Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris.html
Kurs i ekologisk gris-produktion:
Reproduktion och Rekrytering
Tid: torsd. 9/2 kl 12 – 17.30, fred. 10/2 8.30-12
Plats: Sunnersta Herrgård, Uppsala (nära Ultuna) www.sunnersta.mygiicms.com
Gemensam lunch och middag för dem som önskar, samt övernattning bokas vid anmälan.
Program:
Dag 1: Reproduktion och brunstproblem
Dag 2: Rekrytering och gyltproduktion
Medverkar gör lantbrukare, rådgivare och forskare med erfarenhet av ekologisk grisproduktion.
Anmälan (bindande) senast torsdagen den 2 februari via www.kompass.lrf.se (utbudskod 4273) eller fax 0501-60 58 20.
Frågor till Sylvia Persson 0501-60 58 38, 070-696 87 02, sylvia.persson@o.lst.se eller Maria Alarik 018-56 04 07, 070-661 69 20.
Kursen finansieras inom landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfri. Ev övernattning samt förtäring betalas av deltagarna.
Nyheter
Sverige vill ha högre krav på djurhälsa i EU
Gemensamma djurhälsopolitiken i EU behöver en högre ambitionsnivå än tidigare. Det kräver svenska regeringen i ett brev till EU-kommissionen inför översynen av djurhälsopolitiken som nu påbörjas.
Det svenska ställningstagandet har undertecknats av jordbruksminister Ann-Christin Nykvist efter samråd med flera organisationer, t ex LRF, Sveriges Veterinärförbund, Sveriges Grisproducenter, Sveriges Nötköttsproducenter och Svensk Fågel.
Sverige har stränga regler både vad det gäller djurhälsa och vad det gäller säker mat och Sverige driver i EU i flera sammanhang att de gemensamma reglerna ska närma sig de svenska. /LG

Noteringsförändringar inom Swedish Meats under året
-Det finns inga formella beslut om att lägga om betalningsstrategin för slaktsvin till högre veckonotering och lägre avtalstillägg, men det är en sund riktning som vi vill medverka till, säger Swedish Meats vd Åke Modig. Flera slakterier har ju redan genomfört förändringar, så trenden är ju klar.
-Vi har många kontrakt ligger ute, vi vill se hur marknaden utvecklar sig och inte minst är det en fråga om hur de flesta vill ha det. Ju större opinionen är för en omläggning, desto mer sannolik är en förändring.
-Vi är positiva till mer genomskinlighet i betalningssystemet, säger han. Idag får vi ingen riktig möjlighet till jämförelser av slakteriernas betalningsförmåga förrän vid årets slut.
-Jag kan inte sätta något datum för förändringen, utan ser den som en process som sker över tiden. Många kontrakt går ut vid årsskiftet.
Per Olof Dahlberg, Dahlbergs Slakteri, Brålanda, har liknande syn på ändringen.
-Vi har kontrakt som löper och som måste anpassas. Det naturliga är att göra ändringarna när kontrakten går ut. /LG

Positivt resultat i Swedish Meats, men ingen utdelning
Vid Swedish Meats styrelsesammanträde i januari diskuterades bl a fjolårets resultat.
-Det är inte mycket pengar att dela ut i efterlikvid, säger vd Åke Modig. Vi har stora kostnader för personalreduktion 2006, som beslutats 2005, och dessa bör vi reservera pengar för. Vi står även inför stora investeringar. Det ser därför inte ut att bli någon efterlikvid.
-Vi kommer att låna till beslutade investeringar på öppna marknaden, utan att ha LRF i ryggen, som var tänkt. Det är sannolikt inga problem, men räntekostnaderna blir högre.
-För att trygga en långsiktig finansiering är företagsformen betydelsefull. Vi jobbar med högsta prioritet på den frågan. Vi har en tro på att få in externt kapital, från både medlemmar och externa finansiärer.
-Vad gäller parnerskap med internationella slakterier ska inget alternativ uteslutas. Partnern finns säkert bland de tidigare uppräknade, men formen för samarbetet kan det finnas många varianter på. Det behöver inte vara fusion.
-KLS-förslaget är fortfarande ganska löst formulerat och kan beskrivas som ett ramförslag. Dialogen fortsätter. Vi räknar med att kunna lägga fram ett mycket mer konkret förslag inom kort, säger Åke Modig. /LG

