Nyheter
Ingen fusion mellan Swedish Meats och KLS Budet är annullerat!
Swedish Meats har dragit tillbaka sitt fusionserbjudande till KLS. Därmed blir det ingen fusion.
-För att en fusion ska lyckas, måste det finnas ett genuint intresse från båda parter, säger Sören Kvantenå. Man måste vara två för att dansa. Jag har träffat Mats Olsson senast i eftermiddag och han säger att det inte finns några förutsättningar.
-Vi har väntat på besked sedan i mitten av november, säger Sören. Det är länge. Nu har Swedish Meats fattat beslutet att inte fortsätta diskussionerna.
-Vi går vidare med vår strukturplan utan KLS, säger Sören.
Om att Konkurrensverket vill utreda köpet av SLP vidare och att Konkurrensverket fått båda ärendena på sitt bord samtidigt, om KLS har sagt ja, säger Sören:
-Det har inte påverkat oss. Det är enbart KLS inställning till fusionsbudet, som fått oss att dra tillbaka det. /LG

KLS styrelse diskuterar Swedish Meats beslut nästa vecka
-Jag har inga kommentarer till Swedish Meats besked om att dra tillbaka fusionsförslaget, säger KLS ordförande Mats Olsson. Styrelsen träffas under nästa vecka för att diskutera det nyuppkomna läget.
Mats vill inte heller spekulera i orsaken till utspelet från Swedish Meats.
-Det får vi fundera på, var och en på sitt håll, säger han. /LG

SLP lägger ner styckningen av skinka i Helsingborg, Falkbolagen tar över
SLP Pärsons lägger ner hela styckningen av skinka i Helsingborg och lägger över den på Falkbolagen i Malmö. Det gäller f n 12 000 skinkor per vecka. Hur många anställda som berörs är inte klart, men det kan röra sig om ett 30-tal.
-Vi har under en längre tid prövat olika vägar att bli effektivare vid styckningen av skinka, säger SLPs vd Peter Johansson. Vi prövade styckning i Tyskland, som bekant, och vi har prövat i Polen, samt externt i Sverige.
-Nu har vi hittat en lösning tillsammans med Falkbolagen i Malmö. Falkbolagen köper alla våra skinkor, styckar dem, och sedan köper vi tillbaka de volymer som vi behöver. Vi behöver som regel fler skinkor än vad vi normalt slaktar.
-Nedläggningen av skinkskärningen har inget att göra med Swedish Meats köp av SLP, understryker Peter. Den här förändringen innebär inte ens ökat samarbete med Swedish Meats, utan med privatägda Falkbolagen. /LG

Konkurrensverket fortsätter utreda SLP-affären, beslut efter KLS-beskedet
I stället för att Konkurrensverket 9 mars svarade ja eller nej till Swedish Meats köp av SLP, blev svaret fördjupad undersökning.
-Vi anser att det behövs ytterligare utredning och analys av de effekter som koncentrationen skulle kunna ge upphov till, innan vi fattar ett slutligt beslut i ärendet, skriver Konkurrensverket.
-Konkurrensverket ska bedöma om företagskoncentrationen leder till att ett eller flera företag förstärker eller får en dominerande ställning på marknaden och hur konkurrensen påverkas av koncentrationen. Källa: Konkurrensverket.
Beslutet kom inte oväntat för Swedish Meats. Enligt reglerna kan Konkurrensverket fortsätta utreda 90 dagar, vilket innebär att besked väntas senast i början av juni.
Inget förändras med anledning av den fortsatta utredningen, SLP ska drivas som självständigt bolag. Källa: Swedish Meats. /LG

Livsmedelshandlarna uppskattar inte att Swedish Meats köper SLP
Livsmedelshandlarna, SSLF, tycker i sin remiss till Konkurrensstyrelsen att Swedish Meats inte ska få köpa Pärsons. De båda får en för dominerande ställning i Sverige, både som råvaruleverantör och som konsumentvaruproducent. Ett samarbete kan leda till utarmning i branschen och i butikshyllorna. Marknaden för smörgåspålägg, t ex, påverkas negativt.
Från handelns perspektiv är det oacceptabelt med en dominerande köttleverantör, säger SSLF. Vi tvingas söka alternativa leverantörer, eftersom svenska tillgången på kött är otillräcklig. Import är då enda alternativet, men ur konsumentperspektiv är minskad andel svenskt kött negativt. Det måste finnas en flora av varumärken att tillgå. Små lokala varumärken kan utvecklas sämre eller försvinna om deras råvara kontrolleras av en dominerande råvaruleverantör, som samtidigt är deras konkurrent på konsumentmarkanden, säger Livsmedelshandlarförbundet.
Kommentar: Livsmedelshandlarna är visserligen en tung remissinstans, men deras svar måste anses som givet. /LG

