Uppdatera här: http: www.grisportalen.se/egris
Nyheter
Swedish Meats korta tid för kontraktsteckning är konkurrensbegränsning, tycker privatslakten
Tiden fram till 16 juni är för kort för att grisuppfödarna ska hinna jämföra de olika slakteriernas leveransvillkor och betalning för grisarna. Det menar privatslaktens företrädare.
Swedish Meats leverantörer har fram till 16 juni på sig att skicka in nya kontrakten, för att få full utdelning även på teckningspremien och få del av de bättre villkoren redan från 1 juli. Den korta tiden upprör de privatägda slakterierna, som menar att grisuppfödarna inte får någon ordentlig chans att jämföra med vad privatägda slakterierna har att erbjuda. Då riskerar grisuppfödaren att inte få bästa ekonomi på produktionen.
-Privatägda slakterierna kommer att matcha Swedish Meats kontrakt och väl det, säger Hans Agné, Avelspoolen, idag, efter ett slaktmöte där Skövde Slakteri, Ugglarp, Ginsten, Dalsjöfors och Dahlbergs deltog. Det är tråkigt att Swedish Meats binder upp grisuppfödarna så här. Svensk grisproduktion är värd konkurrens, säger han. De som tecknade nuvarande treårsavtal tillhör inte vinnarna i dagens strid om grisarna, menar han.
Tiden uppfödarna bör ha på sig att teckna avtal bör förlängas, menar han, och utesluter inte att privatslakterierna vill pröva om tillvägagångssättet att snabbt binda upp uppfödarna på upp till tre år är förenligt med konkurrenslagen.
-Kontraktsteckningen går mycket bra, säger Johan Andersson, Swedish Meats. Vi har fått väldigt bra respons på nya kontraktet.
-Vad då, oskäligt, vi vänder oss till våra tidigare leverantörer och erbjuder fortsatt kontrakt på bättre villkor än tidigare, säger Magnus Lagergren, vd i nya Swedish Meats Bolaget. Det är kort tid för teckning av nytt avtal, det håller jag med om, men vi har fått väldigt positiva reaktioner på avtalet.
-Avtalsförändringen är ingen överraskning för konkurrerande slakterierna, fortsätter Magnus. Vi har diskuterat i branschföreningen sedan länge att slopa den tidigare prismodellen och betala alla lika.
-Merbetalningen är inte heller någon överraskning, säger han. Vi har pekat på möjligheterna att nå bättre resultat. Det är pengar som kommer både från SLP-rationaliseringarna och andra områden. /LG

Trenden bruten, grisproduktionen ökar!
-Den tråkiga trenden där grisproduktionen minskar, är nu bruten, säger Magnus Lagergren. I maj hade vi för första gången på länge fler smågrisar att förmedla än tidigare månader. 3 000 fler är en klar vändning. Denna smågrisökning blir senare ökning av slakten.
-Det är samtidigt en positiv signal till lantbrukarna, att det sker satsning på grisproduktionen, säger han. Och att man ska hänga med på tåget.
-Jag vet inte hur smågristrenden ser ut i andra slakterier, det vanliga är att marknadsledaren ökar marknadsandelarna i uppgångsfas och förlorar i nedgångsfas. Men sannolikt bröt vi den vikande svenska trenden i maj. /LG

Norska E coli-katastrofen öppnar för ursprungsmärkning
Idag finns inga krav på ursprungsmärkning av livsmedlen i Norge och möjligheterna att ursprungsmärka är begränsade. Men efter E coli-katastrofen med många sjuka och ett dödsfall, kallar lantbruks- och livsmedelsminister Terje Riis-Johansen branschen, Mattilsynet och konsumenterna till ett uppstartsmöte om ursprungsmärkning. Ministern vill nu öppna för frivillig ursprungsmärkning och spårbarhet. Källa: FK. /LG

