Nyheter
SLP har köpt Ystad Slakteri
SLP har köpt alla akterna i Ystad Slakteri av Falkbolagen 50 % och Tom Hansson 50 % med tillträde sista mars. Slakteriet läggs troligtvis ned i vår och slakten överflyttas successivt till Helsingborg. Byggnaderna i Ruuthsbo ska säljas om inte någon lämplig verksamhet hittas. En idé är speciellt suggslakteri.
SLP träffade, som vi berättade i fredags, ett avtal med Falkbolagen i Malmö om styckning av all skinka. SLPs köp av Ystad Slakteri är del 2 i den affären. SLP slaktar, samt styckar bog och mittbit, Falkbolagen styckar skinkan. SLP köper tillbaka skinkan till sin charkproduktion.
Tom Hansson har tecknat ett femårigt avtal med SLP om fortsatta gristransporter från de leverantörer som skickat grisar till Ystad Slakteri. Tom ska även fortsätta ha kontakten med dessa leverantörer. /LG

Trött på dåliga sammanhållningen i branschen
-Jag blev ganska trött på slaktbranschen, när det inte finns någon sammanhållning bland privatslaktarna, kommenterar Tom Hansson försäljningen av Ystad Slakteri. Jag fick tillbaka pengarna och en bra överenskommelse med SLP, då slutar jag.
-Jag transporterar 120 000 grisar per år och har fått kontrakt på 5 år, som följer med även om Swedish Meats övertar SLP. Jag producerar 12 000 slaktgrisar per år, som i fortsättningen ska gå till SLP. Mina grisar har under senaste året gått till Ystad Slakteri. Tidigare slaktades de vid KLS.
-När det stod klart att Falkbolagen ska stycka skinkor åt SLP och inte helfall, fann jag för gott att även sälja min del av Ystad Slakteri. Jag hade visserligen hembudsrätt på Falkbolagens aktier i slakteriet, och har kunnat överta dem, men det finns snart inga kunder kvar i Sverige som köper helfall. Att börja stycka själv var aldrig aktuellt. /LG

Danska fågelinfluensan ökar efterfrågan på griskött
-Vi kan inte sätta siffror på det, men erfarenheterna säger att intresset för andra köttslag hos konsumenterna ökar när ett annat köttslag får negativ uppmärksamhet. Det säger marknadsanalytiker Karsten Flemin i tidningen Børsen.
Vid Kødbranchens Fællesråd har man noterat stigande priser på framför allt kalvkött i södra Europa. /LG

KLS bad Swedish Meats dra tillbaka fusionserbjudandet
Det var KLS som bad Swedish Meats att dra tillbaka fusionserbjudandet i fredags, meddelar KLS. Konkurrensverkets beslut att ytterligare granska SLP-affären försämrar förutsättningarna för en fusion mellan Swedish Meats och KLS. Det fick KLS styrelse att inse att ett försök till fusion inte är ansvarsfullt. Fusionen skulle inte gå igenom och enbart oroa leverantörer, kunder och personal.
KLS ska fortsätta som ett självständigt företag, men med ny inriktning och ledning. Medlemmarna har en stark vilja att ha slakteriet kvar. Styrelsen driver nu på arbetet med att ta fram en ny strategi på en, som man säger, i grunden förändrad marknad. Konkurrensen blir tuffare och slaktvolymerna lägre. Under en svagare ekonomisk utveckling ställer det nya krav på nytänkande.
-Det är bra att fusionsfrågan äntligen landat och vi får koncentrera resurserna på att utveckla och anpassa verksamheten under ny ledning, säger KLS ordförande Mats Olsson. Vi verkar i ett djurintensivt område och ägarna har stor framtidstro. Vi visar nu våra kunder, leverantörer och medarbetare att vi är ett långsiktigt alternativ, säger han. Källa: Pressmeddelande. /LG

Norska privatslakterierna bör fusionera
Flera av de norska privatägda slakterierna bör gå samman i större enheter för att skapa gemensamma varumärken med starkare markandsföring. Det säger Ståle Gausen, ordförande för privatslakteriernas branschorganisation Kjøttbransjens Landsforbund (KLF). Jag tror tiden är mogen, eller övermogen, att samla privatslakten i större företag för att ge kooperativa Gilde den konkurrens de förtjänar.
-Jag vill inte peka ut vilka privatslakterier som ska gå samman med vem, men de tre företagen med F, Fatland, Finsbråten och Furuseth är exempel på en stark treklöver bland våra medlemmar, säger han. Jag är öppen för att diskutera seriöst samarbete med mitt egna företag Midt-Norge Slakteri. Källa: Nationen.
Kommentar: KLF har engagerat Swedish Meats förre vd Peter Rasztar som ledamot i KLFs styrelse, med uppdrag att se över strukturen inom den norska privatslakten. Har han redan lagt fram förslag? /LG

