Nyheter
Överraskande stor minskning av antalet grisar i Danmark
Den danska grisproduktionen föll 6 % under 2005, vilket är överraskande, då man tidigare spekulerat i ett par procent. Relativt stor export av levande grisar under november och december, samt förbud mot att ha uppbundna suggor från 1 januari, kan vara orsaken. Antalet dräktiga suggor har minskat 4,3 %. Källa: Tican /Danmarks Statistik. /LG

300 finska smågrisar till Norrland
Swedish Meats importerade 300 smågrisar från Atria i Finland förra lördagen. De sattes in i ett stall i Boden. /LG

Ny handbok om rengöring och desinfektion
Rengöring och desinfektion är ett högaktuellt ämne när vi dagligen hör om salmonella, fågelinfluensa, m m. Pharmaxim introducerar en ny handbok med tips om rengöring och desinfektion i bl a djurstallar och miljön kring djur.
Häftet beskriver typer av desinfektionsmedel och deras olika effekt och verkningssätt, samt rekommendationer för desinfektion av stallar, fodersilor, transportfordon, m m. Häftet är gratis och kan beställas på 042-38 54 55 eller christine.eklund@pharmaxim.com Källa: Pressmeddelande.

Idag ska danskarna äta arabiskt
Idag är det Ät arabmat-dagen i Danmark! Krogerup Højskole utlyste fredagen 17 februari till dansk och internationell Spis arabisk-dag genom att skicka ut kedjemail i Danmark (som araberna trummar ihop demonstranter).
Arabmatdagen är ett försök till försoning mellan danskar och araber för att lösa Muhammed-konflikten.
Det blir väl inte så många menyer med griskött, gissningsvis, men väl kebab (som ibland kan dölja en och annan skiva griskött). /LG

Quebecs uppfödare vill ha statlig hjälp vid PMWS
I Quebec i Canada har PMWS dödat 200 000 smågrisar på ett år och uppfödarna har vänt sig till den federala regeringen för att få ekonomisk hjälp. En uppfödare berättar att PMWS började uppträda i Quebec för ett år sedan och redan är hälften av besättningarna drabbade.
-Första dagarna är inte så allvarliga, men efter en vecka får du bära ut döda smågrisar, berättar en uppfödare. Källa: CBC Montreal. /LG

KLS resultat för 2005 minus 11,7 mkr
KLS resultat i fjol blev minus 11,7 mkr efter finansnetto, vilket är 2,7 mkr sämre än 2004. Sålda fastigheter förbättrade dock resultatet, annars har resultatet blivit 7,7 mkr sämre.
-Det är uthållighet som gäller, säger vd Thomas Gustafsson i en kommentar. Branschen är inne i en påtaglig strukturförändring.
Något om de pågående fusionsdiskussionerna sägs inte i årsredovisningen, men Mats Olsson sa i ett tidigare uttalande att det är självständighet som är huvudspåret.
KLS största problem är charken. Det går inte att få upp priserna och EMV ökar. Det finns inte heller något att göra åt avräkningspriser och transportkostnaderna.
Anläggningen i Linköping har avvecklats och produktionen koncentreras till tre andra anläggningar. Andelen styckat av total slakt har ökat från 37,6 % till 42,6 %. Förändringen har dock inte bidragit till förbättrad ekonomi.
Glädjeämnet är en höjd avräkningsnivå med i snitt 1,20 kr/kg slakt, vilket motsvarar nästan 40 mkr mer till leverantörerna. /LG

Ölandskött efterträder KLS om det blir fusion
Om KLS läggs ned har ett antal uppfödare på Öland planer på att starta Ölandskött. Namnet är redan registrerat. Källa: ATL

33 mkr vinst och ingen efterlikvid i Swedish Meats
Swedish Meats fjolårsresultat blev, som vi berättat om tidigare, en liten men dock vinst. Därmed ingen efterlikvid. Resultatet blev 33 mkr, ca hälften av fjolårets på 63 mkr. I den vinsten låg dock en del tillfälliga intäkter. Årets vinst kom efter kraftiga kontnadsbesparingar, samt god försäljning under slutet av året.
-Det är inget resultat vi kan vara nöjda med, men under rådande marknadsförutsättningar visar den att vi har förmåga att anpassa oss, säger Åke Modig. Källa: Pressmeddelande. /LG

