Uppdatera här: www.grisportalen.se/egris

Nyheter
Norska semineringarna fortsätter öka
T o m maj månad har semineringarna i Norge ökat med 4 %. Detta innebär fortsatt allt för många slaktgrisar i förhållande till efterfrågan.
-De mörka skyarna har inte gett sig iväg ut över havet, skriver Norsvins styrelseordförande Kristin Ianssen i ett inlägg i Nationen. Särskilt tunga blir skyarna 2007, då det väntas ett överskott på 10 158 ton griskött.
-Vi är inne i en väldigt allvarlig marknadssituation, där varje dag med för stort fläsköverskott och kostnader för regleringskassan svider hårt i varje grisuppfödares plånbok.
-Skrinlägg byggplanerna och slakta fler lätta grisar, säger hon.
En orsak till den stora ökningen av grisproduktionen är de nya koncessonsreglerna för tre år sedan, då grisbesättningarna tilläts bli större.
-Vi borde kunna öka grisköttskonsumtionen, säger hon också. Svenskar och finnar äter över 35 kg griskött per person, norrmän endast 24. Det finns utmaningar för marknadsförarna, konstaterar hon. Konsumtionen ser ut att minska i år, i stället för att öka beräknade 0,8 %. /LG

10,6 mkr fjolårsvinsten vid Skövde Slakteri
Skövde Slakteri slaktade 222 364 grisar och 32 140 storboskap i fjol och gjorde en vinst på 10,6 mkr (3,9). Omsättningen var 287 mkr (237), alltså en ökning med 50 mkr. Avkastningen på kapitalet är 10 % (5). Det är bästa årsresultatet sedan 2001. Källa: Land Lantbruk. /LG

KLS ska bli medlemmarnas spargris, med minst 5 % ränta
KLS vill stärka sin kapitalbas och vänder sig till främst medlemmarna och deras familjer om att teckna ett vinstandelslån, bundet under fem år till 5 % ränta, samt koppling till föreningens resultat. Går föreningen bra, så ökar avkastningen på kapitalet.
-Vi har tagit fram den är låneformen, sedan vi sett hur stort engagemang medlemmarna har för sin förening, säger föreningens ordförande Mats Olsson. Genom en förstärkning av KLS kapitalbas, visar medlemmarna för banker, konkurrenter och nya leverantörer, att KLS förblir ett starkt och lokalt och fortsatt bondeägt slakteri.
Styrelsen är övertygad om att KLS kommer att redovisa vinst 2007. Källa: Pressmeddelande. /LG

Erland och Ann Jacobsson går inte att slå i smågrisproduktion
Erland och Ann Jacobsson, Broby, Ljungbyholm, går inte att besegra, när det gäller att producera smågrisar. Det vann PigWin 10 i topp i år igen, som flera år tidigare. 27,5 producerade smågrisar var resultatet i i besättningen med 90 suggor i treveckorssystem.
Tvåa bland smågrisbesättningarna blev Frykberger Lantbruk AB, Sunne, med 26,6 smågrisar i en besättning med 108 suggor och trea Rumma Grisen AB, Horn, som hade 26,1 smågrisar i besättningen som har hela 220 suggor.
Bästa slaktgrisbesättning blev Tyskagårdens Maskinstation, Järpås, med 800 slaktsvinsplatser, tvåa Robert Briland, Halltorp, och trea Östra Kråkerums gård, Mönsterås.
De tio bästa i PigWin 10 i topp för slaktsvinsbesättningar hade 938 gram tillväxt per dag, foderförbrukning 32,3 MJ/kg tillväxt och klassningen var 57,5 %. Källa: PigWin. /LG

