedish Meats

-Swedish Meats bör söka igenom vilka samarbetspartner som är lämpliga. Vi behöver en internationell partner, sådan ser slakterivärlden ut idag, säger Åke Modig, som tillträder som koncernchef för Swedish Meats 1 januari. Atria HK, Danish Crown, Sovion/Vion och Smithfield, det är kretsen där en samarbetspartner står att finna.

-Många spekulerar i att samarbetspartnern blir Danish Crown, säger han. Danish Crown har f n jobbigt med sin egen struktur. Av den anledningen dröjer det nog en tid innan det är möjligt med en diskussion med Danish Crown, om det är alternativet.

-Det finns inte bara fördelar med att komma ut på en internationell marknad, säger Åke. Svenska grisuppfödarna blir mer exponerade för de internationella prisfluktuationerna och vi blir mer beroende av valutaväxlingarna. Alla Arla-leverantörer i Sverige har inte varit glada åt det internationella beroendet, sa han.

Han hoppades också på samarbete och ev fusion med svenska privatslakterier för att förbättra svenska slakteristrukturen.

Åke Modig höll sitt anförande vid Avelspoolens uppfödarträff i onsdags.

Kommentar: Åke Modig gjorde sitt första offentliga framträdande inför privatslaktens ledningar och leverantörer, vid Avelspoolens träff i Nässjö. Kanske också ett nytt tecken i tiden. /LG

 

Åke Modig vill profilera svenska mervärdena mera

-Det har varit ett motstånd från svenska slakten att profilera de svenska mervärdena, trots att man har många mervärden inbyggda i produkterna, säger Åke Modig. Man behöver inte leta efter dem.

-Jag vill bygga ut Scanmärket, som är ett starkt varumärke, till att ännu mer stå för svenska mervärden, säger han. Källa: Avelspoolens uppfödarträff i onsdags. /LG

 

Tufft för livsmedelsindustrin, i framtiden blir det ännu tuffare

Livsmedelsindustrin lever i tufft klimat, med deflationsekonomi. Lönerna stiger med ca 3 %, men priserna på det vi säjer sjunker med 2 % per år. Vi ska således rationalisera med 5 % per år för att hålla oförändrad lönsamhet, säger Åke Modig.

-Det är vad som gäller idag, framöver blir det ännu tuffare, med ännu mer öppna gränser och därmed öppna marknader. Vi är gynnade i EU, där det går lite långsammare än på en del övriga marknader.

-Svenska livsmedelsföretag konkurrerar inte på lika villkor med internationella. Svenska samhället, handeln och konsumenterna ställer större krav på svenska företag, än på internationella. Det borde vara tvärtom. I England är konsumenterna mer kritiska till import.

 -Ser vi backspegeln på den politik som fördes innan vi kom med i EU, har situationen varit ännu svårare. Det har varit en katastrof för både lantbruket och svensk livsmedelsindustri med ensidig svensk avreglering. /LG

 

1 251 finska smågrisar insatta i slaktsvinsstall i Skåne

-Importen av smågrisar från Finland i veckan genomfördes lyckligt och grisarna är insatta hos Staffan Gibrand, Bjuv, berättar Peter Johansson, SLP. Enligt önskemål från Svenska Djurhälsovården, har grisarna vaccinerats mot mycoplasma.

-Sammanlagt blev det 1 251 smågrisar vid första importen. En gris hade lite hälta, men de 1 250 övriga såg helt pigga och fina ut vid ankomsten till slaktsvinsstallet.

-I helgen ska vi utvärdera den första importen och ta ställning till ev fortsättning, säger Peter.

-Priset på de finska grisarna avviker inte mycket från de svenska. De 150 kr, som nämnts i någon tidning, är helt fel. De finska grisarna kostar oss 30 kr mer än svenska, plus färjeavgiften och extra långa frakten.

Peter understryker att smågrisimporten inte tillkommit för att konkurrera med svenska smågrisproducenter, utan för att mildra en akut brist som gör att slaktsvinsproducenter står med tomma stallar och slakten minskar till slakteriet. Vi ligger även nu under inleveransprognoserna, säger han.

-Reaktionerna på importen har varit få och rört farhågor om svenska smågrisproducenter får ökad konkurrens, säger Peter. Jag har förklarat att åtgärden är tillfällig, tills vi får regler som gör att svenska smågrisproduktionen byggts upp igen.

-En fråga som kommit upp är om smågrisarna från Finland deklareras som svenskt griskött, eller finsk import, när grisarna slaktas. Vi kommer att följa reglerna och inte döpa om dem, säger Peter. Säger regelverket att det är finska grisar, då märker vi köttet med ursprung Finland. Konsumenterna ska inte undanhållas ett korrekt ursprung.

