Uppdatera här: http://www.grisportalen.se/egris
Nyheter
Swedish Meats bjuds ut till försäljning
Swedish Meats styrelse beslöt i tisdags att bjuda ut hela koncernen, inkl dotterbolagen, till försäljning eller partnerskap. Ett prospekt, ett informationsmaterial, erbjuds ett antal utvalda slakterier och investeringsbolag, men fler kan tillkomma om det finns intresse. I slutet av juni, eller början av juli, ska en eller ett par kandidater vara klara.
-Tidsplanen kanske är optimistisk, för det blir mycket arbete med att hålla diskussionerna igång med flera parter samtidigt, säger vd Åke Modig. Det första informationsmaterialet är allmänt hållet och syftar till att berätta för utländska företag om Swedish Meats. Det är inga uppgifter som initierade i Sverige inte känner till. När det visar sig vilka som är seriösa intressenter och vi anser att de är bra partner, går vi in i mer ingående diskussioner.
-Det viktiga nu är att vi får en positiv utveckling i Sverige. Vi har fått en negativ atmosfär kring företaget, men våra investeringar visar att vi satsar mycket målmedvetet och vi tror på framtiden. Swedish Meats är ett intressant projekt, säger Åke, både för leverantörer, anställda och investerare. /LG

60 av de 100 nya sparmiljonerna i Swedish Meats klara
-30 maj hålls sista fackliga förhandlingen om det nya sparbetinget vi fått i det nya Swedish Meats-bolaget, säger vd Magnus Lagergren. Därefter kan jag presentera personallistan efter nedskärningen. Jag har hittills hittat 60 mkr att spara, det återstår 40.
-Hälften av de 60 miljonerna är minskade personalkostnader, andra hälften är andra omkostnader. Konstigt nog finns det fortfarande kostnadsposter här och där som går att ta bort.
-Jag har besparingsplanen i stort sett klar, men måste presentera den för facket först, säger han. /LG

SLP-köpet signeras nästa vecka
Åtta dagar efter konkurrensverkets beslut kan vi genomföra slutfasen av köpet av SLP. Handlingarna signeras nästa vecka och köpeskillingen betalas, säger Magnus Lagergren, Swedish Meats-bolagets vd.
-Besparingsmålet och rationaliseringsintentionerna ligger fast, men inte planen. Det har ju hänt mycket sedan vi informerade om köpet, säger han. Affären med Ystad Slakteri har tillkommit och intentionerna att fusionera med KLS har försvunnit. Därtill minskar antalet grisar på marknaden. 5 – 6 % nöt och ca 3 % färre grisar i år är prognosen nu, men det är några år framåt vi måste bedöma läget.
-Vi måste se över hela planen ännu en gång, säger han. /LG

Norskt slakteri på hjul i augusti
I augusti är Norges första mobila slakteri för bl a grisar klart att rulla ut på vägarna. Mobilslakt A/S bygger ett 16 meter långt slakteri med en kapacitet för 50 grisar per dag om bilens kylrum ska användas, 100 grisar om gården har kylrum. Bilen får 3 anställda och ortens veterinär från Mattilsynet besiktigar och garanti finns för att veterinärkontrollen aldrig ska kosta över 1 nkr per kg. När grisen lämnar slaktbandet kan kunderna, privatpersoner eller handlare, hämta grisen.
Norska regeringen har som mål att 15 % av slakten ska vara ekologisk och mobila slakterier ska vara ett medel att nå målet. 100 % spårbarhet garanteras, liksom återtag av egna grisar. Bondens uppfödningsdata kan överföras till samtliga produkter tillverkade av köttet.
-Vi ska transportera griskött, inte grisar, säger initiativtagaren Torill Malmstrøm, som just bjuder ut aktier i nya bolaget. Det nya konceptet öppnar vägen för ökat mervärde i köttet, liksom lokal matproduktion och kultur. Källa: Østlandets Blad /LG

Miljöpartister vill ha obligatorskt ursprungsmärkta livsmedel
39 av 40 tillfrågade miljöpartister vill ha mer omfattande lagkrav på ursprungsmärkning av livsmedel, bl a griskött och kyckling. Detta enligt en rundringning till aktiva miljöpartister inom kommun-, landsting- och rikspolitik som Min Mat låtit göra.
En Temo-undersökning 2004 visade att 9 av 10 konsumenter ville ha utökad ursprungsmärkning av fågel- och griskött och då även halvfabrikat. Källa: Min Mat.
Vid Miljöpartiets kongress i Borås, som öppnades idag, deltar Min Mat för att öka kunskapen om svensk mat och för att sprida information om betydelsen av utökad ursprungsmärkning. Mer info www.minmat.org /Nils

