Uppdatera här: http://www.grisportalen/egrisMarknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknadsläget är ganska oförändrat sedan föregående vecka. Vi märker viss avmattning för grillprdukterna, men försäljningen är fortsatt god. Nu väntar vi på att skolorna kommer igång. Då förändras konsumtionsmönstret.
-Partiprishöjningen i veckan har fått genomslag på marknaden.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi slaktar bra, men det räcker inte, vi får tacka nej till en del förfrågningar. Sida och fett fläsk måste dock exporteras.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Folket är fortfarande kvar på västkusten, när vädret är så här vackert. Men skolstarten närmar sig och många tvingas snart hem till storstäderna.
-Vi hoppas på att den stora försäljningen under sommaren gett oss ökat förtroende i butikerna, så man fortsätter beställa höga volymer för de fastboende.

Ugglarp
Thomas Olander: -Försäljningen av styckade detaljer är bra, men det började vara lite problematiskt med karré senaste dagarna. Charken säljs mycket bra, alla charkgrupper, med volym över 100 ton.

Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Det sker inga stora förändringar på grisköttmarknaden förrän skolorna börjar. Då minskar grillprodukterna och malet kött, stekbitarna och hela sortimentet för storkök ökar.
-Vi väntar nu på lantbrukarnas överväganden som följd av torkan. Andraskörden av vall kan vi glömma och en del lantbrukare har börjat skörda spannmålsarealer för att få foder till djuren. Vi har inte fått nederbörd på 1,5 månad. Framför allt är det kustområdet och södra Finland som drabbats. Helsingfors har den torraste sommaren på 45 år.
-Många sådde inte förrän efter regnet i våras och har inte fått något regn alls på sådden. Där har skörden torkat bort helt. I andra områden talar man om 20 - 30 % mindre spannmål.
-För grisproduktionens del blir tillgången till spannmål mindre p g a minskad skörd, men även som följd av att nötproducenterna måste köpa in mycket spannmål, om man inte slaktar ut för att minska foderbehovet.

Danish Crown
Tillförseln av slaktsvin i norra Europa är knapp och därför kan skinkpriserna hållas på oförändrad nivå trots industrisemestern i Europa. På tyska marknaden syns t o m en mindre prisökning.
Marknaden för bog har under veckan varit positiv och priserna har kunnat höjas något, medan övrigt produktionskött hållt oförändrade priser.
Baconmarknaden är stabil. Efterfrågan är inte stor, men det bjuds inte heller ut några stora mängder. Övriga marknadsförhållanden är oförändrade sedan förra veckan.
Det är delade meningar om framtiden på grisköttmarknaden. Vi har nu en relativt hög prisnivå och många av våra kunder har stora problem med att ta ut prishöjningarna av sina kunder i detaljhandeln. Trots detta pressas noteringarna på slaktsvin upp p g a låg tillförsel, som just nu är orsakad av värmen. Det börjar nu även spekuleras om högre foderpriser p g a torkan, som väntas minska skördeutbytet. Detta kan minska grisproduktionen, särskilt i centrala Europa.
Ett plötsligt ökad utbud på slaktsvin kan givetvis pressa ner noteringarna på slaktsvin, men ser vi på den nuvarande nivån på utbudet och förväntningarna på höstens skörd, samt att hösten normalt är en period med hög efterfrågan på griskött, så ser den närmaste tiden ganska stabil ut i fråga om noteringen på slaktsvin. /LG

