Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden för griskött är helt oförändrad, men prisbilden faller i takt med att de internationella priserna går ner. Importen trycker på. Vi kan dock hålla priset på skinka uppe.
-Vi har fått kritik för att vi inte fått ut hela partiprishöjningen, men vi använder höjningar av partipriset som bräckjärn för att höja marknadspriserna, liksom noteringen på slaktsvin. Vi hoppas då att styckarna ska kunna ta ut höjningen på marknaden.
-Om vi har 70 eller 90 % av marknaden spelar ingen roll, om det är importen som trycker på. Vi kan ändå inte stå emot.
-Fler grisar till slakt skulle sänka kostnaderna i slakterierna. Den delen kan vi påverka inom landet.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Flyter på som vanligt, det är varken bättre eller sämre.

Ugglarp
Thomas Olander: -Det är bra flyt i försäljningen och allt är sålt till nästa vecka. Charken har tillfredsställande volym, men prisnivån kan bli bättre.
-Jag har haft nytta av "grisupproret" i försäljningen och det har bidraget till att det gått att få ut något mer.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Med tanke på årstiden, månadsskiftet september – oktober, och därmed början på julslakten, borde grispriset vara minst 1 kr högre idag. Därtill är det ju brist på grisar, fortsatta aktiviteter från ”grisupproret” och stigande spotpris i Sverige.
-Spotpriset för leverans till Tyskland sjunker ytterligare till 14,02 kr p g a sänkt pris i Tyskland, med verkan från torsdag. Svenska spotpriset stiger dock till 14,50 nästa vecka.
-Efter överenskommelse med köpande slakterier i Sverige, kommer spotpriserna för Sverige som sätts på fredagen, att verka från kommande torsdag. För uppfödarna innebär detta att man alltid vet vad priset blir för de grisar man levererar, eftersom de hinner transporteras och slaktas innan nytt pris träder i kraft.
Rättelse: I förra veckans @-GRIS uppgavs att det hittills slaktats 1 200 grisar på svenska spotmarknaden. Det var i stället vecka 38. Vecka 39 är dock antalet endast några hundra.

SLP
Peter Johansson: -Det har gått ut mycket ur fryslagren senaste tiden och där finns nu mest skinkor, som ska vara där.
-Vi har en extra slaktdag på lördag, för att få undan 700 - 800 överskottsgrisar, som vi inte klarat av under veckorna.

Nyhlens & Hugoson
Mikael Hugoson: -I Norrland är det nästan bara älgjakt som gäller nu. Veckan som gått har varit bra sett ur försäljningssynpunkt, p g a att det varit avlöning. Det syns direkt på försäljningen.

Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Marknaden är nästan oförändrad sedan tre veckor. Men det är god efterfrågan på griskött, även om vissa delar, t ex karré, måste läggas i frysen.

Danish Crown
Samtliga marknader visar svagt fallande priser. För bog och annan charkråvara, är handeln lugn till i stort sett oförändrade priser. Efterfrågan från Ryssland och Centraleuropa av dessa produkter håller marknaden uppe.
Baconmarknaden är under tilltagande press från tyska och holländska leverantörer, som bjuder priser under september månads nivå. Övriga marknader är oförändrade.
/LG

Nyheter
KLS i djupsamarbete med ICA
KLS och Ica ska inleda ett djupgående samarbete, där Ica förbinder sig att köpa viss avtalad volym kött och chark och ta anatomiskt ansvar för avsättningen, dvs man köper samtliga detaljer som styckas av grisen. Charkanläggningen i Göteborg utvecklas, medan anläggningen i Billesholm säljs till förre ägaren Olle Karlsson. /LG 060926
-Jag är väldigt nöjd, det här är framtiden, säger Mats Olsson, Ljungbyholm, KLS ordförande, om uppgörelsen med Ica. Ica är vår nya samarbetspartner. Vi ska hjälpas åt att kapa kostnaderna och utveckla KLS. Ica och KLS slår ihop sina påsar. Det här är något helt nytt för svenska slaktbranschen.
Läs mer: Ica blev KLS nya partner!