Kompostbara plastförpackningar till köttbiten
Snart kan plastförpackningen följa med resterna av köttbiten till komposten, i stället för till soptunnan. Biologisk kompostbar plast introduceras nu kraftfullt i England. Sainsburys använder redan kompostbara förpackningar till ekologiska dagligvaror i 140 butiker.
Plasten är tillverkad av majsstärkelse och bryts ned inom månader i kontakt med vatten. Buteljer av majs används till vatten och andra drycker. Coca-Çola är igång med tester för drycker, liksom Nestlé för mjölk och choklad. Marks & Spencer prövar majsplasten till smörgåsförpackningar och Tesco introducerar den nya plasten under året.
Bedömare anser att det nya plastmaterialet blir ett viktigt inslag i marknadsföringen, särskilt för de gröna produkterna. Källa: The Independent. /LG

Svenska livsmedel fria från hormoner och antibiotika
2005 undersöktes nästan 15 000 svenska prover från levande djur och animaliska livsmedel för att kontrollera om det fanns förbjudna substanser, tillväxtbefrämjande substanser (t ex hormoner), veterinärmedicinska preparat, samt mögel- och miljögifter.
0,05 % av proven innehöll halter av restsubstanser över gällande gränsvärde.
- Animaliska produkter är i stort sett är fria från förbjudna substanser, kommenterar Ingrid Nordlander, Livsmedelsverket.
Antibiotika över gällande gränsvärden hittades i fyra prov från nötkreatur (njure) och ett prov från svin(njure).
Inget av de 40 importerade proven innehöll några påvisbara halter av restsubstanser. Källa: Livsmedelsverket. /LG

Nykvist kallar kedjorna till möte om ursprungsmärkning
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist bjuder in de stora livsmedelskedjorna till ett möte redan före midsommar för att få bättre ursprungsmärkning av maten.
-Vi vet att konsumenterna vill veta var maten kommer ifrån. Nu hoppas jag att handeln visar kreativitet och positiv inställning till att förbättra den information som ges, säger Ann-Christin Nykvist
Ann-Christin Nykvist berättade om sina intentioner vid LRFs förbundsstämma i Piteå. Källa: Ica-Nyheter./LG

Ann-Christin Nykvist ska jobba för mindre byråkrati
Ann-Christin Nykvist lovade vid LRFs förbundsstämma i Piteå att jobba för mindre byråkrati för lantbrukarna.
-15 % av onödiga reglerna kan vi nog ta bort i Sverige till 2010, 10 % kan nog EU tar bort, sa hon.
Kommentar: Två stora byråkratiutredningar har arbetat under 1970- till 1990-talen. Byråkratin har dock enbart ökat. /LG

Brist på stål till inredningar
-Den stora efterfrågan på stallinredningar just nu innebär leveransproblem vissa tider. Det är brist på stål, säger Kjell Hansson, Jyden. Innan större beställningar måste vi försäkra oss om att vi kan få råvara att tillverka inredningarna
av.
-Inte heller plastmaterialet till glasfiberarmerade skivorna finns i obegränsad tillgång, säger han.

Gilde ökade omsättningen 3,4 %, men tappade 90 milj nkr
Gilde, den bondeägda köttkoncernen i Norge, gick back med 90 milj dkr första kvartalet. Det motsvarar de extra kostnaderna för E coli-smittan, som beräknas till 90,1 milj nkr i form av nedskrivning av köttråvaror som fått saluförbud. Omsättningen ökade under första kvartalet med 3,4 %.
175 ton köttprodukter drogs in, innan man hittade det smittade köttet. Villospåret köttfärs var en helt onödig kostnad. Källa: Gilde. /LG

