Uppdatera här: www.grisportalen.se/egris
Nyheter
Sparpaket på 21 mkr per år i KLS
KLS lade idag fram ett sparpaket, värt 21 mkr årligen. Charkanläggningen i Mantorp avyttras, eller i värsta fall läggs ned. Konsumentpackningen av styckningsdetaljer i Kalmar läggs ner. Administrationspersonalen ska minskas. 55 personer berörs vid de olika anläggningarna. Men KLS satsar också, i ökad styckning. Till frågan om samarbete med annan part ska man återkomma, men fusion är inte aktuell.
-Överläggningar om försäljning av anläggningen i Mantorp pågår. Så vi kan inte säga mer för dagen, säger tf vd Jan-Erik Johansson. En ev försäljning blir klar i slutet av nästa vecka.
-Konsumentpackningen i Kalmar har inte blivit vad vi hoppats. Den är endast 10 % av vår styckning och har främst försörjt den lokala marknaden. Vi kan inte konkurrera med de stora k-packföretagen Swedish Meats, Hilton, m fl, utan vi siktar in oss på att bli kunder till sådana företag.
-Besparingarna inom administrationen görs genom att platta till organisationen och därmed försvinner tjänster. Vi får en rationellare administration med kortare beslutsvägar.
-Förändringen i Mantorp innebär överflyttning av verksamhet till Göteborg, Kalmar och Billesholm. Åtgärderna i Mantorp och konsumentpacken ska vara verkställda redan till augusti/september och i administrationen i Kalmar i oktober.
-Vår styckning idag är 55 % av slakten och ska ökas. Vi har inte satt något tak och inte heller hur snabbt styckningen ska öka. Den stora satsning på styckning vi talade om för något år sedan, 60 mkr, är inte aktuell. Ökningen ska ske successivt. Investeringarna rör sig om 20 mkr i Kalmar för att klara en ökad styckning, returbackhantering och kundernas ökade krav på kylning av produkter.
-Totalt ska vi spara 21 mkr årligen på paketet. Första året får vi emellertid strukturkostnader, som blir beroende bl a av hur väl vi lyckas att avyttra anläggningen i Mantorp. Vi bereder oss på ett ekonomiskt tufft år även 2006, säger Jan-Erik.
-Diskussionerna om och med ev samarbetspartner fortsätter, säger han. /LG

Fortsatt men minskad förlust kvartal 1 för Swedish Meats
-Första kvartalets resultat för Swedish Meats var svagt, men bättre än föregående år. Rörelseresultatet, inklusive minoritetsandel, uppgick till –17 mkr (-34). Delvis förklaras detta med en för branschen säsongsmässigt svag resultatperiod, men också med dålig marginalutveckling p g a ökade råvarupriser som vi inte fått ersättning för på marknaden, säger man i kvartalsrapporten.
-Samtidigt har dock koncernens omsättning ökat till 2 194 mkr (2 078) vilket i huvudsak förklaras med ökad omsättning, samt förvärvet av Skånekött.
-EMV fortsätter att öka. Detta är också en förklaring till att lönsamheten minskar, eftersom marginalerna på dessa produkter är betydligt lägre. Samtidigt är det värt att notera att Scan-märkta produkter behåller sina markandsandelar, även om det sker på bekostad av mindre marginaler.
-För att möta den allt tuffare marknadssituationen har vi beslutat oss för en ny ledningsorganisation, säger vd Åke Modig. Avsikten är att skapa en organisation med ännu tydligare resultatfokus. Som ett led i detta integreras den operativa verksamheten i ett bolag, Swedish Meats Bolaget, under ledning av Magnus Lagergren. Swedish Meats Bolaget opererar som ett helägt dotterbolag till Swedish Meats ekonomisk förening.
–Syftet med den nya organisationsstrukturen är att den ska fördela arbetet tydligare och att det i sin tur kommer att leda till ytterligare effektiviseringar samt stärkt fokus på kärnaffären. Samtidigt behåller vi en liten koncernstab som kan koncentrera sig på framtidsfrågorna.
-Med den rapporterade inledningen av året ligger vi något efter den plan som ska ge 100 mkr i resultatförstärkning, jämfört med föregående år. Vi räknar dock med att återgå till den målsättningen genom de åtgärder vi beslutat om. /LG

