Nyheter
Norska grisuppfödare ska få fler sogrisar i sina kullar
Norsvin och Landsutvalget for Svin i Danmark ska tillsammans utveckla en metod för könssortering av sperma. Orsaken är norska kastreringsförbudet, som träder i kraft 1 januari 2009. Man vill sortera bort Y-kromosomer, så antalet hangrisar reduceras. Därmed minskar antalet kastreringar och det blir fler sogrisar som växer bättre än kastrater och klassar sig bättre.
Men även problemet med galtlukt kan därmed få en lösning. Tanken är att man redan vid galtstationen ska tillsätta ett ämne i sperman som reducerar antalet galtgrisar.
Projektet är i en mycket tidig fas. /LG

Priset på foder sjönk januari 05 – januari 06
Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 2,5 % mellan januari 2005 och januari 2006. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (13,3 %) samt underhåll av byggnader (3,6 %). Några priser har sjunkit, djurfoder mest med 1,9 %.
Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 2,0 %, i första hand spannmål och nötkött. Av spannmålsprodukterna har framför allt havre stigit mycket i pris (17,4 %).
Produktionsmedelsprisindex, PPI-J, ökade med 0,5 %. Största ökningen hade ägg (6,5 %) samt nöt- och griskött (4,3 resp 4,5 %) medan för konsumenterna utbytbara varor som t ex fjäderfäkött sjönk 8,1 %.
För konsumenterna sjönk matkostnaderna totalt sett. Konsumentprisindex KPI-J sjönk med 0,8 %. Priserna på t ex matpotatis sjönk med 8,4 %, medan priserna på nötkött ökade med 8,3 %. Källa: SCB. /LG

Danmark är inte på jumboplats i betalningsligan
I @-GRIS vecka 11 skrev jag att Danmark är sämsta betalare för grisköttet i EU, bortsett från Polen. Jag menade då slaktsvinsnoteringen, bäst betalda viktklass, och att de svenska tilläggen är så stora att svenska slaktsvinspriset bör ligga högre än vad som anges i publicerad notering.
Detta har Karsten Flemin, marknadsanalytiker vid Danska Slagterier, reagerat på och menar att Danmark står sig i konkurrensen, om man ser på det totala utfallet av betalningen.
Tyska ISNs beräkning jämför ländernas noteringar omräknade till tysk standardgris med 56 % kött. ISN tar inte med grisar med avdrag för vikt utanför baspris och köttprocent. I Danmark är dessa avdrag på priset mycket mindre än exempelvis i Tyskland. Det lyfter danska priset.
Danska priset till svinproducenterna vecka 11, som vi jämförde, blir därför:
Notering 8,70 dkr
Genomsnittspris ca 8,60 dkr
Förväntad efterbetalning 0,70 dkr
Rabatt intransport 0,06 dkr
Produktionsavgift -0,08 dkr
Totalt till producent ca 9,28 dkr
Eller 11,67 skr
Och detta är, väl att märka, i Danmark betalar man efter varm vikt.
-Jag tvivlar på att detta är en klar jumboplats, jämfört med exempelvis svenskt pris vecka 11, säger Karsten Flemin. /LG

Kycklingproduktion i Danmark skärs ned med 65 %
Lantmännen Danpo i Danmark minskar från 1 juli produktionen av kyckling vid fabriken i Farre med 65 % och 70 – 85 personer permitteras. Orsaken är fågelinfluensan och bojkotten av danska varor i Mellanöstern. Nedskärningen är temporär och ledningen hoppas på ökning igen i september. Källa: Pressmeddelande. /LG