Nyheter
Privatslakten fick inget gehör hos Konkurrensverket, överväger gå till Marknadsdomstolen
Konkurrensverket tog inte upp den privatägda slaktens klagomål på Swedish Meats sätt att skriva nya slaktsvinskontrakt, med dels kort teckningstid, dels lång bindningstid och en teckningspremie som morot.
-Jag är förvånad över att Konkurrensverket avfärdar våra klagomål så lättvindigt, säger Cato Gustafsson, Skövde Slakteri. Men det är inget vi kan göra åt.
-Konkurrensverket valde att inte prioritera frågan, men vi tycker fortfarande att metoden att binda upp leverantörerna på lång tid är tveksam, säger Hans Agné, Avelspoolen. Den måste vara konkurrensbegränsande. Att Konkurrensverket inte tog upp frågan, kan innebära att förfaringssättet fortsätter, säger han. Uppfödarna kan bli uppbundna för evigt till samma leverantör.Vi ska ta en diskussion om vi ska gå vidare till Marknadsdomstolen.
-En tid innan kontraktet går ut, gör man ett nytt avtal som ger högre notering, samtidigt som en lägre notering tillämpas för de som inte tecknar nya kontrakt. Nytecknarna får dessutom en teckningspremie.
-Samtidigt tvingas de som vill byta leverantör betala höga skadestånd. I de gamla kontrakten var det 70 kr, i nya 150 kr per gris. Vilken leverantör har råd att byta slakteri på dessa villkor, säger Hans. Och hur många års leveransplikt kan det bli nästa gång? Jag tycker frågan är värd att pröva i högre instans. /LG

Avelspoolens semin ökade 9 % i juli
Avelspoolens seminleveranser ökade 9 % i juli, jämfört med samma tid i fjol. Ackumulerat hela året är seminökningen 4,9 %. /LG

Avelspoolen har lagt ner kontoret i Gärsnäs
Avelspoolen har en sparplan, som innebär att kostnader på 2 mkr ska skäras bort. Försäljningen av smågrisar och livdjur har samlats till Skövde, vilket medförde att kontoret i Gärsnäs lades ned 31 juli. Kontoret har funnits i 15 år och bemannats av Eva Bengtsson.
Vidare har rutinerna vid seminproduktionen i Hudaryd setts över. Det är bl a förändringar i arbetssättet som sparar pengar.
-Det går att plocka bort kostnader här och där och vi kommer att spara stipulerade 2 mkr, säger Hans Agné. /LG

Avelspoolen avstår från import av livdjur från Norge
-Alla papper är klara, kompletterande provtagningar är gjorda, Djurhälsovården och vi har inspekterat grisarna och besättningarna i Norge. Allt var klart för att trycka på knappen. Men vi avstår från importen, säger Hans Agné, Avelspoolen. Trots att allt ser ut att vara ok för import, så drar vi tillbaka vår livdjursaffär.
-Att importera smågrisar är en sak, att importera avelsdjur är en annan. Import av avelsdjur tränger djupare in i besättningen och aveln. Alla djur kommer att granskas in i minsta detalj och ev fel av ena eller andra slaget kan drabba vår image som avelsföretag. Vi kommer aldrig ifrån att djuren kommer från olika länder och import av föreslagna 1 000 djur blir inte samma som när det gäller köp av enstaka avelsdjur som sätts in offentlig avelsproduktion med de kontrollprogram som finns där.
-Det finns skillnader i synen på sjukdomar och inte minst kan serotyperna skilja. Vi har också olika syn på defekter hos djuren. När veterinärerna börjar diskutera alla problem som kan uppkomma, då kan vem som helst få kalla fötter, säger han.
-I stället har vi sett över möjligheterna till återkorsning och betäckning av slaktsvin med bra härstamning här i Sverige. Vi har löst de akuta leveransfrågorna internt. Därmed inte sagt att import av avelsdjur är skrinlagd för alltid. Det kan komma behov senare, säger Hans. /LG

Danish Crown spar 50 milj skr på nya transportrutiner och ny teknik
Ett halvår med ny logistik för hämtning av slaktsvin inom Danish Crown, visar att besparingarna av kostnader uppgår till förväntade 40 milj dkr, ca 50 svenska mkr. Alla transportbilar har nu GPS, som visar var transportbilen befinner sig och när den rör sig. Uppfödaren betalar för exakt den tid som förbrukas för lastning. Dessutom är det lätt för transportören att hitta rätt väg till gårdarna.
-Vid snabb lastning från utlastningsavdelning får jag upp till 1,40 dkr, dryga 1,70 skr extra per gris i lastningstillägg, berättar en uppfödare. Källa: Danish Crown. /LG

