Uppdatera här: www.grisportalen.se/egris
Nyheter
Snart kan PigWin-journalerna skickas elektroniskt till SJV
Det danska företag som utvecklar grisprogrammet Pigwin genomför nu ändringar i programmet att tillmötesgå Jordbruksverkets krav på elektronisk journalöverföring av grisarna. Idag får producenterna överföra uppgifterna från sina datorer manuellt till en pappersjournal, för att därifrån upplysa SJV om vad som händer i produktionen.
-I bästa fall kan programändringen vara klar till halvårsskiftet, säger Kerstin Annér, Quality Genetics. Dvs om SJV godkänner programändringen. Om SJV inte godkänner programmet kan det dröja länge innan den elektroniska överföringen blir klar, eftersom PigWin-tillverkaren har många fler länder att jobba för. /Nils

Danska grisuppfödarna kräver höjd slaktsvinsnotering
-Om inte Danish Crown förbättrar slaktsvinspriserna, måste det få konsekvenser, säger danska grisproducenternas ordförande Torben Poulsen.
Danish Crown hänger inte med sina utländska konkurrenter. Avräkningarna är 1,1 miljard dkr, nästan 1,4 miljarder skr, lägre än tyska slakteriernas avräkningsnivå. Danish Crown omsätter 49 miljarder dkr och har senaste halvåret betalat 70 danska öre lägre pris än tyska slakterierna.
-Vi arbetar intensivt med att få upp nivån på slaktsvinen. Jag är inte nöjd med avståndet i prisnivån till tyska slakterierna, säger Danish Crowns vd Kjeld Johannesen. Källa: JP.

Mul- och klövsjukan i Brasilien orsaken till höjningen av danska slaktsvinsnoteringen
Mul- och klövsjuka har blockerat en stor del av Brasiliens export till Ryssland, vilket gjort att ryssarna köper mer från Danmark.
-Det medför en markant större export av griskött från Danmark till Ryssland, vilket förklarar att noteringen för slaktsvin ökat från 8,10 till 9,10 dkr, förklarar Danish Crowns vd Kjeld Johannesen. Källa: JP.

Samverkan sänker kostnaderna för lantbruket
JTI, Uppsala, har gjort kalkyler över samverkan mellan bönder vid spannmålsskörd, torkning och lagring. Ökar arealunderlaget, förbättras nettoresultatet i samtliga fall. Kostnaden för skördetröskning minskar som mest med 220 kr per hektar. Från 300 hektar och uppåt erhålls högre ersättningar för kvalitet. Skalfördelarna är mycket betydande i arealintervallet 100 - 500 hektar.
Om fem gårdar med 100 hektar bildar en enhet med 500 hektar och investerar i gemensam förhållandevis enkel anläggning för torkning och lagring, förbättras ekonomiska utfallet med 950 kr per hektar.
Samverkan har inte enbart ekonomiska konsekvenser, utan ger t ex större möjligheter till förbättrad fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Särskilt som landsbygdsbefolkningen minskar. Man kommer tillsammans i ett arbetslag.
Samverkan vid skörd, torkning och lagring av spannmål, nr 345, kan du läsa på www.jti.slu.se eller beställa via bestallning@jti.slu.se. Lantmännen lägger ner spannmålsmottagningar på många orter i landet, vilket medför långa transporter för en del bönder och därmed ökade kostnader. /Nils

270 danska kommuner blir 98, 14 amt blir 5
1 januari 2007 genomför Danmark en stor administrativ reform. 270 kommuner blir 98 och 14 amt, landsting, blir 5 regioner. För att klar omställningen rent praktiskt, kommer det officiella Danmark på lokalnivå delvis att vara ”stängt” för flyttning tio dagar, från 22 december till 2 januari. Det innebär även att den största it-operationen någonsin i Danmark ska genomföras.
Eftersom mycket av lantbrukets kontroll sköts av kommunerna, får reformen även betydelse för grisproduktionen.

Prisfrysta argentinska biffar kan öka konkurrensen från nötköttet
Exportstoppet på nötkött för att stoppa inflationen i Argentina fungerar inte. Priserna gick upp 9 % i mars. Ekonomiminister Felisa Miceli har nu kommit överens med bönderna och köttindustrin om att prisstoppa 180 000 ton per månad av 11 populära nötutskärningar på argentinska marknaden året ut och i stället släppa exporten fri, om det nya regleringssystemet fungerar.
Vi kan således åter få konkurrens från billigt nötkött från Argentina. Källa: Meatingplace.

