Uppdatera här: www.grisportalen.se/egris
Nyheter
Lantmännens ordförande bekräftar fusionsdiskussioner med Swedish Meats
-Det vore oansvarigt av Lantmännen att inte utreda möjliga synergieffekter av ett samgående med Swedish Meats, sade Lantmännens ordförande Thomas Bodén, när han öppnade Lantmännens stämma i Stockholm. Jag vill bekräfta detta, eftersom Lantmännen nämnts i medierna som en av möjliga samarbetspartner till Swedish Meats.
-Utvärderingen och diskussionerna förs utifrån affärsmässiga grunder, sa han. Livskraftig svensk köttproduktion har avgörande betydelse för Lantmännens verksamhet, eftersom 50 % av spannmålen används till djurfoder. Vi intar här samma hållning i frågan, som när vi gick in i Kronfågel.
-Vi har det bästa för medlemmarna inför våra ögon när vi utreder investeringar, vare sig det gäller Swedish Meats, satsningar i Ukraina, eller i Norrköping, sa han.

16 miljoner korvar från 50 000 grisar äts i Norge på onsdag
På onsdag är det 17 maj, Norges nationaldag. Den dagen äter norrmännen 10 gånger mer korv än en vanlig dag. 16 miljoner korvar ligger redo till den dagen. 800 ton!
-Konsumtionen under nationaldagen är ganska konstant år från år, säger Agneta Lindén Moen, produktchef vid Gilde. Lite mer om det är kyligt väder, lite mindre (och mer glass) om det blir varmt väder.
-Favoriten är grillkorv, ca 10 milj, därefter wienerkorv, ca 6 milj. Kryddade ligger långt efter. Magrare varianter ökar varje år. Källa: Gilde.
Kommentar: 800 ton är 10 000 grisar á 80 kg. Tar vi bort huvud, svål, ben och styckningsdetaljerna behövs 50 000 grisar till korvråvaran! Varför firar vi inte mer?

Norsk premie på 40 nkr för slakt av smågrisar
Smågrisproducenter i Norge får från denna vecka t o m i mitten av juni 40 nkr i premie, utöver ordinarie smågrispris, om de skickar smågrisar till slakt. Det har Statens Landbruksforvaltning beslutat. Beslutet är taget efter önskemål från Gilde Norsk Kjøtt, motsvarigheten till Swedish Meats.
Norge står inför ett stort överskott på griskött. Genom att göra sig av med smågrisar, minskar man grisköttvolymen. Pengarna går inte att använda till export av smågrisar till Sverige. Däremot bättrar man på exportkalkylen något via andra vägar. Källa: Gilde.

Norska E coli-historien utvärderas internationellt
Det allvarliga utbrottet av E coli i Norge, där många blev allvarligt sjuka och en dog, ska utvärderas av en brett sammansatt internationell grupp. 8 av 9 ledamöter är inte från Norge. Från Sverige deltar bl a Kött- och Charkföretagens vd Åke Rutegård. Gruppen ska kartlägga händelseförloppet, samspelet mellan involverade och föreslå förbättringar som gör att händelsen om möjligt inte upprepas. Gilde förklarar att man är positiv till utvärderingen.

Bindestreck leder till polisanmälan
Norska Mattilsynet har polisanmält Gilde för att ha sålt ett parti spekekorv som det varit lagt saluförbud på, med anledning av E coli-misstankar.
Gilde beklagar misstaget och förklarar ett ett bindestreck ledde till missförståndet. Det fanns ingen E coli 0103 i partiet, så ingen blev sjuk. Källa: Gilde.

Swedish Meats etik- och miljöredovisning 2005 klar
Fjolårets etik- och miljöredovisning inom Swedish Meats finns nu på www.swedishmeats.com. Den etiska redovisningen avser djuromsorgen.

Fyra i Norge sjuka av Yersinia
Fyra personer i Lillehammer blev sjuka sedan de ätit hemmagjord sylta. Mattilsynet tror att bakterien kom med griskött från Gildes anläggning i Rudshøgda. Källa: FK.