Kommentar: Reaktioner till redaktionen har både gällt kritik mot smågrispriset, som varit för lågt för att stimulera produktionen och kritik mot myndigheternas oförmåga att snabbt skapa regler som gör att grisuppfödarna vågar satsa. Klara regler, är ett krav. /LG

 

Finska smågrisarna ser bra ut, säger veterinären

-Jag var i går förmiddag och tittade på de finska smågrisarna, säger Carl-Johan Ehlorsson, Svenska Djurhälsovården, Klippan. De verkar vara av bra kvalitet och insättningen ser inte annorlunda ut än vid insättning av svenska smågrisar. Smågrisarna har klarat transporten från Finland bra, det var inte värre skador än normalt. Knappast inga. Jag ska följa upp insättningen om en vecka.

-Vårt önskemål var att smågrisarna skulle vaccineras mot mycoplasma redan i Finland. Men det gick inte att ordna. Vi fick göra det näst bästa, att göra det vid ankomsten till besättningen i Sverige. Det blev dagen efter ankomsten till besättningen. Finland är fritt från mycoplasma, i Sverige finns den här och där.

Vad tycker du om att Sverige importerar smågrisar från Finland?

-Jordbruksverket har gett tillstånd, så vad göra. Ur veterinär synpunkt är importer inget önskeläge och med långa transporter. så jag hoppas det inte blir någon stor omfattning. /LG

 

-Kommer importen igång, kommer den att fortsätta

-Jag är smågrisuppfödare och höll på att explodera, när jag läste om import av smågrisar från Finland, säger Tore Jönsson, Tasseboda gård, Tollarp. Kommer importen igång, kommer den att fortsätta. Finsk smågrisproduktion, med liberalare produktionsregler och bidrag till byggnation och produktion, har alla möjligheter att priskonkurrera med oss i Sverige.

-I stället för att betala mer för finska grisar, bör slakterierna höja priset mer till svenska smågrisproducenter, så att man ökar sin produktion, säger han. Slaktsvinsuppfödarna måste givetvis också tjäna pengar, vi är ju beroende av dem, men vi har fortfarande alldeles för dålig lönsamhet i smågrisproduktionen. /LG

 Redaktion

Swedish Meats har tillstånd att importera 20 000 smågrisar från Finland

-Vi har ett tillstånd att importera smågrisar från Finland sedan i mars. Vi övervägde import i somras, men avstod, då de finska grisarna var avsevärt dyrare, ca 150 kr, än de svenska, säger Carl-Olof Port, Swedish Meats. Det kunde vi då inte ta ut av våra slaktsvinsproducenter. Sedan dess har finska priset dock gått ner, medan det svenska gått upp.

-Idag kan vi köpa finska grisar för 60 euro, vilket korrigerat till vår normalvikt 23 kg blir 63 euro. Till detta kommer förmedlingsavgift, kostnader för färjetransporten, m m.

-Vi har nu en kompletterande ansökan hos Jordbruksverket om undantag att märka smågrisarna med de annars obligatoriska röda importmärkena, samt viss provtagning. /LG

 

Livsmedelskedjornas prispress orsak till norska salmonellaskandalen

-Livsmedelskedjornas prispress är orsaken till norska salmonellaskandalen förra veckan, där hela 70 000 kilo köttfärs drogs tillbaka från 2 000 butiker över hela Norge. Det säger Svein Fatland, vd i Fatland-koncernen, där köttfärsen tillverkats. Källan till salmonellasmittan är kött från Polen.

-Vi vill först och främst köpa norskt kött. Men prispressen från livsmedelskedjorna gör, att vi måste hitta så billiga råvaror som möjligt, säger Svein Fatland. Riskerna för salmonella är större vid import.

-När allt fungerar som det ska med importen, då är priset på importköttet ok. Men när det går snett, då får vi se vad det verkliga priset på köttet blir, säger Svein. Om gränserna tas bort mellan länderna, då får Norge mer salmonella. Då är det konsumenterna som får betala om man blir sjuka.

-Vi ska ta en diskussion med våra kunder om vi ska fortsätta köpa det billiga köttet. Vill kunderna ha det, då får vi fortsätta köpa importkött trots riskerna. Annars köper våra kunder från annat håll.

-Det är känt att EU sliter med sina kontroller. Även om exporthandlingarna är ifyllda, finner vi salmonella i kontrollerade partier, säger sektionschef Karen Johanne Baalsrud, Mattillsynet (motsvarar svenska Livsmedelsverket). Källa: Nationen. /LG

 

Inte salmonella i norska köttfärsen, men i polska köttet

Det var inte salmonella i den köttfärs som drogs tillbaka i Norge, men väl i ett parti köttfärs av polskt kött, som inte gått ut till butikerna. De slutliga proverna är dock inte klara. Att larmet gick om köttfärsen, beror på att samlingsprov tagits. Köttfärsen är återtagen till Fatland Ølen, men behöver inte destrueras, utan kan användas till uppvärmda produkter.

