Uppdatera här: www.grisportalen.se/egris
Nyheter
Dansk smågrisexport växer
I mars exporterades 325 000 smågrisar, till främst Tyskland. Ett rekord. I december 2005 exporterades 312 000 smågrisar. Total har under det första kvartalet 2006 exporterats 906 000 smågrisar mot 678 000 samma tid 2005.
-Det är bekymmersamt, säger ordföranden i Danske Slagterier Bent Claudi Lassen. För varje miljon exporterade smågrisar kostar det 1000 arbetsplatser i slaktindustrin samt tillhörande sektorer.
-Den stora exporten beror på det danska lagkravet att uppfödare av slaktsvin ska äga stora jordarealer för gödselspridningen. Detta kan bidra till att det vid många tillfällen är bättre ekonomiskt att exportera smågrisar, fram för att föda upp dem i Danmark. Källa: Danish Meat Association.
/Nils

SF vill stoppa medicinering via vatten
En dansk riksdagsman från Socialistisk Folkeparti försöker få inrikes- och hälsominister Lars Løkke Rasmussen att stoppa grisuppfödarnas medicinering av djuren via dricksvattnet. Medicinering via vattnet är orsak till den höga danska förbrukningen av antibiotika, anser han. Även friska djur blir medicinerade, hävdar han.
Erik Bisgaard Madsen, veterinärdirektör vid Danish Meat Association, menar dock att veterinärer inte skriver ut antibiotika utan att behovet är sakligt bedömt. Känna: MaskinBladet. /LG

Var tredje norsk lantarbetare är från öst
Närmare var tredje anställd vid norska jordbruk är från huvudsakligen Polen eller Baltikum. T ex godkände polisen i Buskerud i fjol 3 600 ansökningar om utländsk arbetskraft i regionens lantbruk. 73 % var från Polen, 12 Litauen. 2002 var antalet sökande ca 2000. Ökningen fortsätter. Tillstånden gäller 1 år per ansökan. Antalet utan arbetstillstånd är okänt. Källa: Økonomisk Rapport.
Kommentar: Uppgifterna i Økonomisk Rapport grundar sig på intervjuundersökningar. Enligt Statistisk Sentralbyrås (SSB) arbetskraftsundersökning 2005 utförs 82 % av arbetet i Norge av familjerna själva, 18 av annan fast eller tillfällig hjälp och skiljer inte på norrmän och utlänningar med arbetstillstånd. För svinproduktionen är siffran ca 80/20. SSB uppskattar andelen utlänningar till 8 – 9 % grundat på avbytar- och säsongsarbetstillstånd. Källa: SSB. /LG

EMV ökar kraftigt i Norge, Schweiz har högst andel
Senaste årsperioden har EMV ökat 12,4 % i Norge, övriga livsmedel 4,9. EMV har per 30 april 9,7 % av handeln. Ökningen är störst bland kylda, frysta och färska livsmedel. Inom 5 år är andelen EMV fördubblad. EMV ger lägre priser, men handeln tjänar mest.
Den norska livsmedelskedja som satsar minst på EMV är Rema, men som i stället köpt kontrollposter i Grans Bryggeri och Nordfjord Kjøtt.
Länder med högst andel EMV är Schweiz 45 %, Tyskland 30,9, England 28 och Spanien 26 %. Källa: AC Nielsen/ Stavanger Aftenblad. /LG

EMV kompromiss med hantverkstraditionerna
-I Norge är EMV som regel lågprisvaror, men i andra länder finns olika nivåer. Coop har lågpris, standard och ekologiskt i nordiska länderna, säger Svein Fanebust, Coop. 20 % EMV är ett näraliggande mål.
-EMV går ofta ut över producenterna, som tvingas till prissänkningar och för att klara kalkylerna kompromissa med hantverkstraditionerna, säger Arne Dulsrud, Statens institutt for forbruksforskning, Sifo. Han visar exempel: I förpackningar av Euroshopper kycklinglår, producerat av Jærkylling, fanns det verkligen inte enbart kött från lår! Källa: Stavanger Aftenblad. /LG

