Uppdatera här: http://www.grisportalen.se/egris

Nyheter
Antalet PMWS-fall har fördubblats hittills i år
Antalet fall av PRWS i Sverige har under de första månaderna i år ökat lika mycket som under hela tiden sjukdomen varit konstaterad i svenska besättningar, dvs från december 2003. Till årsskiftet var antalet fall 40, nu är de 80. Dessutom finns fall ända upp i Västmanland. Fortfarande är förekomsten störst i södra Sverige.
-Vi vill inte säga att vi tappat kontrollen över sjukdomen, men vi kan inte heller säga att vi har kontroll på den, säger Jan-Åke Robertsson, Svenska Djurhälsovården. Vi kan inte sätta stopp för utbredningen, men vi har betydligt mildare konsekvenser i de besättningar som drabbas, än man har i andra länder. Det anser vi beror på den svenska modellen med strikta rutiner och en bra djurhälsovård.
-Vi kan inte längre säga att sjukdomen bryter ut i besättningar där man bryter mot några hygienregler eller i rutinregler. Utbrott sker i ytterst välskötta besättningar, säger han. /LG

Circovirus med speciell härstamning i besättningar med PMWS
Per Wallgren, SVA, har funnit att det circovirus som finns med i bilden i varje besättning som drabbats av PMWS, finns i ett par stammar med DNA som skiljer sig åt. Den ena varianten är speciellt ofta förekommande i PMWS-besättningar.
-Konstaterandet är intressant, säger Jan-Åke Robertsson. Även danskarna har uppmärksammat upptäckten. Vi har inga spår att gå på, när det gäller att finna orsaken till PMWS, men kanske det här kan vara en öppning vid letandet. /LG

Avelsavtalet Sverige - Norge hänger på analysteknik
-Internationellt samarbete är vårt hopp
- om inget virus sätter stopp!
Så skaldade QGs ordförande Hans-Christer Palmers, när han överlämnade QGs present, en spargris, till 50-årsfirande Sveriges Yorkshireklubb i onsdags kväll. I tisdags beslöt Norsvin att det är ok att importera yorkshiresperma till Norge och den gemensamma svensk-norska svinaveln, där Norge ska svara för lantrasaveln och Sverige yorkshireaveln. Men norska förbehållet är att svenska yorkshiresperman ska testas för PMWS, innan den skickas till Norge. Testet innebär att man ska kolla så det inte finns circoviris i sperman, ett test som det ännu inte finns någon utvecklad metod för. SVA ska ta fram en metod.
Hans-Christer travesterade Kjell-Olof Feldts beskrivning av baxningen av löntagarfonderna ända hit och menade att det nordiska samarbetet om aveln var i samma division.
-Det har varit mycket baxande under många år, men nu hänger det endast på att vi ska kunna kolla så det inte finns circovirus i spermadoserna.
-Klarar vi det, får svensk yorkshireavel ett stort uppsving, det största på 50 år, tack vare det nordiska avelssamarbetet, sa han. /LG

Dalsjöfors höjer till 12,70 kr vecka 27, utan kontrakt
Dalsjöfors Slakteri höjer slaktsvinspriset till 12,70 kr vecka 27, jämfört med dagens noteringsnivå. Det är 20 öre över Swedish Meats och utan kontrakt. Höjningen blir 50 öre, eftersom Dalsjöfors redan andra veckan i januari lade över en del av avtalstilläggen på grundnoteringen, som idag är 12,20 kr. Det gav framför allt små producenter ett rejält prislyft.
-Även den här förändringen ger de mindre producenterna prislyft, säger Per-Åke Larsson. Vi vill visa alla producenter att vi ska vara med på banan. Vi har många mindre producenter bland våra leverantörer.
-Vi får i vår tur försöka bli effektivare och pressa marginalerna. Vi har ingen chark, som vi kan få mer betalt för (som Swedish Meats och Ica kommit överens om), men styckningsdetaljerna har höjts efterhand i vår.
Vecka 27 ändras även lastningstilläggen. Det blir en stafflad skala, men detaljerna är inte helt klara. Skalan börjar lite tidigare, vid 41 slaktsvin, än hos Swedish Meats och når toppen lite tidigare, vid 171 slaktsvin och uppåt. Lägsta tillägget är 5 kr och högsta 20.
-Vi höjer dock stoppavgiften ytterligare. Vid färre slaktsvin än 20 vid samma hämtning blir stoppavgiften 200 kr. Den var tidigare 15 resp 150 kr. /LG

