Uppdatera här: www.grisportalen.se/egris

Nyheter
Kärv ministerkritik mot handelns dåliga ursprungsmärkning
40 % av alla kött- och charkprodukter saknar uppgift om varifrån huvudingrediensen kommer. Det visar en undersökning, utförd av jorbruksdepartementet. På hälften av produkterna följde inte ursprungsmärkningen EUs riktlinjer. Jordbruksdepartementet riktar stark kritik mot svensk livsmedelsindustri.
-Det räcker inte att hänvisa till en hemsida, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Det är A och O att kunna handla matvaror lätt och enkelt i vår stressiga vardag. Informationen om maten måste finnas lätt tillgänglig och vara enkel och lättläst. Då måste den finnas på förpackningarna och hos en kunnig butikspersonal. /LG

Minskad dansk slakt stänger modernt slakteri
Danish Crowns styrelse beslöt i onsdags vid ett extra sammanträde att stänga slakteriet vid Grindsted med 700 anställda sista september. En del får dock jobb vid andra slakterier.
Stängningen kom oväntat, eftersom stora investeringar har gjorts i Grindsted, men orsaken är att slakten minskat senaste tiden. Det beror dels på att smågrisexporten ökat och att andra slakterier ökat kapaciteten. Danish Crown vill av konkurrensskäl inte ha överkapacitet.
Vid sammanträdet beslöts även att inte förlänga kontraktet på legostyckning i Vejle, vilket berör 40 anställda som också erbjuds jobb på andra enheter. Källa:Danish Crown.
Personalen vid Grindsted lade ned arbetet och gick hem, när de fick meddelandet torsdag middag och strejken fortsatte idag.
I Billund kommun har 10 % av kommunens sysselsatta varslats samma vecka, eftersom Lego varslade 900 personer p g a utflyttning av leksakstillverkningen. Källa: NNF.
I slakteriet i Grindsted har de senaste åren investerats ett par hundra milj dkr och kapaciteten utökats till 38 000 grisar per vecka. Slakteriet fick för några dagar sedan utmärkesen dansk mästare i integration. Källa: EhrvervsBladet /LG

Skrämmande utveckling med ökade gristransporter
Danmark visar en skrämmande utveckling med ökade transporter av levande grisar. Nedläggningen av slakteriet i Grindsted gör att 33 000 grisar per vecka, 1,7 milj per år, ska transporteras ännu längre sträckor till andra slakterier. Samtidigt som orsaken till nedläggningen är att väntade 3,5 miljoner danska smågrisar i år transporteras till andra länder.
Utvecklingen stämmer dåligt med den rekommendation EUs vetenskapliga kommitté för djurhälsa och –välfärd utfärdade 2002 om att djur ska transporteras kortast möjligaste sträcka. Källa: Dyrenes Beskyttelse. /LG

Daka gör diesel av grisfett 2007
Daka har beslutat sätta sina planer i verket att göra biologisk diesel av bl a grisfett från slakterierna och självdöda djur. Produktionen läggs i anslutning till anläggningen i Løsning söder om Horsens och blir färdig 2007. Kapaciteten blir inledningsvis 50 000 ton biodiesel per år, man fabriken förbereds för 100 000 ton. Investeringen är beräknad till 180 milj dkr.
Produktionen läggs i ett särskilt dotterbolag Daka Biodiesel, med tyska Saria Bio-Industries som minoritetsägare. Orsaken är bl a att Saria-gruppen har betydande kunskap om hantering av animaliska biprodukter i stora delar av Europa och om biodiesel i dotterbolaget ecoMotion. Eftersom Danmark inte ännu har en lagstiftning som är gynnsam för ekologisk diesel, skapar Daka även en säker avsättningsväg genom Saria-gruppen.
Daka räknar dock med att danska lagstiftningen ska bli gynnsammare i framtiden. Den nya fabriken minskar kostnaderna för animaliskt avfall från slakterierna och från självdöda djur. Kostnaderna steg kraftigt i samband med BSE-krisen. Källa: Daka. /LG

Marknadssituationen för griskött är god, konstaterar EU-kommissionen
EU-kommissionen konstaterade vid förvaltningskommitténs möte 21 juni att marknadssituationen är god och att exporten till tredje land går bra. /LG

