Nyheter
550 nya smågrisar från Finland
Swedish Meats har importerat ytterligare 550 smågrisar från Finland och de placeras i norr inom Nyhléns & Hugosons. Kostnaden är något högre än i Sverige inkl avgifter för förmedling och frakt.

Allt foder med polskt rapsmjöl värmebehandlas
-På fyra gårdar i Skåne har hittats fynd av salmonella i foder från Lantmännens Åhus-anläggning. På en femte gård har hittats fynd av salmonella i lymfkörtlarna vid slakt. Den kan ha samband med Åhus-leveranserna. I ett sjätte fall har man hittat ”vår” salmonella i foder och träck. En sjunde gård med salmonella är utan synbar knytning till de andra fallen. Gårdarna är spärrade.
-Det är alltså en komplicerad bild av salmonellafallen i Skåne, säger Kjell Larsson, Lantmännens foderdivision. Salmonella har inte hittats just i det utpekade rapspartiet, trots misstankar, men väl finns ett samband med en bestämd leverantör i Polen.
-Detta gör att alla råvaror som lastats ut från den polske leverantörens kaj, kan ha smitta. Alltså även andra utlastade partier, eftersom samma utrustning använts. Därmed berörs även andra foderfabriker, som köpt råvaror av samma leverantör.
Jordbruksverket har bestämt att allt foder som varit i kontakt med rapsmjöl från den aktuelle polske leverantörens utlastningsutrustning i fortsättningen ska värmebehandla fodret. Det gäller även andra foderfabriker.
-Åhusanläggningens grisfoderlinje är nu stängd för sanering och grisuppfödare får foder från Helsingborg, Falkenberg och ev Kalmar, säger Kjell. Eftersom fodret pelleteras och krossas får det en annan konsistens (blir tjockare) i blötfodertrågen, vilket jag hoppas inte ska vålla för stora besvär.
Jordbruksverket ska nästa vecka ta prov på ytterligare 20 slumpvis utvalda gårdar. Finns salmonella på någon av dessa, ska provtagningen ökas ytterligare. /LG

Oro för krav på värmebehandling av foder
Det senaste utbrottet av salmonella vid Lantmännens foderfabrik i Åhus och ev smitta i allt rapsmjöl från den polske leverantören har föranlett Stig Widell, Jordbruksverket, att ta upp frågan om värmebehandling av allt grisfoder, som nu sker till fäderfä. Frågan har väckt stor oro bland hemmablandare och mindre fodertillverkare, som inte kan värmebehandla foder. De stora foderfabrikerna kan få monopol på fodertillverkning, menar man.
-Mot bakgrund av att det är andra gången salmonella sprids i större omfattning via foder från en foderfabrik måste vi intensifiera arbetet med vilka regler som ska gälla i framtiden. Målet måste vara att djurhållarna ska kunna känna sig trygga med att färdigfoder ska vara fritt från smitta, säger Stig Widell i ett meddelande.
-Vi har anledning att sätta oss ned och diskutera den här frågan, säger Kjell Larsson, Lantmännen. Vi vill inte ha en generell regel om värmebehandling. Men vi har ett problem att finna säkra leverantörer, som inte råkar ut för salmonellaproblem. I Norden finns endast Karlshamn i Sverige och en fabrik i Norge. Deras kapacitet räcker inte till våra behov. Vi måste kunna köpa från fler leverantörer för att säkerställa djurens proteinbehov, säger Kjell. /LG

Atria och HK ska samarbeta, om kalkonerna
Atria har 38,6 % marknadsandel för färskt kalkonkött och HK Roukatalo har 17,9 % och är de två största aktörerna i Finland. Verksamheterna gör förluster. Importen har 16 % av marknaden.
Genom att samarbeta kan man höja kapaciteten och sänka enhetskostnaderna. Det förbättrar det inhemska konkurrensläget jämfört med importerat kalkonkött. Finska slakten av kalkon är 14 milj kg. Källa: Pressmeddelande. /LG

