Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerera nu på GRIS t o m december 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS.
Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

Företagsnytt
Big Dutchman blir rikstäckande, Peter Larsson säljer och projekterar
MLM, Mats LantbruksMontage, Tråvad, bygger ut sin serviceorganisation med försäljnings- och servicepersonal i Sydsverige och Östergötland och blir därmed rikstäckande. Mats har anställt Peter Larsson från mitten av december för försäljning och projektering över hela landet och vid stora objekt tar man hjälp från Big Dutchman Scandinavia, Danmark.
Peter Larsson har senast varit förman vid Longs Smågris AB, Vara, och har haft egen smågrisproduktion. Han har lång erfarenhet av Big Dutchmans blötutfodringar och utrustning och även andra fabrikat av blötutfodringar.
-Själva har vi lång erfarenhet av övrig inomgårdsutrustning, säger Mats Lennartsson. Vi blir nu en komplett leverantör av utrustning till stallar.
Tråvads El AB, som också ingår i organisationen, har servat Big Dutchman blötutfodringar sedan de började säljas på allvar i Sverige. Läs mer: GRIS idag. /LG

Flemming Enevoldsen ny vd i Tulip
Flemming Enevoldsen, 44 år, börjar 1 februari som vd i Tulip. Han har stark international erfarenhet och kommer närmast från ett jobb som koncernchef för Kwintet A/S och tidigare på AP Møller, Danisco och Arovit Petfood. Flemming Enevoldsen indträder samtidigt i Danish Crowns koncerndirektion.
Han efterträder Torben Skou, som i våras meddelade önskemål om att gå i pension. /LG

Nyheter
KLS har mer att undersöka i Swedish Meats-budet
Det hårda julpaket från Swedish Meats som grisuppfödarna i KLS-området hoppades få öppna till jul, får inte öppnas förrän det har undersökts närmare.
-Vi måste få mer tid på oss att undersöka en del oklarheter, säger KLS ordförande Mats Olsson. Vi träffas efter helgerna och hoppas få en del frågetecken uträtade. Vi måste bl a få mer del i Swedish Meats framtidsplaner. Swedish Meats har ju mycket på gång.
-Vi har talats vid några gånger, men har ännu inget protokollfört, säger han. Ägarrådet har fått information och medlemmarna ska få det i god tid före årsstämman 25 mars. /LG

Swedish Meats har lämnat klara besked, säger Sören Kvantenå
- Jag vill med tydlighet framföra att vårt förslag om fusion till KLS har varit mycket klart och tydligt formulerat från första stund. Det råder inget tvivel om. Hur det är kommunicerat med KLS styrelse är enligt min uppfattning ointressant i sammanhanget, säger Swedish Meats ordförande Sören Kvantenå i ett pressmeddelande.
-Det viktiga är att vi lämnat ett, som vi ser det, mycket generöst erbjudande om fusion som vi anser KLS styrelse bör värdera och informera sina medlemmar om.
Sören säger vidare i pressmeddelandet att Swedish Meats omvärldsanalys redovisas fortlöpande, om vad som händer på marknaden avseende internationell konkurrens, framtida priser och marginaler.
-Det är angeläget att det inte dröjer för länge innan KLS lämnar besked, säger han. Framtiden har redan börjat!
Att KLS skulle vara värt mer än SLP, kommenterar Sören så här i pressmeddelandet:
-Att KLS jämför sig själva med SLP är bara dumt och faller på eget grepp. SLP Pärsons är ett framgångsrikt företag som levererat en rejäl vinst under de senaste åren. Samtidigt har man blivit svensk marknadsledare inom smörgåsmat och byggt upp starkt varumärke. Källa: Pressmeddelande, Swedish Meats. /LG

Veckorekord i slakteriet i Horsens
55 426 grisar slaktades vecka 50 i nya slakteriet i Horsens, rekord hittills. Dagsskiftet slaktade i tisdags över 8 800 grisar, nytt dagsrekord. Det närmar sig fullt kapacitetsutnyttjande och produktionssäkerheten ökar. /LG

