Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerera redan nu på GRIS t o m december 2006! Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS.
190 kr, inkl moms i Sverige, 40 euro i övriga Europa, 50 euro utanför Europa.
När du betalat in avgiften, skickar jag faktura med moms för din bokföring.
Bg 440-0123, pg 692221-5, IBAN SE6980000000076511701751.
I Finland 405511-235625 Aktia Sparbank.
GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats

Johan Andersson: -Försäljningen av julskinka fungerar väldigt bra och vi ser att varumärket Scan är mycket starkt på julskinka. Även om efterfrågan är god, tror vi inte på brist, i varje fall inte skriande. Balansen mellan tillgång på grisar och efterfrågan på griskött är god och slaktkalkylen är bra.
-Vi säljer all karré och kotlett, men det år på bekostnad av priset. Vi är rädda för att lägga i fryslager. Dessvärre är överskottet ett internationellt problem, så det är svårt att påverka marknaden enskilt i Sverige.
Marknaden är lik förra veckan, med god avsättning, särskilt för charkråvara, men något trögt för sida och givetvis säsongsprodukterna kotlett och karré.

Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Försäljningen går lysande, den här veckan är ökningen 16 %, men det har givetvis med julen att göra. Vi får även många nya kunder som varken Nyléns eller jag själv haft tidigare, bl a en stor kund.
-Julskinka är det jättebrist på och ingen hör mitt rop om att jag vill köpa. Alla har tydligen inte mer skinka än man säljer den själva.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen är fortsatt god, både för styckat och chark. Försäljningen av julskinka ligger f n över tillgången på grisar, men vi ser ökad tillgång på slaktgrisar. Karré och kotlett är fortsatt problem.
-Omläggningen av noteringen har mottagits positivt bland leverantörerna.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Allt är lätt att sälja, utom karré och kotlett. Vi försöker trycka ut dom på marknaden, men vi tvingas nog att frysa en del. Situationen är samma varje höst.
-Kotletten är lika billig som stekfläsk, vilket inte är riktigt klokt. Kotlett är ju rent kött.
-Jag har inga bra idéer om hur branschen ska komma tillrätta med problemet. Andra årstider har liknande problem med andra produkter.

Ystad Slakteri
Tom Hansson: -2 100 slaktade grisar den här veckan, allt säljs utan problem. Problemet nu är slaktkapaciteten, som ska ökas.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden är helt enligt årstiden, med normalt flyt på försäljningen.

Danish Crown
Efterfrågan är god på skinkor på engelska marknaden, medan andra marknader håller tillbaka. Priset har gått att höja något här och där, men är i huvudsak oförändrat. Bog och charkråvara är oförändrat.
Efterfrågan är god på bacon, men det är fortsatt motstånd mot höjda priser. Dessutom har brittiska pundet försvagats kraftigt.
Polska marknaden är präglad av att Ryssland infört importstopp för varor från Polen, vilket gjort att ryssarna varit försiktiga med ytterligare inköp. På övriga marknader är det lugnt. /LG

Företagsnytt
Skiold säljer Datamix, inredningar och ventilation direkt 2006
Skiold lägger om sin marknadsföring av inomgårdsutrustning på svenska marknaden 2006, från återförsäljare till egna säljare. Omläggningen berör Datamix blötutfodring Transpork torrutfodring och transponderutfodring samt den nya ventilationen. Dessutom ska man sälja inredningar och utgödslingar. Det blir ett komplett produktprogram. Kvarnarna säljs fortsatt av Mafa i Ängelholm.
Huvudkontoret i läggs till Norrköping och säljare finns i Bergkvara, Halmstad, Trollhättan och Strängnäs. Skiold svarar även för projekterin, montage och service. Källa: Pressmeddelande.

Atrias vd går i pension 1 februari, men blir kvar i Lithells styrelse
Seppo Paatelainen går i pension 1 februari när han fyller 62 och lämnar befattningen som vd och styrelseledamot i Atria, men stannar kvar som rådgivare för dotterbolaget PIT Procukt. i St Petersburg. Vidare ska han arbeta med planeringen för Atrias nya finska köttförädlingsfabrik och logistikcentral. Nybygget mer än fördubblar Atrias produktionskapacitet.
Seppo fortsätter dessutom som styrelseledamot i Atrias svenska dotterbolag Atria Lithells AB, Atria Concept AB och Svenska Snabbmat AB.