Swedish Meats, Kronfågel och Arla ska inspirera konsumenterna tillsammans
Vad ska vi äta till middag? Frågan är vanlig i många familjer, nästan varje dag. Arla Foods, Scan Foods och Lantmännen Kronfågel ska göra en gemensam satsning på information kring mat och matlagning och syftet är att hjälpa familjerna komponera goda och näringsriktiga måltider som inte tar mer än en halvtimma att laga. Källa: Pressmeddelande. /LG

Hygienutbildning ska ge färre matförgiftningar
Livsmedelsverket föreslår regeringen att alla som sysslar med oförpackade livsmedel ska ha en grundutbildning, där de viktigaste hygienreglerna inpräntas. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2007, dock för redan anställd personal 31 december 2009. Källa: Livsmedelsverket. /LG

Eurori med tillnyktring i dansk byggplanering
Under våren har stämningen bland byggplanerande lantbrukare i Danmark varit närmast euforisk. Det riktiga lyckoruset har dock svalnat något när bygget ska sättas igång, konstaterar danska byggrådgivare. Byggelement kan inte levereras förrän nästa år och bristen på byggjobbare gör att tidsplanerna inte alls kan hållas ens på byggen som är igång.
Det blir allt vanligare att stallbyggen kalkyleras till mellan 15 och 25 mkr, konstaterar rådgivarna. Källa: Månadsbrevet Byggeri og Teknik.
Kommentar: Många danska grisstallar måste anpassas till nya regler, samtidigt som det blivit möjligt att bygga stallarna utanför byarna. Detta innebär att många bygger helt nytt från grunden, på "jungfruelig mark", samtidigt som man bygger större. /LG

Vi äter 26 % mer kött än 1980, men inte mer fett
En ny rapport från Jordbruksverket visar att vi äter betydligt mer rent kött idag mot tidigare. Vi äter mer skinka och kassler, men ungefär lika mycket korv och pastejer idag som för 45 år sedan.
Jordbruksverket har publicerat sin årliga rapport om livsmedelskonsumtionen i Sverige. Statistiken visar förändringar i konsumtionsmönstret från 1960 fram till 2004.
Vi åt 42 kg rent kött 2004 mot knappt 24 kg 1960. Alla sorters kött har ökat, både gris, nöt, lamm, fågel och vilt. Den största ökningen står griskött och fågel för.
Den totala konsumtionen av charkuterier och konserver har däremot knappt ökat alls. 1960 åt vi 22 kg och nu äter vi knappt två kg mer. Köttkonserver har minskat kraftigt medan konsumtionen av skinka, kassler och andra oblandade charkuterier har fördubblats. Däremot äter vi ungefär lika mycket korv och pastejer idag som för 45 år sedan.
Fryst färdiglagad mat med kött som ingrediens, t ex köttbullar, har tredubblats under de senaste 25 åren.
Den totala kalorikonsumtionen har ökat med 4 % sedan 1980 medan fettet ligger märkvärdigt oförändrad på 120 g per person/dag ända sedan 1960. En hel del förändringar har dock skett i vilka livsmedel som bidrar med fett. Matfett och mjölk har minskat rejält och godis, glass och bröd bidrar istället med mer. Trots den stora konsumtionsökningen så ger kött inte mer än 2 gram mer fett per person idag mot för 45 år sedan.
Jordbruksverkets statistik inkluderar ben. Tillagningsvinn och rester ska också räknas bort om vi ska räkna ut vad vi i verkligheten stoppar i oss. Källa: Köttinformation/Jordbruksverket. /LG

Sådan herre, sådan gris?
Tjocka människor har oftare än genomsnittet tjocka keldjur. Sådan herre, sådan hund, brukar det ju heta. En veterinär vid australiensiska djurskyddsorganisationen RSPCA har undersökt påståendet och säger att det finns ett klart samband mellan människors övervikt och keldjurens övervikt. Feta människor ger ofta djuren för mycket mat. Källa: Reuters/ LandbrugsAvisen.
Kommentar: Om detta även gäller grisarna, framgår inte. Djurskötarens vikt kanske behöver vara med bland rådgivningens analyskriterier när det gäller att finna orsaken till överutfodring och dålig klassning? /LG

