Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Skinkan går bra i Sverige och exporten har minskat. Som vanligt så här års är det trögt för kotlett och sida och givetvis karrén.
-Balansen mellan tillförsel och försäljning är bra och priset kan hållas uppe trots sänkningar i Danmark och Tyskland. Marknadssituationen är fortsatt god och väntas bestå. Hotet är att ryssarna släpper in Brasilien på sin marknad.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Allt säljs, utom karrén som är jobbig. Branschen borde göra något för att marknadsföra den så här års. Plommonspäckad fläskkarré är en delikatess, t ex.

Ugglarp
Thomas Olander: -Även denna vecka har varit en 100-tonsvecka för charken, alltså hög volym. Det är särskilt korven som rullar på bra. Det är inte heller några problem med avsättningen för styckat.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -I Norrland är det nu älg som gäller, så slaktsvinspriset borde sänkas, om jag ser till försäljningen. Älgjaktsveckan är aldrig någon bra försäljningsvecka och vår försäljning har gått ned 20 %. Men försäljningen var ju mycket god veckan före älgjakten.
-Jag har inte kunnat få ut den höjda 50-öringen på marknaden, och jag tvivlar på att så många andra slakterare kunnat få det. Men att sänka priset igen så här års är nog inte populärt, trots att slaktsvinen går ner i Danmark och Tyskland.

Dalsjöfors Slakteri
Per-Åke Larsson: -Marknaden är balanserad och oförändrad från föregående vecka. Men det är svår brist på helfall. Vi köper in en del, men varken kooperativa eller privata slakterier har helfall att sälja.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Prissänkningen i Tyskland gör att det är lönsammare att leverera slaktgrisarna till svenska slakterier för 14,80 än till tyska. Fraktkostnaden är lägre. Det är så här marknaden ska fungera, den som betalar bäst ska ha grisarna.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Försäljningsmässigt har vi haft en normal vecka, som inte skiljer sig nämnvärt från föregående.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Vi har bra balans på svinmarknaden, men systemet med långa avtal med handelskedjorna, vilket vi har i Finland, begränsar prisvariationerna. Snellmans har ingen handel med helfall, utan alla grisar vidareförädlas till konsumentpaketerade produkter, vilka prissätts flera månader i förväg. Detta gör att priset släpar efter och Finland torde för närvarande ha Europas lägsta svinpris.
-Vi kunde inte förutse den snabba prisstegringen i Europa i somras och därför har vi hamnat i en prissvacka, där industrin överlag gör sämre resultat än i fjol, trots att producentpriset är lågt. Vi hoppas givetvis att vi kan hålla en stabilare nivå även när det europeiska priset går neråt.
-Snellmans pris har varit och är fortsättningsvis konkurrenskraftigt i relation till genomsnittspriset i Finland, men den största fördelen för producenterna är att vi ger möjlighet att föda upp grisarna till full vikt, vilket ger bättre lönsamhet.

Danish Crown
Det tyska noteringsfallet på 11 cent (plus 4 cent veckan tidigare) var för mycket för köttmarknaden, varför våra kunder reagerade med inta en "låt oss vänta och se"-hållning. Det gav en mycket nervös och trög marknad till följd. Om det är tal om en överreaktion, kan bara de närmaste dagarna visa. Marknaden är fortfarande sund och efterfrågan är för årstiden hygglig.
Efter industrins påfyllning av kött efter semestern, är det inte onormalt med en svacka i efterfrågan. Likaledes är det helt normalt , att karré och kotlett faller i pris efter grillsäsongens avslutning.
Men det finns också många goda tecken: Baconmarknaden är stabil, Centraleuropa och Ryssland är fortfarande goda marknader, Japan efterfrågar kotlett och bröstfläsk, Australien efter mittstycken och höst- och julefterfrågan väntar oss. Allt tyder på att det som skett senaste tiden är en anpassning av en något hög prisnivå och inte början på någon nedåtgående trend.