Kanske annat bokföringsår?
-Vi borde kanske ändra bokföringsåret för Swedish Meats, så första kvartalet på kalenderåret kommer sist i bokföringsåret, sa ordföranden Sören Kvantenå, när vi diskuterade bokslutet för ett par veckor sedan och bekantgjorde den väntade förlusten i @-GRIS. Andra slakterier har det och man frågar mig ibland varför Swedish Meats har kalenderår som bokföringsår. Första kvartalet är nästan omöjligt att uppnå positivt resultat, trots att jag ofta hävdat att varje period ska klara sina resultat.
-Det förbättrar givetvis inte resultatet i sak, men det är negativt, bl a medialt och psykologiskt, att öppna ett bokföringsår med negativt resultat.
Kommentar: Det är helt klart, att ett positivt årsresultat skulle överskugga ett negativt sista kvartal, när resultatet diskuteras i medierna. Det man ser ibland är också att svaga kvartalsresultat lockar styrelserna till ”brandkårsutryckningar” i form av mer eller mindre övervägda åtgärder för att rädda media- och ägardebatten. Det kan vara negativt. Kvartalsekonomin skulle inte bli lika viktig. /LG

Grisslakten minskade 2,2 % första kvartalet
Den svenska slakten av grisar minskade med 2,2 % första kvartalet i år och följde således den väntade trenden. Det visar Jordbruksverkets och Kött- och Charkföretagens statistik.
Ugglarp minskade 9,8 %, KLS 7,9 %, Swedish Meats 3,4 % och Siljans Chark 2 %, medan Ginsten ökade 6,6 %, Dahlbergs 3,7 % och Dalsjöfors hela 16,8 %. Ystad Slakteri ökade 17 %. SLP ökade 2,2 % och Skövde 0,5.
Sifforna ska som vanligt tas med en nypa salt. Dels kan slakten variera under kvartalen, dels slaktar slakterierna åt varandra.
Marknadsandelarna är nu 58,9 % Swedish Meat vid helägda slakterierna, 2,4 vid delägda med Nyhléns & Hugosons och Siljans Chark, KLS har 6,8 % och den renodlade privatslakten 31,7 %. Däri ligger dock SLP, som Konkurrensverket ännu inte släppt till Swedish Meats. /LG

Norge satsar 70 milj nkr på bl a slakt av smågrisar
Norrmännen måste öka sin grisköttskonsumtion med 2 kg i år, annars blir det 8 350 ton för mycket på marknaden och priserna hotar sjunka. Norska regleringskassan satsar därför 8 milj nkr på att öka konsumtionen, men 70 milj nkr för att slakta smågrisar och reducera slaktvikterna.
Kommentar: Slakta inte smågrisarna, skicka dem till Sverige i stället, med stöd från regleringskassan! Men det var det sistnämnda som var problemet förra gången Norge hade smågrisöverskott och Sverige underskott. Kassans regler medgav inte bidrag till export av smågrisar. /LG

Kvartersbutikerna kommer tillbaka
Håll ut och hav tröst, alla små producenter av livsmedel, som håller på att bli överkörda av av de multinationella kedjorna! Det finns konsumenter som inte vill ha EMV och samma produkter som alla andra på sina matbord. Bl a därför kommer kvartersbutikerna tillbaka. Kunderna får även allt mindre tilltro till globala varumärken och jättebutiker som ser lika dana ut överallt. Det hävdar Global Design Resources, GDR, ett engelskt trendanalysföretag som hållit ett seminarium för svenska butikskedjor.
Mikaela Dyhlén, GDR, är trendanalytiker och samlar exempel på innovativa grepp inom detaljhandeln i hela världen. Hon menar att konsumenterna inte vill identifiera sig med massmarknadsförda koncept. Därför letar sig smarta konsumenter tillbaka till de mindre kvartersbutikerna med mer spännande utbud. Källa: Dagens Handel. /LG

