Prenumerera på GRIS för 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS.

Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

Nyheter
Taklagsfest för nya finska avelsstationen
Längelmäki försöksstation i Finland hade taklagsfest i tisdags. Byggnaden beräknas bli klar i slutet av februari. Finlands Svinavel AB ska sköta avelsprövningsverksamheten. Verksamheten koncentreras från tidigare fem stamförsöksstationer och en fenoteststation för galtar till den nya stationen i Längelmäki från mars. Delägare i Finlands Svinavel AB är avelsorganisationen Faba Avel, seminandelslagen Faba, slakteriföretagen Snellman och Pouttu, samt 64 avelsproducente från olika delar av Finland.

Ökad vinst för DAT-Schaub
DAT-Schaubs vinst verksamhetsåret 2004-05 ökade från 79,8 milj dkr till 112,3 milj före skatt och nettot steg med 28 % till 61,3 milj dkr. Viktigaste orsak är köp av aktiviteter i Tyskland Omsättningen blev 1 965 milj dkr, en ökning med 268 milj. DAT-Schaub ägs av Danish Crown och Tican.
-Det är således viktigt att kunna producera i länder med låga omkostnader, dit också räknas Tyskland, säger koncernchef Jan Roelsgaard.
Förutom i Tyskland har DAT-Schaub verksamhet med tarmrensning i Kina.

Rättelse
Danish Crowns styrelse omvald
I torsdagens @-GRIS nämnde jag en del namn som angavs vara Danish Crowns styrelse: Det var fel, de nämnda personerna var valda till Danish Crowns koncernforum, varifrån styrelsen hämtar namn för val till olika förtroendeposter.
Här är de rätta namnen på koncernstyrelsens 22 ledamöter, som alla omvaldes, 16 valda av medlemmarna och 6 av medarbetarna (därav 1 utan rösträtt): Niels Mikkelsen, Hjerm, (ordförande), Bent-Claudi-Lassen, Båring, (v ordf), Jens Lorenzen, Hviding, John Brædder, Grænge, Erik Larsen, Dalmose, Niels Jacob Hansen, Hæstrup, Hjørring,
Per Frandsen, Skærbæk, Peder Philipp, Ribe, Kaj K Larsen, Øster Vrå, Bjarke Christiansen, Vestervig, Asger Krogsgaard, Ringkøbing, Hans K Hansen, Juelsminde, Erik Bredholt, Skødstrup, Per Højgård Andersen, Odder, Karl Kr Andersen, Simested, Peder Damgård, Gråsten, samt medarbetarvalda Leo Christensen, Herning, Hans Søgaard Hansen, Faaborg, Jørgen H Rasmussen, Hornsyld, Jens Pedersen, Skive, Søren Tinggaard, Assentoft, Torben Lyngsøe, Karrebæksminde (observatör). Läs mer: http://www.danishcrown.dk/page431.asp

Nya rekord för dansk grisköttexport
De första 9 månaderna av Danske Slakteriers verksamhetsår har grisköttexporten uppgått ill 1,4 milj ton, vilket är 85 000 mer än föregående år. Det är exporten till de nya EU-länderna som ökat till den dubbla. Ett bra ekonomiskt resultat väntas redan nu för verksamhetsåret. /LG

Jordbruksministern läxar upp Djurskyddsmyndigheten
-Om konsekvensanalysen av föreskriften pekar på att ett stort antal barn och ungdomar inte längre kommer att kunna utöva sin sport utgår jag ifrån att Djurskyddsmyndigheten tar hänsyn till detta i sina föreskrifter. Då myndighetens kommande föreskrifter för hästhållning är av stor vikt såväl för hästar som för ridskolor och deras utövare har jag för avsikt att aktivt följa frågan. Källa: Riksdagen.
Kommentar: Det här skriver jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s) till riksdagsman Cecilia Widegren (m) om Djurskyddsmyndighetens planer på föreskrifter, där man anser att ridhushästar ska gå i hagar, även om ridhusen ligger i städerna. Jordbruksministern tar således Djurskyddsmyndigheten i örat och säger att föreskrifterna om utevistelse för hästar inte får äventyra ridskolorna.
Motsvarande borde hon ha gjort för länge sedan om L100, där föreskrifterna hotar grisnäringen! Vad var det jag sa för några veckor sedan om risken att reta de mäktiga i samhället, hästflickornas föräldrar! /LG