12,70 + 15 öre nya SLP-noteringen med avtal - och tvåstegsraket
SLPs notering 1 juli blir 12,70 kr för grisuppfödare som tecknar avtal. Lastningstilläggen blir kvar som tidigare. Grisuppfödare som tecknar avtal senast sista juli får 15 öre extra per kg resten av året. Datumet är satt för att ge extra tid.
-Det är hela avtalet, men jag vill kunna använda noteringen konstruktivt, säger Peter Johansson, och se det nya grispriset som en tvåstegsraket. Vissa perioder, när vi ser hur landet ligger, kan vi tända steg två.
-Det är inget som jag lovar, men vi har ju redan visat att vi kan höja priset ytterligare vissa perioder, säger han. Det kan således bli fler sådana periodvisa prishöjningar.
För grisuppfödare som inte tecknar avtal, gäller nuvarande noteringsmodell, men alla får del av steg två. /LG

Snabba utvecklingen av EMV är slakteriernas eget fel?
-EMV-produkternas snabba erövring av en stor del av charkmarknaden, kan bero på oss själva, alltså slakterierna, säger Swedish Meats vd Åke Modig. Vi har helt enkelt sålt alltför bra varor för billigt till handeln! Innehållet i EMV-produkterna är i många fall likvärdiga, eller t o m nästan samma, som våra egna märkesvaror.
-Att branschen har erbjudit så bra EMV-produkter hänger kanske samman med våra försök att producera effektivt. Med samma produktionslinje för EMV som de egna märkesvarorna blir vi rationella, men det kan ha gått ut över våra egna varumärken.
Åke Modig sa att Scan är ett problembarn i familjen, eftersom det är svårt att få lönsamhet på Scan-sortimentet, trots att det är ett av landets största varumärken.
-Starka varumärken borde tvärtom vara mycket lönsamma, sa han. Vi har dock haft några dyrbara produktlanseringar som dragit ned resultatet. /LG

Avelspoolen importerar livdjur från Finland och Norge
Avelspoolens försäljning av livdjur har ökat 30 % i år, jämfört med i fjol. I maj var försäljningen 94 % större än i maj i fjol.
-Vi har fått fram bra med djur i Sverige, men det räcker inte till de beställningar som ligger inne från stora nybyggda suggbesättningar, säger Hans Agné, Avelspoolen. Vi ska nu importera livdjur från Finland och Norge och ska just besiktiga en stor finsk avelsbesättning och fyra gårdar i Norge, varifrån importen koncentreras. 860 gyltämnen importeras från Norge.
Jordbruksverket har beviljat dispens för viss provtagning vid livdjursimporten från både Norge och Finland.
Semineringarna inom Avelspolen fortsätter på hög nivå och låg t o m maj månad på plus 5 % i år. /LG

Norska smågrisarna kan bli billigare för export till Sverige
-Vi har tagit kontakt och jobbar på frågan, säger Åke Modig, om möjligheten att importera norska smågrisar med bidrag från norska regleringskassan.
Norge har ett jätteöverskott på griskött, som dessutom ökar. Det sänker lönsamheten i grisproduktionen kraftigt.
-För att banta bort överskottet betalar norska regleringskassan en slaktpremie på 600 nkr, drygt 700 skr, till dem som skickar smågrisar till slakt i stället för till uppfödning. Det ger smågrisuppfödaren 40 nkr mer än vad slaktsvinsuppfödaren betalar för smågrisen, berättar en norsk smågrisuppfödare.
-Trots detta får utslaktningen för liten effekt. De norska uppfödarna vill föda upp smågrisarna till slaktsvin. Målet 12 000 utslaktade smågrisar har endast uppnåtts till 65 %, dvs 8 000 slaktade smågrisar.
Det är allmänt motstånd mot att slakta ut smågrisar. Dessutom finns ingen bra marknad för slaktade smågrisar, utan de mals ned till köttfärs. Köttfärs är det också överskott på, inte minst sedan köttfärsen fick dåligt rykte genom att köttfärs misstänktes vara orsak till spridningen av E coli tidigare i år. Försäljningen har dock återhämtats en del.
Många problem skulle således lösas, både i Norge och Sverige, om det gick att använda utslaktningsbidraget till att finansiera en annars olönsam export! /LG