Skärmaskin spred E coli i norska korven
En skärmaskin för korv, eller möjligen en korvstoppningsmaskin, kan vara orsaken till att E coli-bakterierna spred sig till de olika korvprodukterna i Terinas anläggning i Sogndal. Alla smittade korvtyper har skurits i samma maskin.
Detta framgår av en rapport om riskvärdering som Veterinærinstituttet gjort för Mattilsynet. Källa: VG /LG

29 får gå efter norska problemen med E coli
Den långvariga stängningen av Terinas Sogndal-anläggning p g a E coli-smittan och minskningen av försäljningen 30 % av indragna produkterna, gör att ägaren, bondeägda Gilde, permitterar 29 av de 95 anställda. Årsvolymen spekeskinka och spekepølse är 2 600 ton. Källa: Gilde. /LG

HK och Danish Crown avnoterar Sokolów från polska börsen
HK Ruokatalos och Danish Crowns samarbetsbolag Saturn Nordic Holding AB har anmodat börsen i Warszawa om avnotera aktierna i Sokolów S A. Samtidigt erbjuder Saturn Nordic Holding polska börsmarknaden att köpa utestående aktier i Sokolów.
Saturn Nordic Holding äger 82,45 % av Sokolóws aktier. Antalet aktier i Sokolów är totalt 101 467 444, var och en med en röst. Erbjudet pris är 1,47 euro och teckningsperioden är 12 april till 11 maj. Därefter kan det ev bli tvångsinlösen.
Sokolóws strategiska inriktning på kort och lång sikt är köttförädling i Öst- och Centraleuropa. Källa: Danish Crown.
Kommentar: Ordförande och vd i Saturn Nordic Holding AB är Lars Danell, Slakteriförbundets förre vd. /LG


Naturmarinerat inte vilseledande benämning på vattenfyllt kött
-Naturmarinerat är ett nytt ord, som inte finns i läroböckerna, säger kock- och livsmedelsläraren Richard Roth, Hotel- og Restaurantskolen, København. Livsmedelsindustrin använder benämningen när man sprutar in vatten i köttet, med tillsats av salt och glukossirap.
Organisationen Danske Aktive Forbrugere (DAF) har anmält de vattenfyllda produkterna till danska livsmedelsmyndigheterna.
I kyckling kan vattenmängden uppgå till 10 % och nötkött 7 %.
-Vi sprutar in vattnet för att förbättra kvaliteten på kycklingköttet. Det blir mörare och torkar inte ut under stekningen, säger säljkoordinator Erik Jensen, De 5 Gaarde, som är ett av företagen som fyller kött med vatten.
DAFs klagomål har nu behandlats av berörda danska myndigheter och resultatet är att naturmarinerat får användas som benämning vid vattenfyllning av kött! Källa: Politiken och JP. /LG

Danska grisexporten till Tyskland igång igen nästa vecka
EU-kommissionen beslöt i torsdags att lätta på restriktionerna i Tyskland nästa vecka för att hindra spridningen av svinpest. Situationen anses vara under kontroll. Transportkapaciteten har varit halverad efter att bilarna stått 72 timmar i karantän efter varje transport.
Innan svinpesten bröt ut exporterades ca 80 000 levande grisar per vecka från Danmark till Tyskland. Nu är alla byggnader fyllda med grisar i södra Danmark. Källa: JP.
Transportörerna rasar dock över längsam handläggning inom EU.
-Att införa restriktionerna tog mindre än en dag, att upphäva dem tar en vecka. Det finns väl 24 timmar på dygnet i Bryssel också, som vi fått använda under den här krissituationen, menar åkarna. /LG

Mul- och klövsjuka i Vietnam
Mer än 1 000 grisar i Vietnams Lam Dong-provins har smittats av mul- och klövsjuka och 400 dog av sjukdomen. Området har isolerats. Källa: MaskinBladet. /Nils