Stressigt och otryggt vara slaktare
72 % av jobbarna inom livsmedelsindustrin, däribland slaktarna, upplever stress varje månad, 30 % varje dag, enligt en undersökning som livsmedelsfacket gjort i Danmark bland 400 anställda. Samtidigt upplever de sina jobb som otrygga p g a globaliseringen.
Arbetsgivarna klagar samtidigt på för hög sjukfrånvaro. Källa: NNF.

Höjt grispris väntas av Bryssel, snittpriset nu 13,44 skr
EU-kommissionen konstaterade när förvaltningskommittén för griskött höll sammanträde 7 april, att marknadssituationen inom EU var ganska positiv, med ett genomsnittligt slaktsvinpris på 144 euro/100 kg, 13,44 skr per kg. Blir inte situationen med klassisk svinpest i Tyskland alltför problematisk, tror kommissionen att slaktsvinspriset inom EU och även i Tyskland inom kort ökar. Källa: Förvaltningskommittén.

Finska (och EUs) djurtransportbilar ska satellitövervakas
Nästa år ska alla nya djurtransportbilar i Finland ha GPS, satellitpositionering, så att de kan övervakas under transporterna och myndigheterna kan kontrollera körtider och rutter i efterhand.
Den nya kontrollutrustningen ingår i handlingsplanen för djurskyddet som EU-kommissionen presenterade för en tid sedan. Satellittekniken dryftades i samband med en konferens om djurskydd i Bryssel, arrangerad av det österrikiska EU-ordförandeskapet.
Ännu saknas detaljerade föreskrifter över de tekniska detaljerna. De första prototyperna för ombordutrustningen ska presenteras på försommaren. Källa: Landsbygdens Folk.

Datortomografi som klassificeringsmetod
Vid förvaltningskommittén i april diskuterades klassificeringsfrågor och behovet av revidering av reglerna. Bl a diskuterades en konstant i nya ekvationen och att ändringar i EUPIGCLASS är nödvändiga.
Ett medlemsland påpekade man bör studera om det kanske är dags att använda datortomografi i klassificeringen.

Företagsnytt
Stig Lidén slutar i Stiftelsen Lantbruksforskning
I och med att Stig Lidén lämnar LRFs styrelse, slutar han även som ordförande i Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF. Ny ordförande väljs vid stämman 30 maj - 1 juni.

Josefin Kihlberg ny på SLF
Josefin Kihlberg har anställts vid Stiftelsen Lantbruksforskning som vikarierande informationsansvarig till sista augusti, i stället för Anna Blomberg, som jobbar med ett Sida-uppdrag.

Åke Barklund ny akademisekreterare
Åke Barklund blir ny akademisekreterare och vd för Kungl Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) från 1 juli. Han efterträder Bruno Nilsson som avgår efter sju år på posten.

Agenda
Kött och Charkföretagens konferens hålls 9 maj 2006
Kött och Charkföretagens årliga konferens, samt Köttbranschens Riksförbunds årsmöte hålls 9 maj på Clarion Hotel, Stockholm. Åke Modig talar om Swedish Meats senaste strukturaffär, Egil Bråthe, konsultföretaget Movement, talar om trender inom restaurang- och storhushållsbranschen och tänkbara konsekvenser för svenska råvaror, Margareta Kurki, kostansvarig i Huddinge kommun, talar om kriterier och kvalitetskrav som ställs från kommunens skolor och dagis, Christer Lind, vd, Servera, redogör för storhushållsmarknadens utveckling.

Swedish Meats årsstämma 25 april
Swedish Meats föreningsstämma 2006 kommer att hållas den 25 april i Stockholm på City Conference Centre.

Open space om forskning 24 april
Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF anordnar 24 april 9.30 Open Space på hotel Sheraton, Stockholm. Där ska man diskutera strategiska idéer kring tillväxt och företagande inom lantbruket och vilka områden forskningen bör prioritera.

Borgeby fältdagar 28 - 29 juni
Borgeby fältdagar hålls 28 - 29 juni på Borgeby försöksgård, Skåne. Stiftelsen Lantbruksforskning deltar i mässan med utställning och seminarier om växtodlingen. I år ska man även ta upp frågor om grisproduktionen.