Gilde marknadsför kött via ipod
Bondeägda Gilde är ett av de första företagen i Norge som marknadsför via ipod, mp3-filer som laddas ner som radioprogram till musikspelare. Årets sommarkampanj för köttprodukter i tidningar och andra medier kompletteras med matlagningstips som konsumenterna kan lyssna till när man önskar, t ex under arbetet eller promenader.
Gildes ipod-program är en uppföljning till en frukostshow i radio P1, där Gildekocken kommer hem till en familj och lagar en festmåltid för 8 personer. /LG

10 nkr per kilo för inte levererade kilo slaktsvin i Norge från 5 juni
Sänk slaktvikterna, så får du 10 nkr per kg som du sänker slaktvikterna med!
Uppmaningen riktar sig till alla norska grisproducenter oavsett vilket slakteri man levererar till och är ett led i strävandena att sänka överproduktionen av griskött i Norge. Omsetningsrådet, dvs den norska regleringskassan, kompenserar på detta sätt för det minskade tb som uppfödarna får genom att inte sätta mer kött på grisen före slakt. Även slakterierna får kompensation. Därmed faller alla argument för att inte sänka slaktvikterna. Gilde sänker vikten för bäst betalda viktgrupp med 2 kg till 75 kg 5 juni.
Alla uppfödares slakt finns i slaktregistret hos Statens Landbruksforvaltning. Jämförelseperiod för betalning för ej levererade kilon blir 26 september till 13 november. Källa: Norsvin. /LG

Fågelinfluensa i asiatisk grisbesättning
Fågelinfluensa har konstaterats i en grisbesättning på ön Sumatra i Sydöstasien, i samma by som där 5 personer tidigare smittats med den farliga varianten av fågelinfluensan, H5N1. Ytterligare 6 personer väntar på provresultaten.
Indonesiens lantbruksminister Anton Apriyantono bekräftar fyndet av fågelinfluensa i 10 av 11 undersökta grisar. Det är ännu inte bekräftat om det är H5N1-viruset som infekterat grisarna.
WHO och de indonesiska sundhetsmyndigheterna är frustrerade över att smittkällan är en gåta. Minst 30 personer i Indonesien har dött som följd av fågelinfluensan.
Forskare har tidigare varit inne på att influensaviruset kan mutera i grisar och ta ny form, som är mera smittfarlig mellan människor. Källa: Arab Times /MaskinBladet /Nils

Slagvågar. Sinsuggbås
Kvarn
Smågrislampor
Transponderutfodring
Foderautomater

Dansk minister öppnar för svart lista för köttföretag
Efter alla skriverier i Danmark om dåligt kött, öppnar livsmedelsminister Lars Barfoed för möjligheten att upprätta en svart lista över utländska företag som levererar dåligt kött till Danmark.
-Det ska vara en dynamisk lista, där man även kan strykas om man vidtar åtgärder för att t ex förhindra salmonella DT104 i köttet, säger han. Källa: Politiken. /LG

Bantad styrelse föreslås i Danish Crown
Antalet styrelseledamöter i Danish Crown föreslås i fortsättningen bli 13, mot 21 idag. Dessutom föreslås det bli 2 externa styrelseledamöter, något som diskuterats länge. Antalet fullmäktige föreslås reduceras med ca 25 % till 235. Fullmäktige håller möte 7 juni. Källa: Danish Crown. /LG

100 000 tomma slaktsvinsplatser i Tyskland
Konsekvensen av svinpesten i Tyskland gör att det är brist på ca 100 000 smågrisar och därmed tomma slaktsvinsplatser. Detta kan å andra sidan göra att smågrispriset hålls uppe i Danmark, när det annars brukar falla under våren och sommaren. Det finns smågrisar i Danmark. Källa: Danske Svineproducenter. /LG

Norsk veterinärstrejk orsakar permitteringar i slakten
En akademikerstrejk i Norge, med 8 av Mattilsynets veterinärer i Ålesund uttagna, har fått till följd att Gilde permitterar 30 slaktare omedelbart och ev 30 styckare senare när råvaran tar slut. /LG

