Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerera nu på GRIS t o m december 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS.
Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats

Johan Andersson: -Marknaden för griskött är som föregående vecka, efterfrågan på skinka är bra. Internationellt sjunker priserna på produktionskött.


Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Omsättningen kring 1 advent är traditionellt något lägre än föregående vecka, men beräknas stiga nästa vecka. Försäljningen är annars god och julförsäljningen är i princip insåld. Leveranssäkerheten ligger nu på 96 %.
-De finska smågrisarna är levererade i trakterna Umeå-Skellefteå och det jag hört är köparna nöjda.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Vi har något ökad slakt och har avsättning för den. Allt går mycket bra, utom kotlett och karré.
-Charkvolymerna har ökat. Det har varit en allmänt god säljvecka.
-Vi upplever också ett allmänt positivt klimat, säger Thomas.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är brist på skinka och vi köper in fläsktvåa för charken. Vi lägger på 20 öre på noteringen nästa vecka för att få in fler grisar till slakt, men ändrar inte viktgrupperna. Slakten går för fullt, men vi vill inte sätta in lördagsslakt, eftersom vi kör så hårt på vardagarna.
-Det är nu efterfrågan på allt, utom kotlett och karré, som vi fryser in en del.

Ystad Slakteri
Tom Hansson: -Vi kör endast någon timma per vecka övertid i slakteriet. Nya skållmaskinen anländer inom kort och ökar kapaciteten. Efterfrågan på helfall är bra och vi har fasta kunder.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är väldig efterfrågan på både gris och nöt, bra drag i marknaden. Den här veckan har vi kört övertid och nästa vecka slaktar vi även lördag.
-Vi ändrar inget på viktgränserna i år med anledning av julslakten. Det är ju fulla veckor kring jul.

Dahlbergs Slakteri
Per Olof Dahlberg: -Vi har bra balans mellan slakt och försäljning. Marknaden ser bra ut inför julen.

Dalsjöfors Slakteri
Per-Åke Larsson: -Allt går åt, det är bara att ge full gas på alla fronter. Det är extremt stor efterfrågan KFK10, malt nötkött. Tydligen stor brist.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Försäljningen fortsätter bra, som tidigare, och vi har lyckats bra med julskinkeförsäljningen. Det blir nog väldigt liten import i år.

Danish Crown
Efterfrågan har varit god på skinkmarknaderna till oförändrade priser. Vi hoppas detta ska vara en vecka till, innan julefterfrågan avtar. Handeln med bog och charkråvara har varit god till svagt fallande priser.
Baconmarknaden visar god efterfrågan och det planeras säljkampanjer i januari, varför efterfrågan väntas fortsätta.
Från Ryssland och Centraleuropa är det fortsatt god efterfrågan. Vi räknar dock med väsentligt lägre försäljning vid jultiden, då det särskilt i Polen är tradition med många lediga dagar under julen. Japanska marknaden är oförändrat lugn och amerikanska marknaden för benprodukter är vikande. /LG

Företagsnytt
Skiold ska sälja Datamix, inredningar och ventilation via eget svenskt bolag 2006
Skiold lägger om sin marknadsföring av inomgårdsutrustning på svenska marknaden 2006, från återförsäljare till egna säljare. Omläggningen berör Datamix blötutfodring Transpork torrutfodring och transponderutfodring samt den nya ventilationen. Dessutom ska man sälja inredningar och utgödslingar. Det blir ett komplett produktprogram. Kvarnarna säljs fortsatt av Mafa i Ängelholm.
Huvudkontoret i läggs till Norrköping och säljare finns i Bergkvara, Halmstad, Trollhättan och Strängnäs. Skiold svarar även för projekterin, montage och service. Källa: Pressmeddelande.
Kommentar: Kända Simia-orter nämns i pressmeddelandet, t ex Bergkvara. Men Thomas Nygren har ingen kommentar.