EMV leder inte till lägre totala matkostnader
Både norska Sifo och Konkurransetilsynet påpekar att EMV inte nödvändigtvis leder till billigare mat, men en polarisering, eftersom industrins märkesvaror ökar i pris. Varorna är nämligen inte jämförbara och märkesvarorna åsätts det pris som kunden i olika situationer är beredd att betala.
-Exempel är bordsvatten och salt, där priset på salt kan variera mellan 3,75 nkr till 148 nkr per kg. Det är 3 800 % skillnad, visar Torkild Nordberg, direktør i Orkla, som hittills inte producerat EMV och inte tänker göra det. Källa: Stavanger Aftenblad. /LG

E coli-drabbade Terina-fabriken startar igen
Norska Mattilsynet har upphävt stängningen av Gildes fabrik Terina i Sogndal, den som stängdes 22 mars efter E coli-smitta. Nya rutiner för övervakning och kontroll är förutsättning. Källa: FK.
Mattilsynets avdelning i Indre Sogn, som haft Terina-fallet på sitt bord, ifrågasätter om inte alla producenter av spekemat i Norge behöver komplettera kunskaperna om bakterier och spekepølseproduktion. Källa: Aftenposten. /LG

Danskt ministerförslag om veterinärmedicin oroar apoteken
Danske inrikes- och hälsoministern Lars Løkke Rasmussen vill liberalisera försäljningen veterinära mediciner. Fler än apoteken bör få sälja.
Apotekarföreningen oroas dock av förslaget och menar att billigare medicin kan öka förbrukningen, vilket i sin tur kan gå ut över djurvälfärden. Dessutom kan djurägarna gå samman om inköp och pressa priserna, eller foderhandeln börjar sälja, vilket konkurrerar ut apoteken. /LG

Energipriserna ökar tillgången på biprodukter till grisproduktionen
I höst börjar danska Rapsonol A/S, ägt av foderfirman Hedegaard A/S och Dansk Energi Raps, tillverkningen av rapsolja, som utan raffinering kan användas i modifierade dieselmotorer. 16 000 ton raps ska pressas till 5 300 ton drivmedel årligen, inledningsvis. Hela volymen olja exporteras dock till Tyskland, där man inte har energiskatt på biologiska drivmedel. Källa: MaskinBladet m fl danska tidningar.
Kommentar: Biprodukter från såväl oljetillverkning av vegetabila oljefröer och tillverkning av etanol, ger avsevärda mängder biprodukter som kan användas i animalieproduktionen. /LG

Dansk-norskt projekt avlar bort brockproblemen hos grisar
Norsvin, Dansk Svineproduktion och Forskningscentret Foulum startar projekt för att avla bort brockproblemen hos grisar. Danska Afdelingen for Avl og Opformering och Norsvin har i en pilotstudie sett möjligheter till detta och ska arbeta vidare med projektet. /LG

Tomma vattenkoppar i transportbil kostade 3 000 dkr
Danska polisen har signalerat hårdare kontroll av djurtransportbilar. I tisdags stoppade man alla vid dansk-tyska gränsen. Förutom överskridna körtidsregler ertappades två transportörer med att inte ha vatten med till grisarna. Det kostade 3 000 dkr för vardera chauffören. /LG

Ukrainsk minister vill att fler danskar köper grisgårdar i Ukraina
Lantbruksminister Baranivkyi Oleksndr tog i veckan emot en delegation danska grisuppfödare och investerare i Kiev och sa att man väldigt gärna ser fler danskar som ägare till ukrainska grisgårdar.
-För ett halvår sedan var en ukrainsk delegation i Danmark och andra länder för att utvärdera planerat samarbete om investeringar i grisproduktionen. Vi fick det bästa mottagandet och stödet i Danmark och har därför valt att koncentrera samarbetet med Danmark, sa ministern.
1990 producerades 20 milj grisar i Ukraina, 2005 producerades endast 7 milj. Investeringsbehovet är därför stort. Källa: LandbrugsAvisen.
Kommentar: Lönsamheten i grisproduktionen i Ukraina är som på 1960-talet i Sverige. Upp emot 50 % av intäkterna är vinst! Det säger en dansk uppfödare med stallar i Ukraina. Läs mer: Kommande nummer av GRIS. /LG