Swedish Meats ordförande invigde etapp 1 av sin 1 000-suggorsbesättning
Vem ska tro på svensk grisproduktions framtid, om inte Swedish Meats ordförande? Sören Kvantenå och hans familj har invigt första etappen av ett nytt stall för 2006 suggor på utgården Östebyn på Dalsboslätten. Det är förberett för en etapp 2 för lika många suggor. Sonen Fredrik är vd i bolaget som driver suggstallet, Dalslands Gris AB. Läs mer: GRIS idag. /LG

Extra bred mittränna underlättar utgödslingen
En extra bred gödselränna i tillväxtstallet med gjutjärnsspalt över, underlättar arbetet med rengöringen, konstaterar Erik Eriksson, Väse. Läs mer: GRIS idag. /LG

Israel producerar grisar i hemlighet
Alla vet, men ingen vill tala om det, Israel producerar grisar och t o m exporterar grisar från norra landsdelarna. Men judar och muslimer får enligt sin rätta tro inte äta griskött. Källa: Sveriges Radio. /LG

Mer fusarium med glyfosat
Bekämpning med Round Up eller andra preparat med glyfosat, gynnar förekomsten av fusariumgift i spannmål. Det visar en kanadensisk studie. Läs mer: GRIS idag. /LG

38 PMWS-besättningar på tvåårsdagen
Nu i december är det två år sedan första utbrottet av PMWS konstaterades i Sverige. 38 besättningar har drabbats, varav 29 i Skåne och Halland, resten i Blekinge, Småland, Östergötland, Västergötland och Södermanland. I drabbade besättningar har andelen tillväxtgrisar som tynat bort eller slagits ut i medeltal ökat från 2 % till 8 % vid det tillfälle då diagnosen ställdes. Förlusterna varierar. /LG

Ekologiskt kött i Danmark ökade 50 %
I Danmark har ekologiska grisproducenterna haft en informationskampanj för konsumenterna, där man påtalade att grisarna går ute och får frisk luft, har gott om plats och får ekologiskt foder.
Kampanjen gick hem hos konsumenterna. Försäljningen av ekologiskt kött ökade med nära 50 % i förhållande till samma tid 2004. Köttet blev slutsålt i flera butiker.
Även danska konsumenter är kvalitetsmedvetna och betalar mer för livsmedel, när de vet hur produktionen går till. Detta leder till att fler producerar ekologiskt kött. Men det blir inte mer kött i butikerna förrän om ett halvår.
Av samma artikel framgår att även i Danmark finns många konsumenter som inte vet något om grisproduktionens produktionsmetoder. /Nils

Miljoner till exportbidrag
EU betalar ut mycket pengar till företag genom s k exportbidrag. Danisco Sugar har fått drygt 180 mkr. Arla, som ligger på andra plats i exportbidragsligan har fått 105 mkr. På fjärde plats ligger Svenska Lantmännen som får drygt 48 mkr. Subventioner går också till andra företag, som te x Cloetta, Göteborgskex, AM Foods i Kågeröd, som numera är tyskägt.
Kanske kan Lantmännens 48 miljoner även komma bönderna till godo i form av högre spannmålspriser och eventuellt lägre foderpriser. Lägre foderpriser kan ju gagna djurhållningen och förbättra besättningsägarnas, främst smågrisproducenterna, ekonomi. Källa: Sydsvenskan /Nils

Otydlig skyltning blev slaktdöden för avelsgrisar
Danish Crown uppmanar på förekommen anledning sina leverantörer att skylta tydligt till sina gårdar och utlastningsstall. En transportör som var ny på sitt område, svängde av till fel gård för att hämta det han trodde var slaktgrisar. Han fann grisar i utlastningsstallet och körde dem till slakteriet.
Den gården var emellertid en uppförökningsbesättning som hade en grupp gyltor i utlastningsstallet, som skulle levereras till en suggbesättning. Förutom att avelsdjuren blev slaktade, blev besättningen avstängd och fick säljstopp, eftersom en okontrollerad slakteribil varit på besättningsområdet. /LG

Fler åt julbord i år
Restauranternas julbord omsätter 2 miljarder per år och står för ca 5 % av årsomsättningen. En enkät visar att nästan hälften av antalet tillfrågade krögare har sett, eller tror på fler julbordsätare och högre försäljning i år. Orsaken är framför allt begynnande konjunkturuppgång. Källa: Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. /LG