Agenda
Studieresa till Agromek 16 - 18 januari
Lantmännen i Skaraborg och Bygglant anordnar studieresa till Agromek och en smågrisproduktion där platschefen arbetat i Sverige.Mer info om studiebesökten: agromek.dk och civagaard.dk. Anmälan omedelbart och senast 10 januari till Jarl Karlsson 070-572 35 45, jarl.karlsson@bygglant.se
/LG

Norsvins årsmöte hålls 24 – 25 mars
Norsvins årsmöte 24 – 25 mars hålls på Rica Hotel Olrud, Hamar. Källa: Norsvin. /LG

Alnarps Grisdag 18 januari vid Alnarp
18 januari kl 9 – 15.15 anordnar JBT/SLU Alnarps Grisdag i nya alnarpsaulan i samarbete med Partnerskap Alnarp och Skånes Grisproducenter. Temat är Att bygga för grisar, byggnadsplanering och djurflöde. Konferensavgift 200 kr inkl kaffe, lunch och dokumentation. Anmälan helst via epost till
monica.johannesson@jbt.slu.se, annars 040–41 50 98 senast 13 januari. Sprid gärna informationen om Alnarps Grisdag vidare! Mer info: www.jbt..slu.se

Företagsnytt
Mona Gjestvang ny chef för norska svinhälsovården 1 april
Mona Gjestvang blir ny chef för Helsetjensten for svin 1 april. Hon är nu verksamhetsledare för ScanPig AS (som importerat hampshire som fjärde ras till norska privatslaktens leverantörer) och fackchef för KLF Svin. KLF är norska privatslaktens organisation Kjöttbransjens Landsforbund.
Mona är veterinär sedan 1988 och har även genomgått utbildningen som svinefagdylrege och har bl a jobbat på Norsvin. /LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

Ladda ner PDF här! Ger bäst pappersutskrift!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF, om du önskar. Vill du ha snygga utskrifter på papper är vägen över PDF enkelt och bra alternativ.


OBS! Varning för Tele2
Tyvärr gick det inte att datera upp min hemsida torsdag till söndag. Det beror på att Tele2 är ett riktigt strulföretag när det gäller uppkoppling till hemsidor från andra operatörers telefoner. Man har helt enkelt blockerat den möjligheten.
Om du således befinner dig på resa, kan du alltså inte komma åt din hemsida från t ex ett internetkafé eller från egen dator via mobiltelefon för att lägga in ny text, t ex meddelanden till dina anförvanter att du befinner dig väl, eller t ex lägga in semesterbilder.
Varning alltså för att ha hemsidor hos Tele2 eller operatörer med dålig täckning och dåliga uppkopplingsvillkor!

@-GRIS 5 januari 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar.
Tryck för senaste uppdatering här!
Senaste uppdatering 10 januari 19.00
Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

OBS! Fakturera dig själv för GRIS i år!
Överst på sidan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Senaste nytt
Danska grispriset fortsätter sjunka
Danska slaktsvinspriset går ned ytterligare 20 öre på måndag till 8,10 dkr, 10.12 skr. Suggorna faller 30 danska öre till 5,80 dkr, 7,25 skr. Smågrisarna faller också.
Sänkningen är väntad, efter det kraftiga fallet i Tyskland och i många europeiska länder. Framför allt danska suggpriset är beroende av prisutvecklingen i Tyskland, där charkvarorna har stark ställning.
Även grispriserna i andra länder på andra sidan Atlanten är under press. Det finns tecken på att fågelinfluensans utbredning gör konsumenterna rädda för fjäderfäkött och att de stora prissänkningarna på kyckling även dragit med sig grisköttet.

Danish Crown indragen i japansk tullskandal
I Danmark råder idag torsdag viss oro för utvecklingen av japanexporten. I japanska medier uppges att Danish Crowns dotterbolag ESS-Foods japanbolag ESS-Food Japan Co är indragen i en tullskandal, där man anklagas för att t ex via olika transaktioner via andra bolag, bl a i Taiwan, ha höjt importvarornas värde och därmed fått lägre tullavgifter. På så sätt har danska grisköttet förtullats med 870 milj yen för låg tull.
ESS-Foods export är värd 1,8 miljarder dkr, 90 % är griskött och ca 50 % går till Japan.

