GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
Ladda ner PDF, klicka här! Ger bäst pappersutskrift!

Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF, om du önskar. Vill du ha snygga utskrifter på papper är vägen över PDF ett bra alternativ. Och enkelt!


Marknadskommentarer, slaktsvin
Johan Andersson: -Internationella marknaden är fortsatt positiv, men här i Sverige försvinner julhandeln och värdefulla skinkan sjunker i pris. När vi går in i januari är ingen produkt lika bra. Vi slaktar 36 000 grisar nästa vecka, 3 000 ton. Partipriset sjunker 1 kr, men slaktsvinspriset endast hälften. Resten får tas av slaktmarginalen.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Julskinkan är slutsåld, men vi har ytterligare förfrågningar, så vi fortsätter ta fram de kvantiteter vi kan. Det har varit en alldelses utmärkt skinkförsäljning i år.
-Även andra sortimentet har sålts bra och vi har haft avsättning för den ökade slakten, som trots ökningen är för liten. Det är fortsatt tufft för kotlett och karré.
-Efterfrågan på chark är större i år än i fjol så här års, vilket kan förklaras av den korta julhelgen. Den kortare julhelgen har hittills varit positiv för vår del.


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen är fortsatt bra.

Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Julens försäljningen går mot sitt slut och den har varit jättebra. Företagets resultat har därför också blivit bra


Ystad Slakteri
Tom Hansson: -I dag har slakteriet stått stilla för installation av nya skållmaskinen, men på måndag är det full slakt igen. Det blir några grisar överstående till efter helgerna.
-Efterfrågan på helfall har varit mycket bra.

Danish Crown
Skinkorna hade under veckan oförändrat pris eller något stigande. I början av nästa vecka är julhandeln slut. Bog och charkråvara säljs till oförändrade priser. Baconmarknaden är stabil med god handel.
Det är fortsatt god efterfrågan från Centraleuropa och Ryssland. Ryssland har stängt för import av brasilianskt griskött p g a nya utbrott av mul- och klövsjuka. Det påverkar efterfrågan uppåt, vilket väntas hålla till nästa år.
Generellt sett har julhandeln gått bättre än förväntat, vilket ger förhoppningar om en rimligt god avsättning under januari.

Danska smågrisarna stiger 3 - 4 dkr
De danska smågrispriserna stiger med 3 - 4 dkr som följd av efterbetalningen och senaste produktivitetstalen. Viktigaste orsakerna är ökad notering med 2 öre per kg, foderförbrukningen till suggor har ökat, slaktvikten har ökat och foderförbrukningen och dödligheten hos slaktgrisarna har minskat. Källa: Danish Crown. /LG

Företagsnytt
Øystein Jørem ordförande i Avelspoolen fram till stämman
Norsvins exportchef Øystein Jørem utsågs till ordförande för Avelspoolen fram till nästa stämma, efter Mikael Hugoson, som avsagt sig uppdraget. Mikael önskade sluta, dels p g a arbetsbelastningen i sitt och Swedish Meats företag Nyhléns & Hugoson, dels därför att han numera som vd och delägare står med ena foten i privatslakten och andra i kooperationen.

Christian Nyrén vd för KRAVs certifieringsbolag
Christian Nyrén ska etablera KRAVs nybildade certifieringsbolag på marknaden för certifieringstjänster. Han tillträder senast i mars. KRAV har beslutat ge sig ut på öppna marknaden för miljöcertifieringar, bl a som en förberedelse inför en eventuell öppning av KRAVs regelverk, vilken skulle göra det möjligt för andra aktörer att certifiera enligt KRAVs regler.
Christian Nyrén är sedan 1999 miljö- och kvalitetschef på Saba Frukt och Grönt AB. Källa Veckans Ekolantbruk.

Agenda
Agromek i Herning 16 - 21 januari
Nästa Agromek hålls 17 - 21 januari i Herning, med VIP-dag 16 januari, då särskilt inbjudna och utländska gäster är välkomna, däribland vi svenskar. Vi har även gratis inträde. Tåg går från Hässloholm, Lund, Malmö, se tidtabell och mer info på www.agromek.dk
Agromek är norra Europas största årliga lantbruksmässa, med bl a stora avdelningar för grisproduktion. Antalet besökare brukar vara 75 000 till 80 000, varav 10 000 från 60 - 70 länder.