Lammet hotar grisen på norska julbordet
Pinnekjøtt (av lamm) hotar ribbe (av gris) i Norge. Julskinkan är ohotad på julbordet i Sverige, men i Norge där nationalrätten på julaftonen är ribbe, blir pinnekjøtt allt vanligare, enligt en undersökning Research International utfört. Hälften av norrmännen äter svineribbe på julafton, var tredje pinnekjött. Resten delar på kokt torsk och kalkon,
Ribbe är tjocka revbensspjäll med mycket kött på och det allra viktigaste, svålen, kvar. Pinnekött är torkade revben med kött, som kokas i gryta på en bädd av skalade björkpinnar.
I dag fredag öppnades norska ribbejouren, som ska vägleda norrmän som inte är helt säkra på hur man tillagar ribbe i ugn, så den inte misslyckas. Ve den husmor, eller husfar, som misslyckas med att få svålen så knaprig som den ska vara på ribbe på julaftonen. Det är lika viktigt som det är för oss i Sverige att lyckas till hundra med julskinkan. /LG

Långt till 2007
Passa på nu i jul och den vecka som är kvar på 2005. Nästa år är det 06.

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

Ladda ner PDF, klicka här! Ger bäst pappersutskrift!

Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF, om du önskar. Vill du ha snygga utskrifter på papper är vägen över PDF ett bra alternativ. Och enkelt!

@-GRIS 23 december 2005
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar.
Datera upp priser och nyheter här!
Senaste uppdatering 29 december 20.00
Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Fakturera dig själv för GRIS nästa år!
Överst på sidan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Senaste nytt
Danska noteringen oförändrad vecka 1
Danska slakterierna har oförändrade grispriser vecka 1, både för slaktsvin, suggor och smågrisar.

Tyska grispriset under press
Några dagar före jul vände marknaden för slaktkroppar i Tyskland och priserna kom under press. Priset var oförändrat även vecka 51, men 52 tvingade marknaden fram en sänkning.
I de flesta länder gick endast en slaktdag bort vecka 52 och exporten fortsätter, så prisfallet väntas bli begränsat.

Grispriserna vecka 52
Grispriserna sänks ytterligare 30 öre
Swedish Meats sänker slaktsvinspriset ytterligare 30 öre på tisdag till 11,00 kr. Övriga slakterier följer med, mer eller mindre. Suggorna sänks 30 öre till 6 kr

Danmark sänker slaktsvinen 20 danska öre, 25 svenska, till 8,60 dkr = 11,17 skr. Även suggorna sänks 20 öre till 6,50 dkr, 8,25.

Swedish Meats sänkning av slaktsvinspriset med 30 öre nästa vecka innebär att 80 öre av förra veckans sänkning av partipriset 1 kr fortplantat sig till grisproducenterna. 20 öre får tas av slaktmarginalen.

Endast Sverige sänkte grispriserna i EU i veckan
Det var fortsatt stabila priser med höjningar i flera EU-länder i veckan, Portugal nådde 15,32 kr!! Tyska slakterierna betalar 13,78 skr.
Det kanske ligger något i vad Peter Razstar säger, vi måste vara med i en större europeisk slakteriallians för att slippa sänka grispriserna, när andra höjer eller ligger kvar på hög nivå. Sverige är extremt beroende av julförsäljningen och när den tar slut faller priset som en sten. Det är de få köparna som bestämmer priset.

Jag önskar er alla
God Jul!

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 52.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 52 v 51 v 49 v 49 v 48
Ginsten 65-94,9 12,30 12,50 13,20 13,20 13,00
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,30 12,80 12,80 12,80
Dahlbergs 71-94,9 11,30 11,95 11,95 11,95 11,95
KLS 64-94,9* 11,25 11,65 12,25 12,25 12,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,50 12,00 12,00 12,00
Dalsjöfors 70-94,9 11,00 11,50 11,95 11,95 11,95
Swedish Meats 73-92,9** 11,00 11,30 12,00 12,00 11,90
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,30 11,80 11,80 11,80
SLP 70–94,9 11,00 11,30 12,05 12,05 12,05
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,30 11,80 11,80 11,80
* Marknadstillägget 10 öre/kg för slaktsvin tas bort.
** Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar. Viktgränserna höjs till 73 - 92,9.
Obs att detta är grundpriser, ofta betydande tilläggsbetalningar tillkommer. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Nu är vi inne i en situation med kraftigt överskott på skinka och vi får exportera till bl a Italien till låga priser. Det sänker förmågan att betala bra grispris.
-Men jag tror på ett bättre första kvartal än vanligt. Normalt brukar noteringen gå ned 1,50 efter jul. Vi håller emot så gott vi kan.
-Vi ser goda priser i EU, men det är danskarna som speglar det internationella marknadsläget. Det hjälper inte oss om grispriset är högt i t ex Portugal.
-Scan har haft en väldigt god julförsäljning, till bättre priser än normalt. Det ger julförsäljningen ett mycket gott resultat.