KLS beslutsunderlag om fusion klart 15 februari
KLS styrelse räknar med att ha ett beslutunderlag att lägga fram för medlemmarna 15 februari, vad gäller att ta ställning till en ev fusion med Swedish Meats. Bl a har man då fått klarhet i Swedish Meats intentioner vad gäller bolagiseringen och internationell partner, förädling utomlands, vem som ska betala frakten för slaktgrisarna till slakteriet, osv. Det säger KLS ordförande Mats Olsson i ett brev till medlemmarna. 15 februari har KLS bokslutssammanträde.
-Våra förhandlingar funkar bra nu, säger Mats Olsson idag. Dvs det är helt tyst utanför våra samtalsrum och inga inlägg i massmedierna.

KLS har fler samarbetspartners att välja på
I brevet till medlemmarna säger Mats Olsson att det i samband med Swedish Meats bud till KLS uppenbarat sig ytterligare vägar till samarbete.
-Vi har sedan hösten 2004 varit öppna för att samarbeta med en partner, men har inte tidigare hittat någon lösning. Nu har nya lösningar dykt upp och dessa förutsättningar bättre än någonsin, varför även dessa möjligheter måste tas i beaktande.
KLS årsstämma hålls 25 mars.

Fraktfrågan är död, säger Johan Andersson
Ska den enskilde leverantören betala infrakten till slakteriet, eller ska frakten betalas gemensamt av alla medlemmar, oavsett var de bor? Det är en fråga som dykt upp, först i diskussionen om Swedish Meats bolagisering, sedan i samband med den ev KLS-fusionen. Magnus Lagergren har även diskuterat frågan i grismötessammanhang och Johan Andersson har ventilerat frågan vid ett möte i Småland före jul.
-Vi har haft uppe diskussionen, men frågan är nu död, säger Johan Andersson, Swedish Meats. Vi anser den inte aktuell längre.
-Det viktiga är att kunna fylla en bil. Avståndet till slakteriet har mindre betydelse, åtminstone i Syd- och Mellansverige. /LG

Rättelse
-32,6 % rätt siffra för Dalsjöfors
Jordbruksverket har i sin hantering av inrapporterad statistik missat viss information från Dalsjöfors Slakteri. En veckas rapporterad slakt fanns inte med i statistiken. Rätt siffra för Dalsjöfors är 32,6 % minskad slakt.
-Minskningen av vår slakt 2005 beror på att vi 2004 hade en betydande legoslakt för KLS och även Skövde Slakteri, förklarar Per-Åke Larsson. Den hade vi inte 2005. Med den lilla slaktandel vi har av svenska grisslakten, blir förändringssiffrorna stora. /LG

Företagsnytt
Sveaverkens nye vd: Vi ska fortsätta sälja utrustning till svinstallar!
-Sveaverken ska fortsätta sälja stallutrustning till grisproduktionen, vi blir kvar på marknaden, trots det som hänt. En ny effektivare organisation ska skapas och nya säljare ska anställas. Det säger Sveaverkens tf vd Lars-Gunnar Höglander. Jag kan ännu inte tala om hur den framtida organisationen ska se ut och vilka produkter som ska säljas, förhandlingar pågår. Det är inget klart om t ex blötutfodring. Vi har ju bl a en del egna produkter som ska ut på marknaden.
-Jag har fått till uppgift att se över hela Sveaverkens organisation, inte bara den grisrelaterade verksamheten. Vi ska göra en effektivare och lönsammare organisation.
-Simia har haft en rad ekonomiskt dåliga år och jag skulle aldrig ha tillåtit detta pågå om jag suttit som vd. Då har förändringarna skett för länge sedan, säger Lars-Gunnar Höglander. Det kanske är lika bra att det som skett har skett, tillägger han.
-Nu går ägarna in med nya pengar för att täcka förlusterna. Det har de inte gjort om de inte tror på företagets framtid. Alla vet att konkurrensen hårdnar och att vi måste vara duktiga, säger Lars-Gunnar.
Lars-Gunnar Höglander arbetar för konsultföretaget Sevenco KB, Stockholm. /LG