Snellmans har köpt resten av Gefle Ångkök
Snellman köpte i fjol 40 % av aktierna i Gefle Ångkök, Gävle, med option på alla aktier. Företaget planerades ingå helt i Snellmans ägo i år. Nu har Snellmans köpt resten av aktierna.
Snellmans hoppas kunna bli en av de betydande tillverkarna av kyld färdigmat på nordiska marknaden. Gefle Ångkök omsätter 33 mkr och har 35 anställda. En stor del av tillverkningen är EMV.

Hans Sjöberg ny grisinköpare hos Ugglarp
Förre smågrisproducenten och ordföranden för de svenska smågrisproducenterna Hans Sjöberg, Genarp, arbetar från 1 november två dagar per vecka som inköpare av smågrisar och även slaktsvin vid Ugglarps Slakteri.
-Jag lade ner egna produktionen av smågrisar för ett och ett halvt år sedan, men det ”drog i gristarmen” för mycket, så jag nappade på Ugglarps erbjudande att jobba som inköpare, säger Hans. Jag har ju fortfarande ett visst kontaktnät.
Hans berättar även att tillgången och efterfrågan på smågrisar vid Ugglarp snart är i balans.

Norsvins ordförande vill inte bli omvald
Norsvins ordförande Live Høystad har meddelat att hon inte ställer upp för återval vid årsmötet 2006. Hon tillträdde våren 2003, då förre ordföranden avgick när han inte fick övriga ledamöter med sig på en sammanslagning av nordiska avelsbolagen till Nordic Avel.
-Det går inte att kombinera uppdraget som styrelseordförande med rollen som småbarnsmor, säger hon. Källa: Norsvin.

Steins Laboratorium A/S har köpt HS Miljölab i Kalmar
Steins Laboratorium A/S, som ägs av danska Mejeriföreningen, har köpt jord- och foderanalyslaboratoriet HS Miljölab i Kalmar med verkan från 1 november.
Det är den svenska grenen av Steins Laboratorium A/S som övertar HS Miljölab.

Scan anställer ny PR-chef
Margareta Thorgren har anställts som PR-chef för varumärket Scan. Hon tillträder tjänsten den 1 januari. Margareta har lång erfarenhet av PR och marknadskommuni-kation.
Närmast har hon drivit egen PR-verksamhet men har tidigare arbetat på både PR-byrå och mediebyrå. På mediebyrån Message Plus Media var Margareta konsultchef och medlem i ledningsgruppen. Hon har även arbetat med olika marknads-, informations- och PR-uppdrag inom SEB och Trygg-Hansa

Per Strömberg ny vd för Sardus
Per Strömberg, 41, har utsetts till ny vd i livsmedelsproducenten Sardus. Han efterträder Ragnar Bringert, vd sedan 1994, när han går i pension första halvåret 2006. Per Strömberg kommer närmast från befattningen som vd för Kraft Foods i Sverige och har bl a jobbat med varumärken som Marabou, Estrella och Gevalia.
Sardus har köpt upp 8 företag under senare år, bl a smörgåsföretag, vilket lagt grunden till enheten Sardus Lätta Måltider, som har god tillväxt. Förvärven ska fortsätta.
Sardus är börsnoterat och har vuxit från en omsättning på ca 650 mkr med knappt 360 anställda till idag 2 miljarder kr med ca 900 medarbetare. Källa: Pressmeddelande.

Agenda
Informationsmöte (med julbord) om Swedish Meats köp av SLP 8 december
Nästa informationsmöte för leverantörer och intresserade om Swedish Meats köp av SLP hålls 8 december kl 19 i Tingvalla vid Tomelilla. Anmälan till 042-17 54 00 för matens (julbordets) skull.