Norge har sagt ja till export av bruksgyltor till Sverige
Både QG och Avelspoolen vill köpa gyltor i Norge och Finland för att svara upp mot alla beställningar på gyltor som byggboomen efter revideringen av L100 fört med sig. De båda avelsföretagen har ca 25 000 gyltor i orderboken och QG har börjat betäcka slaktsvin för att klara efterfrågan. Import av gyltor är bättre alternativ.
-Norge har sagt ja till export och vi väntar på svar från Finland, säger Hans Agné, Avelspoolen. Vår förfrågan är 2 000 djur från vardera landet.
-Reglerna för import av djur för avel är hårdare än för smågrisar och vi väntar på dispens från Jordbruksverket. Just nu arbetar SVA med ett yttrande.
-Norska djuren är dyrare än svenska, men det är kanske värt en slant att få djur i stallarna och särskilt när de blir av högre kvalitet än betäckta slaktsvin, som kan vara alternativet. /LG

Fågelinfluensa i Danmark
Fågelinfluensa av den farliga H5-typen har nu konstaterats även i Danmark. Det är en vild fågel som smittats.
Danmark har en omfattande export av livsmedel och bl a fjäderfäkött. 19 djurbesättningar ligger inom spärrzonen på 3 kilometer. /LG

Fågelinfluensa i tysk ankfarm
För första gången har fågelinfluensa drabbat en tamfågelbesättning i Tyskland, sju ankor i en ankfarm. Analysen är fortfarande preliminär, men alla farmens ankor är destruerade. Källa: ISN./LG

Lyxbostäder vid vattnet tränger undan grisfodret
DLG har beslutat stänga sin fabrik för produktion av 170 000 ton foder i Aalborg redan före årets slut. Orsaken är att man inte kan leva upp till miljökraven, när det byggs lyxbostäder helt intill. Aalborg Havn har sålt 75 000 kvm av hamnområdet till en byggentreprenör som ska bygga bostäder intill vattnet.
Även Hedegaards foderfabrik på samma område läggs ned, liksom AFI Grovvarer.
Projektet är något liknande i Helsingborg för några år sedan. Där foderfabrik och silor låg, finns nu lyxbostäder, som i inledningsskedet var bomässa. Källa: Grovvarenyt /LG

Norska försäljningen av köttfärs minskade 44 %
Försäljningen av köttfärs i Norge har minskat med 44 % jämfört med fjolåret. Under en enskild vecka, vecka 9, försvann 40 % av marknaden. Aldrig förr har man uppmätt ett så stort fall för en enskild vara. Fallet för köttfärsen kan dessutom bli ännu större, eftersom Mattilsynet, alltså norska Livsmedelsverket, gått ut med rekommendationen att inte alls äta köttfärs inköpt under januari - februari en tid framöver. Låt den ligga kvar i frysen tills vidare, säger man. Detta gäller även hamburgare och annat av färs.
Orsaken är misstanken av E coli av den farliga varianten 0103 i köttfärs, som medfört att 12 personer blivit sjuka och 9 fått njursvikt och lagts in på sjukhus och en 4-årig pojke dött.
I tisdags hittades E coli i köttfärs hos Lidl vid en rutinkontroll i Lidls anlitade laboratorium. Det är första gången man hittat bakteriern rent fysiskt. Köttfärsen är producerad av Vestfold Kjøttvare. Mattilsynet undersöker anknytning till Gilde, som utpekas som en leverantör av köttfärs med ev smitta. Smittan kan dock komma från annan leverantör.
I onsdags blev en flicka sjuk efter att ha ätit hamburgare hos McDonalds. Mc Donalds har köpt köttfärs av det misstänkta partiet med förbehåll från Mattilsynet att köttfärsen ska värmebehandlas. Ingen E coli har dock hittats. Inga leveranser till Sverige är kända. Källa: FK. /LG

