Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerera nu på GRIS t o m december 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS.
Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
Ladda ner PDF, klicka här! Ger bäst pappersutskrift!

Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF, om du önskar. Vill du ha snygga utskrifter på papper är vägen över PDF ett bra alternativ. Och enkelt!

_____________________

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats

Johan Andersson: -Vi har en typisk julsituation, vi slaktar för fullt, på lördag också, och fabrikerna går för fullt. Vi kommer att sälja slut på julskinkorna.


Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Slakten ökar och försäljningen av skinka ökar. Däremot minskar charken, vilket är normalt när det blir julskinka på bordet.
-Vi ökar även försäljningen av styckade detaljer, vilket beror på att vi fått ökad tillgång på slaktgrisar.
-Orsaken till att slakten ökat kan vi inte fastställa. Det finns flera positiva händelser senaste tiden som kan inverka, men vi konstaterar att stämningen bland leverantörerna är allmänt positiv.
Vi har något ökad slakt och har avsättning för den. Allt går mycket bra, utom kotlett och karré.
-Charkvolymerna har ökat. Det har varit en allmänt god säljvecka.
-Vi upplever också ett allmänt positivt klimat, säger Thomas.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Allt går åt, försäljningen är bästa tänkbara. Vi har fortsatt brist på bl a fläsktvåan, som vi får köpa in

SLP
Peter Johansson: -Både slakt och förädling präglas av julen, med fler grisar som ska igenom processen. Vi slaktar även på fredagar nu. Försäljningen är positiv och har endast förändrats positivt efter Swedish Meats uppköp.
-Inga nya frågor kom upp vid leverantörsmötet i Tingvalla.

Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Vi slaktar 2 200 grisar nästa vecka, men behöver inte ta till övertid, eftersom nötslakten minskar.
-Försäljningen innevarande vecka ligger ca 10 % över förväntningarna och då brukar jag ändå sätta målet högt.

Ystad Slakteri
Tom Hansson: -Vi har gott om grisar och kör övertid. Nästa veckar blir det ännu mer övertid, eftersom vi inte slaktar på fredag, då en ny skållningsmaskin installeras. Därefter ökar slakteriets kapacitet.
-Efterfrågan på helfall är självfallet stort så här är.
Vi kör endast någon timma per vecka övertid i slakteriet. Nya skållmaskinen anländer inom kort och ökar kapaciteten. Efterfrågan på helfall är bra och vi har fasta kunder.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Allt som slaktas går åt, nu även karrén, som blir falska spjäll i stället för revbensspjäll, som är en bristvara. Det är enbart kotlettraden som är jobbig. Sidorna säljs till Norge, som ribbe. Det är traditionell julmat i Norge och priserna är goda.
-Vi slaktar så mycket som går, med nya rekord varje vecka, denna vecka 700 ton.

Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Det har sålts mer finsk julskinka än tidigare år och det gäller nu att slakta så många grisar som möjligt. Vi kör övertid och slaktar både på lördag och söndag. Som en följd av den goda finska försäljningen, väntas importen bli liten
.

Danish Crown
Även om utbudet just nu är stort, kan efterfrågan möta volymerna till oförändrade priser. Samma gäller bog och charkråvara, som det är god efterfrågan på.
Även baconmarknaden suger upp de utbjudna mängderna till oförändrade priser.
Det finns hopp om att denna situation kan hålla även vecka 50, varefter julhandeln vad gäller exporten är avslutad.
Centraleuropa och Ryssland visar stabil och stark efterfrågan, medan japanska marknaden fortsatt ligger stilla. /LG

Företagsnytt
Lantmännen erbjuder gratis silo och räntefri foderkredit
Grisuppfödare som bygger ut eller bygger nytt kan få gratis fodersilo och räntefri foderkredit hos Lantmännen. Erbjudandet gäller hela 2006.
-Lantmännen erbjuder stimulansprogrammet till de animalieproducenter som väljer att utöka den egna produktionen, säger vd Birgitta Johansson-Hedberg. Vi importerar mycket animalier, men har gott om utrymme för att öka produktionen. Räntefria foderkrediten motsvarar 5 % av den nyinvestering lantbrukaren gör, med en amortering på fem år. Dessutom betalar Lantmännen en fodersilo, eller annan motsvarande lagringskapacitet, som efter fem år skrivs av och övergår till kundens ägo. Källa: Pressmeddelande.

