Prenumerera på GRIS för 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS.

Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

@-GRIS 13 januari 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar.
Tryck för senaste uppdatering här!
Senaste uppdatering 16 januari 10.00
Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

OBS! Fakturera dig själv för GRIS i år!
Överst på sidan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Senaste nytt
Christer Åberg ny vd för Lithells
Christer Åberg har utsetts till ny vd för Lithells AB från 1 april. Han är 39 år och har de senaste 15 åren arbetat vid Unilever i nordiska länder, Mellan Östern och Europa, bl a som vd för Unilever Home & Personal Care Nordic med ansvar för Sverige, Finland och Danmark.
Lithells har 1 200 anställda omsatte 310 milj euro 2004. Källa: Pressmeddelande.

Grispriserna vecka 3
Danska grispriset sänkt med ytterligare 20 danska öre, suggorna 30
Eftersom hela grishavet stormade i veckan på kontinenten och Danmark sänker ytterligare 20 danska öre på måndag, Österbottens Kött i Finland kröp till korset i måndags och sänkte 2 cent och Snellmans sänker lika mycket på måndag, så får vi vara tacksamma för ett oförändrat pris i Sverige nästa vecka. Det är alltså oförändrade grispriser hos alla slakterier som hittills satt nästa veckans priser. Ginsten, som höjde 30 öre och lade sig 10 öre över SLP i måndags, håller kvar vid sin höjning på 12,50 kr.

Portugals grispris störtdök med 3,25 skr!
Det var alltså fortsatt nedåt i Europa under veckan, med ett par undantag. Tyska grispriset sjönk med 4 cent, som vi berättade i torsdags, och har gått ned sammanlagt 93 öre på tre veckor. Men Portugal slog rekordet, 3,25 skr i sänkning på en vecka! Visserlilgen från ett mycket högt läge, jämfört med övriga Europa.
Prisfallet i England blev inte heller litet, 1,73 skr denna vecka, efter att liksom Portugal ha haft en hög notering.
Det är ändå inga stora utbud av slaktsvin som trycker marknaden. Tvärtom, utbudet är begränsat, men efterfrågan blev svag efter helgerna p g a svag efterfrågan hos industrin och slutkonsumenterna. Till detta kommer tillfälligt låg efterfrågan från Ryssland p g a ryska nyårs- och julhelgen* och det blir knappast ingen efterfrågan förrän i dagarna.
Grispriserna har gått tillbaka 19 cent i Belgien, 18 i Tyskland och 16 i Holland. Det är 12 - 13 % på 3 veckor.
Spanska grispriset var stabilt på hög nivå och i Italien och Österrike gick priset upp.
Man tror nu att botten är nådd i Europa och vi kan vänta oförändrade eller något stigande priser de närmaste veckorna. De låga priserna torde även sätta igång exporten, vilket kan hjälpa priserna att lyfta. Källa: ISN.
* Jesus föddes 7 januari i Ryssland, då är det helgdag. Ryssar firar nyår som vi 31 december, men även 14 januari efter julianska kalendern, som ryskortodoxa kyrkan håller fast vid.

Positiva tongångar igen i Europa...
Redan idag ser vi positiva rapporter om återhämtning österut. Det är danskarna som ser östmarknaden växla upp farten igen efter helgerna. Futurepriserna är fortsatt uppåt även denna vecka och utbudet av grisar, har man sagt tidigare, är inte oroväckande stort.

... men fågelinfluensan breder ut sig i Turkiet
Fågelinfluensan verkar nu ha fått fäste på flera platser i Turkiet och även i Istanbul. Det kan medföra minskat intresse för fågelskött och ökat för grisköltt, och inte minst för ursprungsmärkt kött.
Ja, så har man trott. Om det blir motstånd mot fjäderfäkött, då lyfter grisköttet. Men här och där kan man nu se att motstånd mot fjäderfäkött kan dra med sig minskad konsumtion av griskött också, se notis.
Det diskuteras också väldigt mycket huruvida fågelviruset kan mutera, så att det kan spridas mellan människa och människa. Hittills har man inte säkert konstaterat det, men man varnar också för att muteringen kan ske via grisar, som lever ännu närmare fjäderfäna i många länder. Hela den diskussionen kan givetvis vara till skada för grisnäringen.