Danska grisar ska ha mer utrymme vid transport
Västra Landsrätten i Danmark har bestämt att danska grisar ska ha större utrymme i transportbilarna från 15 augusti. Danske Svineproducenter har fört rättssak i Vestre Landsrett för att få justitieminister Lene Espersens skärpta krav underkända. Men grisproducenterna förlorade och nu träder lagen i kraft om två månader. Grisbranschen får nya kostnader på ca 50 mkr årligen.
Danske Svineproducenter har dock fått upp fallet i EU-domstolen och ska registrera branschens ökade kostnader, för att ha en grund att stå på när man ska kräva ersättning från staten för de högre transportkostnaderna, om man vinner målet i Luxemburg. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Jordbruksministern säljer i Ryssland
I dag fredag deltar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist vid mässan Sweden Expo, som hålls på Expocenter Krasnopresnenskaya i Moskva. Ryssland har på senare tid blivit allt viktigare exportmarknad för EU när det gäller bearbetade jordbruksvaror. Ryssland förväntas inom en snar framtid bli EUs andra största exportdestination för bearbetade jordbruksvaror.
Exportrådet har i år gjort en stor exportsatsning i Ryssland, Sweden Upgrade. Där har livsmedelsprodukter haft en naturlig plats. Satsningen avslutas med en mässa i Moskva: Sweden Grand Expo. Källa: Pressmeddelande /Nils

Två griskronor till svenska mervärden
Svensk Köttinformation får 2 kr från grisnäringen till marknadsföring. 1 kr betalas in av slakterierna och 1 kr beslutas av Grisproducenternas stämma. I år ska en del av pengarna gå till upplysning om svenska mervärdena via etiketter på köttförpackningarna, skyltar i butikerna, samt information i samband med livsmedelskedjornas veckoannonsering. /LG

Bo Johansson årets grisföretagare
Bo Johansson, Svenstorp, Västergötland, utsågs till Årets Grisföretagare på Grisproducenternas stämma i Vadstena. Bo Johansson är en engagerad entreprenör och stor inspiratör för sina kolleger i Skaraborg, lyder motiveringen. /LG

Företagsnytt
Thomas Johansson ny säljare vid NOJ
Thomas Johansson, 42, Karlsro, Kvänum, är ny säljare vid NOJ i Nossebro från 1 maj av bl a grisstallar och stallutrustning. Han driver egen smågrisuppfödning vid Skofteby Säteri och fortsätter med det vid sidan av säljjobbet.
Thomas ska i första hand jobba på Östergötland och hans specialitet är självfallet smågrisstallar, men han jobbar givetvis även med utrustning för slaktsvin. /LG

Malin Brättemark ny ledamot i Sveriges Grisproducenters styrelse
Malin Brättemark, smågrisproducent från Skara, valdes till ny styrelseledamot i Sveriges Grisproducenter vid stämman i Vadstena igår, efter Annika Bergman, som avsagt sig omval. Lars Hultström, Katrineholm, (ordförande), Per-Inge Pålsson, Trolle Ljungby, och Jan Vallgårda, Ramsta omvaldes. Övriga ledamöter är Per-Inge Nilsson, Östra Sönnarslöv, Anders Wiberg, Lidköping, och Erik Burén, Burträsk. /LG