EU har godkänt nitrit i ekologiskt kött, bra säger Ekokött
EU godkände i torsdags att nitrit och nitrat får användas även i ekologiska köttvaror som produceras inom EU. Ekokött välkomnar beslutet, medan KRAVs regler fortfarande förbjuder att nitrit och nitrat används.
-Vår organisation Ekokött välkomnar EUs beslut, därför att det länge varit ett problem att tillverka en del bra charkvaror utan att tillsätta nitrit, säger Maria Alarik, Ekokött. Förutom att nitrit är en ”försäkring” mot botulism, som är mycket farligt, så vill konsumenterna ha korvar som ser fräscha ut.
Coop har med hänvisning till hälsoskäl beslutat att nitrit ska användas även i ekoprodukter.
-EUs regler bara är minimiregler, vilket innebär att olika kontrollorgan kan ha ett striktare regelverk, säger Lena Karlsson, Ekologiska Lantbrukarna. Så är fallet med svenska KRAV som inte tillåter nitrit i KRAV-godkänd tillverkning. Alltså innehåller KRAV-märkta produkter inte nitrit.
-Däremot finns möjligheten att certifiera ekologiska produkter enbart enligt EU-förordningen (den tjänsten tillhandahåller KRAV också, samt från i år även SMAK) - men i så fall får de bara märkas med EUs märke för ekologisk produktion.
De danska ekoköttproducenterna vill inte att nitrit och nitrat tillåts i köttprodukter och har stöd från danska regeringen. Därför har Danmark redan uppvaktat sin gamle jordbruksminister och numera EUs jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel för att få beslutet ändrat. /LG

Stopp för danska grisfötter till Kina
En lönsam export av grisfötter från Tican till Kina har stoppats av kinesiska myndigheter p g a salmonella i ett parti. /LG

Coli hittat i salamikorv från Terinas anläggning
Norska Mattilsynet har nu hittat E coli 0103, EHEC, i oöppnade förpackningar av salamikorv från Gildes dotterbolag Terina. Man fortsätter leta efter orsaken till smittan, som kan vara kryddorna som använts i korven. Tidigare har man trott att dålig slakthygien varit orsaken och att köttfärs varit infekterad, men köttfärsspåret är inte avskrivet ännu. Myndigheterna har t ex uppmatat konsumenterna att kasta all köttfärs med äldre datum.
Tidligare matministern kräver att nu ansvarige matministern ska avgå som en följd av matskandalen. Ärendet är dåligt hanterat och folk vet inte vad de ska våga äta, säger han.
-Det är välkänt från andra tillfällen att smitta kan komma från kryddor, säger man vid Mattilsynet.
-Mattilsynet bör knyta till sig internationell kompetens för att finna smittkällan. Det är nu tredje gången Mattilsynet och Folkehelseinstituttet pekar ut Gilde som smittkälla, utan att det kan påvisas, säger Gildes koncernchef Aksel Krogvig. Han säger också att Gildes ekonomi och varumärke är mycket skadat av skandalen.
-Vi levererar kryddorna till Gilde, men ingen har kontaktat oss. Vi har fått uppgifterna om att vi är utpekade via medierna, säger man vid kryddföretaget ABC, Arne B Corneliussen.
Mattilsynet vill ta avföringsprov på anställda i Gilde Terina i Sogndal, men företaget avvisar begäran. I stället ska Mattillsynet intervjua de anställda.
-Försäljningen av köttfärs fördubblades gångna veckohelgen, säger köpmän på svenska sidan gränsen. Norrmännen vågar inte köpa köttfärs i Norge, utan köper den i Sverige. Källa: Norska tidningar.
Gilde ägs av 27 000 norska bönder och har 5 500 anställda. Gildes anläggning Terina AS i Sogndal har stängts för desinfektion.
Kommentar: Kryddor är ett stort hygienproblem och är därför det enda livsmedel som får desinfekteras med radioaktiv strålning. Kryddorna som ingår i den aktuella norska salamin, uppges inte ha varit bestrålade. /LG

Världens största biogasanläggning byggs i Danmark
En biogasanläggning som ska förse 5 000 hushäll med el och värme ska byggas i Holstebro i Danmark. Den blir världens största och kostnar ca 300 milj dkr, 375 milj skr. Material till rötningen ska bli gödsel från närliggande gårdar, fett, samt slam från reningsverk. Källa: JP. /LG