Danish Crown indragen i japansk tullskandal
I Danmark råder viss oro för utvecklingen av japanexporten. I japanska medier uppges att Danish Crowns dotterbolag ESS-Foods japanbolag ESS-Food Japan Co är indragen i en tullskandal, där man anklagas för att t ex via olika transaktioner via andra bolag, bl a i Taiwan, ha höjt importvarornas värde och därmed fått lägre tullavgifter. På så sätt har danska grisköttet förtullats med 870 milj yen för låg tull.
ESS-Foods export är värd 1,8 miljarder dkr, 90 % är griskött och ca 50 % går till Japan. Så det är inte bra om danska grisköttet kommer i onåd i Japan. /LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 3.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,20 12,20 12,50
SLP 70–94,9 12,40 12,40 12,40 11,00 11,30
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 *12,20 11,00 11,00 11,50
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,30
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,65
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,50
Swedish Meats 73-92,9** 11,00 11,00 11,00 11,00 11,30
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,30
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,30
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,30 11,95
*1,20 kr är flyttade från avtalen till grundnoteringen.
** Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det är stort utbud och tufft för alla produkter. Charkråvaran är i balans och det är lite bättre situation för skinkan än förra året p g a god export. Det är överskott på alla detaljer, men särskilt tufft för kotlett och karré.
-Totalt sett är marknaden och kalkylerna bättre än förra året och även Swedish Meats ekonomi. Det ser bra ut framöver.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Charkvolymerna vände uppåt igen i veckan och vi säljer förvånandsvärt mycket korv. Viktväkterprodukterna visar också positiv utveckling.
-Det är även bra skjuts i styckade produkter, den volym vi kan sälja p g a brist på grisar.

SLP
Peter Johansson: -Marknaden har säsongsmässiga bekymmer, men det är inga varor som inte går att hantera.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen är ungefär som tidigare år, men allt går bra att sälja, utom revben. All skinka är såld.
Bengt-Göran berättar att han varit i muslimska Oman över helgerna. Det var helstekt spädgris på menyn nyårsaftonen!

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Försäljningen har ökat igen under veckan och marknaden börjar bli normal efter helgerna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Allt har gått bra att sälja denna vecka, endast revben har mött motstånd. Nötkött har stor bra efterfrågan. Det är en klart bättre start på 2006 än 2005.

Ystad Slakteri
-
Det är varken trögt eller brist, våra beställningar på helfall ligger fast vecka efter vecka.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Efter några tysta veckor har handeln kommit igång igen och alla produkter säljs nu bra.
Slaktsvinspriset sänktes förra veckan 2 cent, sent på torsdagen.


Danish Crown
Efterfrågan på skinka är mycket svag och det är åter fallande priser. Samma gäller bog och charkråvara.
Baconmarknaden är stabil, mängdmässigt, men den svaga marknaden för kotlett i övriga Europa lägger press på även brittiska marknaden.
Handeln med Centraleuropa är på väg att växla upp igen efter helgdagarna och ryska marknaden visar också fint intresse, medan japanska markanden fortfarande är mycket lugn.

