Uppdatera här: http:/www,grisportalen/egris
Nyheter
Swedish Meats har bildat bolag, startade redan 10 april
Swedish Meats har bildat ett nytt bolag som startar verksamheten redan på måndag 10 april med Magnus Lagergren som chef. I det nya bolaget, som tills vidare blir ett handelsbolag, läggs all operativ verksamhet som inte ligger i andra dotterbolag. Bolagsnamnet är inte registrerat ännu, utan går under arbetsnamnet Swedish Meat ”Bolag”.
-Vi har tills nu opererat i divisioner, där den ena divisionen inte vet vad den andra gör. Vi tjänar med ena handen, men förlorar med den andra och sedan skyller man på varandra. Med enbart en operativ enhet och en chef försvinner det problemet, säger Swedish Meats ordförande Sören Kvantenå. Det dåliga första kvartalet har skyndat på omorganisationen.
-Den ekonomiska föreningen Swedish Meats blir liksom tidigare koncernmoder, med Åke Modig som chef. Det nya bolaget tar plats under moderföreningen vid sidan av Skånekött, Nyhléns & Hugoson och de övriga bolagen och förhoppningsvis även SLP, förklarar Sören. Handeln mellan dessa bolag ska ske på affärsmässiga villkor.
Åke blir ordförande i alla dotterbolag. Lars-Göran Ottosson kommer inte längre att bli operativ divisionschef, utan placeras i koncernstaben.
-Vi får en klarare ansvarsfördelning med den nya organisationen, säger Sören. Magnus ska nu forma sin organisation så den blir effektiv och klarar budgetmålen. /LG

Swedish Meats ska spara ytterligare 100 mkr
I årets sparmål är sagt att Swedish Meats ska spara 137 mkr. Detta sparmål plussade styrelsen på i tisdags med 100 mkr, för att få styr på ekonomin.
-Var pengarna ska tas är en operativ fråga, säger Sören Kvantenå. Men realistiskt sett kommer pengar att sparas på alla områden. Givetvis finns möjligheten att även tjäna mer pengar, så att sparmålen uppfylls.
-Vi ökar volymerna i Swedish Meats, men vi får sänkta priser vid försäljning. Höjda priser är ett måste, säger Sören. Vi kommer nu att gå ut med prishöjningar till våra köttkunder. /LG

Fortsatt underskott första kvartalet i Swedish Meats
-Vi hade hoppats på ett bra, eller i varje fall hyfsat resultat i Swedish Meats under första kvartalet 2006. Dessvärre måste vi konstatera att underskottet ligger alltför nära fjolårets. Inte över, men helt klart på fel nivå, säger Sören Kvantenå.
-Hela mars månads bokslut är inte klart ännu, så jag kan inte säga någon siffra, säger han. Men omorganisationen med bolagisering är en fingervisning om att underskottet är för stort och en vändning måste komma. Normalt sett är första kvartalet ekonomiskt svagt, men jag har väntat mig bättre, säger han. /LG

Hela fokus på affärerna i nya bolaget
-Swedish Meats nya bolag kommer att ha fokus på affärerna och kunderna och inte på föreningsorganisationen och ägarfrågorna, säger ”Bolagets” vd Magnus Lagergren. Åke Modig riktar sitt fokus på de strategiska föreningsfrågorna och jag siktar in mig på att göra bra affärer och tjäna pengar. Det är detta som styrelsen avser med den organisationsförändring som beslutades i tisdags, säger han.
-Att vi i början blir ett handelsbolag, är en förberedelseprocess, säger Magnus. Syftet är att bilda ett publikt aktiebolag, men först ska stämman säga sitt i frågan.
-När aktiebolaget är bildat, kan vi börja diskutera samarbetspartners, den fråga som Åke jobbar med. Vi räknar med att det blir ett avgörande i höst.
-Vi gör ett bättre resultat än förra årets första kvartal, då förlusten var 40 mkr, säger Magnus. Men vi uppfyller fortfarande inte styrelsens krav på 150 mkr bättre resultat på årsbasis (en fjärdedel faller i så fall på första kvartalet). Det klarade vi inte.
-Det blir en hel del förändringar i bemanningen av den operativa verksamheten, som följd av omorganisationen, säger Magnus. Listan är klar och förhandlingarna med facket har skett idag, men jag kan ännu inte offentliggöra den. Det kan dröja 14 dagar. Det blir personal överflödig, även på hög nivå, när divisionerna slås samman. P g a uppsägningstider kan en del bli ”resurspersoner” under en tid.
-Jag har inga planer på att lägga ned anläggningar eller avdelningar som direkt följd av omorganisationen, men det är å andra sidan frågor som ständigt är aktuella när pengar ska sparas.
-Med den nedskärning jag räknar på, kommer vi att kunna klara styrelsens beting på ytterligare 100 mkr i sparade kostnader, säger han. Styrelsen för det nya operativa bolaget blir mindre än moderbolagets styrelse.

