Uppdatera här: www.grisportalen.se/egris
Nyheter
Lantmännen möjlig kandidat för Swedish Meats
Swedish Meats stämma i Stockholm präglades av jakten på marknadspartner, dels för att få finansiella muskler, dels för att inte bli beroende av de fåtalet stora köttköparna i Sverige. Bland de tidigare uppräknade kandidaterna Danish Crown, Atria, Vion, m fl, fanns nu även Lantmännen. Det blev mycket fokus på Lantmännen som kandidat, därför att sökandet efter partner liknades ett äktenskap, som måste bli lyckligt. Det finns problematik i att som fattig flytta in hos en rik partner (Vion, Danish Crown, m fl).
Fördelarna med Lantmännen är att lika barn leka bäst och att även om Lantmännen har pengarna, så förstår man som svenska företag varandra. Det är ingen risk att den svenska modellen och svenskheten försvinner.
På direkt uppmaning om Lantmännens kommentar till förslaget svarade Birgitta Johansson-Hedberg kort ”blyga pojkar får inte kyssa vackra flickor”, vilket inte kan tolkas annorlunda än att ett frieri är mödan värd. Det har säkert redan varit kontakter. Birgitta påpekade även att Lantmännen har verksamhet i väldigt många länder. Dessutom har Lantmännen redan kontroll över fjäderfäköttet.
Lantmännen har kapitalet som Swedish Meats kan behöva för att utveckla sina planer, ta initiativet och lägga sig i framkant på marknaden. Däremot är det svårt att se om Swedish Meats/Lantmännen skulle bli oberoende av de stora starka svenska livsmedelskedjorna.
Ett följdförslag var att Swedish Meats och Lantmännen tillsammans skulle bli en kraftfull partner tillsammans med annan internationell partner. Ett ”trepartsäktenskap” där inte de svenska intressena hamnar i underläge.
-Vi har inventerat alla tänkbara möjligheter att finna lämplig partner, sa Sören Kvantenå. Men vi tar gärna emot fler idéer.
Ett föredrag vid stämman illustrerade hur många företag framgångsrikt gått över sina produktgränser och det finns ingen självklarhet i att största framgångarna finns i att köttföretag fusionerar med köttföretag.
-Vi tittar även på riskkapitalbolag och andra investerare, sa Sören. Alla möjligheter ska undersökas.
Swedish Meats ska lämna ett förslag under våren, i sommar ska man bestämma sig och i höst ska medlemmarna få klarhet i hur det ska se ut.
-Vi måste ha det här undanstökat så snart som möjligt, så vi får sätta igång och arbeta, sa vd Åke Modig.

Sven Wiberg har köpt tillbaka Mantorpsanläggningen av KLS
KLS har sålt charkanläggningen i Mantorp per 1 juni till Sven Wiberg Förvaltnings AB och inleder nu MB-förhandlingar om övertagandet. Varumärkena Saltmästarn och Pålägget ingår i köpet. Flertalet anställda får fortsatt anställning. Viss tillverkning kommer att ske för KLS.
KLS styrelse beslöt förra veckan avveckla charkproduktionen i Mantorp. Källa: KLS pressmeddelande.
KLS köpte Dendu Chark AB, med fabriker i Linköping och Mantorp, av Sven Wiberg i april 2002. Han hade då drivit företaget i olika ägarkonstellationer under 30 år. Nu har alltså Sven Wiberg köpt tillbaka anläggningen i Mantorp. Källa: KLS årsredovisning 2002.
Kommentar: Sven Wiberg var tidigare delägare och vd för Ljungby Kontrollslakteri. Han startade även Pålägget, då i Halmstad.