Peter Hansen ordförande i Agromek
Peter Hansen, Cormall Agro Holding A/S, är ny ordförande för Agromek. Peter var även ordförande 1997 till 2003.
Han efterträder Hans Sørensen, som slutat som vd i sitt företag Assentoft Silo A/S och därmed avgår han även i Agromek.


Slakt igen i nedlagt Danish Crown-slakteri
På måndag slaktas det igen i Danish Crowns nedlagda slakteri i Struer, men det är konkurrenten Jutland Meat A/S som slaktar. 50 man har anställts. Jutland Meat ägs av holländska Meat Business Europé. Danska konkurrensmyndigheter tvingade Danish Crown sälja ett slakteri till en konkurrent, när fusionen 2001 genomfördes med Steff-Houlberg.

Agenda
Agromek i Herning 16 - 21 januari
Nästa Agromek hålls 17 - 21 januari i Herning, med VIP-dag 16 januari, då särskilt inbjudna och utländska gäster är välkomna, däribland vi svenskar. Vi har även gratis inträde. Tåg går från Hässloholm, Lund, Malmö, se tidtabell och mer info på www.agromek.dk
Agromek är norra Europas största årliga lantbruksmässa, med bl a stora avdelningar för grisproduktion. Antalet besökare brukar vara 75 000 till 80 000, varav 10 000 från 60 - 70 länder.

Nutrigenomics and Health, from Vision to Food hålls i mars 2006
Levnedsmiddelcentret (LMC) i Danmark är värd för internationella livsmedelskongressen med namnet Nutrigenomics and Health - from Vision to Food 15 - 16 mars vid Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Mer info: www.lmccongress.dk.

Nyheter
Djurskyddsmyndigheten orsakar konsumenterna rekorddyr julskinka
Julskinkan blir rekorddyr i år, 75 kr/kg. Det beror på att grisproduktionen minskar p g a att det byggs för få stallar i förhållande till de som lägger ned. Den uteblivna nybyggnationen beror på att grisuppfödarna inväntar nya djurskyddsregler.
Detta är kontentan av ett inslag i TV i onsdags morse. Alltså, det är Djurskyddsmyndighetens långsamma handläggning av L100 som gör att konsumenterna får betala extra dyrt för julskinkan i år!
I Svenska Dagbladet finns en liknande artikel, men där det framgår att även fläskfilén kommer att gå upp p g a minskad svensk grisproduktion och höjda internationella priser.

Smågrisuppfödare i Danmark tjänar mindre 2006, slaktgrisuppfödare mer
- Smågrisuppfödarna i Danmark måste bereda sig på något lägre intäkter nästa år, beroende på lägre smågrispris och högre ränta, säger Torben Wiborg, Dansk Landbrugsrådgivning. En besättning med 500 - 1 200 suggor väntas minska driftsresultatet från ca 116 000 dkr i år till 60 000 nästa år. Variationen är dock stor.
En uppfödare med 6 000 - 8 000 slaktgrisar kan vänta något bättre resultat, från 175 000 i år till 180 000 dkr nästa år. Lägre smågrispriser och högre dollarkurs är faktorer som höjer lönsamheten. Genomsnittliga noteringen beräknas bli 9.16 dkr. Källa: LandbrugsAvisen.

