Uppdatera här: http://www.grisportalen/egrisMarknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Efterfrågan på grillsortimentet börjar avta, men är den är hög för årstiden. Volymmässigt ligger försäljningen under årets säsong hittills 20 % bättre än i fjol och 22 % räknat på enbart nuvarande period.
-Även prismässigt är vi i en bättre situation i år, jämfört med i fjol. Priserna på grillprodukterna ligger över fjolåret. Det är bra marginaler på grillat nu. Vi har kunnat öka marginalerna även på chark.

SLP
Peter Johansson: -Nu regnar det i Skåne och semestrarna är snart slut. Det är nu andra köttaffärer på gång, och i stället för karré och kotlett efterfrågas de för hösten traditionella produkterna. Grillsäsongen har varit mycket bra och bäst har de klassiska grilldetaljerna gått.
-Vi har haft 10 - 12 % mer kött att placera på marknaden efter köpet av Ystad Slakteri, men det har fungerat bra.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Efterfrågan på griskött har mattats något, vilket beror på att semestrarna tar slut och sommargästerna lämnar västkusten. Volymerna minskar, men priserna har inte påverkats.

Ugglarp
Thomas Olander: -Försäljningen av köttdetaljer går fortsatt bra, men det har börjat bli problem med småfläsk och halsbit. Charken ligger fortsatt på tillfredsställande 100 ton per vecka.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Varma vädret förlänger grillsäsongen. Atria konstaterar att man ökat sina marknadsandelar.
-Torkan fortsätter och grovfodret tar slut för nötproducenterna. Värst utsatta är mjölkproducenterna, som måste ha hög kvalitet på vinterfodret. Ännu är nötslaktaen normal för årstiden.

Danish Crown
Skinkpriserna på den europeiska marknaden är i stort sett oförändrade. Det är fortsatt låg tillförsel, men avsättningen är vansklig p g a semestrarna i stora delar av den europeiska förädlingsindustrin.
Bog och annan charkråvara säljs till stabila priser, medan handeln är lugn men priserna oförändrade för karré. Den brittiska baconmarknaden är lugn med oförändrad prisnivå.
Handeln med Ryssland och Östeuropa är lugn men stabil. Japanhandeln är trög. /LG

Nyheter
Försäljningen av grillprodukter upp 20 %, men inte priserna lika mycket
-Marinerat grillkött har ökat med 20 % under årets grillsäsong jämfört med i fjol, kryddiga korvar 8 %, grillkorv 7 %. Vi är väldigt nöjda med grillsäsongen, den har varit helt fantastisk, säger Martin Pardell, produktchef för förädlat kött inom Swedish Meats. Grillkorvens ökning med 7 % betyder många ökade antal ton, eftersom grillkorv alltid säljs i väldigt stora volymer.
-Nyheterna för året 120 grams Pigghamspett och Mammut Steak har gått väldigt bra och återkommer nästa år. Karré är som vanligt storsäljare och är slutsåld varje år.
-Alla marinerade grilldetaljer, där marineringen görs inifrån köttet med hjälp av nålar som sticks in i köttet, har fått stort genomslag, säger Martin. Marinaden stannar i köttet och gör att köttet tål tuffare behandling på grillen och alla får bra resultat.
-Prismässigt har årets grillprodukter gett något bättre pris, säger Thomas Kjellin, Swedish Meats. Priserna på grillprodukterna görs upp tidigt på året för att handeln ska kunna planera sin försäljning och marknadsföring. När volymerna ökar, innebär detta inte automatiskt högre priser.
-För kött inom Scans grilla-koncept noterar vi därför ingen påtaglig höjning. Grillprodukterna följer samma prisspel som charkprodukterna, vilket innebär att priserna är ganska trögrörliga. Där är mindre rörlighet än för styckade detaljer i övrigt.
-Stor efterfrågan på en grilldetalj, innebär samtidigt minskad efterfrågan på en annan produkt, t ex köttfärs eller revben. Stor efterfrågan på en enda grilldetalj påverkar inte priset på slaktsvin särskilt mycket, utan det är utbytet av hela grisen som ger pengarna, säger han. /LG

Nya leverantörer till KLS erbjuds 12,75 kr som grundnotering
De nya leverantörer som tecknar leveransavtal med KLS erbjuds en grundnotering på 12,75 kr. Till detta kommer vissa prestationstillägg som vanligt. Den nya noteringen erbjuds både integrerade och specialiserade slaktsvinsleverantörer, samt leverantörer innanför eller utanför KLS föreningsområde.
-För leverantörer som redan har avtal gäller gamla noteringen, som nu är 11,25 kr. Men deras tillägg är redan 1,35 – 1,40, säger ordföranden i KLS Mats Olsson. Dessa avtal gäller tills de går ut, sedan kan man teckna nya. /LG