Kina nu på listan över högprisländer
-Vi får höga priser för de grisköttprodukter vi levererar till Kina, så Kina står nu på vår lista över högprisländer, säger Danske Slagteriers ordförande Bent Claudi Lassen. Kineserna köper öron, fötter, tungor, trynen och njurar, som betraktas som delikatesser och är starkt efterfrågade.
-Danmark har under många år haft stor export till HongKong, men efter Kinas medlemskap i WTO har exporten till fastlandet vuxit.
-I Kina finns 240 milj människor med europeisk levnadsstandard. 170 miljoner av dem har råd med lyxvaror. Därför kommer efterfrågan på griskött att stiga mot västlig nivå, säger han. Källa: Danish Crown.
Kommentar: Kina har världens största grisproduktion, men beräknas inte klara den starkt ökade konsumtionen. Markarealen och fodret är begränsande. /Nils.

Atria har köpt estländsk grisgård
I januari 2005 köpte Atria estniska AS Valga Lihatööstus, Estlands näst största köttföretag. I november köpte Valga grisgården Linnamäen Peekon. Målet är att avsevärt höja Valgas självförsörjningsgrad i Estland vad gäller kött. Orsaken är den outvecklade primärproduktionen i landet och kravet på leveranssäkerhet. Källa: Atria. /LG

Tuff marknad i Sverige 2006, enligt Atria-prognos
Prognosen för Lithells försäljning och resultat 2006 är oförändrad jämfört med 2005. Den privata konsumtionen i Sverige väntas dock stiga.
Konkurrensen och ökade kostnaderna i Sverige gör dock att hela köttbranschen står inför allvarliga lönsamhetsproblem, som kan leda till omstrukturering i branschen, säger Atria i sin marknadsbedömning. /LG

Atria vill ha mer kapital från aktieägarna
Vid Atrias bolagsstämma 3 maj vill Atrias styrelse att aktieägarna fortsätter satsa mer kapital genom en eller flera nyemissioner. Styrelsen föreslår en ökning av aktiekapitalet med dryga 67 milj skr. Pengarna ska kunna användas till företagsköp, förvärv av egendom i anslutning till affärsverksamheten eller ”uppmuntran av personalen”. /LG

Byggkostnaderna upp 10 % sedan i höstas
35 000 kr per suggplats? Glöm det, det var i höstas. Ska du bygga för 300 suggor nu, hamnar priset snarare upp emot 40 000 kr per suggplats, säger Conny Nyhlin, LRF Konsult. De senaste upphandlingarna vi medverkat vid, har hamnat på den nivån. Det ska till alldeles speciella förutsättningar, med delvis befintliga byggnader, för att prisnivån ska bli lägre.
-På en del produkter för bygget är det långa leveranstider. Betongelement till väggar kan i allmänhet inte levereras förrän i höst. /LG

Scan lanserar mörare griskött i butik
Från och med mars kan man köpa mörat svenskt griskött i landets matbutiker, under varumärket Scan Deli. Krögarkotlett, Skinkfilé, Ytterfilé och Pigghamnoisette heter köttbitarna som har marinerats med en smakneutral marinad för att bli extra möra och saftiga och lättare att lyckas med vid tillagning. Denna mörningsmetod har används sedan flera år av professionella kockar både i Sverige och utomlands.  
-Vitt kött kan generellt bli lite torrt vid tillagning, det gäller både gris och kyckling. Att tillsätta en marinad som gör köttet mörare rakt igenom är ett sätt att göra köttet saftigare och lättare att lyckas med. I Scan Deli-köttet utgör marinaden bara sex procent av den totala vikten och det är precis så mycket som krävs för att få de här egenskaperna, säger Martin Pardell, Scan. /LG

Ministers grisintresse i öst hemlighölls
Danska utvecklingsministern Ulla Tørnæs är i blåsväder, sedan hon undanhållit att hennes man Jørgen har 600 000 dkr i aktier i grisfarmer i Ryssland och Ukraina. Ministrarna måste varje år redovisa sina ekonomiska intressen vid sidan av jobbet till Statsministeriet. Det gäller även makar. Källa: Danska tidningar. /LG