Många hundra danskar har jordbruk utomlands
Officiellt kan man räkna till 400 danska lantbrukare som driver lantbruk utomlands, men det kan vara flera hundra ytterligare. Ofta driver man grisproduktion.
-Det är som en röd epidemi, säger avdelningschef Knud Simonsen, Landscentret i Skejby. Det finns snart inte en landboforening eller bank, som inte hållit informationsmöten om utlandsinvesteringar. Vi får kännedom om projekt varannan, var tredje dag. /LG

Japan stänger för USA-kött igen
Japan fruktar att man fått en sändning nötkött från USA som kan ha innehållit resterna av ryggrad. Den har högre risk för BSE-smitta. Som en följd av fyndet har Japan åter stängt gränserna för import av amerikanskt nötkött. Källa: Börsen. /LG

Köttsvindeln med dansk köttexport till Japan har nått Folketinget
Danish Crown har avskedat de ansvariga för köttimporten i Japan, som varit inblandade i fusket med de japanska tullreglerna. Historien är emellertid inte slut ännu. Ett par medlemmar i danska folketinget vill att även regeringen gör en utredning.
Källor säger dessutom att fusket med japanska tullreglerna varit utbrett. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Priserna på kycklingkött sjunker

I Sverige har inte konsumtionen av kyckling minskat p g a fågelinfluensan, men i Italien, Spanien, Frankrike och Grekland sjönk konsumtionen redan i höstas. I Italien har den gått ned med 40 % och i vissa landsdelar ända upp mot 80 %.
Detta har in sin tur tryckt ned priserna på europamarknaden och ännu billigare kyckling än tidigare kommer nu till Sverige. I lågprisbutikerna kan man hitta frysta danska kycklingklubbor för 9.90 kr per kilo. Källa: DN. /LG

Uppsala vill ha fler grisar till bussarna
Uppsalabuss vill ha mer gas till sina bussar, men grisarna till Swedish Meats slakteri i Uppsala minskar i stället för att öka och därmed minskar slaktavfallet som rötas till biogas. Då räcker inte biogasen till de 44 biogasbussarna, utan måste köras på diesel. Fyra nya bussar tas i drift i dagarna, men sedan är det stopp.
Kommunen avser att bygga om hanteringen av hushållsavfall för 15 mkr för att få material till rötningen som kan ersätta den minskade grisslakten. Källa: UNT. /LG

Ängelholm vill värma med Biomal
Ängelholms kommuns politiker har varit på studiebesök i Karlskoga värmeverk och fått upp ögonen för Biomal, det malda köttavfallet med bl a riskavfall från slakterierna. En redan beställd panna ska kompletteras för 3 mkr för utnyttja köttsoppan. /LG

För många danska grisbesättningar nära bebyggelse
300 – 500 danska grisbesättningar bör flyttas till områden där de stör mindre. Det menar danska Landbrugsraadets ordförande Peter Gæmelke. De bör slita ner anläggningarna och sedan bygga nytt på annan plats.
Han sa också att regeringen bör hjälpa till med utvecklingspengar, så ett tekniskt genombrott på gödselområdet säkras. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Företagsnytt
Styrelseledamot i Swedish Meats blir ny vd för Lithells
Christer Åberg har utsetts till ny vd för Lithells AB från 1 april. Han är 39 år och har de senaste 15 åren arbetat vid Unilever i nordiska länder, Mellan Östern och Europa, bl a som vd för Unilever Home & Personal Care Nordic med ansvar för Sverige, Finland och Danmark.
Lithells har 1 200 anställda omsatte 310 milj euro 2004. Källa: Pressmeddelande.
Kommentar: Christer valdes vid Swedish Meats årsstämma i fjol in som extern styrelseledamot, ett uppdrag som han nu förmodligen lämnar. Han är således väl förtrogen med den svenska slaktbranschen.
Den andre externe ledamoten i Swedish Meats styrelse har också fått nytt jobb. Lars Idermark är numera vd för KF i Sverige och har nu ett kundförhållande till Swedish Meats. Han kan också förväntas fundera på fortsatt engagemang. Styrelseledamoten Brita Andersson tänker bli politiker och har avböjt omval. /LG

