Uppdatera här: www.grisportalen.se/egris

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Veckan som gått har varit lik föregående på grisköttsmarknaden, men det är ännu mer tufft på nötsidan. Det är alltid sämre försäljning när skolorna slutar, särskilt för färs. Men vid varmt väder försämras situationen ytterligare. Vi äter på annat sätt när det blir varmt.
-Griskött säljer dock bra. Nedgången i Tyskland påverkar oss inte alls.
-Höga internationella grispriset beror på att Ryssland inte importerar kött från Brasilien. Fågelinfluensan har också viss effekt. Ryssland väntas släppa in Brasilien tredje kvartalet och då ökar trycket på europeiska grispriserna, medan vi inte är lika beroende.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vädret i Semester-Halland gör att efterfrågan på både grillprodukter och annat kött är mycket god.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Vi höjer slaktsvinen 30 öre på måndag, suggor och smågrisar rör vi inte alls.
-Försäljningen flyter på och vi är hjälpta av vädret. Charktillverkningen ligger över 100 ton igen, vilket innebär stora volymer av allt. Det enda vi får jobba lite med är småfläsk och halsbit.Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Finska konsumtionen av griskött fortsätter vara positiv (se särskild notis). Nästa vecka återgår övre viktgaffeln till 90 kg, efter höjningen före midsommar. Tillförseln av slaktsvin är konstant.
-Smågrisproduktionen tenderar öka, främst som följd av bättre management och avel. Slaktsvinsstallarna är fyllda, men det blir ändå en del smågrisar över för export till Sverige.

Danish Crown
Skinkpriserna faller svagt på de flesta marknaderna. Även för bog och annat produktionskött är priserna nedåtgående. Marknaden för karré är trög, trots det goda vädret. Baconmarknaden är oförändrad och det är även oförändrad avsättning på tredjelandsmarknaderna. /LG

Nyheter
Högsta slaktsvinspriserna på fyra år i EU
Genomsnittliga slaktsvinspriset inom EU under vecka 25 uppgick till 156 euro per100 kg, ca 14,40 skr per kg. Det är högsta noteringen under de senaste fyra åren, konstaterar EU-kommissionen. Marknadssituationen inom EU är god och beror främst på det varma vädret och VM i fotboll. Källa: EUs förvaltningskommitté för griskött. /LG

Prisfall på griskött i EU i slutet på året
En prognosgrupp inom EU-kommissionens rådgivande kommitté väntar sjunkande slaktsvinspriser i EU i slutet av 2006 eller början av 2007. Årets medelpris på slaktgrisar väntas bli 1,7 % högre än 2005. Produktion och slakt väntas stanna på 1 % ökning, jämfört med föregående år. Källa: EUs förvaltningskommitté. /LG

Finska konsumtionen av griskött har ökat 7 % i år
Konsumtionen av griskött i Finland har varit mycket positiv hittills i år. T o m maj är ökningen 7 %.
-Huvudsakligaste orsaken till ökningen är stor brist på nötkött, säger Stefan Saaristo, Österbottens Kött. Fågelinfluensan bidrar också, men fjäderfäköttet har lyckats behålla ställningarna bra, med tanke på den negativa debatten kring fågelinfluensan. Viss variation från tid till annan kan också ha bidraget till den stora ökningen.
-Efterfrågan på griskött fortsätter positivt, inte minst som följd av det vackra sommarvädret, då finländarna traditionellt grillar mycket, inte minst korv. /LG

Grillvädret efterlängtat, men nu är det alltför varmt!
-Vi har väntat på grillvädret länge, men nu verkar det som om det är alldeles för varmt, säger Per-Åke Larsson, Dalsjöfors Slakteri. Köttköparna klagar över att framför allt nötköttet är svårt att sälja p g av värmen och man minskar sina beställningar. Folk orkar inte äta lika mycket när det är varmt.
-En korv med bröd och en kall pilsner, kan lätt bli måltiden mitt på dagen och då minskar givetvis köttbeställningarna, säger han. /LG