Hindra flugor sprida smitta
Nu är det sommar och med den kommer flugor och stickmygg. När dessa finns i stallet finns de i stort sett överallt och i stor mängd på grisarna. Flugorna ökar i antal på sommaren. De kan föröka sig i gödsel och i foderrester. Myggorna förökar sig i vattenpölar och liknande och är mest aktiva på kvällar och nätter. Av stick från flugor och myggor kan det bli allergiska hudförändringar på grisarna med röda ”plättar”, som kan medföra klåda. Som gör att djuren kliar sig mot inredningen och kan få skrubbsår.
Sticken kan också medföra smittsamma infektioner, typ PMWS eller liknande. Enligt dansk vetinfo finns vetskap om att stress i samband med insektsbett reducerar immunförsvaret. Då ökar grisarnas mottaglighet för olika infektioner.
Därför, bekämpa flugor och håll rent. Det förhindrar att flugorna lägga ägg i skiten. Håll fönster och dörrar stängda i största möjliga utsträckning för att förhindra att insekterna kommer in den vägen. /Nils.

Mer nitrit i maten med nytt EU-beslut?
EUs konsumentministrar beslöt på fredagen om enhetliga gränser för hur mycket nitrit och nitrat man får tillsätta livsmedel. Det europeiska gränsvärdet är väsentligt högre än vad en del medlemsländer har idag.
Nitrit och nitrat ifrågasätts ibland som konserverande tillsats i livsmedel, eftersom det kan omvandlas till nitrosaminer, som är cancerframkallande. Källa: Ritzau. /LG

Danmark svänger om arealkravet
Danmark har haft tuffa regler om att grisbesättningarna ska ha egna arealer att sprida gödsel på. Nu öppnas för en total omsvängning. Regeringen överväger att i framtiden tillåta mycket stora grisfarmer, helt utan jord. Det viktiga är att man uppfyller miljökraven, djurskyddskraven och att inte grannar generas.
Ordföranden för Dansk Landbrug, Peter Gæmelke, är inte lika entusiastisk. Släpper regeringen arealkravet, är risken att industrin och kapitalfonderna tar över grisproduktionen, menar han. Det bör vara harmoni mellan antal djur och areal. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Företagsnytt
Skövde Slakteri bygger ut för att öka slakten
-Vi projekterar just nu för att bygga ut kylkapaciteten vid slakteriet i Skövde, berättar vd Cato Gustafsson. Ökad kylkapacitet gör att vi kan slakta mer. Bygget sätter igång efter semestern. Kostnad 5 mkr.
-Vi tror på ökad slaktsvinsproduktion och ser redan tendenser till vändning, säger Cato.
-I veckan blev det klart med en av vära leverantörer, som ska bygga för 800 suggor utanför Skövde. /LG

Gerhard Lindell ny säljare hos Jyden
Gerhard Lindell är nyanställd säljare hos Jyden sedan 22 maj. Han är 44 år och kommer närmast från Svedol i Jönköping. Tidigare har han jobbat vid Rosenqvist Maskin AB och innan dess under 14 år som produkttekniker vid Lalmek Verkstad AB, Gränna, som bl a tillverkar hydrauliska utgödslingar. Gerhard har sina rötter i ett lantbruk utanför Jönköping. /LG

Roland Berg ny vid nytt Skiold datamix-kontor i Ängelholm
Skiold datamix utökar med nytt säljkontor i Ängelholm i Skåne. Roland Berg har anställts som säljare i södra Sverige med säljområde Skåne och Halland. Han kommer att utöver säljverksamheten av hela produktsortimentet, speciellt arbeta med datamix ventilation, som är känd på den internationella marknaden.
Roland har tidigare arbetat med inomgårdsmekanisering på gris, men haft ett uppehåll i branschen.
Skiold datamix har nu 7 säljkontor i Sverige utöver försäljningen i Norge och Finland. /LG

Slagvågar. Sinsuggbås
Kvarn
Smågrislampor
Transponderutfodring
Foderautomater

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 2 juni 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och senaste grisnoteringarna.
Tryck för uppdatering här!
Senaste uppdatering 8 juni 14,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 23
Danska grispriserna oförändrade nästa vecka
Alla grispriserna i Danmark är oförändrade nästa vecka, således 9,50 dkr för slaktsvin, 11,87 skr, och 6,50 dkr för suggor, 8,12 skr.