Nyheter
Inget lån från LRF till Swedish Meats
Swedish Meats kommer inte att låna pengar av LRF för finansiering av SLP-köpet och inte heller för att locka in KLS i samarbetet. Officiellt har Swedish Meats dragit tillbaka sin ansökan om lån från LRF och ska låna inom det ordinarie banksystemet i stället. Detta sägs i ett PM, Frågor och svar om Swedish Meats-lånet, som gått ut från centrala LRF till LRFs regionchefer och regionordföranden.
-Eftersom vi inte har någon förfrågan, är något lån inte aktuellt, framgår det av utsänt PM.
LRF anser att det är viktigt att omstruktureringen fortsätter, även utan LRF-lånet. Kommer det nya förfrågningar om LRFs medverkan vid det fortsatta strukturarbetet, så behandlas dessa från fall till fall.
-En av grundidéerna med insatskapital i LRF är att det ska kunna användas till föreningarnas utveckling, sägs det. /LG

Swedish Meats förvaltningsråd tog styrelsens framtidsstrategi
Internationellt partnerskap för att minska beroendet av de svenska livsmedelskedjorna och sälja svenska slaktvolymer utomlands och därmed få möjlighet att höja köttpriserna, ändrad företagsform där leverantörerna får del i Swedish Meats värdetillväxt och Swedish Meats får möjlighet till mer riskkapital för investeringar, det är något av den framtidsstrategi som diskuterats senaste tiden och som förvaltningsrådet även i princip ställde sig bakom vid sammanträde idag torsdag. Vidare ställde sig förvaltningsrådet bakom uppköpet av SLP och den fusion som föreslås med KLS och att Swedish Meats marknadsandelar ska fortsätta stärkas genom inköp.
I klartext torde det här bl a innebära klartecken om aktiebolag. Vidare lägger Swedish Meats fast en tidsplan för genomförandet av planerade åtgärder. Tätare dialog med ägarna, leverantörerna, ska hållas för att snabbt kunna ta nya utvecklingssteg. Källa: Pressmeddelande. /LG

Miljardintäkter dolda i dyngan
Det finns miljarder i intäkter dolda i gödseln, menar Handelshøjskolen i Århus och CBMI - Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation, Danmark. Idag utnyttjas endast 5 % av gödseln till energi genom förädling i biogasanläggningar. En ökning till 45 % innebär 10 miljarder dkr i anläggningsinvesteringar bara i Danmark och utvunna energin skulle motsvara dagens nivå hos samtliga vindkraftverk.
Ett genombrott hindras av osäkra avgifts- och bidragsregler, samt fragmenterad lagstiftning och branschstruktur, säger man i analysen. /LG

Nyheter
Skiold bygger upp egen organisation i Sverige
Som tidigare meddelades i korthet bygger danska Skiold upp en egen försäljningsorganisation i Sverige, som dock inte blir något dotterbolag, utan en avdelning direkt under Skiold i Danmark. Starten sker 1 januari och huvudkontoret ska ligga i Norrköping.
-Vi startar upp med 6 säljare placerade i Bergkvara, Halmstad, Trollhättan och Strängnäs och alla är ”gamla kändisar” i sammanhanget, säger Skiolds vd Samuel Waldorph. Kontoret i Norrköping bemannas inledningsvis och redan nu av Sven-Ingemar Nilsson och det är även klart med två serviceföretag, Ulf Johanssons Montage i Halmstad och Lantbruksservice i Uppsala.
Det har även offentliggjorts ett telefonnummer till servicejouren för Datamix. 1 mars ska hela organisationen vara uppbyggd, med kontor, personal, lager, service och marknadsföring. Ett avstamp blir givetvis Agromek i Herning 16 – 21 januari.
-Produktsortimentet är klart i stora drag, säger Samuel. Datamix blötutfodring, Transpork torrutfodring och transponderutfodringen och ventilationen är givna. Vidare ingår Abetongs betongskivor och spalt i sortimentet, Hesselbergs epoxiprodukter, Mafa fodersilor, Tunetanken spannmålssilo och ett brett inredningsprogram, samt utgödsling.
-De stallenheter som byggs idag och i framtiden blir allt större och Skiolds mål är att komma så nära slutkunden som möjligt, både av ekonomiska skäl, serviceskäl och därför att dagens grisuppfödare vill ha all utrustning från samma företag, med integrerad utrustning.
-Vi ska tillhandahålla allt som behövs inuti ett grisstall, säger Samuel. Skiold är speciellt inriktat på att serva grisproduktionen.
Det är också klart med det företag som svarar för design och ritningar. Övriga avtal tecknas inom kort. /LG