Coop satsar på ännu lägre butikspriser, med varor från pallar
Coop ska etablera 15 – 20 lågprisbutiker i Norge i år och ytterligare ett antal 2007 – 2009, totalt 50. 6 000 artiklar med i första hand försäljning direkt från pallar, är konceptet för att få ner priserna. Men det ska även finnas färskvarudiskar och färdigpackade varor.
Systemet testas även i Sverige, men det finns inget etableringsbeslut. Källa: Land, m fl. /LG

Ännu fler smågrisar för mycket i Norge i höst
Försäljningen av galtsperma fortsätter öka i Norge, vilket späder på den redan för stora slaktsvinsproduktionen i förhållande till väntad försäljning av griskött. Fler smågrisar kan behöva slaktas (eller exporteras till Sverige).
Löpande genomsnitt senaste tremånadersperioden är 2,8 % ökning av semineringarna, jämfört med i fjol. Årets summerade ökning är 4,4 %. Nya marknadsprognoser för grisköttförsäljningen i juni blir en spännande läsning för norrmännen! Källa: Norsvin. /LG

Norge förbereder 8 % bearbetningstull på lantbruksvaror
Om ett företag i Norge exporterar salt till Sverige, där ett företag strör saltet på kött eller i korv, så kan saltet importeras tillbaka till Norge inkl köttet, utan att tull behöver betalas. Norge har i övrigt hög importavgift för kött.
Det här kryphålet tätas nu till, enligt ett lagförslag om 8 % bearbetningstull på värdeökningen hos varan. I exempelfallet omfattar tullen köttet och bearbetningskostnaderna. Förslaget är nu ute på remiss. Källa: Landbruks- og Matdepartementet. /LG

Fågelinfluensa i dansk hobbybesättning hotar export för 300 milj dkr
Första fallet av fågelinfluensa H5N1 har konstaterats i en hobbybesättning för tamfåglar i Danmark. En påfågel och två pärlhöns av de 100 djuren har analyserats. Skyddszoon har upprättats och det är nu stor risk för att andra länder utanför EU säger nej till import av danskt fjäderfäkött. Källa: Fødevarestyrelsen.
Dansk Fjerkræråd väntar restriktioner i exporten, som totalt är värd 300 milj dkr. Källa: Berlingske.
Danska fjäderfäbranschen rasar mot hobbyodlarna av höns, som i det aktuella fallet på Fyn inte hade följt myndigheternas restriktionerna för fjäderfän med bl a krav på tak över djuren. Professionella uppfödare riskerar nu stora ekonomiska förluster p g a bristerna i hobbybesättningen. Källa: Fyens Tidende. /LG


Slagvågar. Sinsuggbås
Kvarn
Smågrislampor
Transponderutfodring
Foderautomater

40 miljoner slaktsvin i Danmark ok, tycker ”våryra” ministrar
Både konsumentminister Lars Barfoed och livsmedelsminister Hans Christian Smidt tycker att 40 miljoner slaktsvin i Danmark är en möjlig produktionsvolym.
-Om grisuppfödarna kommer ihåg att ta hänsyn till miljö, djuromsorg, grannar och i övrigt sörjer för att produktionen är bärkraftig, så är det plats till att producera upp emot 40 miljoner slaktsvin, sa de på Landbrugsraadets årsmöte i veckan.
Siffrorna pekar dock nedåt just nu, 800 000 färre slaktade grisar i fjol och väntade 500 000 ytterligare färre i år.
-Om den goda stämningen på Landbrugsraadets årsmöte var mer än lite våryra, så är det viktigare att danskt lantbruk får goda ramvillkor, än att hålla vackra tal till skålen vid middagsbordet, kommenterar Danske Svineproducenter. Källa: Danske Svineproducenter. /LG