VM trycker upp tyska grispriserna, men semester-Spanien betalar bäst
Tyskland har nu Europas näst högsta slaktsvinspris på 14,15 skr. Tacka VM för det, samt bättre väderprognoser! Grispriserna stiger i hela Europa, utom i Sverige. Spaniens grispriser fortsätter öka och är denna vecka så mycket som 15,45 skr. Det kan jämföras med svenska korrigerade priset 11,77 skr. Även om svenska priset kan väntas bli högre efter Swedish Meats höjning av noteringen efter 1 juli, är avståndet till de europeiska grispriserna stort.
Vad bör egentligen hända när ett land har väldigt låga priser och ett grannland väldigt höga? Jo, som i Frankrike. Franska inköparna har försökt hålla nere grisköttspriserna, och lyckats med det en tid. Men nu fyller de franska smågrisproducentera slaktsvinsstallarna i Spanien med smågrisar! Frankrike har därför veckans största prislyft med hela 8 cent, 75 öre, för att hålla tillbaka exporten.
P g a det dåliga grillvädret har priserna på grillprodukter inte stigit så mycket som man väntat, men skinka och kotletter efterfrågas bra. Nu väntas bättre väder i stora delar av Europa, så stämningen är god i slakteriledet. Generellt, säger slaktarna, att slaktsvinspriset stiger mer än vad handeln vill betala. Det är tydligen som i Sverige svårt att få igenom prishöjningar i butikerna.
Prognosen är fortsatt god efterfrågan på skinka och kotletter och dessutom bättre efterfrågan på grillprodukter, eftersom vädret väntas bli bättre och fotbolls-VM startar. Charkråvara till korv efterfrågas också mer, av samma orsak. Källa: ISN.

Suggorna fortsätter uppåt i Tyskland
Tyska suggpriset fortsätter uppåt, den här veckan är noteringen 1,16 euro, ca 10,83 skr. Smågrispriset är oförändrat.

Danska slaktsvinspriset stiger 20 öre, 25 svenska, nästa vecka, svenska ligger stilla
Danska slakterierna har nu påverkats så mycket av den europeiska pristrenden, att slaktsvinspriset stiger 20 danska öre, 25 svenska, nästa vecka. Smågrispriset följer med. Suggor och galtar stiger också 20 danska öre.
Svenska grispriserna är dock på oförändrad nivå. Swedish Meats slaktsvinsnotering har varit 11 kr sedan julveckan.
-Marknaden är stark, säger Johan Andersson, Swedish Meats. Men vi måste ha med oss hela sortimentet innan slaktsvinspriset kan höjas.
Futurepriserna i Hannover fortsätter uppåt.Priserna steg i alla länder denna vecka, utom i Danmark och Sverige, i Spanien till 15,10 skr
Som väntat steg grispriserna i nästan alla europeiska länder den här veckan, men inte i Danmark och Sverige. Det spanska grispriset gick över 1,6-eurostrecket och nådde 15,10 kr i svensk valuta.
Grispriserna centrerar i övrigt kring 1,45 euro, 13,50 skr, i Tyskland, Österrike, England, Belgien och Holland.
Inget säger att detta skulle vara någon övre gräns. Det är fortsatt brist på slaktsvin i de flesta europeiska länder och efterfrågan är god och stabil. Det var dåligt grillväder i stora delar av Europa förra veckan och en slaktdag mindre p g a helgen på torsdagen, men detta har inte hämmat marknadspriserna synbart.
Prognosen är att efterfrågan på slaktgrisar förblir stabil, trots dåliga yttre omständigheter med dåligt grillväder. Om vädret vänder till det bättre tillräckligt snart, är prishöjningar i anslutning till pingsten att vänta. Källa: ISN.