Alnarps Grisdag 18 januari vid Alnarp
18 januari kl 9 – 15.15 anordnar JBT/SLU Alnarps Grisdag i nya alnarpsaulan i samarbete med Partnerskap Alnarp och Skånes Grisproducenter. Temat är Att bygga för grisar, byggnadsplanering och djurflöde. Konferensavgift 200 kr inkl kaffe, lunch och dokumentation. Anmälan helst via epost till
monica.johannesson@jbt.slu.se, annars 040–41 50 98 senast 13 januari. Sprid gärna informationen om Alnarps Grisdag vidare! Mer info: www.jbt..slu.se

Agribex i Bryssel 7 - 11 december
Lantbruksutställningen Agribex hålls i Bryssel 7 - 11 december i Exposition Park, Heysel. 8 december hålls 48th National contest of Belgian Pedigree Pigs och samma dag auktion på elitavelsdjur. Mer info: www.agribex.be

Varför biter grisar varandra i svansen?
7 december anordnar Danmarks JordbruksForskning, Foulum, ett seminarium om svansbitning, vad som är orsaken och hur det kan undvikas. I danska besättningar har var tionde bitproblem och i enskilda besättningar kan upp till 60 % av grisarna bita varandra i svansen. Källa: Danmarks Jordbrugsforskning.

Nyheter
KLS medlemmar erbjuds kontanta pengar och höjt grispris från Swedish Meats
KLS ordförande Mats Olsson bekräftar att han fått ett fusionsbud, per telefon, från Swedish Meats. Innehållet vill han inte redogöra för, men budet riktar sig enligt Barometern i Kalmar direkt till medlemmarna i KLS personligen med dels ett mindre kontant belopp till var och en, dels ett högre grispris. I Dagens Industri säger Peter Rasztar att det rör sig om 30 - 40 öre. Det senare framgår även av andra källor.
KLS ska studera budets substans, sa Mats Olsson i söndags kväll, men det går inte nu att säga om det är ett intressant bud eller inte.
-Utgångspunkten är dock att KLS ska fortsätta vara ett självständigt företag, säger han.
Mats vill inte säga om det är "sockrat" eller inte, eller på något sätt intresantare än tidigare bud.
Kommentar: Att KLS vill vara ett självständigt företag kan dock vara ett tänjbart begrepp, efter SLP-affären och norrlandslösningen. SLP ska också vara ett självständigt företag, och Nyhléns & Hugosons är det också, men under Swedish Meats. Enligt vad jag fått en vink om, kan det vara ett väl så intressant alternativ att ha mindre och effektiva dotterbolag, som att fullfölja Swedish Meats tidigare strukturplan med nedläggning av många enheter och koncentration till stora anläggningar.
Ett ihärdigt rykte i helgen sa att det finns ett tredje slakteri inblandat, men enligt Sören Kvantenå är det fel. I varje fall vad gäller Swedish Meats.
-Vi har inget mer på gång än SLP och KLS, säger Sören Kvantenå. Då har vi gjort vår insats i södra Sverige. Något förnyat erbjudande till Ugglarp har vi inte lagt. Vi strävar inte efter monopol.
Ugglarps styrelseordförande Jan Persson, säger att han inte hört talas om något bud till Ugglarp och utgår ifrån att det inte finns något.
-Nu arbetar vi på att inta plats nr 2 i Slaktsverige, säger han.
Enligt uppgift ska det också finnas ett alternativ till svinslakt i Kristianstad, men det förnekar Sören Kvantenå.
-Det är Kristianstad som gäller för slaktsvin, säger han. Visst, ett nytt slakteri i Sydsverige har diskuterats länge och är en önskedröm, men det finns inga pengar till det.
Trots alla tidigare diskussioner om centralisering till färra anläggningar kan det alltså finnas motiv för att slakta grisar i fler anläggningar, t ex även Helsingborg.
-För nötslakten är det endera Kävlinge, eller Helsingborg, som är alternativ. Mer säger jag inte, säger Sören.

LRFs pengar gör affären möjlig
Har Swedish Meats råd att genomföra dessa affärer, har en del grisuppfödare frågat. Svaret är att det är LRF som finansierar, men enbart med ett lån. Enligt ett LRF-protokoll ska LRF medverka vid en strukturåtgärd av begränsad omfattning i södra Sverige.
-Vi vill inte ha några bidrag, säger Sören Kvantenå. Vi får låna ca 500000 kr av LRF, på samma sätt som LRF hjälpte till med strukturförändringen i Norrland nyligen. Men lånet är på komersiella villkor och hela lånet ska betalas tillbaka.
-Att göra den stora strukturförändring som diskuterades för några år sedan, med ett storslakteri i Jönköping, det skulle kosta 2,5 miljarder, säger Sören. Den här budgeten på en halv miljard räcker inte så långt, när alla struktureringskostnader med personalförändringar, fabriksnedläggningar o dyl är inräknade. Vi vet vad det kostar att lägga ner slakterier, säger han.