Norska slaktdjursavgiften höjs till 3,13 skr per kg nästa vecka
Det har varit dyrt att producera för mycket griskött i Norge, 1,90 nkr per kg. Nästa vecka blir det ännu dyrare, 2,70 nkr per kg, dvs 3,13 skr. Trots utslaktning av smågrisar blir årets överskott på griskött 2006 hela 4 600 ton. Källa: Statens Landbruksförvaltning.
Kommentar: Omsettningsavgiften, som den kallas, finansierar reglering av marknaden och stimulans av konsumtionen, men inte export av smågrisar. /LG

USA får sälja 4 722 ton griskött i EU
EU-kommissionen har beviljat USA möjligheten att sälja 4 722 ton färsk, kyld eller fryst skinka, samt kotlett med ben, i EU per år till en förmånstull på 250 euro per ton.
Kvoten är en följd EU-utvidgningen. EU har tvingats förhandla om importförmåner som beviljats olika länder inom ramen för WTO-förhandlingar. Redan tidigare finns en mindre importkvot. Källa: SJV. /LG

Engagerad allmänhet erbjuds vinstandelslån i KLS nästa vecka
Nästa fredag håller kommunalråden i Kalmar (de har tagit initiativet) och KLS en presskonferens tillsammans, där man presenterar ett erbjudande till allmänheten att teckna föreningens vinstandelslån.
-När vi diskuterade fusion med Swedish Meats skrev 3 600 personer under ett upprop till stöd för att KLS skulle förbli en självständig förening med arbetsplatser i Kalmar. Nu går vi ut till allmänheten för att få detta stöd, säger Mats Olsson, ordförande i KLS.
-Vi har nu passerat miljonen i tecknade vinstandelar. Nästa steg blir att alla våra förtroendevalda ringer runt till medlemmarna för att presentera vinstandelslånet närmare och se till att papperet inte blir liggande. Samtidigt kan vi diskutera föreningens framtid.
-En del privatpersoner har redan tecknat sig för lånet, vissa med stora belopp. 5 % garanterad ränta och 7 om vi lyckas bra, är betydligt bättre än vad som går att få i bank. Vi siktar på 5 mkr totalt från medlemmarna och allmänheten, säger Mats. /LG

Bäst vänta säga upp KLS-insatserna
KLS rekommenderar sina medlemmar som slutat 2005 och vill ha tillbaka insatserna, att i stället vänta med återbetalningen tills företaget visar vinst igen. Enligt stadgarna kan i dagsläget endast knappa 60 % av insatserna betalas tillbaka. De dryga 40 tillfaller föreningen.
-Egna kapitalet och insatskapitalet är ungefär lika stort, men 20 mkr finns i reservfonden, som endast stämman kan lösa upp, säger föreningens ordförande Mats Olsson. Stämman valde att inte lösa upp någon del av reservfonden. Därmed kan inte 100 % av uppsagd insats betalas ut.
-Vi ska se till att KLS visar vinst igen och då ökar möjligheterna att betala tillbaka hela insatskapitalet till dem som slutar, säger Mats. Utan att lösa upp reservfonden. /LG

Gilde och Grilstad vill stråla kryddorna igen
Slakteriföretagen Gilde och Grilstad återupptar bestrålningen av kryddor igen, i spekekorv. Kryddorna misstänktes en tid för att vara orsaken till e coli-smittan i Norge.
Kryddor produceras under primitiva förhållanden både vad gäller odling, skörd och lagring. Strålning kan ske med gamma-, röntgen- eller elektronstrålar och den tar död på parasiter, insekter och mikroorganismer och är mest effektiv mot e coli och salmonella.
I Norge slutade många företag stråla kryddor, när EU krävde att strålade produkter ska märkas. Källa: Dagens Næringsliv. /LG

Vildsvinen kommer norrut med majsen
Tyska jägare kan inte längre hålla vildsvinsstammen nere i närheten av danska gränsen. Danmark måste lära sig leva med vildsvinen, även om risken för svinpest i Danmark därmed ökar. Det menar Heinz-Dieter Gröning, Schleswig-Holstein Jagtforbund.
-Orsaken är den ökande majsodlingen i norra Tyskland, säger han. Majsen ger vildsvinen mat, de kan därmed föda fler ungar. Majsen ger också vildsvinen skydd, så jägarna inte kan skjuta dem.
De sammanhängande majsfälten från Niedersachsen till danska gränsen fungerar som vildsvinens autoban, säger han. Källa: Effektivt Landbrug.