Jordbruksdepartementets märkningsförslag otillräckligt
Jordbruksdepartementet föreslår ursprungsmärkning av nötkött på restaurang och i storkök, men det är inte tillräckligt, säger Annichen Kringstad, Min Mat. En överväldigande del av konsumenterna vill även veta varifrån fågel och andra köttprodukter kommer ifrån. Därför måste det till en lagstiftning som utgår från konsumentens önskan att göra medvetna livsmedelsval, säger Annichen. Källa: Min Mat.

Nytt fall av svinpest i Tyskland, 50 000 grisar avlivas
Än är inte tyska svinpesten under kontroll, ett nytt fall i Borken-området gör att 50 000 grisar på 96 gårdar i riskområdet slås ut. Det nya fallet är det sjunde sedan första utbrottet i mars. Besättningen ligger i närheten av tidigare smittade besättningar.
Orsaken till smittan är inte utredd. Virustypen är inte konstaterad sedan 2000, då den isolerades från vildsvin i Mecklenburg-Vorpommern. Källa: Dansk Svineproduktion.

Dyrt inte fylla i blanketterna
I svinpestdrabbade Nordrhein-Westpfalen visar det sig att 24 % av grisproducenterna inte anmält förflyttningarna av djur till centrala registret. De som fått sina grisar avlivade p g a svinpesten och inte fyllt i blanketterna, riskerar minskad eller ingen ersättning alls, uppger Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion.
Man antar att bristerna är lika stora på andra håll i Tyskland. Källa: LandbrugsAvisen.

Ny djurskyddslag i Norge
Förslag till en ny djurskyddslag går ut på remiss i Norge före sommaren. Den är nu under behandling i Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.
Stortinget väntas anta nya lagen i höst. Nuvarande är från 1974.

Mycket köttätande kan öka cancerrisk
Kött, framförallt nöt och gris, kan i sig leda till magsäckscancer. För den som samtidigt bär på magsårsbakterien helikobakter polyri ökar risken ännu mer. 50 % av världens befolkning har denna bakterie, fler i u-länder än i i-länder. Denna högriskkombination framkom i en av världens största cancerundersökningar.
Epic-rapporten slår fast att konsumtion av 100 gram kött om dagen tredubblar risken för magsäckscancer - men inte för tumörer i magmunnen. Om individen dessutom bär på helikobakter-bakterier ökar risk till fem gånger. Källa: Svd/Journal of the National Cancer Institute, 98, 345-354.

Lantmännen ska värmebehandla allt foder
Lantmännen har beslutat värmebehandla allt foder, vilket även innebär att mjölfoder inte längre ska tillverkas. Mineraler och premixer berörs inte, eftersom de inte innehåller riskråvaror.
Lantmännen ska även installera utrustning för automatisk syrabehandling av råvaror. Källa: Pressmeddelande.

Slagvågar. Sinsuggbås
Kvarn
Smågrislampor
Transponderutfodring
Foderautomater

Företagsnytt
Lantmännen byter namn till Lantmännen
Knappast någon kallar Lantmännen sitt rätta namn Svenska Lantmännen. Årsstämman i Stockholm beslöt att namnet Svenska Lantmännen ek för i fortsättningen ska vara Lantmännen ek för. Namnändringen togs enhälligt. Icke närvarande fullmäktige lämnar sina röster per post. Därmed behövs endast en stämma.

Lantmännen blir bank
Lantmännens dotterbolag Lantmännen Finans AB har fått tillstånd från Finansinspektionen att driva finansieringsrörelse och är därmed auktoriserat som ett kreditmarknadsbolag. Lantmännen kan även rikta sig till allmänheten och ta hand om deras sparande. Verksamheten hamnar under Finansinspektionens översyn. Lantmännen Finans bildades hösten 2004 och ägs till 100 procent av Lantmännen.