Höjda medlemsavgifter i Sveriges grisproducenter
Sveriges Grisproducenters stämma beslöt höja medlemsavgifterna 2007. Exempel: från 6 kr per sugga, SIP, till 10 kr och från 30 öre per slaktsvin till 50 öre. Miniavgift 750 kr, maxavgift 5 000 kr.
Antalet medlemmar vid årsskiftet var 1 289 (1432). /LG

Uppfödarföreningarna i Skåne och Blekinge har gått samman
De båda föreningarna för grisuppfödare i Skåne resp Blekinge har gått samman i Skåne-Blekinge Grisuppfödare. Ordförande i den nya föreningen är Håkan Magnusson, Södra Sandby, och medlemsantalet är 320. /LG

Ica säljer storköksleverantören Ica Meny
Ica säljer sitt dotterbolag Ica Meny, som levererar varor till restauranger, storkök och servicehandel i Sverige och Norge. Köpare är Nordic Capital. Ica aviserade redan i februari att Ica Meny var till salu. Fjolårets omsättning var 5,8 miljarder och resultatet 11 mkr.
Nordic Capital är ett investmentföretag som köper och utvecklar företag i Norden. Bland de kända företag där man har ägarintressen finns Kappahl och Falck. Källa: Ica Pressmeddelande.

Agenda
Mat från hela Norge på Karl Johan på lördag
Många norska orter har sin matfestival, på lördag får Oslo sin. Kl 12 öppnar 70 producenter av lokal mat 45 marknadsbodar på paradgatan Karl Johan och serverar och säljer mat som vanligtvis inte finns i Oslos butiker. Det är ett utvidgat Bondens Marknad. /LG

Nästa grisstämma i Skåne
Sveriges Grisuppfödares stämma 2007 hålls 19 – 20 juni vid Bollerups Lantbruksskola, på Österlen.