Danska grisnäringen inför skottpengar på vildsvin igen
Ett utbrott av svinpest i Danmark beräknas kosta dansk grisproduktion mellan 2,5 och 4,6 miljarder skr. Därför överväger Danske Svineproducenter att införa skottpengar på vildsvin igen, som skedde när vildsvinen började breda ut sig norr om Kielkanalen 2002. Med skottpengar kan professionella jägare sättas in. Källa: Effektivt Landbrug. /LG

Grisar till slakt med salmonella kostade uppfödare ”bara” 155 000 dkr
En dansk grisuppfödare har blivit dömd att betala 120 000 dkr i skadestånd för att han levererat grisar med salmonella till sitt slakteri och fick inte heller betalt för sin grisleverans, värd 35 000 dkr. Eftersom han inte har någon produktansvarsförsäkring, får han betala skadeståndet ur egen ficka.
Gården hade tidigare haft salmonellaproblem av en förhållandevis harmlös stam, men hade nu styr på situationen. Salmonellasmittat kött passerade dock ut i handeln, vilket medförde att konsumenter blev sjuka och en äldre och svag kvinna dog.
Slakteriet ställde grisuppfödaren till svars enligt produktansvarslagen och fick gehör i rätten.
Rättsfallet har väckt diskussion i Danmark om hur långt produktansvarslagen kan sträcka sig. I det aktuella fallet omfattar skadeståndet tillbakadragande av köttprodukterna från butikerna, men bedömare anser att det i värsta fall även kunnat omfatta skadestånd från drabbade av salmonellan och förlust av familjeförsörjare.
Att inte ha koll på sjukdomarna i besättningen, i det här fallet salmonella, kan i värsta fall kosta hela gården, menar Torben Bang, ordförande i LandboFyn. Källa: Effektivt Lantbruk. /LG

Export till Ryssland är 10 % av Ticans försäljning
Ryssland är Ticans stora exportframgång. 10 % av den samlade försäljningen går till Ryssland. Det är en femdubbling, jämfört tidigare.
-God timing, säger vd Ove Thejls. Vi etablerade säljföretaget TMG Trading på Cypern och strax efter bröt mul- och klövsjukan ut i Brasilien och ryssarna slutade köpa griskött där. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Troligtvis c coli i fårbesättningar i hela Norge
Mattilsynet har funnit källan till c colismittan i våras, som ledde till att många norrmän blev sjuka och en flicka dog. Bakterien har hittats i fyra fårbesättningar, en i Sør-Trøndelag och tre i Nord-Trøndelag. Men Mattilsynet tror att det finns fler smittade fårbesättningar, i hela landet. /LG

Kontroll på gödselbassängerna via nätet
Danska grisuppfödare ska sedan 2003 föra regelbunden loggbok över gödselbassängernas svämtäcke, ev täcknings kondition och när omröring och tömning sker. Kommunernas kontrollanter ska också kunna ta del av uppfödarnas egenkontroll.
Nu kan loggboken föras via internet hos Landmand.dk och uppfödaren blir även påmind när kontrollerna ska ske.
Miljödrivande folketingsledamöter vill öka kontrollen av lantbruken. Internet är då ett tacksamt hjälpmedel. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Slagvågar. Sinsuggbås
Kvarn
Smågrislampor
Transponderutfodring
Foderautomater

Företagsnytt
Kvinna nyvald i Atria
Förvaltningsrådet för Atria Koncern Abp har på sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valt Leena Saarinen till styrelsemedlem i stället för Erkki Roivas, som stod i tur för avgång. Tuomo Heikkilä och Ilkka Yliluoma, omvaldes. Förvaltningsrådets ordförande Ahti-Pekka Vornanen och styrelsens ordförande Martti Selin omvaldes.
Styrelsen i sin helhet har därmed följande sammansättning: styrelsens ordförande Martti Selin, vice ordförande Timo Komulainen, styrelsemedlemmarna Tuomo Heikkilä, Runar Lillandt, Leena Saarinen, Matti Tikkakoski och Ilkka Yliluoma.