ScanPig och Norsvin överens om hampshiresperma
Norska ScanPig, dotterbolag till Kjøttbransjens Landsforbund, KLF, är överens om ett avtal som innebär att Norsvin ska producera och distribuera sperma från ScanPigs hampshiregaltar, som nu finns i besättningen Nes. Sommaren 2006 ska hampshiresperma vara tillgänglig för de norska grisuppfödarna. Källa: Norsvin.

Atrias vd går i pension 1 februari, men blir kvar i Lithells styrelse
Seppo Paatelainen går i pension 1 februari när han fyller 62 och lämnar befattningen som vd och styrelseledamot i Atria, men stannar kvar som rådgivare för dotterbolaget PIT Procukt. i St Petersburg. Vidare ska han arbeta med planeringen för Atrias nya finska köttförädlingsfabrik och logistikcentral. Nybygget mer än fördubblar Atrias produktionskapacitet.
Seppo fortsätter dessutom som styrelseledamot i Atrias svenska dotterbolag Atria Lithells AB, Atria Concept AB och Svenska Snabbmat AB.

Jens-Ole Laustsen projektör för 3 000 suggor hos SLP-leverantörer
Jens-Ole Laustsen är sedan augusti anställd vid SLP som projektledare för de stallutbyggnader som byggs hos SLPs leverantörer. Just nu finns tre projekt under planering för sammanlagt 3 000 suggor, vilket om planerna förverkligas så småningom ger ca 75 000 nya slaktgrisar till slakteriet.
Jens-Ole kommer närmast från Videlund, som förman, och var innan dess på Hjularöd och kom till Andersfält från Danmark för 15 år sedan.
-Mitt stora intresse är management, säger han, att organisera och få människor att arbeta i team. Du kan bygga hur fina stallar som helst, men de fungerar inte om inte ledaren organiserar arbetet på rätt sätt.
.

Snellmans har köpt resten av Gefle Ångkök
Snellman köpte i fjol 40 % av aktierna i Gefle Ångkök, Gävle, med option på alla aktier. Företaget planerades ingå helt i Snellmans ägo i år. Nu har Snellmans köpt resten av aktierna.
Snellmans hoppas kunna bli en av de betydande tillverkarna av kyld färdigmat på nordiska marknaden. Gefle Ångkök omsätter 33 mkr och har 35 anställda. En stor del av tillverkningen är EMV.

Per Strömberg ny vd för Sardus
Per Strömberg, 41, har utsetts till ny vd i livsmedelsproducenten Sardus. Han efterträder Ragnar Bringert, vd sedan 1994, när han går i pension första halvåret 2006. Per Strömberg kommer närmast från befattningen som vd för Kraft Foods i Sverige och har bl a jobbat med varumärken som Marabou, Estrella och Gevalia.
Sardus har köpt upp 8 företag under senare år, bl a smörgåsföretag, vilket lagt grunden till enheten Sardus Lätta Måltider, som har god tillväxt. Förvärven ska fortsätta.
Sardus är börsnoterat och har vuxit från en omsättning på ca 650 mkr med knappt 360 anställda till idag 2 miljarder kr med ca 900 medarbetare. Källa: Pressmeddelande.

Agenda
Informationsmöte (med julbord) om Swedish Meats köp av SLP 8 december
Nästa informationsmöte för leverantörer och intresserade om Swedish Meats köp av SLP hålls 8 december kl 19 i Tingvalla vid Tomelilla. Anmälan till 042-17 54 00 för matens (julbordets) skull.

Bästa Maten, svensk mat i TV4+
Bästa maten, är en ny TV-serie med 8 program om god svensk mat, start 12 december kl 21 i TV4+. Kocken Magnus Svensson lagar svenskt kött med bl a fläskkotlett och helstekt fläskkarré 23 januari av gris från Malin och Mattias i Västergötland. Källa: Svensk Köttinformation.