Konsumenterna köper kranvatten för att få billigare chark
Upp till 67 % kan vikten i charkvarorna höjas med saltlakemix från Lyckeby Stärkelsen. Det mesta är vanligt kranvatten. Falukorv kan innehålla upp till 38 % tillsatt vatten. Övriga charkvaror är helt oreglerade och får fyllas med hur mycket vatten som helst.
-Jag har hört talas om vinmarinerad kassler som består av 76 % vätska. Man blandar i socker och saltlake för att få dem tyngre och godare, säger Gunder Eriksson, tidigare vd på Siljans chark. Källa: SvD. /LG

2 av 10 fabrikat hamburgare innehåller griskött
Hamburgare ska vara gjorda på nötkött, men 2 av 10 fabrikat innehåller griskött, enligt en test som Dagens Nyheter utfört hos Consumer Content och Analycen i Lidköping. Det ena fabrikatet, Eldorado, säljs av Axfood och det andra, Steak Land Hamburgare, säljs av Lidl. Källa: SVT.
Kommentar: Det är inte lätt att vara rättrogen muslim i Sverige. Men matföretagen hjälper i alla fall till med anpassningen till den svenska miljön. /LG

Stor norsk grisgård blir ekologisk
I höst blir grisproduktionen på Grøstad i Norge ekologisk. Gården har utegrisar och producerar tio ton griskött per vecka. Det är den största norska ekoköttsatsningen någonsin och Statens Landbruksforvaltning stöttar projektet med 2,9 milj nkr. Källa: FK. /LG

Tredje fallet av BSE i USA
Nötköttsexporten från USA var precis på startlinjen, när det tredje fallet av BSE konstaterades på en 10 år gammal ko i Alabama 9 mars. Kon hade endast varit på gården ett år och det är osäkert om den kommer från USA eller Canada. Nu hotas exporten till viktiga marknader igen. SydKorea, som just tänkt öppna gränserna för nötkött från USA, har skjutit planerna några månader fram i tiden. Japanerna, som varit ännu mer försiktiga, skjuter importen på framtiden. Källa: The Meatingplace. /LG

35 ton fryst kyckling återkallad i USA
Serenade Foods, Milford, Ind. Har fått återkalla drygt 35 ton frysta kycklingbröst, sedan konsumenter fått salmonella. Kycklingbrösten var förbehandlade, men inte tillräckligt upphettade för att ta död på salmonellan. Konsumenterna upphettades heller inte hos konsumenterna. Källa: The Meatingplace. /LG

Storsatsning på ekologiskt kött
Ica, Coop och Axfood tillsammans med Scan Foods och föreningen Ekokött, ska göra en storsatsning på ekologiskt kött från hösten 2006 och hela 2007. Jordbruksverket och EU har beviljat ekonomiskt stöd, under förutsättning att handeln och köttbranschen ställer upp med motsvarande belopp.
-Det är unikt med en sådan total uppbackning, som inte minst underlättar logistiken och sänker kostnaderna, säger Maria Alarik, verksamhetsledare på Ekokött. Källa: Swedish Meats. /LG

Superkylning och nytt lager i Norge sparar 10 kr per kg
Gilde investerar drygt 20 mkr i ett nytt automatiserat superkyllager, när slakteriet i Steinkjer i Norge byggs om. Slakteriet får en helt ny processdesign för hela produktionslinjen. Superkylning innebär att temperaturen i köttet snabbt sänks till –1 till –1,3 grader, vilket ger exceptionellt bättre hållbarhet vid lagring. Med detta koncept kan Gilde öka sina färskvaruleveranser och spara upp mot 10 kr per kilo i frys- och logistikkostnader, säger Stig Hegdal, projektledare för ombyggnaden.
Buffertlagret med plats för nästan 18 000 platser ska hanteras av två miniload-kranar. Utanför buffertlagret finns två fryskamrar för superkylning och två manuella och automatiska sorteringsstationer för sortering och palletering av gods från miniload-lagret. Anläggningen tas i drift kvartal 3. Swisslog designar och levererar utrustningen och de administrativa systemen. /LG