Lars-Gunnar Höglander tf vd vid Sveaverken
Magnus Arbell har esatts med Lars-Gunnar Höglander som vd vid Sveaverken, Katrineholm, dock endast som tillförordnad.
Simias verksamhet inom grissektorn är som bekant mycket turbulent och Skiold har sagt upp avtalet om Datamix och startat egen verksamhet från nyår i Sverige och tagit över de flesta säljarna.
Det är f n oklart om hur Simias framtida organisationen ska se ut.
I alla händelser tillverkar Sveaverken bl a ventilation, utgödslingar och larmutrustning för grisproduktionen, som på något sätt ska marknadsföras även i Sverige. /LG

Klart med fyra nya Skiold-kontor
Förra måndagen blev det klart med bemanningen av ytterligare fyra Skiold Datamix-kontor. Namnen är inga överraskningar, det är de som personer som redan tidigare sålt Datamix och annan utrustning hos Simia. Några var på plats i Skiolds monter vid Agromek.
-Vi fortsätter våra jobb som tidigare, men nu anställda direkt av Skiold i Danmark, säger Ulf Eriksson, Halmstad. Våra kunder kommer inte att märka särskilt stor ändring.
-Det blir i dagarna även klart med svensk faktureringsadress och övriga företagsformaliteter, säger Ulf. /LG

Ny 2 vice ordförande i Danish Crown
Danish Crowns styrelse har konstituerat sig. Niels Mikkelsen omvaldes som ordförande och Bent Claudi Lassen som 1 vice ordförande. Erik Bredholt nyvaldes till 2 vice ordförande. /LG

Agenda
ScandBuild byggmässa i Köpenhamn 17 – 19 april 2007
ScandBuild är byggbranschens stora mässa. Den hålls nästa gång i Bella Center i Köpenhamn 17 - 19 april 2007, alltså om drygt ett år. /LG

Ladda ner PDF här! Ger bäst pappersutskrift!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF, om du önskar. Vill du ha snygga utskrifter på papper är vägen över PDF enkelt och bra alternativ.

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

@-GRIS 20 januari 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar.
Tryck för senaste uppdatering här!
Senaste uppdatering 26 januari 14.00
Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

OBS! Fakturera dig själv för GRIS i år!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Senaste nytt
Swedish Meats slaktsvinspris oförändrat vecka 5
Swedish Meats slaktsvinspris är oförändrat även vecka 5. Därmed väntas inga stora förändringar på svenska grismarknaden.

Danska slaktsvinspriset upp ytterligare 20 danska öre
Det danska slaktsvinspriset höjs även nästa vecka med 20 danska öre, 25 svenska, till 8,50 dkr, drygt 10.60 skr. Även suggorna höjs 20 öre till 6,20 dkr, 7,75 skr. Smågrispriserna höjs också.

Kylan höjer slaktsvinspriserna i Europa
Det finns flera faktorer som höjer grispriserna i Europa f n: Ökad efterfrågan på griskött, kylan, exporten och fågelinfluensan. Det gjorde att priserna gick upp i veckan och att fler höjningar väntas.
Efterfrågan på griskött har ökat senaste dagarna, samtidigt som utbudet är fortsatt lågt och t o m fallande. Italienska grispriset gick upp hela 10 cent, ca 95 öre, och belgiska 9 cent. Orsaken till det måttliga utbudet av slaktsvin anses bero på kylan. Det har varit upp till 34 minusgrader både i Tyskland och andra länder och det är väldigt dyrt att tömma stallarna och hålla dem varma på annat sätt.
Exporten ser också bra ut till östra Europa och det spekuleras även i ökad efterfrågan på griskött p g a fågelinfluensan. I en del länder har konsumtionen av fjäderfäkött fallit kraftigt. Källa:ISN.
Kommentar: Om alltför många låter slaktsvin går kvar för att hålla stallarna varma, bör det rimligtvis finnas risk för ökat utbud av både tyngre och flera slaktsvin längre fram. /LG