VetMet snabbar upp insatserna vid mul- och klövsjuka
Danska forskare har tagit fram ett nytt verktyg för att snabba upp insättning av rätt insatser i händelse av utbrott av mul- och klövsjuka. Viruset är extremt smittsamt och sprids även med vinden och därför har man tagit fram ett meteriologiskt stödsystem för beslut, VetMet.
VetMet är utvecklat av Fødevarestyrelsen, Forskningscenter Risø, Danmarks Fødevareforskning och Danmarks Metreologiska Institut, DMI, som härbärgerar systemet. VetMet förutsäger den sannolika spridningsriktningen och pekar ut de zoner där övervakning, vaccinering och annan bekämpning ska sättas in. Systemet ska också analysera riskerna vid utbrott i andra länder där utbrott skett.
Luftburen smitta var orsaken till att England fick utbrott när sjukdomen fanns i Bretagne i Frankrike 1981 och att Danmark fick smittan från Östtyskland 1982. Källa: Forskningscenter Risø. /LG

Misstänkt BSE-fall i Japan fick världens nötbönder att hålla andan
Världens nötköttsbönder, slakterier och djurmyndigheter har hållit andan under veckan, sedan en endast 20 månader gammal Holstein-tjur testades positivt för BSE i Japan. Det är ytterst ovanligt att djur yngre än 30 månader har BSE och ökad provtagning på unga djur och därmed ökade kostnader stod på spel i många länder. Japan testar dock allt nötkött.
Det konfirmerande testet på tjuren var dock negativt. Däremot kan en äldre ko, som nu undersöks, bli Japans fjärde fall i år. Källa: Meatingplace. /LG

Kycklingproducenterna får ekonomiskt stöd
EU-kommissionen föreslår att producenter av fjäderfäprodukter, kött och ägg, ska kunna få ekonomiskt stöd som kompensation för att konsumenterna väljer bort dessa produkter av rädsla för fågelinfluensan. Stödet finansieras både av det enskilda medlemslandet och av EU. Jordbruksministrarna i EU väntas fatta beslut på tisdag. I Grekland har försäljningen minskat 70 % och Italien 50.
–Marknaden ska normalt själv hantera variationer i efterfrågan, men detta är en extraordinär situation, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
-I Sverige har inte producenterna hittills sett några dramatiska minskningar av försäljningen, men om vi får en svår situation även här, så måste vi vara beredda att stötta näringen, säger Ann-Christin Nykvist. /LG

Storsatsning på småföretag och miljö i landsbygden i valbudgeten
Socialdemokratiska regeringen och stödpartierna vill satsa 1 miljard mer per år på landsbygdsutveckling fr o m 2007, jämfört med vad regeringen tidigare beräknat i budgetpropositionen. Totalt blir det drygt 4,8 miljarder per år i landsbygdsprogrammet, varav nästan hälften är EU-medel. Bakgrunden är att EU beslutat om en ram för landsbygdsutveckling i medlemsländerna för perioden 2007 - 2013.
Exempel på stöd är att hålla betesmarker och odlingslandskapet öppet, stöd för investeringar i jordbruksföretag, stöd för nya företag eller nya affärsidéer i befintliga företag på landsbygden. /LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 21 april 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och senaste grisnoteringarna.
Tryck för uppdatering här!
Senaste uppdatering 27 april 14,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt
Utvidgade karantänstiden för grisbilar från Tyskland upphävd
EU har nu upphävt kravet på 72 timmars karantän för grisbilar som varit i Tyskland. Kapaciteten vid transport av grisar ökaar nu väsentligt, liksom handeln med grisar över gränserna.

Alla danska noteringer oförändrade nästa vecka
Slaktsvinspriset är oförändrat 9,10 dkr och suggnoteringen 6,50 dkr i Danmark nästa vecka. Alla klasser i smågrisnoterinen är också oförändrade.