2,5 mkr nu tecknade i KLS vinstandelslån
-Vi är halvvägs med vinstandelslånet, bedömer KLS ordförande Mats Olsson. 2,5 mkr är tecknade och vi tror på 5 mkr. Erbjudandet har varit ute en dryg månad. Upp till 100 000 kr har satsats.
-Då ska vi komma ihåg att en bonde har som allra minst pengar så här års. Vi får visserligen dålig skörd i år i Kalmar län, men jag tror vi klarar betinget. Sedan kan jag ju alltid hoppas på ännu fler intressenter och mer pengar, men vi är realistiska och ser att bland våra 2 800 medlemmar, samt leverantörer utanför området, är det ganska få som är stora leverantörer. /LG

Förhandlingar med KLS-partner pågår
-Det finns inget nytt att säga om ev samarbetspartner för KLS, säger Mats Olsson. Inte mer än att förhandlingar pågår. Det finns alltså allvarliga intressenter, men jag säger inte heller om de är svenska eller utländska. /LG

2 000 smågrisar per vecka slaktas i Norge
Innevarande vecka t o m vecka 38 slaktas smågrisar med bidrag ur regleringskassan i Norge. Det reducerar det stora överskottet på griskött något, som enligt prognosen är nästan 5 000 ton för 2006.
Målet denna period är att slakta 2 000 smågrisar per vecka, vilket reducerar köttberget med 700 ton i höst. Uppfödarna får ordinarie smågrispris + 20 nkr när slaktvikten är 17 till 35 kg. Det finns även bidrag för att slakta ut slaktsvin med lägre vikter. Källa: Gilde.
Kommentar: Det går inte att få norska regleringskassan att använda bidrag till export av smågrisar, i stället för slakt. Export skulle reducera norska köttberget ytterligare, samtidigt som grisarna behövs i stallarna i Sverige och som slaktsvin till jul. /LG

Norska slaktvikterna höjs, trots köttberg
Norska Gilde står i den brydsamma situationen att tvingas höja slaktvikterna och därmed öka slaktvolymerna, samtidigt som Norge har ett köttberg som kostar grisuppfödarna väldiga pengar i form av avgifter till regleringskassan. Gilde höjer dock övre viktgränsen från 75 till 77 kilo under protest och som ett sätt att rädda företaget från att tappa slaktsvinsleverantörer. Leverantörerna går annars till konkurrenterna, som höjt sina övre viktgränser.
Det är fortfarande lönsamt att sätta mer kött på grisen, så länge det inte går ut över klassningen. Men Gilde har samtidigt ansvaret för regleringsekonomin i Norge. Samtidigt som man vill ge uppfödarna bättre ekonomi i produktionen, måste man försöka hålla slaktvolymerna nere.
Norsvin skriver i en kommentar att man väntar med spänning vad som ska komma ut av den här viktgränsjusteringen. Man har sina värsta aningar.
Norsvin framhåller att det är lönsamt att använda regleringskassans erbjudande att slakta lättare grisar med ett bidrag på 10 nkr per kg. Marginalkostnaden för att producera 1 kg kött vid 75 kg slaktvikt är 14 nkr.
Vinsten är endast 4 – 6 nkr per kg att öka vikten till nya viktgränsen. Källa: Norsvin /LG

Dålig affär skicka danska smågrisar till Tyskland
En mycket stor del av danska smågrisarna transporteras över gränsen till Tyskland. Det är ingen bra affär för de flesta, utan sker mer av nöd än lust. Detta framgår av Produktionsøkonomi 2006 – svin.
Grisuppfödaren får lägre avräkningspris och riskerar samtidigt att grisarna inte kan säljas. Avsättning och transporter får uppfödaren ordna själv.
Det är i stället de danska miljöreglerna för slaktsvin som är orsaken till exporten. Reglerna är så stränga, att det inte går att bygga stallar till uppfödningen av smågrisarna. Källa: LandbrugsAvisen/Produktionsøkonomi 2006 – svin.
Kommentar: Effekten är också att slakterier i Danmark måste stängas, som vi skrev om nyligen. /LG