Slagvågar. Sinsuggbås
Kvarn
Smågrislampor
Transponderutfodring
Foderautomater

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 16 juni 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ny minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 21 juni 12,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90Senaste nytt
Spaniens grispris nära 16 kr, övriga (utom Sverige och Danmark) samlas runt 15 kr
Alla europeiska slaktsvinsnoteringar fortsatte att stiga denna vecka, utom den svenska. Det börjar märkas en viss otålighet bland uppfödarna, vilket inte minst märktes vid Sveriges Grisuppfödares stämma. Allt talar nu för höjning även i Sverige. Det kan inte vara möjligt att hålla nere priserna i ett land, när priserna stiger oavbrutet i omvärlden, som nu f ö inte enbart omfattar Europa.
Misstanken dök upp förra veckan att den höjning som normalt redan borde ha kommit den här årstiden med tanke på omständigheterna, och kommit i andra länder, hålls inne för att finansiera höjningen med 1,50 kr vecka 27. Det är nog konspiratoriskt i överkant. I så fall är omläggningen av prissystemet med höjd grundnotering och sänkta tillägg helt förfelad. Då blir höjningen vecka 27 en prissänkning i stället för en höjning!
Den kontinuerliga prisförändringen vecka för vecka p g a marknadssituationen, måste hållas skild från omläggningen av prissystemet, som består av minskade avtalstillägg och fusions- och rationaliseringsvinster. En sammanblandning får inte ens misstänkas!!
Alla kriterier för prishöjning även i Sverige är nu uppfyllda: Slutsålt på alla varor hos slakterierna både för aktuell vecka och en flera fall en tid framåt, bra priser på export då priserna är väldigt höga i omvärlden, brist på slaktgrisar i stora delar av Europa, ryssarna köper i Europa i stället för Brasilien, tidningarna skriver om hur tyska fotbolls-VM lyfter grispriset både i Tyskland och grannländerna, skinkinköpen till jul har redan börjat och det är risk för färre skinkor att köpa längre fram på året, samt att vi har det bästa grillväder vi kan tänka oss nu före midsommar innan folk åker på semester. Vädret är lika bra i Europa och det finns därmed inga grilldetaljer i Europa att köpa in för att de är billigare. Slaktsvinspriset borde slå i taket, i stället för att vara samma som strax efter jul!!
I fjol höjdes slaktsvinspriet från 10,70 kr till 11 kr vecka 25, alltså innevarande vecka. Priset i år är således 30 öre högre, men i fjol blev det knappt inget grillväder alls före midsommar, marknaden var fylld av griskött och internationella priserna var väsentligt lägre.
Det finns fortsatt stora förväntningar på den europeiska grismarknaden. Spanska grispriset är nu till synes på säker väg mot 16 kr. I Europa samlas man denna vecka kring 15 kr, med fotbolls-Tyskland på 15,28 kr och övriga länder på eller inte särskilt långt under 15 kr. Lika troligt torde de länder som nu ligger under 15 kr komma närmare den magiska gränsen nästa vecka. Det finns i alla fall inga tecken på nedgång, eller ens försök till motstånd.
Det är inga problem med att sälja grisköttsdetaljer i Europa, även om priserna i handeln inte stigit i samma takt som slaktsvinspriserna. I Holland tror bedömare på prishöjningar i detaljhandeln motsvarande 5 cent på slaktsvinspriset, dvs bortåt 50 öre. Icas löfte att höja sina priser i samma storleksordning torde därför inte vara alltför generöst. Både utan och med motprestationer längre fram, torde man tvingas med i den uppåtgående internationella prisspiralen. Svenska butiker säljer som bekant inte enbart svenskt kött.
Utbudet på slaktsvin minskar i Europa, sedan en tid. I stora delar av Europa, nu alltså även i Centraleuropa, sjunker slaktsvinsanmälningarna som en följd av det varma vädret. Grisarna växer sämre. Tyskland, Holland och Frankrike tror på minskat utbud av slaktsvin närmaste tiden. Utbudet i Europa är redan mindre än efterfrågan.
Därtill stiger slaktsvinspriserna i USA och världens köttköpare tittar på var det går att köpa billigare. Eftersom euron ser ut att försvagas, riktas intresset på köp av griskött från Europa. Det försämrar inte de europeiska grispriserna och borde inte heller hålla nere de svenska!
Prognos från ISN: VM i Tyskland och export garanterar god efterfrågan på griskött och värmen i Eurpa innebär minskat utbud av slaktsvin. Stabila priser är minimumförväntningen nästa vecka. /LG

Tyska suggorna lika dyra som svenska slaktsvinen
Suggor i Tyskland, eller slaktsvin i Sverige, priset är ungefär detsamma. De tyska slakterierna betalar denna vecka 1,23 euro nära 11,50 (vid stalldörren) för en förbrukad och fet sugga. Smågrisarna står dock i oförändrat 60 euro vid 28 kg. Källa: ZNVG.

Grispriserna vecka 25
Tyska grispriset stiger ytterligare 65 öre på måndag, danska 25, Sverige har oförändrat
Som väntat fortsätter tyska slaktsvinspriset stiga, nästa vecka med ytterligare 65 öre. Priset på måndag är därmed ca 15,75 skr. Priset kan mycket troligt stiga ännu mer.
Som väntat höjer Danmark slaktsvinspriset på måndag. Det blir 20 danska eller 25 svenska öre och suggpriset 40 danska eller 50 svenska. Danska producenter kräver dock ännu snabbare ökning, med hänsyn till att priserna stiger mycket snabbare i övriga EU.
Oväntat stiger inte svenska grispriset på måndag, trots att grisproducenterna höll stämma idag och statistiken säger att priset stiger stämmodagar. Förklaringen (ansåg vissa strategiska bedömare i Vadstena) är sannolikt att priset ska stiga 1,50 om två veckor! Risken är att den uteblivna höjningen är en mycket tidig urholkning av den kommande noteringsomläggningen?
Tidigare har man som bekant befarat att omflyttningen av avtalstillägg (officiella och inofficiella) till grundnoteringen, det som delvis möjliggör noteringshöjningen, på sikt kan bli en prissänkning. Det är ju väldigt lätt att sänka noteringen efter en tid!
Till sist kan jag konstatera att även SLP har balans i sin smågrisförmedling, efter en större import av smågrisar från Finland. KLS sänker marknadstillägget 5 kr. /LG


Danmark höjer slaktsvinen 20 danska öre, suggorna 40
Danska slaktsvinspriset stiger 20 danska öre på måndag, 25 svenska. Samtidigt höjs suggpriset 40 öre, 50 svenska.