8 400 slaktsvin behövs för 3 000 ton lim
Bornholms kommun har just gett en fabrik miljötillstånd för tillverkning av lim i närheten av Østermarie. 3 000 ton lim ska tillverkas årligen. För detta åtgår det 8 400 slaktsvin, eller rättare sagt urinen från grisarna. Fabriken blir klar i september och kostar 5,8 milj dkr.
En ny teknik vid omhändertagandet av urinen ska hindra att ammoniak bildas, för att urinen ska kunna användas i fabrikationen. Färgen och lukten tas också bort.
Vi skrev om den nya tekniken för limtillverkning för snart ett år sedan, när uppfinnaren av tekniken fick det s k limpriset på 400 000 dkr. Vi räknade då ut att all grisurin i Danmark, räcker till 1 % av det trälim som behövs på världsmarknaden, t ex för att tillverka spånplattor. Nu är första fabriken snart igång. /LG

Forskarsatsning på grisgödsel
Danmarks JordbruksForskning, DJF, nyanställer tre nya unga forskare för att danskarna ännu bättre ska kunna ta till vara gödselns näringsinnehåll. En av dem ska forska om växternas näringsupptag från stallgödsel. Allt för att undvika övergödning framför allt av kväve, fosfor och kalium. Den andra ska utveckla redskap till styrning av bioförgasning av stallgödsel. Allt för att förbättra utnyttjandegraden av stallgödseln i biogasanläggningarna. Den tredje ska utveckla utrustning för gödselnedmyllning och spridning i etablerade grödor med minimal ammoniakemission och skador på grödorna. Källa Danmarks JordbruksForskning /Nils
Kommentar: Danskarna satsar helhjärtat att utnyttja all stallgödsel maximalt på olika sätt och minska utsläpp och emissioner. Men i Danmark betyder jordbruket oerhört mycket för hela Danmark. /Nils

Genmodifierad majs EU-godkänd
EU-kommisionen har godkänt genmodifierad majs, DAS-Ø1507-1, Zea mays L. linje 1507. Utsläppandet på marknaden av den genetiskt modifierade majslinjen 1507 som produkt eller i vissa produkter, inklusive foder som innehåller eller består av denna majstyp, omfattas av kommissionens beslut 2005/772/EG av den 3 november 2005.
Majsen har resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar, samt för tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosfat. Läs mer: www.slv.se Källa: Livsmedelsverket. /Nils

Företagsnytt
Jan-Erik Johansson ny vd i KLS
KLS vd Thomas Gustafsson avgick i tisdags och har ersatts av Nils-Erik Johansson som tf vd. Nils-Erik är chef för slaktdivisionen.
-Vi har inga delade meningar, utan skiljs i samförstånd, säger Thomas. Bytet av vd ingår i strategin, som när ett fotbollslag inte kunnat vinna sina matcher. Det är ingen situation jag önskat mig, men styrelsen vill göra ett nytt avstamp och då är det naturligt att utse ny lagledare, säger han.
-Det finns ett starkt stöd för ett fortsatt självständigt KLS, samtidigt som alla är överens om att köttmarknaden blir tuff. Det är kämpigt att vända trenden med flera års röda siffror, men det gäller att hålla ut. Det är många företag i branschen som har liknande situation, flera med halverade vinster.
-Fjolårets förlust ska dock ses mot bakgrunden att vi betalat bra för slaktdjuren. Det är våra leverantörer nöjda med. Att betala bra för djuren är det kooperativa slakteriets huvuduppgift, säger Thomas Gustafsson.
Thomas har inte hunnit fundera närmare på framtiden, utan ska ta det lugnt en tid. Han har 18 månaders fallskärm. /LG

Kesko Agro ska sälja Big Dutchman i Finland
Big Dutchman i Tyskland har träffat avtal med Kesko Agro i Finland om distribution och service av utrustning, bl a blötutfodringar, för grisstallar på finska marknaden från 15 mars. Kesko Agro har agenturen i Estland, Lettland och Litauen sedan flera år.
Kesko Agro är ett helägt dotterbolag för lantbruksbranschen till Kesko Oyj, ett mycket stort börsnoterat företag med 1 100 anställda och över 8,3 miljarder euro i omsättning. /LG

Danish Crowns styrelse fulltalig igen
För en tid sedan avgick två ledamöter, sedan det uppdagats att de levererat grisar vid sidan av sin förening. En har valts tidigare och i måndags valdes Henrik Høgh-Andersen, Lolland, till styrelsemedlem. Han har 500 suggor. Styrelsen är nu fulltalig igen. Källa: Danish Crown. /LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 17 mars 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar.
Tryck för senaste uppdatering här!
Senaste uppdatering 23 mars 13.00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt
Danska suggpriset går upp ytterligare 30 öre nästa vecka
Suggnoteringen i Danmark fortsätter stiga, nästa vecka med 30 danska öre till 7.30 dkr, 9.10 skr. Sedan vecka 8, dvs på 5 veckor, har suggpriset gått upp 1,30 dkr, dryga 1,60 skr.
Noteringen på slaktgrisar är oförändrad och i det närmaste även på smågrisar.