Swedish Meats
har köpt SLP
I tisdags köpte största slaktföretaget i Sverige, Swedish Meats (ca 59 %), det näst största privatägda slakteriföretaget, SLP (ca 9 %). I fredagens @-GRIS berättade vi att även KLS (7 %) står på inköpslistan. På lördagsmiddagen bekräftade Swedish Meats att man under veckan "tagit initiativet till en diskussion med KLS styrelse och framställt ett seriöst och attraktivt förslag avseende fusion, där båda parterna skulle bli vinnare och i synnerhet leverantörerna av slaktsvin". Det är enligt @-GRIS källa ett sockrat bud som KLS inte kan stå emot.
KLS avstod från att delta i bildandet av Swedish Meats och sedan dess har flera kontakter tagits utan att KLS nappat. Det bud som nu läggs är bättre för KLS än tidigare och dessutom tillkommer att SLP-affären är klar och flera andra bitar faller på plats.
Rationaliseringsvinsten när även KLS är med i diskussionen sägs nu vara värd värd 50 – 60 öre/kg slakt.
Norrland är nystädat och klart med Nyhléns & Hugosons och i Dalarna finns Siljans Chark, båda företagen med Swedish Meats som delägare.
När fusionerna i syd är avklarade väntar Åke Modigs frierier i Stora Världen, som både Peter och Åke talar om under sina föredrag och förberedelserna för internationalisering är i full gång. Vion, Danish Crown, Atria, HK, Smithfield, eller vad? Uppräkningen är Åkes egen. Man talar dock allt mer varmt om Vion och allt mindre om Danish Crown. Atria friar dock ihärdigt.
29 november och 8 december hålls informationsmöten i Skåne, då ledningen för SLP och Swedish Meats lovat svara på alla frågor. Se notis i spalten till höger här i @-GRIS.
Kolla också de fortlöpande uppdateringarna av @-GRIS genom att klicka på länken längst upp på sidan. Skicka gärna länken, eller hela mailet till dem som berörs. Inbjudan till informationsmötena gäller även nöt- och mjölkproducenter och andra intrsserade. /LG

Finska smågrisar till Norrland
-Swedish Meats importerade denna vecka för Nyhléns & Hugosons räkning 560 smågrisar från Finland, att placera hos smågrisuppfödare i trakten Umeå – Skellefteå, berättar Fredrik Håkansson, Swedish Meats. Smågrisarna transporterades med färja mellan Vasa till Umeå.
-Nästa vecka importeras 590 smågrisar. Därefter är det mest akuta underskottet på smågrisar i Norrland täckt och inga nya importer är bestämda, säger Fredrik.

75 personer bort från dansk jordbruksforskning
Danmarks JordbruksForskning har ekonomiska bekymmer igen och måste spara 30 mkr. 50 medarbetare avskedas. Därutöver förväntas 25 medarbetare sluta under de närmaste 2 åren p g a naturlig avgång. Avskedad personal har tjänstgjort på Foulum, Bygholm, Årslev, Flakkeberg och Sorgenfri. Källa: Ministeriet för Födevarer i Danmark.

Norska seminstatistiken har vänt uppåt
Norska seminstatistiken vände äntligen uppåt i oktober, efter att ha legat på minus hela året. Löpande tremånadersgenomsnitt är på 0,5 % ökning, jämfört med fjolåret. Källa: Norsvin.