Spanska grispriset 15,70 skr, tyska 14,60, och toppen är inte nådd!
Den spanska noteringen på slaktsvin, räknat efter eurokurs 9,34, ligger på 15,70 skr denna vecka och i Tyskland är priset 14,60. Svensk notering enligt samma beräkning är 11,77 och dansk 12,87 skr. Därefter kommer Italien på 13,88 skr, alla övriga ligger över 14 skr.
Det finns inget som denna vecka visar på avmattning i prisuppgången i Europa. Tvärtom spår många bedömare att priset ska fortsätta uppåt. Det har varit ett enastående vackert försommarväder i Europa, fotbolls-VM i Tyskland höjer den tyska konsumtionen och Ryssland köper bara mer och mer från EU-länderna, sedan Brasilien inte visar förmåga att få styr på mul- och klövsjukan. Fler och fler länder stoppar importen av griskött från Brasilien och den brasilianska exporten av griskött hade i maj sjunkit 88 %.
I veckan började man även i klartext tala om grisbrist i Europa. En rysk expert säger att ryska styckningsanläggningar kan komma att stängas nästa månad, eftersom man inte får de leveranser man önskar, sedan brasilianska importen minskat. Det får tyska slaktarna att se ännu fler eurotecken i ögonen.
Prognos: Sommar och värme, VM och matglada fotbollsfans, ökad rysk efterfrågan, samt brist på slaktsvin i EU, gör att prognoserna för ännu högre slaktsvinspriser är goda. Redan dagens pris tangerar grispriset i september 2004. Källa: ISN.

Även tyska suggpriset fortsätter stiga
Även tyska suggpriset fortsätter stiga denna vecka, från 1,16 till 1,19 euro. Aktuellt suggpris blir därför ca 11,10 skr. Tyska slaktsvinspriset tog ett riktigt skutt uppåt med 45 öre, som vi nämnt tidigare. Källa: ZNVG. /LG

Ica har inga synpunker på att Swedish Meats blir internationellt
-Vi lägger oss inte i vad våra leverantörer gör och därmed inte heller om Swedish Meats vill finna en internationell partner. Inte ens om priset på griskött skulle stiga väsentligt, säger Peder Larsson, vd för Ica Sverige. Jag har inga synpunkter i frågan, av principiella skäl.
Efter att Peder Larsson hållit sitt anförande vid Sveriges Grisproducenters stämma i Vadstena, frågade jag honom vilken strategi Ica hade inför Swedish Meats försök att hitta en internationell partner för att höja grispriset. Svaret var alltså att Ica inte har synpunkter på om priset på svenska köttråvaran stiger efter en ev fusion, inte ens drastiskt.
Peder Larsson sa i sitt anförande att Ica accepterar en smärre prishöjning på köttråvaran till charktillverkningen nu i juni, värd kanske 30 – 40 öre i höjd slaktgrisnotering, i utbyte mot att man senare får ännu lägre priser. De lägre priserna väntas när Ica och Swedish Meats satt sig ned för att undersöka vilka rationaliseringar man kan göra tillsammans framöver.
-Vi accepterar en temporär höjning, sa han. Det är unikt att vi gör det, ett undantag.
Bakgrunden till min fråga var att slaktsvinspriset i Sverige är 11 kr (plus en del tillägg), medan tyska priset nästa vecka är 15,65 kr. Rimligtvis ger denna prisskillnad på avräkningspriserna avtryck på priset på både chark och styckat. Genom att vara lite generösare vid köttinköpen, skulle man kunna förhindra att Swedish Meats motas i famnen på t ex Vion eller annat internationellt bolag som betalar mycket högre avräkningspriser och rimligtvis då även tar ut högre priser av livsmedelskedjorna. /LG

Uppdatera för att se senast inlagda uppgifter!
Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 25, men prishöjning på en del styckade produykter är aviserat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-96,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg.

