Uppdatera här: www.grisportalen.se/egrisMarknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknadsläget är oförändrat sedan förra veckan. Goda försäljningen av grillsortimentet håller i sig, vilket vi får tacka det vackra vädret för. Det är bra drag i marknaden.
-Vi har aviserat en partiprishöjning till måndag, vilket visar färdriktningen, men vi tar en vecka i taget. Vi är inte riktigt hemma än med den förra höjningen.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Goda marknadsläget på västkusten håller i sig. Oförändrat bra försäljning, alltså.

Ugglarp
Thomas Olander: -Försäljningen av styckat har gått bra hela veckan. Det är en del smärre problem med småfläsket. Detaljerna för grillning är slutsålda.
-Försäljningen av chark fortsätter vara god, vilket tyder på att svenskarna äter mycket smörgås med pålägg i sommar.

Danish Crown
Den sydeuropeiska industrisemestern har börjat, men trots detta kunde skinka säljas till svagt stigande eller oförändrade priser. Detta beror på att tillförseln av grisar i större delen av Europa är mycket låg. För bog, övrig charkråvara och karré är priserna oförändrade. Baconmarknaden är lugn med balans mellan utbud och efterfågan.
Efterfrågan på kotlett är god och priserna är lätt stigande. I övrigt är priserna oförändrade. /LG

Nyheter
Stabilt antal grisar i Danmark
Antalet grisar i Danmark är stabilt, eller rättare sagt sker en beskedlig ökning med 0,8 %. Senaste räkningen visar på +4,5 %, jämfört med förra året, men sett över perioderna är produktionen stabil.
-Det är glädjande att trenden svängt uppåt igen, säger Bent Claudi Lassen, ordförande för Danske Slagterier. Det är ett uttryck för att dels grisnoteringarna varit bättre en tid, dels kan det vara de första positiva reaktionerna på förslaget om ny lantbrukslag. Källa: Danske Slagterier. /LG

Mer plats i danska gristransporter 15 augusti
Från 15 augusti gäller nya regler för transport av grisar i Danmark, eftersom övergångstiden går ut. Utrymmet ska ökas ca 20 % och gäller även för gårdarnas utlastningsvagnar. Dessa räknas in i transporten. Nuvarande 0,35 kvm blir 0,43 kvm per 100 kg gris. Källa: Danish Crown.

Livsmedelsverket ska utbilda åklagarna
Brott mot livsmedelslagstiftningen måste hanteras bättre. Därför etablerar nu Livsmedelsverket en närmare kontakt med åklagarväsendet. Livsmedelsverket kommer att ta fram en vägledning för kontrollmyndigheter om hur åtalsanmälningar kan utformas.
- Fler brott kunde skulle kunna anmälas och anmälningarna bör vara tydligare och fullständiga, säger Leo Jager, jurist vid Livsmedelsverket.
Kontrollmyndigheterna på livsmedelsområdet, alltså Livsmedelsverket och kommunerna, upplever att livsmedelsbrotten inte får tillräcklig uppmärksamhet och prioritet hos polis, åklagare och domstol. Källa: Livsmedelsverket. /LG

Kontroll i stället för tillsyn hos myndigheter
1 juli infördes flera ändringar i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, de flesta för att anpassa svensk lagstiftning till EUs. Bl a ska uttrycket ”tillsyn” ersättas av uttrycket ”kontroll” och tillsynsmyndigheter blir därmed kontrollmyndigheter.
Det finns flera EG-bestämmelser som säger att vissa uppgifter ska utföras av en ”behörig myndighet”. Genom att ändra i djurskyddsförordningen har regeringen beslutat att Djurskyddsmyndigheten blir Sveriges behöriga myndighet för djurskyddsuppgifter. Den offentliga kontrollen av djurskyddsreglerna ska dock även fortsättningsvis utföras av kommunen och länsstyrelsen. Ansvarsfördelning mellan Djurskyddsmyndigheten, länsstyrelsen och kommunen påverkas därmed bara marginellt.
En nyhet är att länsstyrelsen och kommunen nu åläggs att samråda med varandra i en gemensam samordningsgrupp. Källa: Djurskyddsmyndigheten. /LG