/LG

Nyheter
EU-lag stoppade svanskupering i Halland
En EU-lag, som alltså ska tillämpas i hela EU, gjorde att Boarps Gård, Eldsberga, fick avslag på sin ansökan hos Jordbruksverket att få kupera svansarna på de smågrisar som ska produceras för export till Tyskland. Det är nämligen förbjudet, även i Tyskland (och Danmark), att rutinmässigt kupera svansarna. Ändå sker detta rutinmässigt i dessa länder.
-I Sverige är operativa ingrepp på grisar förbjudna, om de inte är medicinskt betingade, säger Benny Andersson, jurist vid Djurskyddsmyndigheten. Grisarnas liv och hälsa står inte på spel vid Boarp och därmed gäller lagen.
-Det finns dock en rad undantag, som Djurskyddsmyndigheten utfärdat. Kupering av svansar på smågrisar finns inte med bland dessa undantag.
-Per Karlsson, Boarp, anser att svenska förbudet mot svanskupering är ett handelshinder. Det kan gälla om andra bestämmelser tillämpas i andra länder. EU har dock en lag som liksom den svenska säger att svanskupering inte får utföras rutinmässigt. Kupering får endast ske om det finns bevis på skador på bl a andra grisars svansar. Därmed faller även argumentet att svanskupering är ett handelshinder, säger Benny Andersson.
-Enligt uppgift kuperas dock svansar rutinmässigt i Tyskland, liksom i Danmark, säger han. Men detta är inget vi på Djurskyddsmyndigheten undersökt och inte heller hur detta är möjligt med gällande EU-lagstiftning. /LG 060915
Kommentar: Beslutet från Djurskyddsmyndigheten innehåller en utförlig motivering. Läs beslutet

Nya L100 i kraft 15 oktober
Djurskyddsmyndigheten har beslutat om nya L 100 och reglerna träder i kraft 15 oktober. Tvåmeterscirkeln tas bort. Tydligare regler om strömedel införs och om att grisar ska hållas lösgående. Det blir tillåtet att förse en kvadratmeter av liggytan med vissa typer av dränerande golv, som har upp till 50 % öppningsandel. Förändring ska ge en bättre djurhälsa men också en bättre arbetsmiljö för dem som arbetar med djuren. /LG 060911
Du kan hämta hem nya reglerna från Djurskyddsmyndighetens hemsida från 22 september.
www.djurskyddsmyndigheten.se/

13.60 skr för slaktsvinen i Ungern
Ungern, med 10 milj innevånare och EU-land sedan maj, producerade för 20 år sedan 9 milj slaktsvin, idag endast 3,5 milj, som en följd av omställningen från statsjordbruk till marknadsekonomi. Nu håller grisproduktionen på att återhämta sig och det är i hög grad internationella investerare, bl a västeuropeiska grisuppfödare som bygger. Avelspoolens styrelse och medlemmar är från onsdag till lördag på studieresa i landet.
-I dag besöker vi en grisbesättning, berättar Hans Agné, Avelspoolen. Produktionen är 9,5 smågrisar per kull. Slaktsvinspriset är 13,60, dvs mer än i Sverige. Suggboxarna är på 2 kvm, varav suggan har 1 kvm. Att suggan ska kunna vända sig är otänkbart.
Nötköttsproduktionen har liknande utveckling efter kommunismens fall. Under de senaste tio åren har antalet dikor minskat från 400 000 till 80 000. /LG 060915

Danska kornskörden föll 15 %
Årets spannmålsskörd i Danmark väntas bli 8,4 milj ton, ca 8 % mindre än 2005. Torra sommaren är huvudorsaken och vårkornet drabbades värst med 15 % under genomsnittet, lägsta skörden (4,36 ton/ha) på 12 år. Mycket regn och sen vårsådd är bidragande orsak. Priserna på spannmål väntas bli något högre än i fjol. Källa: Landscentret. /LG 060915

Ny klassningsmetod prövas i Frankrike
Frankrike ska pröva CSB Image-Meater för klassificering av slaktkroppar, en ny metod. Förvaltningskommittén för griskött godkände 12 september att Frankrike inleder dissekeringsförsök. Källa: Förvaltningskommittén.