Agenda
Strategier för ryska grisuppfödare på världsmarknaden 31 augusti i Moskva
Tyska DLG håller 31 augusti tillsammans med European Pig Producers Club en informationsdag på Golden Ring Hotel i Moskva med titeln Russian pig producers’ strategies for success on the global market. Seminariet är avgiftsfritt och ger en full dags information om ryska marknaden. Ett passande tillfälle för intresserade av östra Europa och även ett tillfälle att stifta bekantskap med den europeiska organisationen för grisuppfödare, där det alltför sällan syns några svenska deltagare på mötena trots ambitiösa program. Läs mer: www.eurotier.de

EuroTier 14 - 17 november i Hannover
EuroTier 2006 hålls i Hannover, Tyskland, 14 - 17 november. Det är en av Europas ledande utställningar för grisproduktion och animalieproduktion i allmänhet.
En ny sektion vid mässan är BioEnergyEurop, ett aktuellt tema som i hög grad berör grisproduktionen genom tillgång till nya biprodukter i stora volymer.
1 200 företag är anmälda som utställare, från 37 länder. Holland har t ex 106 utställare. Mer info: www.eurotier.de


Öppet hus om luftrening
Dansk Landbrugsrådgivning håller två dagar öppet hus för visning av luftreningsanläggningar. 30 augusti visas Skovs reningsteknik, en kemisk rening, hos Niels Riis, Hingevej 9, Hinge, 8370 Hadsten. Han har ekologisk äggproduktion. Reningen sker i skorstenarna för utluft, där dysor sprider sur vätska över utluften. Damm och ammoniak fångas upp och samlas i behållare för spridning på fälten.
Tunetankens nya biologiska luftrenare visas 1 september 10 – 14 hos Bente Andersen och Karl Ole Jokumsen, Svejstrupvej 8, Svejstrup, 8660 Skanderborg. De har grisar och Tunetankens silor med Leca-kulor, som fångar upp och bryter ner ammoniak och lukt. Mer info, klicka här!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 11 augusti 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ny minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 14 aug 17,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90Senaste nytt
Tyska slaktsvinen snart uppe i 16 skr!
Både noteringen på slaktsvin och suggor steg på måndagen i Tyskland. Nya slaktsvinsnoteringen är 11,50 skr och suggpriset 11,35 kr. Priset på smågrisar är oförändrat 535 skr.


Grispriserna vecka 33
Alla grispriserna oförändrade i Norden
Trots brevet från grisuppfödarna i Halland till slakterierna, är alla svenska grispriser oförändade och samma gäller övriga Norden. Efterfrågan på smågrisar är nu mycket stor och orsaken är insättning av julomgången. Swedish Meats har 15 000 smågrisar i underskott i förmedlingen nästa vecka, SLP har 1 000 och Ugglarps får underskott om en vecka.
Samtidigt sätter även finnarna in smågrisar till julomgången och har underskott i stället för överskott och väntas ha detta hela augusti.
I Norge slaktas 2 000 smågrisar per vecka med bidrag ur norska regleringskassan. Smågrisarna måste bort från stallarna, så att volymen griskött som inte kan placeras på marknaden minskar. Det finns således gott om smågrisar i vårt närområde för insättning i svenska stallar, om det inte funnits så många paragrafer i vägen! /LG

Svinpriserna i Danmark oförändrade vecka 33
Alla grispriser i Danmark är oförändrade nästa vecka. Slaktsvinspriset är 9,90 dkr och suggpriset 7,10 dkr.

Kommentarer till hallandsbrevet
Hallandsbrevet ska tas på största allvar, säger Hans Carlsson
-Några slakterier har hört av sig under veckan, med anledning av det brev vi skickade ut om att slaktsvinspriset bör höjas 1 kr. Vi ska träffa Johan Andersson, Swedish Meats 17 augusti för diskussion. Inte bara fackmedierna har uppmärksammat uppropet. Idag har vi fått ett inslag i Radio Halland, säger Hans Carlsson, Getinge, ordförande i Hallands Grisproducenter. Vårt brev har skapat debatt i många läger och det är både positiva och negativa synpunkter, men allra mest positiva.
-Slakterierna har skrikit efter grisar hela sommaren, vi hör mycket om bra försäljningen av griskött varit hela året och särskilt under sommaren och senast gick partipriset upp. Grisuppfödarna har inte fått del av dessa pengar, som bör ha kommit in till slakterierna under dessa goda tider för grisköttet.
-Vem vet, det kanske blir ännu större brist på grisar om inget händer. Ingen vet vad grisuppfödarna gör om man inte får del av pengarna. Det är lätt för alla att ställa kvar flesta grisarna någon vecka i stallet och enbart skicka tömningsgrisar. Ev klassningsförlust är en engångskostnad. De som inte har avtal kan skicka grisar till Tyskland. Då försvinner de helt från svenska marknaden.
Hans antyder helt klart att hallandsbrevet måste tas på allvar av alla parter på grismarknaden! /LG

Läs det brev Hallands Grisproducenter skriver till slakterierna genom att klicka här! Föreningen vill sedan att du diskuterar innehållet med ditt slakteri!

