@-GRIS 11 november 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 46
KLS höjer marknadstillägget 10 öre till 12,25, stabila marknader både i Sverige och internationellt
KLS höjer som redan meddelats marknadstillägget nästa vecka med 10 öre till 12,25 i viktgruppen 64 - 86,9 kg. I övrigt sker inga prisrörelser i Sverige och inte heller särskilt mycket internationellt. Det höga italienska slaktsvinspriset drog till sig så många säljare av griskött, att priserna sjönk hela 7 cent, dryga 65 öre. Men Italien toppar ändå i Europa med sin slaktsvinsnotering.
Det importerade nötköttet stiger kraftigt i pris, men enligt Danish Crown är påverkan på grispriserna ännu marginella.
Östeuropa är duktiga köpare av griskött och det är bl a av den anledningen europamarknaden är så stabil som den är. Cato Gustafsson, Skövde Slakteri, berättar idag att feta produkter betalas bra av ryssarna, vilket även framgår av andra rapporter.
Försäljningen av julskinka verkar gå bra överallt i Sverige och särskilt i det nya Nyhlens & Hugosons, där Mikael Hugoson berättar att man är slutsålda. Men det kan också vara ett tecken på att det inte finns så många grisar i Norrland.
Futurepriserna i Hannover stiger för de närmaste tre månaderna, men är därefter vikande.
Oljepriserna är åter på väg nedåt mot 57 dollar, efter många upp och nedgångar efter varje orkan. En inventering av oljeförråden som visade på större lager än beräknat har påverkat priserna nedåt.

Bygg, innan tyskarna gör det
En tysk enkät bland 10 000 intervjuade tyska lantbrukare, utförd av AgriDirect, visar att mer än 25 % av de tillfrågade har planer att bygga ut sin grisproduktion. I vissa västliga landsdelar har över 28 % expansionsplaner, medan man i östliga delar ligger på ca 15 %. Endast 0,1 % tänker lägga ned och sälja, 1,3 % tänker fasa ut och 0,8 tänker gå över till annan aktivitet.
Det finns väl ingen aktuell svensk motsvarande undersökning, men det förefaller som om optimismen är större i Tyskland än i Sverige. Det finns visserligen väldigt många svenska uppfödare som är intresserade av utbyggnader, men det är för många hinder på vägen.
Senast idag fick jag besked om att ett stort nybygge lagts på is, eftersom bankerna är skeptiska. Jag känner inte orsaken i det enskilda fallet, men en vanlig orsak i andra fall är osäkerheten om produktionsreglerna. Det är inte alla som är modiga och vågar lägga många miljoner på ett bygge som man inte vet om man får använda till grisar. I varje fall är inte bankerna modiga. Idag vill inte många bygga efter dagens regler. Hellre än att ta risken och bygga efter väntade regler, så avvaktar man.
Med andra ord, tyskarna har kanske ingen djurskyddsmyndighet som lägger en död hand över nysatsningarna. Därav optimismen. I Sverige verkar det bli finnarna som får leverera smågrisarna!
Ändra reglerna nu, inte när Sverige är utkonkurrerat som grisnation!
Åke Rutegård, Kött- och Charkföretagen upprepade idag vad han sa här i @-GRIS tidigare: Det är bara viljan som hindrar en omedelbar ändring av L100!

Svagaste kronan på flera år
Dollarn har stigit 20 öre sedan förra fredagen, vilket både beror på starkare dollar och svagare svensk krona. Svenska kronan har fortsatt försvagats mot alla valutor. Bidragande orsak anses vara låga svenska räntor. I tabellerna nedan har dagens kurs använts. Observera därför att priserna i svenska kronor i andra länder ändrats, trots att det kanske är oförändrade noteringar. Nu betalar vi 8,23 för en dollar och 1,29 för en dansk krona. /LG