Saknar du priser i tabellerna? Datera upp för
senast inlagda uppgifter!

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck nedan för pris, skriv ut fakturan!
Sverige
Finland
Norge och EU
Utanför EU

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden är stark och efterfrågan är stor på grillprodukter. Vi har aviserat höjning på styckat, men höjningen kommer några veckor efter aviseringen. Partipriset (rör 20 % av volymen) är dock oförändrad.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Fortsatt full rulle på allt.

SLP
Peter Johansson: -Vi arbetar extra i morgon lördag för att förse kunderna med de varor man önskar. Vi har grisar så vi kan köra extra. Det är bra efterfrågan på alla produkter, men gillprodukterna är givetvis mest efterfrågade.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden är oförändrat bra, en kopia av föregående vecka. Potatis och sill hör midsommar till, men det fina vädret har också satt ordentlig fart på grillarna.
-Vi får nu mycket kritk för att inte grispriset höjs, men det ser inte ut att hända något före 1 juli.
-I början av året kan man inte höja förrän grillsäsongen är inne. Men då kan man inte höja förrän till jul! Det är den kritiken jag hör.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Det är nu fullt tryck på både styckat och chark, både skivat och korvar. Vi ser inte heller någon avmattning av efterfrågan framöver. Allt ser med andra ord bra ut.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Vi närmar oss midsommar och ser orderingången öka på grillprodukterna. Före midsommar är den tid vi har största leveranserna under året. Marinerade grillprodukter och grillspett når toppnoteringar. Givetvis även korv, eftersom Finland är ett korvälskande folk.
-Vi sänker viktgaffeln till 72 - 88 kg för att öka slakten inför midsommar och samtidigt går det åt fler smågrisar när det blir fler stallplatser tomma.

Danish Crown
Skinkpriserna fortsätter stiga på nästan alla marknader. Det finns inga tecken på försvagning resten av månaden. Karré är naturligtvis också efterfrågat i värmen och till höjda priser.
Äntligen ser det också ut som om bogköttet börjar stiga i pris. Däremot ser det ut som om prishöjningarna på den fetare charkråvaran låter vänta på sig. Det är dock en fråga om tid innan även den börjar röra sig i rätt riktning.
Baconmarknaden är fortfarande mycket stark, med för små volymer i förhållande till efterfrågan. Ryssland är forsatt starkt inne på marknaden.
Sammantaget har kombinationen av fotboll och grillväder fått marknaden att närmast explodera på industri- och grossistsidan. Det blir spännande att se om priserna även slår igenom ute i detaljhandeln i tillräcklig omfattning.
Så långt det går att se, ser marknaden väldigt stabil ut, även lite längre fram i tiden. /LG