Förening mot grisproduktion på Bornholm
Innevånarna i Olsker-området på Bornholm ska bilda en förening för att motverka ökning av grisproduktionen. Det som kom gödseldroppen att rinna över var när en medlem i kommunstyrelsen ansökte om öka ut produktionen till 12 000 grisar.
Stiftarna till den nya föreningen klagar över gröna alger på allt i området, samt lukt. Källa: DR Bornholm. /LG

Hobbylantbrukare sköter djuren sämst
Det är oftast hobbylantbrukare som är sämst med att sköta djuren. Det är inte av ondska, utan de klarar helt enkelt inte sin uppgift, konstaterar den danske djurskyddsinspektören Ole Caspersen.
Ett genomgående tema är personliga problem, t ex missbruk. Antalet sådana fall ökar och Dyrenes Beskyttelse känner till 22 fall på Fyn från enbart de senaste åtta månaderna. Källa: Dyrenes Beskyttelse /Fyns Amts Avis /LG.

Slagvågar. Sinsuggbås
Kvarn
Smågrislampor
Transponderutfodring
Foderautomater

Företagsnytt
KLF och Lantmännen samarbetar om foder i Åhus
KLF och Lantmännen har bildat ett gemensamt foderbolag, Ahus Foder HB. Bolaget ska hyra respektive företags foderfabriker i Åhus och Karpalund. Fodertillverkningen koncentreras i slutet av året till Åhus och Karpalund stängs. Personalen i Karpalund erbjuds jobb i Åhus.
KLF och Lantmännen lika stor insyn i och inflytande över företagets skötsel.
Samarbetet blir enbart av produktionsteknisk karaktär. På marknaden förblir man konkurrenter. Respektive företag kommer även i fortsättningen att enskilt ansvara för sitt eget fodersortiment, produktutveckling, marknadsföring, försäljning och distribution.
Tillverkningskostnaderna för båda företagen kommer att sänkas med tillsammans ca 6 mkr, som sänker foderpriserna och säkrar en långsiktigt kostnadseffektiv tillverkning.
KLFs kunder kan legolagra, använda egen spannmål, samt ha egna gårdsblandningar som tidigare. KLF och Lantmännen förser handelsbolaget med spannmål motsvarande fodervolymen. Källa: KLS Pressmeddelande

Skånekötts anläggning i Skurup läggs ned
Skånekötts styrelse har beslutat lägga ned produktionsanläggningen i Skurup och integrera verksamheten (skivning, förpackning och terminal) med Swedish Meats övriga produktionsanläggningar. Skånekött är sedan årsskiftet helägt dotterbolag till Swedish Meats. 75 tjänster berörs vid anläggningen i Skurup. Besparingen beräknas uppgå till 15 mkr. Källa: Pressmeddelande. /LG

Mejerierna har sålt Steins Laboratorium
Danska Mejeriföreningen och svensk Mjölk har sålt samtliga aktier i laboratorieföretaget Steins Laboratorium till internationella Eurofin. Steins har bl a varit stora på analyser inom mejeri, foder, livsmedel och lantbruksanalyser.
Eurofin har stora kunskaper när det gäller att kolla livsmedels ursprung, t ex kött och fisk. Dessa kunskaper tillförs nu även Steins. Källa: Danska tidningar. /LG

Agenda
Herningkongressen hålls 24 och 25 oktober
Dansk Svineproduktion håller traditionellt årsmöte och kongress för svinuppfödare och andra intressenter 24 och 25 oktober. Teman: Omvärlden, företagsledning, ekonomi, suggor och smågrisar, slaktsvin, foder, hälsa och välfärd, stallar och miljö, samt dansk grisproduktion. /LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 7 juli 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ny minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 13 juli 14,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90Senaste nytt
Misstanke om svinpest i södra Danmark
Danska Fødevarestyrelsen utesluter inte att 40 döda grisar på transportbil i Sønderjylland kan ha orsakats av klassisk svinpest. Prover är sända till Danmarks Fødevareforskning och svaren väntas närmaste dagarna. Kringliggande besättningar är satt under kontroll. Källa: Födevarestyrelsen.