ViaVet ny distributör av Pigeron vet
Pigeron vet injektionsjärn till smågrisar säljs från 1 maj av ViaVet Scandinavia AB. Tidigare distributör var Leo Animal Health. Bakom ViaVet står Alf Sjölin, 50 %, välkänd i branschen, inte minst sedan sin tid på Leo. Andra hälften av bolaget ägs av dansken Michael Sörensen.
-Priserna på Pigeron sänks i det nya bolaget till en mycket konkurrenskraftig nivå, säger Alf. Vi har liten organisation och därmed låga kostnader.
Andra produkter i bolaget är vaccinet mot coli, Porcovac, och mot rödsjuka, Erysorb. Dessutom en rad veterinära produkter för smådjur. Mailadress är viavet@telia.com

Ica ökade 9,4 % i april
Ica-butikerna ökade försäljningen med 610 mkr, eller 9,4 % under april, jämfört med ett år tidigare. Aprilökningen förklaras delvis av att påsk låg i april i år och mars i fjol. Från årets början har försäljningen ökat med 6,1 %. Källa: Ica.

Bo Algers hedersdoktor i Rumänien
Doctor Honoris Causa, dvs hedersdoktor, blir en ny titel för professor Bo Algers, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa i Skara. 9 maj kom beslutet från Universitetet för jordbruksvetenskap och veterinärmedicin i Bukarest, Rumänien.
Bo Algers har under många år arbetat med att skapa kontakter mellan Sverige och Rumänien inom området djurhållning, djurskydd och förebyggande djurhälsa. Källa: SLU.

Paul Bergqvist ny ledamot i Lantmännens styrelse
Paul Bergqvist, 46, är ny ledamot i Lantmännens koncernstyrelse. Till sista mars i år var han vice koncernchef för bryggeriföretaget Carlsberg. Dessförinnan var han koncernchef först för Pripps och därefter för Pripps-Ringnes. Han är även ledamot i bl a Telenor och Citymail och har gård på Vikbolandet.
Monica Lindstedt och Kjell Eriksson hade avböjt återval. Styrelsen minskades med en ledamot. Den består nu av Thomas Bodén, ordförande, Nils Orrenius, vice ordförande, samt Lennart E Bengtsson, Paul Bergqvist, Christina Birger, Birgitta Carlander, Bengt-Olov Gunnarsson, Birgitta Johansson-Hedberg, Thomas Magnusson, Olle Nilsson, Bo Sundström, Stig Agnåker, Gert Gustavsson och Martin Tjernberg.

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 12 maj 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och senaste grisnoteringarna.
Tryck för uppdatering här!
Senaste uppdatering 18 maj 14,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt
Danska grispriserna oförändrade nästa vecka
De danska grisnoteringerna är oförändrade nästa vecka, både för slaktsvin, suggor och smågrisar.

Spanien inledde semesterperioden med 14,38 skr, grillarna styr marknaden
Atmosfären är fortsatt god på den europeiska grismarknaden. Grisköttpriserna är oförändrade eller svagt uppåt. Efter fem veckors oförändrat, men europahögsta pris, gick det spanska priset upp till det ännu bättre 1,54 euro, 14,38 skr. Spanska marknadsbedömare säger att denna prisökning är startskottet till semesterperioden, vilket innebär ytterligare väntade prishöjningar.
Det holländska grispriset hålls nere på oförändrad nivå av transportrestriktionerna, som är en följd av svinpesten i Tyskland. Mest berörda är de svintäta regionerna i närheten av tysklandsgränsen.
Det är nu grillköttet som upptar allt större intresse på marknaden och generellt sett stiger priserna på detaljer som grillas.
Prognosen den närmaste tiden är stigande priser. Marknaden är fortfarande osäker p g a det nya utbrottet av svinpest i Tyskland, men myndigheterna verkar ha läget under kontroll. Blodprov på holländska grisar visar att det inte är någon smittspridning åt det hållet.
Sammanfattningsvis minskar utbudet av slaktsvin, snarare än ökar, de kommande dagarna och grunden är därför god för fortsatt bättre slaktsvinspriser. Källa: ISN

40 miljoner slaktsvin i Danmark ok, tycker ”våryra” ministrar
Både konsumentminister Lars Barfoed och livsmedelsminister Hans Christian Smidt tycker att 40 miljoner slaktsvin i Danmark är en möjlig produktionsvolym.
-Om grisuppfödarna kommer ihåg att ta hänsyn till miljö, djuromsorg, grannar och i övrigt sörjer för att produktionen är bärkraftig, så är det plats till att producera upp emot 40 miljoner slaktsvin, sa de på Landbrugsraadets årsmöte i veckan.
Siffrorna pekar dock nedåt just nu, 800 000 färre slaktade grisar i fjol och väntade 500 000 ytterligare färre i år.
-Om den goda stämningen på Landbrugsraadets årsmöte var mer än lite våryra, så är det viktigare att danskt lantbruk får goda ramvillkor, än att hålla vackra tal till skålen vid middagsbordet, kommenterar Danske Svineproducenter. Källa: Danske Svineproducenter.