EU tar fram handlingsplan för djurskydd
EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande för åren 2006 - 2010. Planen ska bland annat definiera EUs politiska inriktning när det gäller djurskydd och djurs välbefinnande. Dessutom ska resurserna på området och strategin för djurskyddsfrågor samordnas. Förslaget kommer att behandlas på EU-nivå under våren. Inför det arbetet kommer Djurskyddsmyndigheten att ta fram ett underlag med bland annat de svenska ståndpunkterna till Jordbruksdepartementet. Remissvaren ska vara hos Djurskyddsmyndigheten senast den 27 mars 2006. Källa: Djurskyddsmyndigheten /LG

Nya M&K-fall i Turkiet
Mul- och klövsjukan fortsätter breda ut sig i Turkiet, nära gränsen till Grekland. Flera nya fall rapporteras under februari. Sjukdomen tog fart i november efter en under flera år lyckad sanering. Källa: Mattilsynet. /LG

Mindre nötkött väntas från Argentina
Konkurrensen från billigt nötkött från Argentina kanske vi kan glömma för en tid. I ett försök att få ned konsumentpriset i Argentina och minska inflationen har Argentinas president Nestor Kirchner förbjudit praktiskt taget all köttexport under sex månader. Detta under en tid då nötkött är mer efterfrågat än på länge p g a mul- och klövsjuka i bl a Brasilien. Stoppas exporten väntas köttpriserna i landet sjunka. De har gått upp 22 % redan under 2006, detta i ett land där kött är lika nödvändigt som syret man andas.
Argentinas exportinkomster väntas minska 600 milj dollar om presidenten lyckas med sin plan. Källa: Sveriges Radio, ekot. /LG

Danish Crown varnar för salmonella DT 104 i hackat griskött
Danish Crown gick i eftermiddag ut med en varning för att 10 ton hackat griskött och kalvkött kan ha varit i kontakt med salmonella DT 104. Det är packat på slakteriet i Herning.
-Misstanken om salmonella gjorde att vi kasserade ett parti kött. Det kom aldrig ut i handeln. Senare visade sig att vi använt samma maskiner till ett annat parti på 10 ton, som redan gått ut i butikerna, säger fabrikschef Kaj Meldgaard. Utgångsdatum var 1 mars, men det kan ju finnas förpackningar kvar i hushållens frysar. Allt är sålt i olika danska butiker. Källa: Danish Crown. /LG

EUs export 2005 av griskött 50 % högre än 2004
EUs export till tredje land under 2005 uppgick till 1 900 000 ton vilket var 50 % högre än under 2004. Ryssland var det största mottagarlandet under 2005 med 500 000 ton. Av dessa 500 000 ton var 109 000 ton färskt eller fryst griskött och resterande del beredda produkter.
Som helhet konstaterade kommissionen av kvoten på 236 000 ton för färskt och fryst griskött inte hade fyllts i och med att EU endast exporterat 109 000 ton. Under 2005 exporterade EU 305 000 ton frysta styckningsdetaljer (så kallade Japanska styckningsdetaljer) till Japan vilket var en minskning från de 360 000 ton som exporterade under 2004.
Det bör i sammanhanget dock poängteras att efterfrågan på griskött var mycket stor i Japan under 2004 beroende på utbrotten av BSE och aviär influensa. Källa: EU-kommissionen. /LG

43 länder tackar nej till fransk kyckling
Frankrike är ett betydande land för produktion av fjäderfä av många slag. 43 länder har nu helt eller delvis sagt nej till import av franska fjäderfäprodukter, som en följd av fjäderfäinfluensan hos tamfåglar. Källa: Aftenposten.

Företagsnytt
Korvskinnsfabriken i Varberg läggs ned
Dat-Schaubs korvskinnsfabrik i Varberg läggs ned och tillverkningen flyttas till Danmark och Portugal. 12 personer blir av med jobben. Tillverkningen började på 1950-talet. Källa: SVT. /LG

Quercus blev namnet på Eva Stenbergs företag
Eva Stenberg har som vi nämnt tidigare startat eget konsultbolag, sedan LRF Kött lades ned. Namnet på det nya bolaget blir Quercus, vilket inte var klart tidigare.
-Quercus betyder ek på latin. Eken symboliserar tillväxt (bankeken), men kan även historiskt förknippas med ollon som förknippas grisar och även öppna landskap. Just det jag sysslar med och tar uppdrag om, säger Eva. /LG