Klonade danska grisfoster föds i pingst
En sugga vid Danmarks JordbruksForskning, Foulum, är dräktig med klonade foster. Hon beräknas grisa runt pingsthelgen.
Det är första gången som det i Danmark föds klonade djur, som får överleva. Det var i november 2005 som lagen ändrades så klonade djur får överleva – men endast för forskningsändamål.
Det är suggans ägg som blivit klonade och därefter återinsatta i livmodern. En månad efter semineringen blev suggan scannad och det visade sig att det var smågrisfoster som hade de nya generna. Flera andra suggors ägg har blivit klonade och därefter seminerade.
Med denna teknik vill forskarna framöver skapa befruktade ägg med genkorsning som har anlag mot specifika sjukdomar såsom Alzheimers och Parkinson. Detta biotekniska projekt drivs i samarbete med Den Kunglige Veterinär- och Lantbrukshögskolan och Århus Universitet. Källa: DJF.
Danmark ligger långt framme vid genteknologi. Tidigare jobbade de tillsammans med Kina för att reda ut generna för grisar och människor. De nuvarande projekten kan gynna de kommande generationerna i hög grad. /Nils

Borgliga skrotar Djurskyddsmyndigheten och Centrala Djurdatabasen om man vinner valet
Olika partier har olika hatobjekt. Men alla borgliga ser med samma avsky på Djurskyddsmyndigheten, Centrala Djurdatabasen och Integrationsverket. Dessa, inkl 50 andra onödiga myndigheter, av de 552 som finns, ska bort om allianspartierna vinner valet. Nämnden för hemslöjdsfrågor, Polarforskningssekretariatet, Alkoholsortimentsnämnden och Valideringsdelegationen, ligger också illa till.
-I augusti ska vi precisera vad vi vill göra, säger Mats Odell, ekonomisk talesman för kristdemokraterna. Källa: Sydsvenska Dagbladet. /LG

Engelska Tulip-anställda i protestdemonstration
1 april ska engelska livsmedelsfacket demonstrera mot att 800 anställda i England avskedas i samband med nedläggningarna av de två fabrikerna i Chippenham och Chard. Danish Crown har 8 000 anställda i England. Källa: NNF. /LG

Friland ökar ekogrisproduktionen 25 % i höst
Efterfrågan på ekologiskt griskött i Danmark gör att Friland A/S satsar på ökad produktion med 25 % efter semestrarna. Efterfrågan på ekokött ökar både på hemmamarknaden och på export. Hemmaförsäljningen är nu 40 % och exporten 60.
Tilläggsbetalningen för ekokött är nu rekordhög i Danmark, 11,90 dkr, 14,85 skr, utöver den ordinarie noteringen.
Friland A/S ökade förra året omsättningen med 25 % av ekologiskt kött. Källa: Danish Crown. /LG

Semin i Norge ökade 5,8 %
Suggbetäckningarna i Norge ökar långt över prognoserna. I snitt de senaste 3 månaderna är ökningen 3 %, men i februari hela 5,8 %!
Detta satt i relation till prognoserna, eller rättare sagt förhoppningarna, som är 1 % i snitt för 2006.
Prognoserna visar att överskottet på griskött blir 8 300 ton. Det är för mycket och nu blir det av allt att döma ännu mer. Försäljningen av semindoser överträffar nu 2004 års tal och då gick man rakt in i en stor överproduktion. Källa: Norsvin. /LG