__________________________

Riskli
från polering av ris, i stor- eller småsäck, 20 öre/kg.
Maila
gris@agrar.se för mer info
__________________________

Nyheter
KLS medlemmar får veta vid jul
-KLS styrelse ska behandla Swedish Meats fusionsbud 19 – 20 december, sedan ska medlemmarna informeras. Om det är intressant med fusion, vilket står helt öppet, kan beslut tas vid ordinarie årsstämma 25 mars i Växjö. Det är för kort tid till ordinarie stämma för att hålla extra stämma, säger Mats Olsson, Ljungbyholm, KLS ordförande.
Vad Swedish Meats bud innebär och vad de ev alternativa buden är från andra ev samarbetsparter innebär, vill Mats inte säga något om. Men han tonar ned frågan om ev andra parter.
Däremot säger han att nya leverantörer hört sig för om att sälja grisar, så volymerna kan öka. Investeringen på 100 mkr är den som beslutades i våras, varav 50 mkr till styckning i Kalmar. Inget del av investeringsplanen är dock satt i verket.

Nya cikoriaförsök bekräftar tidigare resultat
Nya försök med cikoria vid Danmarks JordbruksForskning bekräftar de tidigare positiva resultaten att cikoria hämmar produktionen av skatol i fettet hos okastrerade galtgrisar och att även sogrisar får bättre smak.
10 % inblandning av torkad cikoria i fodret räcker. Efter en veckas utfodring före slakt är skatolnivån 0,059 µg/gram i nackfettet. 0,16 är godkänt. Verksam substans är inulin, som är långkedjade kolhydrater. Dessa ändrar fermenteringsmönstret i tarmkanalen från protein- till kolhydratfermentering. Detta påverkar vilka bakterier som kommer att trivas i tarmmiljön. Försöken fortsätter, bl a också om diarréer och camolybakter. Läs mer: Nästa GRIS. /Nils

Fler utbrott av mul- och klövsjuka i Brasilien
Fyra nya utbrott av mul- och klövsjuka har konstaterats i den brasilianska delstaten Mato Gross do Sul. De upptäcktes vid närmare undersökningar av tidigare utbrott. Besättningarna hade ca 1 400 djur totalt, varav en med över 1 000 djur.
Smittvägarna är ännu inte klarlagda. Totalt 28 besättningar är drabbade i delstaten. 14 785 nöt har slaktats och destruerats.
I Brasilien lär över 700 besättningar drabbats av smittan. Djuren har antingen slaktats eller kommit under övervakning. Det rör sig om 97 430 nöt. Källa: MeatNews /MaskinBladet /Nilsl

Fler smågrisar, färre slaktsvin i Holland från nästa år
Många holländska slaktsvinsuppfödarna bygger om stallarna till smågrisprodukton, därför att det blir möjligt att byta slaktgriskvoter till rättigheter att producera smågrisar 1 januari 2006. Det är just vad som sker i Danmark p g a de hårda miljöbestämmelserna. Källa: Danske Svineproducenter.

Mat bör märkas med ursprungsland, sa norske livsmedelsministern
-Konsumenterna bör ha valfrihet att välja, därför bör mat märkas med ursprungsland, sa norske lantbruks- och livsmedelsministern Terje Riis-Johansen (SP) i veckan.
-Jag ska invitera branschens aktörer för att få till stånd en frivillig ursprungsmärkning, sa han. Källa: Landbruks- og matdepartementet

Salmonella DT 104 i köttparti hos Danish Crown
Danish Crown har dragit tillbaka ett parti griskött packat 14 – 15 november. En del har även gått på export. Besättningen som grisarna kommer ifrån är spårad och satt under observation av myndigheterna. Källa: Danish Crown.

Även tjuvarna föredrar inhemskt producerat kött!
I en Rimi-butik i Bergen i Norge ertappades en kvinna med att ha gömt bl a kött och korv under sängkläderna i en barnvagn när hon passerade kassan. Innan hon snattade varorna, frågade hon personalen om köttet i Rimi-butikerna var producerat i Norge! Källa: Norska tidningar.
Kommentar: 80 % av svenskarna föredrar svenskt kött, enligt ny Min Mat-undersökning. I Norge är preferensen för norskt kött minst lika stor och förmodligen ökande, efter en rad skandaler med salmonella i polskt kött. Men att t o m tjuvarna förvissar sig om utsprunget, det har enkäterna bland konsumenterna hittills inte lyckats kartlägga.