Alnarps Grisdag 18 januari vid Alnarp
18 januari kl 9 – 15.15 anordnar JBT/SLU Alnarps Grisdag i nya alnarpsaulan i samarbete med Partnerskap Alnarp och Skånes Grisproducenter. Temat är Att bygga för grisar, byggnadsplanering och djurflöde. Konferensavgift 200 kr inkl kaffe, lunch och dokumentation. Anmälan helst via epost till
monica.johannesson@jbt.slu.se, annars 040–41 50 98 senast 13 januari. Sprid gärna informationen om Alnarps Grisdag vidare! Mer info: www.jbt..slu.se

Nyheter
Swedish Meats blir aktiebolag
Lånar halv miljard av LRF för strukturarbetet
LRF ställer en halv miljard till förfogande för Swedish Meats för ”en strukturåtgärd av begränsad omfattning i södra Sverige”. Det gäller bl a köpet av SLP och försöket att fusionera med KLS.
Swedish Meats väntas i mitten av december tillkännage att föreningen ska bli aktiebolag. Med bolagsbildningen förändras mycket, bl a försvinner mottagningsplikten.
-Ett beslut om kapital till Swedish Meats förfogande tas vid styrelsemöte 12 december, säger LRFs ordförande Lars-Göran Pettersson. Vi har haft diskussion om ett upplägg där LRF kan medverka till en strukturförbättring av svenska slakten. LRFs pengar ska arbeta där de gör bästa bondenyttan.
LRF har bekant sålt aktier i Föreningssparbanken och TV4 och har sålt Bondtolvan, så det finns kapital, som medlemmarna menar ska arbeta för svenskt jordbruk. En hel del pengar gick dock åt att betala Spiranotan.
-Ja, Spiranotan gick till 2,2 miljarder, enligt en opartisk externutredning, säger han. Det var mycket som gick fel, men det har vi lagt bakom oss nu. Nu måste vi sikta framåt.
-Det som sker inom slakten nu är mycket positivt ur LRF-horisont. Strukturen i branschen måste förbättras och förnyelsetakten speedas upp, om vi ska klara det internationella trycket. Vi måste vara med bland de bästa i Europa.
LRF gick in med stöd och lån vid strukturförändringarna i Norrland nyligen och nu är det södra Sverige. Men Lars-Göran tror inte att övriga LRF-medlemmar har något emot att dessa regioner nu får LRF-hjälp.
-Nej, strukturförändringarna i de här regionerna gagnar grisnoteringen för hela landet, säger han. Alla köttbönder har nytta av den. Alla köttbönder är beroende av att vi har en konkurrenskraftig köttindustri.
Om Swedish Meats blir aktiebolag försvinner mycket av det föreningsrörelsen stod för, bl a mottagningsplikten, men den förändringen tror inte Lars-Göran blir något större hot mot avsides boende leverantörer.
-Man kan avtala och skriva regler så vi får neutralitet för intransporterna i aktiebolag också, menar han. Det kan knappast bli några leveransproblem i södra och mellersta Sverige. Situationen på köttmarknaden just nu och sannolikt lång tid framåt är att alla slaktdjur behövs. Vi ser ju inte överskott på svenskt kött inom överskådlig tid.

-Vi lånar av LRF på marknadens villkor
-Vi vill inte ha några bidrag av LRF för att genomföra strukturförändringarna i slakten, säger Sören Kvantenå, Swedish Meats ordförande. Vi får låna ca 500 000 kr av LRF, på samma sätt som LRF hjälpte till med strukturförändringen i Norrland nyligen. Men lånet är på komersiella villkor och hela lånet ska betalas tillbaka.
-Att göra den stora strukturförändring som diskuterades för några år sedan, med ett storslakteri i Jönköping, det skulle kosta 2,5 miljarder, säger Sören. Den här budgeten på en halv miljard räcker inte så långt, när alla struktureringskostnader med personalförändringar, fabriksnedläggningar o dyl är inräknade. Vi vet vad det kostar att lägga ner slakterier, säger han.
Swedish Meats förvaltningsråd ska diskutera frågan om att ombilda föreningen till aktiebolag, alternativt bilda ett särskilt bolag för den kommersiella verksamheten enligt finsk modell, i mitten av december. Därefter kommer ett besked om bolagsbildningen. Frågan har beretts ett par år och diskuterades även på regionmötena i fjol.
-Det tar ganska lång tid att ombilda Swedish Meats till aktiebolag, så det är inget som sker över en natt. Bl a ska två stämmor besluta, säger Sören.
Mottagningsplikten i framtiden ser inte heller Sören som något som leverantörerna behöver vara rädda att mista. Han säger samma som Lars-Göran Petterson, att den kan regleras även i ett aktiebolag.