Slutslaktat för gott vid Ystad Slakteri
I går torsdag avslutades slakten vid Ystad Slakteri. För gott. Då slutade alla kollektivanställda sina anställningar efter den sista slaktdagen. Kvar några dagar blir ett par tjänstemän.
-Nu är det klart att det inte blir något mer slakteri i lokalerna, säger Peter Johansson, SLP. Det finns idéer om verksamhet, men ingen om slakt eller förädling. Ett par förfrågningar finns om att få hyra fastigheten.

Alla tiders rekordslakt vid SLP
Överflyttningen av slakten från Ystad Slakteri till SLP i Helsingborg medför rekordslakt vid SLP.
-Aldrig i företagets historia har så många grisar slaktats i Helsingborg, berättar Peter Johansson. Vi har varit uppe i 7 000, men den här veckan har vi slaktat 8 000 grisar. Det är positivt för ekonomin i slakten.
-Nu ska vi trimma in slakten på den här nivån, vilket innebär en del justeringar i produktionen. De nya leverantörerna och kunderna ska in i organisationen. Men allt går enligt planerna, säger han.

Skövde Slakteri importerar 400 norska smågrisar per vecka under maj
-Idag, fredag, kommer det första lasset norska smågrisar till Skövde Slakteris område. Vi ska importera 400 smågrisar varje vecka under maj, säger Cato Gustavsson.
-De norska smågrisarna är lite dyrare än de svenska, eller finska, men vi tar den kostnaden. Tyvärr får inte norrmännen använda regleringspengar vid export, endast till att slakta smågrisar. Dessutom är det tull på smågrisar, 100 kr st.
-Ett transportproblem är att Norge endast tillåter bilar med max 18 meters längd, så vi får endast in 400 smågrisar per transport. Däremot är frakten billigare från Norge än från Finland, Så till viss del jämnar kostnaderna ut sig mellan de båda alternativen.
-Norge har ett bra hälsoläge och det är klassen hälsogris som importeras. -Däremot har vi inte fått igång någon import av gyltor. Det är fortsatt brist på avelsdjur i Sverige och vi måste lösa problemet på något sätt.

Utvidgade karantänstiden för grisbilar från Tyskland upphävd
EU har nu upphävt kravet på 72 timmars karantän för grisbilar som varit i Tyskland. Kapaciteten vid transport av grisar ökaar nu väsentligt, liksom handeln med grisar över gränserna. /LG

Lena och Ingemar Persson fick guldtacka
Uppfödarpriset, vid utdelningen av guldtackan på Swedish Meats årsstämma, gick till Lena och Ingemar Persson, Lapserum, Västervik. De har integrerad produktion och har tillsammans med sin grisskötare Pernilla Elmqvist visat att god djuromsorg och lönsamhet stimulerar varandra. De har även under många år presenterat sin djurhållning och varit inspiratörer för andra.
-Innan du bygger nytt eller bygger om, studera de djurvänliga halmrika systemen med lösgående djur. De senaste trenderna med halmfattiga system är inte med självklarhet lönsammast, sa Ingemar.

Forskarpriset till Charlotte Hallén Sandgren
Guldtackans forskarpris gick till Charlotte Hallén Sandgren, Svenska Djurhälsovården, Kalmar. Hon har i samarbete mellan svenska och danska forskare tagit fram välfärdsparametrar för kor och därigenom fört djuromsorgsarbetet framåt. Hennes parametrar ska i framtiden även vidareutvecklas till att användas i grisproduktionen.

LRF i Mälardalen vill minska vildsvinsstammen
LRF i Mälardalen motionerar till LRFs förbundsstämma om att åtgärder ska vidtas mot den alltför stora vildsvinsstammen.
Vildsvinen förstör diken, bökar upp gräsmattor, höstsådd och potatis, ökar antalet trafikolyckor, m m. Hela regionen är mer eller mindre drabbad.

Kvarn
Smågrislampor
Transponderutfodring
Foderautomater
Klicka för mer info!