EU och USA försöker lösa gåtan PMWS
En räcka europeiska och ett par nordamerikanska forskningsinstitutioner går samman för att försöka lösa gåtan med sjukdomen PMWS. Den är fortfarande ett mysterium för forskarna. Totalt deltar 15 partners i projektet, varav tre danska. Från Sverige deltar personal från SLU och SVA. Svenska delegationen leds av professor Caroline Fossum, SLU. Källa: Danmarks födevareforskning och SVA/Nils. Mer info:
http://www.pcvd.org

Problem att skriva ut
@-GRIS?
Skriver du ut @-GRIS på papper och högra spalten inte skrivs ut helt, och du har breda vita marginaler på utskriften, då kan du göra så här om du har PC och tar emot @-GRIS i epostprogrammet Microsoft Outlook
1. Gå först till Internet Explorer, där det finns Inställningar för skrivare.
2. Gå till Arkiv
3. Gå till Utskriftsformat
4. Ställ Marginaler på låga värden Vänster och Höger (förslagsvis 3 mm, så ställer programmet in sig på minsta marginaler automatiskt). (Om du vill minska marginalerna något upptill och nedtill också, så får du in mer på sidorna, men det är inte nödvändigt för att avhjälpa det här felet)
5. Klicka OK
6. Gå till epostprogrammet Outlook och @-GRIS.
7. Klicka på Skriv ut (och välj ev sidor som ska skrivas ut).
Ändringen av marginalerna i Explorer ändrar inte marginalinställningen i t ex Word, men om du vill ha bredare marginaler på andra utskrifter från Internet eller på dina övriga mail, måste du ställa tillbaka marginalerna i Utskriftsformat i Explorer.
Troligen kan du göra på samma sätt i andra epostprogram, för att få med hela texten.
Fick du många blanka sidor utskrivna tidigare, ska detta inte behöva hända i fortsättningen. Detta har jag ändrat på här hos mig. Någon blanksida kan det bli p g a att typsnitten tar olika stor plats, beroende på vilket typsnitt du valt i ditt program.
Har du ändå problem att få snygga utskrifter till din anslagstavla i stallet, maila mig!
Lycka till!
lg

@-GRIS 25 november 2005
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar. Uppdatera nyheter och noteringar genom att klicka på blå länken överst på sidan.
Uppdatering nr 17, 1 december 22.40. Kursivt = ändring
Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt:
Skjold säljer Datamix, m m i eget svenskt företag 2006
Skiold säljer sina flesta produkter i Sverige i eget bolag nästa år. Blöt- och torrutfodringar, inredningar, utgödslingar, ventilation, osv säljs genom egna säljare. Se notis nedan t h.

Danska slaktgrisarna och suggorna sänks 20 öre
Danska slakterierna sänker noteringen på slaktgrisar med 20 öre på måndag till 8,80 dkr, ca 11,15 skr. Även suggorna faller med 20 öre till 6,70 dkr. Smågrispriserna följer med ned. Se tabellerna nedan.

Förslag om nytt danskt universitet för allt inom jordbruk och livsmedel
Slå samman Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Fødevareforskning, MAPP-centret ved Handelshøjskolen i Århus, BioCentrum vid DTU samt delar av Danmarks Miljøundersøgelser och delar av Risø. Det föreslår den s k Børsting-kommittén.
Det sammanslagna danska universitetet på livsmedelsområdet föreslås heta University for Natural Resources and Nutrition (UNN) och ska omfatta dansk forskning på livsmedel och bioteknologi, natur, miljö och mat och näring.
Universitetet ska lyfta dansk forskning till världsklass och skapa nya livsmedelsföretag och nya livsmedelsprodukter och därmed många nya arbetstillfällen.
Regeringen tillsatte i juni en kommitté, med DLGs vd Asbjørn Børsting som ordförande. Det är den kommittén som nu lägger fram förslaget.

Vi köpte mat och dryck för 148 miljarder i fjol
I fjol köpte vi svenskar livsmedel för i snitt 16 370 kr, en ökning med 1,2 %.1,9 % var ekologiska, men i första hand mjölk där andelen ekologiskt är 4,2 %.
Totalt handlade vi mat och dryck för 148 miljarder, 1,6 % mer än 2003. Då ska även beaktas att livsmedelspriserna sjönk med 0,4 % som en följd av den ökade konkurrensen på livsmedelssektorn. Källa: SCB.
Kommentar: Prispressen har minsann även grisbranschen känt av.

Atrias vd avgår 1 februari, men blir kvar i Lithells
Seppo Paatelainen slutar som vd 1 februari, men blir kvar som styrelseledamot i Lithells. Se notis.