SLP
Peter Johansson: -Vi har styckat mer än tidigare och försäljningen har varit bättre både under november och hittills i december. Allt såldes slut i rätt tid. Vi är nöjda.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av chark tog abrupt slut i veckan, men har varit ovanligt hög nära inpå julen. Vi har sålt myckt mer än vi räknade med.
-Det snabba slutet beror troligen på att butikerna bereder plats för säsonsprodukterna och konsumenterna övergår till att lägga julskinka på smörgåsen.
-Jag antar att den stora försäljningen av chark före jul kan ge rekyl på försäljningen efter jul.
-Vi har inte ett kilo julskinka kvar att sälja, den tog helt slut. Det är inte heller några andra styckningsdetaljer kvar i lager, men det beror på otillräcklig slakt.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi hade full fart på försäljningen ända in på mållinjen. Vi har sålt mer av allt, än vi gjort tidigare. Skinkan har hållit hyfsat pris.


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi har haft en mycket bra julförsäljning, bra flöde av slakten och balans mellan slakt och försäljning.
-Nu sjunker försäljningen av skinka dramatiskt och den blir det stora avsättningsproblemet, som karré och kotlett varit under hösten.
-Vi måste nog titta på hur man hanterar skinkan i andra länder och lära oss hur man gör i andra länder. Där säljer man ju lika mycket skinka året runt och har inte vår toppförsäljning till julen.

Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Vi är helt nöjda, med först starten av företaget, sedan julens försäljning. Det har inte kunnat gå bättre. Inte minst är kunderna nöjda.

Dahlbergs Slakteri
Per Olof Dahlberg: -En summering av julförsäljningen visar att den varit något bättre än tidigare år. Allt har gått bra, utom karré och kotlett.

Danish Crown
Priserna har varit oförändrade under veckan. Det är nu infrysning som gäller, eftersom försäljningen är mycket begränsad. Därefter väntas en normal försäljning, men utan den efterfrågan vi haft i december.
Detta gäller även bog och charkråvara. Det var god efterfrågan de två första dagarna i veckan, sedan minskade den kraftigt. Bacon har sålts bra ända in till jul och vi väntar även god efterfrågan i januari, då det traditionellt är kampanjer.
Ryssland efterfrågar fortsatt varor för leverans i januari och februari. Det beror delvis på att brasilianskt griskött är utestängt till 75 %. Japanmarknaden är lugn.
Julhandeln blev sammanfattat bättre än väntat, vilket ger hopp om en rimlig marknad även i januari, även om vi kanske inte helt kan undgå svackor.