Snittpriset i EU 15,10 skr
Ovanligt många medlemsstater hade positiva kommentarer om marknadsläget, när förvaltningskommittén hade möte 12 september. Genomsnittliga slaktsvinspriset för alla länder låg då över 1,64 euro, 15,10 skr, vilket beskrevs som högt. Även priserna på smågrisar var positiva. Kommissionen trodde att den positiva marknadssituationen resulterar i att antalet grisköttsproducenter ökar.
Importen till EU 2006 beräknas öka något och exporten ligger på samma nivå som för ett halvår sedan. Källa: Förvaltningskommittén. /LG 060915

Svinpesten över i Tyskland
EU-Kommissionens förvaltningskommitté för griskött förklarade vid sammanträdet 12 september att problemen med klassisk svinpest är över i Tyskland.

Nytt EU-försök jämföra medlemsländernas grispriser
Varför betalas grisar på olika sätt i olika medlemsländer? De olika betalningssystemen gör att priserna blir ogenomskinliga och det är svårt att få fram ett snittpris i EU. EU-kommissonen har begärt in uppgifter från alla medlemsländer till senast 30 oktober om hur slakterierna betalar för grisarna till uppfödarna och vilka rapporteringssystem som används till kommissionen. Källa: Förvaltningskommittén. /LG 060915
Kommentar: Frågan har varit uppe flera gånger, utan resultat. ISN gör ett försök att korrigera priserna. Det är dom vi refererar i @-GRIS.

Skövde Slakteri har importerat
6 500 smågrisar
Nästa vecka kommer ytterligare 450 smågrisar från Norge till Skövde Slakteris leverantörer. Summa importerade smågrisar från Norge är därmed 1 500 och från Finland 4 000.
-Norska smågrisarna har fungerat utmärkt bra i svenska stallar, säger Cato Gustafsson. De har nästan inga sjukdomsanmärkningar vid slakt och har klassat sig bra.
-Prismässigt är norska smågrisarna dyrare, även om priset gått ner senaste veckan. Men vi ser importen som en möjlighet att lösa akuta problem. /LG 060915

Oacceptabelt transportera människor 7 timmar utan paus
Det är helt oacceptabelt att lagen tillåter att människor transporteras i bussar så länge som 7 timmar. Det skriver Arbejderen, Danmarks Røde Blad, och hänvisar till djurskyddsbestämmelserna, som säger att man vid gristransporter måste göra en paus redan efter 4 timmar.


Företagsnytt
Lösning för skellefteåslakteriet i valstriden
Alla partier lovar allt under dessa sista dagar före valet. I veckan löste sig plötsligt frågan om nytt slakteri i Skellefteå. Socialdemokraterna lovade flytta slakteriet från stadsnära Sunnanå till Tuvan utanför staden, där det finns avloppsreningsverk och biogasanläggning för att ta hand om avfallet. Dvs om de vinner valet. På gamla slakteriområdet ska byggas bostäder utefter älven.
-Jag måste nog gå över till Socialdemokraterna i år, kommenterar Mikael Hugoson, som stridit hårt för att få kommunen att bygga nytt slakteri utanför Skellefteå, utan att tidigare få gehör.
-Så djärva kast är inget ovanligt för Mikael, kommenterar en av Mikaels tidigare slaktarkolleger. Nyligen gick han över från privatslakten till föreningsslakten!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 15 september 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 21 sep 13,30
gris@agrar.se 019-57 60 90
Senaste nytt
Danska grispriserna fortsätter nedåt, med ytterligare 20 danska öre
Danska slaktsvinspriset sänks med ytterligare 20 danska öre på måndag. Nya noteringen är 9,70 dkr, 12,02 skr. Smågrisnoteringen sänks också, men däremot inte för suggorna. /LG 060921