SLP ska fortsätta som vanligt, men Swedish Meats får kontroll över volymerna
-SLP kommer att fungera som vanligt även nästa år, sa Swedish Meats vd Peter Rasztar vid SLPs informationsmöte för över 300 leverantörer och intresserade i Östra Ljungby på tisdagskvällen.
Mötet var utlyst med anledning av Swedish Meats köp av SLP.
-Vi ska dra nytta av samarbetet mellan Swedish Meats och SLP utan att lägga samman enheterna.
I övrigt gavs ingen närmare information om hur Swedish Meats tänker göra med SLP. Han redogjorde för inköpet av Skånekött, om satsningen på styckning i Polen och om det europeiska läget för köttbranschen.
-Det kommer att hända två positiva saker till, förutom KLS, sa Peter, dock att göra några preciseringar.
-Swedish Meats behöver också en allians i Europa för att bli konkurrenskraftig hos de stora livsmedelskedjorna, sa han. Men först måste bruden bli giftasmogen. Det kan vi bli genom rationaliseringar, ekonomisk styrka och storlek, sa han.
-Peter Johansson berättade för leverantörerna att SLP även i fortsättningen ska ha egen grisnotering, egna avtal, egna avräkningar och samma avelsmaterial som tidigare.
-Affären är nödvändig för att handeln trycker på om lägre priser och leverantörerna vill ha högre noteringar, inte lägre. Det går inte ihop. Trycket från andra länder medger inte annat än rationaliseringar, sa han.
-Grisproducenterna ger upp sin produktion, personalen mår illa av det tryck de känner och hela systemet för grisbranschen har havererat. Vi måste göra något och få ökad kontroll över näringen, sa han.

Fullständigt vansinniga tillägg, säger Sören Kvantenå
-Jag är positiv till en omläggning av slaktssvinsnoteringen, så att utbetalat pris syns i noteringen och att endast rimliga prestationsrelaterade tillägg betalas ut, dvs i princip t ex för fulla lass, säger Sören Kvantenå, ordförande i Swedish Meats. Det är principiellt rätt att lägga om noteringen och det är ärligt mot alla. Vi skulle få en mycket lugnare marknad.
-Det är fullständigt vansinniga tillägg som en del slakterier betalar, men vi är lika skyldiga alla i branschen.
-Jag tror inte det är några problem för Swedish Meats att lägga om noteringsstrategin, de flesta leveranskontrakt håller på att gå ut, tillägger han.
-Samtidigt ska vi som företag vara affärsmässiga.

Suggringen i Dalaprojektet igång
Dalarnas första suggring är i gång. Anders Michaelsson, Ansta, visade sitt nya stall i onsdags, det som ska förse besättningar i Dalaprojektet med suggor. På måndag fylls stallet med grisar.

Åtta av tio konsumenter vill ha svenskt nötkött
Svenska konsumenter vill gärna köpa svenskt nötkött, åtta av tio, enligt en undersökning som Min Mat låtit göra. Säkert kött, djuretik och öppna landskap är några av motiven de utfrågade angav som skäl för att köpa svenskt kött.
-Tyvärr vet många konsumenter inte vad ursprungsmärkningen innebär. Här har näringen ett stort ansvar att informera, säger Annichen Kringstad, ansvarig
för Min Mat.
32 % av de tillfrågade ville ha ursprungsmärkning även på färdigmat och maträtter, men här finns inga regler. Källa: Min Mat.