Hoppande gen ska utredas ytterligare
En hoppande gen hos bl a fisk yorkshire ska utredas ytterligare av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) tillsammans med Åbo universitet och utländska samarbetspartners. Man tror att genen orsakar fler defekter än infertilitetsproblem och problem med luftrörens flimmerhår och levern.
Det ärftliga genfelet ger galtarnas spermier kort svans. Orsaken är en retroposon, dvs mutation förorsakad av en hoppande gen i svinets KPL2-gen.
Sedan 2001 testas finska yorkshiregaltarna för defekten. 17 % av finska yorkshiresvinen lider fortfarande av den hoppande genen.
Forskare tror att den fortsatta forskningen får betydelse även för förklaringen av vissa mänskliga ärftliga defekter. Källa: MTT.

Ofta mer ekonomiskt transportera med lastbil än traktor
Lastbilar är fem gånger mer bränsleekonomiska på landsväg, än traktorekipage. Ett engelskt försök visar att lastbilar kör dubbelt så långt per liter diesel än traktorer och lastar 2,5 gånger mer än traktorekipage. Lastbilen är dessutom mycket snabbare.
Avgörande för valet av transportmedel är i de flesta fall tillgången på traktor och vagn på gården och personal som kan framföra traktorekipage men inte lastbil. Men där inte det valet avgör, är lastbilen mer ekonomisk per ton transporterad last.
Gårdar, bl a svingårdar, med verksamhet på många driftsställen, kan finna det mer ekonomiskt med lastbilstransport av grisar, foder, gödsel, osv, särskilt som dieselpriset och arbetskostnaderna ständigt stiger. Däckkostnaderna och stort traktorslitage vid traktortransporter ska inte glömmas i kalkylen. Källa: Maskinbladet.

Mer fusk med danskt kött, branschtoppen oroas
Idag rapporterar danska tidningar om att fem ytterligare köttföretag inom Fødevareregion Nord ertappats med fusk med datummärkningen. Nyligen rapporterades en grov överträdelse. Detta trots att liknande avslöjanden avlöst varandra under våren.
-Avslöjandena är i värsta fall ödeläggande för dansk köttindustris image, säger vd i Danish Meat Association, Christina Hvid.
Folketingets opposition kräver mer kontroll och strängare straff. Källa: Danska tidningar.

Danska uppfödare hamstrar miljötillstånd före lagskärpning
Nya miljöregler träder i kraft i Danmark vid nyåret för bl a grisproduktionen. Nu hamstrar grisuppfödarna miljötillstånd, för sina ev kommande utbyggnader. Det menar Landsforeningen for Gylleramte (LfG), som uppvaktat miljöminister Connie Hedegaard om att all tillståndsgivning totalstoppas i väntan på nya lagen.
Landsföreningen för drabbade av gödsel överdriver i sin oro för hamstring av tillstånd, menar lantbrukets företrädare. Källa: Politiken.

Gammalt kött döljs med kryddor och marinad
EkstraBladet i Danmark har köpt 14 paket grillkött i sju supermarkets. På fyra ställen såldes dåligt kött.
Tidningen konstaterar att dåligt kött ofta döljs av marinad och kryddor. Ett laboratorium mätte i fyra fall kimtalet vara för högt. Kimtal på över 100 miljoner per gram är förstört kött och i Remas kyckling var kimtalet över 250 miljoner per gram. Källa LandbrugsAvisen.