Portugals grispris störtdök med 3,25 skr!
Det är fortsatt nedåt i Europa. Tyska grispriset sjönk med 4 cent, som vi berättade i fredags, till sammanlagt 93 öre på tre veckor. Men Portugal slog rekordet, 3,25 skr i sänkning på en vecka! Visserlilgen från ett mycket högt läge, jämfört med övriga Europa.
Prisfallet i England blev inte heller litet, 1,73 skr denna vecka, efter att liksom Portugal ha haft en hög notering.
Det är ändå inga stora utbud av slaktsvin som trycker marknaden. Tvärtom, utbudet är begränsat, men efterfrågan blev svag efter helgerna p g a svag efterfrågan hos industrin och slutkonsumenterna. Till detta kommer tillfälligt låg efterfrågan från Ryssland p g a ryska nyårs- och julhelgen* och det blir knappast ingen efterfrågan förrän i dagarna.
Grispriserna har gått tillbaka 19 cent i Belgien, 18 i Tyskland och 16 i Holland. Det är 12 - 13 % på 3 veckor.
Spanska grispriset var stabilt på hög nivå och i Italien och Österrike gick priset upp.
Man tror nu att botten är nådd och vi kan vänta oförändrade eller något stigande priser de närmaste veckorna. De låga priserna torde även sätta igång exporten, vilket kan hjälpa priserna att lyfta. Källa: ISN.
* Jesus föddes 7 januari i Ryssland, då är det helgdag. Ryssar firar nyår som vi 31 december, men även 14 januari efter julianska kalendern, som ryskortodoxa kyrkan håller fast vid.

Fågelinfluensan breder ut sig i Turkiet
Fågelinfluensan verkar nu ha fått fäste på flera platser i Turkiet och ev också i Istanbul. Det kan medföra minskat intresse för fågelskött och ökat för grisköltt, och inte minst för ursprungsmärkt kött.

Fritt fall för tyska slaktsvinspriset
På måndagen föll tyska slaktsvinspriset ytterligare 4 cent och har därmed fallit 4 + 10 + 4 = 18 cent på tre veckor, dvs nära 1,70 skr.

Prisfall på 5 - 10 cent i Europa
Priserna faller på de flesta europeiska marknaderna, utom Frankrike. Se kommentar från Danish Crown nedan.

Grispriserna vecka 2
Dalsjöfors höjer 1,20, Ginsten 30, men Danmark sänker dryga 35 och Tyskland 90
Det finns den här veckan inte mycket som liknar trend i prissättningen på slaktgrisar i nordvästra Europa och framför allt inte i Sverige, men allt har sin förklaring. Dalsjöfors tar 1,20 från avtalstilläggen och lägger på grundnoteringen, Ginsten plussar på 30 öre och tar därmed revansch på SLP som höjde 30 öre i måndags. Det tyska priset låg redan förra veckan under press, men det överraskar att sänkningen blev så stor som ytterligare nästan 10 cent. Om priset börjar sjunka, är det stor risk att det fortsätter, eftersom alla väntar med att köpa på sig lager i förhoppning att priset ska sjunka ytterligare. Danska grispriset följer givetvis den internationella marknaden.
Dalsjöfors Slakteri är tredje slakteriet på kort tid som ändrar noteringsstrategi och sänker avtalstilläggen och ökar grundnoteringen. Ugglarp flyttade över 1 kr vecka 47, SLP 1,10 vid nyår och Dalsjöfors nu 1,20 kr. Snart kommer det svenska grispriset att se riktigt bra ut i internationell jämförelse!
-Vi har ett fåtal leverantörer med avtal och många mindre producenter, säger Per-Åke Larsson, Dalsjöfors Slakteri. De mindre får nu ökning av priset och vi tycker att detta är närmare verkligheten.
-Vi inför dock en stoppavgift på 150 kr för leveranser under 15 slaktsvin per gång, säger Per-Åke.
Förändringen gynnar således de mindre producenterna, som får mer betalt. Bland de stora leverantörerna till Dalsjöfors med avtal finns Grisproducenternas ordförande Lars Hultström.
-Han tycker också att förändringen är riktig, säger Per-Åke.
Alla i branschen är tydligen överens om att svenska noteringen ska lyftas, på bekostnad av leveransavtalen. Nu är bara frågan om hur mycket som ska flyttas över. 1,20 är nu högsta budet.

Ginsten tar tillbaka initiativet
När avtalsbetalning flyttas över till noteringen blir det mer rättvis jämförelse i slaktsvinstabellen, eftersom Ginsten alltid haft högre notering och lägre avtalstillägg. När SLP höjde noteringen i måndags toppade man tabellen. Den här veckan tar Ginsten tillbaka initiativet och höjer 30 öre, men SLP har å andra sidan inte satt priset ännu för nästa vecka.