Remissinstanserna kritiska till Swedish Meats köp av SLP
-Remissinstanserna var oväntat kritiska till Swedish Meats köp av SLP, säger Magnus Lagergren. Oväntat, därför att alla kunder på marknaden kräver lägre köttpriser. Lägre köttpriser kräver strukturrationaliseringar.
-Kritiken mot sammanslagningen kommer som väntat från industrin och handeln. Troligen blandar remissinstanserna samman vår kvotering av nötköttet nu i bristtider och anser att vi blir för starka om vi får högre marknadsandel. Bristen på kött är dock inget vi slaktare kan göra något åt.
-En viss skeptis finns över att även KLS-affären kom samtidigt, medger Magnus. Det satte fokus på att slakten och förädlingen koncentreras. Även SLPs köp av Ystad Slakteri komplicerade bedömningen för Konkurrensverket. Men affären var helt klart riktig.
-Jag tror att Konkurrensverket kommer att utnyttja hela tiden till juni, som man har till sitt förfogande, säger Magnus.
Även Sören Kvantenå säger att Konkurrensverket har många frågor om SLP-affären.
-Vi kan få upp till 40 frågor samma dag, säger han. /LG

Mer information
Om det kommer fram fler viktiga uppgifter efter det vi sänder ut fredagens @-GRIS, kolla genom att trycka här!
Du kan alltid få senaste noteringar och nyheter genom att klicka på uppdateringsknappen.

Salmonellaförekomst och ev värmebehandling av foder utreds
Jordbruksverket, SJV, ska utreda salmonellaförekomsten i foder till grisar, i senaste fallet vad som hänt i Åhus. Man vill veta bakomliggande faktorerna om salmonellaförekomsten. Samtidigt ska utredas om alla komponenter i fodret utom spannmålsdelen bör värmebehandlas. Det kan m a o bli samma villkor för som för fjäderfäbranschen.
Martin Wierup ska göra utredningarna. De ska vara klara vid halvårsskiftet. Om det blir ändrade villkor kommer föreskrifterna ut på remiss. Det blir inte förrän till hösten/vintern.
Kostnaden för värmebehandling av foderkomponenterna beräknas till ca fem öre per kg foder enligt Stig Widell, SJV, vilket fördyrar fodret för primärproduktionen. Å andra sidan kostar utbrotten av salmonella stora pengar för alla parter.
I kalkylen ingår även om konsumenternas förtroende rubbas för svenska livsmedel. Där kan det kosta mycket pengar. /Nils

Nya svinslaktlinjen i Normo invigdes idag
I dag klippte riksdagens talman Paavo Lipponen det blåvita bandet för den nya slaktlinjen i Normo, Finland. Därmed fördubblas slakteriets kapacitet med 600 grisar per timma, eller 20 000 grisar per vecka. Det nya slakteriet har samma moderna teknik med robotar o dyl som danska storslakteriet i Horsens.
-Satsningen på det nya slakteriet visar att vi tror på finländsk grisproduktion både nu och om tio år, säger Stefan Saaristo, vd för Österbottens Kött.
Svinslakten i Kuopio har därmed lagts ned, medan nötslakten fortsätter. /LG