Handeln tar ut mervärde för svenska köttet, men betalar inte mervärdet till bonden
-Svensk rostbiff är 6 kr dyrare i inköp än brasiliansk när handeln köper in den, men i butikshyllorna är den svenska 40 – 50 kr dyrare. Handeln inser mervärdet i svenskt kött, eftersom kunderna är villiga att betala mer, men vill inte betala mervärdet till svenska uppfödarna.
Det säger Gunder Eriksson, tidigare vd för Siljans Chark, som fått tag på siffrorna. Han anser att handelns prissättning missgynnar svenska bönder och sker på bekostnad av ett öppet svenskt landskap. Källa: Mora Tidning.
Kommentar: Karin Ahlborg skrev om Gunders siffror i Aftonbladet nyligen. Handeln bluffar om priset på det svenska köttet, skrev hon. Rekordet är 96 kr dyrare!
Enligt uppgift från en livsmedelsbutik, är det dessutom billigare för handeln att sälja svenskt kött, eftersom svinnet är väsentligt lägre än för importköttet. Även i den änden missgynnas svenskt kött.

Danska lantbrukarna får gårdsstödspengarna idag
Idag 2 december får danska lantbrukarna sitt gårdsstöd utbetalat. 50 000 lantbrukare får 3,9 miljarder dkr.

Förslag om nytt danskt universitet för allt inom jordbruk och livsmedel
Slå samman Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Fødevareforskning, MAPP-centret ved Handelshøjskolen i Århus, BioCentrum vid DTU samt delar av Danmarks Miljøundersøgelser och delar av Risø. Det föreslår den s k Børsting-kommittén.
Det sammanslagna danska universitetet på livsmedelsområdet föreslås heta University for Natural Resources and Nutrition (UNN) och ska omfatta dansk forskning på livsmedel och bioteknologi, natur, miljö och mat och näring.
Universitetet ska lyfta dansk forskning till världsklass och skapa nya livsmedelsföretag och nya livsmedelsprodukter och därmed många nya arbetstillfällen.
Regeringen tillsatte i juni en kommitté, med DLGs vd Asbjørn Børsting som ordförande. Det är den kommittén som nu lägger fram förslaget.

Vi köpte mat och dryck för 148 miljarder i fjol
I fjol köpte vi svenskar livsmedel för i snitt 16 370 kr, en ökning med 1,2 %.1,9 % var ekologiska, men i första hand mjölk där andelen ekologiskt är 4,2 %.
Totalt handlade vi mat och dryck för 148 miljarder, 1,6 % mer än 2003. Då ska även beaktas att livsmedelspriserna sjönk med 0,4 % som en följd av den ökade konkurrensen på livsmedelssektorn. Källa: SCB.
Kommentar: Svenska livsmedelspriser har gått ned 1,5 % hittills i år, enligt Per Strömberg, ny vd i Sardus, i en intervju. Prispressen har minsann även grisbranschen känt av.

75 % mer griskött nu än på 1950-talet
Den svenska produktionen av griskött är 75 % större än på 1950-talet, nötköttsproduktionen 15 % större och produktionen av fjäderfäkött 7 gånger större.
Mjölken har minskat med 25 %. Sedan 1920-talet har spannmålsproduktionen har gått upp 130 %. Det är en följd av kraftigt ökade hektarskördar från 1940-talet, ca 140 %.
Antalet jordbruksföretag med över 2 ha 1927 var 427 000. Till 2004 har de minskat med 80 %. Källa: Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004.
l

@-GRIS 2 december 2005
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar. Uppdatera nyheter och noteringar genom att klicka på blå länken överst på sidan.
Uppdatering 5 den 8 december 13.10.
Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90


Senaste nytt:
Danska slaktgrispriset oförändrat vecka 50
Danska noteringen på slaktgrisar är oförändrat 8,80 dkr nästa vecka. Även suggor och smågrisar har oförändrade priser.

Fortsatt stabilt i Europa, tyska grispriset upp 20 öre
Det är ganska många svarta siffror i veckans tabell över grispriserna i Europa, dvs oförändrade priser. Italienska priserna går fortsatt nedåt. I Frankrike, Österrike och Tyskland går priserna upp, i Tyskland beroende på minskat utbud av slaktsvin.