Ugglarps resultat 12 mkr 2005
För ett par år sedan var Ugglarps Slakteri en hårsmån från att säljas till Swedish Meats. 2005 blev resultatet 12 mkr för Ugglarps-koncernen och det väntas bli ännu bättre 2006. Det var tur att du inte sålde, Tommy Olsson!
-Det tycker jag med. Vi har nu vind i seglen igen och alla tre verksamhetsgrenarna går med vinst. Jag är nöjd, säger Tommy.
-Det vände 2004, då det blev 0-resultat. Sedan har det gått stadigt bättre. Vi har bra utveckling för alla tre anläggningarna nötslakt, grisslakt och förädling. Thomas Olander är stark på marknaden och får många nya affärer. Vi har en bra anatomisk balans i försäljningen och säljer allt. Vi använder även kalkon i förädlingen, men där samarbetar vi med Ingelstad Kalkon.
-Den senaste investeringen i ny skivmaskin är igång och har hög beläggning. Snart väntar nya investerinar. SLPs försäljning till Swedish Meats har inte varit till nackdel för oss, säger Tommy Olsson. /LG

Peter Johansson ansvarig för SLPs styckning
SLPs vd Peter Johansson tog från årsskiftet över ansvaret för SLP-Pärsons styckning. Jan-Peter Pärson, som tidigare hade ansvaret, är fortsatt koncernchef och ansvarig för charken.
-Det är ingen stor organisationsförändring, säger Peter Johansson, utan mer en förändring som syftar till lite nytändning bland medarbetarna, samtidigt som jag får mer överblick över produktionen och Jan-Peter får mer tid för charkproduktionen. /LG

Danske Slagteriers förre vd har fått nytt jobb
Anne Birgitte Lundholt, som fick gå från vd-jobbet i Danske Slagterier för ett halvår sedan, har fått nytt jobb om kommunikationsrådgivare vid Kreab. Kreab är ett företag med kontor i flera länder, bl a Stockholm, som ger råd om kommunikation till företag, myndigheter, politiker, m fl. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Agenda
Erfa-grupper för grisproducenter och deras anställda
Länsstyrelsen i Västra Götalands län inbjuder konventionella grisuppfödare till upptaktsträffar för att bilda Erfa-grupper. Kom till den upptaktsträff som hålls närmast dig och diskutera vilka ämnen vi ska ta upp! Vi kör så många grupper som det finns intresse för!
16 mars i Balder 1, Valhall Folkets Hus, Skövde,
21 mars i Café Magnola, Bredöl, mellan Nossebro och Grästorp,
23 mars i Spisrummet, Bohusläns Museum, Uddevalla.
Alla träffar hålls 13.30 – 16.
Träffarna finansieras inom miljöprogrammet och är kostnadsfria. Fika finns att köpa. Ingen anmälan behövs! Frågor till Sylvia Persson 0501-60 58 38, 070-696 87 02

LIB 2006 hålls 16 november i Fredericia
16 november hålls LIB 2006 i Fredericia Messecenter, Fredericia, Danmark. Mässans inriktning är lantbruksmaskiner och teknik och arrangör är LandbrugsmaskinImportørernes Brancheforening. /LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 27 januari 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar.
Tryck för senaste uppdatering här!
Senaste uppdatering 2 februari 14.00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt
Oförändrade danska grispriser nästa vecka
Det danska slaktsgrispriset, liksom smågrispriserna och suggpriserna är oförändrade nästa vecka.