Agenda
Yorkshireklubben 50-årsjubilerar 14 juni
Sveriges Yorkshireklubb firar 50 år som organisation 14 juni i Östergötland, i anslutning till Sveriges Grisproducenters stämma. Till jubileumsfestligheterna inbjudes även avelsuppfödare och hybridproducenter med andra raser. Källa: Yorkshireklubben. /LG

agriChina hålls 11 – 13 april i Beijing
Hitta affärspartner och kontakter, det är väl ett av syftena för de flesta som besöker utställningar, vid sidan av att titta på nyheter och utrustning för grisproduktionen. Tyska DLG anordnar utställningen agriChina 11 – 13 april i Beijing. Där introduceras ett datorprogram för att hitta rätt kontakt vid utställningen. Du matar in dina intressen och datorn matchar dina önskemål med någon kinesisk eller annat utställande företag. Matchmaking Service kallar man systemet. Mer info: www.agri-china.cn/en/default.htm

EuroTier hålls 14 – 17 november i Hannover
EuroTier fokuserar på bioenergi och optimal utfodring, när mässan hålls 14 – 17 november. 1 400 utställare är anmälda. Mere info: www.eurotier.de

Inget Royal Smithfield Show i år
Lantbruksmässan Royal Smithfield Show , som var utlyst till 30 november till 2 december, är avlyst. Orsaken är att maskinindustrin har för litet intresse. De premieringar och tävlingar inom animalieproduktionen som traditionellt hålls, ska man undersöka andra vägar för.
Där rök den traditionella julresan till London! Mer info: www.royalsmithfield.com


GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 10 mars 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar.
Tryck för senaste uppdatering här!
Senaste uppdatering 16 mars 14.00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 11
Danska slaktsvinspriset blir 11.20 skr nästa vecka, suggorna upp drygt 50 öre ännu en gång!
Danska slaktsvinspriset stiger även nästa vecka 20 danska öre och suggpriset stiger drygt 50 svenska öre. Slaktsvinen betalas därmed med 11,20 skr och suggorna med 8,84 skr. Det suggpriset slår med råge t o m Ystad Slakteris 7,50 kr, för att inte tala om lågbetalarnas 5,75.
Det kan även vara värt att notera att danska suggpriset nu är drygt dubbelt så högt som det finska, redan innan danska efterbetalningen är inräknad. I finska priset finns dock inga lägre klasser som sänker totala utfallet.
Tyska suggpriset är dock ännu högre, ca 11,10 skr, fritt stalldörren. Dvs i nivå med vissa svenska slakteriers grundnotering för slaktsvin. Slaktsvinspriset i Tyskland var den gångna veckan 13,25 skr.
Än en gång, på måndag blir det prishöjning i Sverige, konstigt vore det annars!?

Danska fågelinfluensan ökar efterfrågan på griskött
-Vi kan inte sätta siffror på det, men erfarenheterna säger att intresset för andra köttslag hos konsumenterna ökar när ett annat köttslag får negativ uppmärksamhet. Det säger marknadsanalytiker Karsten Flemin i tidningen Børsen.
Vid Kødbranchens Fællesråd har man noterat stigande priser på framför allt kalvkött i södra Europa.

KLS bad Swedish Meats dra tillbaka fusionserbjudandet
Det var KLS som bad Swedish Meats att dra tillbaka fusionserbjudandet i fredags. Det meddelar KLS idag. Konkurrensverkets beslut att ytterligare granska SLP-affären försämrar förutsättningarna för en fusion mellan Swedish Meats och KLS. Det fick KLS styrelse att inse att ett försök till fusion inte är ansvarsfullt. Fusionen skulle inte gå igenom och enbart oroa leverantörer, kunder och personal.
KLS ska fortsätta som ett självständigt företag, men med ny inriktning och ledning. Medlemmarna har en stark vilja att ha slakteriet kvar. Styrelsen driver nu på arbetet med att ta fram en ny strategi på en, som man säger, i grunden förändrad marknad. Konkurrensen blir tuffare och slaktvolymerna lägre. Under en svagare ekonomisk utveckling ställer det nya krav på nytänkande.
-Det är bra att fusionsfrågan äntligen landat och vi får koncentrera resurserna på att utveckla och anpassa verksamheten under ny ledning, säger KLS ordförande Mats Olsson. Vi verkar i ett djurintensivt område och ägarna har stor framtidstro. Vi visar nu våra kunder, leverantörer och medarbetare att vi är ett långsiktigt alternativ, säger han. Källa: Pressmeddelande.

Jan-Erik Johansson ny vd i KLS
KLS vd Thomas Gustafsson avgick i tisdags och har ersatts av Nils-Erik Johansson som tf vd. Nils-Erik är f n chef för slaktdivisionen.
-Vi har inga delade meningar, utan skiljs i samförstånd, säger Thomas. Bytet av vd ingår i strategin, som när ett fotbollslag inte kunnat vinna sina matcher.