Nya svinpestfallet orsak till sänkt dansk suggnotering
Senaste fallet av svinpest kom olägligt för danska suggslakten. Det är kö i suggslakten och de kommande veckorna med helger gör att behovet av suggexport ökar. I stället finns nu återinförda restriktioner vid transporter till Tyskland.
Anhopningen av suggor till slakt medför nu sänkning av suggnoteringen nästa vecka. Källa: Danish Crown. /LG

Danish Crown lovar knappa in på tyska noteringen
-Vi ligger nu över franska och holländska noteringarna och knappar in på tyska, men det jag lovade i november har varit ett större och segare steg än väntat, skriver Danish Crowns vd Kjeld Johannesen i en kommentar till halvårsbokslutet. Men nästa halvår ska framgångarna vara på plats, lovar han åter igen.
-Under nästa halvår är en lång och hård inkörningsperiod vid nya storslakteriet i Horsens över, kostnaderna för stängningen av slakteriet i Odense är tagna, Tulip Food Company är på rätt spår igen och lönsamheten i förädlingen ökar, samt de direkta lönekostnaderna minskar med 4 %, säger han.
Danish Crown har, trots stor export av både smågrisar och slaktsvin till framför allt Tyskland, samt tvångsleveranser till konkurrerande slakteriet i Stuer, ökat omsättningen en halv miljard till 24,3 miljarder dkr. Resultatet första halvåret blev 531,8 milj dkr, ungefär samma som ett år tidigare.
Danish Crowns ledning har fått utstå mycket kritik av andelshavare och medier, som våra svenska slakterier här i Sverige, för att den danska noteringen inte kunnat matcha den tyska noteringen.
-Utmaningen är inte omöjlig med rätt strategi, säger Kjeld. Vi ska öka konkurrenskraften även i fortsättningen, vilket är nödvändigt för den önskade slaktsvinsnoteringen. Men huvudparten av marknaden ligger utanför Danmark och där är det kamp om utrymmet. Det utrymmet är vi som företag inte herre över. Källa: Danish Crown. /LG

25 000 har sett slakteriet i Horsens
Knappt ett år efter öppningen har 25 000 personer gått besöksgången vid Danish Crowns storslakteri Horsens. Det är nu en av de största publikmagneterna i samhället. Källa: Danish Crown. /LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 19 maj 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och senaste grisnoteringarna.
Tryck för uppdatering här!
Senaste uppdatering 24 maj 16,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt
Danska grispriserna oförändrade nästa vecka
De danska slaktsvins-, sugg- och smågrisprierna är oförändrade nästa vecka.

Stabila priser i EU, men höjning i Spanien, sänkning i Italien
De europeiska slaktsvinsnoteringarna är fortsatt stabila eller svagt stigande. Undantagen är spanska noteringen som stiger kraftigt och italienska som faller kraftigt. De stigande europeiska priserna beror på att efterfrågan är god, medan utbudet på slaktsvin är oförändrat normal.
Det spanska priset är denna vecka 1,58 euro slaktad vikt, 14,75 skr, och har ökat med mer än 4 cent sedan semesterperioden började. Värmen stiger nu i Spanien och utbudet på slaktsvin minskar. Med höjd temperatur minskar tillväxten.
För ett par månader sedan hade Italien högsta slaktsvinspriset, mellan 14 och 15 skr, men nu är priset nere i 12 skr, nästan på svensk nivå. Annars är det franska grisuppfödarna som är lika frustrerade över grispriset som de svenska. Franska priset har rört sig kring bottennivån 12,30 skr (Sverige nämns inte i de här sammanhangen, trots att vi ofta innehar jumboplatsen före Polen) och har inte gått att lyfta, trots att de kringliggande länderna har väsentligt högre priser. Frankrikes uppfödare hoppas och tror på högre priser, men marknadsanalytiker bedömer att de många helgdagarna i maj kan sabotera dessa förhoppningar.
Prognosen för veckan är att prisnivån i Europa ska stå sig, trots att den extra helgdagen Ascension Day, Kristi Himmelsfärds Dag, tar bort en slaktdag. Utbudet av slaktsvin väntas minska, samtidigt som slaktvikterna går ner. Källa: ISN.
Kommentar: ISN har korrigerat ländernas noteringar, så att varje lands notering har samma bas. Det innebar ytterligare nedräkning av svenska noteringen. Den beräknas denna vecka vara 77 öre över Swedish Meats notering. Det kan finnas anledning att fundera över om det är en representativ omräkningsfaktor.