O
säkerhet på Europas grisköttmarknad efter dioxinlarmet
I förutom Danmark gick grispriserna i Europa upp i Frankrike, Spanien och Österrike denna vecka. I övriga länder är priserna oförändrade.
Som vi nämnt tidigare är uppfödarna återhållsamma med att leverera slaktgrisarna p g a kylan. Den spanska prishöjningen uppges bero på att man vill ha grisarna kvar i stallarna för uppvärmningen. En förklaring till den kraftiga italienska prisökningen uppges, förutom kylan, vara ökad efterfrågan på griskött under vinter-OS i italienska alperna inom kort.
Utbudet av griskött är begränsat i EU, medan exportmöjligheterna är goda. Tendensen är således fortsatt stabil marknad i Europa, med reservation för vad som händer som följd av den nya dioxinskandalen i Belgien. En möjlighet är att Belgien och Holland för se sin grisnotering sjunka, medan den går upp i andra länder. Källa: ISN.

Tyska smågrisarna upp 2 euro, suggorna 4 cent
Tyska smågrisarna gick upp 2 euro, 18,50 kr, för en 28-kilosgris idag, måndag. Suggorna steg 4 cent, 37 öre. Källa: ZNVG.

Sydkorea stoppade grisköttimporten från Belgien och Holland, 371 besättningar spärrade
Belgiskt fett kontaminerat med dioxin har upptäckts i Holland, vilket i sin tur föranlett Sydkorea att stoppa importen av griskött från Holland och Belgien. Holländska livsmedelsmyndigheten VWA
har funnit dioxinet i foder avsett för grisuppfödning. 96 gris- och kycklingfarmer stängdes i fredags i Belgien och i Holland har 275 besättningar stängda. Kontaminationen är dock av begränsad omfattning och inte i dignitet med den skandal som uppdagades för 7 år sedan. Källa: The Pig Site.
Holländska myndigheter ser än så länge med lugn på utvecklingen, men om även Ryssland följer Sydkoreas exempel, kan situationen bli mycket allvarligare med kraftigt prisfall. Källa: ISN.

Förvaltningsrådet står bakom Swedish Meats styrelses framtidsstrategi
Förvaltningsrådet beslöt på måndagen ställa sig bakom styrelsens framtidsstrategi, som innebär utveckling av ägarformen (t ex bolagisering, som ger nya möjligheter till finansiering och ge delägarna del i företagets tillväxtvärde), sökande efter internationell partner för att göra företaget mindre beroende av svenska marknaden, samt att effektivisera och göra företagsköp för att stärka företaget.
Beslutet idag stämmer väl överens med det som nämnts i debatten och i @-GRIS under senare tid. Källa: Pressmeddelande.

Kalmars grisuppfödare vill ha transportgarantier
Grisuppfödarna i Kalmar län vill ha garantier för att man inte får ökade transportkostnader för grisarna till slakt, om fusionen mellan Swedish Meats och KLS blir av. Ordföranden i Kalmar läns Svinuppfödare, Ingemar Persson, har tillskrivet båda bolagen och framfört detta krav. Källa: Sveriges Radio Kalmar.

Grispriserna vecka 5
Svenska grispriserna oförändrade
Inget slakteri i Norden höjer slaktsvinspriset nästa vecka, men Danmark höjer, liksom i många länder på kontinenten. I Sverige leder Ginsten fortsatt betalningsligan med 12,50 för slaktsvinen och med 7,35 för suggorna.

Danska slaktsvinspriset upp ytterligare 20 danska öre
Det danska slaktsvinspriset höjs även nästa vecka med 20 danska öre, 25 svenska, till 8,50 dkr, drygt 10.60 skr. Även suggorna höjs 20 öre till 6,20 dkr, 7,75 skr. Smågrispriserna höjs också.