Vegetarianer vill ha vegetarism på FNs dagordning
Vegetariska föreningar över hela världen har sänt ett öppet brev till FNs generalsekreterare Kofi Annan om att FN bör sätta vegetarism på dagordningen. Människor har stillasittande arbeten, samtidigt som maten är för fet och ekonomiska bidragen till lantbruket medverkar till att folk äter för mycket feta animaliska produkter. Det är ett hot mot hälsan i många länder.
Vegetarianerna vill att WHO och FAO ska undersöka fördelarna med vegetarisk kost. Källa: European Vegetarian Union. /LG

Dansk asfalt ger foder till grisar
På Bornholm har testats rapsolja i asfalten i stället för miljöfarliga lösningsmedel. Försöket är så lyckat att NCC, som asfalterar hälften av danska vägarna, övergår helt till rapsolja nästa år. Källa: DR.
Kommentar: Restprodukten rapsoljekakorna är bra proteinfodermedel. /LG

Ovanlig salmonellatyp i Norge
Tills idag 17 personer har smittats i Norge av salmonella Kedougu, hälften barn. Det är en ovanlig typ salmonella som inte förekommit i Norge tidigare. Huvudspåret är att smittan finns i ett livsmedel som sålts i östra delarna av landet.
Enligt internationella nätverket för salmonella, EnterNet, finns inga liknande smittor i andra länder.
2005 smittades 1 484 norrmän av salmonella, varav 261 i Norge.Källa: Folkehelseinstituttet. /LG

Europeiska slakterierna i Impa besökte Sverige
Impa, en organisation för större europeiska slakterier och branschorganisationer, har varit i Sverige med Swedish Meats som värd. Ett 20-tal personer deltog.
Impa håller möten två gånger om året och diskuterar marknadsläget, produktionsfrågor och i år lagarna för djurskydd.
Av mötet framgick att man väntar en stark marknadssituation för griskött i Europa, att spannmålspriserna går upp, men proteinpriserna ner p g a stor ökning av utbudet av biprodukter från den starkt växande produktionen av biodiesel och etanol. Grisarna får konkurrens om spannmålen från energiproduktionen, men sojan får konkurrens av drank och rapskaka. /LG


Nytt system för rapportering av slakt och grisförflyttningar
22 maj införde Jordbruksverket ett nytt system för inrapportering av slakt och grisförflyttningar. Användaren rapporterar själv in uppgifterna via datafil i Excel till Jordbruksverket. Källa: SJV. /LG

Grisuppfödarna förlorare i årets norska jordbruksförhandlingar
Grisuppfödarna i Norge drabbas i år inte bara av sänkta priser p g a överproduktionen, utan också av en dålig uppgörelse i prisförhandlingarna med staten. Sedan mars har slaktgrisuppfödare fått 5 nkr mindre per kg slakt för slaktgrisarna, eftersom överskottet ska finansieras, och i förhandlingarna sänktes målpriset med 1 kr.
Finansieringen av överskottet behövs inte när det blir balans på marknaden, kanske i höst, men sänkta målpriset är intäkter som är bort för gott.
Övriga produktslag fick ganska goda och förbättrade villkor i förhandlingarna. Källa:TrønderAvisa. /LG

Korrigerad L100 på väg till Bryssel
Djurskyddsmyndigheten har sänt förslaget till nya djurskyddsregler till EU-kommissionen för granskning. Den beräknas ta 3 månader. Reglerna beräknas träda i kraft tidigast 1september.
Enligt remissförslaget skulle det bli tillåtet att förse en kvadratmeter av liggytan med ett urindränerande golv som har en högsta andel öppning på 35 %. Nu ändras föreskriften så att upp till 50 % öppningsandel medges på en kvadratmeter av liggytan. Källa: Djurskyddsmyndigheten. /LG

Gilde betalar ersättning till drabbade av E coli
Norska Gilde betalar ut från 20 000 nkr och upp till 75 000 nkr utöver de lagstadgade ersättningarna till de som blev sjuka av E coli tidigare i år. Den avlidnas familj får 175 000 nkr. Källa: Gilde. /LG