Tyska suggpriset återhämtade sig
Tyska suggpriset har vänt uppåt igen och är i veckan 1,15 euro, 10,74 skr. Smågrisarna ligger kvar på 60 euro. Källa: ZNVG.Grispriserna vecka 21
Grispriserna oförändrade nästa vecka
De nordiska grisnoteringerna är oförändrade nästa vecka, både för slaktsvin, suggor och smågrisar. Den internationella marknaden är stark och även i Sverige är försäljningen mycket bra. Ändå lyfter inte avräkningspriset. Johan Andersson, Swedish Meats, förklarar att det beror på att charkpriserna inte följt med upp tillräckligt. Charkprodukterna har stor betydelse för totalkalkylen.
Smågrisbristen minskar med flera stora importer. Både Skövde och SLP har kommit ner till hanterbara underskott.

Spanien inledde semesterperioden med 14,38 skr, grillarna styr marknaden
Atmosfären är fortsatt god på den europeiska grismarknaden. Grisköttpriserna är oförändrade eller svagt uppåt. Efter fem veckors oförändrat, men europahögsta pris, gick det spanska priset upp till det ännu bättre 1,54 euro, 14,38 skr. Spanska marknadsbedömare säger att denna prisökning är startskottet till semesterperioden, vilket innebär ytterligare väntade prishöjningar.
Det holländska grispriset hålls nere på oförändrad nivå av transportrestriktionerna, som är en följd av svinpesten i Tyskland. Mest berörda är de svintäta regionerna i närheten av tysklandsgränsen.
Det är nu grillköttet som upptar allt större intresse på marknaden och generellt sett stiger priserna på detaljer som grillas.
Prognosen den närmaste tiden är stigande priser. Marknaden är fortfarande osäker p g a det nya utbrottet av svinpest i Tyskland, men myndigheterna verkar ha läget under kontroll. Blodprov på holländska grisar visar att det inte är någon smittspridning åt det hållet.
Sammanfattningsvis minskar utbudet av slaktsvin, snarare än ökar, de kommande dagarna och grunden är därför god för fortsatt bättre slaktsvinspriser. Källa: ISN


Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 21.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-96,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11.00 11.00
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck nedan för pris, skriv ut fakturan!

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden är som förra veckan, den stärks i Sverige och stöds av den internationella. Vi är dock inte helt igenom med prishöjningarna på charkprodukterna och vi måste ha dem med oss för att ekonomin i Swedish Meats ska tillåta avräkningshöjningar. Charken betyder mycket för totalkalkylen.
-Lönsamheten har dock förbättrats i Swedish Meats gentemot både förra kvartalet och motsvarande period i fjol.
Det starka marknadsläget i Europa beror på flera faktorer, t ex det stängda Brasilien och ryska restriktioner mot import från Polen, som nu har ett mycket dåligt grispris. Polen kan inte heller exportera till EU p g a AD.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson -Det är inget problem sälja nu, allt har strykande åtgång.

Ugglarps Slakt
Thomas Olander: -Försäljningen av styckade detaljer är säsongsgod. Med anledning av regnet har råvaran för korvtillverkningen backat något. Ugglarps säljer korvråvara även till andra tillverkare. Skivade volymerna har dock kompenserat de lägre korvvolymerna. I övrigt är marknaden som förra veckan.