8 – 10 kg kött per sugga ”försvinner” när suggor slaktas i Tyskland
Danish Crown konstaterar att suggor som vägts in vid slakt i Tyskland under 2004 - 2005, verkar ha 8 – 10 kg lägre vikt, än motsvarande suggor som slaktas vid slakterier i t ex Danmark. Danish Crown tror inte att det är avsiktlig oärlighet som är orsaken, utan skillnader i slaktrutinerna, t ex att mer skärs bort på kroppen före vägning.
Danish Crown säljer levande suggor till Tyskland vid olika tillfällen och det är vid dessa slumpvisa leveranser man upptäckt skillnaderna.
-Samma avvikelser vid vägningen konstateras när andra levererar till tyska slakterier, säger Flemming Lønbæk Jensen, Danish Crown. Viktskillnaden värderas upp till uppemot 70 dkr, nära 90 skr, per sugga.
Kommentar: Levererar du suggor till Tyskland, kolla avräkningarna och jämför om de väger lika mycket som när de slaktas i Sverige! Läs mer i nästa GRIS.

Dansk mångmiljonsatsning på grisar i Ryssland
Än en gång en dansk storsatsning på grisar i östra Europa! Danska uppfödare ska tillsammans med danska tillverkare av byggnader och inventarier satsa 500 milj dkr, ca 635 milj skr, på en grisproduktion vid Svarta Havet i Ryssland med 4 000 suggor och 100 000 slaktsvin. Även Dansk Landbrugs Rådgivning och Landscentret i Skejby är med i projektet.
Projektet presenterades i veckan vid en konferens i Köpenhamn Investeringer i Østeuropa - muligheder og udfordringer for danske landmænd, där det även framgick att ryska myndigheter valt Danmark som partner vid utvecklingen av landets grisproduktion. Potentialen är oändlig, sa man. Källa: Børsen.

All salmonella i livsmedel ska rapporteras
Det är förbjudet att släppa ut salmonellasmittade livsmedel på marknaden. Men reglerna för egenkontroll tvingar företagen endast att anmäla förekomst i kött och köttprodukter. Anmälningskraven utökas nu till att gälla alla livsmedelsprodukter. Det är framför allt förekomsten av salmonella i groddar och kryddor som föranlett lagändringen. Källa: Jordbruksdepartementet.

Dansk klonad gris i vår
Den förste danske klonade grisen väntas födas till påsk. Lagen har tidigare förbjudit kloning, men nu är det tillåtet för försöksändamål.
-Värdet av klonade djur är svårt att bedöma innan vi sett resultaten, säger Gabor Vajta, Danmarks Jordbrugsforskning. Projektet drivs tillsammans med Institut for Human Genetik på Århus universitet. Källa: Århus Universitet.

450 suggor med 30,5 smågrisar per sugga
Årets danska grisuppfödare är kompanjonerna Torben Rasmussen och Karsten Rask Hansen, Maribo. De har nybyggd smågrisproduktion med 450 suggor och 30,5 smågrisar per sugga.
2002 tänkte båda avveckla, eftersom de bor i en by där grannarna inte var glada för ytterligare grisproduktion. De fann varandra och byggde en helt ny besättning tillsammans utanför byn. 4 personer är anställda. De har också 160 hektar åker. Källa: LVK.

Grisar vill ha nyheter
Grisar är undersökande, uppsökande och allätare. Hos frilevande grisar är nyfikenheten en överlevnadsfaktor. Ny dansk forskning visar att grisar vill ha permanent tillgång till material att rota i och med nyhetsvärde. Materialet ska därför ha olika struktur och vara komplext och varierat, t ex ha stora och små, flata och runda stycken. Nyhetsvärdet uppfylls av växter med både blad och stjälkar. Belöning bör finnas i form av munsbitar i materialet. Källa: Danmarks JordbrugsForskning.