Grispriserna vecka 4
Danska grispriset återgår till 8,30 dkr på måndag, tyska priset upp 5 cent till 1,42 euro
Tyska slaktsvinspriset har åter vänt uppåt, som man hoppades förra veckan, och höjs på måndag med 5 cent till 1,42 euro. Suggorna höjs också, till 1,06 euro. Danska slaktsvinspriset går upp 20 danska öre, dvs lika mycket som det sänktes med den här veckan.
Därmed förbättras möjligheterna avsevärt att behålla dets svenska priset. Det ska noteras att svenska priset inte följde med vid senaste tidens sänkningar, vilket kanske delvis ska förklaras av Swedish Meats förbättrade ekonomi.
Futurepriserna i Hannover fortsätter uppåt för de närmaste månaderna.

Ingen ljusning för dom som väntar på smågrisar
Underskottet på smågrisar fortsätter vara stort och det syns ingen ljusning. Det är kallt i stallarna och man vill helst ha grisar i stallarna som värmer. P g a kylan är det inte lätt att importera.
Ugglarps höjde smågrispriset till samma som SLP denna vecka och i Tyskland gick smågripriset upp hela 3 euro för en 28-kilosgris, dvs 1 kr per kg. Priset gick även upp i Danmark.

Europeisk vändning på gång
Vändningen av grispriserna i Tyskland väntas följas av uppgång i fler länder. Bottenläget förra veckan var tydligen en överreaktion och det finns inga stora utbud av grisar som trycka prisnivån. Det spanska priset hålls uppe av ett avtal som träffades före jul om fruset pris fyra veckor.
Priset väntas fortsätta uppåt i Tyskland och Holland. Det finns upptendenser i flera länder och fågelinfluensan har en positiv påverkan på grispriserna. Källa: ISN.

@-GRIS drabbades av snöstormen
Jag var på Agromek förra veckan och reste hem på torsdagskvällen för att vara hemma på fredagen. Men vädergudarna ville annorlunda och jag kom hem ca 27 timmar försenad, på fredagsnatten.
Danmark och Sydsverige drabbades som bekant av snöoväder och underkylt regn, varför flygen ställdes in. Jag övernattade tillsammans med många andra på Billunds flygplats på Jylland, där man delade ut liggunderlag och filtar och erbjöd plats på golvet i terminalens cafeteria bland stolar och bord.
@-GRIS blev därmed ganska fattigt på uppgifter under fredagen. Det som fanns lade jag ut på länken på fredagsnatten, en del på söndagen och resten kommer idag. Som måndagsbrev!
Jag hoppas problemen inte ska återkomma för ofta, men under resor blir det lätt störningar. Jag försöker lägga ut tillgängliga uppgifter på länken för uppdatering när jag har möjlighet. /LG


Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 4.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,20 12,20
SLP 70–94,9 12,40 12,40 12,40 12,40 11,00
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 *12,20 11,00 11,00
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-92,9** 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,30
*1,20 kr är flyttade från avtalen till grundnoteringen.
** Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det är bra att danskarna åter höjer slaktsvinspriset efter endast en veckas sänkning. Kan vi hålla 11 kr är det en bra nivå så här års. Jag tror på ett ganska stabilt avräkningspris i år.
-På grisköttsmarknaden är det överskott av allt. Endast för produktionskött är det balans.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Charken visar åter positiv trend och försäljningen av chark har ökat under veckan. Detaljerna är oförändrade sedan förra veckan.


SLP
Peter Johansson: -Försdäljningen är fortsatt bra och det är inget bekymmer med några produkter.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen går rätt hyfstat, problemet är kotletter och revben.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden är oförändrad från förra veckan.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden är typisk för årstiden. Efter en period då konsumenterna ätit mycket skinka och helt kött, äter man nu mer malda produkter. Det sätter prägel på efterfrågebilden.