Agenda
Borgeby Fältdagar 28 – 29 juni vid Lund
Nordens största maskin- och fältdemonstrationsmässa för lantbrukare hålls i Borgeby, norr om Lund, 28 – 29 juni. Ca 6000 personer brukar besöka arrangemanget, där man visar fältförsök, maskiner och praktiska demonstrationer på fälten.
Spridningstekniker som demonstreras är släpslang, myllningsaggregat och självgående bevattningsmaskin med släpslangsramp. Förr- och nackdelar med olika tekniker visas, bl a av tekniker från JTI. Vid seminarier redovisas forskningsresultat rörande teknik, ammoniakförluster, skörd och ekonomi. Mer info: www.borgebyfaltdagar.se

Självgående gödselspridare med autostyrning visas 3 juli i Holstebro
3 juli hålls en stor växtodlings- och maskindag vid Holstebro, Danmark. Bl a är det visning kl 13 - 16 eller 19 – 22 av Claas/Samsons nya självgående gödselspridare TGX med 25-kubikstank, gödselnedfällare och GPS-styrning.
Maskindagen hålls hos Børge Bang Nielsen, Lystlundvej 4, Idom, 7500 Holstebro. Källa: www.byggeri-teknik.dk
/LG

Slagvågar. Sinsuggbås
Kvarn
Smågrislampor
Transponderutfodring
Foderautomater

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 22 juni 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ny minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 29 juni 19,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90



Senaste nytt
Danska slaktsvinspriset oförändrat, suggorna ned 50 danska öre
Suggpriset går ned i Danmark nästa vecka med 50 danska öre, 62 svenska. Slaktgrispriset är dock oförändrat. 7-kilos smågrisar fortsätter stiga.

Överhettad europamarknad, med både prishöjningar och sänkningar
I Spanien fortsatte prisuppgången denna vecka (till 15,95 skr), liksom i Frankrike, Belgien, Italien och England och även Danmark, medan noteringarna sjönk i Holland, Belgien, Österrike och värdlandet för fotbolls-VM, Tyskland. Tyskland drabbades hårdast av prisfallet, som en följd av ”överhettad marknad”, som det sägs, vilket till stor del får tillskrivas fotbollen. Slakterierna har minskat slakten för att få prisanpassning.
Dessutom är det snart 30 juni, halvårsskifte, vilket innebär att handeln normalt sett pressar ner lagren inför bokslutet.
Den tyska marknaden berör även grannländerna och därför har även Holland, Belgien och Österrike skalat ner priserna. Allt griskött säljs dock på alla marknader.
Den euforiska stämningen på grismarknaden senaste tiden börjar lugna ner sig, men det finns fortfarande optimism om höga priser i en del länder. Dock har det visat sig att det finns leveranskapacitet av slaktsvin ute på gårdarna, vilket kan visa sig i en övergående prispress. Den väntas inte bli långvarig. Sammantaget är utbudet inte större än normalt och handeln brukar fylla sina lager igen i juli. Källa: ISN.

Fotbollsfesten över för grisproduktionens del
Slaktgrispriset föll denna vecka med 6 cent i Tyskland, till 1,63 euro (15,02 skr) och suggpriset med 3 cent till 1,20 euro (11,05 skr). Fotbolls-VM fortsätter en tid till, men tydligen är råvaran till de tyska korvarna inköpta, för nu faller priserna.

Grispriserna vecka 26
Svenska slaktsvinspriset stiger, Ginsten höjer (ensamma) till 12,80 kr, Danmark till 12,27 skr
-
Svenska slaktsvinspriset borde ha höjts för länge sedan, sett till marknadssituationen, men nu väntar vi inte längre utan höjer till 12,80, säger Bengt Göran Bengtsson, Ginsten Slakt.
Ginsten höjer alltså 30 öre nästa vecka, veckan före vecka 27 då Swedish Meats inför dubbla noteringar, en för gamla avtalen och en för nya. Höjningen för nya grundnoteringen aviseras till 1,50 kr, alltså de överflyttade pengarna från leveransavtalen m m.