Jan-Erik Johansson blir vd för KLS
Styrelsen för KLS har utsett Jan-Erik Johannsson till vd. Han är f n tillförordnad vd.
Resultatet för KLS januari - augusti är minus 9,7 mkr. Även halvårsresultatet väntas bli negativt p g a kostnaderna för avveckling av anläggningarna i Linköping och Mantorp och K-pack i Kalmar. /LG 060926

Inga danska smågrisar till Halland, den här gången
Anders Månsson, Orrebergs Lantbruks AB i Halland, har dragit tillbaka sin beställning av smågrisar från Danmark. Han har låtit sig övertalas.
-Det är olika omständigheter som gör att jag avstår från import just nu. Övertalning är en, säger Anders. Men importregistreringen gäller ett år och jag ska fortsätta undersöka frågan. Jag tror inte mindre på danska smågrisar i dag än i går.
-Helst vill jag ha svenska smågrisar, men när de inte går att få, måste jag tänka i andra banor.
-Bland alla som är emot importen hör Jordbruksverket, som ställer stora krav för att importera. Hur det går ihop med den fria rörligheten i EU, förstår jag inte. Men både Jordbruksverket och Djurskyddsmyndigheten bör ta sig en ordentilg funderare på vad de ställt till med för den svenska grisproduktionen, när man åstadkommit den här smågrisbristen, säger Anders. /LG 060925

Djurhälsovården: Vi ska undersöka import i ordnade former
-
Djurhälsovården är emot att danska smågrisar importeras, eftersom riskerna för nya smittor är stora. Men Anders har fått många av oss tjänstemän att fundera och därmed har han trots allt nått något resultat. Jag håller med om att smågrisbristen är ett stort problem för uppfödarna av slaktsvin.
-Vi ska nu gå ett varv till och diskutera importfrågorna tillsammans med experter vid bl a SVA i Sverige, och tillsammans med Norge och Finland. Vi måste vara överens i de nordiska länderna i bedömningen av smittriskerna, när vi ska samarbeta i avelsfrågorna. /LG 060925

1 miljon engelska slaktgrisar har svensk hampshirefar
Antalet producerade slaktsvin i England, som har svensk hampshire som far, har nu överstigit 1 miljon. Hittills har 200 levande galtar levererats till samarbetspartnern JSR Genetics och man får nya galtar varannan månad. Leveranserna började 2004.
-Det som framför allt ökar försäljningen är de svenska djurens goda hälsoläge, säger Johan Andersson, som i veckan var i England tillsammans med Erika Bengtsson, för ett uppföljningsbesök. Framför allt två företag köper svensk hampshire, en som koncept. Det är vanligt att använda hampshire i kombination med utegrisuppfödning.
-England har stora problem med PMWS, men köparna av hampshire menar att den svenska hampshiren har större motståndskraft mod PMWS än de engelska grisstammarna.
-PRRS är också ett gissel och de engelska kollegerna underströk att vi i Sverige måste göra allt för att förhindra att sjukdomen kommer in i landet. /LG 060927

Dalsjöfors har fått igenom partiprishöjningen, tack vare 1 kr högre slaktsvinsnotering
-Jag har fått igenom den partiprishöjning med 1 kr, som kom för ett par veckor sedan, så gott som, säger Per-Åke Larsson, Dalsjöfors Slakteri. Men det är nog min höjning av slaktsvinsnoteringen med lika mycket, 1 kr, som gjort det möjligt. Jag har använt argumentet i mina förhandlingar med grossisterna och de har förståelse för mina krav på höjt köttpris, när jag förklarar att jag betalar grisuppfödarna 1 kr mer och att uppfödarna behöver höjningen.
-De slakterier som inte höjt slaktsvinsnoteringen med 1 kr, ska inte heller ha mer betalt för köttet, har varit inställningen hos grossisterna, säger han.
-Hallandskravet har således varit till hjälp i förhandlingarna. Grossisterna är inga dåliga förhandlare och har järnkoll på priserna och vad som händer på marknaden, säger Per-Åke.
-Jag har också fått telefonsamtal från flera lantbrukare, som tackar för att jag höjt hela kronan och de tycker inte om att branschen i övrigt inte höjt lika mycket. Så jag har också haft nytta av min höjning av slaktsvinspriset med 1 kr både i kontakterna med grossister och med leverantörer och andra lantbrukare.
-Beslutet att höja 1 kr var helt rätt, jag ångrar det inte, säger Per-Åke. /LG 060929

Företagsnytt
Maria Kihlstedt startar eget rådgivningsföretag på måndag
På måndag startar Maria Kihlstedt ett eget företag för grisrådgivning. Hon slutade vid Avelspoolen i dag och tar med sig sina gamla kunder till det nya företaget. Men hon ska även jobba med andra kunder som är intresserade av en fristående rådgivning. Taxan blir samma som tillämpats inom Avelspoolen.
Maria började med rådgivning 1990, först i Farmek Linköping, sedan Optima, och därefter Avelspoolen.
-Jag är mogen nu för att starta eget, säger hon som motivering. Jag tar även andra uppdrag inom branschen, som ligger inom mitt arbetsområde.
Maria delar kontor i Eslöv med Agellus Miljökonsulter ek för, en avknoppning från bl a hushållningssällskapen. /LG 060929