Halverad vinst för Premium Standard Farms
Lönsamheten har minskat hos amerikanska Premium Standard Farms, som rapporterar en försäljning på 206,2 milj dollar första kvartalet av redovisningsåret. Det är en minskning från 245,3 milj dollar året innan. Vinsten blev 7,6 milj dollar.
Slaktsvinspriset har minskat 9,6 % och grisköttpriset 4,6 %, samtidigt som volymerna minskat både i grisproduktionen och förädlingen.
Företaget tror dock på ökad export under året och konstaterar att exportmarknaden mjuknat väsentligt och ökat 72 % under kvartalet, jämfört med samma tid i fjol. Källa: Meatingplace. /LG

Svinpest blir problem för Rumänien i EU
Klassisk svinpest är en mycket utbredd sjukdom i Rumänien. Enbart i år (till 12 juli) har 397 utbrott konstaterats, i över 30 av vad vi kan kalla län. Det är endast småbesättningar som drabbats, s k bakgårdsbesättningar och antalet smittade djur uppskattas till ca 3 000.
Rumänien blir EU-land vid årsskiftet och EU-kommissionen är bekymrad över att det blir ett EU-land med stor utbredning av svinpest. Möjligtvis kommer man att vaccinera tamdjuren och även vildsvinen, men kommissionen vill inte öppna Rumänien och inte heller Bulgarien för import av grisar och griskött vid inträdet. Det blir ungefär samma regler som i Tyskland tidigare i år, med betydande restriktioner för transporter, m m. Källa: Dansk Svineproduktion. /LG

Svenska veterinärstudenter i Danmark problem för danska grisar
Antalet svenska studenter vid på Københavns Universitet som ska bli veterinärer har ökat från 24 till 34 %, i Odense har nordiska studenterna ökat från 32 till 40. Norge har en fast kvot, medan svenskarna kan söka fritt och gynnas av en omräkningsfaktor på 1,03 från svenska betyg.
Problemet, för danskarna, är att 80 % av studenterna tänker återvända till Sverige och inte ta hand om de danska grisarna och korna. Det gör att återväxten hos danska veterinärkåren är i fara. Källa. Politiken. /LG

Agenda
Salone del Gusto och Terra Madre hålls 26 - 30 oktober i Turin
Good, Clean and Fair, dvs Gott, rent och rättvist är tre adjektiv som beskriver det mest karaktäristiska för vad mat måste innehålla för att kallas ”ekogastronomisk”. Salone del Gusto är en mässa för Slow Foods och hålls 26 – 30 oktober i Turin, Italien, med seminarier och hantverksmässigt producerad mat från hela världen. Terra Madre är ett nätverk med 4000 bönder, 1000 kockar och 200 universitet från hela världen. Mer info: www.salonedelgusto.it

Företagsnytt
Atria slår samman dotterbolag
Liha ja Säilyke Oy, F-Logistiikka Oy samt Atria Oy, alla bolagen ägda av Atriakoncernen, slås samman och omorganiseras. Integrationen förtydligar arbetsfördelningen mellan produktionsanläggningarna i Nurmo och Forssa och skapar nya möjligheter att utveckla Atrias måltids- och köttproduktindustri.
Korvtillverkningen flyttas från Forssa till Nurmo under 2007. Produktionen av helköttprodukter, pålägg och färdigmat fortsätter i Forssa. Logistiken, det tekniska upprätthållandet, ekonomiförvaltningen och personaladministrationen slås samman, liksom försäljning och marknadsföring. Produktmärket Forssan är marknadsledande inom produktgruppen sallad i Finland och har även en stark position inom smörgåspålägg.
35 arbetsplatser försvinner under 2007 och kostnadseffektiviteten ökar med nästan 2 milj euro per år.
Liha ja Säilyke Oy blev en del av Atriakoncernen år 1999. Liha ja Säilyke Oy tillverkar sallader, färdigmat, pajer och köttprodukter. Företagets omsättning år 2005 var 41 miljoner euro. /LG

