Uppdatera här: www.grisportalen.se/egris
Nyheter
25 % av kycklingköttet ersattes av griskött under januari-februari
Svinpesten i Tyskland påverkar allt mindre marknaden och den börjar bli normal igen. Tillgång och efterfrågan är väl balanserad. 1 maj påverkade slaktsituationen i de flesta länder, där man förlorade en slaktdag, men utgör inga stora problem för avsättningen. De flesta länders grispriser är oförändrade. Endast italienska grispriset är just nu under press.
Det dåliga vädret gångna helgen gjorde att försäljningen inte blev riktigt som man hoppades, men förhoppningarna står nu till nästa helg.
En undersökning, utförd av GfK, visar att konsumenterna under januari och februari åt mindre kycklingkött som följd av fågelinfluensan och att 25 % av kycklingköttet ersattes med griskött.
Trenden närmaste dagarna är ökat utbud av slaktgrisar, men även bättre väderutsikter under första dagarna i maj. Fortsatt god atmosfär i grisnäringen väntas därför. Källa: ISN.

Lantmännen-kött, nej tack
En fusion mellan Swedish Meats och Lantmännen är inget bra förslag, tycker Håkan Magnusson, f d vice ordförande i Swedish Meats, och Christian Negendanck, f d ordförande i förvaltningsrådet. Lantmännen har inte den internationella marknad Swedish Meats behöver. Fusionen är farligt för konkurrensen mellan foderföretagen. Lantmännen har splittrad verksamhet. Det är några av de negativa argumenten. Lantmännen har dock pengar, men räcker dessa. Källa: Öppet brev.

Moving Floor-golven är energisnåla, enl JTI-försök
Moving Floor är en gummimatta som rör sig sakta genom en djurbox och sköter utgödslingen automatiskt. Mattan är driftsäker och drar mycket litet ström. Dessutom verkar kalvar inte bli störda av att deras golv rör sig ibland. Det visar en studie som JTI gjort i samarbete med SLU.
Det självrengörande golvet är avsett för kalvar och svin. Golvet är redan godkänt att användas för kalvar upp till 6 månaders ålder. Forskarna har nu utvärderat golvet rent tekniskt, och undersökt hur det skulle fungera i praktisk drift med avvanda nötdjur som är något större och tyngre än småkalvar.
-Årsförbrukningen är cirka 500 KWh per år för en box på fyra gånger fyra meter, vilket i pengar motsvarar ungefär en arbetstimme för en djurskötare, säger Mats Gustafsson, forskare vid JTI.
Uppfinnare av det självutgödslande golvet är Tommy Lindvall, grisuppfödare på Gotland. Källa: JTI.
Kommentar: Vi har flera gånger uppmärksammat uppfinningen, då med grisar i boxarna, i GRIS.

Britt-Marie Stegs fick två företagarutmärkelser för Hälsingestintan-konceptet
Britt-Marie Stegs, Hälsingestintans vd, fick förra fredagen två utmärkelser för god företagsamhet vid en företagargala, dels som Årets företagare i Ljusdals kommun, dels som Årets företagare i Gävleborgs län. Hon fick priset för att hon bryter ny mark och lyckas lyfta fram köttets fina kvaliteter.
-Vi har kunnat visa att det inte bara är priset som avgör när konsumenterna köper kött. Vi fick priset för hela vårt köttkoncept, där även griskött ingår via samarbetspartnern Lantköket, säger Britt-Marie. Vi köper in utvalt kött från Swedish Meats och kan betala mer, därför att vi lyfter fram köttets värden, säger hon. Problemet är dock brist på kött.
-Britt-Marie framhåller att bakom framgångarna står även medarbetarna, och framför allt delägaren om deltidsarbetande marknadschefen Lars-Kristian Bergh.

3,9 % färre grisar i Danmark
Både smågrisar, suggor och slaktsvin minskar i Danmark, dräktiga suggor 5,1 % och slaktsvin 5,4. Suggminskningen har utan tvekan samband med förbudet mot att ha uppbundna suggora. Det förbjöds vid årsskriftet. Minskningen av slaktsvinen beror delvis på exporten av smågrisar.
1 april var svinbeståndet 12,6 milj grisar, mot 13,1 året innan. Det är en minskning på 3,9 %. Källa: Danish Crown.