Fågelinfluensa i Danmark
Fågelinfluensa av den farliga H5-typen har nu konstaterats även i Danmark. Det är en vild fågel som smittats.
Danmark har en omfattande export av livsmedel och bl a fjäderfäkött. 19 djurbesättningar ligger inom spärrzonen på 3 kilometer.

SLP har köpt Ystad Slakteri
SLP har köpt alla akterna i Ystad Slakteri av Falkbolagen 50 % och Tom Hansson 50 % med tillträde sista mars. Slakteriet läggs ned i vår och slakten överflyttas successivt till Helsingborg. Byggnaderna i Ruuthsbo ska säljas.
SLP träffade, som vi berättade i fredags, ett avtal med Falkbolagen i Malmö om styckning av all skinka. SLPs köp av Ystad Slakteri är del 2 i den affären. SLP slaktar, samt styckar bog och mittbit, Falkbolagen styckar skinkan. SLP köper tillbaka skinkan till sin charkproduktion.
Tom Hansson har tecknat ett femårigt avtal med SLP om fortsatta gristransporter från de leverantörer som skickat grisar till Ystad Slakteri. Tom ska även fortsätta ha kontakten med dessa leverantörer.

Slaktsvinspriserna gick upp i hela Europa denna vecka, utom i Sverige och Österrike
Slaktgrismarknaden är fortsatt positiv i de flesta länder, med lägre utbud av grisar än marknaden efterfrågan. Priserna har följaktligen stigit i samtliga EU-länder, utom i Sverige och Österrike, där priserna är oförändrade, skriver tyska ISN i veckans betraktelse över marknadsläget.
Utbrottet av svinpest i Tyskland har kunnat begränsas och syns inte ha påverkat handeln, mer än att Ryssland inte importerar från just den drabbade delstaten.
Fågelinfluensan har minskat konsumtionen av fjäderfäkött med 20 % eller mer, men fortfarande har grisköttspriserna inte påverkats av detta. Däremot har grisslakterierna fått en starkare förhandlingsposition, vilket påverkar i positiv riktning.
ISNs bedömning av marknadsläget är att efterfrågan är större än utbudet på flera marknader och det är inte ökat utbud att vänta. Allt talar därför för fortsatt stigande slaktsvinspriser.
Ett gott tips är därför att även de svenska grispriserna kommer att stiga, eftersom de inte redan gjort det (som vi sa redan i fredags).

Fågelinfluensa i tysk ankfarm
För första gången har fågelinfluensa drabbat en tamfågelbesättning i Tyskland, sju ankor i en ankfarm. Analysen är fortfarande preliminär, men alla farmens ankor är destruerade. Källa: ISN.

Suggorna i Tyskland upp 4 cent
Tyska suggorna gick upp 4 cent på måndagen, enligt ZNVG. Det motvarar 38 öre. Smågrisarna gick upp 1 euro, 9,42 skr.

Swedish Meats höjer smågrispriserna 5 öre, Danmark höjer slaktgrisar 25 öre, suggor 50
Swedish Meats höjer smågrisarna i klasserna bis och bas och Krav med 5 öre, och nyavvanda med 5 öre. I övrigt är det helt lugnt på svenska grismarknaden. Möjligen kliar sig några inom privatslakten i huvudet under helgen, när man ser vad som händer söderut och man ska sätta grispriset på måndag. Söderut är det nämligen mera uppåt. Danska slaktsvinsnoteringen går upp 20 danska öre, 25 svenska, nästa vecka till 8,70 dkr och smågrisarna följer med. Suggorna går upp hela 40 danska öre, 50 svenska, på en gång. Det finns således tydliga indikationer.
Ännu längre söderut talar man om 40 - 50 öre upp i en del länder. Var de svenska slakterierna gör av sina pengar, är en bra fråga, men förhoppningsvis dyker de upp i nästa årsredovisning.
Frågan är ställd med anledning av att en och annan slaktare börjar fundera över varför det inte händer något med grispriset i Sverige. Det börjar vara dags.
Även den här veckan är det nya oroligheter på grismarknaden, med svinpest i Tyskland och en fågelinfluensa som breder ut sig till allt fler länder. De som analyserar och kommenterar grismarknaderna är eniga: Sjukdomarna verkar fortfarande inte ha satt snågra spår i grisköttskonsumtionen. Däremot har fjäderfäproduktionen stora problem. I Sverige vet man inte ännu.
Svinpesten i Tyskland är en negativ faktor, men både fågelinfluensan och mul- och klövsjukan i Sydamerika och nu senast argentinske presidentens hot om att utfärda exportförbud på nötkött, borde lyfta grisköttspriset. Priset går visserligen upp, utom i Sverige, men det anses inte bero på sjukdomarna.

