Nyheter
SLP ska vara en självständig dotter, säger Åke Modig
-Överenskommelsen från 22 november står fast, SLP Pärsons ska vara ett självständigt dotterbolag till Swedish Meats, säger Swedish Meats vd Åke Modig i ett dokument till de SLP-anställda, med anledning av ATLs artikel om strukturförändringar förra veckan. Vi ska ta vara på entreprenörsandan i SLP, samtidigt som de båda företagen ska dra nytta av varandras resurser inom produktion och logistik.
-Ingenting får dock göras förrän Konkurrensverket sagt sitt i mitten av mars.
-SLP ska ha eget ansvar för inköp och avräkningar, marknads- och säljansvar. Jan-Peter Pärson ska fortsätta som vd i koncernen och vi räknar med att göra motsvarande överenskommelse med övriga i SLP Pärsons ledning, skriver Åke Modig. /LG

Fler finska smågrisar till SLP nästa vecka
SLPs smågrisunderkott minskar nästa vecka som följd av 2 nya transporter från Finland om 620 resp 630 smågrisar. Båda leveranserna går till samma slaktsvinsproducent som tidigare, Staffan Gibrand, Bjuv. Priset på smågrisarna fritt Skåne är nästan samma som svenska priset efter höjda marknadstillägget i veckan. Uppstår mellanskillnad, svarar SLP för denna.
-Importerade smågrisarna har gått till samma gård hela tiden, så vi kan följa upp dem, säger Anders Nilsson, ansvarig för smågrisarna vid SLP. Transporten fungerar bra, grisarna är friska och fina, ingen enda smågris har dött, kunden är nöjd.
-Vi hämtar inte i Finland när temperaturen är under 5 grader, säger Anders. Grisarna har frostfritt vatten, foder och rikligt med kutterspån. /LG

Endast 2 grisar hittills sjuka, men 8 gårdar har salmonellasmitta
3 000 prover har tagits i Sydsverige på 135 gårdar. 2 grisar hade salmonella. I Skåne har 47 svinbesättningar undersökts. 35 var salmonellafria, på 8 gårdar hittades salmonella i fodersystemet och på 2 gårdar både i fodersystem och hos djur.
De positiva djuren representerar två positiva grisboxar i två olika besättningar.
Detta framgick när Lantmännen anordnade en kundträff i Hörby idag med 100 deltagare. Bl a diskuterades ersättningar och praktiska frågor.
Alla rapsleveranser från Polen är stoppade och allt foder värmebehandlas. Utanför Åhus har ett positivt salmonellaprov hittats i Falkenberg. Produktionslinjen har sanerats. /LG

15 000 ton mindre kött till minkfoder
Svenska slakterierna för gris, nöt och fjäderfä förlorar avsättning för 15 000 ton kött till minkfoder, mest kyckling, om regeringens förslag till (i praktiken) förbud för minkuppfödning vinner gehör i riksdagen. Dessutom minskar användningen av spannmål med ca 12 000 ton.
Kommentar: Regeringen utnyttjar djurskyddslagen för att lägga ned minkuppfödningen. Genom att sätta upp omöjliga djurskyddsvillkor (minkar ska bl a kunna simma och bada), tvingar man näringen att upphöra. Jämför, om det gällt grisuppfödningen, att grisar ska ha gyttjepöl och ollonskog! Nyligen skulle hästar i storstäderna ha beteshagar.
Om regeringen valt näringsförbud för att få bort minkuppfödarna, har EU-rätten ev blivit hinder. Djurskyddslagen får varje land tillämpa strängare än EUs regler. /LG

Riskabelt kasta sten från danska svinhus
Två ledamöter i Danish Crowns styrelse har avgått vid ett extra sammanträde 7 februari efter att ha överträtt leveransplikten till slakteriföretaget. Den ene med 255 grisar, den andre med 16 grisar. Danish Crown utdömde böter med 25 % av undanhållna leveransvärdet, vilket är högsta bot, trots att bredvidförsäljningen var förhållandevis liten. Överträdelsen ansågs särskilt allvarlig, eftersom snedsteget gjorts av styrelseledamöter, som bör veta bättre och som dessutom dömer ut böter till andra medlemmar.
Det sistnämnda var orsaken till skandalen. Styrelsen hade just utdömt en halv miljon i böter till en leverantör som levererat bredvid. Han svarade styrelsen med att ”minst en ledamot i Danish Crowns styrelse också bryter mot leveransplikten”.
Att man inte ska kasta sten om man sitter i glashus, det säger ordspråket, men samma gäller tydligen svinhus! /LG