Nya svinpestfallet orsak till sänkt dansk suggnotering
Senaste fallet av svinpest kom olägligt för danska suggslakten. Det är kö i suggslakten och de kommande veckorna med helger gör att behovet av suggexport ökar. I stället finns nu återinförda restriktioner vid transporter till Tyskland.
Anhopningen av suggor till slakt medför nu sänkning av suggnoteringen nästa vecka. Källa: Danish Crown.

Danish Crown lovar knappa in på tyska noteringen
-Vi ligger nu över franska och holländska noteringarna och knappar in på tyska, men det jag lovade i november har varit ett större och segare steg än väntat, skriver Danish Crowns vd Kjeld Johannesen i en kommentar till halvårsbokslutet. Men nästa halvår ska framgångarna vara på plats, lovar han åter igen.
-Under nästa halvår är en lång och hård inkörningsperiod vid nya storslakteriet i Horsens över, kostnaderna för stängningen av slakteriet i Odense är tagna, Tulip Food Company är på rätt spår igen och lönsamheten i förädlingen ökar, samt de direkta lönekostnaderna minskar med 4 %, säger han.
Danish Crown har, trots stor export av både smågrisar och slaktsvin till framför allt Tyskland, samt tvångsleveranser till konkurrerande slakteriet i Stuer, ökat omsättningen en halv miljard till 24,3 miljarder dkr. Resultatet första halvåret blev 531,8 milj dkr, ungefär samma som ett år tidigare.
Danish Crowns ledning har fått utstå mycket kritik av andelshavare och medier, som våra svenska slakterier här i Sverige, för att den danska noteringen inte kunnat matcha den tyska noteringen.
-Utmaningen är inte omöjlig med rätt strategi, säger Kjeld. Vi ska öka konkurrenskraften även i fortsättningen, vilket är nödvändigt för den önskade slaktsvinsnoteringen. Men huvudparten av marknaden ligger utanför Danmark och där är det kamp om utrymmet. Det utrymmet är vi som företag inte herre över. Källa: Danish Crown.

25 000 har sett slakteriet i Horsens
Knappt ett år efter öppningen har 25 000 personer gått besöksgången vid Danish Crowns storslakteri Horsens. Det är nu en av de största publikmagneterna i samhället. Källa: Danish Crown.

Grispriserna vecka 20
Danska slaktsvinspriset går upp 20 danska öre, svenska är oförändrat
De danska slaktgrisarna stiger med 20 danska öre, 25 svenska, medan suggorna går ned lika mycket nästa vecka. Danska slaktsvinspriset blir därmed 11, 62 skr och suggpriset 7,87 skr. Smågrispriset stiger också. Slaktsvinsnoteringen 9,30 dkr är den högsta sedan augusti i fjol.
Svenska slaktsvins-, sugg- och smågrispriserna är däremot fortfarande oförändrade.

Senaste utbrottet av svinpest har inte oroat marknaden
Marknaden hade räknat med att svinpesten var över, när det senaste utbrottet kom i Borken. Det har dock inte haft något inflytande på slaktsvinsmarknaden. Redan de första utbrotten visade att påverkan på marknadens priser blev begränsade.
Bra balans mellan tillgång och efterfrågan på griskött i Europa ger stabil marknad. Holländarna fick dock en liten ökning av grispriset till 1,38 euro per kg slaktad vikt.
Tendensen är fortsatt positiv, med stabil marknad denna vecka. Det är inga ökade utbud och fortsatt stabil efterfrågan med goda väderprognoser. Källa: ISN.

Oförändrat pris på tyska suggor och smågrisar
Priserna på suggor och smågrisar är oförändrade i Tyskland denna vecka. Källa: ZNVG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 20.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Swedish Meats 73-96,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11.00 11.00 11.00
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck nedan för pris, skriv ut fakturan!