Salmonellatypen i polska köttet är Salmonella typhimurium.

Mattillsynet berömmer Fatland Ølen för en korrekt handläggning efter salmonellafyndet. Källa: Mattillsynet. /LG

 

Norge får höjd matmoms till 13 %

Regeringen Stoltenberg kommer troligen att höja matmomsen från 11 till 13 %, som den avgående regeringen föreslaget. Källa: Nationen. /LG

 

Hollands export ökat kraftigt

Hollands grisköttexport har ökat 9 % till 536 000 ton. En stor del av ökningen har skett till Polen, Ungern och till andra nya EU-medlemsländer. Av dessa 536 000 ton exporterades 134 000 ton till Italien till stor del skinka. En ökning med 34 000 ton.

Även exporten till England har ökat. Den är nu 151 000 ton. En ökning med 10 000 ton. Det är huvudsakligen bacon, som nu är 110 000 ton. Det är marknadsföringsföretaget Dutch Meat Board som sköter försäljningen. Källa: MaskinBladet

Kommentar: 536 000 ton motsvarar ca 6,7 miljoner slaktkroppar med en medelvikt av 80 kg. /Nils

 

Norsvin bygger ut galtstationen i Litauen

-Norsvins försäljning av avelsdjur och sperma i östländerna är lovande. Vi behöver bygga ut galtstationen i Litauen med 26 platser för det omedelbara behovet av spermaleveranser, men kommer sannolikt att bygga för 30 – 35 för att kunna fortsätta växa, säger Øystein Jørem, vd i Norsvin International. När vi beslutar under närmaste dagarna sätter vi spaden i jorden direkt för att vara klara med bygget i mars.

-Det är i öst tillväxten i grisproduktionen väntas. I år kommer vi att sälja 85 000 till 90 000 spermadoser från stationen i Litauen. Nästa år räknar vi med 130 000 doser. Av dessa går 20 % till andra länder, främst Vitryssland och Ukraina.  

-Alla raser efterfrågas, lantras, yorkshire och inte minst renrasig duroc. Just nu är det finsk yorkshire på stationen, men när de nya nordiska avtalen börjar fungera, blir det svensk yorkshire. 

-500 livdjur ska levereras till en kund i Kaliningrad. Det är lantrasgyltor till hybridproduktion. 2006 väntar vi en stor affär till Ryssland av livdjur och sperma, jag vet inte antalet. Till Ukraina levereras endast sperma.

-Flera affärer i USA väntas bli klara före jul, säger Øystein. /LG

 

Unga inom köttindustrin skolas internationellt

-Ett nätverk har bildats för yngre företagsledare inom slakt, styckning och chark, för att tillsammans utbilda sig internationellt inom branschen, berättar Fredrik Sundblad Kött- och Charkföretagen. I november reser en grupp till Paris, nu är de 10 personer, för att besöka anläggningar inom köttindustrin och lära känna personer inom branschen och bygga ut nätverket.

-Avsikten är att deltagarna ska få ett europeiskt perspektiv på sin verksamhet här i Sverige, säger Fredrik.

Åldersgränsen för att få vara med i nätverket är 45 år. /LG

 

Handeln kontrollerar platsen där varan når konsumenten

-Stora slaktföretag kan lättare möta den internationaliserade handelns krav på stora leveranser. Därför måste vi växa, sa Angela Eggers, assistent till vd för Sovion/Vion, de holländska animalieproducenternas slakteriföretag. Det är handeln som kontrollerar platsen där varan når konsumenten och bestämmer vad konsumenterna ska köpa. Vi måste kunna sälja till de företag som når konsumenterna.

Vion är från början en slakteriförening i Holland. Genom uppköp av olika slakteriföretag har Vion växt sig stora både i Holland och internationellt. Senaste uppköp, som ännu inte är godkänt av konkurrensmyndigheterna, är Südfleisch.

-Nestlé, som tillverkar livsmedel, hade för 10 år sedan makten över marknaden, nu är det Wal-Mark, som säljer produkterna, exemplifierade hon. Det sker en kraftig strukturförändring över hela Europa.

Angela Eggers höll sitt föredrag vid Kött- och Charkföretagens möte i torsdags. Vion slaktar bl a mer än 4 gånger så många grisar som i hela Sverige. Antalet anställda är 9 000 och man har försäljningsföretag i Sverige. /LG

 

Företagsnytt

Mikael Hugoson slutar (har slutat) som ordförande och styrelseledamot i Avelspoolen

Mikael Hugoson lämnar, eller rättare sagt har redan lämnat, uppdraget som ordförande i Avelspoolen. Det sker mitt under mandatperioden och han lämnar även sitt mandat som styrelseledamot. Han var inte närvarande vid Avelspoolens styrelsemöte i Nässjö i veckan och inte heller vid konferensen för slakterifolk och uppfödare för privatslakten.