Ryssarna trycker upp suggpriset, fortsatt höjda slaktsvinspriser väntas närmaste veckorna
Slaktsvinspriserna i de flesta EU-länderna har gått upp senaste tiden och fortsatte stiga denna vecka med mellan en och tre cent, alltså 10 till 30 öre. Prisökningen beror på ökad efterfrågan, samtidigt som utbudet är lågt eller normalt.
Att det går mycket bra för den europeiska grisproduktionen just nu, beror även på att ryssarna och även övriga östra Europa köper mycket griskött. Det östeuropeiska intresset visas inte minst av att priset på suggor stiger så kraftigt. Öst är traditionellt goda köpare av suggkött och det är östmarknaden som höjer suggpriset.
En ytterligare faktor är att nötkött är starkt efterfrågat och betingar priser man inte sett på många år. Dessa prisökningar spiller över på grisköttet. Det går fortfarande inte att peka på att fågelinfluensan direkt påverkat efterfrågan, men den har mjukat upp grisköttsköparna, så att det är lättare att höja priserna.
Prognosen, med de ovanstående faktorerna som grund, är fortsatt uppgång på grisköttmarknaden de närmaste veckorna. Källa: ISN.

E Coli hittat i salamikorv från Terinas anläggning
Norska Mattilsynet har nu hittat E coli 0103 i oöppnade förpackningar av salamikorv från Gildes dotterbolag Terina. Man fortsätter leta efter orsaken till smittan, som kan vara kryddorna som använts i korven. Tidigare har man trott att dålig slakthygien varit orsaken och att köttfärs varit infekterad, men köttfärsspåret är inte avskrivet ännu. Myndigheterna har t ex uppmatat konsumenterna att kasta all köttfärs med äldre datum.
Tidligare matministern kräver att nu ansvarige matministern ska avgå som en följd av matskandalen.
-Ärendet är dåligt hanterat och folk vet inte vad de ska våga äta, säger han. Källa: Verdens Gang.
-Det är välkänt från andra tillfällen att smitta kan komma från kryddor, säger man vid Mattilsynet.
-Mattilsynet bör knyta till sig internationell kompetens för att finna smittkällan. Det är nu tredje gången Mattilsynet och Folkehelseinstituttet pekar ut Gilde som smittkälla, utan att det kan påvisas, säger Gildes koncernchef Aksel Krogvig.
-Vi levererar kryddorna till Gilde, men ingen har kontaktat oss. Vi har fått uppgifterna om att vi är utpekade via medierna, säger man vid kryddföretaget ABC, Arne B Corneliussen.
-Försäljningen av köttfärs fördubblades gångna veckohelgen, säger köpmän på svenska sidan gränsen. Norrmännen vågar inte köpa köttfärs i Norge, utan köper den i Sverige. Källa: Norska tidningar.
Gildes anläggning Terina AS i Sogndal har stängts för desinfektion.
Kommentar: Kryddor är ett stort hygienproblem och är därför det enda livsmedel som får desinfekteras med radioaktiv strålning.

S
uggorna fortsätter upp i Tyskland
Priset på suggor fortsätter upp i Tyskland den här veckan. Idag sattes priset till 11,30 skr, enl ZNVG. Smågrisnoteringen är oförändrad.

Korv troligare norsk E coli-källa än köttfärs
Norska motsvarigheten till Livsmedelsverket, Mattilsynet, belade på måndagen tre korvsorter av salami, spekepølse, från Gilde med försäljningsförbud. Det är Gilde Birkebeiner Fjellmorr, Gilde Birkebeiner Sognemorr og Gilde Haugpølse med tillverkningsnummer L 5484 till L 6121, tillverkade från 1 december till 20 mars. Mattilsynet tror att dessa korvar tillverkade vid Gildes dotterbolag Terina i Sogndal är trolig orsak till smittspridningen. Mattilsynet ber konsumenterna att inte äta korvarna. Källa: Mattilsynet.