Spaniens grispris nära 16 kr, övriga (utom Sverige och Danmark) samlas runt 15 kr
Alla europeiska slaktsvinsnoteringar fortsatte att stiga denna vecka, utom den svenska. Det börjar märkas en viss otålighet bland uppfödarna, vilket inte minst märktes vid Sveriges Grisuppfödares stämma. Misstanken dök upp förra veckan att den höjning som normalt redan borde ha kommit den här årstiden med tanke på omständigheterna, och kommit i andra länder, hålls inne för att finansiera höjningen med 1,50 kr vecka 27. Det är nog konspiratoriskt i överkant. I så fall är omläggningen av prissystemet med höjd grundnotering och sänkta tillägg helt förfelad. Då blir höjningen vecka 27 en prissänkning i stället för en höjning!
Jag har fått kritik för att jag i högre utsträckning inte varnat för att prisomläggningen kan användas för att sänka det totala avräkningspriset på sikt och att handeln får möjlighet att ta ännu större del av kakan. Jag har varnat, men vill inte tro att det ska ta den vägen.
Den kontinuerliga prisförändringen vecka för vecka p g a marknadssituationen, måste hållas skild från omläggningen av prissystemet, som består av minskade avtalstillägg och fusions- och rationaliseringsvinster. En sammanblandning får inte ens misstänkas!!
Alla kriterier för prishöjning även i Sverige är nu uppfyllda: Slutsålt på alla varor hos slakterierna både för aktuell vecka och en flera fall en tid framåt, bra priser på export då priserna är väldigt höga i omvärlden, brist på slaktgrisar i stora delar av Europa, ryssarna köper i Europa i stället för Brasilien, tidningarna skriver om hur tyska fotbolls-VM lyfter grispriset både i Tyskland och grannländerna, skinkinköpen till jul har redan börjat och det är risk för färre skinkor att köpa längre fram på året, samt att vi har det bästa grillväder vi kan tänka oss nu före midsommar innan folk åker på semester. Vädret är lika bra i Europa och det finns därmed inga grilldetaljer i Europa att köpa in för att de är billigare. Slaktsvinspriset borde slå i taket, i stället för att vara samma som strax efter jul!!
I fjol höjdes slaktsvinspriet från 10,70 kr till 11 kr vecka 25, alltså innevarande vecka. Priset i år är således 30 öre högre, men i fjol blev det knappt inget grillväder alls före midsommar, marknaden var fylld av griskött och internationella priserna var väsentligt lägre.
Spanska grispriset är på väg mot 16 kr. I Europa samlas man denna vecka kring 15 kr, med fotbolls-Tyskland på 15,28 kr och övriga länder på eller inte särskilt långt under 15 kr. De länder som nu ligger under 15 kr kan komma närmare den magiska gränsen nästa vecka. Det finns i alla fall inga tecken på nedgång, eller ens försök till motstånd. Ett varningstecken är att futurepriserna börjar falla.
Det är inga problem med att sälja grisköttsdetaljer i Europa, även om priserna i handeln inte stigit i samma takt som slaktsvinspriserna. I Holland tror bedömare på prishöjningar i detaljhandeln motsvarande 5 cent på slaktsvinspriset, dvs bortåt 50 öre. Icas löfte att höja sina priser i samma storleksordning torde därför inte vara alltför generöst. Både utan och med motprestationer längre fram, torde man tvingas med i den uppåtgående internationella prisspiralen. Svenska butiker säljer som bekant inte enbart svenskt kött.
Utbudet på slaktsvin minskar i Europa, sedan en tid. I stora delar av Europa, nu alltså även i Centraleuropa, sjunker slaktsvinsanmälningarna som en följd av det varma vädret. Grisarna växer sämre. Tyskland, Holland och Frankrike tror på minskat utbud av slaktsvin närmaste tiden. Utbudet i Europa är redan mindre än efterfrågan.
Därtill stiger slaktsvinspriserna i USA och världens köttköpare tittar på var det går att köpa billigare. Eftersom euron ser ut att försvagas, riktas intresset på köp av griskött från Europa. Det försämrar inte de europeiska grispriserna och borde inte heller hålla nere de svenska!
Prognos från ISN: VM i Tyskland och export garanterar god efterfrågan på griskött och värmen i Eurpa innebär minskat utbud av slaktsvin. Stabila priser är minimumförväntningen nästa vecka. /LG