Ugglarps Slakteri håller med uppfödarna i Halland
-Vi är tämligen överens med grisuppfödarna om att svenska grispriset bör ligga högre än det gör dag, säger Thomas Olander, Ugglarps Slakteri. För att få upp svenska grispriset måste svenska slakt- och förädlingsindustrin bli effektivare. Förklaringen är inte konstigare än så, vi är inte tillräckligt effektiva i branschen, säger han.
-Att uppfödare tänker skicka slaktsvin till Tyskland för att få bättre pris är intressant, fortsätter han, och frågar varför man inte skickar grisarna till de svenska slakterier som betalar bäst. Varför har inte vi på Ugglarp slaktkö, när vi betalar bättre än de flesta slakterier. Alla privatslakterier betalar bättre än Swedish Meats, men ändå går flertalet grisar dit, säger Thomas. /LG

Slaktsvinspriserna i Tyskland och Sverige ska inte jämföras
-Jämför inte svenska grispriser med tyska, säger Johan Andersson, Swedish Meats, med anledning av hallandsbrevet till slakterierna. Förutsättningarna är olika. Tyskland är en levande marknad, där utbud och efterfrågan styr priset mycket mer än i Sverige. Slaktsvinspriset är högt ibland, lågt ibland.
-Svenska slakterier har högre kostnader än tyska, bl a för långa transporter, veterinärkostnader, m m. Det sänker slaktsvinspriset. Tyska slakterier har låga arbetskostnader p g a invandrad arbetskraft, ingen anställningstrygghet, ingen mbl, inga kollektivavtal och tempot är högt och jobbarna slits ut. Men det kommer fler från öst. Ingen situation vi önskar överförd till Sverige.
Stora skillnaden för slaktsvinspriset just nu är att Tyskland vänt stort överskott på slaktsvin till underskott, men det kan vända igen. Bristen pressar upp slaktsvinspriset. Grishandlare, som i Sverige förr, har kontrollen över slaktsvinen och tvingar slakterierna betala höga priser för att de ska kunna förse sina köttkunder med varor. I Sverige har vi långa leveransavtal och uppfödarna levererar enligt avtalen. Vi följer upp varje leverantör av storlek, att man levererar slaktsvinen efter insatta smågrisar. Vi försöker pressa upp köttpriserna efter förädling och betalar vad slakteriet förmår.
-Svenska uppfödare har fördelar som lätt att etablera sig, tillgång till areal och billigare foder. Tyskarna har svårt få bygglov.
-Grisköttet rör sig på en global marknad, till skillnad mot slaktsvinen. Skillnaderna på köttpriserna är inte stora mellan länderna. /LG

SLP har skickat hallandsbrevet vidare till sina köttkunder
-Vi tar till oss budskapet i hallänningarnas brev till slakterierna, säger Peter Johansson, SLP. Vi har skickat brevet vidare till våra köttkunder och inleder en diskussion med dem i veckan om hur vi ska hantera frågan. I går träffade jag några leverantörer.
-Om vi inte betalar våra leverantörer bra, då blir vi av med leverantörerna och kan inte försörja våra kunder med kött. Om vi har fel pris till kunderna, blir vi av med kunderna och kan inte betala bättre pris till leverantörerna. Vi måste ha marknadsmässiga priser både för leverantörer och köttkunder.
-Jag tror vi kan få en dialog med båda sidorna, så alla blir nöjda. Detaljhandeln vill sälja svenskt kött och är kloka nog att inse vad det betyder om inte svenska grisuppfödare får ett hyfsat pris, säger Peter. Vi har framhållit under en längre tid att vi behöver få ut högre priser på marknaden.
-Spotpriserna är ett problem för oss på marknaden. Trots högt pris i många länder i Europa, bjuds det ut köttdetaljer till låga priser. Mycket lägre än man förväntar sig. Slakterierna på kontinenten tar säkert ut goda priser för sin ordinarie kötthandel, men överskottet bjuds ut till fortsatt låga priser. Dessa låga priser ska vi tackla i diskussionen med våra köttkunder. /LG