Grispriserna vecka 49
Ginstens 13,20 kr högsta notering denna vecka
Svedish Meats höjer marknadstillägget inför julen ytterligare 10 öre denna vecka, vilket gör 11,80 + 20 öre = 12 kr i bäst betalda viktgrupp. Men Ginsten höjer priset med ett marknadstillägg på 20 öre till 13,20 kr och har därmed veckans högsta notering.
-Vi vill ha in grisarna före jul, säger Bengt-Göran Bengtsson, och utnyttja den stora efterfrågan som råder. Vi köper in både skinka och fläsktvåa för att klara efterfrågan.
Situationen är liknande vid många slakterier, slakt och vidareförädling går på högvarv. Skövde slaktar även på lördag denna vecka.

Danska slaktgrisarna och suggorna sänks 20 öre
Danska slakterierna sänkte noteringen på slaktgrisar med 20 öre på måndagen till 8,80 dkr, ca 11,15 skr. Även suggorna föll med 20 öre till 6,70 dkr. Smågrispriserna följde med ned.

Portugal höjde grispriset nära 50 öre
Priserna gick både något upp och ned i några av Europas länder. Portugal höjde 47 öre förra veckan, medan italienska priset fortsatt nedåt. De italienska grisuppfödarna har tappat 1,75 skr på 4 veckor.
Marknaden betraktas i övrigt som stabil och det finns förhoppningar om fortsatt stabilitet. Prognosen är fortsatt positiv de närmaste veckorna med oförändrat utbud. Efterfrågan förefaller också vara stabil. Källa: ISN.

Vad är högsta notering egentligen?
På tal om högsta grispris i rubriken, har diskussonen om officiella noteringen och tilläggen gått hög även den här veckan och alla slakterier tycker att en omläggning till högre notering och lägre avtalstillägg är på tiden. Det är bara att vänta att fler följer Ugglarps initiativ. Men frågan är hur mycket som ska plockas från avtalstilläggen och de personliga tilläggen och läggas på noteringen. Ugglarp flyttade 1 kr. 1,20 talade en slaktare om idag som en alternativ nivå.
Sören Kvantenå, Swedish Meats ordförande, sammanfattade frågan om notering kontra avtal på ett bra sätt:
-De personliga tillägg som en del slakterier betalar ut är vansinnigt mycket för höga och inte motiverade av prestation. Systemet är inte ärligt gentemot grisuppfödarna.
Man kan också diskutera ur den här vinkeln: De producenter som har betydande officiella och personliga avtalstillägg har tillsammans så många av Sveriges grisar, att det kostar inte slakterierna särskilt mycket att betala resterande producenter en högre notering. Förutsatt alltså att avtalen sänks med samma belopp som noteringen höjs. Den lilla procent lågbetalda grisar det rör sig om slår inte till särskilt mycket pengar.

En turbulent vecka
Det är inte ofta det händer så mycket inom grisnäringen på en vecka som under den gångna. SLP-affären har nu börjat klinga över. Det välbesökta leverantörsmötet i Östra Ljungby var lugnt och inga nya frågor dök upp. Nästa möte hålls 8 december i Tingvalla, se notis.
Däremot har diskussionerna knappt börjat i KLS område, där man ska ta ställning till Swedish Meats bud, som dock ingen leverantör ännu fått ta del av. Inte enligt mail till GRIS i alla fall, där någon t ex jämför "halva löften om högre avräkningspris, som ska ställas mot den service som ett eget nära slakteri innebär". Kontanta pengarna tonar någon ner som mindre viktigt. Ett belopp är en engångsföreteelse, noteringen är viktigare. Kalmar län beskrivs som Sveriges mest fusionsresistenta område, med även Kalmar Lantmän utanför det stora blocket.
Andra KLS-leverantörer menar att det är ett mycket stort ansvar att säga nej den här gången, om budet är bra. Swedish Meats kan lyckas den här gången att höja priset genom strukturåtgärder, kanske både nationellt och så småningom internataionellt, och noteringshöjningar som följd av Swedish Meats struktur- och synergivinster måste KLS hänga med på. KLS behöver kunna visa bättre resultat, inte sämre. Det finns ände på röda siffror, menar man.
Å andra sidan är KLS en viktig partner för Swedish Meats när det gäller att uppnå struktur- och synergivinsterna, vilket talar till KLS-leverantörernas solidaritetskänslor med hela grisbranschen. KLS leverantörer vet nog vid det här laget värdet på sin förening, ur flera synvinklar!
I vilket fall har jag fått många positiva reaktioner på att jag talade om i förra @-GRIS att Swedish Meats bud var på gång. @-GRIS mailades runt bland leverantörerna i lördags och det har varit fler nya prenumeranter från Kalmar län än vanligt. /LG