Nytt slaktrekord i Horsens
Senaste veckans slakt i nya storslakteriet i Horsens blev 68 607 grisar och senaste månaden var snittet 66 000. 2007 ska slakteriet uppnå full kapacitet 77 000 grisar per vecka.
Efter semestrarna ska antalet anställda vara 1 200 och när slakteriet går för fullt 1 300 – 1 400. 22 000 personer har gjort studiebesök i slakteriet sedan invigningen. Källa: Danish Crown. /LG

Grisproducenternas krona ska nu nå konsumenterna
-Vi vill informera så närma konsumenterna som möjligt om det svenska grisköttets mervärden, säger Ella Nilsson, Köttinformation, som nu har ett förslag till koncept klart för hur informationen förhoppningsvis kan gå till. Men handeln måste givetvis hjälpa oss genomföra informationen.
-Etiketter eller tryck på köttförpackningarna är ett förslag, men ett av flera, säger hon. Diskussionen är helt i sin linda och första kontakten med handeln ska tas i slutet på april. Vår dröm är att komma så nära konsumenterna som möjligt och när konsumenten tar ett köttpaket i butiksdisken, då kan vi berätta budskapet.
-Vi måste försöka få konsumenterna att förstå, varför svenskt griskött är något dyrare än importerat, säger hon.
I somras beslöt Sveriges Grisproducenters stämma att anslå ytterligare en krona per gris till Köttinformation, för information till konsumenterna om svenska mervärden. Det är dessa pengar som ska finansiera den nu aktuella satsningen. /LG

Ekologiska grisar ska inte behöva beta och bada
Jordbruksverket föreslår att ekologisk grisproduktion ska kunna drivas utan att grisarna ska gå ute på bete och de ska heller inte behöva ha gyttjebad. Ekostöd ska kunna betalas ut även utan dessa krav.
Förslaget slog ned som en bomb, eftersom utevistelse är en av hörnpelarna i svensk ekologisk grisproduktion. Bestämmelsen finns dock inte i EUs bestämmelser.
-Att grisarna får komma ut på bete är ett av de mervärden som betyder mest när konsumenterna väljer att köpa ekologiskt kött, säger Maria Dirke, verksamhetsledare hos Ekologiska Lantbrukarna.
Ekologiska Lantbrukarna säger i sin remiss att bestämmelserna för ekogrisproduktion inte bör ändras enligt SJVs förslag. /LG

Aranea Certifiering AB blev namnet på KRAVs dotterbolag
Aranea Certifiering AB blev namnet på KRAVs dotterbolag för certifiering. Aranea Certifiering har sedan årsskiftet tagit över all verksamhet som har med kontroll och certifiering att göra från KRAV. Förutom KRAV-certifiering utför Aranea ekologisk certifiering enligt (EEG) 2092/91, IP SIGILL samt andra certifieringar med avseende på kvalitet, hygien och livsmedelssäkerhet, till exempel BRC. Mer information om Aranea Certifiering AB: http://www.araneacert.se /LG

Engelska marknaden skriker efter ekogriskött
Engelska konsumenterna nästan slåss om varenda bit ekokött. Det är en skriande brist. Den ekologiska sektorn växte med 11 % förra året. Källa: Farmers Weekly. /LG

Gilde har tappat 5 % på E Coli-smittan
Norska Gilde har minskat sin försäljning 5 % hittills i år som följd av problemen med E Coli-smittan.
-Vi arbetar under ett slags undantagstillstånd, med de två fabrikerna i Sogndal och Tynset stängda och köttfärsproduktionen i Rudshøgda inte återöppnad ännu, säger vd Axel Krogvig, Gilde. Vi hoppas kunna ta igen under resten av året det vi förlorat under tiden vi haft problem med E Coli-smittan, men jag kan inte garantera att förlusterna inte går ut över avräkningspriserna. Källa: Nationen. /LG

Halva japanska kommissionen för köttsäkerhet avgick
Hälften av de 12 i Japans Food Safety Commission har avgått och ersatts av andra experter. Vissa källor säger att de avgått sedan Japan intaget en liberalare syn på importen av amerikanskt nötkött. En talesman för kommissionen säger att kommissionen gjorts om från scratch för att få in nya expertåsikter. Källa: Meatingplace. /LG