Danish Crown och HK har 100 % i Sokolow
Danish Crown och HK har nu full kontroll över polska slakterikonsernen Sokolow. Genom Saturn Nordic Holding har parterna övertaget 100 % av aktierna och en avnotering vid den polska börsen är inledd och är klar inom kort. Källa: Danish Crown. /LG

Kyckling och grisar i danskt exportsamarbete
1 juli inleder kooperativa slakteriet Tican samarbete med broilerslakteriet Rose Poultry A/S. 1 maj köpte Tican det tyska handelsföretaget Euro Century Fleisch, norr om Kihl, som sedan 1998 varit Ticans kanal ut mot tyska markanden för färskt och fryst griskött. Rose Poultry går nu in som hälftenägare i detta bolag, som fått namnet Tican-Rose GmbH.
Bolaget ska nu sälja griskött från Tican och fjäderfäkött från Rose Poultry, samt handla med andra köttprodukter. Källa: Pressmeddelande Rose Poultry. /LG

Smithfild Food expanderar kraftigt med köp i Europa
Världens största köttföretag, Smithfield Foods, har köpt den europeiska delen av Sara Lee för drygt 4,3 miljarder skr. Nyförvärvet omsatte i fjol 7,4 miljarder i framför allt Holland, Belgien, Frankrike och Portugal. Huvudkontoret ligger i Holland.
Smithfields huvudsakliga nuvarande verksamhet är koncentrerad till Västeuropa och svinfarmer i Polen och Rumänien. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Agenda
I morgon blir Livsmedelsverket ansvarig för livsmedelstillsynen på gårdarna
1 juli träder den nya livsmedelslagen i kraft och Livsmedelsverket blir centralt ansvarigt kontrollorgan för allt som har med livsmedelshygien att göra, från svampplockning till grisproduktion och förädling.
-Vi ska bygga upp ett enkelt och effektivt kontrollsystem, tillsammans med LRF och andra berörda organisationer och myndigheter. Miljöhusesyn med självkontroll är ett exempel, säger Ulla Nordström, Livsmedelsverkets tillsynsenhet. Vi har samtidigt regeringens uppdrag att minska byråkratin på gårdarna. Källa: Livsmedelsverket. /LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 30 juni 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ny minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 6 juli 16,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90Senaste nytt
Svenska höjningen med 1,50 räckte inte för att lyfta från jumboplatsen
Omläggningen av Swedish Meats m fl slaktsvinsnoteringar, med höjning av grundnoteringen med 1,50 skr, förmådde inte att rubba Sveriges läge från jumboplatsen i EUs noteringstabell. Sverige ligger fortfarande sist, precis före Danmark, men eftersom Danmark sänker nästa vecka torde Danmark bli sämst betalande EU-land nästa vecka.
Spanien har oförändrat grispris och toppar fortfarande listan och England kraftiga höjning placerar landet som tvåa. I övrigt är det huvudsakligen nedåt för de europeiska grispriserna.

Danska grispriset sjunker
Danska slaktsvinsnoteringen sjunker nästa vecka 20 öre till 9,70 dkr, 12,02 skr, suggorna går ned till 6.40.

Fortsatt nedåt för tyska suggorna
Noteringen för suggor i Tyskland fortsätter sjunka, den här veckan till 1,16 euro, 10,70 skr.

Skånekötts anläggning i Skurup läggs ned
Skånekötts styrelse har beslutat lägga ned produktionsanläggningen i Skurup och integrera verksamheten (skivning, förpackning och terminal) med Swedish Meats övriga produktionsanläggningar. Skånekött är sedan årsskiftet helägt dotterbolag till Swedish Meats. 75 tjänster berörs vid anläggningen i Skurup. Besparingen beräknas uppgå till 15 mkr. Källa: Pressmeddelande.

Grispriserna vecka 27
Omläggning av grispriserna höjer noteringen, smågrisbristen avtar
Nästa vecka är det premiär för Swedish Meats m fl slakteriers (Ginsten höjde redan innevarande vecka) höjda notering, där pengar från avtalstilläggen läggs på grundnoteringen. Men det ligger även viss del reell prisökning i den nya grundnoteringen. Men det blir ingen höjning alls för de som inte tecknat nya avtal.
Swedish Meats tar nästa vecka bort premien för slaktsvin som ligger inom intervallet 82 - 87,9 kg. Det innebär således en viss minskning av höjningen på 1,50 kr.
Grispriserna faller nu i flera länder i Europa och särskilt i Tyskland, där fotbollsfesten närmar sig finalen. Vi kan nu konstatera att svenska grispriset inte påverkats det minsta av de höga priserna i Europa och att grikött är praktiskt taget orörligt över gränserna, dvs när efterfrågan är större i annat land än i Sverige. När priset är lägre i andra länder, då är griskött en lättrörlig vara.
Den som utmålade EU som en svensk grisköttmarknad för 390 milj människor, idag 457 milj, misstog sig grovt.
Ica har som bekant lovat höja inköpspriserna på griskött något, temporärt. Nästa vecka försöker SLP få igenom en prishöjning. Då kan det passa att upplysa om att priset på kotlett i Schweiz är 90 skr, på extrapris. Ordinarie pris är 130 kr!
Veckans positiva händelse, utöver noteringshöjningen, är att vi närmar oss balans i smågrisförmedlingen. SLP har för första gången på länge överstående grisar. 100, men ändå ett överskott.
En annan glädjande nyhet är att jordbruksminister Ann-Christin Nykvist höjt rösten och anser att märkningen av grisköttet med ursprungsland är för dålig. Märkningen av fiskprodukter är ännu sämre.