Saturn Nordic Holding vill lösa in Sokolowaktierna
Det svenskregistrerade bolaget Saturn Nordic Holding, som ägs av Danish Crown och HK Ruokatalo, och äger polska slakteriföretaget Sokolow S A, önskar lösa in resterande 8,3 % av aktierna i Sokolow. Bolaget avregistreras i dagarna från polska börsen. Aktierna löses in med 5,80 PLN, knappa 20 skr. Källa: Danish Crown. /LG

Gilde betalar ersättning till drabbade av E coli
Norska Gilde betalar ut från 20 000 nkr och upp till 75 000 nkr utöver de lagstadgade ersättningarna till de som blev sjuka av E coli tidigare i år. Den avlidnas familj får 175 000 nkr. Källa: Gilde. /LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 26 maj 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och senaste grisnoteringarna.
Tryck för uppdatering här!
Senaste uppdatering 1 juni 14,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt
Danska slaktsvinspriset stiger 20 öre, 25 svenska, nästa vecka
Danska slakterierna har nu påverkats så mycket av den europeiska pristrenden, att slaktsvinspriset stiger 20 danska öre, 25 svenska, nästa vecka. Smågrispriset följer med. Suggor och galtar stiger också 20 danska öre.

Priserna steg i alla länder denna vecka, utom i Danmark och Sverige, i Spanien till 15,10 skr
Som väntat steg grispriserna i nästan alla europeiska länder den här veckan, men inte i Danmark och Sverige. Det spanska grispriset gick över 1,6-eurostrecket och nådde 15,10 kr i svensk valuta.
Grispriserna centrerar i övrigt kring 1,45 euro, 13,50 skr, i Tyskland, Österrike, England, Belgien och Holland.
Inget säger att detta skulle vara någon övre gräns. Det är fortsatt brist på slaktsvin i de flesta europeiska länder och efterfrågan är god och stabil. Det var dåligt grillväder i stora delar av Europa förra veckan och en slaktdag mindre p g a helgen på torsdagen, men detta har inte hämmat marknadspriserna synbart.
Prognosen är att efterfrågan på slaktgrisar förblir stabil, trots dåliga yttre omständigheter med dåligt grillväder. Om vädret vänder till det bättre tillräckligt snart, är prishöjningar i anslutning till pingsten att vänta. Källa: ISN.

Swedish Meats lägger om betalningssystem 1 juli, två noteringar fram till nyår
Swedish Meats kommer att ändra betalningssystem 1 juli och det är inte som vi fick signaler om förra veckan att noteringsmodellen skulle bli oförändrad. Det blir i stället två noteringar fram till årsskiftet. Grundnoteringen höjs med 1,50 kr för uppfödare som tecknar nya avtal redan nu, samtidigt som en del tillägg rensas bort. För dem som inte tecknar avtal gäller den gamla noteringsmodellen fram till årsskiftet.
Förändringen innebär att Swedish Meats nya grundnotering hamnar i toppen i tabellen över grundnoteringar i @-GRIS (vid sidan av Ginsten), dvs om inga andra förändringar sker under juni. Ny notering, jämfört med dagens nivå, blir 12,50 kr.
Förändringen av noteringsmodellen är alltså kopplad till teckningen av nya leveransavtal. Den som vill tillämpa nya noteringsmodellen redan från starten måste teckna nytt avtal före 16 juni. Det träder då i kraft vecka 27. Alla nuvarande leverantörer får det nya avtalsförslaget kommande vecka. Den som tecknar treårsavtal och har många grisar kan således få 1,50 i höjd grundnotering + veckotillägg upp till 20 kr per gris, alltså ca 25 öre + teckningspremie mellan 10 och 30 öre + premie vid snabb utlastning (ännu inte fastställd) men kan bli ca 5 öre från årsskiftet. Summa max 2,10 kr över nuvarande grundnotering. Därifrån ska dras de nuvarande tilläggsbetalningar som slopas.
-Integreringstilläggen försvinner helt. Det är nu vanligast att besättningarna är integrerade eller har mellangårdsavtal, säger Johan Andersson, Swedish Meats. De som inte är integrerade eller inte har mellangårdsavtal får ett avdrag på 20 öre per kg slakt.
-Gruppintegreringen försvinner helt vid årsskiftet. Leverantörerna har således ett halvår på sig att skaffa kontrakt på smågrisar.
-Det nya avtalet blir enklare, med färre tillägg och avdrag. Det ger också mer pengar. Planen är att tillföra grisuppfödarna 100 mkr per år 2006 – 2008, säger Johan. Eller, om man så vill, slaktmarginalen sänks under perioden 60 öre. Det är pengar som tas från rationaliseringsvinster. Under 2005 sänktes slaktmarginalen 40 öre.
-Premien för snabb och effektiv lastning är inte fastlagd ännu och träder inte i kraft förrän 1 januari. Tillägget kan ev röra sig om 5 öre per kg slaktsvin. Vi studerar f n den danska modellen, där transportbilarna är utrustade med GPS.
Se ytterligare information i GRIS, bl a om nya lastningstillägget och andra detaljer i avtalet.
Kommentar: Den nya noteringen på plus 1,50 kr bör bli ett lyft för framför allt mindre leverantörer till Swedish Meats, som inte kunnat uppfylla dagens avtalskrav.
En höjning av Swedish Meats grundnotering bör även visa Sverige i bättre dager internationellt. Vi noteras ofta för väldigt låga grispriser, vilket inte är så märkligt om en stor del av betalningen för slaktgrisarna går vid sidan av offentliga noteringar.
En sammanräkning av nya grundnoteringen och de olika avtalstilläggen visar vad grisarna kan betalas med, om man uppfyller alla avtalspunkterna. Dock är det inget genomsnitt. Klassning och vikter varierar. /LGGrispriserna vecka 22
Internationella priserna på slaktsvin fortsätter uppåt, oförändrat i Norden
De flesta EU-länders grispriser fortsätter uppåt, men det är oförändrat i hela Norden nästa vecka. Enligt uppgifter idag väntas även priserna i Polen stiga, efter en lång tid med låga priser p g a köpmotstånd både från Ryssland och EU. De envisa lågtrycken från Atlanten förstör grillvädret i norra Europa.
Det finns inga överutbud på slaktsvin och överallt rapporteras om god försäljning, trots det dåliga grillvädret. /LG