-Jag har nu fullt upp med mitt företag Nyhléns & Hugosons och måste använda all min tid åt detta projekt framöver. Därför uteblev jag från styrelsemötet och jag kunde inte närvara ens om man lagt mötet så det passat mig bättre än i Nässjö, säger han. Så jag har redan avgått, säger han, vem som efterträder mig vet jag inte.

-Dessutom har jag ju blivit en “hybrid” inom grisnäringen, med ett ben i kooperationen och ett i privatslakten, fortsätter han. Företaget jag är vd för ägs både av mig själv och Swedish Meats och mina kolleger inom kooperationen tycker jag inte ska inneha en så viktig förtroendepost inom privatslakten, som den som ordförande i Avelspoolen. Det håller jag med om, säger Mikael. Jag är inte rätt man som ordförande i Avelspoolen, med den ägarkonstellation jag har i mitt företag.

-Formellt är Mikael fortfarande ordförande, säger vd Hans Agné. Vem som efterträder är en ägarfråga. Ägarna får vaska fram en efterträdare.

-Jag ledde styrelsemötet i Nässjö i Mikaels frånvaro, säger Øystein Jørem, Norsvin. Men jag är inte vice ordförande, utan ledde endast detta möte, säger han. Vi ska ha ett nytt styrelsesammanträde med budgetfrågor i december, då får vi ta upp ordförandefrågan. /LG

 

Fusionen mellan Swedish Meats dotterbolag i Norrland, Nyhlens, och Hugosons klar 27 oktober.

-Nu gäller den nya organisationen och vi har ett tufft beting att klara förväntningarna, säger Mikael Hugoson, vd i nya Nyhléns & Hugoson Kött AB. Anläggningar läggs ned, produktion koncentreras och flyttas och personalen ska jobba i en ny enhet. Nu är vi enbart Nyhléns & Hugoson Kött AB och allt gammalt är glömt. Nästa vecka ska vi träffa leverantörerna, lantbrukarna, på informationsmöten.

-Antalet anställda minskas från ca 290 till 180. I Skellefteå ska slaktas gris, nöt och lamm. I Alvik endast gris och i Ullånger nöt. Charktillverkningen koncentreras till Luleå. Styckning och konsumentpackning sker i Skellefteå.

Charktillverkningen läggs ned i Skellefteå och konsumentpackningen läggs ned vid Hugosons i Luleå. Allt är genomfört, utom k-packningen, som flyttas efter julhelgen.

-De allra flesta lantbrukare jag träffar är positiva till det nya företaget, säger Mikael. Särskilt grisuppfödarna. /LG

 

Ystad Slakteri får fortsätta vänta på medlemskap i Avelspoolen

Det blev inget beslut om medlemskap för Ystad Slakteri, när Avelspoolen hade styrelsesammanträde i måndags. Ny ansökan (efter ny ägarkonstellation) hade kommit in kort före sammanträdet, men för kort tid innan för att ansökan skulle kunna behandlas.

Ystad Slakteri får dock fortsätta köpa sperma och tjänster till sina leverantörer till 31 december. /LG

 

Stallsystem har flyttat till Borgeby

Stallsystem i Dalby, har flyttat från Dalby till nya lokaler vid hushållningssällskapets gård Borgeby, vid Löddeköpinge.

Stallsystem har även börjat jobba med projekt i forna Jugoslavien och Ukraina. Detta har gjorts möjligt genom en kontakt med lokal kännedom i dessa länder. /LG

 

Scan lanserar julskinkor för småhushåll

Inför årets jul kommer Scan Piggham med två nya produkter som är framtagna med tanke på det växande antalet svenska småhushåll. Produkterna är dels en enkilos färdigkokt julskinka samt en 400 grams förpackning med färdigskivad skinka. Nyheterna passar också alldeles utmärkt för dem som vill ha en julskinkemacka innan julen.

-I Sverige är över 70 procent av alla hushåll småhushåll, alltså en- eller tvåpersonershushåll. Många av det växande antalet småhushållen köper inte julskinka eftersom en normal julskinka är för stor. Med de nya produkterna hoppas vi nu kunna erbjuda en skinka för alla typer av julbord, stora som små, säger Martin Pardell produktchef för Scan Piggham julskinka.

Produkterna finns ute i handeln från och med 28 november. Källa: Scan. /LG

 

Redaktion:

GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson, 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se

GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson, 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se