Ingen fusion mellan Swedish Meats och KLS
Veckans stora händelse är givetvis att fusionen mellan Swedish Meats och KLS inte blir av. Dvs, om man inte ändrar sig på något håll fem över tolv. Det har ju hänt förr. Swedish Meats har i alla fall dragit tillbaka sitt fusionsbud idag.
Sören Kvantenå och Åke Modig diskuterade redan i tisdags kväll ett tillbakadragande av fusionserbjudandet till KLS, under en kaffepaus vid regionmötet i Kumla. Det är inget att tveka om att man börjat misströsta.
-Diskussionerna har dragit alldeles får långt ut på tiden, sa Sören Kvantenå. Normalt sett borde vi ha dragit tillbaka förslaget för länge sedan, när inget händer. Men vi tycker ju att det är en bra affär för båda.
Sedan dess har Konkurrensverkets ställningstagande kommit. Redan i tisdags var Åke Modig beredd på att SLP-affären kan ta längre tid än väntat hos Konkurrensverket. När jag frågade om tongångarna i kontakterna med Konkurrensverket, om det är ja eller nej att vänta, sa han.
-Det behöver varken bli ja eller nej, det kan bli ytterligare utredningar.
Konkurrensverket och Swedish Meats har mycket täta kontakter, med många papper som utväxlas, så man kan tänka sig att han känt sig osäker på utgången.
Med tanke på att Konkurrensverket mycket väl känner till fusionsdiskussionerna med KLS, kan det vara nära till hands att tro att det är dessa som medverkat till att Konkurrensverket beslutat utreda köpet av SLP ytterligare. KLS hinner ju hålla stämma innan Konkurrensverket behöver lämna besked nästa gång och då har man haft båda ärendena på bordet.
Är det så att Swedish Meats väljer att dra tillbaka fusionserbjudandet till KLS för att inte ge Konkurrensverket möjligheten att se hela bilden Swedish Meats-SLP-KLS samtidigt? Då kanske ändå inte loppet är kört. SLP är en vinstmaskin, en godbit som inte får försvinna ur händerna. Risken är också att den goda affären urholkas av restriktioner, som när Danish Crown fusionerade med Steff Houlberg i Danmark. Det blev kostsamt. KLS kan bara väntas bli ”mörare” för varje förlustår, om man uttrycker det lite rakt på sak. Förhoppningsvis får man ordning på ekonomin.
Alla sådana spekulationer avvisar dock Sören Kvantenå i kväll. Han understryker bestämt att det inte funnits några sådana taktiska överväganden.
-Det är enbart den långa väntan på besked från KLS, samt att det syns som om intresset för fusion från KLS-medlemmarnas sida är för litet, säger han. Det blir ingen bra fusion under sådana förutsättningar.
Som jag nämnt lyssnade jag till ett av Swedish Meats regionmöten i tisdags. Det är mycket på gång inom Swedish Meats, med tonvikt på mycket. Det går inte att räkna alla bollar som är i luften. Alla verkar viktiga och jobbiga att hålla reda på. Tappar man en, så förefaller det som om man har fullt upp med de övriga! /LG