Svinpesten sänkte danska suggpriset
Det var svinpesten i Tyskland, som sänkte suggpriset i Danmark i veckan. Danskarna kunde inte exportera levande grisar till Tyskland.
I övrigt är det ganska lungt på den europeiska grismarknaden, sedan tyskarna fått kontroll på svinpesten. Enda land med stigande priser är England. Utbjudna partier säljs utan problem. I Polen trycks prisnivån p g a att Ukraina och Ryssland har importförbud från Polen och levande grisar får inte säljas till Tyskland på av att Polen inte är fria från Aujeski.
Efterfrågan på griskött är uppåtgående p g a våren. Särskilt efterfrågas grilldetaljer och i takt med det varmare vädret. I Holland ökar även efterfrågan på bog. Och i anslutning till att säsongen för sparris närmar sig, ökar efterfrågan på särskilt skinka. Källa: ISN

Tyska suggpriset vänder uppåt igen
Tyska suggpriset föll förra veckan från 1,19 till 1,16 euro. Men denna vecka sker en återhämtning till 1,18 euro, drygt 11 skr.
Tyska smågrispriset är oförändrat 60 euro, 560 skr, för en 28-kilosgris. Källa: ZNVG

Dahlbergs höjer smågrispriset 15 öre
Dahlbergs Slakteri höjer smågrispriset 15 öre idag till 17,50 kr.

Rättelse
Annika Engquist börjar sin anställning 1 augusti i den rådgivningssatsning som LRF och grisnäringen satsar 19 mkr på. Se även omformulering av texten sist i denna @-GRIS.

Grispriserna vecka 17
Swedish Meats och KLS höjer smågrispriset 5 öre, danska suggpriset faller ytterligare 40 danska öre
Alla slaktsvinspriser och suggpriser i Sverige är oförändrade, men Swedish Meats och KLS höjer smågrisarna 5 öre. KLS sänker samtidigt marknadstillägget 5 kr.
-Höjningen av smågrispriset är en funktion av bättre ekonomiskt resultat i slakten, säger Carl-Olof Port. Det finns en tendens till allt högre klassning och ökad koncentration av slakten till bästa viktgrupperna. En ökad precission i uppfödningen.
För två veckor sedan föll suggpriset i Danmark 40 öre, 50 svenska. Nästa vecka faller suggpriset lika mycket till och noteringen blir därmed 6,50 dkr, ca 8,10 skr.
Danska slaktsvinsnoteringen blir oförändrad nästa vecka, medan smågrisnoteringen går upp med 1 kr per smågris.

Grillsäsongen har börjat
Alla slakterierna är nöjda med påskförsäljningen och en del t o m riktigt nöjda med skinkförsäljningen. Det går allt bättre att få ut priser för skinka, vilket påverkar slaktkalkylerna.
Grillsäsongen kan sägas ha börjat den här veckan. Inte vad vädret och livet på altanen beträffar, men i handelns planering. Cato Gustafsson, Skövde Slakteri, rapporterar nästan explosionsartad förändring den här veckan i försäljningen av karré. Allt slutsåldes innan veckan var slut och drog även med sig kotletterna, som också ökade markant i efterfrågan. Även vid andra slakterier har karrén varit mycket mer efterfrågad. /LG

Tillfällig svacka för internationella grispriserna, grillsäsongen vänder snart trenden
Efter all turbulens på grisköttsmarknaden efter svinpesten i Tyskland, syns en trend vart grismarknaden är på väg. Spanska och danska noteringarna är stabila, medan holländska, österrikiska och tyska pressas av ökande utbud. Problemet förstärks av att några slaktdagar förlorats under påskhelgen.
Holländska marknaden för griskött har större avsättningsproblem än andra p g a restriktionerna med anledning av svinpesten. 72-timmarsregeln gäller för transporter till Tyskland. Som om inte detta räckte, har slakteriet i Groenlo drabbats av brand. Vion Food Group har tagit över slakten under de veckor slakteriet i Groenlo står stilla.
De närmaste framtidsutsikterna för europeiska grismarknaden är att överstående grisarna från missade slaktdagarna i påsk är slaktade under denna vecka. Sedan beror utvecklingen på vädret. Bra väder kan vända trenden snabbt, eftersom grillsäsongen är nära. Källa: ISN

Futurepriserna vände uppåt igen
Futurepriserna har vänt uppåt igen för de närmaste månaderna. Svenska kronan har försvagats något, men omräkningen nedan är gjord till 9,34. /LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 17.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-96,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11.00 11.00 11.00 11.00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck nedan för pris, skriv ut fakturan!