Swedish Meats lägger om betalningssystem 1 juli, två noteringar fram till nyår
Swedish Meats kommer att ändra betalningssystem 1 juli och det är inte som vi fick signaler om förra veckan att noteringsmodellen skulle bli oförändrad. Det blir i stället två noteringar fram till årsskiftet. Grundnoteringen höjs med 1,50 kr för uppfödare som tecknar nya avtal redan nu, samtidigt som en del tillägg rensas bort. För dem som inte tecknar avtal gäller den gamla noteringsmodellen fram till årsskiftet.
Förändringen innebär att Swedish Meats nya grundnotering hamnar i toppen i tabellen över grundnoteringar i @-GRIS (vid sidan av Ginsten), dvs om inga andra förändringar sker under juni. Ny notering, jämfört med dagens nivå, blir 12,50 kr.
Förändringen av noteringsmodellen är alltså kopplad till teckningen av nya leveransavtal. Den som vill tillämpa nya noteringsmodellen redan från starten måste teckna nytt avtal före 16 juni. Det träder då i kraft vecka 27. Alla nuvarande leverantörer får det nya avtalsförslaget kommande vecka. Den som tecknar treårsavtal och har många grisar kan således få 1,50 i höjd grundnotering + veckotillägg upp till 20 kr per gris, alltså ca 25 öre + teckningspremie mellan 10 och 30 öre (utslaget på 3 år) + premie vid snabb utlastning (ännu inte fastställd) men kan bli ca 5 öre från årsskiftet. Därifrån ska dras de nuvarande tilläggsbetalningar som slopas.
-Integreringstilläggen försvinner. Det är nu vanligast att besättningarna är integrerade eller har mellangårdsavtal, säger Johan Andersson, Swedish Meats. De som inte är integrerade eller inte har mellangårdsavtal får ett avdrag på 20 öre per kg slakt.
-Gruppintegreringen är tänkt att försvinna vid årsskiftet. Leverantörerna har således ett halvår på sig att skaffa kontrakt på smågrisar. (Detta har ifrågasatts om det är möjligt, vi återkommer till det).
-Det nya avtalet blir enklare, med färre tillägg och avdrag. Det ger också mer pengar. Planen är att tillföra grisuppfödarna 100 mkr per år 2006 – 2008, säger Johan. Eller, om man så vill, slaktmarginalen sänks under perioden 60 öre. Det är pengar som tas från rationaliseringsvinster. Under 2005 sänktes slaktmarginalen 40 öre.
-Premien för snabb och effektiv lastning är inte fastlagd ännu och träder inte i kraft förrän 1 januari. Tillägget kan ev röra sig om 5 öre per kg slaktsvin. Vi studerar f n den danska modellen, där transportbilarna är utrustade med GPS.
Se ytterligare information i GRIS, bl a om nya lastningstillägget och andra detaljer i avtalet.
Kommentar: Den nya noteringen på plus 1,50 kr bör bli ett lyft för framför allt mindre leverantörer till Swedish Meats, som inte kunnat uppfylla dagens avtalskrav.
En höjning av Swedish Meats grundnotering bör även visa Sverige i bättre dager internationellt. Vi noteras ofta för väldigt låga grispriser, vilket inte är så märkligt om en stor del av betalningen för slaktgrisarna går vid sidan av offentliga noteringar.
En sammanräkning av nya grundnoteringen och de olika avtalstilläggen visar vad grisarna kan betalas med, om man uppfyller alla avtalspunkterna. Dock är det inget genomsnitt. Klassning och vikter varierar. /LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 23.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-96,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck nedan för pris, skriv ut fakturan!