Kylan höjer slaktsvinspriserna i Europa
Bakom de höjda grispriserna i Europa finns flera orsaker: Ökad efterfrågan på griskött, kylan, exporten till öststaterna och fågelinfluensan. Det gjorde att priserna gick upp i veckan och att fler höjningar väntas.
Efterfrågan på griskött har ökat senaste dagarna, samtidigt som utbudet är fortsatt lågt och t o m fallande. Italienska grispriset gick upp hela 10 cent, ca 95 öre, och belgiska 9 cent. Orsaken till det måttliga utbudet av slaktsvin anses bero på kylan. Det har varit upp till 34 minusgrader både i Tyskland och andra länder och det är väldigt dyrt att tömma stallarna och hålla dem varma på annat sätt. Energin är dyr i många europeiska länder.
Exporten ser också bra ut till östra Europa och det spekuleras även i ökad efterfrågan på griskött p g a fågelinfluensan. I en del länder har konsumtionen av fjäderfäkött fallit kraftigt. Källa:ISN.
Kommentar: Att låta slaktsvinen gå kvar i stallarna för att hålla dem varma är givetvis en temporär åtgärd. Rimligtvis finns risk för ökat utbud av både tyngre och flera slaktsvin längre fram.

Svenska kronan starkare
Svenska kronan har stärkts mot alla viktiga valutor, mot dollarn 15 öre på en vecka. Euron är 9 öre billigare. Orsaken är tryck mot dollarn, samt väntad svensk räntehöjning.
För grisköttet ger exporten mindre pengar, medan sojan blir billigare. /LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 5.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,20
SLP 70–94,9 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 *12,20 11,00
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-92,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.
OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det är överskott på skinka, som behöver exporteras. Men det är positivt att grispriserna går upp i Europa, då går det att få ut ett högre pris. Vi har haft kampanj på kotlett och därmed är den styckningsdetaljen inget problem för dagen. Men vi har gott om karré. Charkråvaran är i balans.

SLP
Peter Johansson: -Säsongsmässigt är skinkan problem för branschen, men inte för oss som köper in.
-Vi har nu ett projekt där vi går igenom kalkylerna för alla köttdetaljer för att se om vi ligger rätt till i pris.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på och nu är det lönevecka, vilket har betydelse för konsumtionen av kött.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är rätt så bra fart på marknaden. Jämför vi med januari tidigare år, får vi nog gå långt tillbaka för att hitta något år med gynnsammare marknadsläge.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Vi har haft kampanj på kotlett och sålt 12 ton, vilket är mycket. Vi tvingades köpa in från Swedish Meats för att klara efterfrågan. Försäljningsvolymerna har varit över förväntan hela januari.
-Säsongsmässigt är det ingen brist på grisar till slakt.

Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Marknadsläget är en kopia av förra veckan.

Danish Crown
Prisökningar för skinka kan noteras på alla marknader, utom England. Även bog har stigit i pris, särskilt därför att det körs många kampanjer för malet kött. Det mer feta produktionsköttet är mindre efterfrågat.
Baconmarknaden är stabil med bra orderingång för februari månad. Tredjelandsmarknaderna är oförändrade.