Franska fjäderfäproducenterna får 500 mkr av staten
Franske premiärministern Dominique de Villepin lovade på de franska böndernas ”LRF-kongress” 500 – 600 mkr i stöd till de franska producenterna av fjäderfä, som drabbats hårt av fågelinfluensan. Men vinodlarna får 840 mkr, eftersom de drabbats av ökad konkurrens och tappat 36 % av intäkterna. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Regeringen vill tredubbla ekomärkta produkter
Regeringen vill att andelen certifierad ekologisk jordbruksmark ska stiga till 20 % av Sveriges jordbruksmark år 2010. För att nå målet bör konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel i offentlig sektor öka. Inriktningen ska vara att 25 % av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska avse ekologiska livsmedel 2010.
Idag är det endast en liten andel, ca 35 procent, av den ekologiska jordbruksproduktionen som är certifierad, dvs. godkänd av t ex KRAV. Att vara certifierad är en förutsättning för att få sälja produkten som "ekologisk". Den produktion som inte är certifierad når i slutändan konsumenterna som vanliga icke-ekologiska varor. Därför vill regeringen fokusera målen på den certifierade produktionen.
Den certifierade produktionen av griskött och matfågel bör öka kraftigt. Idag är denna produktion mycket liten. Preliminär statistik visar att andelen gris i ekologisk produktion är endast 0,8 %. Andelen ekologiska slaktkycklingar är ännu mindre, 0,1 procent. En anledning till detta är att skillnaderna mellan konventionell och ekologisk produktion av gris och matfågel är stora, eftersom djuren måste få vara ute i det ekologiska jordbruket. Djuren ska också ha ekologiskt odlat foder. Källa: Regeringen. /Nils

Företagsnytt
LRF Konsult börjar även sälja hela och halva dagar
För att minska spilltiden för rådgivarna, inför LRF Konsult en taxa även för halva och hela dagar. Den blir ett komplement till timtaxan. Med bättre utnyttjande av rådgivarnas tid kan även kostnaden för timtaxan sänkas och det blir mindre stress under rådgivningen.
-Spilltid måste betalas av någon. Idag lägger vi kostnaden på timtaxan. Det är bättre att grisuppfödarna kan få köpa spilltiden till låg kostnad, säger Börje Kindesjö.
-Vi har minskat antalet rådgivare med två och prövar nu lägga om taxan. Med dessa åtgärder hoppas vi få balans i budgeten 2007, säger Börje. /LG

Expressen-journalist en av tre nya i Swedish Meats styrelse
Till nya ledamöter i Swedish Meats styrelse föreslår valberedningen Pernilla Ström, Lena Åsheim och Per Nilsson, efter Lars Idermark, Britta Andersson och Christer Åberg har redan avgått eller avgår. Christer är numera vd i Lithells.
Pernilla Ström, 44 år, är ekonom och journalist med tidningserfarenhet som ledarskribent och politisk reporter från bl a Expressen, Veckans affärer och Dagens Nyheter. Hon sitter redan i styrelserna för bl a SalusAnsvar AB, Bonnier AB, Uniflex AB och KappAhl AB.
Lena Åsheim, 48 år, har mer än 20 års erfarenhet av livsmedelsbranschen, både internationellt och nationellt och är vd i Krinova Science Park AB i Kristianstad, ett företag anknytning till livsmedel och miljö.
Per Nilsson, 32 år, lantmästare som driver gården Esplunda gård utanför Enköping. Per har uppdrag i LRFs förbundsstyrelse och är medlem av Swedish Meats förvaltningsråd.
Swedish Meats håller föreningsstämma 25 april i Stockholm på City Conference Centre. /LG

Nya styrelseledamöter i Ekologiska Lantbrukarna
Ekologiska Lantbrukarnas fick två nya ledamöter i styrelsen vid stämman, Elin Rydström, hon med korna och kalvarna i Arlas mjölkreklam, och Sten Bergmark, Skellefteå, även han mjölkproducent. De efterträder Svante Bendelin, Gotland, och Camilla Wolgers, Strömsund. Källa: Ekologiska Lantbrukarna. /LG