Dansk gammal mat-skandal växer
-Danska myndigheter är bekymrade över danska livsmedelsföretags egenkontroll och exportörer av bl a griskött är bekymrade över att upprepade matskandaler kan ge Danmark dåligt rykte på internationella livsmedelsmarknaden. För en tid sedan avslöjades försäljning av gammalt kött i Tyskland, som hade förgreningar till Danmark.
I fryshus i Köpenhamns sydhamn hittades nyligen 10 ton gammalt kött och andra livsmedel hos åtta företag. Alla fick förbud att sälja livsmedlen. Sju hade inget program för självkontroll. Äldsta partiet kött hade utgångsdatum 2001. Ett parti sjötunga hade utgångsdatum för 10 år sedan.
I debatten har man bl a krävt konsumentministerns avgång och t o m nedläggning av livsmedelsdepartementet.
Källa: Politiken.
Vid en kontroll hos ett annat företag hittades fem ton kött, som inspektörerna bedömde var till försäljning. En del av partiet var upp till 10 år gammalt. Källa: Berlingske. /LG

Fågelinfluensa på kalkonfarm i Tyskland
Första fjäderfäfarmen som fått fågelinfluensan i Tyskland är en gård med 15 000 kalkoner i östtyska delstaten Sachsen. Området har flest influensafall bland vilda fåglar.

Det går bättre för danska lantbruket
Antalet konkurser inom lantbruket minskar mest i danskt näringsliv, enligt statistiken för mars. Under senaste ettårsperioden är minskningen 11 %.

Mikael gör trevare om nytt norrlandsslakteri
Mikael Hugoson har lagt ut en trevare om att bygga nytt slakteri i Skellefteå. Slakteriet i Sunnanå är gammalt och orationellt.
-Jag skulle inte ha något emot att bli hyresgäst i ett slakteri som kommunens fastighetsbolag skulle kunna bygga säger han. En rationell byggnad nära biogasanläggningen för att bli av med avfallet.
-Reaktionen har redan kommit från Luleå, där kommunen frågat vad man kan göra för slakten där, säger Mikael. /LG

Företagsnytt
Sveaverken ska sälja Funki blötutfodringar
Sveaverken ska i sin nya organisation sälja Funki blötutfodringar, jämsides med Noj Serviceverkstad. De båda företagen har avtalat om att sälja varandras produkter.
-Vi vill inte ha in ytterligare ett fabrikat blötutfodringar i Sverige, utan väljer samarbete med Noj, säger Adam Jansson, Sveaverken. Noj svarar för montering och service för de blötutfodringar vi säljer.
-Vi har gamla kontakter med Aco Funki, eftersom vi bl a sålt deras inredningar, tillägger han.
-Med samarbetsavtalet får vi tillgång till varandras produkter, säger Nils-Olof Johansson, Noj Serviceverkstad. Vi får således även tillgång till Sveaverkens ventilation, utgödslingar, larm, inredningar, m m. /LG

Finska Foder har rationaliserat bort sin svenska avdelning
Finska Foder sköter från 1 april försäljningen av sina produkter enbart genom Lantmännen, Svenska Foder, Spannex, Lars Biderman och RS Produkter (och ett tiotal hästkunder), samt direkt från Finska Foders exportavdelning i Finland.
Gert Rahm, som varit svensk representant, blev överflödig i den nya organisationen och slutade vid månadsskiftet.
-All vår export sköts nu från vår finska exportavdelning, säger James Dunn, som är chef för avdelningen. Trenden är internationalisering, men att marknaderna bearbetas centralt. Det sker nu även för vår del med svenska marknaden, liksom den övriga nordiska och europeiska.

Bjarke Christiansen ny ordförande i Kødbranchens Fællesråd
Kødbranchens Fællesråd valde Bjarke Christiansen, Thy, till ny ordförande vid årsmötet 31 mars, efterLennart Korsgaard Nielsen.
1 april gick föreningen samman med bl a Danske Slagterier i gemensamma organisationen Danish Meat Association, DMA.