OBS!
Ändringar i mailets formatering och i tabellerna från denna vecka
Vi har gjort om layouten något den här veckan så det blir lättare att läsa tabellerna. Det är kanske på tiden! Pilarna för höjning har ersatts med
gröna siffror, sänkning med röda. En del tabeller har förts samman för att bli mer överskådliga. En del texter har flyttats från före tabellen till efter.
P g a ändringen av layouten kan formateringen av tabellerna i vissa fall skadas vid överföring mellan datorerna. Det kan t ex hända särskilt lätt när mailet skickas vidare. Ser tabellerna konstiga ut, klicka då på raden, eller länken nedan. Sidan dateras då upp mot en server. Din dator ska då vara inkopplad till tele- eller bredbandsnät, en webbläsare ska fungera och ditt mailprogram ska även vara inställt på att ta emot html-formaterade mail. Alla torde dock vid det här laget ha mailprogrammet inställt så.
Du som får @-GRIS vidaresänt från någon (ofta via interna nät inom företag och organisationer) och inte kan läsa tabellerna korrekt i @-GRIS, skicka mig ditt namn, mailadress och vanlig adress, så skickar jag @-GRIS härifrån. Maila även ev problem och synpunkter till gris@agrar.se

Uppdateringslänken finns här nedan:

Klicka här (eller ev på länk nedan) om du inte ser tabellerna korrekt!


Se även @-GRIS efter prisuppdatering måndagar
Fr o m nu kan du på måndagar även se de grispriser som inte sätts på fredagarna. Klicka på samma länk ovan, eller skriv in, eller kopiera in, länken på adressraden i din webbläsare:
http://home.swipnet.se/agrar/egris0546.html

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 46.

Slaktsvinspriser grundnoteringar
Slakteri Viktgr kg v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Ginsten Slakt 65-94,9 13,00 13,00 13,00 13,00 12,70 12,70 12,55
KLS 64-90,9** 12,25 12,15 12,05 12,05 11,75 11,75 11,75
Skövde Slakteri 75-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 11,70 11,70 11,70
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 11,95 11,95 11,95 11,80 11,65 11,65 11,50
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95 11,65 11,65 11,50
Swedish Meats 73-90,9* 11,80 11,80 11,80 11,80 11,50 11,50 11,50
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,80 11,80 11,80 11,80 11,50 11,50 11,50
Ystad Slakteri AB 71 – 95 11,80 11,80 11,80 11,80 11,65 11,65 11,65
Ugglarps Slakteri 70 - 94,9 11,80 11,80 11,80 11,80 11,65 11,65 11,65
SLP 70 – 94,9 11,80 11,80 11,80 11,80 11,65 11,65 11,65
* Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.
** Marknadstillägg ingår med 20 öre/kg för slaktsvin i viktintervallet 64 – 86,9 kg. Grundnoteringen 12,05 ligger kvar i intervallet 64 – 94,9 kg
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.

Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
11,35 Danska slakterier 70,0–84,9** dkr 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,60
24,90 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 21,10 21,10 21,10 21,10 20,50 20,50
11,94 Österbottens Kött 70–86 euro 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
13,00 Snellman, Finland 78–101 euro 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Övre viktgränsen för slaktvikterna sänks 2 kg från v 48 till v 1.