Danska slaktsvinspriset oförändrat, suggorna ned 50 danska öre
Suggpriset går ned i Danmark nästa vecka med 50 danska öre, 62 svenska. Slaktgrispriset är dock oförändrat. 7-kilos smågrisar fortsätter stiga.

Överhettad europamarknad, med både prishöjningar och sänkningar
I Spanien fortsatte prisuppgången denna vecka (till 15,95 skr), liksom i Frankrike, Belgien, Italien och England och även Danmark, medan noteringarna sjönk i Holland, Belgien, Österrike och värdlandet för fotbolls-VM, Tyskland. Tyskland drabbades hårdast av prisfallet, som en följd av ”överhettad marknad”, som det sägs, vilket till stor del får tillskrivas fotbollen. Slakterierna har minskat slakten för att få prisanpassning.
Dessutom är det snart 30 juni, halvårsskifte, vilket innebär att handeln normalt sett pressar ner lagren inför bokslutet.
Den tyska marknaden berör även grannländerna och därför har även Holland, Belgien och Österrike skalat ner priserna. Allt griskött säljs dock på alla marknader.
Den euforiska stämningen på grismarknaden senaste tiden börjar lugna ner sig, men det finns fortfarande optimism om höga priser i en del länder. Dock har det visat sig att det finns leveranskapacitet av slaktsvin ute på gårdarna, vilket kan visa sig i en övergående prispress. Den väntas inte bli långvarig. Sammantaget är utbudet inte större än normalt och handeln brukar fylla sina lager igen i juli. Källa: ISN.

Fotbollsfesten över för grisproduktionens del
Slaktgrispriset föll denna vecka med 6 cent i Tyskland, till 1,63 euro (15,02 skr) och suggpriset med 3 cent till 1,20 euro (11,05 skr). Fotbolls-VM fortsätter en tid till, men tydligen är råvaran till de tyska korvarna inköpta, för nu faller priserna.

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 27.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 27 v 26 v 25 v 24
SLP Avtal 06* 70–94,9 12,85
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,80 12,80 12,50 12,50
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,70 12,20 12,20 12,20
Dahlbergs 71-94,9 12,70 11,00 11,00 11,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Skövde Slakteri Avtal 06 75-94,9 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25
Swedish Meats Avtal 06 73-92,9 12,50
Swedish Meats 73-92,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Inkl teckningspremie före 15 juli, övriga 12,70 kr.Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden är oförändrad från föregående vecka, med bra försäljning av allt. Även skinkan är nu slutsåld, till flintastek och inläggning till julskinka, inget går på export.
-Nästa vecka har vi två noteringar, en oförändrad och en för leverantörer med nya leveransavtalen och 1,50 kr högre avräkningspris. 90 % av leverantörerna har tecknat nya avtalet och det är fler på ingång idag, sista teckningsdagen. Den tillplattade nya noteringen är till fördel för alla leverantörer, även de stora.
-Prishöjningen nästa vecka är inte enbart en funktion av omläggning av avtalet. Det ingår även en reell noteringshöjning, som tas från resultaträkningen. Det är pengar som ska tas från rationaliseringar, som dock inte är helt genomförda ännu. Tyvärr har energi och intransporter stigit i pris. Drivmedel och mer utrymme för grisarna under transporterna kostar mer pengar. Det gör att transportkostnaderna stigit i två ändar.
-Andra kvartalet för Swedish Meats har varit ekonomiskt bra och företaget går betydligt bättre än förra året. Det ser ljust ut.
-Nästa vecka slaktar vi 36 500 grisar, 4 000 nöt och 2 500 lamm.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Nu kommer badgästerna till Halland och vi väntar oss tre mycket goda veckor, våra bästa under hela året. Semesterfirarna köper mycket lokal mat.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Det är fullt tryck för både styckat och chark. Det är brist på kotlett och karré och vi passerar 100 ton chark. Dvs, det är stora volymer av samtliga charkgrupper.