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknadsläget stärks för både gris och nöt och vi har draghjälp av den internationella marknaden. Danska höjningen ger ytterligare bättre förutsättningar för höjning.
-Det ligger dock en tröghet i charkmarknaden, där det finns långa kontrakt. Vi ser dock möjligheter att lyfta priserna.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson -Karré och kotletter är slutsålda och kvoteras. Det är ändå svårt att ta ut högre priser, när inte andra gör det. Vi försöker ligga lite över övriga marknaden.

Ugglarps Slakt
Thomas Olander: -Försäljningen av styckade detaljer är fortsatt god, vi är slutsålda på de flesta. Det är kassler som behöver växlas upp ett steg.
-Korvvolymerna har skjutit i höjden som följd av det fina vädret. Vi närmar oss rekordnivå, eftersom vi i år har både Ugglarpskorv och Viktväktarkorv. Kampanjer på skivat medför att även smörgåsmaten ligger på hög volym.

SLP
Peter Johansson: -Grilloset känns i alla bostadsområden. Det luktar pengar! Vädret har varit fantastiskt bra för försäljningen och det är bra drag för alla produkterna. Vi har i år större volym att hantera efter sammanslagningen med Ystad Slakteri, men det fungerar bra.
-Ca 7 000 grisar slaktades i veckan, vi har några överstående. Nästa vecka slaktar vi drygt 7 000.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Slaktvolymerna är mycket stabila, 400 nöt och 1 500 grisar per vecka. Men vi måste ha upp priserna på detaljer och chark, så vi kan öka avräkningspriserna. Nötproduktionen minskade i fjol och fortsätter ned med 10 % i år, grisproduktionen 5 %. Det sker knappast ingen nyrekrytering av uppfödare.
-Jag har aviserat mina kunder om prisökning på charken vecka 23, samma tid som Swedish Meats. Mina kunder vill ha norrländsk råvara, men då krävs prisökning. Nästa vecka väntar vi reaktionen på aviserade höjningen.
-Försäljningen är fortsatt god och vi säljer mer än tidigare till ordinarie pris. Kampanjerna blir färre. Det ökar marginalerna och vi kan tjäna pengar. Första fyra månaderna gjorde vi nollresultat, men dessa är de svagaste månaderna på året.

Österbotttens Kött
Stefan Saaristo: -Väderleken har varit bra senaste veckan, vilket inverkat positivt på försäljningen av grillprodukter. I slutet av maj brukar försäljningen vara ännu bättre.


Danish Crown
Vi hade väntat oss kunna höja skinkpriserna denna vecka, men prishöjningen lyckades inte. De allra flesta skinkmarknaderna slutade på oförändrad prisnivå. Vi tror dock fortfarande att prisnivån kan höjas och tror att marknaden förbättras under de nästa två veckorna.
Marknaden för bog och charkråvara är lugn, men tack vare gott intresse från rysk sida kan prisnivån hållas oförändrad. Vi väntar oss bättre marknad i Tyskland och Centraleuropa kommande veckor, men prismässigt kan detta motverkas av fallande priser vid försäljning till Ryssland.
Marknaden för karré är god och det är livlig handel med både kyld och frusen karré på tyska marknaden. Ryssland köper också goda volymer.
Baconmarknaden är stark på grossistnivå och mängderna otillräckliga. Trots detta är det motstånd mot högre priser i detaljistledet.
Japan visar fint intresse när de löpande kontrakten ska förnyas på kotlett och bröstfläsk. För övriga produkter är det mycket lugn handel. /LG