Avelspoolen avvaktar med nyanställning av rådgivare
-Maria Kihlstedt har valt att starta eget och eftersom rådgivningen är mycket knutit till person, är det lämpligt att hon tar med sig kunderna, säger Hans Agné, Avelspoolen. Vi ser inga motsättningar i detta. Vi kommer att anlita hennes tjänster vid behov.
-Rådgivning är en utmaning, ekonomiskt sett för rådgivningsföretagen. Det gäller både stora som små rådgivningsföretag. Avelspoolen har inte råd med en heltidstjänst och avvaktar med att skaffa ersättare för Maria. /LG 060929

TerraNova sålt till Gårdsservice Syd
TerraNova har köpts upp av Gårdsservice Syd i Hörby, som vill in på grissidan. F n finns huvudsakligaste kunderna inom mjölkproduktionen. Genom TerraNovas produkter kommer man i kontakt med både smågrisproducenter och slaktsvinsproducenter.
-Vi har fått mycket positiva rapporter om preparatens förmåga att motverka PMWS, säger Kurt-Holger Eriksson, som numera jobbar för Gårdsservice. Det är S010, baserad på äppelvinäger, som används.
Läs mer

Erfa-grupper i höst i Halland
I höst startar LRF och Hallands Grisproducenter Erfa-grupper för grisuppfödare som funderar på att bygga ut och för växtodlare som funderar på att starta grisproduktion. Grupperna består at 10 – 12 deltagare och är inriktade på suggor eller slaktgrisar.
I Erfa-grupperna kan du dra nytta av andras kunskaper och du kan träffa kolleger att samverka med, t ex i mellangårdsavtal. Mer info: Martina Braglin 0346-71 69 69, martina.braglin@lrf.se

Agenda
Grisföretagardag på Elmia 22 november 2007
22 november 2007 hålls ett nytt stort möte för grisproducenter i Elmias konferensanläggning i Jönköping, ungefär som för ett par år sedan.
-Temat blir grisföretagare, säger Annika Engquist, verksamhetsledare för nybildade Pig Företagande.
-Vi jobbar med programmet och vi vill gärna ha bra förslag till föredrag och programpunkter under heldagen vid Elmia, säger hon. Maila till annika.engquist@svdh.org
OBS alltså att det är 2007, inte i år.

Workshop om gödselteknologi 23 november
23 november hålls ett seminarium i Sabro, Danmark, om gödselteknologi och om hur ny teknik kan minska miljöbelastningarna från stallar och gödselspridning. Läs mer

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 29 september 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 5 okt 14,00
gris@agrar.se 019-57 60 90
Senaste nytt
Danska suggorna åter nere på 7,60 dkr
Det blev en kort höjning av danska suggorna, på måndag är de tillbaka på 7,60 dkr igen, som för en vecka sedan. Noteringarna för slaktsvin, 9,70 dkr, och smågrisar är dock oförändrade.

Återföreningsdagen satte tyska slaktsvinspriset under press
Tillförseln av grisar på den europeiska marknaden har vänt nedåt senaste dagarna. Därmed stabiliseras marknaden och det är inga avsättningsproblem. Återföreningsdagen, en tysk helgdag, gjorde att en slaktdag förlorades i veckan och detta satte tyska slaktsvinspriset under press. Därmed föll noteringarna även i Belgien, Österrike och Holland något. I Spanien och Frankrike sker en säsongsbetingad tillbakagång. Köttpriserna är mer stabila än slaktsvinspriserna.
Efter den tyska helgdagen väntas tyska marknaden stabiliseras. Utbudet på slaktsvin väntas inte öka och därmed torde botten för slaktsvinspriset vara nådd. Källa: ISN

Grispriserna vecka 40
Lungt även vecka 40 på svenska grismarknaden
Vare sig noteringen, slakten eller försäljningen visar några förändringar just nu. Inga slaktsvinspriser ändras och försäljningen rapporteras vara stabil. Endast smågrispriserna ändras, som en följd av balansprisjustering.

Tyska slaktsvinspriset fortsätter ner
Efter ett uppehåll i prisfallet på slaktsvin i Tyskland, sjönk priset åter idag, nu till 1,53 euro. Nya priset har verkan från torsdag.
Utbudet av grisar är inte så stort, men en helgdag på tisdag gör att det slaktas mindre. Det kan ha inverkat på priset.