Alkoholpåverkade grisar kan bli fall för Djurskyddsmyndigheten
Ge inte grisar öl så de blir påverkade, det kan bli ett fall för Djurskyddsmyndigheten. Så är fallet i Australien, där en pub har två grisar som dragplåster till puben. Det är tillåtet att ge grisarna öl, för det ökar omsättningen i baren.
Djurvärnsgruppen Choose Cruelty Free tycker idén med grisar på puben är dålig och framför allt att ge grisar alkohol så de blir fulla. De har anmält pubägaren till myndigheterna för djurskydd.
Pubägarna försvarar sig och säger att de håller koll på grisarnas nykterhet, så de inte får för mycket öl. De menar också att The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals har visat att öl inte är skadligt för grisar. Källa: LandbrugsAvisen /AP.
Kommentar: Så vitt jag vet har Djurskyddsmyndigheten ännu inte gett ut några föreskrifter om hur mycket öl svenska grisar får dricka. Märkligt nog, men var så säker, det kommer! /LG

Agenda
Stallvisning i Västmanland
Grisproducenterna i Västmanland och Uppland anordnar visning av nytt grisningsstall under byggnad hos familjen Toll, Tå gård, Västerås, 3 augusti kl 18.


GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 28 juli 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ny minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 3 aug 13,30

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90Senaste nytt
Danska suggorna kraftigt upp nästa vecka, slaktsvinen oförändrade, 7-kilos ner
Danska slaktsvinspriset är oförändrat nästa vecka, medan suggorna går upp kraftigt. Höjningen är 40 danska öre, eller nära 50 svenska. 7-kilos smågrisar går ner 2 dkr.
Danska suggpriset är som bekant mycket beroende av tyska grisköttmarknaden och i Tyskland har slaktsvinspriset höjts kraftigt innevarande vecka, 3 cent.

Oförändrade eller stigande slaktsvinspriser i Europa
Det är industrisemester i stora delar av Europa och därmed lägre efterfrågan på köttprodukter än normalt under året. Men utbudet av slaktsvin är också lägre, till stor del orsakat av den höga temperaturen och därmed låg tillväxt hos grisarna. I Holland låg slaktvolymen 20 % under en normal vecka. Minskad efterfrågan möts således av minskat utbud och stämningen på grisköttmarknaden är därmed fortsatt god med oförändrade eller t o m stigande priser. Slaktsvinspriserna har stigit med 3 cent både i Tyskland och Holland under veckan.
Vädret väntas nu bli något kallare och därmed väntas även utbudet av kilo slaktsvin öka, men utbudet är fortfarande under normal nivå. Volymökningen väntas dock inte få någon större betydelse för prisutvecklingen, utan torde bli fortsatt positiv. Källa: ISN.

Fyra länder med grispris på ca 15 kr och mer
Grisnoteringarna på kontinenten är höga, jämfört med de nordiska. Fyra länder ligger runt 15 kr eller mer, med Spanien i topp på nära 16 kr. Det är mycket, med tanke på årstiden.
Skillnaderna mellan länderna är också påtagligt stor, med tanke på att alla länderna tillhör samma handelsområde.
Danmark och Sverige befinner sig fortfarande på 13-kronorsnivån, men i Danmark kan man förvänta en efterbetalning på vanligtvis 80 öre till 1 kr. I Sverige finns fortfarande vissa tillägg som inte fångas upp av den korrigerade jämförande noteringen.
Orsaken till det höga priset söderut är just nu värmen. Grisarna växer dåligt. Produktionsmässigt har vi nackdelar av vårt kalla klimat på vintern, men vi ska inte heller glömma fördelarna av måttliga temperaturer under sommaren. /LG

Koppling mellan charkuteriprodukter och magcancer
Ökad konsumtion av charkuteriprodukter som bacon, korv och rökt skinka ökar risken för magsäckcancer, visar en sammanställning av 15 tidigare gjorda studier på totalt 4 704 personer 1966 2006. Risken att drabbas av magsäckscancer ökar med mellan 15 och 38 % vid en ökad konsumtion av charkuteriprodukter med ungefär en halv portion om dagen. Magsäckscancer står idag för nästan tio procent av det totala antalet dödsfall i cancer.
Trots en världsomfattande minskning av antalet fall av magsäckscancer under de senaste 50 åren är sjukdomen fortfarande den fjärde vanligaste cancerformen. På grund av sin dödlighet är det den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterad död. Cirka 700 000 personer världen över dör av denna cancerform varje år.
Charkuteriprodukter är ofta saltade, rökta eller tillsatta med nitrit för att öka hållbarheten. Detta skulle kunna öka risken för magsäckcancer, men de studier som gjorts tidigare har visat motsägelsefulla resultat. Källa: Pressmeddelande Karolinska Institutet. /LG