Värme och skörd vände Europas slaktsvinspriser uppåt igen
Det är upptendens igen för slaktsvinspriserna i flera länder i EU, bl a Tyskland, Frankrike och Holland, efter en kort downperiod. Orsaken till vändningen beror på att det varit mycket varmt på kontinenten och att skörden har börjat i fler länder. I Holland och Tyskland vände priserna uppåt med 4 cent, drygt 35 öre.
Tillväxten hos grisarna har avtagit påtagligt under värmeböljan. I länder där man börjat skörden, bl a Tyskland, prioriterar man skördearbetet framför att leverera grisar.
Efterfrågan på grisar från slakterierna är hög under veckan och försäljningsvillkoren goda. Källa: ISN

Danska grisnoteringarna oförändrade nästa vecka
Danska slaktsvinspriset är oförändrat 9,70 dkr nästa vecka, smågrisarna och suggorna är också oförändrade.

Tyska suggorna upp en tioöring
Efter ett par veckors nedtur, vände tyska suggpriset uppåt igen och blev 1,18 euro, ca 10,80 skr.

Grispriserna vecka 28
Ugglarp höjer 30 öre till samtliga leverantörer
Ugglarps Slakteri var bland de första som lade om slaktvinsnoteringen, vecka 47, men priset höjdes då till samtliga leverantörer. Nästa vecka höjer man 30 öre till och även denna gång till samtliga leverantörer.
När vi nu redovisar två noteringar för många slakterier, en med och en utan avtal, påpekar Ginsten att slaktgrisleverantörer med ettårsavtal har 10 kr mer än andra. Rätt ska vara rätt och för att jämförelsen ska bli så rättvisande som möjligt, inför vi således två noteringar även för Ginsten.

Svenska höjningen med 1,50 räckte inte för att lyfta från jumboplatsen
Omläggningen av Swedish Meats m fl slaktsvinsnoteringar, med höjning av grundnoteringen med 1,50 skr, förmådde inte att rubba Sveriges läge från jumboplatsen i EUs noteringstabell. Sverige ligger fortfarande sist, precis före Danmark, men eftersom Danmark sänker nästa vecka torde Danmark bli sämst betalande EU-land nästa vecka.
Spanien har oförändrat grispris och toppar fortfarande listan och England kraftiga höjning placerar landet som tvåa. I övrigt är det huvudsakligen nedåt för de europeiska grispriserna.

Danska grispriset sjunker
Danska slaktsvinsnoteringen sjunker nästa vecka 20 öre till 9,70 dkr, 12,02 skr, suggorna går ned till 6.40.

Fortsatt nedåt för tyska suggorna
Noteringen för suggor i Tyskland fortsätter sjunka, den här veckan till 1,16 euro, 10,70 skr.