@-GRIS 9 december 2005
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar.
Datera upp priser och nyheter här!
Senaste uppdatering 15 december 21.40
Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Fakturera dig själv! I år rationaliserar vi bort faktureringskostnaden!
Längst upp på den här sidan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du (förhoppningsvis) upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Det har varit behov av att höja prenumerationspriset under flera år, men varje år har jag hittat nya sätt att rationalisera och spara pengar. I år tar vi bl a bort merparten av kostnaderna för fakturering!
190 kr inkl moms är en oförskämt låg avgift. Dessutom får du nästa år ännu större nytta av tidningen GRIS, men det återkommer vi till senare.

Fakturorna är ändrade från 13 december, så att även betalare av flera prenumerationer kan skriva in de rätta beloppen.

Senaste nytt
Swedish Meats förvaltningsråd tog styrelsens framtidsstrategi
Internationellt partnerskap för att minska beroendet av de svenska livsmedelskedjorna och sälja svenska slaktvolymer utomlands och därmed få möjlighet att höja köttpriserna, ändrad företagsform där leverantörerna får del i Swedish Meats värdetillväxt och Swedish Meats får möjlighet till mer riskkapital för investeringar, det är något av den framtidsstrategi som diskuterats senaste tiden och som förvaltningsrådet även i princip ställde sig bakom vid sammanträde idag torsdag. Vidare ställde sig förvaltningsrådet bakom uppköpet av SLP och den fusion som föreslås med KLS och att Swedish Meats marknadsandelar ska fortsätta stärkas genom inköp.
I klartext torde det här bl a innebära klartecken om aktiebolag. Vidare lägger Swedish Meats fast en tidsplan för genomförandet av planerade åtgärder. Tätare dialog med ägarna, leverantörerna, ska hållas för att snabbt kunna ta nya utvecklingssteg. Källa: Pressmeddelande.

förändrat slaktgrispris i Danmark nästa vecka, smågrisarna stiger
Danska slaktgrispriset är oförändrat nästa vecka. Smågrisarna går upp ca 3 kr st. Suggorna är oförändrade.

Inget lån från LRF till Swedish Meats
Swedish Meats kommer inte att låna pengar av LRF för finansiering av SLP-köpet och inte heller för att locka in KLS i samarbetet. Officiellt har Swedish Meats dragit tillbaka sin ansökan om lån från LRF och ska låna inom det ordinarie banksystemet i stället. Detta sägs i ett PM, Frågor och svar om Swedish Meats-lånet, som gått ut från centrala LRF till LRFs regionchefer och regionordföranden.
-Eftersom vi inte har någon förfrågan, är något lån inte aktuellt, framgår det av utsänt PM.
LRF anser att det är viktigt att omstruktureringen fortsätter, även utan LRF-lånet. Kommer det nya förfrågningar om LRFs medverkan vid det fortsatta strukturarbetet, så behandlas dessa från fall till fall.
-En av grundidéerna med insatskapital i LRF är att det ska kunna användas till föreningarnas utveckling, sägs det.

Brist på slaktsvin höjer europapriserna
Priserna fortsätter stiga i flera europeiska länder denna vecka, bl a i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Spanien. Orsaken är lägre utbud än efterfrågan. I många länder ligger nu priset på över 13 kr och i Portugal är man på god väg mot 15 kr.
Det ser nu allt mera möjligt ut, att priset ska kunna stiga ytterligare före jul, eftersom exporten till östländerna är god och efterfrågan på de ädlare detaljerna är stor i flera länder i Västeuropa. Källa: ISN
De danska slakterierna rapporterar också god efterfrågan på skinka och även bog och annan charkråvara. Men, som framgår av Danish Crowns kommentarer, exporten avtar när vi passerar vecka 50.
Sammanfattat ser europabilden ganska positiv ut.