Färre danska nöt tillgängliga för export
Nötslakten vid Danmarks exportslakterier har minskat 9 %, eller 11 000 djur, första kvartalet. Dessutom finns två slakterier färre. Genomsnittliga slakten är nu 8 500 nöt om dagen, jämfört med i fjol 9 400.
Det är inte bara exportslakterierna som noterar slaktminskning, marknaden har minskat nästan 17 % första kvartalet, jämfört med i fjol. Källa: Danish Meat Association. /LG

Grisuppfödarna mest nöjda, enligt Lantbruksbarometern
Det är påtagliga skillnader mellan produktionsgrenarnas lönsamhet. Mest nöjda med är grisproducenterna, enligt årets Lantbruksbarometer. 44 % anser att lönsamheten är god eller mycket god. Lönsamhetsindex ökade också med 12 %-enheter, från 19 i förra årets mätning till 31 i år.
Också för mjölkproducenterna ökade lönsamhetsindex, från minus 1 till plus 18. Motsvarande siffra i de renodlade nötköttsföretagen är plus 12.
Sämst lönsamhet upplever växtodlarna. Trots en ökning av index med 7 %-enheter ligger det kvar under minusstrecket.
Var fjärde bonde, 24 %, planerar att göra väsentliga investeringar i byggnader i år. Motsvarande siffra i fjol var 21 %. Andelen som vill investera i djurstallar ökar också efter en nedgång under 2004. Trendbrottet bekräftas av att antalet förprövade djurstallar under 2005 ökade markant för alla djurslag utom för grisar.
Enligt årets Lantbruksbarometer planerar 19 % av grisproducenterna att investera i djurstallar under 2006. Motsvarande siffra bland mjölkproducenterna är 13 %.

Danskt mediadrev om köttfusk
De senaste veckorna har danska tidningar haft mängder av reportage om oegentligheter inom kötthanteringen. Det är om dålig hygien, ommärkning av utgångna produkter, falskmärkning av importerat kött, ompackning av skadade köttpartier, för att nämna något. Flera gånger har man krävt ansvarig minister, Barfoeds, avgång. Senast att han i varje fall ska bli fråntagen hygienfrågorna.
Journalisterna intervjuar bl a medarbetare och f d medarbetare i köttföretagen. Som hävdar att fusk förekommer med produktionsdag och ursprungsland.
-Kött från Polen blir danskt och tyskt beroende på vad kunderna frågar efter, säger Peder Pedersen, ordförande i slakteriarbetarnas fackförening.
-Överblivet kött som körs till kylen får nytt datum när det tas ut, säger en slakterifackets förtroendevald.
Ett av de granskade företagen, Skare, blev hårt drabbat av mediastormen och tappade 15 % av hemmamarknaden, när både Coop, Rema, m fl plockade bort deras produkter ur diskarna. Senare visade det sig att reglerna på en punkt varit otydliga och vissa anklagelser var oriktiga.

Atria inledde med ökad omsättning, men minskad vinst
Atrias omsättning första kvartalet blev 244,9 milj euro, 10,5 % mer än i fjol. Rörelseresultatet blev 4,5 milj euro, vilket är 1,8 milj sämre än i fjol.
Resultatet försämrades både i Finland och i Sverige p g a påsken inföll under andra kvaratalet. De höjda kostnaderna, bl a inköp av slaktdjur, kunde inte överföras helt på priserna på köttet till kunderna.
Överföringen av slakten från Kuopio till nya slakteriet i Nurmo medförde kostnader som belastar första kvartalet.
Engagemangen i Baltikum och Ryssland bidrog till positivt resultat.
Lithells omsättning och resultat var enligt planerna. Kostnaden för köttråvaran var hög första kvartalet, men priserna väntas jämna ut sig mot slutet av året.