Danish Crown minskar engagemanget i kryddbranschen
Danish Crowns dotterbolag SFK Foods A/S och kryddföretaget W. Oschätzchen Aarhus A/S (OTZ) har bildat ett nytt bolag med namnet SFK/OTZ Holding A/S. SFK har leverererat kryddblandningar och smaktillsatser till livsmedelsindustrin och OTZ har ännu bredare sortiment med även marinader, slaktarverktyg, m m.
Danish Crown blir minoritetsdelägare i nya företaget och minskar således sitt direkta engagemang i kryddbranschen, för att koncentrera mer på slakt- och köttförädling. Källa: Danish Crown. /LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 4 augusti 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ny minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 8 aug 23,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90Senaste nytt
Sverige och Polen delar jumboplatsen i Europa
När du läser tabellen slaktsvin Europa, nedan, titta särskilt på Polens och Sveriges priser! Sverige kan nu utnämnas till det land i Europa som har det sämsta slaktsvinspriset, om ISNs korrigerade grispriser används som jämförelse. ISN försöker jämföra slaktsvinspriserna så nära det går mellan länderna och korrigerar för avvikelser i klassning, m m.
Sverige och Polen ligger på samma grispris, 1,423 euro, men Polens grispris ligger två veckor efter och har varit på stabil uppgång senaste veckorna, varför det nog inte är farligt att säga att det är Sverige som har jumboplatsen.
Höjs inte slaktsvinspriset i Sverige nästa vecka, är det troligt att vi får svart på vitt, att Sverige har Europas sämsta grispriser.
Det där därför inte förvånande att grisproducenterna i Halland tar initiativet till att försöka ruska liv i köttsäljarna på slakterierna, så att slaktsvinspriset stiger. Eller, som man tror är möjligt, delar med sig av de stora intäkter som den rekordgoda grillsäsongen inbringat.
Slaktsvinsnoteringen har ändrats sedan vecka 52, då priset sjönk till 11 kr. De som tecknade nya avtal fick en höjning vecka 27, men storparten av dessa pengar togs som bekant från leveransavtalen.
Läs det brev Hallands Grisproducenter skriver till slakterierna genom att klicka här! Föreningen vill sedan att du diskuterar innehållet med ditt slakteri! /LG

Fortsatt lågt utbud av slaktsvin i Europa
Även denna vecka är utbudet av slaktsvin i Europa lägre än efterfrågan, detta trots fallande temperatur, vilket borde ha satt igång tillväxten något hos grisarna. I Holland slaktades förra veckan endast 221 000 grisar, vilket anses bero på värmen och är 15 % mindre än samma vecka i fjol.
Som tidigare antytts kan priserna svänga vid stor efterfrågan och vi ser i veckan sänkningar i Holland, England och Belgien. De flesta länderna har oförändrat pris, medan priset gått upp i Frankrike. Bedömare anser att prisnivåerna bör närma sig varandra redan nästa vecka, eftersom i varje fall Tyskland och Holland inte kan ha olika prisnivåer någon längre tid. Då flyttas grisarna över gränserna.
De europeiska slakteriernas klagan över att det är svårt att ta ut de höga slaktsvinspriserna från vidareförädlingen och detaljhandeln fortsätter och gör att prisbilden framöver är något osäker. Delvis har dock de höjda slaktsvinspriserna fortplantats till styckningsdetaljerna och charkvarorna. Den goda stämningen på marknaden för slaktsvinens del, gör dock att fortsatt bra prisnivå är att vänta. Källa: ISN

Tyska grispriserna oförändrade denna vecka
Såväl slaktsvinspriset 1,67 euro, suggpriset 1,21 och smågrispriset 58 euro är oförändrade denna vecka.