Grispriserna vecka 50
Tyska grispriset går upp nästan 50 öre nästa vecka!
Tyska grispriset går upp 5 cent nästa vecka. Det är nästan 50 öre. Uppgången i fjol vid samma tid var ungefär lika stor, så mönstret följs. Det är god efterfrågan på griskött och begränsade utbud.
I Tyskland har man varit rädd för att en köttskandal med gammalt utgånget kött skulle skada marknaden inför julen. Men det har tydligen inte skett. Marknaden har varit stabil och nu stiger priset.

Danska slaktgrispriset oförändrat, svenska marknadstillägg försvinner
Danska noteringen på slaktgrisar är oförändrat 8,80 dkr nästa vecka. Även suggor och smågrisar har oförändrade priser. Den starkt exportberoende danska marknaden brukar försämras långt före den svenska inför julen, vilket är ett problem för den svenska prissättningen. Danskarna tror dock att priserna ska stå sig även vecka 50. Därefter mattas exporten av.
I Sverige är noteringarna oförändrade överlag, medan Swedish Meats tar bort hela marknadstillägget på 20 öre och KLS 10 öre. Övriga ändrar inget.

Skilj på notering och marknadstillägg
Jag har fått kritik för att jag bakar samman marknadstilläggen och ordinarie noteringen i mina tabeller. Grundnotering är en sak, marknadstillägg en annan. Att jag gjort så, beror på att de båda betalningarna omfattat hela viktgruppens grisar. Jag ska ta det här under övervägande vid nästa period då marknadstilläggen dyker upp.


Svenska kronan har stärkts något. Nästa vecka är en spännande vecka för jordbruk och animalieproduktion, när WTO-förhandlingarna inleds i HongKong. Protester mot försämrade villkor för västvärlden har kommit från många håll. Norska organisationer för bönder och landsbygd har gjort en omfattande namninsamling, där man menar att obegränsad frihandel inte är detsamma som välstånd för alla.

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 50.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.

Slakteri Viktgr kg v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Ginsten 65-86,9 13,20 13,20 13,00 13,00 13,00
Ugglarps 70-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80 11,80
KLS 64-94,9* 12,15 12,25 12,25 12,25 12,25
SLP 70–94,9 12,05 12,05 12,05 11,80 11,80
Skövde 75-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Dahlbergs 71-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95
Dalsjöfors 70-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95
Swedish Meats 67-88,9** 11,80 12,00 11,90 11,80 11,80
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80
Ystad 71–95 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80
* Marknadstillägget sänks och ingår med 10 öre/kg för slaktsvin i viktsintervallet 64 – 90,9 kg. Grundnoteringen 12,05 ligger kvar i intervallet 64 – 94,9 kg
** Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.
Marknadstillägget är borttaget.
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.

Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 50 v 49 v 48
11,17 Danish Crown 70,0–82,9** dkr 8,80 8,80 9,00
25,10 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 21,10 21,10 21,10
11,68 Österbottens 70–86 euro 1,24 1,24 1,24
12,71 Snellman 78–101 euro 1,35 1,35 1,35
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Övre slaktviktgräns sänks v 48 t o m v 1.