Ännu ingen förfrågan om slaktsvin till Tyskland
-Nej, ännu har jag inte fått någon förfrågan om transport av slaktsvin till Tyskland, säger Torbjörn Eriksson, Erikssons Djurtransport, Tomelilla, som transporterar 100 suggor per vecka till ett slakteri i Tyskland.
Företaget har två bilar för utlandstransport och en för transporter i Sverige. Suggexporten har pågått flera år, men slaktsvin endast vid vissa perioder. Exportbilarna tar 220 slaktsvin vardera, 100 suggor.
-När det var överskott på grisar i Sverige för några år sedan körde vi ner ca 2 000 grisar. Men båda dessa slakterier vi anlitade då, står idag stilla p g a brist på slaktsvin i Tyskland. De två privatägda slakterierna hade enbart grisar för ett par dagars slakt per vecka, så man lade ner. Men det är bara och ringa runt och kolla vem som vill köpa, säger Torbjörn. Efterfrågan i Tyskland är det inga problem med.
-För grisar som slaktas i Tyskland gäller samma regler som i Sverige, de ska dock väga mer, ca 95 kg. De slakterier jag kan leverera till idag ligger lite längre söderut, så fraktkostnaderna blir högre. 1 kr över svensk notering är ett bra riktvärde just idag. Jag tror inte det går att komma över 14,50 kr till grisuppfödaren, frakten alltså avdragen. Men priset bör ligga där. /LG

Övrigt marknadsnytt
Sverige och Polen delar jumboplatsen i Europa
När du läser tabellen slaktsvin Europa, nedan, titta särskilt på Polens och Sveriges priser! Sverige kan nu utnämnas till det land i Europa som har det sämsta slaktsvinspriset, om ISNs korrigerade grispriser används som jämförelse. ISN försöker jämföra slaktsvinspriserna så nära det går mellan länderna och korrigerar för avvikelser i klassning, m m.
Sverige och Polen ligger på samma grispris, 1,423 euro, men Polens grispris ligger två veckor efter och har varit på stabil uppgång senaste veckorna, varför det nog inte är farligt att säga att det är Sverige som har jumboplatsen.
Höjs inte slaktsvinspriset i Sverige nästa vecka, är det troligt att vi får svart på vitt, att Sverige har Europas sämsta grispriser.
Det där därför inte förvånande att grisproducenterna i Halland tar initiativet till att försöka ruska liv i köttsäljarna på slakterierna, så att slaktsvinspriset stiger. Eller, som man tror är möjligt, delar med sig av de stora intäkter som den rekordgoda grillsäsongen inbringat.
Slaktsvinsnoteringen har ändrats sedan vecka 52, då priset sjönk till 11 kr. De som tecknade nya avtal fick en höjning vecka 27, men storparten av dessa pengar togs som bekant från leveransavtalen. /LG

Fortsatt lågt utbud av slaktsvin i Europa
Även denna vecka är utbudet av slaktsvin i Europa lägre än efterfrågan, detta trots fallande temperatur, vilket borde ha satt igång tillväxten något hos grisarna. I Holland slaktades förra veckan endast 221 000 grisar, vilket anses bero på värmen och är 15 % mindre än samma vecka i fjol.
Som tidigare antytts kan priserna svänga vid stor efterfrågan och vi ser i veckan sänkningar i Holland, England och Belgien. De flesta länderna har oförändrat pris, medan priset gått upp i Frankrike. Bedömare anser att prisnivåerna bör närma sig varandra redan nästa vecka, eftersom i varje fall Tyskland och Holland inte kan ha olika prisnivåer någon längre tid. Då flyttas grisarna över gränserna.
De europeiska slakteriernas klagan över att det är svårt att ta ut de höga slaktsvinspriserna från vidareförädlingen och detaljhandeln fortsätter och gör att prisbilden framöver är något osäker. Delvis har dock de höjda slaktsvinspriserna fortplantats till styckningsdetaljerna och charkvarorna. Den goda stämningen på marknaden för slaktsvinens del, gör dock att fortsatt bra prisnivå är att vänta. Källa: ISN. /LG

Tyska grispriserna oförändrade denna vecka
Såväl slaktsvinspriset 1,67 euro, suggpriset 1,21 och smågrispriset 58 euro är oförändrade denna vecka.