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 1 v 52 v 51
11,17 Danish Crown 70,0–82,9** dkr 8,60 8,60 8,80
23,50 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,10 20,60
11,68 Österbottens 70–86 euro - 1,24 1,24
12,71 Snellman 78–101 euro - 1,35 1,35
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Övre slaktviktgräns sänkt t o m v 1.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
22 dec grundpriser euro euro euro euro
11,03 Frankrike - 1,202 1,165 1,162 1,146
14,29 Tyskland - 1,510 1,510 1,510 1,440
10,79 Belgien - 1,120 1,140 1,090 1,070
9,66 Italien - 1,020 1,020 1,020 1,055
21 dec korrigerade
15,32 Portugal 1,618 1,618 1,578 1,548 1,548
13,88 England 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466
13,38 Tyskland 1,413 1,456 1,456 1,406 1,386
13,21 Österrike 1,420 1,420 1,420 1,370 1,350
13,28 Belgien 1,403 1,427 1,390 1,366 1,341
13,21 Spanien 1,395 1,395 1,338 1,328 1,328
13,02 Frankrike 1,375 1,350 1,343 1,331 1,322
12,94 Holland 1,367 1,406 1,406 1,357 1,357
12,52 Italien 1,323 1,323 1,323 1,323 1,354
12,12 Sverige 1,280 1,313 1,368 1,368 1,368
11,89 Danmark 1,256 1,283 1,283 1,283 1,310
13,80 Tjeckien 1,458 1,441 1,419
11,85 Polen 1,252 1,265 1,252
12,58 Irland 1,329 1,329 1,358 1,358
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Jan 1,378 1,402 1,400 1,383 1,357
Feb 1,420 1,426 1,425 1,405 1,389
Mars 1,420 1,422 1,425 1,400 1,390
April 1,415 1,418 1420 1409 1400
Maj 1,420 1,424 1,430 1,410 1,401
Juni 1,426 1,430 1,430 1,430 1,405
Juli 1,390 1,381 1,400 1,380 1,380
Aug 1,390 1,390 1,400 - 1,380
Sep 1,390 1,390 1,400 - 1,388
Okt 1,375 1,375 1,400 - 1,375
Nov 1,370 1,370
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 22 december, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58% v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,85 7,85 7,85
Ugglarps 140,1 kg- 6,50 6,80 7,55 7,55 7,55
SLP 140,1 kg- 6,50 6,80 7,55 7,55 7,55
Dahlbergs 140- 6,20 6,50 7,25 7,25 7,25
Dalsjöfors 58% 6,00 6,30 7,05 7,05 7,05
Swedish Meats 140- 6,00 6,30 7,05 7,05 7,05
Skövde 140- 6,00 6,30 7,05 7,05 7,05

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 1 v 52 v 51
8,50
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,70
Finland
-
Österbottens Fria vikter, E euro - 0,46 0,46
4,45
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
10,22
ZNVG 23 dec 56 % euro - ej not 1,00

Valutor
Fredagar idag v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Pund 13,84 13,97 13,97 14,00 13,89 14,06 14,33
Dollar 7,96 7,91 7,99 8,10 8,08 8,19 8,23
Euro 9,45 9,47 9,42 9,49 9,50 9,59 9,63
Dansk 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,29 1,29
Norsk 1,17 1,19 1,19 1,20 1,20 1,22 1,24
Yen 6,82 6,81 6,62 6,72 6,78 6,87 6,98

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 52 v 51 v 50 v 49
Bis Plus,23 kg 17,75 18,00 18,20 18,35
Bas, 23 kg 16,40 16,65 16,85 17,00
Nyavvanda, 9 kg 35,75 36,30 36,70 37,00
KRAV, 23 kg 22,35 22,60 23,80 25,00
KLS
KLS Smågris 18,40 18,65 19,00 19,00
SLP
SLP+ 18,25 18,60 18,95 18,95
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,60 18,95 18,95 18,95
Ugglarpsgrisen 17,60 17,95 17,95 17,95
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,32 18,69 18,93 18,93
SwedeHam 16,97 17,31 17,54 17,54
Vita 15,84 16,15 16,36 16,36
Dahlbergs
Särklass D 18,35 18,70 18,70 18,70
Balans i förmedling
Swedish Meats 23 000 27 000 29 000 25 000
Ugglarps Slakteri 1 000
Skövde Slakteri 2 100 - 2 000
SLP
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 20 kr/smågris.
-Bristen på smågrisar har minskat något pga att slaktvikterna höjs och efterfrågan på smågrisar därmed minskat.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar, dvs minus 10 kr.

Smågrisar, utland
Vecka v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
247
Basis 7 kg 195 195 200 197 197
428
Basis 30 kg 337 337 345 341 341
254
SPF+Myc 7 kg 200 200 205 202 202
434
SPF+Myc 30 kg 342 342 350 346 346
259
SPF 7 kg 204 204 209 206 206
439
SPF 30 kg 346 346 354 350 350
906
Økologi 30 kg 714 714 721 720 720
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
538
25-kilos - 460 460 480 480
Snellmans euro euro euro euro euro
587
Grund 30 kg A1* - 62 62 62 62
Tyskland
478
ZNVG 25 kg - 50,50 50,50 50,50

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0-4 euro/st + mängdtillägg