Grispriserna vecka 32
Uppfödaruppror nästa vecka mot lågt pris på slaktgrisar!
På måndag eller tisdag kan alla landets grisslakterier vänta sig ett brev från frustrerade grisuppfödare i södra Sverige. Just när det här skrivs pågår arbete med att få hela uppfödarföreningar i Sverige att stå bakom skrivelsen. Hallands Grisproducenter ställde sig positiva till en skrivelse vid ett sammanträde redan under veckan och diskussion pågår, liksom med den skånska föreningen.
Dessutom kan det bli färre grisar till slakt nästa vecka. En inställelse av leveranser, alltså. Tanken är att leverantörer som inte är uppbundna av kontrakt ska ställa grisarna kvar i stallarna ytterligare en tid och leverera dem till Tyskland i stället! Effekten blir dubbel, med färre grisar till slakt i Sverige under en bristsituation, där grisar nu annars tas in för slakt i förtid för att täcka butikernas efterfrågan. Det kan få livsmedelskedjorna att börja tänka! Dels startar åtgärder för att arbeta upp mer kontinuerliga kanaler till tyska slakterier för att få alternativ till de svenska slakterierna och därmed även framledes få del av den internationella prisnivån.
Upproret har nästan lite dansk förebild, där uppfödarna hotar att skicka grisarna till Tyskland i stället för sina ordinarie slakterier. Priserna är som regel högre på tyska sidan gränsen.
-Vi anmodar i brevet slakterierna att höja priset med 1 kr, säger Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga. Jag har bestämt mig för att skicka grisarna till Tyskland tills svenska grispriset går upp. För dagens 13,80 kr blir det inga fler grisar till svenska slakterier. Slaktgrisarna får gå kvar i stallarna tills de blir lite tyngre, för att svara mot tyska viktkraven för bästa betalning.
-Vi är frustrerade över att se de höga slaktsvinspriserna i Europa och inte få med av den internationella konjunkturen, säger han. Vi har väntat alldeles för länge att ta itu med prisfrågorna. Om inte de svenska aktörerna på slaktområdet klarar att få upp priserna, måste vi uppfödare göra det själva. Om inte svenska slakterierna förmår betala mer för grisarna, då ska man inte ha några, menar Per. Grisarna ska levereras dit de betalas bäst.
-Själv har jag inte skrivit på något leveransavtal ännu och senast fick jag 14,50 kr för 250 slaktsvin. Det går alltså att sälja grisar till högre pris i Sverige också, men hela branschen behöver det priset, inte bara jag, säger Per. Nu gör vi en samordnad aktion för att höja nivån 1 kr.
Per menar också att svenska uppfödarna måste engagera sig mer för att arbeta upp kanaler för kontinuerlig export av slaktsvin.
-Vi har lyckats med suggorna, säger Per. Jag säljer suggorna kontinuerligt till Tyskland genom Erikssons Djurtransport (se tabellen, suggor) och får ut betydligt bättre priser än här i Sverige. Det bör gå lika bra med slaktsvin, menar han. Särskilt nu när det är stor efterfrågan på slaktsvin i de flesta länder.
Kommentar: Jag har fått löfte om kopia på brevet till slakterierna, när det är klart. Se brevet under länken här!

Fortsatt höga grispriser i Europa väntas, dålig skörd sänker utbudet
Torkan gör marknaden för griskött osäker och meningarna är delade bland marknadsbedömarna om vad som händer med slaktsvinspriserna i höst. Danish Crown lutar dock åt att priserna kommer att hållas uppe under hösten, eftersom de tappade kilona tillväxt hos slaktsvinen i sommarvärmen inte kommer tillbaka och att torkan minskar spannmålsskörden i stora delar av Europa.
Skörden har börjat i södra Sverige. I Halland på de lätta jordarna uppskattar Magnus Cronqvist, Eldsberga, att kornet ger halv skörd, men bättre längre in i landet. En del nötuppfödare har skördat spannmål som helsädsensilage, eftersom betet är slut.
Samma sak rapporteras från södra Finland. Där använder nötuppfödarna spannmålen som foder som komplement till det magra betet.
Inga grispriser i Sverige ändras nästa vecka. Underskottet på smågrisar ökar, eftersom det är tid att sätta in julgrisar.

Danska suggorna kraftigt upp nästa vecka, slaktsvinen oförändrade, 7-kilos ner
Danska slaktsvinspriset är oförändrat nästa vecka, medan suggorna går upp kraftigt. Höjningen är 40 danska öre, eller nära 50 svenska. 7-kilos smågrisar går ner 2 dkr.
Danska suggpriset är som bekant mycket beroende av tyska grisköttmarknaden och i Tyskland har slaktsvinspriset höjts kraftigt innevarande vecka, 3 cent.