Lisa Sennerby Forsse utsedd till rektor vid SLU
Regeringen har som väntat utsett Lisa Sennerby Forsse till ny rektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet från 1 juli till 30 juni 2012. Hon efterträder Ann-Christin Bylund.
Lisa är idag huvudsekreterare vid Forskningsrådet Formas. Hon har tidigare arbetat som avdelningschef på Naturvårdsverket och forskningschef på Skogsforsk. Mellan 1978 och 1994 arbetade hon som forskningsledare och forskare på SLU och var mellan 1996 och 2000 adjungerad professor vid institutionen för lövträdsodling. /LG

Turbovent säljer mera
Turbovent Agro A/S, Aars, Danmark, bygger ut med 1 600 kvm för att klara ökande leveranser av ventilationssystem i Danmark och andra länder, inte minst i östra Europa. Bygget ska vara klart till sommaren.
Turbovent har senaste åren satsat hårt på produkter för miljöförbättring i bl a grisstallar, t ex luftrening.
Även Turbovent Industri A/S, som tillverker industriventilation, bygger ut 1000 kvm. Källa: Pressmeddelande. /LG

@-GRIS som startsida
Med @-GRIS som startsida får du senaste grisnoteringarna med kommentarer. Du får svenska på fredagar och måndagar, internationella som regel på tisdagar eller onsdagar och danska på torsdagar.
Montera länken nedan i din webbläsare. I Internet Explorer går du in under Verktyg, Internet-alternativ, Allmänt. Längst upp ser du rubriken Startsida. Montera i Adress
http://home.swipnet.se/agrar/egris.html

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 24 mars 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och senaste grisnoteringarna.
Tryck för senaste uppdatering här!
Senaste uppdatering 30 mars 18.00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt
Danska slaktsvinspriset höjs 20 öre till 9,10 dkr, 13,37 skr
Danska slaktsvinspriset höjs nästa vecka igen med 20 danska öre till motsvarande 13,37 skr. Danska priset har nu höjts i två omgångar på två veckor med 20 danska öre per gång.


Fortsatt upp i de flesta EU-länderna, tjecker ska skicka levande grisar till Tyskland för att få upp lokala priset
Stämningen är fortsatt uppåt på grismarknaden i de flesta av EUs länder med stigande priser. Lokala överskott avsätts lätt på andra marknader.
I Holland, säger uppgifter, kommer priset att gå upp 2 – 3 cent. Även i Spanien är priserna stabila, trots att slutet av mars brukar vara en period med lägre priser. I april vänder priserna uppåt igen i och med att turistsäsongen börjar.
Priserna i Polen och Tjeckien är långt under EUs medelnivå. Polens problem är exportförbud till Ryssland. I Tjeckien anses de låga priserna bero på svaga producenter, som inte får igenom högre priser. Därför har kooperativa lantbruksorganisationen Czech Centrobyt uppmanat sina medlemmar att leverera grisarna levande till högprislandet Tyskland eller till Ungern, i stället för sina lokala slakterier. På så sätt ska man tvinga fram bättre avräkningsnotering på hemmamarknaden.
Trend: Påsken närmar sig och då brukar både efterfrågan och prisnivån förbättras på hemmamarknaderna. Exporten ut från EU fortsätter vara stabil. Marknaden för griskött är därför god över hela EU. Källa: ISN.

11,40 för tyska suggorna, 560 för smågrisarna
Tyska suggpriset fortsätter uppåt och stiger denna vecka med 10 öre till 1,22 euro, 11.40 skr. Smågrisarna går också upp och betalas med 60 euro för 28 kg, 560 skr.

Grispriserna vecka 13
Danska suggpriset går upp ytterligare 37 svenska öre nästa vecka, Sverige hänger på med 25 öre
Suggnoteringen i Danmark fortsätter stiga, nästa vecka med 30 danska öre, 37 svenska, till 7.30 dkr, 9.10 skr. Sedan vecka 8, dvs på 5 veckor, har suggpriset gått upp 1,30 dkr, dryga 1,60 skr.
Svenska suggnoteringen går också upp, med 25 öre. Noteringen på slaktgrisar är oförändrad i både Sverige och Danmark.