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 3 v 2 v 1
10,12 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,10 8,30 8,60
23,58 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 20,16 20,16 20,10
11,58 Österbottens 76–92 euro 1,22 1,22 1,24
12,60 Snellman 78–105 euro 1,33 1,35 1,35
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
11 jan grundpriser euro euro euro euro euro
10,69 Frankrike 1,091 1,145 1,192 1,202 1,165
12,79 Tyskland 1,370 1,370 1,470 1,510 1,510
9,34 Belgien 0,970 1,000 1,120 1,120 1,140
9,57 Italien 1,065 1,025 1,025 1,020 1,020
10 jan korrigerade
11,86 Portugal 1,270 1,618 1,618 1,618 1,578
11,95 England 1,280 1,466 1,466 1,466 1,466
12,16 Spanien 1,395 1,395 1,395 1,395 1,338
12,16 Frankrike 1,302 1,357 1,375 1,350 1,343
12,64 Italien 1,354 1,335 1,323 1,323 1,323
13,69 Österrike 1,466 1,320 1,420 1,420 1,420
11,91 Tyskland 1,276 1,316 1,413 1,456 1,456
11,59 Holland 1,241 1,289 1,367 1,406 1,406
11,95 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,313 1,368
11,60 Belgien 1,242 1,279 1,403 1,427 1,390
11,35 Danmark 1,216 1,256 1,256 1,283 1,283
13,71 Tjeckien 1,468 1,472 1,458
11,86 Polen 1,270 1,249 1,252
12,41 Irland 1,329 1,329 1,329 1,329
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 2 v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Jan 1,396 1,396 1,360 1,378 1,402 1,400
Feb 1,463 1,452 1,421 1,420 1,426 1,425
Mars 1,463 1,438 1,419 1,420 1,422 1,425
April 1,456 1,435 1,416 1,415 1,418 1420
Maj 1,471 1,443 1,418 1,420 1,424 1,430
Juni 1,475 1,448 1,428 1,426 1,430 1,430
Juli 1,449 1,420 1,400 1,390 1,381 1,400
Aug 1,453 1,425 1,395 1,390 1,390 1,400
Sep 1,440 1,400 1,390 1,390 1,390 1,400
Okt 1,389 1,400 1,375 1,375 1,375 1,400
Nov 1,385 1,400 1,370 1,370 1,370
Dec 1,390
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 11 januari, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58% v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50 6,80
Dahlbergs 140- 6,20 6,20 6,20 6,20 6,50
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00 6,30
Swedish Meats 140- 6,00 6,00 6,00 6,00 6,30
Skövde 140- 6,00 6,00 6,00 6,00 6,30
Ugglarps 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,50 6,80

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 2 v 2 v 1
7,25
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,80 6,10 6,50
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, E euro 0,46 0,46 0,46
4,39
Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - 1,02
8,87
ZNVG 16 jan 56 % euro 0,95 0,95 0,97

Valutor
Fredagar idag v 2 v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Pund 13,62 13,56 13,72 13,84 13,97 13,97 14,00
Dollar 7,71 7,72 7,95 7,96 7,91 7,99 8,10
Euro 9,31 9,34 9,43 9,45 9,47 9,42 9,49
Dansk 1,25 1,25 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
Norsk 1,16 1,17 1,17 1,17 1,19 1,19 1,20
Yen 6,73 6,67 6,76 6,82 6,81 6,62 6,72

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 3 v 2 v 1 v 52
Bis Plus,23 kg 17,15 17,15 17,40 17,75
Bas, 23 kg 15,90 15,90 16,10 16,40
Nyavvanda, 9 kg 34,55 34,55 35,00 35,75
KRAV, 23 kg 21,90 21,90 22,10 22,35
KLS
KLS Smågris 17,75 17,75 18,15 18,40
SLP
SLP+ 18,15 18,00 18,00 18,25
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,00 18,00 18,25 18,60
Ugglarpsgrisen 17,00 17,00 17,25 17,60
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,60 17,74 18,03 18,32
SwedeHam 16,31 16,43 16,70 16,97
Vita 15,21 15,33 15,58 15,84
Dahlbergs
Särklass D 17,25 17,40 17,75 18,35
Balans i förmedling
Swedish Meats 20 200 20 200 20 200 23 000
Ugglarps Slakteri 700 700 1 000 1 000
Skövde Slakteri 3070 2000 1 850 2 100
SLP
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 20 kr/smågris.
-Smågrisbristen är oförändrad.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
227
Basis 7 kg 182 188 195 195 200
396
Basis 30 kg 317 325 337 337 345
233
SPF+Myc 7 kg 187 193 200 200 205
402
SPF+Myc 30 kg 322 330 342 342 350
238
SPF 7 kg 191 197 204 204 209
407
SPF 30 kg 326 334 346 346 354
873
Økologi 30 kg 699 705 714 714 721
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
737
25-kilos** 630 630 630
Snellmans euro euro euro euro euro
579
Grund 30 kg A1* 61 62 62 62 62
Tyskland
495
ZNVG 28 kg 16 jan 53,00 53,00 - 50,50 50,50

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg. Balans i förmedlingen.
Norsk Kjøtt **) Noteringsgrunderna ändrade 2006.