Grispriserna vecka 31
Tyska suggpriset upp 3 cent, smågrisarna faller
Tyska suggpriset stiger denna vecka med 3 cent till 1,21 euro, eller 11.16 skr. Smågrisarna sjunker dock med ytterligare en euro till 58 euro, 535 kr.

Prishöjning på helfall aviserad till måndag, marknadstillägget för smågrisar ned
Swedish Meats har aviserat en partiprishöjning på 50 öre till måndag, vilket visar att en höjning av noteringen inte behöver ligga långt bort. Danmark höjer nästa vecka 20 öre och Finland höjde denna vecka. I Europa är det brist på grisar till slakt och noteringarna, som brukar bli pressade under industrisemestern, ser inte ut att sjunka i år. Tvärtemot höjs noteringarna.
Swedish Meats Krav-smågrisar går upp 15 öre, medan övriga klasser är oförändrade. Men marknadstillägget sänks 10 kr, vilket således innebär viss prissänkning.

Tyska slaktsvinspriset upp 3 cent på måndag till 15,80 skr
Tyska slaktsvinpriset stiger med 3 cent till 1,71 euro på måndag, nära 30 öre. Att tyska slaktsvinspriset hamnar över 1,7 euro har inte inträffat sedan 2001. Källa: Danske Svineproducenter.
Tyska grispriset höjdes även innevarande vecka med 30 öre.
Tyska smågrispriset sjönk denna vecka till 59 euro per 28-kilosgris, efter att lång tid ha legat på 60 euro.
Suggpriset är fortsatt 1,18 euro per kilo.

Danska slaktsvinspriset höjs 20 danska öre på måndag
På måndag höjs danska slaktsvinspriset höjs 20 öre, 25 svenska, till 9,90 dkr, efter tre veckor på 9,70. Smågrisarna går också upp, medan suggpriset är oförändrat.

Tropiska värmen fortsätter hålla grispriserna uppe i Europa
Den tropiska värmen i Europa fortsätter, vilket gör att grisarna växer dåligt och tillförseln av slakt till slakterierna är på allt lägre nivå vecka för vecka. Slaktvikterna fortsätter sjunka i många länder. Tyskland hade vecka 28 de lägsta slaktvikterna i år, 93,3 kg. Samma sak i Holland, där slaktvikten nu är knappa 89 kg.
Till detta kommer att det levereras allt färre slaktsvin, eftersom man försöker få upp vikterna trots värmen. Sammantaget gör den höga sommartemperaturen att grispriserna hålls uppe och t o m stiger.
Normalt sett brukar efterfrågan på griskött minska under semesterperioden, som i Europa är juli och augusti. Eftersom varma vädret väntas fortsätta och tillförseln av slakt därmed fortsatt väntas bli låg, så väntas även grispriserna vara stabila. Den höga temperaturen balanserar således den minskade efterfrågan på griskött. Källa: ISN.

Rättelse: Snellmans slaktsvinspris
Av misstag har vi haft 1,19 euro som slaktsvinspris hos Snellmans senaste tiden. Rätt pris ska vara 1,31 euro.

Semestrar, datera upp för senaste noteringar!
Många har semester just nu och det är svårt att nå alla uppgiftslämnare. Jag lägger in uppgifterna efterhand. Uppdatera därför @-GRIS innan du börjar läsa, eller om du saknar noteringar som brukar finnas med. Även nyheterna dateras upp om något viktigt händer.