Dansk rådgivning har tecknat avtal med Vådfodereksperten
Den danska organisationen för rådgivning, Svinerådgivning Vest, har tecknat ett samarbetsavtal med Jens Legarth, Vådfodereksperten, om rådgivning om styrd fermentering av våtfoder. Det sker för att de som satsar på fermentering ska få en väl fungerande och säker process. Det ska även ske utvecklingsarbete, bl a online övervakning och styrning av fermenteringen i de enskilda tankarna. Källa: MaskinBladet.
Kommentar: Vi har sedan en tid en rad artiklar i GRIS om Jens Legarths utveckling av styrd fermentering. Senast säkring mot salmonella.

Danska ungdomar föredrar Duroc
Vid Slagteriernas Forskningsinstitut i Danmark har ungdomar utfört smaktest på kött av olika grisraser. Det var konventionell dansk lantras korsad med yorkshire, svartbrokig lantras, hampshire, duroc och vildsvin.
Alla ungdomarna hade samma kritik, sedan de provätit de olika kotletterna. Duroc fick bästa omdömet, att så ska en kotlett smaka. Hampshirekotletten ansågs hård och seg. Smaken var utan någon riktig smak. Källa: Slagteriernas Forskningsinstitut.
Kommentar: Ungdomarna är ju de framtida konsumenterna, så det är viktigt att lyssna till dem! /Nils

Nytt utbrott i Brasilien, massvaccinering inleds
Brasilien hade för en vecka sedan ytterligare ett utbrott av mul- och klövsjuka.
1 maj börjar man i 14 regioner en omfattande vaccination av nötkreatur. 140 miljoner nöt, 70 % av beståndet, ska vaccineras mot mul- och klövsjuka. Innan året är slut ska 378 miljoner vaccineringar ha utförts. Djuren ska vaccineras två gånger per år.

Indragna norska korvprodukter kom ut på marknaden
Under sökandet av e coli bland olika Gilde-produkter i Norge, drogs flera korvsorter in p g a misstanke om smitta. Av misstag har 576 kilo kommit ut på marknaden igen. Gilde är nu inkallat till Mattilsynet för att förklara misstaget och Gildes företagsledning beklagar djupt tabben. Källa: NTB

Mjältbrand på kor i Wales
Två kor har smittats av mjältbrand i Wales. Det är första utbrottet på fyra år i England. Gården har varit smittad tidigare, men senast för 35 år sedan. Myndigheterna har bränt korna och gjort sig av med askan på säkert sätt. Källa: Meatnews.com

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 27 april 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och senaste grisnoteringarna.
Tryck för uppdatering här!
Senaste uppdatering 4 maj 14,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt
Danska grispriserna oförändrade
Den danska slaktgrisnoteringen är oförändrat 9,10 dkr och suggnoteringen 6,50 dkr. Även smågrisnoteringen är oförändrad.

25 % av kycklingköttet ersattes av griskött under januari-februari
Svinpesten i Tyskland påverkar allt mindre marknaden och den börjar bli normal igen. Tillgång och efterfrågan är väl balanserad. 1 maj påverkade slaktsituationen i de flesta länder, där man förlorade en slaktdag, men utgör inga stora problem för avsättningen. De flesta länders grispriser är oförändrade. Endast italienska grispriset är just nu under press.
Det dåliga vädret gångna helgen gjorde att försäljningen inte blev riktigt som man hoppades, men förhoppningarna står nu till nästa helg.
En undersökning, utförd av GfK, visar att konsumenterna under januari och februari åt mindre kycklingkött som följd av fågelinfluensan och att 25 % av kycklingköttet ersattes med griskött.
Trenden närmaste dagarna är ökat utbud av slaktgrisar, men även bättre väderutsikter under första dagarna i maj. Fortsatt god atmosfär i grisnäringen väntas därför. Källa: ISN.

Polska grispriserna på väg upp
Polska grisstatistiken släpar efter övriga EU ett par veckor, men senaste noteringen visar att priset nu är på väg upp och har kommit över 11 skr.

Tyska suggorna ned 45 öre
Tyska suggpriset föll 5 cent, 45 öre, 2 maj, enligt ZNGV. Smågrisarna kostar fortsatt 60 euro fö 28-kilos.