Två nya slakterier byggs i Norge?
Norska köttföretaget Spis vill ha kontroll på hela köttkedjan och överväger att investera 250 milj dkr i två helt nya slakterier i Norge, ett i Jæren och ett i Trøndelag. För att få tag på nöt och grisar, hoppas man på samarbete med bl a Midt-Norge Slakteri AS och Slaktehuset Eidsmo-Dullum AS. I bästa fall står slakterierna klara 2007.
Spis köper idag kött från Gilde. Det ska man fortsätta komplettera med, men en betydande del ska komma från de två nya egna slakterierna. Totalt beräknar man bearbeta 10 000 ton kött vid vardera anläggningen. Källa: Trønder-Avisa.

Snabbmatens effekt på kroppen undersöks
Forskare i Linköping ska undersöka snabbmatens effekter på kroppen. 20 deltagare ska under en månads tid äta hamburgare och pizza och röra sig så lite som möjligt, ungefär som i filmen Super Size Me.
Fredrik Nyström, docent på hälsouniversitetet i Linköping, leder studien. Källa: SR Kalmar.

Rekordböter i Danmark för olovlig medicin
En grisuppfödare från Lolland har fått Danmarks hittills högsta böter på 210 000 dkr för olovliga antibiotika och hormoner.
Producenten hade importerat stora mängder Tetracyklin och hormonet Prostaglandin från Tyskland. Källa: Landbrugsavisen.

Arbetslösa danskar vill inte bli slaktare
Danish Crown behöver 10 – 20 styckare, men trots arbetslöshet vill endast 4 söka jobbet. Nu anordnar Danish Crown, arbetsförmedlingen och Aalborg Tekniske Skole kurser för arbetslösa, för att den vägen locka sökande. Källa: LantdbrugsAvisen.

Mus kostade korvtillverkare 400 000 dkr
En enda mus som påträffades kylrummet hos Gøl Pølser, Svenstrup, medförde att en hel dags korvproduktion kasserades och lokalerna tvättades och desinfekterades. Fabrikens ägare, Tulip, skärper nu skadedjursbekämpningen. Källa: LandbrugsAvisen.

ICA säljer 25 butiksfastigheter
ICA Fastigheter AB säljer25 butiksfastigheter till ING Real Estate. Köpeskilling 870 mkr. Samtidigt hyr Ica tillbaka fastigheterna och hyr ut dem till sina butiksinnehavare. Pengarna ska investeras i nya butiker och stormarknader. Källa: ICA.

Slagvågar. Sinsuggbås
Kvarn
Smågrislampor
Transponderutfodring
Foderautomater

Agenda
Utfodringsseminarium 30 – 31 maj i Hamar
Norsvin anordnar 30 – 31 maj utfodringsseminarium för fodermedelsindustrin, rådgivare och slaktsvinsproducenter som blandar själva, på Rica Hotel i Hamar. Programpunkter: Superslaktgrisen 2010, hangrisprojektet, hälsa, hur gör bästa besättningarna, fettomsättningen, produktkvalitet, energivärderingssystem, gemensam europeisk fodervärdering, optimalt suggfoder, fermentering, och blötfoderkvalitet, mykotoxiner, foderutnyttjande, galtlukt och foder. Mer info och anmälningar senast 16 maj: inger.strickert@norsvin.no

Statsministern talar vid Lantmännens stämma 10 maj
10 maj håller Lantmännen föreningsstämma i City Conference Center, Norra Latin, Stockholm. Godsägare Göran Persson, mer känd som statsminister, håller föredrag.

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 5 maj 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och senaste grisnoteringarna.
Tryck för uppdatering här!
Senaste uppdatering 11 maj 14,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt
Danska slaktsvinen upp, suggorna ner 20 danska öre
Danska slaktgrisarna stiger med 20 danska öre, 25 svenska, medan suggorna går ned lika mycket nästa vecka. Slaktsvinspriset blir därmed 11, 62 skr och suggpriset 7,87 skr. Smågrispriset stiger också.

Senaste utbrottet av svinpest har inte oroat marknaden
Marknaden hade räknat med att svinpesten var över, när det senaste utbrottet kom i Borken. Det har dock inte haft något inflytande på slaktsvinsmarknaden. Redan de första utbrotten visade att påverkan på marknadens priser blev begränsade.
Bra balans mellan tillgång och efterfrågan på griskött i Europa ger stabil marknad. Holländarna fick dock en liten ökning av grispriset till 1,38 euro per kg slaktad vikt.
Tendensen är fortsatt positiv, med stabil marknad denna vecka. Det är inga ökade utbud och fortsatt stabil efterfrågan med goda väderprognoser. Källa: ISN.