Mer information
Om det kommer fram fler viktiga uppgifter efter det vi sänder ut fredagens @-GRIS, kolla genom att trycka här!
Du kan alltid få senaste noteringar och nyheter genom att klicka på uppdateringsknappen.

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 13 april 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och senaste grisnoteringarna.
Tryck för uppdatering här!
Senaste uppdatering 20 april 13,30

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt
Danska suggpriset faller ytterligare 40 danska öre
För två veckor sedan föll suggpriset i Danmark 40 öre, 50 svenska. Nästa vecka faller suggpriset lika mycket till och noteringen blir därmed 6,50 dkr, ca 8,10 skr.
Slaktsvinsnoteringen blir oförändrad, medan smågrisnoteringen går upp med 1 kr per smågris.

Tillfällig svacka för grispriserna, grillsäsongen vänder snart trenden
Efter all turbulens på grisköttsmarknaden efter svinpesten i Tyskland, syns en trend vart grismarknaden är på väg. Spanska och danska noteringarna är stabila, medan holländska, österrikiska och tyska pressas av ökande utbud. Problemet förstärks av att några slaktdagar förlorats under påskhelgen.
Holländska marknaden för griskött har större avsättningsproblem än andra p g a restriktionerna med anledning av svinpesten. 72-timmarsregeln gäller för transporter till Tyskland. Som om inte detta räckte, har slakteriet i Groenlo drabbats av brand. Vion Food Group har tagit över slakten under de veckor slakteriet i Groenlo står stilla.
De närmaste framtidsutsikterna för europeiska grismarknaden är att överstående grisarna från missade slaktdagarna i påsk är slaktade under denna vecka. Sedan beror utvecklingen på vädret. Bra väder kan vända trenden snabbt, eftersom grillsäsongen är nära. Källa: ISN

Grispriserna vecka 16
Svenska och danska grispriserna oförändrade nästa vecka
Alla grispriser är oförändrade i de nordiska länderna nästa vecka. Efterfrågan på kött och charkprodukter är normal för årstiden och tendensen är stigande. Grillstarten under den sena påskhelgen uteblir. Om vädret varit bra har försäljningen kunnat bli en helt annan. Beställningarna på karré och kotlett börjar dock öka.


Svinpesten i Tyskland delar upp marknaden
Tyska svinpesten präglar fortfarande tyska marknaden p g a restriktionerna i två distrikt i North Rhine-Westphalia och skärpta transportbestämmelser för grisar i Tyskland. Allt som rör grisar står stilla i berörda områdena, vilket medför brist på grisar i övriga Tyskland och slaktsvinspriserna har stigit. Transportrestriktionerna medför å andra sidan överskott på grisar i Holland, vilket köparna utnyttjat för att sänka grispriserna.
72-timmarskarantänen för transportbilarna har holländarna löst så, att vissa bilar hämtar grisar på gårdarna och kör till uppsamlingsstallar och andra bilar kör från uppsamlingsstallarna till Holland.
Franska priset har gått ned hela 6 cent. Slakterierna har tryckt ned priset för att höja marginalerna, trots god efterfrågan på grisar.
Under påsken försvinner slaktdagar, men i Tyskland har fler grisar än vanligt slaktats p g a den osäkra situationen kring svinpesten, så det väntas inget överskott på slaktsvin efter påsk i år.
Närmaste utvecklingen på europamarknaden beror mycket på om svinpesten hålls under kontroll. Sker inga nya utbrott, kommer de europeiska grismarknaderna att närma sig varandra igen. Det kan vi veta mer om efter påsk. Källa: ISNPartipriset
Partipriset är oförändrat vecka 16.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-96,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11.00 11.00 11,00 11,00 11,00
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,40 12,40
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck nedan för pris, skriv ut fakturan!

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden har förbättrats något sedan förra veckan. Om vädret under påsken varit bättre, har det kunnat påverkat försäljningen mycket. Med så här sen påsk, har det kunnat bli en bra grillstart om vi fått värme.
-Balansen i slakten är bra. Vi har tagit in grisar i förväg och slaktar mindre under kortveckorna.
-Vi hoppas mycket på Swedish Meats nya organisation, där bolagets fokus blir att tjäna pengar. Det blir ingen förändring i bemanningen, mer än jag själv får jobba mer med nöt också.


Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Påskförsäljningen blev som väntat bra och även ekonomiska resultatet ser bra ut.
-Inget mer har hänt i diskussionerna om var grisarna ska slaktas. Nötslakten är inte aktuellt att flytta från Skellefteå.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson -Vi väntar på bättre väder, så grillningssäsongen kommer igång. Försäljningen är bra för karré och kotlett, men inte priserna.

SLP
Peter Johansson: -Marknadsläget är ungefär som förra veckan. Den stora förändringen på marknaden kommer inte förrän grillsäsongen kommer igång.
-Överflyttningen av slakt från Ystad Slakteri till Helsingborg går bättre än planen och nu slaktas ungefär hälften av Ystad-slakten i Helsingborg. Sista slaktdag var bestämd till 28 april, men vi kommer endast att slakta nästa vecka, plus någon dag i veckan därpå. Sedan återstår städning, m m.
-Kortveckorna är inget problem för oss i år, vi använder bara Ystad Slakteri lite mer, än vad som skulle ha skett utan de förlorade slaktdagarna.
-Ökningen av styckningen vid Falkbolagen går enligt planerna. Ombyggnaden för den specialiserade styckningen av mellanbitar i Helsingborg ska vara klar senast vid juni månads utgång, förhoppningsvis tidigare.
-Ökningen av volymen med 1800 - 1900 grisar i Helsingborg, dvs ca 20 %, kräver visst merarbete innan vi kommit in i rutinerna.
-Konkurrensverkets beslut att granska vårt köp av Ystad Slakteri påverkar inte våra planer. Jan-Peter har träffat representanter för Konkurrensverket och vi ska nu lämna in en presentation av våra planer för affären.Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden har bra fart, som förra veckan. Det har börjat lossa på karré och kotlett. Vi har fortsatt brist på slaktgrisar och köper in helfall för att klara försäljningen.
-Kortveckorna kompenserar vi med övertid, på tisdag 3 timmar.

Ugglarps Slakt
Thomas Olander: -Charken har fortsatt bra utveckling. För påskskinka har vi nått vår högsta volym någonsin i år. För styckade detaljer är också läget bra och särskilt ser vi förbättring av försäljningen av småfläsk, som varit ett problem tidigare. Det beror på att vi fått nya kunder.
-Vi har börjat känna av att markanden för korv sätter fart, liksom karré där vi börjat få bättre betalt.

Österbotttens Kött
Stefan Saaristo: -Priserna är stabila och försäljningen normal för en påskvecka. Grillningen av korv utomhus sätter lite fart i Österbotten, där man traditionellt tänder påskabrasor på påskaftonen och då grillar man korv.
-Alla @-GRIS-läsare tillönskas en Glad Påsk, med rikligt med grisprodukter på påskbordet.


Danish Crown
(
Det har inte anlänt någon rapport ännu, den läggs in så snart den kommer.) /LG

Slaktsvin, Norden

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 17 v 16 v 15
11,37 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,10 9,10 9,10
23,48 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,07 20,07
11,11 Österbottens 76 – 92 euro - 1,19 1,19
12,32 Snellman 78–105 euro - 1,32 1,32
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
11 apr grundpriser euro euro euro euro euro
10,86 Frankrike - 1,163 1,163 1,250 1,257
14,19 Tyskland - 1,520 1,520 1,480 1,490
10,64 Belgien - 1,140 1,140 1,120 1,120
10,60 Italien - 1,135 1,135 1,170 1,170
18 apr korrigerade*
14,15 Spanien 1,516 1,516 1,528 1,528 1,528
13,59 Italien 1,456 1,462 1,506 1,525 1,513
13,16 England 1,410 1,410 1,424 1,424 1,410
13,13 Tyskland 1,406 1,466 1,426 1,456 1,436
12,90 Belgien 1,382 1,452 1,427 1,427 1,403
12,88 Österrike 1,380 1,410 1,410 1,410 1,410
12,67 Holland 1,357 1,386 1,406 1,425 1,396
12,39 Frankrike 1,327 1,335 1,403 1,435 1,434
12,36 Danmark 1,324 1,324 1,324 1,297 1,297
11,95 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
an
13,03 Irland 1,396 1,387 1,382 1,329
12,25 Tjeckien 1,312 1,278 1,264
10,98 Polen 1,176 1,211 1,223
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
April 1,461 1,520 1,450 1,490 1,495 1,491
Maj 1,504 1,530 1,490 1,509 1,524 1,519
Juni 1,523 1,540 1,512 1,523 1,527 1,520
Juli 1,460 1,478 1,460 1,475 1,485 1,477
Aug 1,470 1,476 1,465 1,478 1,485 1,477
Sep 1,455 1,455 1,448 1,458 1,460 1,457
Okt 1,382 1,382 1,386 1,390 1,390 1,382
Nov 1,370 1,370 1,370 1,385 1,380 1,380
Dec 1,383 1,383 1,375 1,385 1,385 1,340
Jan 1,330 1,330 1,330 1,385 1,340 1,340
Feb 1,340 1,340
Mars 1,350 1,350
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 11 april, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 16 v 15 v 14 v 13
Lev. till Tyskland fria vikter 9,00
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 17 v 16 v 15
8,84
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,90 6,90
16,23
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr 13,88 13,88 13,88
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,38
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
10,83
ZNVG 18 april 56 % euro - 1,16 1,19