Grispriserna vecka 18
Alla slaktsvinsnoteringer oförändrade, smågrisarna upp 5 öre nästa vecka
Slaktsvinspriserna är oförändrade i de nordiska länderna även nästa vecka. Swedish Meats och KLS höjer smågrisarna 5 öre. Även suggnoteringarna är oförändrade.

Swedish Meats höjer priset till köttkunderna 4,5 %
Swedish Meats har aviserat höjning av priset till sina köttkunder med 4,5 %. Höjningen gäller från 5 juni. Det går inte att höja tidigare p g a uteliggande avtal.
-Det har varit omöjligt att få upp priset tidigare, men nu är det nödvändigt, sa Sören Kvantenå i samband med Swedish Meats stämma.
-Utlagt på slaktsvinsnoteringen är höjningen 40 öre per kg, men vi måste även ha pengar för att konsolidera företaget, sa Magnus Lagergren. En viss noteringshöjning blir det i alla fall. Givetvis med reservationen att det lyckas oss att få igenom prishöjningen, tillägger han.
Kommentar: Det är nu viktigt att hela branschen hänger på och höjer, så att prishöjningen kommer till stånd. Titta på de internationella slaktsvinspriserna, så inser vi lätt att prishöjningar behövs och att det inte finns billigare griskött att köpa i andra länder. Det är svårt att tro att det inte är värt 4,5 % att få svenskt griskött, som konsumenterna vill ha. Det är viktigt att vi kan öka den svenska grisproduktionen igen, efter produktionssvackan. /LG

Svinpesten sänkte danska suggpriset
Det var svinpesten i Tyskland, som sänkte suggpriset i Danmark i veckan. Danskarna kunde inte exportera levande grisar till Tyskland.
I övrigt är det ganska lungt på den europeiska grismarknaden, sedan tyskarna fått kontroll på svinpesten. Enda land med stigande priser är England. Utbjudna partier säljs utan problem. I Polen trycks prisnivån p g a att Ukraina och Ryssland har importförbud från Polen och levande grisar får inte säljas till Tyskland på av att Polen inte är fria från Aujeski.
Efterfrågan på griskött är uppåtgående p g a våren. Särskilt efterfrågas grilldetaljer och i takt med det varmare vädret. I Holland ökar även efterfrågan på bog. Och i anslutning till att säsongen för sparris närmar sig, ökar efterfrågan på särskilt skinka. Källa: ISN

Tyska suggpriset vänder uppåt igen
Tyska suggpriset föll förra veckan från 1,19 till 1,16 euro. Men denna vecka sker en återhämtning till 1,18 euro, drygt 11 skr.
Tyska smågrispriset är oförändrat 60 euro, 560 skr, för en 28-kilosgris. Källa: ZNVG
/LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 18.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-96,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck nedan för pris, skriv ut fakturan!

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Efterfrågesituastionen fortsätter bli bätte för både skinka, kotlett och karré. Vackert väder skulle sätta riktig fart på produkterna. Hela sortimentet är på väg uppåt i en positiv trend.Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson -Karrén har stuckit iväg rejält under veckan och det är redan brist. För en månad sedan var det helt lugnt.
-Tänk vad lite blå himmel och sol kan förändra försäljningen! Om grisen enbart bestått av karré, har vi kunnat höja slaktsvinspriset rejält idag.Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi har slutsålt både på gris och nöt, trots att vädret inte varit det bästa i Stockholm.

Ugglarps Slakt
Thomas Olander: -Det går åt rätt håll, vi är slutsålda på styckat och har inget i frysen. Kotlett och karré stiger i pris. Vi har jobbat med detta ett tag och får nu genomslag.
-Charkproduktionen ligger fortsätt på hög nivå,

SLP
Peter Johansson: -Vi blir av med volymerna och prisbilden är oförändrad. Vi har avslutat vissa förhandlingar och fått igenom vissa prisjusteringar.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det är bra försäljning i norr. Karré är slutsålt flera gånger om. Vi blir uppskattade för kvalitén på produkterna och norrlänningarna vill ha norrländskt kött.