Oförändrat pris på tyska suggor och smågrisar
Priserna på suggor och smågrisar är oförändrade i Tyskland denna vecka. Källa: ZNVG

Grispriserna vecka 19
Alla nordiska grispriserna oförändrade
Grispriserna är oförändrade i Sverige nästa vecka. Alla slakterier har dock inte satt nästa veckas priser ännu. En höjning ligger i luften, särskilt som värmen kom i slutet på veckan och tömde slakterierna på allt som går att grillas. Man kan anta att det grillas en hel del i helgen.
Alla slakterierna har haft en mycket bra försäljningsvecka. Ugglarps har slutsålt även nästa veckas produktion. Priserna stiger nu på köttdetaljer, eftersom det är brist och konsumenterna föredrar svenskt på grillen.
Även charkpriserna verkar vara uppåt och alla säger att de försöker hänga med på den prishöjning som Swedish Meats aviserade förra veckan.
Den danska slaktgrisnoteringen är oförändrat 9,10 dkr och suggnoteringen 6,50 dkr. Även smågrisnoteringen är oförändrad.

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 19.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-96,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11.00 11.00 11.00 11.00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck nedan för pris, skriv ut fakturan!

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Vi är slutsålda på det mesta den här veckan och det är bra balans mellan slakt och försäljning. Vi är inte igenom med hela prishöjningen ännu, men det är väldigt bra försäljning och marknadsläget känns väldigt bra just nu.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson -Det är väldigt lätt att sälja. Trots detta har vi kniven på strupen varje dag i alla fall. Men vi kommer att hänga på med prishöjningar nu.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi har slutsålt på allt. Det har varit en väldig försäljning av korv och grillprodukter och det kommer att grillas en hel del till helgen. Svenskt kött är gångbart, det är helt klart. Det är viktigt alla tar chansen och höjer priserna nu. Jag tror alla gör det. Det finns inget som behöver frysas in.


Ugglarps Slakt
Thomas Olander: -Marknadsläget är mycket gott. Vi är slutsålda på nästan allt i köttväg. Det enda vi behöver jobba med är rullsida. Vi är f ö slutsålda även för nästa veckas produktion.
-Charkförsäljningen är mycket positiv. Korven kom igång med solen. Charkvolymerna ligger fortsatt högre i år än i fjol.
-Infrysningen är rekordlåg, jag borde fundera på att säga upp kontraktet på hyrfrysen!

SLP
Peter Johansson: -Det känns stor aktivitet på marknaden, håller vädret i sig finns goda förhoppningar om bättre priser. Det är synnerligen nödvändigt att få upp priserna,

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Det brukar vara lite stiltje på marknaden efter 1 maj, men nu är det 18 grader varmt, mot normalt 5, och vi har haft en bra vecka. Det är brist på kotlett och karré och på nötkött är det vansinnig brist.

Österbotttens Kött
Marcus Skullbacka: -De korta veckorna med fler helger har påverkat köpbeteendet. Grillprodukterna kommer igång med värmen, men butikspriserna är fastlagda närmaste månaderna.
-På leverantörssidan blir det en lugnare period, när lantbrukarna sitter på traktorn.

Danish Crown
P g a att många fabriker var stängda 1 maj var efterfrågan begränsad, men priserna var i de flesta fall oförändrade. God marknad väntas första halvan av maj.
Efterfrågan på karré är bra, eftersom det väntas bra grillväder, medan bog och annan charkråvara inte riktigt följer med. Baconmarknaden är stabil efter maj månads prishöjning. Ryssland köper fortsatt stora mängder, men enbart för snabb leverans.
Generellt sett är det utskikter för stabil till stigande marknad under resten av maj och början av juni. /LG