Europa
Skr Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Grundpriser euro
10,98 Frankrike 1,141 1,142 1,14 1,14 1,10 1,09
13,67 Tyskland 1,420 1,420 1,42 1,42 1,40 1,45
10,11 Belgien 1,050 1,040 1,04 1,04 1,01 1,08
10,83 Italien 1,125 1,125 1,12 1,12 1,10 1,10
Korrigerade
14,07 Italien 1,462 1,538 1,538 1,468 1,424 1,424
13,94 Portugal 1,448 1,418 1,418 1,418 1,418 1,458
13,84 England 1,438 1,438 1,438 1,438 1,452 1,431
13,17 Sverige 1,368 1,368 1,368 1,335 1,335 1,335
12,15 Tyskland 1,366 1,366 1,386 1,366 1,346 1,326
12,98 Holland 1,348 1,348 1,348 1,328 1,299 1,299
12,81 Österrike 1,330 1,350 1,330 1,290 1,290 1,290
12,80 Belgien 1,329 1,341 1,341 1,329 1,292 1,316
12,46 Frankrike 1,294 1,304 1,315 1,321 1,281 1,305
12,35 Danmark 1,283 1,283 1,283 1,283 1,256 1,283
11,79 Spanien 1,225 1,225 1,260 1,260 1,260 1,319
13,49 Tjeckien 1,401 1,408 1,414 1,446
12,84 Polen 1,334 1,322 1,359 1,397
13,03 Irland 1,353 1,353 1,353 1,353 1,353
Grundpriserna är officiella noteringarna 10 november 2005 enl Henton Børsmæglerselskab. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se på trenderna.
Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Futurepriser
Mån v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Nov 1,448 1,440 1,420 1,455 1,430 1,375
Dec 1,445 1,437 1,418 1,430 1,385 1,335
Jan 1,382 1,380 1,366 1,374 1,323 1,285
Feb 1,402 1,409 1,392 1,404 1,355 1,320
Mars 1,402 1,409 1,390 1,400 1,350 1,335
April 1,407 1,407 1,400 1,420 1,365 1,355
Maj 1,410 1,420 1,400 1,430 1,410 1,400
Juni 1,410 1,420 1,400 1,435 1,410 1,400
Juli 1,372 1,386 1,401 1,415 1,385 1,380
Aug 1,380 1,380 1,375 1,400 1,385 1,380
Sep 1,375 1,375 1,375 1,400 1,375
Okt 1,370
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 10 november, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58% v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Dalsjöfors Slakteri 58% 7,05 7,05 7,05 6,85 6,45 6,45 6,85
Dahlbergs Slakteri 140- 7,25 7,25 7,25 7,05 6,65 6,65 7,05
Swedish Meats 140- 7,05 7,05 7,05 6,85 6,45 6,45 6,85
Skövde Slakteri 140- 7,05 7,05 7,05 6,95 6,45 6,45 6,85
Ugglarps Slakteri 140,1 kg- 7,55 7,55 7,35 7,35 6,95 6,95 7,35
SLP 140,1 kg- 7,55 7,55 7,55 7,35 6,95 6,95 7,35

Suggor, utland
Skr Slakteri Kg valuta v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
8,90 Dansk notering 129,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,90 6,60 6,30 6,00
4,42 Österbottens Kött Fria vikter, E euro 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46
4,52 Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

Valutor
Fredagar i dag v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Pund 14,33 14,19 14,01 13,97 13,74 13,60 13,64
Dollar 8,23 8,03 7,85 7,88 7,83 7,68 7,74
Euro 9,63 9,58 9,52 9,48 9,41 9,34 9,32
Dansk 1,29 1,28 1,27 1,27 1,26 1,25 1,25
Norsk 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 1,18 1,19
Yen 6,98 6,82 6,80 6,82 6,83 6,77 6,85

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Svenska marknaden är stabil med bra efterfrågan, utom för karré och kotlett, som är typiska grillprodukter. Karréns största användning så här års är till kebab. Skinka efterfrågas bra, men det är ingen brist.
-Även internationellt är grisköttmarknaden stabil, dock något försvagad. När vi går in i kvartal 1 väntas en sämre marknadssituation.
-Ekonomiska utvecklingen i Swedish Meats är bra och vi räknar med vinst för helåret.
-Det är inte aktuellt att importera smågrisar nu, eftersom de dyrare finska smågrisarna (ca 100 kr) som sätts in nu slaktas under period med traditionellt lågt slaktsvinspris. Om en månad är det rätt tid att överväga import.
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi har bra fart på grisköttmarkanden för griskött. Allt säljs bra, utom karré och rad. Skinkan är inte slut, vi slakter hela tiden, men den är efterfrågad. Fett fläsk och späck säljs f n till Ryssland för bra priser. Det är ganska betydande kvantiteter feta produkter som lyfts bort från svenska marknaden.
Ystad Slakteri
Tom Hansson: -Helfallsmarkanden är som förra veckan. Smågrisleveranserna ligger något efter, 1 - 2 veckors väntan.

Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Underskottet på julskinka är ännu större än förra veckan och vi har slutat ta emot fler order. Övriga försäljningen går också mycket bra, utom för karré och kotlett.
-Vi har fått bra ordning på charken och kör delvis tvåskift för att få bättre flöde och transporter under natten.
-Mötet med lantbrukarna under informationsmötena har varit positiva och alla förstår att det är sista chansen att få slakt och förädling att fungera i Norrland. Någon enstaka mindre producent har invändningar emot att vi kräver lönsamhet på varje del av verksamheten.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Allt om slaktas går åt, men prisnivån är svår att få upp. Efterfrågan på skinka är bra och vi räknar med minimal konkurrens från importen.
Danish Crown
Marknadspriserna är i stort sett oförändrade för skinka. Vi väntar bra efterfrågan de närmaste tre veckorna, därefter avtar handeln. För bog och charkråvara är marknaden oförändrad. Bacon säljs till oförändrade priser.
Mul- och klövsjukan i Brasilien har höjt prisnivån kraftigt på importerat nötkött, men har ännu inte påverkat priset på grisköttet särskilt mycket. /LG


Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Bis Plus,23 kg 18,35 18,30 18,20 18,10 18,00 18,00 18,00
Bas, 23 kg 17,00 16,95 16,85 16,75 16,65 16,65 16,65
Nyavvanda, 9 kg 37,00 36,80 36,60 36,40 36,20 36,20 36,20
KRAV, 23 kg 24,50 23,95 23,85 23,75 23,65 23,65 23,65
KLS
KLS Smågris 19,00 18,85 18,75 18,65 18,55 18,55 18,55
SLP
SLP+ 18,85 18,85 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70
Ugglarpsgrisen 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,93 18,76 18,62 18,58 18,33 18,29 18,23
SwedeHam 17,54 17,38 17,25 17,12 16,98 16,94 16,89
Vita 16,36 16,22 16,1 15,97 15,84 15,81 15,76
Dahlbergs
Särklass D 18,70 18,70 18,60 18,55 18,45 18,30 18,10
Balans, förmedling
Swedish Meats 26 000 27 000 23 000 23 000 23 000 24000 24000
Ugglarps Slakteri 1 500 1 500 1 500 1 500 1500 1 500
Skövde Slakteri 2 640 2 000 2500
SLP 2 500
KLS brist brist brist brist brist brist brist

Kommentarer, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 30 kr/smågris. Bis och Bas går upp 5 öre, nyavvanda 20 öre, Krav 55 öre pga att Kravtillägget går upp från 8 kr till 8,50 i slakten.
-Bra anmälan av smågrisar, bristen har minskat något.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris. Smågrispriset går upp 15 öre.
Ugglarp Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, Norden
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr Dansk notering dkr
252 Basis 7 kg 196 196 196 196 196 193 197
437 Basis 30 kg 339 339 339 340 340 333 339
259 SPF+Myc 7 kg 201 201 201 201 201 198 202
443 SPF+Myc 30 kg 344 344 344 345 345 338 344
264 SPF 7 kg 205 205 205 205 205 202 206
449 SPF 30 kg 348 348 348 349 349 342 348
923 Økologi 30 kg 716 716 707 707 708 701 707
Norsk Kjøtt nkr
620 25-kilos 500 520 520 520 520 520 520
Snellmans euro
597 Grund 30 kg A1* 62 62 62 62 62 62 62

Kommentarer, Norden
Dansk notering Kurs 1.25. Smågrispriserna är oförändrade, utom ekogrisar.
Norsk Kjøtt Kurs 1.18 Smågrispriset oförändrat.
Snellmans Kurs 9,34 Smågrispriset oförändrat.
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Nyheter
Enklare för små livsmedelsföretag på landsbygden
Regeringen föreslår riksdagen att det ska bli enklare att driva små livsmedelsföretag på landsbygden. De är viktiga för sysselsättningen och för att konsumenterna efterfrågar lokala produkter. 2004 fanns drygt 3 300 små livsmedelsföretag. De har ofta svårt att sälja sina produkter i de stora livsmedelskedjorna och måste nå konsumenterna på andra sätt, t ex genom gårdsbutiker.
-Flera undersökningar visar att konsumenterna efterfrågar den här maten, eftersom den har en tydlig avsändare, är närproducerad och smakar gott. Men ett problem är att den kan vara svår att få tag på, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
EG-reglerna om livsmedelshygien, som träder i kraft nästa år, innebär ökad flexibilitet i regelverket som kan gynna små lokala eller regionala matproducenter. Ett är om officiell veterinärs närvaro på slakterier, ett annat levandedjursbesiktning redan på gården.
Livsmedelsverket ska tillsammans med branschen hitta sätt att förenkla och modernisera köttbesiktningen. Nya regelverket i EG tillåter mobila slakterier och regeringen ser positivt på den användningen, eftersom den får positiva effekter på djuromsorgen och minskar behovet av transporter. Livsmedelsverket får 10 mkr under tre år för att förbättra möjligheterna till gårdsnära slakt och har beslutat sänka avgiften för godkännande av slakterier från 36 000 kr till 10 000 kr. Provtagning av vatten från egen brunn för småföretagare har blivit enklare. Källa: Pressmeddelande.