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden är mycket stark. Att solen börjar skina igen gör inte saken sämre. Försäljningen är väldigt bra. Icaaffären ska igenom ordentligt först, innan priset kan gå upp.
-Det är är även drag i skinkan, nu när julskinkeinläggning börjat.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vi säljer allt och får ut relativt bra priser. Skinkan är sämt den här tiden.

Ugglarps Slakt
Thomas Olander: -Det är något bättre väder och grillprodukterna har förbättrats som en direkt följd av detta. Vi har fått ökat säljsvar på baconsida och småfläsk.
-Charkvolymen är mycket hög, vi har sålt 100 ton chark denna vecka. Vi har också gjort två nya affärer med livsmedel. Så det känns allmänt bra.
-Jag är mycket förvånad över det etiska upplägget i Swedish Meats nya avtal. Den korta tiden tills kontrakten ska vara undertecknade, ger inte bonden chans att förhandla sig till bästa pris genom att diskutera med även andra slakterier.

Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Bra försäljning, vi spar pengar, vi ökar hela tiden. Det känns bra. Vi ser dock ingen grillsäsong ännu.
-Däremot gör vi mycket smörgåstårta ca 5 ton per vecka. 5,2 ton förra veckan, 5,7 ton denna vecka. Jag är själv förvånad.

SLP
Peter Johansson: -Vi har gott om grisar. Det är positivt med stor tillförsel, även om det är kort vecka och vi får använda övertid. Vi kör en del grisar till Swedish Meats i Kristianstad för slakt. Det är normalt att vi hjälper varandra med slakt, nu är det Kristianstad, tidigare andra slakterier.
-Det är bra drag i produkterna.
-Vi kommer givetvis att matcha Swedish Meats nya avtal och ska titta igenom noteringen.

Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Noteringen är oförändrad, men vi ändrar viktgaffeln vecka 24. Bästa vikt blir 74 - 90 kg. Det beror på synkronisering av smågristillgången, vi har överskott på smågrisar under sommaren. Vi behöver även få fram mer kött till midsommar.
-Marknaden är stabil, men det är lite trögt för grillkorv p g a det kalla vädret. Vid kyligt väder köper konsumenterna mer malet kött och äter hemma, i stället för att grilla ute i naturen.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi hade ett stort lager fiintastek under den regniga perioden, för mycket tyckte vi. Men när vädret klarnade upp försvann allt. Det visar hur vädret påverkar köttkonsumtionen.

Danish Crown
Trots en höjd prisnivå för skinkor, lyckades det att få upp priset ytterligare på flera skinkmarknader. Eftersom lagren verkar vara tomma, menar vi att priserna ska hålla under juni månad.
Bog och övrig charkråvara säljs itll oförändrade priser. För karré är efterfrågan behärskad p g a det kalla vädret. I Tyskland är dock förväntningarna stora på grillprodukterna under fotbollsmästerskapet.
Baconmarknaden är fortfarande stark och de prisökningar som råvarumarknaden upplevt de senaste veckorna, börjar slå igenom i detaljldet.
Övriga marknader är oförändrade. /LG

