Nyheter
Nytt fall av svinpest i Tyskland
Ytterligare ett utbrott av svinpest konstaterades 27 mars i Recklinghausen, Tyskland, ca 10 km från tidigare smittade besättningar. Transportförbud är utfärdat i hela Nordrhein Westfalen.
Innan utbrottet konstaterades, övervägde man att häva avspärrningen av området.
Den nu smittade besättningen har 1 000 slaktsvin. Inom säkerhetszonen finns ca 340 besättningar med 140 000 grisar. 60 blodprov från varje besättning ska nu tas och samtliga självdöda grisar obduceras. Källa: ISN. /LG

Tican-verksamheten bolagiseras och öppnas för investerare
Danska kooperativa slakteriet Tican för samma diskussion om bolagisering och internationalisering som Swedish Meats och har bestämt sig för att lägga förädlingen i ett aktiebolag, där även industriella partners och andra investerare kan äga aktier och få del av värdetillväxten.
Samtidigt öppnar man för externa styrelseledamöter i för att få en ännu mer professionell styrelse med internationella erfarenheter och man ändrar representantskapet till ett andelsägarforum.
Tican blir därmed både kooperativt företag och aktiebolag. Förändringarna diskuteras på andelsägarmöte 2 maj och beslutas på årsstämman 1 december. /LG

28 april sista arbetsdag vid Ystad Slakteri
SLP övertar Ystad Slakteri 1 april. Sista slaktdag är bestämd till 28 april. Ystad Slakteri AB som bolag lever dock kvar och alla ingångna avtal, t ex leveransavtal, gäller som tidigare. Ystad Slakteri fortsätter betala ut slaktlikviderna.
-Vi försöker hjälpa de anställda att hitta nya jobb och ett led i detta arbete är att ge personalen ledigt ett antal eftermiddagar, för kontakt med arbetsförmedling och ev nya arbetsgivare. Som en konsekvens av detta börjar ett antal grisar att slaktas redan före 28 april vid Helsingborg, säger Peter Johansson, SLP. När slakteriet är nedlagt slaktas alla grisarna vid Helsingborg.
-Ystad Slakteris fastigheter kommer inte att säljas omedelbart, men kanske på sikt. Vi hoppas till att börja med hitta lämpliga hyresgäster. Lokalerna är lämpliga för livsmedelsproduktion, säger Peter.
Peter var tidigare inne på att göra ett speciellt suggslakteri i lokalerna, men det visade sig inte vara möjligt. Om det är någon som vill slakta i lokalerna, hur ställer sig SLP till detta?
-Allting har ett pris, säger Peter. Vi ser gärna att lokalerna används till något med livsmedelsanknytning. /LG

1 000 kr per test stoppar gyltimport från Norge
I Norge finns överskott på gyltor. De går till slakt. I Sverige är det väldigt stor brist på gyltor för insättning i bl a nybyggda suggstallar. Provtagningskostnad på ca 1 000 kr per djur, hindrar dem att passera gränsen.
Hans Agné, Avelspoolen, har undersökt möjligheten att importera gyltor från Norge och Finland för att täcka det stora underskottet på gyltor som uppkommit i Sverige, sedan svenska smågrisproducenter fått möjlighet att bygga stallar. Tidigare har omöjliga regler i L100 hindrat byggnationen.
Brist på gyltor har därmed blivit ett problem. I Sverige behövs 25 000 gyltor och för detta behov finns inte uppfödningskapacitet. PMWS-smitta hindrar även vissa besättningar att leverera.
-Svenska Djurhälsovården har beräknat kostnaderna för de tester som krävs på de norska djuren för PRRS, salmonella, nyssjuka och fem serotyper APP (brösthinneinflammationer, m m) till ca 1 000 kr, per djur. Vid den kostnaden måste vi hitta andra vägar att få fram avelsdjur, säger Hans. Synd att norrmännen måste slakta fina avelsdjur och vi i Sverige måste betäcka slaktsvin för att få fram avelsdjur, säger han.
-Det borde finnas möjlighet att göra importen smidigare och inte provta varje enskilt djur från samma besättning, menar han. /LG