Dansk Svineproduktion nytt namn på Landsudvalget for Svin från 1 april
1 april bytte Landsudvalget for Svin namn till Dansk Svineproduktion. Ändringen är ett försök att modernisera namnet och få det att bättre passa in bland andra namn på lantbruksorganisatoner, som Dansk Landbrug, Dansk Kød, Danske Slagterier, Danske Svineproducenter,
Dansk Kvæg, osv.
Nya namnet på hemsidan blir www.dansksvineproduktion.dk, men gamla namnet www.lu.dk fortsätter fungera en tid framöver. Telefonnumret blir 0045-3373 2700.

Danish Meat Companys vd blir Egon Oldenburg
Egon Oldenburg har utsetts till vd för Danish Meat Company, det nya danska slakteriet i Vendsyssel, Vrå, som startar i oktober. Egon har jobbat i slaktbranschen i 40 år kommer från Danish Crown, där han var chef för slakteriet i Hjørring, som lades ned i fjol sommar.
Den nye konkurrenten om danska grisarna lovar en betalning på 0,20 dkr, 25 svenska öre, över Danish Crown och Tican och ska ha vidare viktgränser. För en leverantör med 10 000 slaktsvin ska merbetalningen bli ca 200 000 dkr. Källa: Danish Meat Company.

Agenda
Atria har bolagsstämma 3 maj
3 maj håller Atria Koncern Abp bolagsstämma i Kuopio, Finland. På dagordningen bl a: Ökning av aktiekapitalet genom en eller flera nyemissioner. Styrelsen föreslår stämman utdelning på aktierna med 0,595 euro per aktie, 5,55 skr.

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 7 april 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och senaste grisnoteringarna.
Tryck för uppdatering här!
Senaste uppdatering 12 april 15,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt
Danska grispriserna oförändrade nästa vecka
Danska slaktgrispriserna är oförändrade nästa vecka, liksom även suggor och smågrisar.

Svinpesten i Tyskland delar upp marknaden
Tyska svinpesten präglar fortfarande tyska marknaden p g a restriktionerna i två distrikt i North Rhine-Westphalia och skärpta transportbestämmelser för grisar i Tyskland. Allt som rör grisar står stilla i berörda områdena, vilket medför brist på grisar i övriga Tyskland och slaktsvinspriserna har stigit. Transportrestriktionerna medför å andra sidan överskott på grisar i Holland, vilket köparna utnyttjat för att sänka grispriserna.
72-timmarskarantänen för transportbilarna har holländarna löst så, att vissa bilar hämtar grisar på gårdarna och kör till uppsamlingsstallar och andra bilar kör från uppsamlingsstallarna till Holland.
Franska priset har gått ned hela 6 cent. Slakterierna har tryckt ned priset för att höja marginalerna, trots god efterfrågan på grisar.
Under påsken försvinner slaktdagar, men i Tyskland har fler grisar än vanligt slaktats p g a den osäkra situationen kring svinpesten, så det väntas inget överskott på slaktsvin efter påsk i år.
Närmaste utvecklingen på europamarknaden beror mycket på om svinpesten hålls under kontroll. Sker inga nya utbrott, kommer de europeiska grismarknaderna att närma sig varandra igen. Det kan vi veta mer om efter påsk. Källa: ISN