Norrmän kritiska till färdigmat, men köper ändå
Endast 20 % av norrmännen är nöjda med den färdigmat man köper. 54 % tycker färdigmaten är osund och nästan 50 % tycker den smakar dåligt. 1 200 personer deltog i enkäten. 42 % av dem köper färdigmat för att spara tid, men har dåligt samvete för detta. Källa Dagbladet. /LG

Fågelinfluensan skakar Europas fjäderfänäring
Fågelinfluensan är nära svensk mark. I veckan hittades smittade döda fåglar på Rügen med fågelinfluensa och misstankar finns om smittade fåglar i Danmark.
• De första danska analyserna på bl a 30 svanar som blev klara idag, fredag, visar emellertid inte på smitta. Nästa analys kommer lördag kväll. Källa: Fødevarestyrelsen.
• I Danmark uppmanas lantbrukarna att inte ha grisar och fjäderfän i samma byggnader, med hänsyn till risken för smittöverföring i händelse av smittutbrott bland fåglar. Källa: Danish Crown.
• I Danmark hotas export för 745 milj skr till länder utanför EU om smittan kommer till landet. Källa: Börsen.
• Redan förra veckan rapporterades från Italien att konsumtionen av fjäderfäkött halverats på en vecka.
• I Frankrike, Europas största fjäderfäproducent, faller konsumtionen och anställda har redan börjat avskedas.
• Den nordiska fågelnäringen håller andan i väntan på hur reaktionerna på fågelinfluensan i vår närhet blir. Det finns oro för att konsumenterna väljer bort kyckling trots att risken att smittas är minimal. Källa: Icanyheter. /LG

USAs export av griskött fortsätter slå rekord
USA exporterade 2 158 milj ton griskött för ett värde av 2 635 miljarder dollar 2005, vilket är 1 miljard mer än 2004. Därmed slog exporten rekord för femtonde året i rad. Japan köpte mest, 354 milj ton för 1,09 miljarder dollar. Därefter kommer Mexico och bland de fem främsta finns Canada, Kina med HongKong och Sydkorea. Exporten till Canada ökade 35 % och till Sydkorea 158 %.
USA ökade även nötköttsexporten, trots att de normalt sett stora köparländerna Japan, Sydkorea och Ryssland hade importförbud. Källa: The Meatingplace. /LG

Klassningen förbättras stadigt vid Skövde Slakteri
Klassningen vid Skövde Slakteri var i veckan 57,8 %. Den har förbättrats stadigt sedan maj – juni i fjol.
-Vi tror att det är det målmedvetna norska avelsarbetet som förbättrat köttprocenten, säger Cato Gustafsson. Vi har även fokuserat på strategin i utfodringen i vår rådgivning, för att ta vara på avelsframgångarna.
-Den förbättrade klassningen visar att det finns ytterligare potential hos grisarna och att uppfödningens totalekonomi kan förbättras, säger Cato.
-Dessutom, Swedish Meats argument att QG har bättre avelsmaterial, det är inget argument längre, tillägger han. /LG

Danish Crown börjar packa för Holland
Färdigpackad skinkschnitzel, kotlett och hackat kött är exempel på produkter som Danish Crowns tyska packanläggning i Oldenburg ska förse holländska konsumenter med. Danish Crown har fått ett avtal med holländska livsmedelskedjor om detaljpackat kött och hoppas att denna order ska ge företaget fotfäste på området detaljpackat i Europa. Källa: Danish Crown. /LG

Företagsnytt
Gudrun Andreasen tillbaka på Hyologisk
Gudrun Andreasen som nyligen slutade som informationschef på Danish Crown efter 15 år, har börjat ett jobb som koordinator och journalist vid Fagbladsgruppen, som bl a ger ut MaskinBladet och gristidningen Hyologisk. Hon var med och startade Hyologisk 1980. Källa: MaskinBladet. /LG