Ändringar i @-GRIS på servern
Denna vecka ändrar vi lite på @-GRIS igen. Det beror på önskemål från flera läsare. Dels finns önskemål om möjligheten att lägga @-GRIS som startsida, eftersom jag uppdaterar @-GRIS så ofta. På måndagar kommer en del svenska grispriser. Senare i veckan kommer tyska och internationella priser. På torsdagar kommer danska priserna. Genom att lägga @-GRIS som startsida dateras sidan upp så snart du startar datorn.
Dels finns önskemål om en enhetlig adress där senaste versionen av @-GRIS alltid finns. Båda önskemålen uppfylls om jag tar bort år och vecka i adressen. Adressen blir nu http://home.swipnet.se/agrar/egris.html som standard.
Jag kommer dock att spara varje veckas @-GRIS på servern på samma sätt som tidigare, dvs med år och vecka. Vill du t ex gå tillbaka till vecka 52 i fjol, skriver du in 0552 efter egris, så adressen blir http://home.swipnet.se/agrar/egris0552.html.
Om du vill ha pdf-versionen av samma @-GRIS, byt ut html i slutet, mot pdf.
Ett tredje motiv, och kanske viktigast, är i fall fredagens @-GRIS inte kommit fram p g a något fel e dyl. Om du har länken eller länkadressen tillgänglig, kan du alltid själv hämta hem @-GRIS från servern. Det är som att gå in på vilken hemsida som helst och du kan göra det från vilken plats på jorden som helst eller vilken dator som helst.
Om du skickar @-GRIS vidare, t ex därför att du vill att någon ska kolla på något, då kan det vara lika enkelt att skicka länken, som att skicka hela mailsidan.

Nyheter
Rekordlåga priser på kycklingkött i USA, drar ned grispriserna
Urbenade kycklingbröst säljs till lägsta priset på 13 år i USA och hel kyckling till lägsta på nära två år. Det rekordlåga priset på kycklingkött har lett till snabbt fall även på griskött. Industrin som processar griskött köper råvaran 19 % billigare än för ett år sedan. Terminspriserna för februari på Chicago Mercantile Exchange har fallit 3,1 %. Källa: Meatingplace/Bloomberg.

Självlysande gröna grisar i Taiwan
Det handlar inte om skinka som blivit grön av för många turer ut och in i kylskåpet och inte heller om någon gris med liknande ljus som Rudolf med mulen, utan grönskimrande självlysande grisar som fått gener utbytta mot manetgener. Alla tidningar skriver nu om de självlysande grisarna framtagna vid Taiwan National University, som ska användas för stamcellforskning. Det är inte första gången man lyckats göra partier av grisar självlysande, men de här är bättre. Grisarna är gröna rakt igenom, även hjärta och organ. Källa: BBC News

Fyra av nio besättningar friade från salmonellamisstanke
Inga grisar har hittills hittats som är sjuka av salmonella från mjölfodret från Åhus. Av de nio besättningarna är fyra friade från misstanke, tre spärrade och två finns ännu inga besked om förrän på tisdag. Inget foder med salmonella har hittats i foder som grisarna ätit. Positiva prover har endast hittats på silor och i luftningsrör, vilket i hög grad underlättar saneringen.
-Tre salmonellatyper har hittats, Infantis, Livingstone och Agona. De bedöms lite olika och är inte av värsta sorten, men likväl är det salmonella, konstaterar Kjell Larsson, Lantmännen.
-Mjöllinjen fick tillstånd att köra igång igen 2 januari och startade några dagar senare, säger han. Smittan upptäcktes 19 december och provsvaren kom 23 december. De positiva proverna var tagna i punktfilter i Åhus-anläggningen.
Den salmonellatyp som hittades i Östergötland, vid det stora utbrottet, var Cubana.
-Vi letar nu orsak till smittan, säger Kjell. Det från Polen importerade rapspartiet var inte smittat, enligt det tyska laboratoriet, och vi misstänker inget fel i provtagningen. Det vi försöker utreda är varför salmonellastammarnas serotyper även funnits i tidigare råvarupartier vid anläggningen. Det kan tyda på någon miss i hanteringen, men utredningen får visa. /LG