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Internationella marknaden viker nedåt, men vi får allt bättre situation i Sverige för bl a skinka och därmed bättre kalkyler. Vi räknar med ökad försäljning av kotletter och framför allt karré och särskilt framåt Valborg.
-Det är god balans mellan slakt och försäljning.Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson -Påskförsäljningen gick som vi räknat med, nu väntar vi på grillstarten.Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Försäljningen har varit väldigt bra under veckan. Karrén blev slutsåld och även kotlettraden går bra. Vi upplevde en nästan expolsionsartad förändring för grillprodukterna den här veckan. Försäljningen av kotletter har f ö visat en påtaglig förbättring en tid, vilket uppges bero på att japanerna köper i Danmark. Skinkan går också bra och sidan säljs på export till bra priser.
-Det ser ljust ut och det är roligt att det börja röra sig. Nu försöker vi trycka upp priserna, vilket bör vara möjligt när allt säljs slut. Det kan även få upp avräkningspriserna.

Ugglarps Slakt
Thomas Olander: -Försäljningen av styckade detaljer går bra och vi börjar känna av den kommande förbättringen för säsongen. Ett ökat intresse för karré märks. Även småfläsket rätar till sig.
-Charkförsäljningen är fortsatt positiv och gäller både skivade produkter och korv. Vi ligger i startgroparna för att producera ökade korvvolymer, som kommer med vårsolen.

Österbotttens Kött
Marcus Skullbacka: -Det ser allt ljusare ut på marknaden när grillsäsongen börjar. Den började med påsken. Ännu är det dock inga höjningar av avräkningspriset, men vi hoppas botten är nådd och vi kan klättra uppåt igen.
Markus berättade att han i kväll håller träff för föreningens inköpsombud. På programmet står badtunna, bastu och givetvis korvgrillning!

Danish Crown
Efter påskhelgen är utbudet av griskött lite större än efterfrågan och det resulterade i lätt fallande prisnivå för skinka på flera marknader. Likaså var marknaden för bog vikande.
Baconmarknaden i England är fortsatt god och volymen säljs snabbt. Även ryska marknaden köper fint, även om man nu öppnat igen för import från en del brasilianska delstater. Det syns dock en viss försiktighet vid inköp framåt i tiden.
Övriga tredjelandsmarknader är oförändrade.
/LG

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 18 v 17 v 16
11,37 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,10 9,10 9,10
23,48 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 20,07 20,07 20,07
11,11 Österbottens 76 – 92 euro - 1,19 1,19
12,32 Snellman 78–105 euro - 1,32 1,32
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
20 apr grundpriser euro euro euro euro euro
10,72 Frankrike - 1,148 1,163 1,163 1,250
13,63 Tyskland - 1,460 1,520 1,520 1,480
10,08 Belgien - 1,080 1,140 1,140 1,120
10,43 Italien - 1,117 1,135 1,135 1,170
27 apr korrigerade*
14,15 Spanien 1,516 1,516 1,516 1,528 1,528
13,47 Italien 1,443 1,456 1,462 1,506 1,525
13,56 England 1,452 1,410 1,410 1,424 1,424
13,13 Tyskland 1,406 1,406 1,466 1,426 1,456
12,87 Belgien 1,378 1,382 1,452 1,427 1,427
12,88 Österrike 1,380 1,380 1,410 1,410 1,410
12,67 Holland 1,357 1,357 1,386 1,406 1,425
12,32 Frankrike 1,320 1,327 1,335 1,403 1,435
12,36 Danmark 1,324 1,324 1,324 1,324 1,297
11,95 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
an
13,03 Irland 1,396 1,387 1,382
12,42 Tjeckien 1,331 1,312 1,278
10,92 Polen 1,170 1,176 1,211
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Maj 1,527 1,504 1,530 1,490 1,509 1,524
Juni 1,543 1,523 1,540 1,512 1,523 1,527
Juli 1,488 1,460 1,478 1,460 1,475 1,485
Aug 1,487 1,470 1,476 1,465 1,478 1,485
Sep 1,455 1,455 1,455 1,448 1,458 1,460
Okt 1,382 1,382 1,382 1,386 1,390 1,390
Nov 1,370 1,370 1,370 1,370 1,385 1,380
Dec 1,383 1,383 1,383 1,375 1,385 1,385
Jan 1,330 1,330 1,330 1,330 1,385 1,340
Feb 1,340 1,340 1,340
Mars 1,350 1,350 1,350
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 20 april, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 17 v 16 v 15 v 14
Lev. till Tyskland fria vikter 9,00
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 18 v 17 v 16
8,84
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,90
16,23
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,38
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
11,02
ZNVG 24 april 56 % euro - 1,18 1,16