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 25 v 24 v 23
11,87 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,70 9,50 9,50
24,08 Norsk Kjött 55,1–75,0* nkr 20,07 20,07 20,07
11,11 Österbottens 72 – 88 euro 1,19 1,19 1,19
12,32 Snellman 78–105 euro 1,31 1,31 1,31
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
15 jun grundpriser euro euro euro euro euro
12,73 Frankrike - 1,363 1,256 1,176 1,174
15,75 Tyskland 1,690 1,620 1,570 1,530 1,500
11,76 Belgien - 1,260 1,160 1,160 1,130
9,94
Italien - 1,125 1,065 1,065 1,010
20 juni korrigerade*
15,93 Spanien 1,706 1,680 1,655 1,617 1,579
15,28 Tyskland 1,636 1,566 1,516 1,476 1,446
15,03 Österrike 1,610 1,540 1,490 1,460 1,410
14,94 Belgien 1,600 1,526 1,477 1,440 1,415
14,85 Holland 1,590 1,532 1,474 1,435 1,416
14,69 Frankrike 1,573 1,502 1,436 1,356 1,321
14,66 Italien 1,570 1,487 1,405 1,335 1,285
14,47 England 1,550 1,536 1,498 1,480 1,480
13,12 Danmark 1,405 1,378 1,378 1,351 1,351
11,77 Sverige 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261
--
13,32 Tjeckien 1,427 1,413 1,412 1,413
13,30 Irland 1,425 1,425 1,396 1,396
11.48 Polen 1,230 1,210 1,201
Eurokurs 9,34 kr. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 24 v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Juni 1,698 1,630 1,585 1,546 1,540 1,540
Juli 1,583 1,553 1,525 1,497 1,490 1,484
Aug 1,535 1,530 1,516 1,493 1,493 1,485
Sep 1,486 1,490 1,487 1,479 1,479 1,466
Okt 1,422 1,428 1,427 1,413 1,409 1,398
Nov 1,418 1,428 1,429 1,397 1,400 1,384
Dec 1,425 1,429 1,410 1,396 1,396 1,383
Jan 1,330 1,330 1,330 1,325 1,310 1,310
Feb 1,383 1,368 1,368 1,360 1,350 1,340
Mars 1,395 1,370 1,370 1,370 1,370 1,350
April 1,410 1,390 1,390 1,385 1,400 1,502
Maj 1,425 1,410
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 15 juni, enl Henton Børsmæglerselskab.Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 25 v 24 v 23 v 22
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 2,65 2,65 2,65 2,65

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 25 v 24 v 23
8,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,50 6,50
16,65
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,46 0,46 0,46
4,38
Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
11,50
ZNVG 19 juni 56 % euro 1,23 1,19 1,16
Galtar
6,87
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,50 5,50

Valutor
Fredagar idag v 23 v 22 v 22 v 21 v 20 v 19
Pund 13,59 13,46 13,45 13,63 13,80 13,71 13,62
Dollar 7,33 7,30 7,22 7,29 7,30 7,26 7,36
Euro 9,28 9,24 9,24 9,31 9,36 9,36 9,33
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20
Yen 6,39 6,41 6,40 6,50 6,58 6,61 6,47

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 25 v 24 v 23 v 22
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
SLP
SLP+ 18,10 18,10 18,10 18,10
KLS
KLS Smågris 17,80 17,80 17,80 17,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,65 17,65 17,65 17,65
SwedeHam 16,35 16,35 16,35 16,35
Vita 15,26 15,26 15,26 15,26
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,35 17,35 17,35 17,35
Bas, 23 kg 16,10 16,10 16,10 16,10
Nyavvanda, 9 kg 34,95 34,95 34,95 34,95
KRAV, 23 kg 22,30 22,30 22,15 22,15
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 16 500 17 500 17 000 16 500
Ugglarps Slakteri 1 000 1 000 1 300 1 100
Skövde Slakteri balans balans balans balans
SLP balans 1 200 2 439 -
KLS brist brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats
Marknadstillägg 30 kr/smågris.

KLS
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Kristina Lindh: -Marknadstillägget sänks med 5 kr från måndag. Bristen har minskat i förmedlingen.

Ugglarp
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Thomas Olander: -Bristen på smågrisar innebär ca 1,5 veckas väntetid.

SLP
Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Peter Johansson: -1 200 smågrisar importeras från Finland på onsdag. Därmed har vi balans i smågrisförmedlingen, för första gången på länge.

Skövde
Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.

Dahlbergs
Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 25 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
276
Basis 7 kg 226 221 215 215 215
468
Basis 30 kg 383 375 367 367 367
282
SPF+Myc 7 kg 231 226 220 220 220
475
SPF+Myc 30 kg 388 380 372 372 372
287
SPF 7 kg 235 230 224 224 224
480
SPF 30 kg 392 384 376 376 376
953
Økologi 30 kg 770 763 756 752 752
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
672
25-kilos 560 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
565
Grund 30 kg A1* 59 59 60 60 60
Tyskland
560
ZNVG 28 kg 19 juni 60 60 60 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.