Grisar kan förändra fågelinfluensans virus
Om människo- och fågelinfluensa finns i kroppen på grisar, kan det uppstå nya varianter av influensaviruset. Då går det inte att förutsäga vilken influensavariant som kan förorsaka en mycket utbredd epidemi. Men det är oklart om grisar är en del av problemet.
Den amerikanska tidningen The Salt Lake Tribune tar upp frågan om fågelinfluensan och grisar. Där säger chefsöverläkare John Burke, vid LDS sjukhuset i Salt lake City, att de människor som smittats i Turkiet har haft tät kontakt med fåglar. Fåglarna har smittat med bestämda virustyper.
Enligt John Burke har det förekommit flera utbrott av fågelinfluensan i Sydostasien. Där finns områden med många uppfödare som har små besättningar och där människorna lever tätt inpå grisar, höns och andra djur. Där kan bli en våldsam utveckling av influensavirus. Källa:MaskinBladet /NilsUSA ökar beredskapen mot fågelinfluensa
USA ökar sin beredeskap mot fågelinfluensan genom att bevilja 91,4 miljoner dollar till förebyggande insatser. President Bush lancerade en strategi för bekämpning i november. Därmed kan en intensivare övervakning verkställas och samtidigt öka bistånd och rådgivning till länder, som är berört av fågelinfluensan.
Lantbruksminister Mike Johans förklarar att pengarna gör lantbruksministeriet i stånd till att samarbeta med internationella partners med hänsyn till teknisk assistans. Mängden djurvaccin ska ökas med 40 miljoner doser och man ska fortsätta forskning och utveckling av vacciner. Det ska också bli en bättre övervakning och registrering av fåglar. I USA finns ett tätt samarbete mellan lantbruks- hälso- och inrikesministeriet och intressenter i industrin för att förbättra beredskapsplanerna, om de smittsamma typerna av fågelinfluensa skulle bryta ut. Källa:MaskinBladet /Nils

Genmodiferad gröda ger allergiska reaktioner
I Indien odlas genmodifierad bomull. Bomullen är utvecklad av Monsanto. Men det har visat sig att odlingen slagit totalt fel. I hela Indien. Detta har drabbat odlarna oerhört hårt, eftersom de blir utan skörd. Flera av odlarna har begått självmord, enligt engelska organisationen GMWatch.
Indiens lantbruksminister gör en undersökning om möjliga orsaker till att bomullen slagit fel. Djur och människor som varit i kontakt med den genmodifierade bomullen har fått allergiska reaktioner. Källa: MaskinBladet
Kommentar: Det är beklämmande om djur och människor får allergiska reaktioner efter kontakt med genmodifierade växter. Vad händer vid användning av genmodifierade grödor i djurfoder? Det är tillåtet från årsskiftet för Swedish Meats producenter! Även importerat kött är troligen producerat med genmodifierade grödor i djurfodret.
Jag har sett bilder på genmodifierade smågrisar där några knappt liknade grisar. Vart är vi i så fall på väg? /Nils
Zink tillbaka till danska grisar igen
Danska Fødevarestyrelsen har gjort en ändring i bestämmelserna, som gör att zink kan blandas in i foder till avvänjningsgrisar de första 14 dagarna efter avvänjning, efter veterinärordination. /LG

Agenda
Skaraborgs smågrisuppfödare har årsmöte 24 januari
Skaraborgs Smågrisproducenters Intresseförening har årsmöte i 24 januari kl 18.00 i Scan-Hallen, Skara. Märks det att vi märker våra grisar i EU, är kvällens tema. Det handlar alltså om djurmärkning och journalföring. /LG