SLP ska fortsätta som vanligt, men med samlad volym
-SLP kommer att fungera som vanligt även nästa år, sa Swedish Meats vd Peter Rasztar vid SLPs informationsmöte för över 300 leverantörer och intresserade i Östra Ljungby på tisdagskvällen.
Mötet var utlyst med anledning av Swedish Meats köp av SLP.
-Vi ska dra nytta av samarbetet mellan Swedish Meats och SLP utan att lägga samman enheterna.
I övrigt gavs ingen närmare information om hur Swedish Meats tänker göra med SLP. Han redogjorde för inköpet av Skånekött, om satsningen på styckning i Polen och om det europeiska läget för köttbranschen.
-Swedish Meats behöver en allians i Europa för att bli konkurrenskraftig hos de stora livsmedelskedjorna, sa han. Men först måste bruden bli giftasmogen. Det kan vi bli genom rationaliseringar, ekonomisk styrka och storlek, sa han.
-Peter Johansson berättade för leverantörerna att SLP även i fortsättningen ska ha egen grisnotering, egna avtal, egna avräkningar och samma avelsmaterial som tidigare.
-Affären är nödvändig för att handeln trycker på om lägre priser och leverantörerna vill ha högre noteringar, inte lägre. Det går inte ihop. Trycket från andra länder medger inte annat än rationaliseringar, sa han.
-Grisproducenterna ger upp sin produktion, personalen mår illa av det tryck de känner och hela systemet för grisbranschen har havererat. Vi måste göra något och få ökad kontroll över näringen, sa han.

Portugal höjde grispriset nära 50 öre
Priserna går både upp och ned i Europa. Portugal höjde nästan 50 öre denna vecka, medan italienska priset fortsatt nedåt. De italienska grisuppfödarna har tappat 1,75 skr på 4 veckor.

Ändringar i texten = kursivt
Nu när du kan datera upp @-GRIS när du vill genom att klicka på uppdateringslänken, gör jag ändringar i texterna och tabellerna om det framkommer nya uppgifter. För att du lätt ska hitta ändringarna eller tilläggen, markerar jag dem med kuriv stil.

Grispriserna vecka 48
SLP höjer slaktgrisarna 25 öre, Swedish Meats 10 öre!
Sveriges slaktkarta ritas om, det är den stora nyheten den här veckan. Men det händer inte mycket på grismarknaden just nu, priserna borde gå upp mer.

-Vi kör på en autostrada mot julen, sa en slaktare om marknadsläget idag. Det händer inte mycket, vi skulle kunna köra fortare, ha ett högre partipris och högre grispris!

SLP höjer dock slaktgrisarna med 25 öre i bäst betalda viktgrupp. Swedish Meats inför ett julslakttillägg med 10 öre för bäst betalda viktgrupp och Ginsten höjer suggorna med 25 öre. (Se
gröna sifforna i tabellerna nedan).

Från den här veckan har jag tyska noteringen på suggor med i sammanställningen över utländska suggpriser. Det är på mångas begäran och man vill följa hur de svenska suggpriserna ligger till i pris jämfört med de tyska. Ofta är tyska priserna högre och det exporteras en del suggor till Tyskland från södra Sverige.

Danska slakterierna sänker suggpriset med 20 öre igen till 6,90 dkr, efter en vecka med 7,10. För att försöka stoppa den ökande suggexporten till Tyskland, inför Danish Crown från 1 januari pristillägg för leverans av flera suggor per leveranstillfälle. Vid leverans av 16 suggor per gång, är tillägget 50 dkr, ca 28 öre per kg. Den som levererar mellan kl 18 och 06 eller på helger, får ytterligare 14 öre.

Ugglarps ändrade noteringsstrategi uppfattas positivt
I övrigt har som bekant danskar väldigt obetydliga prestationstillägg och inte alls några personliga tillägg, fjärran från våra svenska. Ugglarps omläggning av noteringen förra veckan, där man minskade avtalstilläggen med 1 kr och lade den kronan på noteringen, har fått positiva reaktioner på alla nivåer i branschen. Men den nyheten kom lite i skuggan av SLP-affären. De grisuppfödare som inte fått del av tilläggen tidigare är givetvis gladast, men även andra tycker omläggningen är sund. Nästan alla leverantörer har tillägg på minst 1 kr, så i det stora hela är det endast fråga om hur betalningen av 1-kronan sker, som grundnotering eller tillägg.