Österbotttens Kött
Stefan Saaristo: -Vi tror att botten nådd för grispriset och att det bara kan bli bättre framöver. Produktmässigt går försäljningen bra och grillsäsongen har börat.

Danish Crown
Europeiska marknaden präglas av stängda fabriker över 1 maj och en extra helgdag i Italien. Detta hämmar efterfrågan. Såväl skinka som bog och annat produktionskött säljs till i stort sett oförändrade priser. För karré och kotlett är tonläget p g a våren lite bättre.
Baconmarknaden är f n något underförsörjd, vilket medför svagt stigande priser för maj månad.
Från Ryssland är det fortsatt stark efterfrågan, men mest för omgående leverans. På övriga tredjelandsmarknader är läget oförändrat. /LG

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 19 v 18 v 17
11,37 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,10 9,10 9,10
23,48 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,07 20,07
11,11 Österbottens 76 – 92 euro - 1,19 1,19
12,32 Snellman 78–105 euro - 1,32 1,32
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
27 apr grundpriser euro euro euro euro euro
10,72 Frankrike - 1,140 1,148 1,163 1,163
13,63 Tyskland - 1,460 1,460 1,520 1,520
10,08 Belgien - 1,080 1,080 1,140 1,140
10,43 Italien - 1,117 1,117 1,135 1,135
3 maj korrigerade*
14,15 Spanien 1,516 1,516 1,516 1,516 1,528
13,17 Italien 1,411 1,443 1,456 1,462 1,506
13,56 England 1,452 1,452 1,410 1,410 1,424
13,13 Tyskland 1,406 1,406 1,406 1,466 1,426
12,87 Belgien 1,378 1,378 1,382 1,452 1,427
12,88 Österrike 1,380 1,380 1,380 1,410 1,410
12,67 Holland 1,357 1,357 1,357 1,386 1,406
12,33 Frankrike 1,321 1,320 1,327 1,335 1,403
12,36 Danmark 1,324 1,324 1,324 1,324 1,324
11,95 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
an
13,03 Irland 1,396 1,396 1,387
12,42 Tjeckien 1,331 1,312
11.13 Polen 1,192 1,170 1,176
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Maj 1,514 1,527 1,504 1,530 1,490 1,509
Juni 1,540 1,543 1,523 1,540 1,512 1,523
Juli 1,483 1,488 1,460 1,478 1,460 1,475
Aug 1,488 1,487 1,470 1,476 1,465 1,478
Sep 1,450 1,455 1,455 1,455 1,448 1,458
Okt 1,383 1,382 1,382 1,382 1,386 1,390
Nov 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,385
Dec 1,383 1,383 1,383 1,383 1,375 1,385
Jan 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,385
Feb 1,340 1,340 1,340 1,340
Mars 1,350 1,350 1,350 1,350
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 27 april, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 18 v 17 v 16 v 15
Lev. till Tyskland fria vikter
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 19 v 18 v 17
8,84
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
16,23
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,38
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
10,55
ZNVG 2 maj 56 % euro - 1,13 1,18

Valutor
Fredagar idag v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Pund 13,35 13,46 13,51 13,41 13,50 13,54 13,47
Dollar 7,41 7,57 7,71 7,65 7,74 7,80 7,68
Euro 9,29 9,30 9,33 9,33 9,40 9,34 9,34
Dansk 1,25 1,25 1,25 1,25 1,26 1,25 1,25
Norsk 1,19 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17 1,17
Yen 6,48 6,43 6,51 6,51 6,59 6,62 6,58