Mediadebatt om dåligt kött tryckte ned tyska grispriset
Förra veckan verkade det som om priserna på slaktsvin skulle stabiliseras. Belgiska priset vände uppåt igen. När tyska noteringen sattes i fredags blev stämningen snabbt sämre.
Trots att utbjudna slaktsvinen lätt avsätts på marknaden, säger köttindustrin att det är motstånd från handeln. Det skylls en debatt i massmedierna om att gammalt kött, med utgånget datum, sålts i fler länder och konsumenterna blir försiktiga med köttinköpen. Det handlar mestadels om andra köttslag än griskött, men debatten spiller över även på grisköttet och handeln är inte sena med att använda situationen för att trycka ner priset på griskött.
Situationen förvärras även av att större slakteriföretag försöker lätta på lagren när man ser försäljningstrenden.
Marknaden är balanserad. Det är osäkert om diskussionen om ”gammalt kött” får någon ytterligare påverkan på marknaden. Med hänsyn till den nu lägre prisnivån torde priserna fortsätta vara stabila. /LG 060919

Grispriserna vecka 38
Svenska höjningarna kom av sig, när Danmark och Tyskland sänkte
Det finns inte minsta rörlighet i prisbilden på slaktgrisar i Sverige nästa vecka. Den uppåtgående pristrenden stannade av. De slaktare som funderade på fortsatt prisökning till nästa vecka, avvaktar händelseutvecklingen, med hänvisning till vad som händer med priserna i Danmark och på kontinenten. Idag ville ingen tala om noteringshöjningar.
Kommentar: Det är således lätt att ännu en gång konstatera att vår trögrörliga svenska slaktsvinsmarknad är ogynnsam både vid internationell prisuppgång och likaledes ogynnsam när priset faller internationellt. Vi har knappast inte hunnit få del av den internationella högkonjunkturen, förrän den är över. Den här sommaren har dessutom internationella högkonjunkturen varit ovanligt lång, och kraftig, medan Sverige (och Norden i övrigt) legat kvar med ett lågt pris, grundat på slakteriernas förhandlingar med handeln. Läs även Snellmans kommentar t v.
De som upptäckt att prisbildningen för slaktsvin i Sverige inte sker på slaktsvinsnivå, dvs genom konkurrens om grisarna, får nu vatten till sin kvarn. Om priset på svenska slaktsvin följt den internationella marknaden som följd av priskonkurrens, har visserligen priset fallet nu, men uppfödarna har kunnat skördat mycket stora pengar hela sommaren och hösten.
Nu är det upp till svenska slakteriernas bevis, vilken teori som är rätt. Har jag fel, då fortsätter svenska slaktsvinspriset stiga ytterligare inom kort och under hösten, trots internationellt fall. /LG 060915

Tyska slaktsvinen fortsatt nedåt idag med 5 cent, 1,75 skr på 14 dagar
Tyska slaktsvinspriset gick i dag ned med ytterligare 5 cent, drygt 45 öre. Förra fredagen föll priset 11 cent och för 14 dagar sedan med 4 cent. Det är ett fall på 1,75 skr på 14 dagar. Tyska slaktsvinspriset är idag satt till 14,30 skr, med
verkan från torsdag morgon. /LG 060915

Kronan har stärkts igen
Svenska kronan har stärkts betydligt senaste veckan och en euro kostar i dag 9,22, mot 9, 35 förra fredagen. Enligt Dagens Industri beror det på att marknaden nu tror på en valvinst för alliansen.
På söndag kväll får vi veta om marknaden, opinionsinstituten, eller Perssons fingertopp har rätt.

Danska slaktsvinen och suggorna sänks 20 danska öre
Danska slaktsvinspriset sänks v 38 med 20 öre till 9,90, 12,27 skr. Suggorna sänks 20 öre till 7,60 dkr, 7,62 skr. Även smågrispriserna sänks. /LG 060914

Tydlig priskorrigering i Europa, marknaden konsoliderar sig
Under sommarmånaderna har slaktsvinspriserna i hela Europa präglats av god inhemsk efterfrågan och god export och den höga sommartemperaturen har begränsat tillväxten hos grisarna och därmed tillförseln till marknaden. Men nu sker en oväntat kraftig priskorrigering. I stora drag är det ett prisfall på 20 cent per kg.
Men kom ihåg, det är en korrektion, ingen trendförändring. Det kan vi se på priset i Danmark, som är stabilt och avhängigt av exporten, och av engelska priset som stiger.
Prisfallet gör också att priset på styckat går ner i pris, en del detaljer 8 – 9 cent.
Som vi påpekade redan förra veckan säljer många sina slaktsvin i panik och vid för låga vikter när priset faller, vilket förvärrar situationen och sätter priserna under tryck. Om en eller två veckor kan därför trenden vända och priset stiger igen. Källa: ISN.