Många branschreaktioner
Bland reaktionerna jag fått på Ugglarps förändring av betalningen är aspekten, att slakterierna under åratal uppvisat för köttkunderna, dvs livsmedelskedjorna, alltför låg betalning till grisuppfödarna. Liksom att den ojämnlika betalningen för grisarna mellan mindre och större leverantörer är viktig orsak till att många mindre och medelstora uppfödare slutat och rekryteringen av nya uppfödare är liten. En annan synpunkt är att de stora personliga tilläggen inte är motiverade. En uppfödare behöver främst leverera en full bil eller bil och släp. Sedan är vidare tillägg omotiverade.
Å andra sidan ska den som bygger och riskerar kapital ha utdelning på detta. Den som inte vidareutvecklar sin produktion, behöver inte ha lika mycket, anser en del. Diskussionen lär fortsätta.

Ger fel signaler itll handeln
-Det är inte alls märkligt att livsmedelskedjorna pressar ner grisköttspriset, när de ser hur lite slakterierna betalar för slaktgrisarna, är kanske den intressantaste kommentaren. Köttbranschens inköpare är inte dumma, när det gäller kalkyler. Är det något de kan, så är det att räkna ut hur stora marginalern slakterierna har. Slakterierna har visat upp alldeles för stora slaktmarginaler senaste åren genom att publicera låga grundnoteringar, medan man i verkiligheten betalat ut mycket högre pris för slaktgrisarna.

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 49, men detaljerna höjs.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.

Slakteri Viktgr kg v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Ginsten 65-86,9 13,20 13,00 13,00 13,00 13,00
Ugglarps 70-94,9 12,80 12,80 12,80 11,80 11,80
KLS 64-94,9* 12,25 12,25 12,25 12,25 12,15
SLP 70–94,9 12,05 12,05 11,80 11,80 11,80
Skövde 75-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Swedish Meats 71-88,9** 12,00 11,90 11,80 11,80 11,80
Dahlbergs 71-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95
Dalsjöfors 70-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80
Ystad 71–95 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80
* Marknadstillägg ingår med 20 öre/kg för slaktsvin i viktsintervallet 64 – 86,9 kg. Grundnoteringen 12,05 ligger kvar i intervallet 64 – 94,9 kg
** Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.
Marknadstillägg nu 20 öre ingår för bäst betalda viktgrupp.
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.

Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 50 v 49 v 48
11,43 Danish Crown 70,0–82,9** dkr 8,80 8,80 9,00
25,74 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 21,10 21,10
11,78 Österbottens 70–86 euro - 1,24 1,24
12,82 Snellman 78–101 euro - 1,35 1,35
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Övre slaktviktgräns sänks v 48 t o m v 1.