Ryssarna trycker upp suggpriset, fortsatt höjda slaktsvinspriser väntas närmaste veckorna
Slaktsvinspriserna i de flesta EU-länderna har gått upp senaste tiden och fortsatte stiga denna vecka med mellan en och tre cent, alltså 10 till 30 öre. Prisökningen beror på ökad efterfrågan, samtidigt som utbudet är lågt eller normalt.
Att det går mycket bra för den europeiska grisproduktionen just nu, beror även på att ryssarna och även övriga östra Europa köper mycket griskött. Det östeuropeiska intresset visas inte minst av att priset på suggor stiger så kraftigt. Öst är traditionellt goda köpare av suggkött och det är östmarknaden som höjer suggpriset.
En ytterligare faktor är att nötkött är starkt efterfrågat och betingar priser man inte sett på många år. Dessa prisökningar spiller över på grisköttet. Det går fortfarande inte att peka på att fågelinfluensan direkt påverkat efterfrågan, men den har mjukat upp grisköttsköparna, så att det är lättare att höja priserna.
Prognosen, med de ovanstående faktorerna som grund, är fortsatt uppgång på grisköttmarknaden de närmaste veckorna. Källa: ISN.

NOJ Serviceverkstad AB
Fåglum, Nossebro
Vi arbetar med lantbruk inomgård och saluför Funki torr- och blötutfodringar, stallinredningar, ventilation samt utgödsling. Vår kundkrets finns i hela Sverige och Norden.

För att klara efterfrågan på marknaden söker vi

2 säljare
En till Klippan i Skåne, samt en till Östergötland, östra delen
Klicka här för mer info!
Som PDF

Eller ring 0512 – 542 90 eller maila direkt till
Nils-Olof Johansson,
nisse@noj.se


Suggkalkylen ännu bättre, än vi skrev förra fredagen
-Det är inte 30 öre bättre pris på de suggor som berörs av de nya minskade köttprocentavdragen från i måndags, utan ändringen slår igenom med 30 öre i genomsnitt på alla suggor som levereras till Swedish Meats, mailar Johan Andersson, med anledningen av det vi skrev i @-GRIS förra fredagen.
Så mycket bättre, det tackar vi för! Priset inte bara höjdes med 40 öre på suggor med vikt över 140 kg, kött-% 58, till 6,15 kr. Dessutom ändrades avdraget för lägre köttprocent på de feta suggorna. Avdraget har hittills varit 50 öre avdrag per kilo för varje köttprocent, för suggor mellan 53 och 45 %. Fortsättningsvis gäller att detta högsta avdrag gäller suggor mellan 53 och 52 %. Sedan blir det inga fler 50-öresavdrag för suggor med ännu lägre köttprocent.
För suggor med 51 % kött och lägre blir det inte större avdrag, än om suggan haft 52 % kött.
Hela genomsnittliga betalningen, dvs utbetalt avräkningsbelopp dividerat med antal kilo slaktade suggor, påverkas uppåt med 30 öre.
Suggor har i allmänhet blivit större med åren, men därmed inte nödvändigtvis fetare. De nya fodernormerna, med mer energi, och att suggorna får mer foder under digivningen, gör att suggorna fortsätter växa.
/LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 13.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
SLP 70–94,9 12,20 12,40 12,40 12,40 12,40
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-92,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det är jobbigt både i styckningen och i förädlingen att få upp priserna. Vi har fortsatt stor press på svenska markanden. Situationen totalt är dock bättre än tidigare, tack vare bättre exportpriser och att vi hittar bättre affärer. Nötköttet drar nu grisköttet, men det är för mycket griskött på marknaden och det är för många som säljer billigt, för att vi ska få upp priserna.
Suggnoteringen höjs 25 öre p g a att de internationella suggpriserna stiger. Vi vill vara konkurrenskraftiga.
Sammanfattningsvis är svenska marknaden stabil. Vi står nu beredda inför grillsäsongen. Den sena våren kan göra att det blir varmt direkt och då kommer grillarna ut på altanerna.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen är fortsatt god, utom för bogrevben och småfläsk där det är trögt. Charken är inne i en period med kampanjer, vilket innebär höga volymer, framför allt för skivat, men även korv. Påskskinkan har börjat levereras och har bra volymer, dock inte så bra priser.
-Vi har inga lager i frysarna, vilket är unikt så här års, men förklaras av låg slakt.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Försäljningen är bra som vanligt och vi är lite förvånade över att det håller i sig.
-Vi går mot våren, vilket är gynnsamt för oss. I Norrland går man nästan i ide från jul till februari när det är mörkt och kallt, men när vårsolen kommer börjar man röra sig ute och då spenderar man också mer pengar.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson -Efterfrågan är fortsatt bra och en partiprishöjning skulle bekräfta marknadsläget och bädda för noteringsökning.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Allt är fortsatt uppåt, utom priset. Det börjar vara dags. Vi känner trycket från producenterna.
-Skinkan går riktigt bra volymmässigt och även priserna blir bättre och bättre. Charken har ökat också denna vecka.
-Vi har väldigt lite i frysarna av griskött och nötköttet försvinner också från frysarna. Ryssarna köper bra, vilket torde kunna förklaras av att man stängt för import från Brasilien och Argentina har stängt om sig själva.
-Kort sagt känner vi ett uppsving och särskilt denna veckan har vi märkt en klar förbättring på marknaden.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden är typisk för årstiden, med helt marginella förändringar.