Datera upp för senaste noteringar!
Om du inte läser @-GRIS strax efter att du får mailet till din dator, ta för vana att uppdatera @-GRIS innan du börjar läsa. Jag lägger in saknade noteringar i den takt de anländer och det kan även finnas sena nyheter som du inte bör missa.

Partipriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 33 v 32 v 31 v 30
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12,90 12,90 12,90 12,90
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
KLS Nya leverantörer 64-94,9 12,75 12,75
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25
SLP* Avtal 70–94,9 12,70 12,70 12,85 12,85
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Dahlbergs 71-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,30 12,30 12,30 12,30
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats Avtal 73-92,9 12,50 12,50 12,50 12,50
Swedish Meats 73-92,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 33 v 32 v 31
12,17 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,90 9,90 9,90
22,10 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 19,05 19,05 19,05
11,00 Österbottens 72 – 90 euro 1,20 1,20 1,20
12,00 Snellman 78–105** euro 1,31 1,31 1,31
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.Slaktsvin, Europa
Skr Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
14 aug Enl ZNGV
15,50 Tyskland 1,68 1,67 1,67 1,65 1,62
8 aug korrigerade*
15,97 Spanien - 1,731 1,731 1,731 1,731
15,28 Tyskland - 1,656 1,656 1,626 1,596
14,95 Österrike - 1,620 1,620 1,500 1,550
14,90 Italien - 1,614 1,614 1,582 1,551
14,65 Belgien - 1,588 1,625 1,588 1,588
14,50 Frankrike - 1,572 1,560 1,555 1,558
14,43 England - 1,564 1,592 1,592 1,592
14,40 Holland - 1,561 1,580 1,551 1,532
13,21 Danmark - 1,432 1,432 1,405 1,405
13,13 Sverige - 1,423 1,423 1,423 1,423
--
14,38 Tjeckien 1,558 1,531
13,67 Irland 1,482 1,482 1,482
13,13 Polen 1,423 1,404
Eurokurs 9,23 kr.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRISSuggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 33 v 32 v 31 v 30
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 2,65 2,65 2,65 2,65

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 33 v 32 v 31
8,73
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 6,70
16,10
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr 12,94 12,94 12,94
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,46 0,46 0,46
4,33
Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47
Tyskland
11,35
ZNVG 56 % euro 1,23 1,21 1,21
Galtar
7,50
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 5,70
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Pund 13,63 13,58 13,51 13,49 13,35 13,17 13,30
Dollar 7,19 7,20 7,27 7,30 7,26 7,17 7,26
Euro 9,19 9,21 9,23 9,22 9,19 9,16 9,22
Dansk 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,22 1,24
Norsk 1,16 1,17 1,16 1,16 1,16 1,15 1,16
Yen 6,23 6,25 6,30 6,24 6,26 6,23 6,33

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 33 v 32 v 31 v 30
SLP
SLP+ 18,30 18,30 18,30 18,30
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
KLS
KLS Smågris 18,05 18,05 18,05 18,05
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,14 18,14 18,14 18,14
SwedeHam 16,69 16,69 16,69 16,69
Vita 15,57 15,57 15,57 15,57
Dahlbergs
Särklass D 18,15 18,15 18,15 18,15
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,80 17,80 17,80 17,80
Bas, 23 kg 16,40 16,40 16,40 16,40
Nyavvanda, 9 kg 35,55 35,55 35,55 35,55
KRAV, 23 kg 23,30 23,30 23,30 23,15
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,55 17,55 17,55 17,55
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 15 000 11 500 4 000 3 000
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri 800 500 balans 300
SLP 1 000 - 400 balans
KLS - balans balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 20 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Det ökade underskottet på smågrisar beror på stor försäljning. Det är julgrisarna som ska in.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Thomas Olander: -Vi har balans till nästa vecka, men underskott väntas p g a insättningen till julgrisar.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Anders Nilsson: Efterfrågan på smågrisar ökar och bristen nästa vecka är 1 000, prognosen vecka 34 2 000. Bristen hos vår finske leverantör är 4 000, så det går inte att få några grisar där. Alla vill sätta in julgrisar.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
288
Basis 7 kg 234 234 236 230 230
481
Basis 30 kg 391 391 391 383 383
292
SPF+Myc 7 kg 239 239 241 235 235
487
SPF+Myc 30 kg 396 396 396 388 388
299
SPF 7 kg 243 243 245 239 239
492
SPF 30 kg 400 400 400 392 392
968
Økologi 30 kg 787 787 788 781 770
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
649
25-kilos 560 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
535
ZNVG 28 kg 58 58 58 59 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.