Nya Horsens-slakteriet luktar för mycket
Har Danish Crown trots allt byggt det nya storslakteriet för grisar i Horsens för nära bebyggelsen? 35 närboende klagar på lukten. Lukten kommer dock inte från slakteriet, utan från en anläggning för förrening av spillvattnet, som kommunen byggt och driver.
Ett extra filter kan bli lösningen. Källa: DR. /LG

Lönerna stiger mer i öst än i Norden
Procentuellt stiger arbetskraftskostnaderna mer i de baltiska länderna än de gör i Norden. I Sverige ökade de med 2,8 % fjärde kvartalet, i Danmark 2,9 och i Tyskland endast 0,4 %, som hade lägsta ökningen i EU.
I Lettland steg arbetskraftskostnaderna med 16,6 % samma tid, vilket var största ökningen i EU och samtidigt den största ökningen som noterats för Lettland sedan mätningarna började 1998. Lettland har inte varit under 6 % de senaste fyra åren. Ökningen i Estland var 14,2, Litauen 13,7, Slovakien 9,2, Ungern 7,6, Tjeckien 7,5, Polen 5,3, för att nämna några. I USA var ökningen 3 %, ungefär som tidigare kvartal. Källa: Danmarks Statistik/Eurostat.
-Det är en glädjande utveckling, inte minst för våra medlemmar, som ser jobben flytta ut, säger man vid danska slakteriarbetarnas fackförening NNF. Att flytta ut jobben för lönernas skull kan på sikt bli dyrt för slakterierna. Källa: NNF. /LG

Sydkorea ursprungsmärker restaurangkött 2007
Sydkorea inför en lag 2007 som tvingar alla större restauranter att uppge ursprunget på det nötkött som serveras gästerna. Källa: Joong Ang Daily. /LG

Sydkorea kan kontrollera importerat nötkött med genteknik
Sydkorea öppnar för import av benfritt amerikanskt nötkött nästa månad, men ska då kontrollera köttets ursprung med genteknik. Statsägda National Livestock Research Institute har hittat en metod att analysera ursprunget och skilja köttet från annat med 99 % säkerhet, t ex en köttras från mjölkraser.
Importen gäller kött av Hanwoo-rasen, som är mycket dyrare än annat och där tjurarna kommer från en begränsad population. Källa: Joong Ang Daily. /LG

Krav på att Djurskyddsmyndighetens många konflikter granskas
Moderate riksdagsledamoten Cecilia Widegren, Vara, begär att Riksrevisionen ska granska Djurskyddsmyndigheten. Orsaken är att myndigheten upprepat råkar ut för konflikter.
Hon anser att myndigheten kännetecknas av byråkrati, politisering och bristande förmåga att föra en dialog med andra intressenter. Källa: Radio Skaraborg. /LG

16 nu smittade av E coli i Norge
En treårig flicka i Oppland är sextonde smittade av E coli i Norge. Hon blev sjuk redan 13 januari och har sedan dess haft feber, diarré och kräkningar en längre tid, utan att ha varit allvarligt sjuk. När hon förra veckan läkarundersöktes konstaterades E coli.
E coli har nu hittats i ytterligare en korvsort, Gilde Birkebeiner Fjellmorr, samt i produkten Fåresnabb. Den är tillverkad av samma ingredienser som de tidigare positivt analyserade. Hälsomyndigheterna är nu övertygade om att man är på rätt spår och att smittan spridits från Gilde-företaget Terina i Sogndal. Mattillsynet säger att köttfärsen och kryddorna är mindre sannolika orsaker till smittspridningen. Källa: FK. /LG

Snart dags för slakt av slakthusområdet i Stockholm
Det finns idéer i Stockholm om att riva allt på slakthusområdet i Johanneshov och bygga en ny stor idrottsarena, samt bostäder. Ca 250 småföretag, framför allt inom köttförädling, finns på området idag.
-En arena kan bli början till en ny stadsdel med 7 000 lägenheter. Köttindustrins dagar så här centralt är ändå räknade, menar stadsbyggnadsdirektören Ingela Lindh. Ytintensiva verksamheter placeras mer perifert, som i Paris och London. Källa: SvD. /LG