SLUs styrelse vill ha Lisa Sennerby Forsse som rektor
Styrelsen för SLU föreslår att Lisa Sennerby Forsse blir rektor från 1 juli. Hon är född 1948, är filosofie doktor och har varit adjungerad professor i lövträdsodling vid SLU. Hon är huvudsekreterare och chef för forskningsrådet Formas sedan 2001. Regeringen beslutar i ärendet.
SLU redovisar ett överskott på 76 mkr, efter engångskostnader för uppsagd personal på 46 mkr. Utgående kapital på blev 114 mkr, vilket motsvarar 5 % av omsättningen. Källa: Pressmeddelande. /LG

AnalyCen expanderar
AnalyCen i Lidköping har anställt 30 personer i år och räknar med 50 ytterligare de närmaste två, tre åren. Expansionen är både inom lantbruk, livsmedel och miljö. Källa: Radio Skaraborg. /LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 17 februari 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar.
Tryck för senaste uppdatering här!
Senaste uppdatering 21 februari 14.00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Äntligen är remissen till nya L 100 ute
Djurskyddsmyndigheten har äntligen skickat ut remissen till nya L 100. Du kan ladda ner remissen och se ändringarna. Du kan även ladda ned nuvarande L 100 som jämförelse.
Remissen till nya L 100
Djurskyddsmyndighetens konsekvensanalys
Nuvarande L 100 som jämförelse
Se mer info och kommentarer senare i @-GRIS, i den här spalten.

Senaste nytt
Fågelinfluensan stärker slaktsvinspriserna, men skapar otrygg marknad
I några länder ökar utbudet av slaktsvin, men priserna är stabila. Fågelinfluensan har just nu stort inflytande på marknaden. Den stabiliserar priserna, men gör samtidigt marknaden osäker och otrygg.
Hur priserna i EU utvecklar sig, beror mycket på hur konsumenterna reagerar på fågelinfluensans utbredning. Fortsätter konsumenterna att föredra griskött i stället för fjäderfäkött, kan vi vänta stigande slaktsvinspriser. Det finns marknadsbedömare som räknar med att marknaderna i drabbade länder ska svikta om influensan fortsätter breda ut sig.
Spanska slaktsvinspriset är stabilt och stigande, liksom i Frankrike. Efterfrågan fortsätter vara god och utbudet av slaktsvin begränsat. I Italien är festen över, alltså inköpen av mat till OS, och de italienska uppfödarna får bereda sig på en notering i nivå med den spanska.
Belgiska priset fortsätter återhämta sig efter dioxinskandalen. Källa: ISN.

Grispriserna vecka 8
Ugglarp höjer marknadstillägget ytterligare 10 kr!
-Försäljningen kräver det! Vi vill ha svenska smågrisar för att få svenska slaktgrisar till vår svenska marknadsprofil!
Det säger Thomas Olander när Ugglarps Slakteri ännu en gång och höjer marknadstillägget för att stimulera tillförseln av smågrisar.
-Vi behöver mer slakt, men om vi importerar smågrisar blir det inte svenska slaktsvin, säger han. Vi vill helst ha svenska smågrisar. Den svenska produktionen av smågrisar måste ökas.

Uppåtgående grispriser söderut i EU, oförändrat i Norden
Såväl slaktssvinsnoteringarna, suggnoteringarna och smågrisnoteringarna är oförändrade i Danmark och norrut nästa vecka. Under veckan har priserna i EU stigit, med undantag i England, där priset också ligger stilla, och i Italien, där priset föll. Men det var från 15-kronorsnivån. (P g a starkt försämrat värde på svenska kronan är italienska grispriset åter uppe på nästan 15 kr denna vecka.)
Futurepriserna i Hannover stiger också för alla månader utom november. Storleksordningen är uppemot 30 öre, efter en nedåtgående trend. Det ligger nära till hands att tro att det är fågelinfluensan som inverkar, särskilt som konsumtionen av fjäderfäkött sjunkit med upp till 50 % i vissa länder, som t ex Italien. Så sent som i veckan talade man om viss tröghet på flera marknader och en väntad behärskad uppgång relaterad till årstidens tendens.
Även i Sverige finns oro för minskad konsumtion av fjäderfäkött, men om vi jämför med tidigare sjukdomsutbrott på kontinenten, har de svenska konsumenterna tagit larmen med större ro, än man gjort i andra länder, så långt upp som i Tyskland. Jag jämför då exempelvis med BSE-krisen, där Sverige inte var direkt berört land. Fågelinfluensan kan vara annorlunda, med hänsyn taget till att flyttfåglarna, och ev smittan, kommer just till våra breddgrader.