Danish Crown
Skinkmarknaderna visar svagt förbättrade priser nästan överallt. Även marknaden för bog och charkråvara är positiv, dock är prisökningarna små.
För frusen karré är det nu god efterfrågan. Det är ett säkert tecken på att våren närmar sig. Ett ytterligare gott tecken är att även de centraleuropeiska marknaderna visar ökat intresse för karré.
Engelska baconmarknaden präglas av de stigande priserna på kotlett i i Tyskland och Holland. Det kan ge utslag i stigande priser på bacon i april. Just nu motverkas dock detta av den svagare engelska valutan.
I Japan är vi nu på normal nivå volymmässigt i fråga om kotlett och bröstfläsk.

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 14 v 13 v 12
11,20 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,10 8,90 8,90
23,48 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,07 20,07
11,20 Österbottens 76 – 92 euro - 1,20 1,20
12,32 Snellman 78–105 euro - 1,32 1,32
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
23 mar grundpriser euro euro euro euro euro
11,74 Frankrike - 1,257 1,266 1,261 1,173
13,91 Tyskland - 1,490 1,490 1,460 1,400
10,46 Belgien - 1,120 1,080 1,080 1,040
10,92 Italien - 1,170 1,165 1,145 1,155
28 mar korrigerade*
14,27 Spanien 1,528 1,528 1,516 1,509 1,509
14,24 Italien 1,525 1,513 1,481 1,481 1,481
13,59 Tyskland 1,456 1,436 1,406 1,376 1,346
13,40 Frankrike 1,435 1,434 1,443 1,438 1,394
13,30 England 1,424 1,410 1,424 1,410 1,410
13,32 Belgien 1,427 1,403 1,378 1,341 1,329
13,30 Holland 1,425 1,396 1,377 1,348 1,309
13,16 Österrike 1,410 1,410 1,370 1,370 1,340
12,11 Danmark 1,297 1,297 1,270 1,243 1,243
11,95 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
11,80 Tjeckien 1,264 1,264 1,273
11,10 Polen 1,189 1,160 1,144
12,41 Irland 1,329 1,329 1,329 1,329
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
April 1,490 1,495 1,491 1,498 1,488 1,480
Maj 1,509 1,524 1,519 1,525 1,517 1,500
Juni 1,523 1,527 1,520 1,530 1,523 1,510
Juli 1,475 1,485 1,477 1,487 1,481 1,463
Aug 1,478 1,485 1,477 1,480 1,480 1,485
Sep 1,458 1,460 1,457 1,460 1,469 1,452
Okt 1,390 1,390 1,382 1,383 1,383 1,385
Nov 1,385 1,380 1,380 1,388 1,388 1,380
Dec 1,385 1,385 1,340 1,385 1,385 1,385
Jan 1,385 1,340 1,340 1,350 1,335 1,340
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 23 mars, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 13 v 12 v 11 v 10
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,65 6,25 6,25
Dahlbergs 140- 6,60 6,35 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,40 6,15 5,75 5,75
Swedish Meats 140- 6,40 6,15 5,75 5,75
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,15 5,75 5,75
Skövde 140- 6,40 6,15 5,50 5,50
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,15 5,75 5,75