Danska grispriserna oförändrade nästa vecka
De danska slaktsvins-, sugg- och smågrisprierna är oförändrade nästa vecka.

Stabila priser i EU, men höjning i Spanien, sänkning i Italien
De europeiska slaktsvinsnoteringarna är fortsatt stabila eller svagt stigande. Undantagen är spanska noteringen som stiger kraftigt och italienska som faller kraftigt. De stigande europeiska priserna beror på att efterfrågan är god, medan utbudet på slaktsvin är oförändrat normal.
Det spanska priset är denna vecka 1,58 euro slaktad vikt, 14,75 skr, och har ökat med mer än 4 cent sedan semesterperioden började. Värmen stiger nu i Spanien och utbudet på slaktsvin minskar. Med höjd temperatur minskar tillväxten.
För ett par månader sedan hade Italien högsta slaktsvinspriset, mellan 14 och 15 skr, men nu är priset nere i 12 skr, nästan på svensk nivå. Annars är det franska grisuppfödarna som är lika frustrerade över grispriset som de svenska. Franska priset har rört sig kring bottennivån 12,30 skr (Sverige nämns inte i de här sammanhangen, trots att vi ofta innehar jumboplatsen före Polen) och har inte gått att lyfta, trots att de kringliggande länderna har väsentligt högre priser. Frankrikes uppfödare hoppas och tror på högre priser, men marknadsanalytiker bedömer att de många helgdagarna i maj kan sabotera dessa förhoppningar.
Prognosen för veckan är att prisnivån i Europa ska stå sig, trots att den extra helgdagen Ascension Day, Kristi Himmelsfärds Dag, tar bort en slaktdag. Utbudet av slaktsvin väntas minska, samtidigt som slaktvikterna går ner. Källa: ISN.
Kommentar: ISN har korrigerat ländernas noteringar, så att varje lands notering har samma bas. Det innebar ytterligare nedräkning av svenska noteringen. Den beräknas denna vecka vara 77 öre över Swedish Meats notering. Det kan finnas anledning att fundera över om det är en representativ omräkningsfaktor. /LG

Tyska suggpriset återhämtade sig
Tyska suggpriset har vänt uppåt igen och är i veckan 1,15 euro, 10,74 skr. Smågrisarna ligger kvar på 60 euro. Källa: ZNVG.