SLP
Peter Johansson: -Det är bra drag i grisköttsmarknaden och därmed bra flyt på vår försäljning. Det är också bra tillförsel av slaktsvin och smågrisbristen avtar.
-Vi planerar nu för slakt och styckning av större volymer i Helsingborg. Styckningen ska anpassas för ytterligare 200 grisar per dag. Det är kylmaskiner som behöver uppgraderas, osv.
-Detta sagt med anledning av spekulationerna om fortsatt slakt och styckning i Helsingborg, säger Peter. Vi fokuserar på att få en effektiv anläggning. Det gör vi inte för nöjets skull.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Grillvädret har inte nått Norrland, men försäljningen är bra ändå.

Skövde
Cato Gustafsson: -Marknaden är fortsatt mycket bra. Det är inga problem med några produkter. Revben är grillprodukter, men säljs inte särskilt bra i Sverige, men de är lätta att sälja på export. Fett fläsk går till Ryssland och sida till Nya Zealand. Köpare från andra länder, framför allt Nya Zealand, tycker att hälsoläget i Sverige är intressant och har plusvärde.

Danish Crown
Priserna kunde höjas i veckan på vissa skinkmarknader, trots betydande motstånd. För bog och annan charkråvara är marknaden f n inte bättre och ryska kunder köper mycket kortsiktigt. Det är en kamp för att hålla prisnivån oförändrad. Förhoppningsvis ändrar ett bra sommarväder detta.
För karré är efterfrågan fortsatt god och prisnivån tillfredsställande. Baconmarknaden präglas av brist på kotlett, så priserna stiger. Det är dock stort motstånd mot prishöjningar i detaljhandeln.
Övriga produkter är oförändrade på marknaden. /LG

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 22 v 21 v 20
11,62 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,30 9,30 9,30
24,08 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,07 20,07
11,11 Österbottens 76 – 92 euro - 1,19 1,19
12,32 Snellman 78–105 euro - 1,32 1,32
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
18 maj grundpriser euro euro euro euro euro
10,63 Frankrike - 1,139 1,139 1,141 1,140
13,72 Tyskland - 1,470 1,460 1,460 1,460
10,08 Belgien - 1,080 1,080 1,080 1,080
9,38 Italien - 1,005 1,065 1,065 1,117
23 maj korrigerade*
14,74 Spanien 1,579 1,535 1,516 1,516 1,516
13,82 England 1,480 1,452 1,452 1,466 1,452
13,50 Tyskland 1,446 1,416 1,406 1,406 1,406
13,22 Holland 1,416 1,377 1,377 1,357 1,357
13,21 Belgien 1,415 1,403 1,378 1,378 1,378
13,16 Österrike 1,410 1,410 1,380 1,380 1,380
12,61 Danmark 1,351 1,351 1,324 1,324 1,324
12,33 Frankrike 1,321 1,319 1,319 1,321 1,320
12,00 Italien 1,285 1,373 1,373 1,411 1,443
11,77 Sverige** 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261
an
13,03 Irland 1,396 1,396 1,396 1,396
12,88 Tjeckien 1,380 1,323 1,308
11.12 Polen 1,191 1,204 1,223
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.
** Noteringarna är korrigerade, så alla länders noteringar har samma bas.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 20 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Juni 1,540 1,540 1,529 1,540 1,543 1,523
Juli 1,490 1,484 1,479 1,483 1,488 1,460
Aug 1,493 1,485 1,479 1,488 1,487 1,470
Sep 1,479 1,466 1,451 1,450 1,455 1,455
Okt 1,409 1,398 1,389 1,383 1,382 1,382
Nov 1,400 1,384 1,371 1,370 1,370 1,370
Dec 1,396 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383
Jan 1,310 1,310 1,310 1,330 1,330 1,330
Feb 1,350 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340
Mars 1,370 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
April 1,400 1,502
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 18 maj, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 21 v 20 v 19 v 18
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd - 2,65

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 22 v 21 v 20
7,87
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,30
16,65
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,38
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
10,74
ZNVG 22 maj 56 % euro - 1,15 1,13
Galtar
6,62
Danish Crown 109,9 kg- dkr - 5,30 5,30