Nyhléns & Hugosons
-Försäljningen är bra, men är något trögare nu efter midsommar. Under semestertiden åker många norrlänningar söderut till västkusten eller ännu längre, som jag själv. Jag konstaterade att fläskkotlett kostar 90 skr på extrapris i Schweiz, 130 skr ordinarie pris. Många norrmän söker sig dock till Norrland, men många har mat med sig.
-Vi ligger kvar med våra leveransavtal även efter 1 juli och kan inte höja noteringen. Det viktiga i Norrland även framöver är att få lönsamhet i slakten, innan vi höjer noteringarna. Våra intransport- och veterinärkostnader ligger 90 öre till 1 kr över Swedish Meats. Men vi kommer att ta upp prissättningsfrågan med våra leverantörer inom kort.

SLP
Peter Johansson: -Förädlingen har kört extra timmar och vi har försökt köra igenom så mycket som vi orkat, men ändå har vi haft svårt att försörja kunderna. Trots stor egen slakt, inkl den från Ystad Slakteri, har vi köpt helfall från Swedish Meats. Den stora efterfrågan gäller hela sortimentet, men karré och kotlett är det brist på.
-Vi försöker få upp priserna på produkterna. Det visar sig nästa vecka hur dessa diskussioner går.
-SLP kommer att ha två noteringar, en för gamla avtal, en för nya. De som tecknat nya avtal får 50 öre upp + en snabbhetspremie på 15 öre = 65 öre. Smågrispriset justeras också. Priserna sätts på måndag.
-Vi har nu balans i smågrisnoteringen och t o m ca 100 smågrisar överstående. Det var länge sedan sist. Insättningarna senaste tiden har varit mycket stora och vi väntar mycket stor slakt i början av september.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Försäljningen av grillprodukter ligger nu på sin topp. Under semestermånaderna äter finska folket mycket på restauranter eller grillar ute. Konsumtionsmönstret är förändrat, men köttvolymerna ganska konstanta.

Danish Crown
Den nästan euforiska europeiska marknaden föll åter till ro i slutet av förra veckan. Efter några dagar med regnväder i Tyskland har det varit nästan fantasipriser och mycket god marknad för karré och kotlett. Leveranserna har sålts så snart de levererats.
Marknaden är grundläggande god och lagren små och därmed skulle förutsättningen för stabilitet på nuvarande nivå, eller lite lägre, vara väntad.
Skinkmarknaderna reagerade mycket behärskat på de ändrade signalerna och de flesta marknaderna behöll oförändrad nivå eller något lägre pris. Bog och annan charkråvara handlades till oförändrad prisnivå. En påtänkt prishöjning måste dock överges.
Karré och kotlett föll mycket till ro prismässigt, men då de höga priserna först och främst är en tysk historia, har de begränsad påverkan på de danska förhållandena.
Baconmarknaden är fast, men då kedjorna inte just nu har kampanjer, är mängdbehovet reducerat. Ryska marknaden är fortsatt god och tredjelandsmarknaderna är oförändrade.
Marknaden för suggor kunde inte längre bära de höga priserna, även om tillförseln just nu är liten. /LG
Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 28 v 27 v 26
12,02 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,70 9,90 9,90
22,10 Norsk Kjött 55,1–75,0* nkr 19,05 19,05 20,07
10,97 Österbottens 72 – 88 euro 1,19 1,19 1,19
12,07 Snellman 78–105 euro 1,19 1,19 1,31
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
29 jun grundpriser euro euro euro euro euro
12,85 Frankrike - 1,394 1,428 1,363 1,256
15,02 Tyskland - 1,630 1,620 1,620 1,570
11,61 Belgien - 1,260 1,260 1,260 1,160
11,24
Italien - 1,220 1,220 1,125 1,065
4 juli korrigerade*
15,85 Spanien 1,731 1,731 1,706 1,680 1,655
14,58 England 1,592 1,578 1,550 1,536 1,498
14,55 Italien 1,589 1,608 1,570 1,487 1,405
14,13 Frankrike 1,543 1,574 1,573 1,502 1,436
14,06 Tyskland 1,536 1,576 1,636 1,566 1,516
14,19 Österrike 1,550 1,550 1,610 1,540 1,490
13,67 Holland 1,493 1,542 1,590 1,532 1,474
13,41 Belgien 1,464 1,575 1,600 1,526 1,477
13,11 Danmark 1,432 1,432 1,405 1,378 1,378
13,03 Sverige 1,423 1,261 1,261 1,261 1,261
--
13,83 Tjeckien 1,510 1,463 1,427 1,413
13,57 Irland 1,482 1,425 1,425 1,425
12,00 Polen 1,310 1,259 1,230
Eurokurs 9,16 kr. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS 2006!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Juli 1,537 1,523 1,583 1,553 1,525 1,497
Aug 1,540 1,504 1,535 1,530 1,516 1,493
Sep 1,485 1,468 1,486 1,490 1,487 1,479
Okt 1,419 1,420 1,422 1,428 1,427 1,413
Nov 1,409 1,408 1,418 1,428 1,429 1,397
Dec 1,400 1,400 1,425 1,429 1,410 1,396
Jan 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,325
Feb 1,383 1,383 1,383 1,368 1,368 1,360
Mars 1,395 1,395 1,395 1,370 1,370 1,370
April 1,410 1,410 1,410 1,390 1,390 1,385
Maj 1,425 1,425 1,425 1,410
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 29 juni, enl Henton Børsmæglerselskab.Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 27 v 26 v 25 v 24
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,90 6,60 6,60 6,60
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 2,65 2,65 2,65 2,65