Norsvins vinst på exporten ska tredubblas
70 % av Norsvins avelskostnader ska täckas av intäkter från de internationella marknaderna. Det är Norsvins ambition. Idag bidrar vinsten i Norsvin International AS till 25 % av avelskostnaderna. Källa: Norsvins årsstämma. /LG

Årets norska överproduktion värre än tidigare
-Överproduktionen på griskött i Norge blir större i år än den förra, sa avgående ordföranden Live Høystad i sitt avskedstal vid Norsvins stämma. Grisuppfödarna kan därmed vänta sig lägre priser och högre regleringsavgifter.
-Det är en mycket allvarlig situation vi är på väg mot, om vi inte minskar produktionen, sa hon. En marknadsföringskampanj ska öka konsumtionen. Källa: Norsvins årsstämma. /LG

Danska importen av kött fortsätter öka
Importen av både nöt- och griskött till Danmark fortsätter öka. För griskött var ökningen hela 30 % i fjol, framför allt från Tyskland och Polen. Det är 151 000 ton. Orsaken är lägre pris på importerade produkter.
Det hjälper alltså inte att Danmark är så stora på grisproduktion och är världens största exportör av griskött. Källa: Danska tidningar. /LG

Företagsnytt

Groba har fått agenturen för Danvægt vågar
Groba Systems i Klagstorp har fått svenska agenturen för danska vågtillverkaren Danvægts produkter. Det är grisvågar, körvågar, mikrodoserare, vågar för silor och blandare, m m.
-En del stora gårdar väger redan alla in- och utleveranser. I framtiden är det ett måste att samarbeta mer om torkning och lagring, säger Torgil Johansson, Groba. Lantmännens nedläggning av över 70 tork- och lagringsanläggningar påskyndar lokalt samarbete. Då måste kvaliteterna vägas, annars fungerar inte samarbetet.
-De flesta grisuppfödare har mellangårdsavtal när smågrisarna säljs till slaktsvinsbesättningarna. Det är rationellt att väga hela lasset vid leverans. Det säljs även en och annan grisvåg för användning i stallarna, säger Torgil.
-Körvågens fundament levereras som gjutkassun och gjutningen sker på plats. Läs mer: Nästa GRIS. /LG

Gert Rahm slutar vid Finska Foder
Gert Rahm slutar idag vid Finska Foders svenska avdelning. Han har jobbat där under 10 år. /LG

Kristin Ianssen ny ordförande i Norsvin
Kristin Ianssen valdes till ny ordförande i Norsvin vid årsstämman förra lördagen. Hon kommer utifrån och har inte tidigare ens varit styrelseledamot. Däremot har hon varit ordförande i Avelsrådet och har haft andra uppdrag. Kristin driver en avelsbesättning med lantras i Østfold.
Vice ordförande blev Willy Finnbakk och övriga ledamöter Anders Østby, Johan Arnt Dahlen, John Olav Husabø (från Gilde Norsk Kjøtt) och arbetstagarrepresentanterna Håvard Tajet och Wenche Helseth. /LG

Agenda
World Pork Expo hålls 8 – 10 juni i Iowa
The National Pork Producers Council (NPPC) håller den 18e grisutställningen World Pork Expo June 8 - 10 i Iowa State Fairgrounds, Des Moines, Iowa, USA. 500 företag ställar ut.
Jobbcenter
En nyhet i år vid World Pork Expo är ett jobbcenter 8 och 9 juni, där nya och även redan anställda kan möta representanter för grisbesättningar för att lära känna varandra för ev anställning. Kanske ett tillfälle för svenskar som vill ha praktik i amerikanska besättningar? Källa: www.worldpork.org/ /LG

Særimner 2006 hålls 13 – 15 oktober i Ås
Særimner är ett årligt Eldrimner-arrangemang som nästa gång hålls 13 – 15 oktober i Ås i Jämtland. Årets tema är Smak.
Eldrimner har regeringens uppdrag att sprida kunskaper och erfarenheter om småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling genom rådgivning och nätverksbyggande i Sverige.
Særimner är ett arrangemang för att föra ut den lokala och småskaliga produktionen till handel och konsumenter, samt ge producenterna tillfälle att lära sig mer. Mer info: www.eldrimner.com /LG