Slaktsvinspriserna upp både i dioxinländerna och andra

Värsta stormen syns ha gått över i de dioxindrabbade länderna. Karantänen är hävd för alla besättningar i Holland och Belgien och priserna vänder uppåt igen, men avståndet mellan tyskt och holländskt slaktsvinspris är fortfarande nära 6 cent, 55 öre.
Det är upptrend i de flesta länder, endast italienska priset har gått ned något och är nu under 15 skr. Spanska priset fortsätter klättra uppåt för fjärde veckan i rad. Det beror på mindre utbud än efterfrågan.
Enligt slakterierna i Europa är annars marknaden trög och det är svårt att få ut prishöjningar i butiksleden. Februari är dock traditionellt en månad med prishöjningar. Detta, samt att exportmöjligheterna är fortsatt bra, ger förhoppningar om att slaktsvinspriserna ska fortsätta stiga. En titt på det spanska priset kanske visar vägen? Källa ISN. /LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 8.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
SLP 70–94,9 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-92,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknadsläget är mycket stabilt för närvarande och ändras inte mycket från ena veckan till den andra.


SLP
Peter Johansson: -Det är lite stiltje, som det brukar vara den här årstiden, men vi har bra försäljningsvolymer både i slakt och styckning. Grisslakten har ökat något jämfört med i höstas.
-Vi har just lagt en stor beställning på avelsdjur hos Avelspoolen, det gäller flera tusen suggor, till uppfödare som ska starta smågrisproduktion. Vi har flera uppfödare som snart ska igång.


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det brukar bli något lugnare på marknaden under sportlovet, många åker på skidsemester. I övrigt är efterfrågan på griskött god.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi har hyfsat bra försäljning. Stockholmarna har inte åkt på sportlov ännu, det brukar märkas på försäljningen.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Den låga tillförseln av slaktgrisar gör att försäljningen av styckade detaljer är helt problemfri. Allt säljs. Charken fortstätter på en högre niivå än under motsvarande period i fjol. Det gäller både korv och skivat pålägg. Vi är nöjda med försäljningsutvecklingen.


Ystad Slakteri
Tom Hansson: -Under sportlovsveckorna är det traditionellt lägre försäljning av helfall och det har även i år varit så lugnt som det kan bli. Men vi har sålt det vi räknat med.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknadsläget är stabilt och det sker inga förändringar av betydelse.
-Vi sänker viktgaffeln vecka 9 till 74 - 90 kg för slaktgrisarna.

Danish Crown
På skinkmarknaderna är i stort sett allt oförändrat. Utbud och efterfrågan syns vara i balans. Samma gäller bog och annan charkråvara, där ryska marknaden är med och avbalanserar den ganska svaga markanden i Västeuropa. Baconmarknaden är oförändrad.
Marknaden är i det hela taget präglad av en mycket lugn stämning, som vi tror varar till början av mars.