Svenska grispriset 12,30 skr, enligt EUs förvaltningskommitté
Vad är egentligen det svenska grispriset? Ingen vet. Det beror på att ingen grisuppfödare betalas enligt grundnoteringen och att väldigt många, för att inte säga alla, större producenter har individuella avtal. Hur många grisar som omfattas av de olika individuella avtalen, går inte att räkna ut. Det enda sättet att räkna fram det svenska grispriset vecka för vecka är att ta slakteriernas medelbetalning och väga samman den med slaktvolymen för att få fram ett nationellt medeltal. Givetvis ska allt som inte hör till grispriset, t ex avgifter hit och dit, då rensas bort.
Varje månad träffas EUs medlemsländer och diskuterar grisfrågor i EUs förvaltningskommitté för griskött. Nu i mars uppgav Sveriges representant att vårt grispris är 12,34 med dagens eurokurs. Det är möjligt att det är riktigt, ungefär. Det är i alla fall något närmare vad Ugglarp, SLP, Skövde, m fl, har som officiell notering. 11 kr är i varje fall det minst sanna grispriset.
Enligt EU-kommissionen låg slaktsvinspriset i EU vecka 8 på i genomsnitt 138 euro/100 kg, dvs 13 skr, och prisnivån är stabil. Enligt EU-kommissionens redovisning och beräkningssätt ligger Sverige således 70 öre under EU-genomsnittet.
I det europeiska medelpriset medräknas t ex problemfyllda Polen med, som har 120 euro per 100 kg, 11,30 skr.
I ISNs beräkning av svenska grispriset kan svenska grispriset vara underskattat, eftersom det inte finns några objektiva siffror att gå på. En del som räknar, brukar säga att svenska tilläggen motsvarar danska efterlikviden, dvs någonstans mellan 70 öre och 1,10 kr. Den kan variera år från år.
Det som däremot är tämligen säkert, det är att danska korrigerade grispriset är så lågt som det redovisas i tabellen. Där är alla tillägg och efterlikvider beaktade. I Danmark finns nämligen väldigt få tillägg till noteringen och de som finns är allmänt kända så de går att beräkna. Danmark har således en mycket klar jumboplats bland Europas grisländer, vad gäller betalningsförmågan (Polen dock undantaget). Danska slakterierna får också mycket ofta kritik för dålig betalningsförmåga, men det är märkligt att kritiken inte är ännu större.
Sören Kvantenå sa vid regionmötet i Kumla i tisdags att Swedish Meats kommer att ändra även sin grundnotering och flytta avtalspengar till noteringen. Det kan möjligtvis ske vid halvårsskiftet, hoppades han. /LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 11.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Swedish Meats 73-92,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
SLP 70–94,9 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Carl-Olof Port: -Exporten av griskött ser något bättre ut, beroende på positivare marknadsläge i Europa.
-Hemmamarknaden är fortfarande lite trög, som den normalt är i början av året.
-Vi importerar 600 smågrisar från Finland vecka 12. De sätts in i stallar längts uppe i norr.

SLP
Peter Johansson: -Det är varken bu ellr bä på marknaden för griskött. Den är stabil. Slakten är också stabil på 6000 grisar just nu och vi slaktar samma antal nästa vecka.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av styckade detaljer rullar på, det är enstaka produkter vi kämpar med så här års.
-Charken fortsätter vara positiv, med bl a skivade produkter, korv och kassler med bättre försäljning än i fjol.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson, från semestern på Kanarieöarna: -Resultatet från slaktbolaget visar på plus, hur mycket får jag fax om i kväll. Det känns väldigt bra, med tanke på miljonförlusterna i Nyhléns i fjol.
-Veckans försäljning har också varit positiv.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson -Tillförseln av slakt är bra och har varit det länge. Försäljningen är också god och nu börjar även försäljningen av kotletter rätta till sig.

Ystad Slakteri
Tom Hansson: -Det är ingen riktig fart på marknaden, men om 1,5 månader brukar det vända. Vi har mycket slakt och ligger på 2 200 grisar i veckan, ibland fler. Ugglarp har hjälpt till att slakta när antalet varit uppemot 2 500. Vi slaktar ju suggor också.
-De stora kunderna på helfall är Falkbolagen och Atria, samt Ugglarp.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Finska marknaden är lugn och stabil.

Danish Crown
På de skinkmarknaderna där handeln avslutades förra fredagen var priserna oförändrade. Måndagens handel visade dock en mindre prisökning, vilket indikerar en förbättrad marknadssituation vecka 11.
Även marknaden för bog var bättre, särskilt i Tyskland, där det varit några svaga veckor. Centraleuropa och Ryssland är fortfarande mycket aktiva när det gäller köp av framdelar och bogkött. Däremot är marknaden för övrig charkråvara mycket lugn. Vi väntar oss att detta ändras längre fram i vår.
Baconmarknaden är oförändrad, men eftersom den kontinentala marknaden för kotlett förbättras något, kan det förhoppningsvis synas ett hopp även här.
Svinpesten i Tyskland har ännu inte haft någon påverkan på grisköttsmarknaden. Fågelinfluensan har likaså inte haft några särskilt synbara effekter på försäljningen av griskött.