Gilde tar upp kampen med Parma
Norska Gilde, Norsvin, Innovasjon Norge och Fagsentret for Kjøtt sak investera 9,8 milj nkr för att utveckla ett norskt svar på parmaskinka. Norges import av denna typ av skinka från Italien och Spanien har ökat från 42 ton till 290 ton ifjol. Gildes tillverkning blir 20 ton per år eller 3 000 skinkor. Kilopriset blir 900 kr. Källa: Dagens Næringsliv. /LG

Ekologiskt slakteri på önskelistan i Danmark
Efter Danish Crowns nedläggning av slakteriet i Ringsted förra våren har bl a facket och en del lantbrukare väckt tanken på ett ekologiskt slakteri i området. Men ekologiskt bageri och grönsaksskärning står också på önskelistan, före slakteriplanerna. Källa: Fackföreningen NNF. /LG

Polska Poldanor i dansk TV
Det polska grisföretaget i megaklassen Poldanor figurerade i onsdags i en (s k) dokumentär i dansk TV och anklagades för att inte följa danska normer för grisuppfödning. Poldanor ägs av i huvudsak danska grisuppfödare. Bl a sas man använda förbjudna växtfrämjare och antibiotika (Enroxil, kinoloner), ha stora miljöstörande gödsellaguner och levererar billig bacon till Coop Danmark i konkurrens med andra danska uppfödarna.
Företaget gick igår till motangrepp och menar att man följer EUs regler (som dock ligger långt från svenska). Frågan har tagits upp i Folketinget, där man i frågasätter om det ska vara tillåtet för danskar att starta företag i andra EU-länder med hjälp av danska bidrag, men inte följa dansk lagstiftning.
Coop Danmark försvarar försäljningen av polsk bacon, trots anklagelserna. /LG

Svinpest i Bulgarien
Klassisk svinpest konstaterades 7 februari provinsen Yambol i sydöstra Bulgarien. Misstanken uppstod efter att flera djur hittats döda i byn Malko Sarkovo 3 februari. Källa: Mattilsynet. /LG

Mul- och klövsjuka i Argentina
Argentina meddelade i onsdags att mul- och klövsjuka brutit ut i landet, nära gränsen till Paraguay. Det innebär importstopp från det stora exportlandet Argentina och kan även påverka importen från grannlandet Brasilien. I Brasilien var senaste utbrottet 28 ˆ 29 december och importen kommer igång igen ett halvår senare, dvs vid halvårsskiftet, om inga nya fall inträffar.
Utbrottet i Argentina kan dock förändra situationen även i Brasilien, då det visar att smittan fortfarande finns kvar i regionen. Trycket från nötköttsimporten från Sydamerika kan därmed fortsätta vara låg en tid framöver, vilket gynnar grisköttet.
Argentina hade ett liknande utbrott för fem år sedan. Källa: M&C News. /LG

Ägarmöten i Swedish Meats
Swedish Meats håller 2 mars till 6 mars ägarmöten på olika håll i landet. Bl a ska frågan om aktiebolag diskuteras, strukturfrågorna, liksom finansieringen av investeringar. /LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 10 februari 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar.
Tryck för senaste uppdatering här!
Senaste uppdatering 10 februari 19.00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 7
Priset på suggor förbryllar
Tyska suggpriset är 10,10 skr nästa vecka, Ystad Slakteri betalar 7,50 kr, Danmark 7,44 skr, Ginsten 7,35, Dahlbergs 6,20, Ugglarp 6 kr och övriga som satt priset för nästa vecka sänker 50 öre till 5,50 kr. En del sätter priset, som Swedish Meats, andra följer bara efter. I Finland betalar Snellmans 4,36 skr och Österbottens Kött 4,27 skr.
Vem har rätt pris när skillnaden är över 100 %? Eller är förmågan att förädla suggköttet så olika mellan slakteriföretagen?
Det här är en gammal fråga som smågrisuppfödarna ställt så länge jag kan minnas. Och jag minns ända sedan 1960-talet, då jag jobbade med noteringsfrågorna på Land. Och det var ett kärt ämne på smågrisproducenternas möten.
Jag får ofta påpekanden om suggpriset från Skåne, där man har alternativet att skicka suggorna till Tyskland. Det gör många. Sedan är det smågrisuppfödare i Finland, som också ofta klagar. Som synes av priset kanske det är förklarligt, men man har å andra sidan fria vikter.
Idag sa en av slaktarna om suggpriset: Vi sänker inte, vi får ut det här priset i förädlingen.
Frågan är således: Får smågrisuppfödarna rätt pris för de suggor man levrererar? Styrs suggpriset av kalkyler, eller av förhandlingssvaga smågrisproducenter, eller av vad?