Grispriserna vecka 12
Suggpriset upp 40 öre, danska slaktsvinspriset 25, danska suggorna upp drygt 50 öre ännu en gång!
Det blev inget höjt svenskt slaktsvinspris, trots att priserna gått upp i nästan alla länder söderut. Svenska grisar säljs på svenska marknaden, det som slakterierna får ut av de tre stora köparna, det kan betalas ut till grisuppfödarna.
Danska slaktsvinspriset stiger även nästa vecka 20 danska öre, 25 svenska, och danska suggpriset stiger även denna vecka med 40 danska öre, drygt 50 svenska öre. Danska slaktsvinen betalas därmed med 11,20 skr och suggorna med 8,84 skr. Danska suggpriset slår därmed med råge t o m Ystad Slakteris 7,50 kr.
Det kan även vara värt att notera att danska suggpriset, bäst betalda viktgrupp, nu är drygt dubbelt så högt som det finska. I finska priset finns dock inga lägre klasser som sänker totala utfallet. Totala utfallet för suggor kan därmed bli ett annat.
Tyska suggpriset är ännu högre, ca 11,10 skr, dock fritt stalldörren. Dvs i nivå med vissa svenska slakteriers grundnotering för slaktsvin. Slaktsvinspriset i Tyskland var den gångna veckan 13,25 skr.

Ökat fokus på suggorna
Nästa vecka lägger Swedish Meats om betalningen för suggor, så att de fetare suggorna betalas bättre. Feta suggor har f n lågt pris. Johan Andersson värderar den förändringen till 30 öre per kg för de suggor som berörs.
-Visst har ändringen av betalningen för feta suggor samband med den omfattande transporten till Tyskland, säger Johan Andersson. Det är bättre att slakta dem i Sverige.
-En stor del av de suggor som går till Tyskland samlas upp på 20 minuters transportavstånd från Ystad, säger Tom Hansson, Ystad Slakteri. Det tar två dagar för en transportbil att frakta dem till Tyskland.

Det händer onekligen en del på suggfronten nu.

Slaktsvinspriserna gick upp i nästan hela Europa denna vecka
Slaktgrismarknaden är fortsatt positiv i de flesta länder, med lägre utbud av grisar än marknaden efterfrågar. Priserna har följaktligen stigit i samtliga EU-länder, utom i Sverige och Österrike, där priserna är oförändrade, skriver tyska ISN i veckans betraktelse över marknadsläget.
Utbrottet av svinpest i Tyskland har kunnat begränsas och syns inte ha påverkat handeln, mer än att Ryssland inte importerar från just den drabbade delstaten.
Fågelinfluensan har minskat konsumtionen av fjäderfäkött med 20 % eller mer, men fortfarande har grisköttspriserna inte påverkats av detta. Däremot har grisslakterierna fått en starkare förhandlingsposition, vilket påverkar i positiv riktning.
ISNs bedömning av marknadsläget är att efterfrågan är större än utbudet på flera marknader och det är inte ökat utbud att vänta. Allt talar därför för fortsatt stigande slaktsvinspriser.

Minskad försäljning av fjäderfäkött i Sverige
Även i Sverige har fågelinfluensan medfört att konsumenterna väljer bort fjäderfäköttet. En distributör av fjäderfäkött sa i veckan att hans försäljning minskat med 30 %. Någon motsvarande ökning av försäljningen av griskött har dock ingen hittills sagt sig notera.
I Danmark har man sett ökat intresse för andra köttslag än fjäderfäkött, men utan att kunna sätta siffror på trenden.

Danmark har inte lägsta grispriset
i förra @-GRIS skrev jag att Danmark har Europas lägsta slaktsvinspris. Det håller inte danskarna med om. Enligt Karsten Flemin, Danske Slagterier, bör Sverige ha lägsta grispriset, om man ser till totala utfallet. Nästa vecka kanske det inte är så mycket att diskutera, eftersom Danmark höjer. Sannolikheten har ökat. Men jag ska återkomma till dessa beräkningar när jag studerat dem närmare. /LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 12.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
SLP 70–94,9 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-92,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det är någorlunda balans mellan slakt och försäljning. Prisbilden är ganska lik föregående vecka. Påsken närmar sig och då förbättras marknden för de flesta produkterna.
-Vi höjer suggorna 40 öre och ändrar betalningen för fetare suggor, värt ytterligare ca 30 öre.