Partipriset
En höjning av helsfallspriset med 50 öre är aviserad till måndag.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 31 v 30 v 29 v 28
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12,90 12,90 12,90 12,90
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
SLP* Avtal 70–94,9 12,85 12,85 12,85 12,85
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Dahlbergs 71-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,30 12,30 12,30 12,30
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 12,70 11,20 11,20 11,20
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25
Swedish Meats Avtal 73-92,9 12,50 12,50 12,50 12,50
Swedish Meats 73-92,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Inkl teckningspremie före 15 juli, övriga 12,70 kr.Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 32 v 31 v 30
12,17 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,90 9,90 9,70
22,10 Norsk Kjött 55,1–75,0* nkr - 19,05 19,05
11,00 Österbottens 72 – 90 euro - 1,20 1,20
12,00 Snellman 78–105** euro - 1,31 1,31
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.Slaktsvin, Europa
Skr Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
3 aug korrigerade*
15,97 Spanien 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731
15,28 Tyskland 1,656 1,626 1,596 1,576 1,536
14,99 Belgien 1,625 1,588 1,588 1,526 1,464
14,95 Österrike 1,620 1,500 1,550 1,550 1,550
14,69 England 1,592 1,592 1,592 1,592 1,592
14,58 Holland 1,580 1,551 1,532 1,532 1,493
14,39 Frankrike 1,560 1,555 1,558 1,544 1,543
14,60 Italien - 1,582 1,551 1,551 1,589
13,21 Danmark 1,432 1,405 1,405 1,405 1,432
13,13 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
--
14,13 Tjeckien 1,531 1,535 1,517
13,67 Irland 1,482 1,482 1,482 1,482
12,95 Polen 1,404 1,401 1,385
Eurokurs 9,23 kr.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRISSuggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 31 v 30 v 29 v 28
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 2,65 2,65 2,65 2,65

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 32 v 31 v 30
8,73
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 6,70 6,70
16,10
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr - 12,94 12,94
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,33
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
11,16
ZNVG 56 % euro - 1,21 1,18
Galtar
7,50
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 5,70 5,70
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Pund 13,51 13,49 13,35 13,17 13,30 13,44 13,59
Dollar 7,27 7,30 7,26 7,17 7,26 7,27 7,33
Euro 9,23 9,22 9,19 9,16 9,22 9,22 9,28
Dansk 1,23 1,23 1,23 1,22 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,16 1,16 1,16 1,15 1,16 1,16 1,18
Yen 6,30 6,24 6,26 6,23 6,33 6,33 6,39

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 31 v 30 v 29 v 28
SLP
SLP+ 18,05 18,45 18,30 18,25
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
KLS
KLS Smågris 18,05 18,05 17,90 17,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,14 18,14 18,14 17,90
SwedeHam 16,69 16,69 16,69 16,47
Vita 15,57 15,57 15,57 15,36
Dahlbergs
Särklass D 18,15 18,15 18,00 18,00
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,80 17,80 17,65 17,55
Bas, 23 kg 16,40 16,40 16,25 16,15
Nyavvanda, 9 kg 35,55 35,55 35,25 35,05
KRAV, 23 kg 23,30 23,15 23,00 22,90
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,55 17,55 17,55 17,55
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 4 000 3 000 2 500 7 000
Ugglarps Slakteri balans balans 270 270
Skövde Slakteri balans 300 250 balans
SLP 400 balans 100 balans
KLS balans balans brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägget sänks 10 kr till 20 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Marknadstillägget sänks, eftersom övrig förmedling nu inte har så stor brist.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris, en sänkning med 10 kr.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
288
Basis 7 kg 234 236 230 230 230
481
Basis 30 kg 391 391 383 383 383
292
SPF+Myc 7 kg 239 241 235 235 235
487
SPF+Myc 30 kg 396 396 388 388 388
299
SPF 7 kg 243 245 239 239 239
492
SPF 30 kg 400 400 392 392 392
968
Økologi 30 kg 787 788 781 770 770
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
649
25-kilos - 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
535
ZNVG 28 kg - 58 59 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.