Oförändrade eller stigande slaktsvinspriser i Europa
Det är industrisemester i stora delar av Europa och därmed lägre efterfrågan på köttprodukter än normalt under året. Men utbudet av slaktsvin är också lägre, till stor del orsakat av den höga temperaturen och därmed låg tillväxt hos grisarna. I Holland låg slaktvolymen 20 % under en normal vecka. Minskad efterfrågan möts således av minskat utbud och stämningen på grisköttmarknaden är därmed fortsatt god med oförändrade eller t o m stigande priser. Slaktsvinspriserna har stigit med 3 cent både i Tyskland och Holland under veckan.
Vädret väntas nu bli något kallare och därmed väntas även utbudet av kilo slaktsvin öka, men utbudet är fortfarande under normal nivå. Volymökningen väntas dock inte få någon större betydelse för prisutvecklingen, utan torde bli fortsatt positiv. Källa: ISN.

Fyra länder med grispris på ca 15 kr och mer
Grisnoteringarna på kontinenten är höga, jämfört med de nordiska. Fyra länder ligger runt 15 kr eller mer, med Spanien i topp på nära 16 kr. Det är mycket, med tanke på årstiden.
Skillnaderna mellan länderna är också påtagligt stor, med tanke på att alla länderna tillhör samma handelsområde.
Danmark och Sverige befinner sig fortfarande på 13-kronorsnivån, men i Danmark kan man förvänta en efterbetalning på vanligtvis 80 öre till 1 kr. I Sverige finns fortfarande vissa tillägg som inte fångas upp av den korrigerade jämförande noteringen.
Orsaken till det höga priset söderut är just nu värmen. Grisarna växer dåligt. Produktionsmässigt har vi nackdelar av vårt kalla klimat på vintern, men vi ska inte heller glömma fördelarna av måttliga temperaturer under sommaren. /LG

Koppling mellan charkuteriprodukter och magcancer
Ökad konsumtion av charkuteriprodukter som bacon, korv och rökt skinka ökar risken för magsäckcancer, visar en sammanställning av 15 tidigare gjorda studier på totalt 4 704 personer 1966 till 2006. Risken att drabbas av magsäckscancer ökar med mellan 15 och 38 % vid en ökad konsumtion av charkuteriprodukter med ungefär en halv portion om dagen. Magsäckscancer står idag för nästan tio procent av det totala antalet dödsfall i cancer.
Trots en världsomfattande minskning av antalet fall av magsäckscancer under de senaste 50 åren är sjukdomen fortfarande den fjärde vanligaste cancerformen. På grund av sin dödlighet är det den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterad död. Cirka 700 000 personer världen över dör av denna cancerform varje år.
Charkuteriprodukter är ofta saltade, rökta eller tillsatta med nitrit för att öka hållbarheten. Detta skulle kunna öka risken för magsäckcancer, men de studier som gjorts tidigare har visat motsägelsefulla resultat. Källa: Pressmeddelande Karolinska Institutet.
Kommentar: Karolinska Institutets pressmeddelande presenterar de nya uppgifterna som "ny forskning". Det är dock endast en sammanställning av tidigare forskning, närmare bestämt 15 studier med i snitt 313 personer. Även om rapporterna är entydiga, låter underlaget smalt för att gälla en sjukdom som kan orsakas av så många faktorer, bl a bakterier. /LG

Datera upp för senaste noteringar!
Om du inte läser @-GRIS strax efter att du får mailet till din dator, ta för vana att uppdatera @-GRIS innan du börjar läsa. Jag lägger in saknade noteringar i den takt de anländer och det kan även finnas sena nyheter som du inte bör missa.

Partipriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 32 v 31 v 30 v 29
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12,90 12,90 12,90 12,90
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
SLP* Avtal 70–94,9 12,70 12,85 12,85 12,85
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Dahlbergs 71-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,30 12,30 12,30 12,30
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 12,70 12,70 11,20 11,20
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25
Swedish Meats Avtal 73-92,9 12,50 12,50 12,50 12,50
Swedish Meats 73-92,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 32 v 31 v 30
12,17 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,90 9,90 9,70
22,10 Norsk Kjött 55,1–75,0* nkr 19,05 19,05 19,05
11,00 Österbottens 72 – 90 euro 1,20 1,20 1,20
12,00 Snellman 78–105** euro 1,31 1,31 1,31
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.Slaktsvin, Europa
Skr Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
8 aug korrigerade*
15,97 Spanien 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731
15,28 Tyskland 1,656 1,656 1,626 1,596 1,576
14,95 Österrike 1,620 1,620 1,500 1,550 1,550
14,90 Italien 1,614 1,614 1,582 1,551 1,551
14,65 Belgien 1,588 1,625 1,588 1,588 1,526
14,50 Frankrike 1,572 1,560 1,555 1,558 1,544
14,43 England 1,564 1,592 1,592 1,592 1,592
14,40 Holland 1,561 1,580 1,551 1,532 1,532
13,21 Danmark 1,432 1,432 1,405 1,405 1,405
13,13 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
--
14,38 Tjeckien 1,558 1,531 1,535
13,67 Irland 1,482 1,482 1,482 1,482
13,13 Polen 1,423 1,404 1,401
Eurokurs 9,23 kr.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRISSuggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 32 v 31 v 30 v 29
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 2,65 2,65 2,65 2,65

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 32 v 31 v 30
8,73
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 6,70 6,70
16,10
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr 12,94 12,94 12,94
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,46 0,46 0,46
4,33
Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47
Tyskland
11,16
ZNVG 56 % euro 1,21 1,21 1,18
Galtar
7,50
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 5,70 5,70
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 29 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Pund 13,58 13,51 13,49 13,35 13,17 13,30 13,44
Dollar 7,20 7,27 7,30 7,26 7,17 7,26 7,27
Euro 9,21 9,23 9,22 9,19 9,16 9,22 9,22
Dansk 1,23 1,23 1,23 1,23 1,22 1,24 1,24
Norsk 1,17 1,16 1,16 1,16 1,15 1,16 1,16
Yen 6,25 6,30 6,24 6,26 6,23 6,33 6,33

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 32 v 31 v 30 v 29
SLP
SLP+ 18,30 18,30 18,30 18,30
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
KLS
KLS Smågris 18,05 18,05 18,05 17,90
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,14 18,14 18,14 18,14
SwedeHam 16,69 16,69 16,69 16,69
Vita 15,57 15,57 15,57 15,57
Dahlbergs
Särklass D 18,15 18,15 18,15 18,00
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,80 17,80 17,80 17,65
Bas, 23 kg 16,40 16,40 16,40 16,25
Nyavvanda, 9 kg 35,55 35,55 35,55 35,25
KRAV, 23 kg 23,30 23,30 23,15 23,00
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,55 17,55 17,55 17,55
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 11 500 4 000 3 000 2 500
Ugglarps Slakteri balans balans balans 270
Skövde Slakteri 500 balans 300 250
SLP - 400 balans 100
KLS balans balans balans brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 20 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Underskottet blev oväntat stort till nästa vecka. Men det räcker med att några stora leverantörer beställer samtidigt för att balansen ska förändras. Många är angelägna att få slaktsvinen leveransklara till jul, vilket innebär ökad efterfrågan fram till vecka 35. Samtidigt får vi inga grisar från Finland.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Cato Gustafsson: -Vi har fått en mindre brist på smågrisar igen, ca 400. Totalt har vi importerat 1 000 smågrisar från Norge och 6 000 från Finland.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
288
Basis 7 kg 234 236 230 230 230
481
Basis 30 kg 391 391 383 383 383
292
SPF+Myc 7 kg 239 241 235 235 235
487
SPF+Myc 30 kg 396 396 388 388 388
299
SPF 7 kg 243 245 239 239 239
492
SPF 30 kg 400 400 392 392 392
968
Økologi 30 kg 787 788 781 770 770
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
649
25-kilos - 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
535
ZNVG 28 kg 58 58 59 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.