SLP
Peter Johansson: -Veckan har upptagits av köpet av Ystad Slakteri. Med volymen slakt från Ystad blir vi ganska självförsörjande på skinka. Givetvis ska vi förse Ystad Slakteris tidigare kunder med helfall.
-Idag har personal från SLP, bl a vår produktionschef Anders varit i Ystad för att bilda sig uppfattning om någon framtida verksamhet kan drivas där. Vi har idéer, bl a speciellt suggslakteri, och vi har undersökt om någon bland personalen vill flytta över till Helsingborg. Men vi vill heller inte tända några stora förhoppningar.
-Idag har vi lagt varsel för övertalig personal vid SLP p g a flyttningen av styckningen av skinka till Falkbolagen. Nästa vecka gör vi tidsplaner för förändringarna.
-Totalt kommer troligen ca 50 personer vid SLP och Ystad Slakteri att beröras av strukturförändringarna. Vi klarar alltså samma volym slakt vid SLP och Ystad Slakteri, samt styckning, med så många färre årsarbeten. Det är mycket pengar det handlar om.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen är god i det stora hela. Det är lite trögt för karré. Även småfläsket är svårt och det förefaller som om det finns för mycket på marknaden. Vi har dock hittat en ny liten exportaffär.
-Charken går på högvarv, vilket delvis beror på en ny lovande kund. Viktväktarvolymerna stiger stadigt.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det är ont om grisar i landet, men vi har hittills haft god tillgång. Det är bra snurr på försäljningen.
-I veckan har vi fått bassning för att det inte finns någon som slaktar kravgrisar i Norrland. Men det finns heller ingen betydande kravproduktion. Vad värre är, det finns ingen avsättning. Som mest har vi sålt en kravgris i veckan. Den volymen kan vi inte grunda ett säljkoncept på.


Resultatet från slaktbolaget visar på plus, hur mycket får jag fax om i kväll. Det känns väldigt bra, med tanke på miljonförlusterna i Nyhléns i fjol.
-Veckans försäljning har också varit positiv.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson -Det är f n mycket bra efterfrågan på griskött. Det kan bli något sämre efter påsk, men det är dags att partipriset höjs. Ett högre partipris skulle inte minska efterfrågan.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Förvärvet av styckningsföretaget AV Henrikson blev bingo för oss. Vi har fått mycket bra avsättning av skinka och kassler den vägen. Köpet var också mycket bra timat med tanke på att SLP köpt Ystad Slakteri och blivit självförsörjande på skinka.
-Vi får nu också hyfsat betalt för de feta produkterna p g a att ryssarna har öppnat för import.

Ystad Slakteri
Tom Hansson: -Jag gör inga förändringar av noteringarna för den tid jag har kvar som ägare till slakteriet. Andra slakterier börjar annars närma sig min suggnotering.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden är normal och visar inga stora förändringar, ännu. Vid påsk brukar dock korvförsäljningen öka.

Danish Crown
Priserna på slaktsvin har gått upp på flera marknader, men priset på skinka har inte följt med på de viktigaste marknaderna, utan är oförändrade. Det torde bero på att skinkpriserna redan befinner sig på en för årstiden relativt hög nivå.
Även för bog är det svårt att få upp priserna ytterligare. Här gynnas vi dock av att efterfrågan i Ryssland är stark.
Efterfrågan på karré börjar förbättras. Det är i första hand frusen karré som efterfrågas.
Baconmarknaden är oförändrad. Dock syns en begynnande knapphet på varor, vilket ger förhoppning om bättre priser i april. Detta understödjs av en märkbar förbättring av marknaden för färska kotletter i Europa.