LRF lägger ned LRF Kött sista december
LRF Kött läggs ned vid nyår efter 3 års verksamhet. Tidigare fanns omvärldsbevakningen vid Swedish Meats och dess föregångare. Tanken var att även Svensk Mjölk skulle vara med i samma organisation, men så blev det inte.
Omvärldsbevakningen kräver inte längre en särskild organisation, i varje fall inte just nu, säger Eva Stenberg, som nu ser sig om efter nytt jobb. Funktionen kräver inte längre heltidsanställd personal, anser LRF. Hon jobbar dock kvar vid LRF under januari.
-Det är inte klart hur alla uppgifterna ska fördelas på andra, säger Eva, men en del tjänster ska köpas av SCB, t ex statistik över produktion, konsumtion, utrikeshandel, prisnoteringar och service till pressen. Vem som ska åka till sammanträdena i Bryssel är inte klart, men kan ev tas av LRFs brysselkontor.
Vid olika tillfällen har det varit starkt behov av organisationen, t ex vid översynen av MTR. Alf Nilsson slutade 2004 och det har även varit en tredje person anställd. LRF Kött har även arbetat med lobbyverksamhet. risslakten minskade 6 % t o m oktober
Under perioden januari - oktober minskade slakten av grisar med över 6 %, jämfört med samma period i fjol. Källa: Jordbruksverket. /LG

Grisslakten minskade 6 % t o m oktober
Under perioden januari - oktober minskade slakten av grisar med över 6 %, jämfört med samma period i fjol. Källa: Jordbruksverket.

SLP förlorar inflytandet i Avelspoolen
Avelspoolen har två ägare, Norsvin och de svenska privatägda slakterierna via ideella föreningen Svensk Svinavels Främjande. De båda ägarna utser alla styrelsemedlemmar i Avelspoolen. I föreningens statuter står att inget kooperativt slakteri får vara medlem, varken direkt eller via dotterbolag.
Om Konkurrensverket godkänner Swedish Meats köp av SLP, förlorar SLP automatiskt medlemsskapet i föreningen och därmed inflytandet i Avelspoolen. I den ideella föreningen får avgående medlemmar inte heller med sig några tillgångar (SLPs andel är 20 - 25 % av Avelspoolens aktier) när de slutar.
SLP får dock fortsätta som kund hos Avelspoolen, utan restriktioner. Det är nu fem medlemmar kvar i föreningen Svensk Svinavels Främjande. /LG

Ystad Slakteri äntligen med i Avelspoolen
Avelspoolens styrelse godkände i veckan, enhälligt, Ystad Slakteri som fullvärdig medlem och får obegränsad tillgång till livdjur och semin. Avtal skrivs inom kort.
Ystad Slakteri har tidigare endast fått tillfälliga tillstånd, några månader i taget, att köpa livdjur och sperma, dels beroende på oklar ägarbild, dels vissa personliga motsättningar.
Ystad Slakteri fick för en tid sedan Göran Falk, styckare från Malmö, som hälftenägare. /LG

Svinpest misstänks i Slovenien
De slovenska myndigheterna avvisar påståendet, men ett tyskt laboratorium anser att man analyserat svinpestsmitta i ett prov från Slovenien. Källa: LandbrugsAvisen /LG