Europa
Skr Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
9 dec grundpriser euro euro
10,94 Frankrike - 1,162 1,146 1,154
14,22 Tyskland - 1,510 1,440 1,440
10,26 Belgien - 1,090 1,070 1,050
9,60 Italien - 1,020 1,055 1,055
13 dec korrigerade
14,86 Portugal 1,578 1,548 1,548 1,498 1,448
13,80 England 1,466 1,466 1,466 1,452 1,452
12,46 Italien 1,323 1,323 1,354 1,411 1,462
13,71 Tyskland 1,456 1,406 1,386 1,386 1,386
12,88 Sverige 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368
13,24 Holland 1,406 1,357 1,357 1,357 1,357
13,09 Belgien 1,390 1,366 1,341 1,341 1,341
12,65 Frankrike 1,343 1,331 1,322 1,336 1,328
13,37 Österrike 1,420 1,370 1,350 1,330 1,330
12,08 Danmark 1,283 1,283 1,310 1,310 1,283
12.60 Spanien 1,338 1,328 1,328 1,282 1,237
13,36 Tjeckien 1,419 1,402 1,405
11,79 Polen 1,252 1,220 1,342
12,79 Irland 1,358 1,358 1,358 1,358
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Futurepriser
Mån v 50 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Dec 1,499 1,464 1,433 1,445 1,437
Jan 1,400 1,383 1,357 1,382 1,380
Feb 1,425 1,405 1,389 1,402 1,409
Mars 1,425 1,400 1,390 1,402 1,409
April 1420 1409 1400 1,407 1,407
Maj 1,430 1,410 1,401 1,410 1,420
Juni 1,430 1,430 1,405 1,410 1,420
Juli 1,400 1,380 1,380 1,372 1,386
Aug 1,400 - 1,380 1,380 1,380
Sep 1,400 - 1,388 1,375 1,375
Okt 1,400 - 1,375 1,370
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 8 december, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58% v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Ginsten 140,1 kg- 7,85 7,85 7,85 7,60 7,10
Ugglarps 140,1 kg- 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55
SLP 140,1 kg- 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55
Dalsjöfors 58% 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05
Dahlbergs 140- 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25
Swedish Meats 140- 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05
Skövde 140- 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 51 v 50 v 49
8,50
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
Finland
4,33
Österbottens Fria vikter, E euro - 0,46 0,46
4,42
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
10,64
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - 1,13 1,10
10,17
ZNVG-notering 56 % euro - 1,08 1,07

Valutor
Fredagar idag v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Pund 13,97 14,00 13,89 14,06 14,33 14,19 14,01
Dollar 7,99 8,10 8,08 8,19 8,23 8,03 7,85
Euro 9,42 9,49 9,50 9,59 9,63 9,58 9,52
Dansk 1,27 1,27 1,27 1,29 1,29 1,28 1,27
Norsk 1,19 1,20 1,20 1,22 1,24 1,23 1,22
Yen 6,62 6,72 6,78 6,87 6,98 6,82 6,80

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 50 v 49 v 48 v 47
Bis Plus,23 kg 18,20 18,35 18,35 18,35
Bas, 23 kg 16,85 17,00 17,00 17,00
Nyavvanda, 9 kg 36,70 37,00 37,00 37,00
KRAV, 23 kg 23,80 25,00 25,00 25,00
KLS
KLS Smågris 19,00 19,00 19,00 19,00
SLP
SLP+ 18,95 18,95 18,95 18,90
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,95 18,95 18,85 18,85
Ugglarpsgrisen 17,95 17,95 17,85 17,85
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,93 18,93 18,93 18,93
SwedeHam 17,54 17,54 17,53 17,53
Vita 16,36 16,36 16,36 16,36
Dahlbergs
Särklass D 18,70 18,70 18,70 18,70
Balans, förmedling
Swedish Meats 29 000 25 000 25 000 25 000
Ugglarps Slakteri 1 500
Skövde Slakteri 2 000
SLP
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
-Bristen på smågrisar ökar p g a att stallarna töms på slaktgrisar inför julen.
-Smågrispriset sjunker p g a slaktgrisens värde sjunker p g a lägre slaktvikt.
-Kravnoteringen sjunker p g a att noteringen på Krav slaktgrisar sjunker.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
254
Basis 7 kg 200 197 197 201 201
438
Basis 30 kg 345 341 341 348 348
260
SPF+Myc 7 kg 205 202 202 206 206
444
SPF+Myc 30 kg 350 346 346 353 353
265
SPF 7 kg 209 206 206 210 210
449
SPF 30 kg 354 350 350 357 357
915
Økologi 30 kg 721 720 720 723 723
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
571
25-kilos - 480 480 480 480
Snellmans euro euro euro euro euro
584
Grund 30 kg A1* - 62 62 62 62
Tyskland
475
ZNVG 25 kg - 50,50 62 62 62

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0-4 euro/st + mängdtillägg

Problem med @-GRIS? Klicka för info!