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 24 v 23 v 22
11,87 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,50 9,50 9,30
24,08 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,07 20,07
11,11 Österbottens 76 – 92 euro - 1,19 1,19
12,32 Snellman 78–105 euro - 1,31 1,32
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
1 jun grundpriser euro euro euro euro euro
10,98 Frankrike - 1,176 1,174 1,139 1,139
14,29 Tyskland - 1,530 1,500 1,470 1,460
10,83 Belgien - 1,160 1,130 1,080 1,080
9,94 Italien - 1,065 1,010 1,005 1,065
7 juni korrigerade*
15,45 Spanien 1,655 1,617 1,579 1,535 1,516
14,15 Tyskland 1,516 1,476 1,446 1,416 1,406
13,99 England 1,498 1,480 1,480 1,452 1,452
13,91 Österrike 1,490 1,460 1,410 1,410 1,380
13,79 Belgien 1,477 1,440 1,415 1,403 1,378
13,76 Holland 1,474 1,435 1,416 1,377 1,377
13,41 Frankrike 1,436 1,356 1,321 1,319 1,319
13,12 Italien 1,405 1,335 1,285 1,373 1,373
12,87 Danmark 1,378 1,351 1,351 1,351 1,324
11,77 Sverige 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261
an
13,88 Tjeckien 1,412 1,413 1,383 1,380
13,03 Irland 1,396 1,396 1,396 1,396
11.21 Polen 1,201 1,201 1,191
Eurokurs 9,34 kr. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Juni 1,585 1,546 1,540 1,540 1,529 1,540
Juli 1,525 1,497 1,490 1,484 1,479 1,483
Aug 1,516 1,493 1,493 1,485 1,479 1,488
Sep 1,487 1,479 1,479 1,466 1,451 1,450
Okt 1,427 1,413 1,409 1,398 1,389 1,383
Nov 1,429 1,397 1,400 1,384 1,371 1,370
Dec 1,410 1,396 1,396 1,383 1,383 1,383
Jan 1,330 1,325 1,310 1,310 1,310 1,330
Feb 1,368 1,360 1,350 1,340 1,340 1,340
Mars 1,370 1,370 1,370 1,350 1,350 1,350
April 1,390 1,385 1,400 1,502
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 1 juni, enl Henton Børsmæglerselskab.


Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 23 v 22 v 21 v 20
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd - - 2,65 2,65

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 24 v 23 v 22
8,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,30
16,65
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,38
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
10,83
ZNVG 6 juni 56 % euro - 1,16 1,15
Galtar
6,87
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,30

Valutor
Fredagar idag v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Pund 13,45 13,63 13,80 13,71 13,62 13,35 13,46
Dollar 7,22 7,29 7,30 7,26 7,36 7,41 7,57
Euro 9,24 9,31 9,36 9,36 9,33 9,29 9,30
Dansk 1,24 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20 1,19 1,18
Yen 6,40 6,50 6,58 6,61 6,47 6,48 6,43

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 23 v 22 v 21 v 20
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
SLP
SLP+ 18,10 18,10 18,10 18,10
KLS
KLS Smågris 17,80 17,80 17,80 17,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,65 17,65 17,65 17,65
SwedeHam 16,35 16,35 16,35 16,35
Vita 15,26 15,26 15,26 15,26
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,35 17,35 17,35 17,35
Bas, 23 kg 16,10 16,10 16,10 16,10
Nyavvanda, 9 kg 34,95 34,95 34,95 34,95
KRAV, 23 kg 22,15 22,15 22,15 22,15
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 17 000 16 500 19 000 18 000
Ugglarps Slakteri 1 300 1 100 2 000 2 000
Skövde Slakteri balans balans 1 200 2 800
SLP 2 439 - 700 850
KLS brist brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Underskottet på smågrisar har ökat något. En bil smågrisar importeras från Finland till norrtäljetrakten nästa fredag.

KLS
Marknadstillägg 15 kr/smågris.

Ugglarp
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Thomas Olander: -Bristen på smågrisar har ökat något, väntetiden är 1 - 2 veckor.

SLP
Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Anders Nilsson: -Stora beställningar hos stora slaktsvinsuppfödare har ökat underskottet.

Skövde
Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.

Dahlbergs
Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
276
Basis 7 kg 221 221 215 215 215
468
Basis 30 kg 375 375 367 367 367
282
SPF+Myc 7 kg 226 226 220 220 220
475
SPF+Myc 30 kg 380 380 372 372 372
287
SPF 7 kg 230 230 224 224 224
480
SPF 30 kg 384 384 376 376 376
953
Økologi 30 kg 763 763 756 752 752
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
672
25-kilos - 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
565
Grund 30 kg A1* - 59 60 60 60
Tyskland
560
ZNVG 28 kg 30 maj - - 60 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.