Valutor
Fredagar idag v 20 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Pund 13,80 13,71 13,62 13,35 13,46 13,51 13,41
Dollar 7,30 7,26 7,36 7,41 7,57 7,71 7,65
Euro 9,36 9,36 9,33 9,29 9,30 9,33 9,33
Dansk 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,20 1,20 1,20 1,19 1,18 1,18 1,18
Yen 6,58 6,61 6,47 6,48 6,43 6,51 6,51

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 21 v 20 v 19 v 18
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
SLP
SLP+ 18,10 18,10 18,10 18,10
KLS
KLS Smågris 17,80 17,80 17,80 17,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,65 17,65 17,65 17,65
SwedeHam 16,35 16,35 16,35 16,35
Vita 15,26 15,26 15,26 15,26
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,35 17,35 17,35 17,35
Bas, 23 kg 16,10 16,10 16,10 16,10
Nyavvanda, 9 kg 34,95 34,95 34,95 34,95
KRAV, 23 kg 22,15 22,15 22,15 22,15
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 19 000 18 000 22 000 26 000
Ugglarps Slakteri 2 000 2 000 1 995 1 425
Skövde Slakteri 1 200 2 800 2 500 2 500
SLP 700 850 2 476 3 000
KLS ökad brist brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Försäljningen av smågrisar har ökat efter vårbruket och därmed har bristen ökat. 530 smågrisar från Finland importerades till norrtäljetrakten denna vecka och nästa vecka kommer lika många till Norrland.

KLS
Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Kristina Lindh: -Bristen i förmedlingen ökar till nästa vecka. Marknadstillägget höjs 5 kr till 15 kr.

Ugglarp
Marknadstillägg 30 kr/smågris.

SLP
Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Peter Johansson: -Vi har importerat 1 800 smågrisar från Finland under veckan och veckan innan 1 200. Det gör att smågrisbristen endast är 700 till nästa vecka.

Skövde
Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Cato Gustafsson: -Vi importerar 600 smågrisar från Finland på måndag och 600 på onsdag. Från Norge kommer 400 nästa vecka. Vi har tills idag importerat 800 smågrisar från Norge.
-Smågrisbristen nästa vecka är därmed nere i 900 och vi har kunnat lösa den värsta aktuta krisen för uppfödarna av slaktgrisar. De är dessutom nöjda med kvaliteten.

Dahlbergs
Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
268
Basis 7 kg 215 215 215 209 209
458
Basis 30 kg 367 367 367 358 358
275
SPF+Myc 7 kg 220 220 220 214 214
465
SPF+Myc 30 kg 372 372 372 363 363
280
SPF 7 kg 224 224 224 218 218
470
SPF 30 kg 376 376 376 367 367
945
Økologi 30 kg 756 752 752 745 745
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
672
25-kilos - 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
565
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 60
Tyskland
560
ZNVG 28 kg 22 maj - 60 60 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Företagsnytt
Swedish Meats fick köpa SLP-Pärsons
Konkurrensverket hade inget att invända mot Swedish Meats köp av SLP-Pärsons, vilket betyder att affären nu är klar och Swedish Meats kan ta fram stora plånboken och betala. Samt sätta igång planerade intentioner om rationalisering och effektivisering.
-Vår utredning visar bl a att det finns en stor överkapacitet i slaktledet och att det är möjligt för nya aktörer att etablera sig på den svenska marknaden, skriver Konkurrensverket i sitt beslut. Andelen importerat kött har ökat de senaste åren. Detaljhandelskedjorna har också en stark ställning som köpare av förädlade köttprodukter, till exempel skinka. Källa: Konkurrensverket. /LG

Vion köper engelska Grampian Country Food
Holländska Vion (utpekad som tänkbar samarbetskandidat för Swedish Meats) får en språngbräda in i England genom köp av Grampian Country Food. Engelska markanden är attraktiv för många företag och danska Danish Crown och Tican har stor marknad där. Källa: Danske Svineproducenter.

Agenda
Mila hålls 7 - 10 februari, bokning nu
Mila hålls på MalmöMässan 7 - 10 februari. Bokningen av monterplats har börjag. Mer info: www.milamassan.se