Europa
Skr Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
2 dec grundpriser euro
10,88 Frankrike - 1,146 1,154 1,141
13,68 Tyskland - 1,440 1,440 1,420
10,16 Belgien - 1,070 1,050 1,050
10,02 Italien - 1,055 1,055 1,125
6 dec korrigerade
14,70 Portugal 1,548 1,548 1,498 1,448 1,448
13,92 England 1,466 1,466 1,452 1,452 1,438
12,56 Italien 1,323 1,354 1,411 1,462 1,462
13,57 Tyskland 1,406 1,386 1,386 1,386 1,366
13,17 Sverige 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368
13,07 Holland 1,357 1,357 1,357 1,357 1,348
12,86 Belgien 1,366 1,341 1,341 1,341 1,329
12,64 Frankrike 1,331 1,322 1,336 1,328 1,294
13,01 Österrike 1,370 1,350 1,330 1,330 1,330
12,18 Danmark 1,283 1,310 1,310 1,283 1,283
12.23 Spanien 1,328 1,328 1,282 1,237 1,225
13,34 Tjeckien 1,402 1,405 1,399
11,80 Polen 1,220 1,342 1,318
12,90 Irland 1,358 1,358 1,358 1,358
Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Futurepriser
Mån v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Dec 1,464 1,433 1,445 1,437 1,418
Jan 1,383 1,357 1,382 1,380 1,366
Feb 1,405 1,389 1,402 1,409 1,392
Mars 1,400 1,390 1,402 1,409 1,390
April 1409 1400 1,407 1,407 1,400
Maj 1,410 1,401 1,410 1,420 1,400
Juni 1,430 1,405 1,410 1,420 1,400
Juli 1,380 1,380 1,372 1,386 1,401
Aug - 1,380 1,380 1,380 1,375
Sep - 1,388 1,375 1,375 1,375
Okt - 1,375 1,370
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 1 december, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58% v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Ginsten 140,1 kg- 7,85 7,85 7,60 7,10 7,10
Ugglarps 140,1 kg- 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55
SLP 140,1 kg- 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55
Dalsjöfors 58% 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05
Dahlbergs 140- 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25
Swedish Meats 140- 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05
Skövde 140- - 7,05 7,05 7,05 7,05

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 50 v 49 v 48
8,76 Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,90
4,46 Österbottens Fria vikter, E euro - 0,46 0,46
4,47 Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
10,45 Tyskt suggpris fritt slakteri euro 1,10 1,10 1,10

Valutor
Fredagar idag v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Pund 14,00 13,89 14,06 14,33 14,19 14,01 13,97
Dollar 8,10 8,08 8,19 8,23 8,03 7,85 7,88
Euro 9,49 9,50 9,59 9,63 9,58 9,52 9,48
Dansk 1,27 1,27 1,29 1,29 1,28 1,27 1,27
Norsk 1,20 1,20 1,22 1,24 1,23 1,22 1,21
Yen 6,72 6,78 6,87 6,98 6,82 6,80 6,82

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 49 v 48 v 47 v 46
Bis Plus,23 kg 18,35 18,35 18,35 18,35
Bas, 23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Nyavvanda, 9 kg 37,00 37,00 37,00 37,00
KRAV, 23 kg 25,00 25,00 25,00 24,50
KLS
KLS Smågris 19,00 19,00 19,00 19,00
SLP
SLP+ 18,95 18,95 18,90 18,85
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,95 18,85 18,85 18,70
Ugglarpsgrisen 17,95 17,85 17,85 17,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,93 18,93 18,93 18,93
SwedeHam 17,54 17,53 17,53 17,54
Vita 16,36 16,36 16,36 16,36
Dahlbergs
Särklass D 18,70 18,70 18,70 18,70
Balans, förmedling
Swedish Meats 25 000 25 000 25 000 26 000
Ugglarps Slakteri 1 500 1 500
Skövde Slakteri 2 640
SLP
KLS brist brist brist brist

Kommentarer, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Fredrik Håkansson
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
-Bristen på smågrisar i stort oförändrad.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, Norden
Vecka v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
250 Basis 7 kg 197 197 201 201 196
422 Basis 30 kg 341 341 348 348 339
256 SPF+Myc 7 kg 202 202 206 206 201
439 SPF+Myc 30 kg 346 346 353 353 344
261 SPF 7 kg 206 206 210 210 205
439 SPF 30 kg 346 346 357 357 348
914 Økologi 30 kg 720 720 723 723 716
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
585 25-kilos - 480 480 480 500
Snellmans euro euro euro euro euro
589 Grund 30 kg A1* - 62 62 62 62

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0-4 euro/st + mängdtillägg

Problem med @-GRIS? Klicka för info!

Ladda ner PDF? Ger bra pappersutskrift!