RestaurangExpo 26 - 27 september i Sollentuna Expo Center
RestaurangExpo är en restaurangfackmässa professionella producenter och professionella matlagare, dvs restauratörer, kockar och kökschefer. Mässan hålls 26 - 27 september i handlar om livsmedel, råvaror och matlagning, det som krögaren dagligen jobbar med.
95 % av utställarna är leverantörer av livsmedel. Bland besökarna finns även grossister som söker samarbetspartners. Mer info: www.sollentunaexpo.se /LG

@-GRIS som startsida
Med @-GRIS som startsida får du senaste grisnoteringarna med kommentarer. Du får svenska på fredagar och måndagar, internationella som regel på tisdagar eller onsdagar och danska på torsdagar.
Montera länken nedan i din webbläsare. I Internet Explorer går du in under Verktyg, Internet-alternativ, Allmänt. Längst upp ser du rubriken Startsida. Montera i Adress
http://home.swipnet.se/agrar/egris.html

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 31 mars 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och senaste grisnoteringarna.
Tryck för senaste uppdatering här!
Senaste uppdatering 6 april 15,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt
Danska slaktsvinsnoteringen oförändrad
Danska slaktsvinsnoteringen är oförändrat vecka 15. Suggorna faller 40 öre till 6,90 dkr.

Varning för exportförbud för tyskt griskött efter senaste svinpestutbrotten, priserna sjunker
Efter de två senaste utbrotten av svinpest i tyska delstaten Nordrhein-Westfalen, i distrikten Recklinghausen resp Borken, råder det stor osäkerhet på grisköttmarknaden. Det bjuds ut mer griskött än väntat och noteringarna för slaktsvin i Tyskland, Holland och Frankrike har fallit något. De övriga marknaderna är dock fortsatt stabila.
I en del EU-länder diskuteras nu restriktioner för tyskt griskött. Även tredjeländer, som Ryssland, USA, Canada och Mexico, intar en försiktig ställning och väntar att EU ska ta nästa steg.
Det kan nu inte uteslutas att EU utfärdar exportförbud för tyskt griskött inom några dagar. Om Ryssland utvidgar sina restriktioner för import från Tyskland, kan detta få betydande negativa konsekvenser för tyskt griskött. Källa: ISN

Suggpriset vänder nedåt i Tyskland
Den under flera veckor uppåtgående pristrenden för suggor i Tyskland, bröts på måndagen. Från förra veckans 1,22 euro gick priset ned till 1,19 euro, 11.11 skr. Källa: ZNVG

Slarvfel i grisprisrubriken i fredags
Tyvärr skrev jag fel i rubriken till kommentarerna till grispriserna i fredags. 11,37 är danska slaktgrispriset på måndag i svensk valuta, inte 13, 37 som jag råkade skriva.

Grispriserna vecka 14
Danska slaktsvinspriset höjs 20 öre till 9,10 dkr, 11,37 skr, svenska oförändrat eller t o m sänkt (SLP i veckan)
Danska slaktsvinspriset höjs nästa vecka igen med 20 danska öre till motsvarande 11,37 skr. Danska priset har nu höjts i två omgångar på två veckor med 20 danska öre per gång.
I Sverige är alla noteringarna oförändrade nästa vecka. I måndags sänkte SLP sin notering 20 öre. Den har tidigare varit 1,40 kr över Swedish Meats och blev nu 1,20 kr över och därmed 12,20 kr.

Fortsatt upp i de flesta EU-länderna, tjecker ska skicka levande grisar till Tyskland för att få upp lokala priset
Stämningen är fortsatt uppåt på grismarknaden i de flesta av EUs länder med stigande priser. Lokala överskott avsätts lätt på andra marknader.
I Holland, säger uppgifter, kommer priset att gå upp 2 – 3 cent. Även i Spanien är priserna stabila, trots att slutet av mars brukar vara en period med lägre priser. I april vänder priserna uppåt igen i och med att turistsäsongen börjar.
Priserna i Polen och Tjeckien är långt under EUs medelnivå. Polens problem är exportförbud till Ryssland. I Tjeckien anses de låga priserna bero på svaga producenter, som inte får igenom högre priser. Därför har kooperativa lantbruksorganisationen Czech Centrobyt uppmanat sina medlemmar att leverera grisarna levande till högprislandet Tyskland eller till Ungern, i stället för sina lokala slakterier. På så sätt ska man tvinga fram bättre avräkningsnotering på hemmamarknaden.
Trend: Påsken närmar sig och då brukar både efterfrågan och prisnivån förbättras på hemmamarknaderna. Exporten ut från EU fortsätter vara stabil. Marknaden för griskött är därför god över hela EU. Källa: ISN.