Italien gick över 15 skr, Holland på jumboplatsen Uppgång i England och Spanien, mycket upp i Italien, oförändrat i Sverige och Danmark, ned i övriga länder, t o m mycket ned i Holland. Det är marknaden för slaktsvin denna vecka. Europa är en kluven marknad, där det är stora prisökningar i en del länder och stora sänkningar i andra. Orsaken är dioxinskandalen i Belgien.
Holländska noteringen föll med 12 cent, 1,11 skr, som en följd av att Sydkorea, Japan och Taiwan stängde gränserna för holländskt kött. Belgiska priset sjönk 5 cent. Holland har därmed EUs sämsta grispris.
Italienska priset, som var på uppgång redan tidigare p g a olympiska spelen, steg ytterligare som en följd av att man inte vill köpa holländskt griskött.
Även tyska prissänkningen beror på dioxinskandalen. Inledningsvis trodde man även tyska grisuppfödare köpt av det förorenade fodret, men det visade sig sedan vara fel, sägs det. Men slaktsvinspriset sjönk ändå.
Marknaden är nu osäker. Det är inget stort utbud av grisar i EU, men dioxinskandalen kastar en skugga över marknaden. Källa: ISN.

Du har rätt Marita Ulfskog, många företagare håller tillbaka investeringarna!
Carl-Henric Svanberg, vd för Ericsson, och Peter Wallenberg, huvudägare i Investor, m fl inom näringslivet har uttalat sig för regeringsskifte för att få fart på näringslivet i Sverige. Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulfskog gick till motangrepp och menade att näringslivet håller tillbaka investeringarna före valet.
Du har rätt Marita Ulfskog, ett mycket stort antal företagare håller tillbaka investeringarna. Grisuppfödarna gör det i väntan på bättre villkor. Titta på slaktstatistiken och på smågrisbristen! Den skulle inte se ut så här med annan politik.
Det är i varje fall högsta prioritet att få bort miljöpariet och vänsterpartiet ur regeringsställning! De har orsakat Sverige stor skada senaste åren. /LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 7.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
SLP 70–94,9 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 *12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-92,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.
OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknadssituationen har varit i stort sett oförändrad även under gångna veckan. Internationellt finns en svag nedtendens, men inget som vi berörts av.

SLP
Peter Johansson: -Det var bra drag i styckningen denna vecka med extra volymer som vi inte räknat med. Även nästa vecka är volymerna bra.
-Försäljningen av chark gick bra i januari.
-Mot all förväntan ökade grisslakten de första fem veckorna på året, 100 grisar, men en ökning. Även boskapsslakten ökade.Artikeln i dagens ATL har gett mig fullt upp med att lugna personalen, så jag är helt oinformerad om veckans marknadsläge.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Fortsatt bra efterfrågan på grisköttet, bra tillförsel av slakt.
-Vi ändrar inte priset på suggorna tills vidare.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det sker inget dramatiskt på grisköttmarknaden just nu.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av styckat är cykliskt god, dvs bra för årstiden, där vissa detaljer normalt sett säljs bättre än andra så här års. Charkförsäljningen är också bra, även om den är något lägre än förra veckan.
-Det ser ut som om vi får en hyfsad volym påskskinka. Vi förhandlar om volymerna nu.
-Slakten ligger i nivå med förra året. Det är för lite i förhållande till vårt behov.
Försäljningen av styckade detaljer är i nivå med tidigare försäljning, men charkförsäljningen har rusat iväg och gått upp med 40 proc. Det innebär att vi nu kör med fulla maskiner, inkl den nya vi installerade i december.
-Men vi behöver mer råvara och höjer marknadstillägget på smågrisar 10 kr nästa vecka.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det är inga förändringar på grisköttmarknaden just nu, konsumtionen är stabil.

Danish Crown
Priserna är oförändrade på skinka på de flesta marknaderna, utom på ett par större där priserna försvagades. Sammantaget sjönk därför prisnivån på skinka något.
För bog är efterfrågan något mindre, särskilt på tyska marknaden. Priserna är i stort sett oförändrade, man sålda volymen är lägre. På övrig charkråvara är efterfrågan svag. Baconmarknaden är oförändrad.
Det är fortsatt bra handel med Ryssland och även Japan börjar visa intresse, särskilt för nackar och bröstfläsk.


Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 7 v 6 v 5
10,54 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,50 8,50 8,50
23,08 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 20,07 20,07 20,16
11,24 Österbottens 76–92 euro 1,21 1,21 1,22
12,35 Snellman 78–105 euro 1,33 1,33 1,33
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
9 feb grundpriser euro euro euro euro euro
10,55 Frankrike 1,139 1,159 1,152 1,130 1,091
12,70 Tyskland 1,380 1,450 1,420 1,370 1,370
9,27 Belgien 1,000 1,000 1,040 1,040 0,970
11,72 Italien 1,265 1,230 1,135 1,135 1,065
8 feb korrigerade
15,04 Italien 1,620 1,494 1,494 1,392 1,354
13,86 Spanien 1,493 1,459 1,418 1,395 1,395
13,09 England 1,410 1,396 1,396 1,396 1,280
12,22 Tyskland 1,316 1,366 1,366 1,316 1,276
12,20 Frankrike 1,314 1,343 1,326 1,260 1,302
12,16 Österrike 1,310 1,390 1,360 1,300 1,466
11,89 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
11,88 Belgien 1,279 1,329 1,329 1,242 1,242
11,54 Danmark 1,243 1,243 1,216 1,189 1,216
11,35 Holland 1,222 1,338 1,338 1,280 1,241
12,60 Tjeckien 1,357 1,366 1,416
11,00 Polen 1,185 1,173 1,182
12,34 Irland 1,329 1,329 1,329 1,329
11,79 Portugal - - - - 1,270
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Feb 1,430 1,475 1,472 1,477 1,463 1,452
Mars 1,462 1,478 1,480 1,480 1,463 1,438
April 1,455 1,460 1,465 1,473 1,456 1,435
Maj 1,470 1,478 1,480 1,490 1,471 1,443
Juni 1,486 1,498 1,500 1,475 1,475 1,448
Juli 1,452 1,455 1,458 1,461 1,449 1,420
Aug 1,466 1,465 1,475 1,453 1,453 1,425
Sep 1,429 1,439 1,448 1,440 1,440 1,400
Okt 1,383 1,374 1,383 1,389 1,389 1,400
Nov 1,387 1,378 1,378 1,385 1,385 1,400
Dec 1,382 1,385 1,385 1,399 1,390
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 30 januari, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58% v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35
Dahlbergs 140- 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20
Ugglarps 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00
Swedish Meats 140- 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hug. 140- 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- - 6,50 6,50 6,50 6,50

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 7 v 6 v 5
7,44
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,00 6,20 6,20
15,96
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr 13,88 13,88
Finland
4,27
Österbottens Fria vikter, E euro 0,46 0,46 0,46
4,36
Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47
Tyskland
9,84
Tyskt suggpris fritt slakteri euro 1,09 - -
9,75
ZNVG 6 feb 56 % euro - 1,03 1,05

Valutor
Fredagar idag v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Pund 13,50 13,67 13,49 13,60 13,62 13,56 13,72
Dollar 7,73 7,68 7,58 7,73 7,71 7,72 7,95
Euro 9,27 9,29 9,25 9,34 9,31 9,34 9,43
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25 1,27
Norsk 1,15 1,15 1,14 1,15 1,16 1,17 1,17
Yen 6,56 6,49 6,52 6,70 6,73 6,67 6,76

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 7 v 6 v 5 v 4
Bis Plus,23 kg 17,15 17,15 17,15 17,15
Bas, 23 kg 15,90 15,90 15,90 15,90
Nyavvanda, 9 kg 34,55 34,55 34,55 34,55
KRAV, 23 kg 21,95 21,90 21,90 21,90
KLS
KLS Smågris 17,70 17,70 17,70 17,75
SLP
SLP+ 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,60 17,60 17,60 17,60
SwedeHam 16,31 16,31 16,31 16,31
Vita 15,21 15,21 15,21 15,21
Dahlbergs
Särklass D 17,25 17,25 17,25 17,25
Balans i förmedling
Swedish Meats 20 000 20 000 20 200 20 200
Ugglarps Slakteri 1 000 1 000 950 1 000
Skövde Slakteri 4 300 4 300 3 063 3 000
SLP 1 700 3 000 2 500 2 000
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 20 kr/smågris.
-Förmedlingen störs nu av salmoellaproblemen i södra Sverige.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägget höjs till 20 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägget höjs till 20 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
239
Basis 7 kg 193 193 193 188 182
412
Basis 30 kg 333 333 333 325 317
245
SPF+Myc 7 kg 198 198 198 193 187
419
SPF+Myc 30 kg 338 338 338 330 322
250
SPF 7 kg 202 202 202 197 191
424
SPF 30 kg 342 342 342 334 326
882
Økologi 30 kg 713 712 712 705 699
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos** 630 630 630 630 630
Snellmans euro euro euro euro euro
564
Grund 30 kg A1* 61 61 61 61 61
Tyskland
518
ZNVG 28 kg 6 feb - 58,00 58,00 56,00 53,00

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.