Två nya Swedish Meats-anläggningar i Polen kan bli nödvändiga
–Den hårda prispressen inom livsmedelshandeln kan göra det nödvändigt att inom två år bygga två nya fabriker i Polen för styckning och paketering av svenskt kött, menar Swedish Meats vd Peter Rasztar. De behövs inom några år om de svenska bönderna ska klara sig i en allt tuffare konkurrens och i livsmedelshandelns pågående priskrig. Vi har ett fantastiskt bra läge i Skåne. Produktion i Kävlinge, Helsingborg, Kristianstad som via Ystad går med färjan över. Geografiskt är det mycket små avstånd.
Swedish Meats beslöt tidigare i år investera i en ny anläggning för enbart styckning av exportkött, i första hand skinka, i Swinoutcije. Den är uteslutande för vidareförädling av exportvaror där ursprunget spelar mindre roll. Källa: Pressmeddelande. /LG

Hästar och grisar har fått något gemensamt
Djurskyddsmyndigheten föreslår att alla ridhästar ska ha rastning i utomhushagar. Det gör ridskoleverksamhet i tätorter omöjlig.
Den nya hästbestämmelsen kanske är det bästa som hänt grisproduktionen. Att grisproducenter inte kan bygga nya stallar, det bryr man sig inte mycket om, synbarligen. Men hela Djurskyddsmyndighetens existens kan stå på spel, i varje fall efter en ev borglig valseger, när man utmanar storstadsflickornas pappor direktörer och myndighetspersoner! Om inte deras tonårsdöttrar får rida, då sätter man mäktiga intressen i rörelse. /LG

Klockorna klämtar för sista danska uppbundna suggorna
När nyårsklockorna ringer finns inga bundna suggor i Danmark. Då är det förbjudet. Alla suggor ska nästa år gå lösa, eller fixeras i boxar. Källa: LandbrugsAvisen.

Norsk kötthamstring i Sverige slår rekord, igen
Norsk gränshandel i Sverige slår nya rekord. En av fem juleribber som norrmännen köper, köps i Sverige. Det blir 1 000 ton! Samtidigt följer en hel del skinka, korv och andra köttvaror med hem till Norge.
I år väntas norrmännen handla för 12 miljarder skr i Sverige, säger Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Det motsvarar 10 000 årsarbeten. Källa. Nationen. /LG

Skinkjouren har öppnat!
12 december öppnade Scans skinkjour, för dig som glömt sedan i fjol hur skinkan tillagas. Numret är 020-59 59 77, öppet vardagar 9 -18. Tips finns även på www.scan.se

Färdigkokt för abstinensbenägna
Själv inhandlade jag årets julskinka, eller julskinkor (en till nyår också) redan före Lucia. Och dessutom en mindre Scans färdigkokta för att bota abstinensbesvären. Väntan på julskinkepremiären har med åren blivit svårare än att vänta på tomten.
Den färdigkokta skär jag upp direkt, sätter några skivor i mikron 20 sekunder och begår skinkpremiären ihop med en julöl på stående fot. Sedan hänger jag av mig ytterkläderna! Vilken start på julen! /LG
@-GRIS 16 december 2005
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar.
Datera upp priser och nyheter här!
Senaste uppdatering 22 december 13.30
Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Fakturera dig själv för GRIS i år!
Längre ned i den här spalten finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Senaste nytt:
Danska slaktsvinspriset sjunker 20 öre på måndag
Danska slaktgrisnoteringen sänks med 20 danska öre på måndag till 8,60 dkr, ca 10,90 skr. Även suggorna sänks 20 öre till 6,50 dkr, 8,25.

Endast Sverige och Irland sänkte grispriserna
Det är fortfarande uppåt i flera länder i EU. I en del länder är priset oförändrat. Två länder sänkte, Sverige och Irland.
Det kanske ligger något i vad Peter Razstar säger, vi måste var med i en större europeisk slakteriallians för att slippa sänka grispriserna, när andra höjer eller ligger kvar på hög nivå. Sverige är extremt beroende av julförsäljningen och när den tar slut faller priset som en sten. Det är de få köparna som bestämmer priset.
Det kan vara en teori bakom veckans prisfall i Sverige, medan omfärlden höjer.

15-kronorsvallen knäckt, med råge, i Portugal
Den här veckan kan vi också se att Portugal knäcker 15-kronorsvallen. Där vet man naturligtvis inget om priset i svenska kronor, men ibland säger man att priset har svårt att gå över 15 kr innan det blir rekyl. Nu ligger Portugal på 15,30 skr, vilket vi inte uppnår ens med de allra bästa avtals- och personliga tillägg!
Tyska slakterierna betalar 13,78 skr.