Tyskland sänkte 10 cent, Belgien 12
Det portugisiska priset står sig fortfarande och ligger över 15 kr och även spanska och engelska ligger högt. Det tyska priset har varit under press en tid och i veckan föll det 10 cent, ca 93 öre. Belgien sänkte ännu mer och ligger nu under Sverige i tabellen. Motivet till prispressen är något oklart, men det talas om att priset legat för högt för att göra det möjligt att lagra under den period det är en svacka i konsumtionen. Det kan bli ännu någon sänkning innen priset återhämtar sig. Tyska och holländska slakterier håller ned slakten för att stärka marknaden. Futurepriserna i Hannover är uppåt igen.
Svenska kronan har stärkts mot euro och danska kronan. /LG


Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 2.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Ginsten 65-94,9 12,50 12,20 12,20 12,50 13,20
SLP 70–94,9 12,40 12,40 11,00 11,30 12,05
Dalsjöfors 70-94,9 *12,20 11,00 11,00 11,50 11,95
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,30 12,80
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,65 12,15
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,50 12,00
Swedish Meats 73-92,9** 11,00 11,00 11,00 11,30 11,80
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,30 11,80
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,30 11,80
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,30 11,95 11,95
*1,20 kr är flyttade från avtalen till grundnoteringen.
** Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det är stort utbud på marknaden av alla produkter. För charkråvara är det balans.
-Situationen är bättre i år än i fjol, med bättre pris på produkterna och bättre balans mellan slakt och försäljning.
-Ett orosmoment just nu är salmonellan i fodret från Åhus-fabriken. Vi väntar på beskeden från provtagningen.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen präglas fortsatt av att julprodukter finns kvar i butiker och hushåll. Charkförsäljningen är fortfarande cykliskt låg, styckade detaljerna är ok och utan avsättningsproblem, men beror på låg slakt.
-Vi har i veckan börjat leveranserna av viktväktarprodukter, korv, till Danmark. Nästa vecka börjar vi leverera viktväktarmärkt leverpastej i Sverige. Det är en utökning av sortimentet.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Det är ganska lugnt på marknaden, men också få grisar till slakt.
-De flesta börjar jobba nästa vecka, skolorna börjar och allt börjar återgå till det normala.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det är lite trögt efter helgerna, som vanligt så här års. Vi hade 70 % av normal veckoförsäljning. Det är stor brist på nötkött.
-Nästa vecka har vi aktivitet på smörgåsmat och fokus skinkpålägg. Skinka är ett problem nu efter jul.


Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Efter helgerna med mycket skinka och korv säljs mer lätta produkter fetthaltsmässigt, men försäljningen är normal för årstiden. Det efterfrågas alltså mycket nötkött så här års.

Danish Crown
Efterfrågan har som väntat minskat starkt på det nya året och har dessvärre försämrats ytterligare genom den extra stora sänkningen av noteringen på 10 cent i Tyskland. Det har fått köttköparna att inta vänteställning i hopp på ytterligare fall.
Särskilt skinkmarknaderna har fallit, som normalt. Bortsett från franska marknaden, har alla marknader noterat prisfall på 50 öre till 1 dkr.
Särskilt på bog har priset fallit kraftigt i Tyskland och det smittar av sig på övrig charkråvara. Men efterfrågan är fortsatt god från Centraleuropa.
På engelska baconmarknaden har det lyckats få upp priset lite för januari, men den framgången förtas av en försämrad kurs på pund.
Efterfrågan är fortsatt god från Ryssland, men som tidigare avvaktande i Japan.

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 3 v 2 v 1
10,12 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,10 8,30 8,60
23,58 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,16 20,10
11,58 Österbottens 74–90 euro - 1,24 1,24
12,60 Snellman 78–101 euro - 1,35 1,35
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
2 jan grundpriser euro euro euro euro euro
10,69 Frankrike 1,145 1,192 1,202 1,165
12,79 Tyskland 1,370 1,470 1,510 1,510
9,34 Belgien 1,000 1,120 1,120 1,140
9,57 Italien 1,025 1,025 1,020 1,020
10 jan korrigerade
11,86 Portugal 1,270 1,618 1,618 1,618 1,578
11,95 England 1,280 1,466 1,466 1,466 1,466
12,16 Spanien 1,395 1,395 1,395 1,395 1,338
12,16 Frankrike 1,302 1,357 1,375 1,350 1,343
12,64 Italien 1,354 1,335 1,323 1,323 1,323
13,69 Österrike 1,466 1,320 1,420 1,420 1,420
11,91 Tyskland 1,276 1,316 1,413 1,456 1,456
11,59 Holland 1,241 1,289 1,367 1,406 1,406
11,95 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,313 1,368
11,60 Belgien 1,242 1,279 1,403 1,427 1,390
11,35 Danmark 1,216 1,256 1,256 1,283 1,283
13,71 Tjeckien 1,468 1,472 1,458
11,86 Polen 1,270 1,249 1,252
12,41 Irland 1,329 1,329 1,329 1,329
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 1 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Jan 1,396 1,360 1,378 1,402 1,400 1,383
Feb 1,452 1,421 1,420 1,426 1,425 1,405
Mars 1,438 1,419 1,420 1,422 1,425 1,400
April 1,435 1,416 1,415 1,418 1420 1409
Maj 1,443 1,418 1,420 1,424 1,430 1,410
Juni 1,448 1,428 1,426 1,430 1,430 1,430
Juli 1,420 1,400 1,390 1,381 1,400 1,380
Aug 1,425 1,395 1,390 1,390 1,400 -
Sep 1,400 1,390 1,390 1,390 1,400 -
Okt 1,400 1,375 1,375 1,375 1,400 -
Nov 1,400 1,370 1,370 1,370
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 2 januari, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58% v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35 7,85
SLP 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,80 7,55
Dahlbergs 140- 6,20 6,20 6,20 6,50 7,25
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,30 7,05
Swedish Meats 140- 6,00 6,00 6,00 6,30 7,05
Skövde 140- 6,00 6,00 6,00 6,30 7,05
Ugglarps 140,1 kg- 6,00 6,00 6,50 6,80 7,55