Slaktsvin, Norden

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 13 v 12 v 11
11,20 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,90 8,90 8,70
23,48 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,07 20,07
11,20 Österbottens 76 – 92 euro - 1,20 1,20
12,32 Snellman 78–105 euro - 1,32 1,32
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
16 mar grundpriser euro euro euro euro euro
11,82 Frankrike - 1,266 1,261 1,173 1,173
13,91 Tyskland - 1,490 1,460 1,400 1,400
10,08 Belgien - 1,080 1,080 1,040 1,120
10,88 Italien - 1,165 1,145 1,155 1,240
21 mar korrigerade*
14,27 Spanien 1,528 1,516 1,509 1,509 1,509
14,13 Italien 1,513 1,481 1,481 1,481 1,532
13,16 England 1,410 1,424 1,410 1,410 1,410
13,39 Frankrike 1,434 1,443 1,438 1,394 1,353
13,41 Tyskland 1,436 1,406 1,376 1,346 1,346
12,16 Österrike 1,410 1,370 1,370 1,340 1,340
13,10 Belgien 1,403 1,378 1,341 1,329 1,329
13,03 Holland 1,396 1,377 1,348 1,309 1,289
11,95 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
12,11 Danmark 1,297 1,270 1,243 1,243 1,243
11,80 Tjeckien 1,264 1,273 1,278
10,83 Polen 1,160 1,144 1,135
12,41 Irland 1,329 1,329 1,329 1,329
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Mars 1,500 1,480 1,492 1,480 1,490 1,462
April 1,495 1,491 1,498 1,488 1,480 1,455
Maj 1,524 1,519 1,525 1,517 1,500 1,470
Juni 1,527 1,520 1,530 1,523 1,510 1,486
Juli 1,485 1,477 1,487 1,481 1,463 1,452
Aug 1,485 1,477 1,480 1,480 1,485 1,466
Sep 1,460 1,457 1,460 1,469 1,452 1,429
Okt 1,390 1,382 1,383 1,383 1,385 1,383
Nov 1,380 1,380 1,388 1,388 1,380 1,387
Dec 1,385 1,340 1,385 1,385 1,385 1,382
Jan 1,340 1,340 1,350 1,335 1,340
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 16 mars, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 12 v 11 v 10 v 9
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,65 6,25 6,25 6,00
Dahlbergs 140- 6,35 6,20 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,15 5,75 5,75 5,50
Swedish Meats 140- 6,15 5,75 5,75 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- 6,15 5,75 5,75 5,50
Skövde 140- 6,15 5,50 5,50 5,50
Ugglarps 140,1 kg- 6,15 5,75 5,75 5,50

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 13 v 12 v 11
8,84
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,00 6,60
16,23
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,38
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
11,30
ZNVG 20 mars 56 % euro - 1,20 1,18

Valutor
Fredagar idag v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Pund 13,47 13,73 13,77 13,81 13,73 13,50 13,67
Dollar 7,68 7,90 7,86 7,88 7,91 7,73 7,68
Euro 9,34 9,42 9,45 9,39 9,39 9,27 9,29
Dansk 1,25 1,26 1,26 1,25 1,25 1,24 1,24
Norsk 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15
Yen 6,58 6,76 6,76 6,76 6,70 6,56 6,49

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 12 v 11 v 10 v 9
Bis Plus,23 kg 17,25 17,25 17,20 17,20
Bas, 23 kg 16,00 16,00 15,95 15,95
Nyavvanda, 9 kg 34,75 34,75 34,65 34,65
KRAV, 23 kg 22,05 22,05 22,00 22,00
KLS
KLS Smågris 17,70 17,70 17,70 17,70
SLP
SLP+ 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,60 17,60 17,60 17,60
SwedeHam 16,31 16,31 16,31 16,31
Vita 15,21 15,21 15,21 15,21
Dahlbergs
Särklass D 17,35 17,35 17,25 17,25
Balans i förmedling
Swedish Meats 29 000 30 000 30 000 23 000
Ugglarps Slakteri 2400 - 2 000 2 000
Skövde Slakteri 3000 4000 3 300 4 072
SLP 2063 1 860 1 200 2 145
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
-Anmälan av smågrisar har ökat och bristen har minskat något.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 30 kr/smågris, en höjning med 10 kr.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 20 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
254
Basis 7 kg 203 202 197 193 193
439
Basis 30 kg 348 349 341 333 333
260
SPF+Myc 7 kg 208 207 202 198 198
446
SPF+Myc 30 kg 353 354 346 338 338
265
SPF 7 kg 212 211 206 202 202
451
SPF 30 kg 357 358 350 342 342
920
Økologi 30 kg 730 730 724 712 712
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
713
25-kilos - 600 610 610 630
Snellmans - euro euro euro euro
565
Grund 30 kg A1* - 60 60 61 61
Tyskland
555
ZNVG 28 kg 20 mar - 59,00 59,00 58,00 58,00

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Förslag till ny L 100
Djurskyddsmyndigheten har skickat ut ett förslag till ny L 100. Du kan ladda ner fö