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 22.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-96,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11.00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck nedan för pris, skriv ut fakturan!

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det är bra efterfrågan på svenska marknaden, vi är i princip slutsålda på alla detaljer (dock inte sida, som det är konstant överskott på). Kyligt majväder påverkar marknadspriserna på grillprodukter negativt. Korvförsäljningen är bra, men skulle vara ännu bättre vid bättre väderlek.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: Det är bra efterfrågan och lätt att sälja. Vi har ökad efterfrågan på suggkött och behöver slakta fler suggor.

Ugglarps Slakt
Thomas Olander: -Grillprodukterna har blivit svårare p g a dåliga grillvädret, men vi har ändå hela produktionen såld både för denna och nästa vecka. Charkförsäljningen är tillfredsställande trots dåliga vädret, med höga korvvolymer.

SLP
Peter Johansson: -Jag är dåligt uppdaterad på vad som hänt på marknaden senaste dagarna, men kan nämna att förhandlingar pågår med nya företag för avsättning för produkterna.

Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: Det sker inga stora förändringar på marknaden. Det dåliga grillvädret är största problemet.

Danish Crown
Skinkmarknaderna är oförändrade, som väntat. Efterfrågan på karré och råvara till korv lider under det kalla majvädret. Priserna är oförändrade, men volymerna otillfredsställande.
Baconmarknaden är mycket stärkt och i juni kommer priserna att bli högre. Detta är särskilt gott grundat, eftersom efterfrågan är god på kotletter på de kontinentala marknaderna. Det är fortsatt motstånd mot prishöjningar i detaljledet.
Ryssland är fortsatt starkt inne på marknaden och det väntas bättre inländska priser i Polen. Övriga marknader är oförändrade. /LG

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 23 v 22 v 21
11,87 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,50 9,30 9,30
24,08 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,07 20,07
11,11 Österbottens 76 – 92 euro - 1,19 1,19
12,32 Snellman 78–105 euro - 1,32 1,32
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
23 maj grundpriser euro euro euro euro euro
10,96 Frankrike - 1,174 1,139 1,139 1,141
14,01 Tyskland - 1,500 1,470 1,460 1,460
10,55 Belgien - 1,130 1,080 1,080 1,080
9,43 Italien - 1,010 1,005 1,065 1,065
30 maj korrigerade*
15,10 Spanien 1,617 1,579 1,535 1,516 1,516
13,82 England 1,480 1,480 1,452 1,452 1,466
13,78 Tyskland 1,476 1,446 1,416 1,406 1,406
13,40 Holland 1,435 1,416 1,377 1,377 1,357
13,44 Belgien 1,440 1,415 1,403 1,378 1,378
13,63 Österrike 1,460 1,410 1,410 1,380 1,380
12,66 Frankrike 1,356 1,321 1,319 1,319 1,321
12,61 Danmark 1,351 1,351 1,351 1,324 1,324
12,37 Italien 1,335 1,285 1,373 1,373 1,411
11,77 Sverige** 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261
an
13,03 Irland 1,396 1,396 1,396 1,396
12,91 Tjeckien 1,383 1,380 1,323
11.21 Polen 1,201 1,191 1,204
Eurokurs 9,34 kr. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.
** Noteringarna är korrigerade, så alla länders noteringar har samma bas.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 21 v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Juni 1,546 1,540 1,540 1,529 1,540 1,543
Juli 1,497 1,490 1,484 1,479 1,483 1,488
Aug 1,493 1,493 1,485 1,479 1,488 1,487
Sep 1,479 1,479 1,466 1,451 1,450 1,455
Okt 1,413 1,409 1,398 1,389 1,383 1,382
Nov 1,397 1,400 1,384 1,371 1,370 1,370
Dec 1,396 1,396 1,383 1,383 1,383 1,383
Jan 1,325 1,310 1,310 1,310 1,330 1,330
Feb 1,360 1,350 1,340 1,340 1,340 1,340
Mars 1,370 1,370 1,350 1,350 1,350 1,350
April 1,385 1,400 1,502
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 23 maj, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 22 v 21 v 20 v 19
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd - 2,65 2,65

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 23 v 22 v 21
8,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,30 6,30
16,65
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,38
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
10,74
ZNVG 30 maj 56 % euro - 1,15 1,15
Galtar
6,87
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,30 5,30