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 28 v 27 v 26
7,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,40 6,60 7,10
16,10
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr 12,94 12,94 13,88
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,46 0,46 0,46
4,33
Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47
Tyskland
10,70
ZNVG 3 juli 56 % euro 1,16 1,16 1,20
Galtar
6,70
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,40 5,60 6,10

Valutor
Fredagar idag v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Pund 13,30 13,44 13,59 13,46 13,45 13,63 13,80
Dollar 7,26 7,27 7,33 7,30 7,22 7,29 7,30
Euro 9,22 9,22 9,28 9,24 9,24 9,31 9,36
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,25 1,25
Norsk 1,16 1,16 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20
Yen 6,33 6,33 6,39 6,41 6,40 6,50 6,58

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 27 v 26 v 25 v 24
SLP
SLP+ 18,20 18,10 18,10 18,10
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
KLS
KLS Smågris 17,80 17,80 17,80 17,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,80 17,65 17,65 17,65
SwedeHam 16,38 16,35 16,35 16,35
Vita 15,28 15,26 15,26 15,26
Dahlbergs
Särklass D 17,75 17,50 17,50 17,50
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,45 17,35 17,35 17,35
Bas, 23 kg 16,10 16,10 16,10 16,10
Nyavvanda, 9 kg 34,95 34,95 34,95 34,95
KRAV, 23 kg 22,70 22,30 22,30 22,30
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,45
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 9 000 12 000 16 500 17 500
Ugglarps Slakteri 500 1 000 1 000 1 000
Skövde Slakteri - 300 balans balans
SLP 100 - balans 1 200
KLS brist brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Fredrik Håkansson: -Smågrisanmälningarna är fortsatt bra och 1 000 smågrisar kommer från Finland nästa vecka. Detta gör att bristen i smågrisförmedlingen minskar.
-En balansjustering har skett till nästa vecka. Höjningen av slaktsvinspriset, utöver avtalsomläggningen, slår igenom med hälften av höjningen av slaktsvinspriset. Höjd ränta och dyrare foder reducerar höjningen och kvar blir 10 öres höjning för Bis.

KLS
Marknadstillägg 15 kr/smågris, en höjning med 5 kr.

Ugglarp
Marknadstillägg 30 kr/smågris.

SLP
Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.

Skövde
Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.

Dahlbergs
Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
285
Basis 7 kg 230 236 234 226 221
474
Basis 30 kg 383 391 391 383 375
291
SPF+Myc 7 kg 235 241 239 231 226
481
SPF+Myc 30 kg 388 396 396 388 380
296
SPF 7 kg 239 245 243 235 230
486
SPF 30 kg 392 400 400 392 384
954
Økologi 30 kg 770 777 776 770 763
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
649
25-kilos 560 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
553
ZNVG 28 kg 26 juni - 60 60 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Saknar du priser i tabellerna?
Datera upp försenast inlagda uppgifter!