Grispriserna vecka 15
Danska slaktsvinen oförändrade, suggorna faller
Svenska grispriserna är oförändrade nästa vecka. Även danska slaktsvinsnoteringen är oförändrad. Suggorna faller dock 40 öre till 6,90 dkr, drygt 8,60 skr.
Den här veckan har jag lagt in priset på suggor för export till Tyskland bland våra svenska suggpriser. Den här veckan gick två fulla lastbilar med släp med suggor från Skåne till Tyskland. Priset är vad en svensk uppfödare i Skåne får när suggorna skickas med ett svenskt transportföretag till slakteri i Tyskland. Priset gäller dessutom rakt över, dvs det är inga avdrag av något slag, t ex feta suggor med låg köttprocent.
Det handlar om mycket pengar per år, låter en uppfödare hälsa sina kolleger!
Futurepriserna i Hannover har vänt uppåt kraftigt igen för de närmaste månaderna, för april med 65 öre. Det kan ha samband med svinpesten i Tyskland. Det smittdrabbade Nordrhein-Westfalen är det svintätaste i Tyskland och en del slakterier har tvingats stänga p g a transportförbudet. Det skapar brist på griskött på marknaden.Varning för exportförbud för tyskt griskött efter senaste svinpestutbrotten, priserna sjunker
Efter de två senaste utbrotten av svinpest i tyska delstaten Nordrhein-Westfalen, i distrikten Recklinghausen resp Borken, råder det stor osäkerhet på grisköttmarknaden. Det bjuds ut mer griskött än väntat och noteringarna för slaktsvin i Tyskland, Holland och Frankrike har fallit något. De övriga marknaderna är dock fortsatt stabila.
I en del EU-länder diskuteras nu restriktioner för tyskt griskött. Även tredjeländer, som Ryssland, USA, Canada och Mexico, intar en försiktig ställning och väntar att EU ska ta nästa steg.
Det kan nu inte uteslutas att EU utfärdar exportförbud för tyskt griskött inom några dagar. Om Ryssland utvidgar sina restriktioner för import från Tyskland, kan detta få betydande negativa konsekvenser för tyskt griskött. Källa: ISN

Tyska svinpesten även problem för dansk grisproduktion
Svinpesten har blivit ett problem även för dansk grisproduktion, p g a att transportrestriktioner införts i Tyskland. Danska grisar kan inte säljas till Tyskland och redan börjar rapporter komma om att maskinhallar och lador i Danmark håller på att fyllas av grisar, som inte kommer iväg till Tyskland. Danska uppfödare säljer stora mängder smågrisar till Tyskland.
Exportörerna bedömer att man klarar situationen under april, men hävs inte restriktionerna i maj, kan det bli nödvändigt att avliva smågrisarna som inte kan placeras.
Det har även införts hårda restriktioner på desinfektion och karantän för transportbilar som varit i Tyskland. Det minskar transportkapaciteten även på andra destinationer.
Danska bestämmelser säger att en transportbil som varit i kontakt med tyska grisar, ska rengöras och desinfekteras två gånger omedelbart efter transporten. Den senaste desinfektionen ska ske på godkänd plats i Danmark. Därefter får inte bilen eller släpet användas under 72 timmar för gristransporter, eller köra till en gård med grisar.
De stränga bestämmelserna är utfärdade med anledning av att tyska myndigheterna inte ännu vet varifrån smittan kommer. Källa: Danish Crown.
Kommentar: I Sverige har vi stor brist på smågrisar, i Danmark kanske man snart tvingas slå ihjäl överskottsgrisar. Hälsoskäl hindrar oss att köpa danska smågrisar.

Suggpriset vänder nedåt i Tyskland
Den under flera veckor uppåtgående pristrenden för suggor i Tyskland, bröts på måndagen. Från förra veckans 1,22 euro gick priset ned till 1,19 euro, 11.11 skr. Källa: ZNVGPartipriset
Partipriset är oförändrat vecka 15.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
SLP 70–94,9 - 12,20 12,20 12,40 12,40
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 - 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-96,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11.00 11.00 11,00 11,00 11,00
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck nedan för pris, skriv ut fakturan!

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Vi ser en positiv trend i försäljningen och vi försöker pressa upp priserna. Det går åt rätt håll. Internationella marknaden är stabil.
-Vilken påverkan svinpesten i Tyskland kan få för svenska markanden är svårt att se ännu. I bästa fall kan den stärka svenska marknaden.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Den gångna försäljningsveckan, före påskveckan, har varit nästan som en julvecka med nytt omsättningsrekord 9 mkr, (julveckan 10). Det är en väsentlig skillnad mot i fjol.
-Kunderna vill gärna köpa lokalproducerat. Vi har blivit mycket duktigare på att svara upp mot kundernas önskemål, det är nog skillnaden mot i fjol.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson -Det är lätt att sälja nu. Löningen nästa vecka lyfter försäljningen, samtidigt som det är påsk. Charken går bra och det är stora mängder prinskorv som ska fram.