Valutor
Fredagar idag v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Pund 13,46 13,51 13,41 13,50 13,54 13,47 13,73
Dollar 7,57 7,71 7,65 7,74 7,80 7,68 7,90
Euro 9,30 9,33 9,33 9,40 9,34 9,34 9,42
Dansk 1,25 1,25 1,25 1,26 1,25 1,25 1,26
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17
Yen 6,43 6,51 6,51 6,59 6,62 6,58 6,76

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 17 v 16 v 15 v 14
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
SLP
SLP+ 18,10 18,10 18,10 18,10
KLS
KLS Smågris 17,75 17,70 17,70 17,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,60 17,60 17,60 17,60
SwedeHam 16,31 16,31 16,31 16,31
Vita 15,21 15,21 15,21 15,21
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,35 17,35 17,35
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,30 17,25 17,25 17,25
Bas, 23 kg 16,05 16,00 16,00 16,00
Nyavvanda, 9 kg 34,80 34,75 34,75 34,75
KRAV, 23 kg 22,10 22,05 22,05 22,05
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 26 500 32 000 32 000 32 000
Ugglarps Slakteri 1 500 1750 1500 3000
Skövde Slakteri 3,500 3900 4000 3900
SLP - 3100 3800 1295
KLS brist brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Anmälan av smågrisar är mycket bra och bristen har minskat.
-Prisökningen med 5 öre beror på bra utfall i slakten, med bra klassning och bra koncentration till bästa viktgrupp. Det finns en tendens till bättre klassning.

KLS
Kristina Lindh: -Marknadstillägget sänks med 5 kr till 10 kr/smågris.
Bristen på smågrisar har minskat något ytterligare.

Ugglarp
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Thomas Olander: -Bristen på smågrisar har minskat, väntetiden är ca 2 veckor.

SLP
Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.

Skövde
Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.

Dahlbergs
Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
260
Basis 7 kg 209 209 208 208 208
446
Basis 30 kg 358 358 357 357 357
266
SPF+Myc 7 kg 214 214 213 213 213
452
SPF+Myc 30 kg 363 363 362 362 362
271
SPF 7 kg 218 218 217 217 217
457
SPF 30 kg 367 367 366 366 366
921
Økologi 30 kg 745 745 737 737 737
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
713
25-kilos - 600 600 600 600
Snellmans euro euro euro euro euro
565
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 60
Tyskland
560
ZNVG 28 kg 25 april - 60 60 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

@-GRIS som startsida
Med @-GRIS som startsida får du senaste grisnoteringarna med kommentarer. Du får svenska noteringarna på fredagar och måndagar, internationella som regel på tisdagar eller onsdagar och danska på torsdagar.
Montera länken nedan i din webbläsare. I Internet Explorer går du in under Verktyg, Internet-alternativ, Allmänt. Längst upp ser du rubriken Startsida. Montera i Adress
http://home.swipnet.se/agrar/egris.html