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 28.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 28 v 27 v 26 v 25
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12,90 12,90
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,80 12,80 12,80 12,50
SLP* Avtal 70–94,9 12,85 12,85
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,70 12,70 12,20 12,20
Dahlbergs 71-94,9 12,70 12,70 11,00 11,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,30 12,00 12,00 12,00
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25
Swedish Meats Avtal 73-92,9 12,50 12,50
Swedish Meats 73-92,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Inkl teckningspremie före 15 juli, övriga 12,70 kr.Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 29 v 28 v 27
12,02 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,70 9,70 9,90
22,10 Norsk Kjött 55,1–75,0* nkr - 19,05 19,05
10,97 Österbottens 72 – 90 euro - 1,19 1,19
12,07 Snellman 78–105 euro - 1,19 1,19
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.Slaktsvin, Europa
Skr Land v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
29 jun grundpriser euro euro euro euro euro
12,85 Frankrike - - 1,394 1,428 1,363
15,02 Tyskland - - 1,630 1,620 1,620
11,61 Belgien - - 1,260 1,260 1,260
11,24
Italien - - 1,220 1,220 1,125
11 juli korrigerade*
15,85 Spanien 1,731 1,731 1,731 1,706 1,680
14,58 England 1,592 1,592 1,578 1,550 1,536
14,20 Italien 1,551 1,589 1,608 1,570 1,487
14,14 Frankrike 1,544 1,543 1,574 1,573 1,502
14,43 Tyskland 1,576 1,536 1,576 1,636 1,566
14,03 Österrike 1,550 1,550 1,550 1,610 1,540
14,03 Holland 1,532 1,493 1,542 1,590 1,532
13,97 Belgien 1,526 1,464 1,575 1,600 1,526
12,86 Danmark 1,405 1,432 1,432 1,405 1,378
13,03 Sverige 1,423 1,423 1,261 1,261 1,261
--
14,07 Tjeckien 1,537 1,510 1,463 1,427
13,57 Irland 1,482 1,482 1,425 1,425
12,50 Polen 1,365 1,310 1,259
Eurokurs 9,16 kr. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS 2006!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Juli 1,537 1,523 1,583 1,553 1,525 1,497
Aug 1,540 1,504 1,535 1,530 1,516 1,493
Sep 1,485 1,468 1,486 1,490 1,487 1,479
Okt 1,419 1,420 1,422 1,428 1,427 1,413
Nov 1,409 1,408 1,418 1,428 1,429 1,397
Dec 1,400 1,400 1,425 1,429 1,410 1,396
Jan 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,325
Feb 1,383 1,383 1,383 1,368 1,368 1,360
Mars 1,395 1,395 1,395 1,370 1,370 1,370
April 1,410 1,410 1,410 1,390 1,390 1,385
Maj 1,425 1,425 1,425 1,410
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 29 juni, enl Henton Børsmæglerselskab.Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 28 v 27 v 26 v 25
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,90 6,90 6,60 6,60
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 2,65 2,65 2,65 2,65

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 29 v 28 v 27
7,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,40 6,40 6,60
16,10
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr 1- 12,94 12,94
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,33
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
10,80
ZNVG 10 juli 56 % euro - 1,18 1,16
Galtar
6,70
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,40 5,40 5,60
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Pund 13,17 13,30 13,44 13,59 13,46 13,45 13,63
Dollar 7,17 7,26 7,27 7,33 7,30 7,22 7,29
Euro 9,16 9,22 9,22 9,28 9,24 9,24 9,31
Dansk 1,22 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,25
Norsk 1,15 1,16 1,16 1,18 1,18 1,19 1,19
Yen 6,23 6,33 6,33 6,39 6,41 6,40 6,50

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 28 v 27 v 26 v 25
SLP
SLP+ 18,25 18,20 18,10 18,10
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
KLS
KLS Smågris 17,80 17,80 17,80 17,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,90 17,80 17,65 17,65
SwedeHam 16,47 16,38 16,35 16,35
Vita - 15,28 15,26 15,26
Dahlbergs
Särklass D 18,00 17,75 17,50 17,50
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,55 17,45 17,35 17,35
Bas, 23 kg 16,15 16,10 16,10 16,10
Nyavvanda, 9 kg 35,05 34,95 34,95 34,95
KRAV, 23 kg 22,90 22,70 22,30 22,30
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,55 17,45
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 7 000 9 000 12 000 16 500
Ugglarps Slakteri 270 500 1 000 1 000
Skövde Slakteri balans 300 300 balans
SLP balans 100 - balans
KLS brist brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Bra anmälningar och import av finska smågrisar gör att bristen i förmedlingen minskar.

KLS
Marknadstillägg 15 kr/smågris, en höjning med 5 kr.

Ugglarp
Marknadstillägg 30 kr/smågris.

SLP
Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Anders Nilsson: -600 finska grisar, 60 kr skillnad,

Skövde
Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.

Dahlbergs
Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
285
Basis 7 kg 230 230 236 234 226
474
Basis 30 kg 383 383 391 391 383
291
SPF+Myc 7 kg 235 235 241 239 231
481
SPF+Myc 30 kg 388 388 396 396 388
296
SPF 7 kg 239 239 245 243 235
486
SPF 30 kg 392 392 400 400 392
954
Økologi 30 kg 770 770 777 776 770
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
649
25-kilos - 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
553
ZNVG 28 kg 26 juni - - 60 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Datera upp för senast inlagda uppgifter!