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 18 v 17 v 16 v 15
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
SLP
SLP+ 18,10 18,10 18,10 18,10
KLS
KLS Smågris 17,80 17,75 17,70 17,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,65 17,60 17,60 17,60
SwedeHam 16,35 16,31 16,31 16,31
Vita 15,26 15,21 15,21 15,21
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,35 17,35
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,35 17,30 17,25 17,25
Bas, 23 kg 16,10 16,05 16,00 16,00
Nyavvanda, 9 kg 34,95 34,80 34,75 34,75
KRAV, 23 kg 22,15 22,10 22,05 22,05
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 26 000 26 500 32 000 32 000
Ugglarps Slakteri 1 425 1 500 1750 1500
Skövde Slakteri 2 500 3,500 3900 4000
SLP 3 000 - 3100 3800
KLS brist brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Fredrik Håkansson: -Vi har kommit in i en period med något mindre nybeställningar.
-Vi får 600 smågrisar från Finland nästa vecka. Och ca 600 veckan därpå.

KLS
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Kristina Lindh: -Minskad brist på smågrisar i förmedlingen.

Ugglarp
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Thomas Olander: -Bristen på smågrisar har minskat, väntetiden är nu 1 till 2 veckor.

SLP
Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.

Skövde
Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.

Dahlbergs
Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
260
Basis 7 kg 209 209 209 208 208
446
Basis 30 kg 358 358 358 357 357
266
SPF+Myc 7 kg 214 214 214 213 213
452
SPF+Myc 30 kg 363 363 363 362 362
271
SPF 7 kg 218 218 218 217 217
457
SPF 30 kg 367 367 367 366 366
921
Økologi 30 kg 745 745 745 737 737
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
713
25-kilos 600 600 600 600 600
Snellmans euro euro euro euro euro
565
Grund 30 kg A1* 60 60 60 60 60
Tyskland
560
ZNVG 28 kg 2 maj 60 60 60 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

@-GRIS som startsida
Med @-GRIS som startsida får du senaste grisnoteringarna med kommentarer. Du får svenska noteringarna på fredagar och måndagar, internationella som regel på tisdagar eller onsdagar och danska på torsdagar.
Montera länken nedan i din webbläsare. I Internet Explorer går du in under Verktyg, Internet-alternativ, Allmänt. Längst upp ser du rubriken Startsida. Montera i Adress
http://home.swipnet.se/agrar/egris.html

Företagsnytt
Nytt flugmedel från Pharmaxim Sweden AB
Inga fluglarver, inga flugor. Pharmaxim AB, Helsingborg, introducerar Neporex nästa vecka. Produkten är nyregistrerad av KEMI i Sverige. Det är en larvicid som bekämpar flugan redan som larv och strös där flugor kläcks i bl a svinstallar. Neporex användes i andra länder i Europa sedan 20 år utan resistensproblem. Mer info: www.pharmaxim.com

Konkurransetilsynet vill stoppa norsk fusion
Norska Konkurransetilsynet anser att den redan svaga konkurrensen på fjäderfämarknaden blir ännu svagare om bondeägda nöt- och grisköttföretaget Gilde får köpa likaså bondeägda fjäderfäföretaget Prior. Man vill därför avslå fusionen. Parterna får nu möjlighet kommentera Konkurransetilsynets förslag.
Gilde hävdar dock att Konkurransetilsynet inte har rätta av avslå affären, eftersom de båda företagen visserligen konkurrerar om köttkunder, men inte om samma djurslag. Kött och fjäderfä är två olika köttmarknader.
Om fusionen godkänns ska nya koncernen heta Nortura BA. Nor för norskt, tura för naturligt, äkta. Källa: Gilde.
Kommentar: Konkurrenstilsynets kritik torde dock inte hjälpa, fusionen torde ändå godkännas.

Agenda
LRFs stämma hålls i Piteå 30 maj till 1 juni
LRFs riksförbundsstämma hålls vid Pite Havsbad i Piteå och pågår 30 maj till 1 juni.