SLP
Peter Johansson: -Det har varit ganska mycket stiltje på marknaden, inte dålig försäljning, men lugnt. Alla väntar förmodligen på det fina vädret, så grillarna kommer igång. Vi ser inga tydliga tecken på prisbilden för grillprodukterna ännu.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är bra fart på försäljningen av kött för tredje veckan i rad och vi har denna vecka sålt mer än vi slaktar. Det finns dock slaktade grisar att köpa.
-Fryst karré har börjat gå ut ur frysarna och den färska kommer säkert med vackert väder. Det är positivt att karrén i EU går till öststaterna.
-Det är också positivt för charken för tredje veckan.
-Enda problemet är tillgången på avelsdjur och vi tittar på alternativa lösningar.

Österbotttens Kött
Stefan Saaristo: -Prissänkningen förra veckan var en anpassning till marknaden, men vi tror ändå på en stabil marknad under året. Det finns ingen anledning att kasta yxan i sjön.
-Vi äter givetvis gris och nöt i påsk, men påskrätten framför andra är memma. Dessutom äter vi ägg, men inte mycket lamm.
Memma görs av malt, rågmjöl och vatten. Man gräddar den i ugn och serverar med grädde och kanske också socker.Danish Crown
Grisköttmarknaden präglas av ryktena kring svinpesten i västra Tyskland, med restriktioner för transporter, m m. Senaste är transportstopp för levande grisar i Nordrhein-Westfalen 10 dagar.
De flesta skinkmarknaderna var oförändrade, dock gav den italienska efter något i veckan. Även för bog och annan charkråvara är marknaden oförändrad. Det är fortsatt den ryska marknaden som drar dessa produkter och håller priserna uppe.
Baconmarknaden är stabil efter aril månads prisökningar, men det är motstånd i detaljhandelsledet. Övriga marknader är oförändrade.
kinkmarknaderna visar åter mindre prishöjningar, vilket gör att skinkan ligger på för årstiden ovanligt hög nivå. Även marknaden för bog och charkråvara är mycket god och priset förskjut hela tiden uppåt. Det är den ryska efterfrågan som driver upp priset.
Frusen karré säljs mycket bra, medan det ännu är för tidigt för den kylda karrén. Baconmarknaden är positiv under påverkan av stigande prisnivå för färska kotletter på kontinenten. April månads kontrakt är avslutade till höjda priser. Det höjda priset dämpas dock något av låg kurs på pund.
Ryssland har fortfarande gränserna stängda för brasilianskt kött och det höjer våra priser. Det ginns dock många rykten om ev öppning av gränserna, men ännu har inte skett någon ändring.
Även japanska marknaden är aktiv och framför allt för kotlett och bröstfläsk. /LG

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 16 v 15 v 14
11,37 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,10 9,10 9,10
23,48 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 20,07 20,07 20,07
11,11 Österbottens 76 – 92 euro - 1,19 1,19
12,32 Snellman 78–105 euro - 1,32 1,32
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
6 april grundpriser euro euro euro euro euro
10,86 Frankrike - 1,163 1,250 1,257 1,266
14,19 Tyskland - 1,520 1,480 1,490 1,490
10,64 Belgien - 1,140 1,120 1,120 1,080
10,60 Italien - 1,135 1,170 1,170 1,165
11 apr korrigerade*
14,15 Spanien 1,516 1,528 1,528 1,528 1,516
13,69 Tyskland 1,466 1,426 1,456 1,436 1,406
13,65 Italien 1,462 1,506 1,525 1,513 1,481
13,56 Belgien 1,452 1,427 1,427 1,403 1,378
13,16 England 1,410 1,424 1,424 1,410 1,424
13,16 Österrike 1,410 1,410 1,410 1,410 1,370
12,94 Holland 1,386 1,406 1,425 1,396 1,377
12,46 Frankrike 1,335 1,403 1,435 1,434 1,443
12,36 Danmark 1,324 1,324 1,297 1,297 1,270
11,95 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
an
13,03 Irland 1,396 1,382 1,329 1,329
11,93 Tjeckien 1,278 1,264 1,264
11,31 Polen 1,211 1,223 1,189
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
April 1,520 1,450 1,490 1,495 1,491 1,498
Maj 1,530 1,490 1,509 1,524 1,519 1,525
Juni 1,540 1,512 1,523 1,527 1,520 1,530
Juli 1,478 1,460 1,475 1,485 1,477 1,487
Aug 1,476 1,465 1,478 1,485 1,477 1,480
Sep 1,455 1,448 1,458 1,460 1,457 1,460
Okt 1,382 1,386 1,390 1,390 1,382 1,383
Nov 1,370 1,370 1,385 1,380 1,380 1,388
Dec 1,383 1,375 1,385 1,385 1,340 1,385
Jan 1,330 1,330 1,385 1,340 1,340 1,350
Feb 1,340
Mars 1,350
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 6 april, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 15 v 14 v 13 v 12
Lev. till Tyskland fria vikter 9,00
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,65
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,35
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,15
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,15
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,15
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,15
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,15