Skövde höjde slaktsvinspriset 15 öre i måndags
Skövde Slakteri höjde slaktsvinspriset i måndags med 15 öre
till 13,55.

1-kronan gav nya leverantörer, väldig uppmärksamhet och många tack
-Det är ingen överdrift att säga att min höjning av slaktsvinspriset med 1 krona i förra måndagen gav ett överväldigande gensvar, säger Per-Åke Larsson, Dalsjöfors Slakteri, Dalsjöfors. Det satte Dalsjöfors på kartan! Flera leverantörer har ringt och tackat.
-Jag fick 3 – 4 nya förfrågningar från ev nya leverantörer redan under veckan och ett par har redan levererat. Det är visserligen inga storleverantörer, men alla är intressanta för oss. Jag har väckt nyfikenheten hos många för Dalsjöfors Slakteri, säger Per-Åke.
-Höjningen med 1 kr, som grisuppfödarna i grisupproret krävde, har även gett väldig publicitet i andra medier. Jag måste erkänna själv, att det var väl timat! Enbart den positiva publiciteten måste vara värd flera helsidesannonser!
Hur går det då med prishöjningen med 1 krona, har du kunnat ta ut den i de följande leden?
-Jag har fått in en del, men vi har kontrakt som löper på lika långa perioder. Jag har dock förhoppningar om att kunna sy ihop det inom några veckor, säger Per-Åke Larsson.
-Det är ingen tvekan om att @-GRIS höjt prisnivån på svenska grisarna avsevärt de senaste åren, tillägger han. /LG060911Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 38 v 37 v 36 v 35
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,20 14,80 14,80 -
Spotpris, Tyskland* 84-102 14,20 14,66 15,43 -
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,70 13,70 13,70 12,70
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 13,65 13,65 13,40 12,90
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,55 13,55 13,30 12,80
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 13,55 13,55 13,40 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 12,05 12,05 11,90 11,20
Dahlbergs 71-94,9 13,50 13,50 13,50 12,70
KLS Nya leverantörer 64-94,9 13,25 13,25 13,25 12,75
KLS 64-94,9 11,75 11,75 11,75 11,25
SLP Avtal 70–94,9 13,20 13,20 13,20 12,70
SLP 70–94,9 12,70 12,70 12,70 12,20
Swedish Meats Avtal 73-92,9 13,00 13,00 13,00 12,50
Swedish Meats 73-92,9 11,50 11,50 11,50 11,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,80 12,80 12,80 12,30
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,50 11,50 11,50 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,50 11,50 11,50 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Sedan svenska grisuppfödare börjat skicka slaktsvin till Tyskland har det bildats ett pris för leverans på export.
** Svenska slakterier vill köpa grisar på den fria marknaden och därmed har det bildats ett svenskt spotpris.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, liksom intresseanmälningarna från säljare och köpare av slaktsvinen. Han nås via 0701-74 90 12, fax 035-430 77, ap.karlsson@swipnet.se Mer infoSlaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 39 v 38 v 37
12,02 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,70 9,90 10,10
22,10 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 19,05 19,05
11,00 Österbottens 70 – 86 euro - 1,23 1,23
12,00 Snellman 80–101** euro - 1,33 1,32
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Kilopriset sjunker sakta efter 101 kg, varför grisens totalvärde är högst vid 105 kg. Priset inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
18 sep Enl ZNGV
14,00 Tyskland - 1,52 1,57 1,67 1,72
20 sep korrigerade*
15,46 Italien 1,677 1,677 1,690 1,690 1,690
14,43 Spanien 1,566 1,630 1,693 1,731 1,731
14,55 England 1,578 1,620 1,606 1,592 1,592
13,79 Tyskland 1,496 1,546 1,656 1,696 1,696
13,64 Österrike 1,480 1,510 1,610 1,640 1,640
13,59 Holland 1,474 1,503 1,600 1,639 1,629
13,79 Frankrike 1,496 1,489 1,592 1,642 1,626
13,61 Belgien 1,477 1,477 1,625 1,674 1,625
13,12 Danmark 1,432 1,459 1,459 1,459 1,432
13,12 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
--
15,14 Tjeckien - - 1,643 1,610 1,586
14,01 Irland - 1,520 1,520 1,520 1,520
13,38 Polen - - 1,452 1,494 1,520
Eurokurs 9,22 kr.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.Detta gäller dock inte nästa vecka, eftersom tyska noteringen ligger stilla på 16,15 skr trots höga avslut vid auktionen.
Auktionsdag
13 sep
30 aug
23 aug
9 aug
Utbud
670
690
1060
535
Sålda
670
alla
alla
alla
Medelpris, euro
1,64
1,76
1,81
1,75
Lägst
1,63
1,76
1,80
1,74
Högst
1,65
1,77
1,82
1,75
Medelpris, skr
15,12
16,24
16,70
16,15Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 38 v 37 v 36 v 35
Göran Eriksson fri vikt & klass 9,00 9,00 9,00 9,00
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 8,10 8,10 7,85 7,35
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 6,90
Dahlbergs 140- 7,40 7,40 7,40 6,90
Ugglarps 140,1 kg- 6,90 6,90 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 7,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,90 6,90 6,90 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,90 6,90 6,90 6,40
Skövde 140- 6,90 6,90 6,90 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,00 7,00 7,00 7,00
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 3,65 - - 2,65
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 -