-Ingen grisuppfödare i Sverige borde ha lägre pris än 12,80 kr idag, säger Jan Persson, Ugglarps styrelseordförande.

Slaktkollegerna har inte följt efter, ännu, och säger att nyheten måste ”sätta sig” lite först.

Fullständigt vansinniga tillägg, säger Sören Kvantenå
-Jag är positiv till en omläggning av slaktssvinsnoteringen, så att utbetalat pris syns i noteringen och att endast rimliga prestationsrelaterade tillägg betalas ut, dvs i princip t ex för fulla lass, säger Sören Kvantenå, ordförande i Swedish Meats. Det är principiellt rätt att lägga om noteringen och det är ärligt mot alla. Vi skulle få en mycket lugnare marknad.
-Det är fullständigt vansinniga tillägg som en del slakterier betalar, men vi är lika skyldiga alla i branschen.
-Jag tror inte det är några problem för Swedish Meats att lägga om noteringsstrategin, de flesta leveranskontrakt håller på att gå ut, tillägger han.
-Samtidigt ska vi som företag vara affärsmåssiga.

Många branschreaktioner
Bland reaktionerna jag fått på Ugglarps förändring av betalningen är aspekten, att slakterierna under åratal uppvisat för köttkunderna, dvs livsmedelskedjorna, alltför låg betalning till grisuppfödarna. Liksom att den ojämnlika betalningen för grisarna mellan mindre och större leverantörer är viktig orsak till att många mindre och medelstora uppfödare slutat och rekryteringen av nya uppfödare är liten. En annan synpunkt är att de stora personliga tilläggen inte är motiverade. En uppfödare behöver främst leverera en full bil eller bil och släp. Sedan är vidare tillägg omotiverade. Diskussionen lär fortsätta.

-Det är inte alls märkligt att livsmedelskedjorna pressar ner grisköttspriset, när de ser hur lite slakterierna betalar för slaktgrisarna, är kanske den intressantaste kommentaren. Köttbranschens inköpare är inte dumma, när det gäller kalkyler. Är det något de kan, så är det att räkna ut hur stora slaktmarginalerna är. Slakterierna har visat upp för stora slaktmarginaler (skillnaden mellan notering och vad köttinköparna får betala) och då pressar man ner priset.

Hela utbetalade summan per kilo slakt bör således visas här i @-GRIS, inte bara noteringen, som knappt ingen grisuppfödare har. Jag ska försöka ta tag i frågan om slakteriernas medelavräkningspris igen här i @-GRIS. /LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 48.

Slaktsvin, grundnoteringar
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.

Slakteri Viktgr kg v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Ginsten 65-94,9 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Ugglarps 70-94,9 12,80 12,80 11,80 11,80 11,80
KLS 64-94,9* 12,25 12,25 12,25 12,15 12,05
SLP 70–94,9 12,05 11,80 11,80 11,80 11,80
Skövde 75-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Dahlbergs 71-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95
Dalsjöfors 70-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95
Swedish Meats 71-88,9** 11,90 11,80 11,80 11,80 11,80
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80
Ystad 71–95 11,80 11,80 11,80 11,80
* Marknadstillägg ingår med 20 öre/kg för slaktsvin i viktsintervallet 64 – 86,9 kg. Grundnoteringen 12,05 ligger kvar i intervallet 64 – 94,9 kg
** Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar. Julpristillägg 10 öre för bäst betalda viktgrupp.
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.

Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 49 v 48 v 47
11,43 Danish Crown 70,0–84,9** dkr 8,80 9,00 9,00
25,74 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 21,10 21,10
11,78 Österbottens 70–86 euro - 1,24 1,24
12,82 Snellman 78–101 euro - 1,35 1,35
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Övre slaktviktgräns sänks v 48 t o m v 1.