Slut på fria slaktvikterna i Norrland
Alviksgården har tillämpat fritt val av slaktvikter till samma högsta notering och detta har i viss mån skett vid Nyléns. Men det är slut med detta nu i det nya företaget Nyhléns & Hugosons.
-Vi kommer från nu i dagarna att tillämpa samma viktsgränser som Swedish Meats, säger Mikael Hugoson. Vi har dock inte premietillägget. Jag skulle gärna vilja ha kvar de fria vikterna, men det är problem att charka starkt underviktiga och starkt överviktiga grisar. Vem vill ha jättekotletter?
-Det har blivit lite för stora avvikelser på vikterna och jag tillhör själv dom som levererat grisar med för låga vikter, säger han. Det är viktigt att trimma företaget i alla ändar.

Priset viktigast på livsmedel, men inte på köttfärs
Priset är viktigast när konsumenten väljer livsmedel, men när man väljer köttfärs är ursprungslandet viktigare än priset. Ursprungsmärkning är särskilt viktigt på kött och kyckling. Märkningen är dålig på kyckling, men bra på nötkött p g a lagregler.
Konsumentundersökningen har gjorts av samarbetsgruppen Matvalet med representanter för Svenska naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumentråd, Tillämpad näringslära vid Stockholms läns landsting och Svenskt Sigill. Undersökningen presenterades vid seminariet Val eller kval.
Ann-Christin Nykvist efterlyste bättre frivillig märkning av livsmedelsbranschen.
-Ursprungsmärkningen bör omfatta alla köttprodukter, ansåg hon. Även restauranger och storhushåll bör informera sina kunder om var ifrån maten kommer. Handeln bör även vara mer öppen för att lansera lokala och regionala produkter. Källa: DN.

Varnar för all köttfärs av importkött
Norska Mattilsynet, motsvarande svenska Livsmedelsverket, har utökat sin varning för salmonellasmittad köttfärs till att omfatta all köttfärs som inte är tillverkad av norska råvaror.
-Omfattningen av smittan är större än vi först antog, säger Stein Ivar Ormsettrø, Mattilsynet. Vi ber konsumenterna vara försiktiga med all köttfärs, eftersom ursprungsland inte framgår klart på alla förpackningar.
Nordfjord Kjøtt har dragit tillbaka all frusen köttfärs av importkött i 400 grams förpackningar. Källa: FK.

Låga priser på soja efter fågelinfluensan
Rädslan för fågelinfluensan i Asien och särskilt Kina minskar förbrukningen av sojaskrå och det har pressat priserna på Chicagobörsen. Dock steg priserna något efter publicerade förväntade exporttal. Även om dollarn stigit kraftigt på senare tid, är sojapriset historiskt sett lågt. Källa: Grovvarenyt.

Livsmedelsverkets förslag till veterinärbemanning vid slakterierna läggs fram 13 december
I måndags träffades Livsmedelsverket och Kött- och Charkföretagen, KCF, för överläggningar om bemanningen av besiktningsveterinärer och –assistenter vid landets slakterier. Livsmedelsverket lägger fram ett förslag till ny norm 13 december.
-I dag finns 184 veterinärer och assistenter vid 25 slakterier. Vår ambition är att antalet ska minskas, både med hänsyn till minskad slakt och gjorda effektiviseringar genom åren vid slakterierna, säger KCFs vd Åke Rutegård. Det har inte funnits någon ordentlig norm för bemanningen, men i och med den diskussion vi tagit upp kommer Livsmedelsverket att presentera en sådan.
KCF initierade frågan i våras, sedan kostnaderna för veterinärbesiktningen vid slakterierna skenat iväg, samtidigt som slakten minskar och kraven på kostnadsbesparingar tvingas fram av sänkt lönsamhet i hela animalieproduktionen.