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 2 v 2 v 1
7,25
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,80 6,10 6,50
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, E euro - 0,46 0,46
4,39
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - 1,02 -
8,87
ZNVG 9 jan 56 % euro - 0,95 0,97

Valutor
Fredagar idag v 1 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Pund 13,56 13,72 13,84 13,97 13,97 14,00 13,89
Dollar 7,72 7,95 7,96 7,91 7,99 8,10 8,08
Euro 9,34 9,43 9,45 9,47 9,42 9,49 9,50
Dansk 1,25 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
Norsk 1,17 1,17 1,17 1,19 1,19 1,20 1,20
Yen 6,67 6,76 6,82 6,81 6,62 6,72 6,78

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 2 v 1 v 52 v 51
Bis Plus,23 kg 17,15 17,40 17,75 18,00
Bas, 23 kg 15,90 16,10 16,40 16,65
Nyavvanda, 9 kg 34,55 35,00 35,75 36,30
KRAV, 23 kg 21,90 22,10 22,35 22,60
KLS
KLS Smågris 17,75 18,15 18,40 18,65
SLP
SLP+ 18,00 18,00 18,25 18,60
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,00 18,25 18,60 18,95
Ugglarpsgrisen 17,00 17,25 17,60 17,95
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,74 18,03 18,32 18,69
SwedeHam 16,43 16,70 16,97 17,31
Vita 15,33 15,58 15,84 16,15
Dahlbergs
Särklass D 17,40 17,75 18,35 18,70
Balans i förmedling
Swedish Meats 20 200 20 200 23 000 27 000
Ugglarps Slakteri 700 1 000 1 000
Skövde Slakteri 2000 1 850 2 100 -
SLP
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 20 kr/smågris.
-Smågrisbristen är oförändrad.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
227
Basis 7 kg 182 188 195 195 200
396
Basis 30 kg 317 325 337 337 345
233
SPF+Myc 7 kg 187 193 200 200 205
402
SPF+Myc 30 kg 322 330 342 342 350
238
SPF 7 kg 191 197 204 204 209
407
SPF 30 kg 326 334 346 346 354
873
Økologi 30 kg 699 705 714 714 721
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
737
25-kilos** - 630 630
678
20-kilos** - 580 580
Snellmans euro euro euro euro euro
579
Grund 30 kg A1* - 62 62 62 62
Tyskland
495
ZNVG 28 kg 9 jan - 53,00 - 50,50 50,50

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg
Norsk Kjøtt **) Noteringsgrunderna ändrade 2006, se notis.


@-GRIS som startsida?
Du kan nu använda senaste uppdatering av @-GRIS som startsida. Montera länken nedan i din webbläsare. Uppdatering sker som regel måndagar, tisdagar eller onsdagar och torsdagar.
I Internet Explorer går du in under Verktyg, Internet-alternativ, Allmänt. Längst upp ser du rubriken Startsida. Montera i Adress:
http://home.swipnet.se/agrar/egris.html

Tidigare utgåvor av @-GRIS
Varje veckas @-GRIS finns kvar på servern. Du kan återvända till tidigare utgåvor genom att i adressen efter /egris lägga till år och vecka, t ex /egris0601.html för vecka 1 2006.
Vill du ha pdf-versionen byter du ut html mot pdf i adressen.