Till salu
Begagnad transponderutfodring
Smågrisautomater
Värmelampor

Svenska kronan har försvagats något mot flera valutor. Priserna nedan har dock inte räknats om sedan förra veckan. /LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 14.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.

Slakteri Viktgr kg v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,40 12,40 12,40
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-96,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11.00 11,00 11,00 11,00 11,00
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck nedan för pris, skriv ut fakturan!

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Övre viktsgränsen för bäst betalda viktgrupp höjdes i veckan för att öka slakten inför påsken, då det blir fyradagarsveckor. Under kortare veckor minskar efterfrågan hos industrikunderna.
-Marknaden är stabil. Under årets första kvartal är det alltid överskott på svenska grisar på den svenska marknaden. Vi har inte heller tillgång till andra marknader med tillfälliga överskott, det är därför vi behöver en internationell partner, som under sitt eget varumärke tar hand om svenska överskottet. Det är svårt att få kunder på andra marknader att acceptera tillfälliga nya och udda varumärken, om vi själva ska marknadsföra oss utomlands.
-Marknaden syns inte ha förändrat sig särskilt mycket p g a fågelinfluensan. Till skillnad från i andra länder, är svensk marknad mycket stabilare vid kriser. Det kan bero på att svenska konsumenterna har stort förtrodende för myndigheternas kontroll av livsmedllen.
-Det är gott om produkter på marknaden. Situationen har förbättrats något, framför allt på skinka. Vi väntar nu på värme och grillstart. Då kan marknaden snabbt ändras.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Avsättningen är fortsatt tillfredsställande. Fläsk med svål är dock problematiskt. Leveranserna av påskskinka är nu på väg ut och försäljningen har fungerat bra.
-Vi hade i veckan årets högsta volym i charken. Slakten är fortfarande låg.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson -Försäljningen är bra hittills, men om det blir bättre eller sämre inför påsken, har vi inte sett ännu.

Danish Crown
Skinkmarknaderna visar åter mindre prishöjningar, vilket gör att skinkan ligger på för årstiden ovanligt hög nivå. Även marknaden för bog och charkråvara är mycket god och priset förskjut hela tiden uppåt. Det är den ryska efterfrågan som driver upp priset.
Frusen karré säljs mycket bra, medan det ännu är för tidigt för den kylda karrén. Baconmarknaden är positiv under påverkan av stigande prisnivå för färska kotletter på kontinenten. April månads kontrakt är avslutade till höjda priser. Det höjda priset dämpas dock något av låg kurs på pund.
Ryssland har fortfarande gränserna stängda för brasilianskt kött och det höjer våra priser. Det ginns dock många rykten om ev öppning av gränserna, men ännu har inte skett någon ändring.
Även japanska marknaden är aktiv och framför allt för kotlett och bröstfläsk.