Europa
Skr Land v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
23 nov grundpriser euro
10,96 Frankrike - 1,154 1,141 1,142
13,68 Tyskland - 1,440 1,420 1,420
9,97 Belgien - 1,050 1,050 1,040
10,02 Italien - 1,055 1,125 1,125
29 nov korrigerade
14,70 Portugal 1,548 1,498 1,448 1,448 1,418
13,92 England 1,466 1,452 1,452 1,438 1,438
12,86 Italien 1,354 1,411 1,462 1,462 1,538
13,29 Tyskland 1,386 1,386 1,386 1,366 1,366
13,17 Sverige 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368
13,07 Holland 1,357 1,357 1,357 1,348 1,348
12,86 Belgien 1,341 1,341 1,341 1,329 1,341
12,56 Frankrike 1,322 1,336 1,328 1,294 1,304
12,82 Österrike 1,350 1,330 1,330 1,330 1,350
12,44 Danmark 1,310 1,310 1,283 1,283 1,283
12.23 Spanien 1,288 1,282 1,237 1,225 1,225
13,34 Tjeckien 1,405 1,399 1,393
11,80 Polen 1,242 1,318 1,337
12,90 Irland 1,358 1,358 1,358 1,353
Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Futurepriser
Mån v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Dec 1,433 1,445 1,437 1,418 1,430
Jan 1,357 1,382 1,380 1,366 1,374
Feb 1,389 1,402 1,409 1,392 1,404
Mars 1,390 1,402 1,409 1,390 1,400
April 1400 1,407 1,407 1,400 1,420
Maj 1,401 1,410 1,420 1,400 1,430
Juni 1,405 1,410 1,420 1,400 1,435
Juli 1,380 1,372 1,386 1,401 1,415
Aug 1,380 1,380 1,380 1,375 1,400
Sep 1,388 1,375 1,375 1,375 1,400
Okt 1,375 1,370
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 23 november, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58% v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Ginsten 140,1 kg- 7,85 7,60 7,10 7,10 7,10
Ugglarps 140,1 kg- 7,55 7,55 7,55 7,55 7,35
SLP 140,1 kg- 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55
Dalsjöfors 58% 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05
Dahlbergs 140- 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25
Swedish Meats 140- 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05
Skövde 140- 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 48 v 48 v 47
8,76 Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,90 7,10
4,46 Österbottens Fria vikter, E euro - 0,46 0,46
4,47 Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
10,45 Tyskt suggpris fritt slakteri euro - 1,10 1,10

Valutor
Fredagar idag v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Pund 13,89 14,06 14,33 14,19 14,01 13,97 13,74
Dollar 8,08 8,19 8,23 8,03 7,85 7,88 7,83
Euro 9,50 9,59 9,63 9,58 9,52 9,48 9,41
Dansk 1,27 1,29 1,29 1,28 1,27 1,27 1,26
Norsk 1,20 1,22 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20
Yen 6,78 6,87 6,98 6,82 6,80 6,82 6,83

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 48 v 47 v 46 v 45
Bis Plus,23 kg 18,35 18,35 18,35 18,30
Bas, 23 kg 17,00 17,00 17,00 16,95
Nyavvanda, 9 kg 37,00 37,00 37,00 36,80
KRAV, 23 kg 25,00 25,00 24,50 23,95
KLS
KLS Smågris 19,00 19,00 19,00 18,85
SLP
SLP+ 18,95 18,90 18,85 18,85
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,85 18,85 18,70 18,70
Ugglarpsgrisen 17,85 17,85 17,70 17,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,93 18,93 18,93 18,76
SwedeHam 17,53 17,53 17,54 17,38
Vita 16,36 16,36 16,36 16,22
Dahlbergs
Särklass D 18,70 18,70 18,70 18,70
Balans, förmedling
Swedish Meats 25 000 25 000 26 000 27 000
Ugglarps Slakteri 1 500 1 500 1 500
Skövde Slakteri 2 640 2 000
SLP 2 500
KLS brist brist brist brist

Kommentarer, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Fredrik Håkansson
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
-Bristen på smågrisar har minskat något, men väntas öka när julgrisarna slaktats.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, Norden
Vecka v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr Danish Crown dkr dkr dkr dkr
250 Basis 7 kg 197 201 201 196 196
422 Basis 30 kg 341 348 348 339 339
256 SPF+Myc 7 kg 202 206 206 201 201
439 SPF+Myc 30 kg 346 353 353 344 344
261 SPF 7 kg 206 210 210 205 205
439 SPF 30 kg 346 357 357 348 348
914 Økologi 30 kg 720 723 723 716 716
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr
585 25-kilos - 480 480 500 520
Snellmans euro euro euro euro
589 Grund 30 kg A1* - 62 62 62 62

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0-4 euro/st + mängdtillägg