Företagsnytt
Annika Engquist ska leda satsning på ökad grisrådgivning
Annika Engquist har utsetts till verksamhetsledare för en utökad satsning på rådgivning till grisproducenter, där Pig är en av hörnpelarna. 19,2 mkr fördelat på fyra år är den ekonomiska förutsättningen, pengar som satsats av LRF (hälften), slakterier, foderindustri och övrig grisnäring. Annika blir formellt anställd av Svenska Djurhälsovården från 1 augusti och ska ha kontor tillsammans med dess veterinärer i Uppsala. Hon kommer närmast från SLA, men var tidigare rådgivare i Maxima.
-Hur organisationen ska se ut och vad den ska heta, vet vi inte ännu, säger Annika. Mitt jobb börjar med att analysera nuläget och börja bilda nätverk, för att kunna planera en aktivitetsplan för organisationen. Vi ska använder effektivaste sättet att få ut forskning och försök till praktiska åtgärder i stallarna. Rådgivarna inom LRF Konsult får givetvis en central roll. Om det blir fler anställda, går inte att säga ännu. Barbro Mattsson fortsätter arbeta med Pig-försöken.
Verksamheten ska ledas av en styrgrupp, med ledamöter från LRF, Sveriges Grisproducenter (som drivit frågan) och övriga i grisnäringen. /LG

Lars-Gunnar Höglander permanent vd vid Sveaverken
Lars-Gunnar Höglander har från 1 april utsetts till permanent vd för Sveaverken. Han var sedan januari tf. Han bor i Katrineholm, har tidigare varit företagskonsult i Magementkonsult Sevenco, som går in och hjälper företag med förändringsprocesser. Det var på det sättet han kom in i Sveaverken. Konsultverksamheten lägger han nu åt sidan.
Lars-Gunnar är ingenjör, civilekonom och har jobbat med marknadsföring och försäljning, varit 15 år på ABB, där han bl a jobbade mycket med export. Han har också jobbat utomlands. Under 10 år var han vd för SEW-Eurodrive, som är marknadsledande på transmissioner och han har även jobbat inom plastindustrin.
-Min tid som tf vd i Sveaverken har jag använt till att sy in Sveaverkens för stora överrock och bl a minskat antalet tjänstemän inom alla delar av företaget. Vi har infört förbättringsgrupper som tar fram nya förslag och vi har ökat produktiviteten. Trots en hård anpassning, har vi fått en mycket bra stämning inom företaget säger han. Det ekonomiska resultatet är redan bättre.
-Sveaverken har en bra produktbas och kommer att bli både framgångsrikt och lönsamt, säger Lars-Gunnar. Vi har anställt en säljare, Tommy Henrikson, för hästsortimentet och letar efter säljare för grisprodukterna. /LG

Theres Strand vd för Taurus
Theres Strand, som de senaste åren jobbat med rådgivning, inköp och slakt vid KLS, blir vd för Taurus Köttrådgivning AB 1 augusti. Hon är husdjursagronom och har tidigare även varit rådgivare vid Optima.
Hela näringen inom nötkött står bakom Taurus, ägs av Swedish Meats, Svensk Mjölk, Avelspoolen, KLS och från 2006 satsar även LRF betydande resurser i Taurus. Källa: Taurus. /LG

Coop Norden ökar europasamarbetet
Spanska Coop, som heter Eroski Group, har köpt 15 % av aktierna i Intercoop, som är ett inköpsbolag för Coop Norden (nu 65 %) och Coop Italia (20 %).
-Särskilt nonfood präglas av global handel och internationella aktörer och små marginaler. Nu samlar vi oss kring gemensam utveckling av produkter, varumärken och logistik, säger Claes Eriksson, koncerndirektör för Coop Norden Nonfood. /LG

Agenda
Guldtacken 2006 delas ut 25 april
Guldtackan 2006 delas ut 25 april i samband med Swedish Meats föreningsstämma i Stockholm. Syftet med priset är att skapa kunskap och intresse om kvalitén på den svenska djuromsorgen bland kunder, konsumenter och myndigheter. Priset är indelat i ett uppfödarpris och ett forskarpris, båda på 30 000 kr. /LG

Utfodringsseminarium i Herning, Danmark, 4 maj
4 maj håller Landsudvalget for Svin utfodringsseminarium i Herning Kongrescenter. Seminariet är öppet för alla med interesse för utfodring av grisar. /LG

AgriMark flyttas till 17 – 18 maj
Den sena våren har tvingat arrangörerna av AgriMark att flytta fram utställningen och demonstrationerna 14 dagar till 17 – 18 maj. Maskindemonstrationerna hålls på markerna vid godset Wedellsborg, Torbenhøj, Nørre Aaby. Mer info: www.agrimark.dk