Danish Crown
Det var lite bättre tongångar på de tyska och italienska marknaderna under veckan, medan de övriga marknaderna var oförändrade. Totalt sett var det nästan oförändrad prisnivå.
Priset på bog var stigande, medan marknaden för övrigt produktionskött var lugn. Baconmarknaden var lugn och det väntas i stort sett oförändrad prisnivå för februari.
Efterfrågan från Ryssland och Centraleuropa är god. Den japanska marknaden är fortsatt åtrhållsam p g a stora lager i Japan.

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 5 v 4 v 3
10,12 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,50 8,30 8,10
23,58 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,16 20,16
11,58 Österbottens 76–92 euro - 1,22 1,22
12,60 Snellman 78–105 euro - 1,33 1,33
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
16 jan grundpriser euro euro euro euro euro
10,69 Frankrike - 1,130 1,091 1,145 1,192
12,79 Tyskland 1,420 1,370 1,370 1,370 1,470
9,34 Belgien - 1,040 0,970 1,000 1,120
9,57 Italien - 1,135 1,065 1,025 1,025
17 jan korrigerade
13,03 England 1,396 1,396 1,280 1,466 1,466
13,02 Spanien 1,418 1,395 1,395 1,395 1,395
13,00 Italien 1,494 1,392 1,354 1,335 1,323
12,29 Tyskland 1,366 1,316 1,276 1,316 1,413
12,14 Österrike 1,360 1,300 1,466 1,320 1,420
11,95 Holland 1,338 1,280 1,241 1,289 1,367
11,95 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
11,76 Frankrike 1,326 1,260 1,302 1,357 1,375
11,60 Belgien 1,329 1,242 1,242 1,279 1,403
11,10 Danmark 1,216 1,189 1,216 1,256 1,256
13,53 Tjeckien 1,416 1,449 1,468
11,39 Polen 1,182 1,220 1,270
12,41 Irland 1,329 1,329 1,329 1,329
11,86 Portugal - - 1,270 1,618 1,618
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 3 v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Jan 1,428 1,396 1,396 1,360 1,378 1,402
Feb 1,477 1,463 1,452 1,421 1,420 1,426
Mars 1,480 1,463 1,438 1,419 1,420 1,422
April 1,473 1,456 1,435 1,416 1,415 1,418
Maj 1,490 1,471 1,443 1,418 1,420 1,424
Juni 1,475 1,475 1,448 1,428 1,426 1,430
Juli 1,461 1,449 1,420 1,400 1,390 1,381
Aug 1,453 1,453 1,425 1,395 1,390 1,390
Sep 1,440 1,440 1,400 1,390 1,390 1,390
Okt 1,389 1,389 1,400 1,375 1,375 1,375
Nov 1,385 1,385 1,400 1,370 1,370 1,370
Dec 1,399 1,390
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 16 januari, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58% v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Dahlbergs 140- 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Swedish Meats 140- 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Ugglarps 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00 6,50

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 5 v 4 v 3
7,75
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,20 6,00 5,80
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, E euro - 0,46 0,46
4,39
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
9,90
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - 1,06 -
9,43
ZNVG 23 jan 56 % euro - 1,01 0,95

Valutor
Fredagar idag v 3 v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Pund 13,60 13,62 13,56 13,72 13,84 13,97 13,97
Dollar 7,73 7,71 7,72 7,95 7,96 7,91 7,99
Euro 9,34 9,31 9,34 9,43 9,45 9,47 9,42
Dansk 1,25 1,25 1,25 1,27 1,27 1,27 1,27
Norsk 1,15 1,16 1,17 1,17 1,17 1,19 1,19
Yen 6,70 6,73 6,67 6,76 6,82 6,81 6,62