Valutor
Fredagar idag v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Pund 13,51 13,41 13,50 13,54 13,47 13,73 13,77
Dollar 7,71 7,65 7,74 7,80 7,68 7,90 7,86
Euro 9,33 9,33 9,40 9,34 9,34 9,42 9,45
Dansk 1,25 1,25 1,26 1,25 1,25 1,26 1,26
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17
Yen 6,51 6,51 6,59 6,62 6,58 6,76 6,76

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 16 v 15 v 14 v 13
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
KLS
KLS Smågris 17,70 17,70 17,70 17,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,60 17,60 17,60 17,60
SwedeHam 16,31 16,31 16,31 16,31
Vita 15,21 15,21 15,21 15,21
Dahlbergs
Särklass D 17,35 17,35 17,35 17,35
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,25 17,25 17,25 17,25
Bas, 23 kg 16,00 16,00 16,00 16,00
Nyavvanda, 9 kg 34,75 34,75 34,75 34,75
KRAV, 23 kg 22,05 22,05 22,05 22,05
SLP
SLP+ 18,10 18,10 18,10 18,10
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 32 000 32 000 32 000 29 000
Ugglarps Slakteri 1750 1500 3000 2300
Skövde Slakteri 3900 4000 3900 4000
SLP 3100 3800 1295 -
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
-Anmälan är ganska normal. 560 finska smågrisar kommer till Norrland på torsdag.
KLS
Kristina Lindh
Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Bristen på smågriar har minskat
Ugglarp
Thomas Olander
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
1,5 - 2 veckors väntetid på smågrisar.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 20 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
260
Basis 7 kg 209 208 208 208 203
446
Basis 30 kg 358 357 357 357 348
266
SPF+Myc 7 kg 214 213 213 213 208
452
SPF+Myc 30 kg 363 362 362 362 353
271
SPF 7 kg 218 217 217 217 212
457
SPF 30 kg 367 366 366 366 357
921
Økologi 30 kg 745 737 737 737 730
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
713
25-kilos - 600 600 600 600
Snellmans euro euro euro euro euro
565
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 60
Tyskland
560
ZNVG 28 kg 18 april - 60 60 60 60

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Förslag till ny L 100
Djurskyddsmyndigheten har skickat ut ett förslag till ny L 100. Du kan ladda ner förslaget nedan och se ändringarna förstrukna.
Du kan även ladda ned nuvarande L 100 som jämförelse.
Remissen till nya L 100
Djurskyddsmyndighetens konsekvensanalys
Nuvarande L 100, som jämförelse

Klicka här för dina kommentarer om L 100

Ett antal synpunkter på nya L 100 publicerar vi i GRIS.

@-GRIS som startsida
Med @-GRIS som startsida får du senaste grisnoteringarna med kommentarer. Du får svenska noteringarna på fredagar och måndagar, internationella som regel på tisdagar eller onsdagar och danska på torsdagar.
Montera länken nedan i din webbläsare. I Internet Explorer går du in under Verktyg, Internet-alternativ, Allmänt. Längst upp ser du rubriken Startsida. Montera i Adress
http://home.swipnet.se/agrar/egris.html