Första grisköttet med Svenskt Sigill från Nibble Lantbruk
Första köttprodukterna med Svenskt Sigills märkning började säljas i veckan i fyra livsmedelsbutiker i veckan. Grisköttet kommer från Nibble Lantbruk, Västerås. Butikerna är Sabis, Daglivs, Stinsen och Sandströms i Söderhallen.
Hälften av köttet från Nibble säljs direkt till butiker i Stockholm. Källa: Lantbruk.

Farmers Weekly lägger ned grisproduktionen
Den engelska lantbrukstidningen Farmers Weekly har drivit lantbruk och bl a grisproduktion och rapporterat om praktisk produktion i tidningen. Men nu avvecklas både lantbruken och grisbesättningarna (360 suggor och 7 500 slaktsvin). Easton Lodge-besättningen lägger man ned omedelbart, växtodlingen efter nästa skörd. Källa: Farmers Weekly.

Företagsnytt
Danske Slagterier, Kødbranchens Fællesråd och Det Danske Fjerkræraad går samman i Dansk Kød og Fjerkræ
Styrelserna för branschorganisationerna Danske Slagterier, Kødbranchens Fællesråd och Det Danske Fjerkræraad har enats att gå samman i en ny organisation, med arbetsnamnet Dansk Kød og Fjerkræ. Griskött, nötkött, kalvkött och fjäderfäkött samlas därmed under en hatt och blir en starkare politisk och facklig part.
-Med gemensam organisation får vi "kraftigare motor" när vi möter nationella och internationella myndigheter och t ex vid problem på det veterinära eller handelspolitiska området, säger organisationernas företrädare. Källa: Pressmeddelande.

Christina Hvid blir vd för nya Dansk Kød og Fjerkræ
Den nya danska branschorganisationen med arbetsnamnet Dansk Kød og Fjerkræ, har utsett Christina Hvid till ny vd från 1 mars. Till vice vd har utsetts Erik Bisgaard Madsen, som är Danske Slagteriers direktör för avdelningen veterinär- och livsmedel.
Christina Hvid, 35, har gjort raketkarriär i danskt näringsliv och är nu chef för Symbion A/S, som är Köpenhamns forskarpark med idéer och projekt kring IT, tele, biotek, farma och medicin och utvecklar dem till färdiga företag. Det är i dag ca 90 verksamheter i Symbion, därav 30 i IT-Væksthuset, och 35 i CAT-Symbion Innovation. Symbion har genom åren ”kläckt” 450 nya företag. Källa: Pressmeddelande.

Skiold slår samman bolagen 1 januari till Skiold A/S, Samuel Waldorph blir vd
Skiold Sæby A/S och Skiold Echberg A/S slås samman 1 januari till Skiold A/S. Samuel Waldorph, som nu är vd i Skiold Echberg, blir vd i nya bolaget. Huvudaktieägaren Henrik Hougaard, som nu är vd i Skiold Sæby, drar sig tillbaka från den dagliga ledarfunktionen och styrelseordförande. Henrik Hougaard är fortsatt huvudaktieägare, men Samuel Waldorph och exsportdirektör Erik Ovesen blir delägare.
Det sammanslagna bolaget får 330 medarbetare och en årsomsättning på drygt 300 milj dkr. Kontoret ligger i Sæby och produktionsavdelningarna i Sæby, Ikast, Herlufmagle, samt ett representationskontor i Moskva och dotterbolag i Canada och Polen.
Bland produkterna kan nämnas torr- och blötutfodringar, kvarnar, blandare, silor och ventilation.

ACO Funki har fått order på stallinredningar för 9 600 årssuggor
ACO Funki har lanserat en ny tillväxtstrategi baserad på totallösningar vid inredning och mekanisering av svinstallar i Västeuropa och nya marknader som Ryssland och Ukraina, som bygger ut kraftigt. Senast har man fått en order på 50 milj dkr, 65 milj skr, för att inreda två multisite-besättningar för 9 600 årssuggor.
-Det är en trend att besättningarna blir allt större och när man bygger vill man köpa totallösningar med hög kvalitet, men till lågt pris och med kvalificerad support. Vi har därför byggt upp ett professionellt team av projektingenjörer, säger Geert Noer, styrelseordförande i ACO Funki-gruppen.
ACO övertog Funki för 1,5 år sedan och slog samman aktiviteterna med Durofarm, som ACO ägde tidigare.

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson, 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se