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 21 v 20 v 19
11,62 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,30 9,30 9,10
24,08 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,07 20,07
11,11 Österbottens 76 – 92 euro - 1,19 1,19
12,32 Snellman 78–105 euro - 1,32 1,32
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
10 maj grundpriser euro euro euro euro euro
10,63 Frankrike - 1,139 1,141 1,140 1,148
13,63 Tyskland - 1,460 1,460 1,460 1,460
10,08 Belgien - 1,080 1,080 1,080 1,080
9,94 Italien - 1,065 1,065 1,117 1,117
16 maj korrigerade*
14,33 Spanien 1,535 1,516 1,516 1,516 1,516
13,56 England 1,452 1,452 1,466 1,452 1,410
13,22 Tyskland 1,416 1,406 1,406 1,406 1,406
13,16 Österrike 1,410 1,380 1,380 1,380 1,380
13,10 Belgien 1,403 1,378 1,378 1,378 1,382
12,86 Holland 1,377 1,377 1,357 1,357 1,357
12,82 Italien 1,373 1,373 1,411 1,443 1,456
12,61 Danmark 1,351 1,324 1,324 1,324 1,324
11,95 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
an
13,03 Irland 1,396 1,396 1,396 1,396
12,35 Tjeckien 1,323 1,308 1,315
11.03 Polen 1,182 1,201 1,192
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Maj 1,512 1,512 1,514 1,527 1,504 1,530
Juni 1,540 1,529 1,540 1,543 1,523 1,540
Juli 1,484 1,479 1,483 1,488 1,460 1,478
Aug 1,485 1,479 1,488 1,487 1,470 1,476
Sep 1,466 1,451 1,450 1,455 1,455 1,455
Okt 1,398 1,389 1,383 1,382 1,382 1,382
Nov 1,384 1,371 1,370 1,370 1,370 1,370
Dec 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383
Jan 1,310 1,310 1,330 1,330 1,330 1,330
Feb 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340
Mars 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
April 1,502
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 10 maj, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 20 v 19 v 18 v 17
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 2,65

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 21 v 20 v 19
7,87
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,50
16,65
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,38
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
10,55
ZNVG 15 maj 56 % euro - 1,13 1,13
Galtar
6,62
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,30

Valutor
Fredagar idag v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Pund 13,71 13,62 13,35 13,46 13,51 13,41 13,50
Dollar 7,26 7,36 7,41 7,57 7,71 7,65 7,74
Euro 9,36 9,33 9,29 9,30 9,33 9,33 9,40
Dansk 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,26
Norsk 1,20 1,20 1,19 1,18 1,18 1,18 1,18
Yen 6,61 6,47 6,48 6,43 6,51 6,51 6,59

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 20 v 19 v 18 v 17
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
SLP
SLP+ 18,10 18,10 18,10 18,10
KLS
KLS Smågris 17,80 17,80 17,80 17,75
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,65 17,65 17,65 17,60
SwedeHam 16,35 16,35 16,35 16,31
Vita 15,26 15,26 15,26 15,21
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,35 17,35 17,35 17,30
Bas, 23 kg 16,10 16,10 16,10 16,05
Nyavvanda, 9 kg 34,95 34,95 34,95 34,80
KRAV, 23 kg 22,15 22,15 22,15 22,10
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 18 000 22 000 26 000 26 500
Ugglarps Slakteri 2 000 1 995 1 425 1 500
Skövde Slakteri 2 800 2 500 2 500 3,500
SLP 850 2 476 3 000 -
KLS brist brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -De stora anmälningarna håller i sig och volymen är nu åter på normala nivåer. De lägre anmälningarna tidigare tros bero på omlöpsproblem.
-På torsdag kommer 520 smågrisar från Finland till uppfödare i Norrtäljetrakten. Frakten sker den här gången över Kapellskär.

KLS
Marknadstillägg 10 kr/smågris.

Ugglarp
Marknadstillägg 30 kr/smågris.

SLP
Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Peter Johansson: -Vi har haft en vecka med hög anmälan av smågrisar. Detta och 1 240 smågrisar från Finland har minskat underskottet rejält.

Skövde
Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.

Dahlbergs
Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
268
Basis 7 kg 215 215 209 209 209
458
Basis 30 kg 367 367 358 358 358
275
SPF+Myc 7 kg 220 220 214 214 214
465
SPF+Myc 30 kg 372 372 363 363 363
280
SPF 7 kg 224 224 218 218 218
470
SPF 30 kg 376 376 367 367 367
940
Økologi 30 kg 752 752 745 745 745
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
672
25-kilos - 560 560 560 600
Snellmans euro euro euro euro euro
565
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 60
Tyskland
560
ZNVG 28 kg 15 maj - 60 60 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.