Grispriserna vecka 51
Partipriset ned 1 kr måndag!
Alla sänker slaktsvinspriset, utom Dahlbergs Slakteri
Partipriset sjunker 1 kr idag och Swedish Meats och de flesta slakerierna sänker slaktsvinspriset 50 öre eller mer. Utom Dahlbergs Slakteri, som behåller oförändrat pris fram till jul.
Eftersom partipriset sjunker mer än slaktsvinspriset, måste slakterierna sänka sin slaktmarginal ungefär lika mycket.
Ginsten tar även bort marknadstillägget, varför priset sjunker 70 öre. Samma sak sker vid SLP, vilket gör att priset sjunker 75 öre.
Swedish Meats sänker suggpriset 75 öre till 6,30 och övriga slakterier följer efter, mer eller mindre. Ginsten stannar på 7,35, SLP på 6,80 och Dahlbergs på 6,50.

Oförändrat slaktgrispris i Danmark nästa vecka, smågrisarna stiger
Danska slaktgrispriset är oförändrat nästa vecka. Smågrisarna går upp ca 3 - 4 dkr/st. Suggorna är oförändrade.

Brist på slaktsvin höjde europapriserna
Priserna fortsatte stiga i flera europeiska länder denna vecka, bl a i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Spanien. Orsaken är lägre utbud än efterfrågan. I många länder ligger nu priset på över 13 kr och i Portugal är man på god väg mot 15 kr.
Exporten till östländerna är god och efterfrågan på de ädlare detaljerna är stor i flera länder i Västeuropa. Källa: ISN.

Futurepriset i Tyskland stiger de närmaste månaderna, men sjunker längre fram.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

Partipriset
Partipriset går ned hela 1 kr vecka 51.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Ginsten 65-94,9 12,50 13,20 13,20 13,00 13,00
Ugglarps 70-94,9 12,30 12,80 12,80 12,80 12,80
Dahlbergs 71-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95
KLS 64-94,9* 11,65 12,15 12,25 12,25 12,25
Dalsjöfors 70-94,9 11,50 11,95 11,95 11,95 11,95
Skövde 75-94,9 11,50 12,00 12,00 12,00 12,00
Swedish Meats 69-88,9** 11,30 11,80 12,00 11,90 11,80
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,30 11,80 11,80 11,80 11,80
Ystad Slakteri 71–95 11,30 11,80 11,80 11,80 11,80
SLP 70–94,9 11,30 12,05 12,05 12,05 11,80
* Marknadstillägg ingår med 10 öre/kg för slaktsvin i viktsintervallet 64 – 90,9 kg. Grundnoteringen 11,65 ligger kvar i intervallet 64 – 94,9 kg
** Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar. V 52 och 1 höjs viktgränserna till 73 - 92,9.
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 52 v 51 v 50
11,17 Danish Crown 70,0–82,9** dkr 8,60 8,80 8,80
25,10 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,60 21,10
11,68 Österbottens 70–86 euro - - 1,24
12,71 Snellman 78–101 euro - 1,35 1,35
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Övre slaktviktgräns sänks v 48 t o m v 1.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
14 dec grundpriser euro euro euro
11,03 Frankrike - 1,165 1,162 1,146 1,154
14,29 Tyskland - 1,510 1,510 1,440 1,440
10,79 Belgien - 1,140 1,090 1,070 1,050
9,66 Italien - 1,020 1,020 1,055 1,055
13 dec korrigerade
15,32 Portugal 1,618 1,578 1,548 1,548 1,498
13,88 England 1,466 1,466 1,466 1,466 1,452
13,78 Tyskland 1,456 1,456 1,406 1,386 1,386
13,51 Belgien 1,427 1,390 1,366 1,341 1,341
13,21 Österrike 1,420 1,420 1,370 1,350 1,330
13,51 Holland 1,406 1,406 1,357 1,357 1,357
13,21 Spanien 1,395 1,338 1,328 1,328 1,282
12,78 Frankrike 1,350 1,343 1,331 1,322 1,336
12,52 Italien 1,323 1,323 1,323 1,354 1,411
12,43 Sverige 1,313 1,368 1,368 1,368 1,368
12,15 Danmark 1,283 1,283 1,283 1,310 1,310
13,64 Tjeckien 1,441 1,419 1,402
11,97 Polen 1,265 1,252 1,220
12,58 Irland 1,329 1,358 1,358 1,358
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Dec 1,509 1,509 1,499 1,464 1,433
Jan 1,402 1,402 1,400 1,383 1,357
Feb 1,426 1,426 1,425 1,405 1,389
Mars 1,422 1,422 1,425 1,400 1,390
April 1,418 1,418 1420 1409 1400
Maj 1,424 1,424 1,430 1,410 1,401
Juni 1,430 1,430 1,430 1,430 1,405
Juli 1,381 1,381 1,400 1,380 1,380
Aug 1,390 1,390 1,400 - 1,380
Sep 1,390 1,390 1,400 - 1,388
Okt 1,375 1,375 1,400 - 1,375
Nov 1,370 1,370
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 14 december, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58% v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,85 7,85 7,85 7,60
Ugglarps 140,1 kg- 6,80 7,55 7,55 7,55 7,55
SLP 140,1 kg- 6,80 7,55 7,55 7,55 7,55
Dahlbergs 140- 6,50 7,25 7,25 7,25 7,25
Dalsjöfors 58% 6,30 7,05 7,05 7,05 7,05
Swedish Meats 140- 6,30 7,05 7,05 7,05 7,05
Skövde 140- 6,30 7,05 7,05 7,05 7,05