Valutor
Fredagar idag v 21 v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Pund 13,63 13,80 13,71 13,62 13,35 13,46 13,51
Dollar 7,29 7,30 7,26 7,36 7,41 7,57 7,71
Euro 9,31 9,36 9,36 9,33 9,29 9,30 9,33
Dansk 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,19 1,20 1,20 1,20 1,19 1,18 1,18
Yen 6,50 6,58 6,61 6,47 6,48 6,43 6,51

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 22 v 21 v 20 v 19
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
SLP
SLP+ 18,10 18,10 18,10 18,10
KLS
KLS Smågris 17,80 17,80 17,80 17,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,65 17,65 17,65 17,65
SwedeHam 16,35 16,35 16,35 16,35
Vita 15,26 15,26 15,26 15,26
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,35 17,35 17,35 17,35
Bas, 23 kg 16,10 16,10 16,10 16,10
Nyavvanda, 9 kg 34,95 34,95 34,95 34,95
KRAV, 23 kg 22,15 22,15 22,15 22,15
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 16 500 19 000 18 000 22 000
Ugglarps Slakteri 1 100 2 000 2 000 1 995
Skövde Slakteri balans 1 200 2 800 2 500
SLP - 700 850 2 476
KLS brist ökad brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Normal försäljning av smågrisar, bra anmälan. Underskottet har minskat. 260 smågrisar importeras från Finland i slutet av nästa vecka.

KLS
Marknadstillägg 15 kr/smågris.

Ugglarp
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Thomas Olander: -Bristen på smågrisar har minskat p g a anslutning av nya leverantörer.

SLP
Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.

Skövde
Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.

Dahlbergs
Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
276
Basis 7 kg 221 215 215 215 209
468
Basis 30 kg 375 367 367 367 358
282
SPF+Myc 7 kg 226 220 220 220 214
475
SPF+Myc 30 kg 380 372 372 372 363
287
SPF 7 kg 230 224 224 224 218
480
SPF 30 kg 384 376 376 376 367
953
Økologi 30 kg 763 756 752 752 745
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
672
25-kilos - 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
565
Grund 30 kg A1* - 60 60 60 60
Tyskland
560
ZNVG 28 kg 30 maj - 60 60 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Agenda
Finska grisen är bäst, infomöte i Tammerfors 1 juni
Finnpig, ägt av slakterikoncernerna Atria och HK, har beslutat bygga en ny seminstation i Vammala, mellan Åbo och Tammerfors. Den ska vara klar 2007 och ha plats för 160 galtar. Det finns redan två seminstationer i Finland, ägda av seminföreningarna, seminandelslagen.
Det är nu en het debatt i finska medier och på nätet om behovet och syftet med en ny station. Byggs en ny, måste en gammal läggas ned. Det är i stort sett samma personer som beslutar i slakt- och seminstyrelserna.
Finnpig bygger upp en ny population för lantras, baserad på lantras från Norge. Sedan tidigare har man hampshire från Sverige. Kullarna från norska lantrasen, korsad med finska, uppges bli 1,3 grisar större än från enbart finska.
Företrädare från finska lantrasen anser att slaktsvin från finsk lantras är värd 10 euro mer, bl a tack vare högre köttprocent. Forskarna begränsar sig till mellan 4 – 6 euro. Vidare är man oroad över ökade kostnader och att en del av Finlands uppfödare blir utestängda från att få sperma från galtar vid nya stationen. Finnpig representerar 70 % av finsk grisproduktion. Smittrisken vid import är ytterligare negativ faktor.
Mötet på hotell Rosendahl i Tammerfors 1 juni kl 10 har rubriken ”Finska grisen är bäst” och temat är ”Svinproduktionens lönsamhet”. /LG

World Bioenergy 2006, Elmia, 30 maj – 1 juni
Sverige ska inte vara oljeberoende 2020, överallt i många länder startas etanol- och biodieseltillverkning och nya kraftvärmeverk. Som biprodukter blir det i en del fall proteinfodermedel.
30 maj till 1 juni hålls World Bioenergy 2006 vid Elmia i Jönköping. 100 företag från 18 länder ställer ut och 600 delegater från 45 länder deltar i konferenserna.
2 juni ordnas en resa till Harpsund där en 250 kW pelletspanna och solpaneler visas. Mer info: www.elmia.se
/LG