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 4 v 3 v 2 v 1
Bis Plus,23 kg 17,15 17,15 17,15 17,40
Bas, 23 kg 15,90 15,90 15,90 16,10
Nyavvanda, 9 kg 34,55 34,55 34,55 35,00
KRAV, 23 kg 21,90 21,90 21,90 22,10
KLS
KLS Smågris 17,75 17,75 17,75 18,15
SLP
SLP+ 18,15 18,15 18,00 18,00
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,00 18,00 18,25
Ugglarpsgrisen 17,15 17,00 17,00 17,25
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,60 17,60 17,74 18,03
SwedeHam 16,31 16,31 16,43 16,70
Vita 15,21 15,21 15,33 15,58
Dahlbergs
Särklass D 17,25 17,25 17,40 17,75
Balans i förmedling
Swedish Meats 20 200 20 200 20 200 20 200
Ugglarps Slakteri 1 000 700 700 1 000
Skövde Slakteri 3 000 3070 2000 1 850
SLP 2 000 2 000
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 20 kr/smågris.
-Smågrisbristen är oförändrad.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
241
Basis 7 kg 193 188 182 188 195
416
Basis 30 kg 333 325 317 325 337
247
SPF+Myc 7 kg 198 193 187 193 200
422
SPF+Myc 30 kg 338 330 322 330 342
252
SPF 7 kg 202 197 191 197 204
427
SPF 30 kg 342 334 326 334 346
890
Økologi 30 kg 712 705 699 705 714
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
737
25-kilos** - 630 630 630 630
Snellmans euro euro euro euro euro
579
Grund 30 kg A1* - 61 61 62 62
Tyskland
495
ZNVG 28 kg 23 jan - 56,00 53,00 53,00 -

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg. Balans i förmedlingen.
Norsk Kjøtt **) Noteringsgrunderna ändrade 2006.
Alla större slakterier förlorade slaktvolym 2005
Inte något av de större slakterierna i Sverige kunde öka sin slaktvolym under fjolåret, det visar statistiken från Jordbruksverket och KCF. Totalt gick svenska slakten ned 6,1 % till 3 158 984 slaktade grisar. Antalet slaktade grisar är lägre än 2001 och enligt ATL den lägsta på 39 år.
-Det är nu inte frågan om att öka slaktvolymerna, utan att minimera slaktminskningen, sa Per Olof Dahlberg idag, som gladde sig åt att endast ha minskat slakten med 2,4 %.
Det är dock svårt att med ledning av statistiken tala om vilka som är stora förlorare och mindre förlorare, eftersom det förekommer legoslakt och samarbete över slakterigränserna. Flera slakterier slaktar mer eller mindre åt varandra, tidvis, även kooperativa och privata, så siffrorna om volymförlusterna ska tas med viss nypa salt. Ett slakteri som haft mycket legoslakt ett tidigare år, kan ha köpt in nästan lika många grisar i år, men har tappat legoslakten, osv. Dalsjöfors har minskat 34,2 %, Ginsten 3,9, Skövde 8,5, SLP 13,2, Ystad 18,2, Ugglarp 15,6, Swedish Meats 2,9 och KLS 3,6 %. Siljans Chark har ökat 1,3 % (2004 690 %).
Siffrorna säger inte heller något om ekonomisk utveckling, eftersom överköpen av framför allt stora besättningar förra året, kostade stora avtalstillägg. Å andra sidan kan marginalgrisen i slakten vara stor, eftersom det är dyrt att ha låg beläggning och framför allt inte kunna leverera de volymer som köttkunderna efterfrågan.
Det är inte heller lätt att fastställa hur stor slakt som är kooperativ eller privat, när man både samarbetar och köper in varandra. Swedish Meats och KLS har 59,7 resp 7,1 % av svenska slakten och Nyhlens och Siljans Chark (med Swedish Meats som delägare) har 2,1 %. Privatslakten i övrigt, inkl Swedish Meats-ägda SLP, har 30,7 %. Källa: KCF och Jordbruksverket.
Kommentar: Inte heller ser det ut att bli bättre 2006, eftersom semineringarna inte ökar. Bristen på smågrisar är snarare på väg mot ökning, än minskning. Framtidstron finns hos grisuppfödarna, investeringsviljan finns, säljarna av stallar och utrustning jobbar som slavar med projektering, men de politiska förutsättningarna för smågrisproduktion finns inte. Utan smågrisar blir det inga slaktsvin att slakta.
Så länge inte någon som styr Sverige gör något, så flyttar fler och fler grisar ut ur landet och produceras till EU-regler, det visar ovanstående statistik. Kan ingen få jordbruksministern och regeringen att röra på sig? Kan vi inte alliera oss med hästfolket!!? Dom som tydligen har makt och kan få klara besked på dagar, där samma problem tar år för grisproduktionen! /LG