Tyska suggorna lika dyra som svenska slaktsvinen
Suggor i Tyskland, eller slaktsvin i Sverige, priset är ungefär detsamma. De tyska slakterierna betalar denna vecka 1,23 euro nära 11,50 (vid stalldörren) för en förbrukad och fet sugga. Smågrisarna står dock i oförändrat 60 euro vid 28 kg. Källa: ZNVG.

Kursen på euro försvagas
Euron har försvagats och nya kursen är 9,22, vilket gör att prisuppgifterna ovan är något högre än de skulle vara vid dagens kurs. 9,22 har använts i alla noteringar nedan.



Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 26.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Ginsten 65-94,9 12,80 12,50 12,50 12,50 12,50
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-92,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg.



Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det är inte fel att sälja grillprodukter just nu! Korv säljs väldigt bra, särskilt kryddade korvar har visat en bra försäljningsutveckling. Marknaden är ungefär som förra veckan.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är fortsatt full rulle på allt, särskilt det som kan grillas. Det är brist på karré och kotlett. Det goda efterfrågan har gjort att det gått att höja priserna.
-Marknadsläget har motiverat en höjning av avräkningspriset en tid, men det verkar som om alla väntar på Swedish Meats höjning på 1,50. Vi höjer därför 30 öre redan nästa vecka, eftersom det är marknadsmässigt rätt. 12,80 blir nya priset, sedan gör tilläggen 20 - 30 öre.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen är fortsatt god av styckade detaljer och industriråvara till korv och charkanläggningen går för högtryck. Både vikväktarkorvarna och traditionella korvarna, liksom skivade produkter, fortsätter öka. Jag räknar med fortsatt ökning.

Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Veckan har varit brädskande med många leveranser, mer än vanligtvis vid julen. Vi har nu haft två veckors fint grillväder, vilket varit gynnsamt för grillprodukterna. Nu vidtar semestrarna och skoluppehåll, vilket ändrar matvanorna något. Men mat ska man ju ha och korv är traditionellt bra att ha med till sommarstugorna.
/LG



Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 27 v 26 v 24
12,27 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,90 9,90 9,50
23,28 Norsk Kjött 55,1–75,0* nkr - 20,07 20,07
10,97 Österbottens 72 – 88 euro - 1,19 1,19
12,07 Snellman 78–105 euro - 1,31 1,31
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
21 jun grundpriser euro euro euro euro euro
13,16 Frankrike - 1,428 1,363 1,256 1,176
14,93 Tyskland - 1,620 1,620 1,570 1,530
11,61 Belgien - 1,260 1,260 1,160 1,160
11,24
Italien - 1,220 1,125 1,065 1,065
27 juni korrigerade*
15,95 Spanien 1,731 1,706 1,680 1,655 1,617
14,82 Italien 1,608 1,570 1,487 1,405 1,335
14,55 England 1,578 1,550 1,536 1,498 1,480
15,53 Tyskland 1,576 1,636 1,566 1,516 1,476
14,52 Belgien 1,575 1,600 1,526 1,477 1,440
14,21 Frankrike 1,574 1,573 1,502 1,436 1,356
14,29 Österrike 1,550 1,610 1,540 1,490 1,460
14,21 Holland 1,542 1,590 1,532 1,474 1,435
13,20 Danmark 1,432 1,405 1,378 1,378 1,351
11,62 Sverige 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261
--
13,48 Tjeckien 1,463 1,427 1,413 1,412
13,13 Irland 1,425 1,425 1,425 1,396
11.60 Polen 1,259 1,230 1,210
Eurokurs 9,22 kr. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS 2006!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Juni 1,638 1,698 1,630 1,585 1,546 1,540
Juli 1,523 1,583 1,553 1,525 1,497 1,490
Aug 1,504 1,535 1,530 1,516 1,493 1,493
Sep 1,468 1,486 1,490 1,487 1,479 1,479
Okt 1,420 1,422 1,428 1,427 1,413 1,409
Nov 1,408 1,418 1,428 1,429 1,397 1,400
Dec 1,400 1,425 1,429 1,410 1,396 1,396
Jan 1,330 1,330 1,330 1,330 1,325 1,310
Feb 1,383 1,383 1,368 1,368 1,360 1,350
Mars 1,395 1,395 1,370 1,370 1,370 1,370
April 1,410 1,410 1,390 1,390 1,385 1,400
Maj 1,425 1,425 1,410
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 21 juni, enl Henton Børsmæglerselskab.



Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 26 v 25 v 24 v 23
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 2,65 2,65 2,65 2,65

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 27 v 26 v 25
8,18
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 7,10 6,90
16,10
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,33
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
11,06
ZNVG 26 juni 56 % euro - 1,20 1,23
Galtar
6,94
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,60 6,10 5,90

Valutor
Fredagar idag v 24 v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Pund 13,44 13,59 13,46 13,45 13,63 13,80 13,71
Dollar 7,27 7,33 7,30 7,22 7,29 7,30 7,26
Euro 9,22 9,28 9,24 9,24 9,31 9,36 9,36
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,16 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,20
Yen 6,33 6,39 6,41 6,40 6,50 6,58 6,61

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 26 v 25 v 24 v 23
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
SLP
SLP+ 18,10 18,10 18,10 18,10
KLS
KLS Smågris 17,80 17,80 17,80 17,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,65 17,65 17,65 17,65
SwedeHam 16,35 16,35 16,35 16,35
Vita 15,26 15,26 15,26 15,26
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,35 17,35 17,35 17,35
Bas, 23 kg 16,10 16,10 16,10 16,10
Nyavvanda, 9 kg 34,95 34,95 34,95 34,95
KRAV, 23 kg 22,30 22,30 22,30 22,15
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 12 000 16 500 17 500 17 000
Ugglarps Slakteri 1 000 1 000 1 000 1 300
Skövde Slakteri 300 balans balans balans
SLP - balans 1 200 2 439
KLS brist brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Fredrik Håkansson: -Vi får nu in 1 000 smågrisar per vecka från Finland och har bra nyanmälningar. Bristen i förmedlingen minskar därmed.

KLS
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Bristen på smågrisar minskar.

Ugglarp
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Thomas Olander: -Bristen på smågrisar innebär ca 1 veckas väntetid.

SLP
Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.

Skövde
Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.

Dahlbergs
Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
292
Basis 7 kg 236 234 226 221 221
484
Basis 30 kg 391 391 383 375 375
299
SPF+Myc 7 kg 241 239 231 226 226
491
SPF+Myc 30 kg 396 396 388 380 380
301
SPF 7 kg 245 243 235 230 230
496
SPF 30 kg 400 400 392 384 384
963
Økologi 30 kg 777 776 770 763 763
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
649
25-kilos - 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
553
ZNVG 28 kg 26 juni - 60 60 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Saknar du priser i tabellerna?
Datera upp försenast inlagda uppgifter!