Slaktsvin, Norden

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 15 v 14 v 13
11,37 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,10 9,10 8,90
23,48 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,07 20,07
11,20 Österbottens 76 – 92 euro - 1,20 1,20
12,32 Snellman 78–105 euro - 1,32 1,32
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
31 mar grundpriser euro euro euro euro euro
11,67 Frankrike - 1,250 1,257 1,266 1,261
13,82 Tyskland - 1,480 1,490 1,490 1,460
10,46 Belgien - 1,120 1,120 1,080 1,080
10,92 Italien - 1,170 1,170 1,165 1,145
28 mar korrigerade*
14,27 Spanien 1,528 1,528 1,528 1,516 1,509
14,06 Italien 1,506 1,525 1,513 1,481 1,481
13,32 Belgien 1,427 1,427 1,403 1,378 1,341
13,31 Tyskland 1,426 1,456 1,436 1,406 1,376
13,30 England 1,424 1,424 1,410 1,424 1,410
13,16 Österrike 1,410 1,410 1,410 1,370 1,370
13,13 Holland 1,406 1,425 1,396 1,377 1,348
13,10 Frankrike 1,403 1,435 1,434 1,443 1,438
12,36 Danmark 1,324 1,297 1,297 1,270 1,243
11,95 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
an
12,90 Irland 1,382 1,329 1,329 1,329
11,80 Tjeckien 1,264 1,264 1,264
11,42 Polen 1,223 1,189 1,160
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
April 1,450 1,490 1,495 1,491 1,498 1,488
Maj 1,490 1,509 1,524 1,519 1,525 1,517
Juni 1,512 1,523 1,527 1,520 1,530 1,523
Juli 1,460 1,475 1,485 1,477 1,487 1,481
Aug 1,465 1,478 1,485 1,477 1,480 1,480
Sep 1,448 1,458 1,460 1,457 1,460 1,469
Okt 1,386 1,390 1,390 1,382 1,383 1,383
Nov 1,370 1,385 1,380 1,380 1,388 1,388
Dec 1,375 1,385 1,385 1,340 1,385 1,385
Jan 1,330 1,385 1,340 1,340 1,350 1,335
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 31 mars, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 14 v 13 v 12 v 11
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,65 6,25
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,35 6,20
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,15 5,75
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,15 5,75
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,15 5,75
Skövde 140- 6,40 6,40 6,15 5,50
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,15 5,75

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 15 v 14 v 13
8,84
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 7,30 7,30
16,23
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,38
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
11,11
ZNVG 3 april 56 % euro - 1,19 1,22

Valutor
Fredagar idag v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Pund 13,50 13,54 13,47 13,73 13,77 13,81 13,73
Dollar 7,74 7,80 7,68 7,90 7,86 7,88 7,91
Euro 9,40 9,34 9,34 9,42 9,45 9,39 9,39
Dansk 1,26 1,25 1,25 1,26 1,26 1,25 1,25
Norsk 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16
Yen 6,59 6,62 6,58 6,76 6,76 6,76 6,70

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 14 v 13 v 12 v 11
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
SLP
SLP+ 18,10 18,10 18,15 18,15
KLS
KLS Smågris 17,70 17,70 17,70 17,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,60 17,60 17,60 17,60
SwedeHam 16,31 16,31 16,31 16,31
Vita 15,21 15,21 15,21 15,21
Dahlbergs
Särklass D 17,35 17,35 17,35 17,35
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,25 17,25 17,25 17,25
Bas, 23 kg 16,00 16,00 16,00 16,00
Nyavvanda, 9 kg 34,75 34,75 34,75 34,75
KRAV, 23 kg 22,05 22,05 22,05 22,05
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 32 000 29 000 29 000 30 000
Ugglarps Slakteri 3000 2300 2400 -
Skövde Slakteri 3900 4000 3000 4000
SLP 1295 - 2063 1 860
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
-Bra anmälan av smågrisar. Vecka 15 preliminärt, kan det bli ny import.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp
Thomas Olander
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Smågriskön innebär 3 veckors väntan.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 20 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
260
Basis 7 kg 208 208 203 202 197
446
Basis 30 kg 357 357 348 349 341
266
SPF+Myc 7 kg 213 213 208 207 202
452
SPF+Myc 30 kg 362 362 353 354 346
271
SPF 7 kg 217 217 212 211 206
457
SPF 30 kg 366 366 357 358 350
921
Økologi 30 kg 737 737 730 730 724
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
713
25-kilos 600 600 600 600 610
Snellmans - - - euro euro
565
Grund 30 kg A1* 60 60 60 60 60
Tyskland
560
ZNVG 28 kg 3 april 60,00 60,00 60,00 59,00 59,00

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Förslag till ny L 100
Djurskyddsmyndigheten har skickat ut ett förslag till ny L 100. Du kan ladda ner förslaget nedan och se ändringarna förstrukna.
Du kan även ladda ned nuvarande L 100 som jämförelse.
Remissen till nya L 100
Djurskyddsmyndighetens konsekvensanalys
Nuvarande L 100, som jämförelse

Klicka här för dina kommentarer om L 100

Ett antal synpunkter på nya L 100 publicerar vi i nästa GRIS.