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 20 v 19 v 18
11,62 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,30 9,10 9,10
24,08 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,07 20,07
11,11 Österbottens 76 – 92 euro - 1,19 1,19
12,32 Snellman 78–105 euro - 1,32 1,32
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
3 maj grundpriser euro euro euro euro euro
10,65 Frankrike - 1,141 1,140 1,148 1,163
13,63 Tyskland - 1,460 1,460 1,460 1,520
10,08 Belgien - 1,080 1,080 1,080 1,140
9,94 Italien - 1,065 1,117 1,117 1,135
9 maj korrigerade*
14,15 Spanien 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516
12,82 Italien 1,373 1,411 1,443 1,456 1,462
13,56 England 1,452 1,466 1,452 1,410 1,410
13,13 Tyskland 1,406 1,406 1,406 1,406 1,466
12,87 Belgien 1,378 1,378 1,378 1,382 1,452
12,88 Österrike 1,380 1,380 1,380 1,380 1,410
12,86 Holland 1,377 1,357 1,357 1,357 1,386
12,33 Frankrike 1,321 1,321 1,320 1,327 1,335
12,36 Danmark 1,324 1,324 1,324 1,324 1,324
11,95 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
an
13,03 Irland 1,396 1,396 1,396 1,396
12,21 Tjeckien 1,308 1,315 1,331
11.21 Polen 1,201 1,192 1,170
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 18 v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Maj 1,512 1,514 1,527 1,504 1,530 1,490
Juni 1,529 1,540 1,543 1,523 1,540 1,512
Juli 1,479 1,483 1,488 1,460 1,478 1,460
Aug 1,479 1,488 1,487 1,470 1,476 1,465
Sep 1,451 1,450 1,455 1,455 1,455 1,448
Okt 1,389 1,383 1,382 1,382 1,382 1,386
Nov 1,371 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370
Dec 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,375
Jan 1,310 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330
Feb 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340
Mars 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 3 maj, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 19 v 18 v 17 v 16
Lev. till Tyskland fria vikter
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 20 v 19 v 18
7,87
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,50 6,50
16,65
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,38
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
10,55
ZNVG 2 maj 56 % euro - 1,13 1,13

Valutor
Fredagar idag v 18 v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Pund 13,62 13,35 13,46 13,51 13,41 13,50 13,54
Dollar 7,36 7,41 7,57 7,71 7,65 7,74 7,80
Euro 9,33 9,29 9,30 9,33 9,33 9,40 9,34
Dansk 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,26 1,25
Norsk 1,20 1,19 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17
Yen 6,47 6,48 6,43 6,51 6,51 6,59 6,62

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 19 v 18 v 17 v 16
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
SLP
SLP+ 18,10 18,10 18,10 18,10
KLS
KLS Smågris 17,80 17,80 17,75 17,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,65 17,65 17,60 17,60
SwedeHam 16,35 16,35 16,31 16,31
Vita 15,26 15,26 15,21 15,21
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,35
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,35 17,35 17,30 17,25
Bas, 23 kg 16,10 16,10 16,05 16,00
Nyavvanda, 9 kg 34,95 34,95 34,80 34,75
KRAV, 23 kg 22,15 22,15 22,10 22,05
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 22 000 26 000 26 500 32 000
Ugglarps Slakteri 1 995 1 425 1 500 1750
Skövde Slakteri 2 500 2 500 3,500 3900
SLP 2 476 3 000 - 3100
KLS brist brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Vi har mycket bra anmälningar av smågrisar, samtidigt som det är normal försäljning. Det minskar bristen i förmedlingen. Vi har fått upp volymerna till prognosnivå igen. Så här års brukar det finnas en vårbrukseffekt, dvs insättningarna förskjuts något medan man sår, men detta är inte lika påtagligt längre.
-870 smågrisar importeras från Finland den här veckan.


KLS
Marknadstillägg 10 kr/smågris.

Ugglarp
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Thomas Olander: -Bristen på smågrisar har ökat, väntetiden är nu 2 till 3 veckor.

SLP
Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.

Skövde
Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Cato Gustafsson: -Vi importerar 400 smågrisar från Norge nästa vecka.

Dahlbergs
Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
268
Basis 7 kg 215 209 209 209 208
458
Basis 30 kg 367 358 358 358 357
275
SPF+Myc 7 kg 220 214 214 214 213
465
SPF+Myc 30 kg 372 363 363 363 362
280
SPF 7 kg 224 218 218 218 217
470
SPF 30 kg 376 367 367 367 366
940
Økologi 30 kg 752 745 745 745 737
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
672
25-kilos 560 560 560 600 600
Snellmans euro euro euro euro euro
565
Grund 30 kg A1* 60 60 60 60 60
Tyskland
560
ZNVG 28 kg 8 maj 60 60 60 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.