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 8 v 7 v 6
10,62 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,50 8,50 8,50
23,28 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 20,07 20,07 20,07
11,36 Österbottens 76–92 euro 1,21 1,21 1,21
12,48 Snellman 78–105 euro 1,33 1,33 1,33
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
16 feb grundpriser euro euro euro euro euro
10,98 Frankrike - 1,170 1,139 1,159 1,152
13,14 Tyskland - 1,400 1,380 1,450 1,420
9,57 Belgien - 1,020 1,000 1,000 1,040
11,72 Italien - 1,240 1,265 1,230 1,135
21 feb korrigerade*
14,38 Italien 1,532 1,595 1,620 1,494 1,494
14,16 Spanien 1,509 1,509 1,493 1,459 1,418
13,23 England 1,410 1,410 1,410 1,396 1,396
12,63 Tyskland 1,346 1,346 1,316 1,366 1,366
12,58 Österrike 1,340 1,340 1,310 1,390 1,360
12,70 Frankrike 1,353 1,317 1,314 1,343 1,326
12,47 Belgien 1,329 1,304 1,279 1,329 1,329
12,10 Holland 1,289 1,289 1,222 1,338 1,338
12,01 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
11,67 Danmark 1,243 1,243 1,243 1,243 1,216
12,33 Tjeckien 1,314 1,357
10,68 Polen 1,138 1,157 1,185
12,47 Irland 1,329 1,329 1,329 1,329
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Mars 1,490 1,462 1,478 1,480 1,480 1,463
April 1,480 1,455 1,460 1,465 1,473 1,456
Maj 1,500 1,470 1,478 1,480 1,490 1,471
Juni 1,510 1,486 1,498 1,500 1,475 1,475
Juli 1,463 1,452 1,455 1,458 1,461 1,449
Aug 1,485 1,466 1,465 1,475 1,453 1,453
Sep 1,452 1,429 1,439 1,448 1,440 1,440
Okt 1,385 1,383 1,374 1,383 1,389 1,389
Nov 1,380 1,387 1,378 1,378 1,385 1,385
Dec 1,385 1,382 1,385 1,385 1,399 1,390
Jan 1,340
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 16 februari, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 8 v 7 v 6 v 5
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
Dahlbergs 140- 6,20 6,20 6,20 6,20
Ugglarps 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- 6,00 6,00 6,50 6,50
Dalsjöfors 58% 5,50 5,50 6,00 6,00
Swedish Meats 140- 5,50 5,50 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- 5,50 5,50 6,00 6,00
Skövde 140- 5,50 5,50 6,00 6,00

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 8 v 7 v 6
7,50
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,00 6,00 6,20
16,10
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr 13,88 13,88 13,88
Finland
4,32
Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,46 0,46 0,46
4,41
Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47
Tyskland
10,23
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - 1,09 -
10,32
ZNVG 20 feb 56 % euro 1,10 1,04 1,03

Valutor
Fredagar idag v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Pund 13,73 13,50 13,67 13,49 13,60 13,62 13,56
Dollar 7,91 7,73 7,68 7,58 7,73 7,71 7,72
Euro 9,39 9,27 9,29 9,25 9,34 9,31 9,34
Dansk 1,25 1,24 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,16 1,15 1,15 1,14 1,15 1,16 1,17
Yen 6,70 6,56 6,49 6,52 6,70 6,73 6,67

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 8 v 7 v 6 v 5
Bis Plus,23 kg 17,15 17,15 17,15 17,15
Bas, 23 kg 15,90 15,90 15,90 15,90
Nyavvanda, 9 kg 34,55 34,55 34,55 34,55
KRAV, 23 kg 21,95 21,95 21,90 21,90
KLS
KLS Smågris 17,70 17,70 17,70 17,70
SLP
SLP+ 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,60 17,60 17,60 17,60
SwedeHam 16,31 16,31 16,31 16,31
Vita 15,21 15,21 15,21 15,21
Dahlbergs
Särklass D 17,25 17,25 17,25 17,25
Balans i förmedling
Swedish Meats 20 000 20 000 20 000 20 200
Ugglarps Slakteri 1 500 1 000 1 000 950
Skövde Slakteri 3 660 3 750 4 300 3 063
SLP 2 256 1 700 3 000 2 500
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Marknadstillägg 20 kr/smågris.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 30 kr/smågris, en höjning med 10 kr.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 20 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
239
Basis 7 kg 193 193 193 193 188
412
Basis 30 kg 333 333 333 333 325
245
SPF+Myc 7 kg 198 198 198 198 193
419
SPF+Myc 30 kg 338 338 338 338 330
250
SPF 7 kg 202 202 202 202 197
424
SPF 30 kg 342 342 342 342 334
882
Økologi 30 kg 713 713 712 712 705
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos** 630 630 630 630 630
Snellmans euro euro euro euro euro
564
Grund 30 kg A1* 61 61 61 61 61
Tyskland
518
ZNVG 28 kg 20 feb 58,00 58,00 58,00 58,00 56,00

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.