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 52 v 51 v 50
8,50
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,70 6,70
Finland
-
Österbottens Fria vikter, E euro - - 0,46
4,45
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - 1,13
10,22
ZNVG 19 dec 56 % euro - 1,00 1,08

Valutor
Fredagar idag v 50 v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Pund 13,97 13,97 14,00 13,89 14,06 14,33 14,19
Dollar 7,91 7,99 8,10 8,08 8,19 8,23 8,03
Euro 9,47 9,42 9,49 9,50 9,59 9,63 9,58
Dansk 1,27 1,27 1,27 1,27 1,29 1,29 1,28
Norsk 1,19 1,19 1,20 1,20 1,22 1,24 1,23
Yen 6,81 6,62 6,72 6,78 6,87 6,98 6,82

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 51 v 50 v 49 v 48
Bis Plus,23 kg 18,00 18,20 18,35 18,35
Bas, 23 kg 16,65 16,85 17,00 17,00
Nyavvanda, 9 kg 36,30 36,70 37,00 37,00
KRAV, 23 kg 22,60 23,80 25,00 25,00
KLS
KLS Smågris 18,65 19,00 19,00 19,00
SLP
SLP+ 18,60 18,95 18,95 18,95
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,95 18,95 18,95 18,85
Ugglarpsgrisen 17,95 17,95 17,95 17,85
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,69 18,93 18,93 18,93
SwedeHam 17,31 17,54 17,54 17,53
Vita 16,15 16,36 16,36 16,36
Dahlbergs
Särklass D 18,70 18,70 18,70 18,70
Balans, förmedling
Swedish Meats 27 000 29 000 25 000 25 000
Ugglarps Slakteri
Skövde Slakteri - 2 000
SLP
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Fredrik Håkansson
Marknadstillägg 20 kr/smågris, -10 kr.
-Bristen på smågrisar har minskat något pga ökade anmälningar.
-Smågrispriset sjunker pga slaktgrisarna går ned.
-Kravpristillägget i slakten går ned 1 kr och smågrisarna följer med.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
247
Basis 7 kg 195 200 197 197 201
428
Basis 30 kg 337 345 341 341 348
254
SPF+Myc 7 kg 200 205 202 202 206
434
SPF+Myc 30 kg 342 350 346 346 353
259
SPF 7 kg 204 209 206 206 210
439
SPF 30 kg 346 354 350 350 357
906
Økologi 30 kg 714 721 720 720 723
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
571
25-kilos - 460 480 480 480
Snellmans euro euro euro euro euro
587
Grund 30 kg A1* - 62 62 62 62
Tyskland
478
ZNVG 25 kg - 50,50 50,50 62 62

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0-4 euro/st + mängdtillägg

Problem med @-GRIS? Klicka för info!