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 12 v 11 v 10
11,20 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,90 8,70 8,50
23,48 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 20,07 20,07 20,07
11,30 Österbottens 76 – 92 euro - 1,20 1,20
12,43 Snellman 78–105 euro - 1,32 1,33
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
9 mars grundpriser euro euro euro euro euro
11,87 Frankrike - 1,261 1,173 1,173 1,170
13,75 Tyskland - 1,460 1,400 1,400 1,400
10,17 Belgien - 1,080 1,040 1,120 1,020
10,78 Italien - 1,145 1,155 1,240 1,240
14 mar korrigerade*
14,28 Spanien 1,516 1,509 1,509 1,509 1,509
13,95 Italien - 1,481 1,481 1,532 1,595
13,41 England 1,424 1,410 1,410 1,410 1,410
13,59 Frankrike 1,443 1,438 1,394 1,353 1,317
13,24 Tyskland 1,406 1,376 1,346 1,346 1,346
12,90 Österrike 1,370 1,370 1,340 1,340 1,340
12,98 Belgien 1,378 1,341 1,329 1,329 1,304
12,97 Holland 1,377 1,348 1,309 1,289 1,289
12,05 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
11,96 Danmark 1,270 1,243 1,243 1,243 1,243
11,99 Tjeckien 1,273 1,278 1,292
10,77 Polen 1,144 1,135 1,135
12,51 Irland 1,329 1,329 1,329 1,329
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Mars 1,480 1,492 1,480 1,490 1,462 1,478
April 1,491 1,498 1,488 1,480 1,455 1,460
Maj 1,519 1,525 1,517 1,500 1,470 1,478
Juni 1,520 1,530 1,523 1,510 1,486 1,498
Juli 1,477 1,487 1,481 1,463 1,452 1,455
Aug 1,477 1,480 1,480 1,485 1,466 1,465
Sep 1,457 1,460 1,469 1,452 1,429 1,439
Okt 1,382 1,383 1,383 1,385 1,383 1,374
Nov 1,380 1,388 1,388 1,380 1,387 1,378
Dec 1,340 1,385 1,385 1,385 1,382 1,385
Jan 1,340 1,350 1,335 1,340
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 9 mars, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 11 v 10 v 9 v 8
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,50 5,50
Swedish Meats 140- 5,75 5,75 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- 5,75 5,75 5,50 5,50
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Ugglarps 140,1 kg- 5,75 5,75 5,50 6,00
Dahlbergs 140- 6,20 6,20 6,20 6,20
SLP 140,1 kg- 6,25 6,25 6,00 6,00

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 12 v 11 v 10
8,84
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,00 6,60 6,20
16,23
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr 13,88 13,88 13,88
Finland
4,33
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,42
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
11,11
ZNVG 13 mars 56 % euro - 1,18 1,14

Valutor
Fredagar idag v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Pund 13,73 13,77 13,81 13,73 13,50 13,67 13,49
Dollar 7,90 7,86 7,88 7,91 7,73 7,68 7,58
Euro 9,42 9,45 9,39 9,39 9,27 9,29 9,25
Dansk 1,26 1,26 1,25 1,25 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,17 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15 1,14
Yen 6,76 6,76 6,76 6,70 6,56 6,49 6,52

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 11 v 10 v 9 v 8
Bis Plus,23 kg 17,25 17,20 17,20 17,15
Bas, 23 kg 16,00 15,95 15,95 15,90
Nyavvanda, 9 kg 34,75 34,65 34,65 34,55
KRAV, 23 kg 22,05 22,00 22,00 21,95
KLS
KLS Smågris 17,70 17,70 17,70 17,70
SLP
SLP+ 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,60 17,60 17,60 17,60
SwedeHam 16,31 16,31 16,31 16,31
Vita 15,21 15,21 15,21 15,21
Dahlbergs
Särklass D 17,35 17,25 17,25 17,25
Balans i förmedling
Swedish Meats 30 000 30 000 23 000 20 000
Ugglarps Slakteri - 2 000 2 000 1 500
Skövde Slakteri 4000 3 300 4 072 3 660
SLP 1 860 1 200 2 145 2 256
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 30 kr/smågris, en höjning med 10 kr.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 20 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
254
Basis 7 kg 202 197 193 193 193
439
Basis 30 kg 349 341 333 333 333
260
SPF+Myc 7 kg 207 202 198 198 198
446
SPF+Myc 30 kg 354 346 338 338 338
265
SPF 7 kg 211 206 202 202 202
451
SPF 30 kg 358 350 342 342 342
920
Økologi 30 kg 730 724 712 712 713
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
713
25-kilos 610 610 610 630 630
Snellmans euro euro euro euro euro
565
Grund 30 kg A1* 60 60 61 61 61
Tyskland
555
ZNVG 28 kg 13 mar 59,00 59,00 58,00 58,00 58,00

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Förslag till ny L 100
Djurskyddsmyndigheten har skickat ut ett förslag till ny L 100. Du kan ladda ner förslaget nedan och se ändringarna förstrukna.
Du kan även ladda ned nuvarande L 100 som jämförelse.
Remissen till nya L 100
Djurskyddsmyndighetens konsekvensanalys
Nuvarande L 100, som jämförelse

Klicka här för dina kommentarer om L 100

Ett antal synpunkter på nya L 100 publicerar vi i nästa GRIS.