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 14 v 13 v 12
8,84
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,30 7,00
16,23
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,38
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
11,40
ZNVG 27 mars 56 % euro - 1,22 1,20

Valutor
Fredagar idag v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Pund 13,54 13,47 13,73 13,77 13,81 13,73 13,50
Dollar 7,80 7,68 7,90 7,86 7,88 7,91 7,73
Euro 9,34 9,34 9,42 9,45 9,39 9,39 9,27
Dansk 1,25 1,25 1,26 1,26 1,25 1,25 1,24
Norsk 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16 1,15
Yen 6,62 6,58 6,76 6,76 6,76 6,70 6,56

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 13 v 12 v 11 v 10
Bis Plus,23 kg 17,25 17,25 17,25 17,20
Bas, 23 kg 16,00 16,00 16,00 15,95
Nyavvanda, 9 kg 34,75 34,75 34,75 34,65
KRAV, 23 kg 22,05 22,05 22,05 22,00
KLS
KLS Smågris 17,70 17,70 17,70 17,70
SLP
SLP+ 18,10 18,15 18,15 18,15
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,60 17,60 17,60 17,60
SwedeHam 16,31 16,31 16,31 16,31
Vita 15,21 15,21 15,21 15,21
Dahlbergs
Särklass D 17,35 17,35 17,35 17,25
Balans i förmedling
Swedish Meats 29 000 29 000 30 000 30 000
Ugglarps Slakteri 2300 2400 - 2 000
Skövde Slakteri 4000 3000 4000 3 300
SLP - 2063 1 860 1 200
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
-Normal anmälan av smågrisar.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp
Thomas Olander
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Smågriskön innebär 2 veckors väntan.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 20 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
260
Basis 7 kg 208 203 202 197 193
446
Basis 30 kg 357 348 349 341 333
266
SPF+Myc 7 kg 213 208 207 202 198
452
SPF+Myc 30 kg 362 353 354 346 338
271
SPF 7 kg 217 212 211 206 202
457
SPF 30 kg 366 357 358 350 342
921
Økologi 30 kg 737 730 730 724 712
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
713
25-kilos - 600 600 610 610
Snellmans - - euro euro euro
565
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 61
Tyskland
560
ZNVG 28 kg 27 mar - 60,00 59,00 59,00 58,00

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Förslag till ny L 100
Djurskyddsmyndigheten har skickat ut ett förslag till ny L 100. Du kan ladda ner förslaget nedan och se ändringarna förstrukna.
Du kan även ladda ned nuvarande L 100 som jämförelse.
Remissen till nya L 100
Djurskyddsmyndighetens konsekvensanalys
Nuvarande L 100, som jämförelse

Klicka här för dina kommentarer om L 100

Ett antal synpunkter på nya L 100 publicerar vi i nästa GRIS.