Alnarps Grisdag 18 januari vid Alnarp
18 januari kl 9 – 15.15 anordnar JBT/SLU Alnarps Grisdag i nya alnarpsaulan i samarbete med Partnerskap Alnarp och Skånes Grisproducenter. Temat är Att bygga för grisar, byggnadsplanering och djurflöde. Konferensavgift 200 kr inkl kaffe, lunch och dokumentation. Anmälan helst via epost till
monica.johannesson@jbt.slu.se, annars 040–41 50 98 senast 13 januari. Sprid gärna informationen om Alnarps Grisdag vidare! Mer info: www.jbt..slu.se

Företagsnytt
Camilla Sandenskog vd för Svenska Ägg
Camilla Sandenskog började som vd vid Svenska Ägg vid nyår. Hon är agronom och kommer närmast från en tjänst som produktchef vid Swedish Meats och har tidigare jobbat på Ekokött och Hushållningssällskapet i Uppsala. /LG

Danish Crowns informationschef slutar
Gudrun Andreasen slutar sista februari som informationschef vid Danisch Crown, där hon jobbat sedan 15 år. Danish Crown anställde i fjol ny chef för kommunikationsavdelningen, Anne Villermoes. /LG

Största norska företagen för kött och ägg fusionerar
Gilde Norsk Kjøtt ska fusionera med Prior och heta Gilde Prior BA. Gilde slaktar och förädlar gris, nöt och lamm och Prior slaktar fjäderfä och säljer ägg. Båda företagen är bondeägda och är Norges mest kända varumärken. Beslut tas vid årsmötena 25 april.
Den globala konkurrensen efter WTO-förhandlingarna är orsaken till fusionen. För en tid sedan meddelades att Danske Slagterier går samman med fjäderfänäringens topporganisation. /LG

Swedish Meats och Schenker planerar logistikcenter i Linköping
Swedish Meats planerar bygga ett nytt logistikcenter i Linköping i samarbete med Coldsped Schenker. Förprojektering och detaljanalys påbörjas omgående. Syftet är att teckna ett avtal i halvårsskiftet 2006 avseende uppförande av ett logistikcenter som ska kunna hantera hela Swedish Meats volym till detalj- och storhushållmarkanden i Sverige på cirka 135 000 ton gods per år. Det motsvarande 300 miljoner konsumentförpackningar. Källa: Pressmeddelande. /LG

Rättelse
Danish Crowns styrelse omvald
I torsdagens @-GRIS nämnde jag en del namn som angavs vara Danish Crowns styrelse: Det var fel, de nämnda personerna var valda till Danish Crowns koncernforum, varifrån styrelsen hämtar namn för val till olika förtroendeposter.
Här är de rätta namnen på koncernstyrelsens 22 ledamöter, som alla omvaldes, 16 valda av medlemmarna och 6 av medarbetarna (därav 1 utan rösträtt): Niels Mikkelsen, Hjerm, (ordförande), Bent-Claudi-Lassen, Båring, (v ordf), Jens Lorenzen, Hviding, John Brædder, Grænge, Erik Larsen, Dalmose, Niels Jacob Hansen, Hæstrup, Hjørring,
Per Frandsen, Skærbæk, Peder Philipp, Ribe, Kaj K Larsen, Øster Vrå, Bjarke Christiansen, Vestervig, Asger Krogsgaard, Ringkøbing, Hans K Hansen, Juelsminde, Erik Bredholt, Skødstrup, Per Højgård Andersen, Odder, Karl Kr Andersen, Simested, Peder Damgård, Gråsten, samt medarbetarvalda Leo Christensen, Herning, Hans Søgaard Hansen, Faaborg, Jørgen H Rasmussen, Hornsyld, Jens Pedersen, Skive, Søren Tinggaard, Assentoft, Torben Lyngsøe, Karrebæksminde (observatör). Läs mer: http://www.danishcrown.dk/page431.asp
/LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

Ladda ner PDF här! Ger bäst pappersutskrift!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF, om du önskar. Vill du ha snygga utskrifter på papper är vägen över PDF enkelt och bra alternativ.