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 6 v 5 v 4
10,54 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,50 8,50 8,30
22,98 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,16 20,16
11,28 Österbottens 76–92 euro - 1,22 1,22
12,30 Snellman 78–105 euro - 1,33 1,33
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
26 jan grundpriser euro euro euro euro euro
10,65 Frankrike - 1,152 1,130 1,091 1,145
13,13 Tyskland - 1,420 1,370 1,370 1,370
9,62 Belgien - 1,040 1,040 0,970 1,000
10,49 Italien - 1,135 1,135 1,065 1,025
24 jan korrigerade
12,91 England 1,396 1,396 1,396 1,280 1,466
13,11 Spanien 1,459 1,418 1,395 1,395 1,395
13,81 Italien 1,494 1,494 1,392 1,354 1,335
12,63 Tyskland 1,366 1,366 1,316 1,276 1,316
12,58 Österrike 1,390 1,360 1,300 1,466 1,320
12,37 Holland 1,338 1,338 1,280 1,241 1,289
11,84 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
12,26 Frankrike 1,343 1,326 1,260 1,302 1,357
12,29 Belgien 1,329 1,329 1,242 1,242 1,279
11,24 Danmark 1,243 1,216 1,189 1,216 1,256
13,10 Tjeckien 1,366 1,416 1,449
10,93 Polen 1,173 1,182 1,220
12,29 Irland 1,329 1,329 1,329 1,329
11,74 Portugal - - - 1,270 1,618
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Feb 1,472 1,477 1,463 1,452 1,421 1,420
Mars 1,480 1,480 1,463 1,438 1,419 1,420
April 1,465 1,473 1,456 1,435 1,416 1,415
Maj 1,480 1,490 1,471 1,443 1,418 1,420
Juni 1,500 1,475 1,475 1,448 1,428 1,426
Juli 1,458 1,461 1,449 1,420 1,400 1,390
Aug 1,475 1,453 1,453 1,425 1,395 1,390
Sep 1,448 1,440 1,440 1,400 1,390 1,390
Okt 1,383 1,389 1,389 1,400 1,375 1,375
Nov 1,378 1,385 1,385 1,400 1,370 1,370
Dec 1,385 1,399 1,390
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 26 januari, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58% v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Dahlbergs 140- 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Swedish Meats 140- 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Ugglarps 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 5 v 6 v 4
7,68
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,20 6,20 6,00
Finland
4,25
Österbottens Fria vikter, E euro - 0,46 0,46
4,34
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
9,80
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - 1,06
9,34
ZNVG 30 jan 56 % euro - 1,05 1,01

Valutor
Fredagar idag v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Pund 13,49 13,60 13,62 13,56 13,72 13,84 13,97
Dollar 7,58 7,73 7,71 7,72 7,95 7,96 7,91
Euro 9,25 9,34 9,31 9,34 9,43 9,45 9,47
Dansk 1,24 1,25 1,25 1,25 1,27 1,27 1,27
Norsk 1,14 1,15 1,16 1,17 1,17 1,17 1,19
Yen 6,52 6,70 6,73 6,67 6,76 6,82 6,81

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 5 v 4 v 3 v 2
Bis Plus,23 kg 17,15 17,15 17,15 17,15
Bas, 23 kg 15,90 15,90 15,90 15,90
Nyavvanda, 9 kg 34,55 34,55 34,55 34,55
KRAV, 23 kg 21,90 21,90 21,90 21,90
KLS
KLS Smågris 17,70 17,75 17,75 17,75
SLP
SLP+ 18,15 18,15 18,15 18,00
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,00 18,00
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,00 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,60 17,60 17,60 17,74
SwedeHam 16,31 16,31 16,31 16,43
Vita 15,21 15,21 15,21 15,33
Dahlbergs
Särklass D 17,25 17,25 17,25 17,40
Balans i förmedling
Swedish Meats 20 200 20 200 20 200 20 200
Ugglarps Slakteri 950 1 000 700 700
Skövde Slakteri 3 063 3 000 3070 2000
SLP 2 500 2 000 2 000
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 20 kr/smågris.
-Smågrisar har importerats till Norrland.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
239
Basis 7 kg 193 193 188 182 188
412
Basis 30 kg 333 333 325 317 325
245
SPF+Myc 7 kg 198 198 193 187 193
419
SPF+Myc 30 kg 338 338 330 322 330
250
SPF 7 kg 202 202 197 191 197
424
SPF 30 kg 342 342 334 326 334
882
Økologi 30 kg 712 712 705 699 705
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos** - 630 630 630 630
Snellmans euro euro euro euro euro
564
Grund 30 kg A1* - 61 61 61 62
Tyskland
518
ZNVG 28 kg 30 jan - 58,00 56,00 53,00 53,00

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.