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 38 v 38 v 37
9,42
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,60 7,80
16,10
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr - 12,24 12,24
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,47 0,47
4,33
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
11,76
ZNVG 56 % euro - 1,26 1,26
Galtar
8,18
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,80
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Pund 13,74 13,68 13,77 13,80 13,61 13,50 13,63
Dollar 7,26 7,25 7,35 7,25 7,22 7,16 7,19
Euro 9,22 9,22 9,35 9,28 9,21 9,19 9,19
Dansk 1,24 1,24 1,25 1,24 1,23 1,23 1,23
Norsk 1,11 1,11 1,14 1,14 1,14 1,14 1,16
Yen 6,20 6,17 6,32 6,18 6,17 6,17 6,23

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 38 v 37 v 36 v 35
SLP
SLP+ 18,70 18,55 18,45 18,30
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,40 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,40 17,15 17,15 17,15
KLS
KLS Smågris 18,45 18,30 18,20 18,05
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,75 18,51 18,30 18,14
SwedeHam 17,20 17,04 16,85 16,69
Vita 16,09 15,89 15,71 15,57
Dahlbergs
Särklass D 18,75 18,60 18,40 18,15
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 18,20 18,05 17,95 17,80
Bas, 23 kg 16,75 16,60 16,50 16,40
Nyavvanda, 9 kg 36,25 36,00 35,70 35,55
KRAV, 23 kg 24,40 24,30 23,70 23,50
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,20 18,05 17,95 17,80
Svenskt spotpris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 590 590 - -
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 15 500 18 200 18 700 19 000
Ugglarps Slakteri 400 1 000 1 000 1 000
Skövde Slakteri 2 000 - 1 700 2 100
SLP balans - balans -
KLS brist brist brist balans
Dahlbergs 500 500 500 -
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Vi importerar 290 smågrisar från Finland till övre Norrland nästa vecka. Finland har inget överskott just nu, men p g a det är närmare att importera från Finland än att köra smågrisar söder ifrån, har vi fått köpa ett lass.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Anders Nilsson: Den här veckan har vi balans, men näste ser det ut att bli ganska stort underskott.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
280
Basis 7 kg 226 232 238 240 239
477
Basis 30 kg 385 394 402 398 399
286
SPF+Myc 7 kg 231 237 243 245 244
483
SPF+Myc 30 kg 390 399 407 403 404
291
SPF 7 kg 235 241 247 249 248
488
SPF 30 kg 394 403 411 407 408
959
Økologi 30 kg 774 783 798 798 794
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
604
25-kilos - 500 500 530 560
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
526
ZNVG 28 kg - 57 58 59 59

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Bidra till bästa möjliga information i @-GRIS!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!