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 16 v 15 v 14
8,84
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,90 7,30
16,23
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr 13,88 13,88 13,88
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,38
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
11,11
ZNVG 3 april 56 % euro - 1,19 1,19

Valutor
Fredagar idag v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Pund 13,41 13,50 13,54 13,47 13,73 13,77 13,81
Dollar 7,65 7,74 7,80 7,68 7,90 7,86 7,88
Euro 9,33 9,40 9,34 9,34 9,42 9,45 9,39
Dansk 1,25 1,26 1,25 1,25 1,26 1,26 1,25
Norsk 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16
Yen 6,51 6,59 6,62 6,58 6,76 6,76 6,76

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 15 v 14 v 13 v 12
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
SLP
SLP+ 18,10 18,10 18,10 18,15
KLS
KLS Smågris 17,70 17,70 17,70 17,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,60 17,60 17,60 17,60
SwedeHam 16,31 16,31 16,31 16,31
Vita 15,21 15,21 15,21 15,21
Dahlbergs
Särklass D 17,35 17,35 17,35 17,35
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,25 17,25 17,25 17,25
Bas, 23 kg 16,00 16,00 16,00 16,00
Nyavvanda, 9 kg 34,75 34,75 34,75 34,75
KRAV, 23 kg 22,05 22,05 22,05 22,05
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 32 000 32 000 29 000 29 000
Ugglarps Slakteri 1500 3000 2300 2400
Skövde Slakteri 4000 3900 4000 3000
SLP 3800 1295 - 2063
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
-Det är fortsatt bra anmälan av smågrisar. Både produktionen av smågrisar och livdjur böjar återhämta sig. Det kan ha varit temporära störningar. Vecka 16 importeras 560 smågrisar från Finland.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 20 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
260
Basis 7 kg 208 208 208 203 202
446
Basis 30 kg 357 357 357 348 349
266
SPF+Myc 7 kg 213 213 213 208 207
452
SPF+Myc 30 kg 362 362 362 353 354
271
SPF 7 kg 217 217 217 212 211
457
SPF 30 kg 366 366 366 357 358
921
Økologi 30 kg 737 737 737 730 730
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
713
25-kilos 600 600 600 600 600
Snellmans euro euro euro euro euro
565
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 60
Tyskland
560
ZNVG 28 kg 3 april - 60,00 60,00 60,00 59,00

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Förslag till ny L 100
Djurskyddsmyndigheten har skickat ut ett förslag till ny L 100. Du kan ladda ner förslaget nedan och se ändringarna förstrukna.
Du kan även ladda ned nuvarande L 100 som jämförelse.
Remissen till nya L 100
Djurskyddsmyndighetens konsekvensanalys
Nuvarande L 100, som jämförelse

Klicka här för dina kommentarer om L 100

Ett antal synpunkter på nya L 100 publicerar vi i nästa GRIS.

@-GRIS som startsida
Med @-GRIS som startsida får du senaste grisnoteringarna med kommentarer. Du får svenska noteringarna på fredagar och måndagar, internationella som regel på tisdagar eller onsdagar och danska på torsdagar.
Montera länken nedan i din webbläsare. I Internet Explorer går du in under Verktyg, Internet-alternativ, Allmänt. Längst upp ser du rubriken Startsida. Montera i Adress
http://home.swipnet.se/agrar/egris.html