Höjda svenska spotpriset gäller nu från torsdag
Tyska slaktsvinsnoteringen sätts på fredagar, men gäller inte förrän påföljande torsdag. Från vecka 40 ändrar Per Karlsson reglerna för svenska spotpriset, så det sammanfaller tidsmässigt med tyska. I dag gick spotprisnoteringen upp till 14,50 kr, men den här gången gäller inte priset från måndag, utan från torsdag.
-Den som levererar grisar kan därmed garantera sig få det pris som noteringen visar, säger Per Karlsson. Om t ex priset faller, med verkan från torsdag, hinner uppfödarna både leverera och få grisarna slaktade före torsdag och alltså få bästa priset. Går priset upp, väntar man med leveranserna till torsdag. En klar förbättring mot vad som gäller annars i Sverige. /LG 060929

Första smågrisarna på spotmarknaden
I veckan genomfördes de två första affärerna med smågrisar på spotmarknaden, en grupp på under 100 och en på några hundra, enligt Per Karlsson, Boarp. /LG 060929

Danska suggpriset stiger 20 öre
De danska grisnoteringarna är oförändrade vecka 40, utom, för suggor och galtar, som stiger 20 danska öre, ca 25 svenska. Suggnoteringen blir 7,80 dkr.

Nytt brev från Halland till slakterierna
Grisuppfödarna i Halland har sänt ett nytt brev till de slakterier som inte höjt slaktgrisnoteringen minst 1 kr och frågar vilken förklaring man har till att höjningen av partipriset med 1 kr inte till fullo slagit igenom på noteringen.
Hela höjningen av helfallspriset ska ut till uppfödarna, understryker de. Hallands Grisproducenter frågar även om handelns inställning till att hela höjningen inte gått ut till uppfödarna.
Det halländska grisupproret startade med ett brev till alla slakterier om att slaktsvinsnoteringen måste höjas med minst 1 krona. Endast ett slakteri har höjt hela kronan, Dalsjöfors Slakteri i Dalsjöfors. Dalsjöfors har inte fått hallandsbrev nr 2. /LG 060927
Läs nya skrivelsen
Magnus Cronqvist, Hallands Grisuppfödares vice ordförande, har lovat skicka slakteriernas svar till @-GRIS. Svaren läggs ut under dessa länkar, när de kommer:
Swedish Meats, Skövde Slakteri, SLP, Ugglarps, Ginsten, Dahlbergs, Siljans Chark, KLS, Nyhléns

Sverige betalar bättre än Danmark
Svenska slaktsvinspriset är inte längre lägst i Europa, det är nu danska, enl ISN. I övrigt är de europeiska priserna ganska stabila, med samling runt 1,50 euro, 13,85. Flertalet länder har oförändrade priser. Spanien, som toppat listan hela sommaren, har halkat ned till tredje plats, efter Italien och Tyskland. Den spanska grisfesten är slut, sedan turisterna börjar vända hemåt.
Utbudet av slaktsvin har åter minskat senaste tiden och det är inga ökade volymer som trycker grispriserna. Efterfrågan på griskött är också bra. Situationen har dock inte påverkat priserna uppåt.
Prognosen är fortsatt minskat utbud av slaktsvin i Europa. Som minimum förväntas stabila priser, i bästa fall stigande. Källa: ISN /LG 060926

Tyska grispriserna oförändrade
Varken priserna på slaktsvin, suggor eller smågriar har förändrats i Tyskland denna vecka. /LG 060925


Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 40 v 39 v 38 v 37
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,50 14,40 14,20 14,80
Spotpris, Tyskland* 84-102 14,02 14,20 14,20 14,66
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 13,65 13,65 13,65 13,65
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri 75-94,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Dahlbergs 71-94,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Nya leverantörer 64-94,9 13,25 13,25 13,25 13,25
KLS 64-94,9 11,75 11,75 11,75 11,75
SLP Avtal 70–94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
SLP 70–94,9 13,20 13,20 12,70 12,70
Swedish Meats Avtal 73-92,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Swedish Meats 73-92,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Ystad Slakteri 71–95 11,50 11,50 11,50 11,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Sedan svenska grisuppfödare börjat skicka slaktsvin till Tyskland har det bildats ett pris för leverans på export.
** Svenska slakterier vill köpa grisar på den fria marknaden och därmed har det bildats ett svenskt spotpris.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, liksom intresseanmälningarna från säljare och köpare av slaktsvinen. Han nås via 0701-74 90 12, fax 035-430 77, ap.karlsson@swipnet.se Mer infoSlaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 41 v 40 v 39
12,02 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,70 9,70 9,70
21,15 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 19,06 19,06
11,34 Österbottens 70 – 86 euro - 1,23 1,23
12,26 Snellman 80–101** euro - 1,33 1,33
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Kilopriset sjunker sakta efter 101 kg, varför grisens totalvärde är högst vid 105 kg. Priset inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
2 okt Enl ZNGV
13,83 Tyskland - 1,50 1,52 1,52 1,57
4 okt korrigerade*
15,46 Italien - 1,677 1,677 1,677 1,690
14,29 England 1,550 1,578 1,578 1,620 1,606
13,33 Spanien 1,446 1,509 1,566 1,630 1,693
13,60 Tyskland 1,476 1,496 1,496 1,546 1,656
13,46 Österrike 1,460 1,480 1,480 1,510 1,610
13,40 Holland 1,454 1,474 1,474 1,503 1,600
12,97 Frankrike 1,407 1,462 1,496 1,489 1,592
13,27 Belgien 1,440 1,452 1,477 1,477 1,625
13,12 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
12,95 Danmark 1,405 1,405 1,432 1,459 1,459
--
14,57 Tjeckien - - 1,581 1,605 1,643
14,18 Irland - - 1,539 1,520 1,520
13,42 Polen - - 1,456 1,446 1,452
Eurokurs 9,22 kr.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Okt 1,503 1,506 - - -
Nov 1,495 1,491
Dec 1,475 1,478 - - -
Jan 1,401 1,410 - - -
Feb 1,436 1,420 - - -
Mars 1,428 1,430 - - -
April 1,450 1,425 - - -
Maj 1,460 1,455 - - -
Juni 1,475 1,465 - - -
Juli 1,470 1,465 - - -
Aug 1,450 1,445 - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 28 september, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.Detta gäller dock inte nästa vecka, eftersom tyska noteringen ligger stilla på 16,15 skr trots höga avslut vid auktionen.
Auktionsdag
13 sep
30 aug
23 aug
9 aug
Utbud
670
690
1060
535
Sålda
670
alla
alla
alla
Medelpris, euro
1,64
1,76
1,81
1,75
Lägst
1,63
1,76
1,80
1,74
Högst
1,65
1,77
1,82
1,75
Medelpris, skr
15,12
16,24
16,70
16,15Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 40 v 39 v 38 v 36
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,80 9,00 9,00 9,00
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 8,10 8,10 8,10 7,85
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 7,40
Dahlbergs 140- 7,40 7,40 7,40 7,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,40
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 7,40 7,40
Swedish Meats 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Skövde 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,80 7,00 7,00 7,00
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 3,65 3,65 3,65 -
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 41 v 40 v 39
9,42
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,60 7,80 7,60
14,36
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr - 12,94 12,94
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,47 0,47
4,33
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
11,76
ZNVG 56 % euro - 1,26 1,26
Galtar
8,18
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,60 6,80 6,60
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 38 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Pund 13,65 13,74 13,68 13,77 13,80 13,61 13,50
Dollar 7,28 7,26 7,25 7,35 7,25 7,22 7,16
Euro 9,25 9,22 9,22 9,35 9,28 9,21 9,19
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,25 1,24 1,23 1,23
Norsk 1,12 1,11 1,11 1,14 1,14 1,14 1,14
Yen 6,18 6,20 6,17 6,32 6,18 6,17 6,17

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 40 v 39 v 38 v 37
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,11 19,03 18,75 18,51
SwedeHam 17,59 17,51 17,20 17,04
Vita 16,40 16,33 16,09 15,89
SLP
SLP+ 19,00 18,90 18,70 18,55
Dahlbergs
Särklass D 19,05 18,75 18,75 18,60
KLS
KLS Smågris 18,65 18,65 18,45 18,30
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,40 18,40 18,40 18,15
Ugglarpsgrisen 17,40 17,40 17,40 17,15
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 18,50 18,40 18,20 18,05
Bas, 23 kg 17,00 16,90 16,75 16,60
Nyavvanda, 9 kg 36,50 36,70 36,25 36,00
KRAV, 23 kg 25,20 24,60 24,40 24,30
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,50 18,40 18,20 18,05
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 590 590 590 590
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 16 000 16 900 15 500 18 200
Ugglarps Slakteri 800 - 400 1 000
Skövde Slakteri - - 2 000 -
SLP 1300 - balans -
KLS brist brist brist brist
Dahlbergs - - 500 500
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Kravnoteringen går upp därför att kravtilläggen i slakten ökar med 50 öre.
-De kalkyler som ligger till grund för balansnoteringen har reviderats. Procentsatsen har gått upp en tiondel.
-Nästa vecka importeras 250 smågrisar från Finland till Norrland.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
280
Basis 7 kg 226 226 226 232 238
477
Basis 30 kg 385 385 385 394 402
286
SPF+Myc 7 kg 231 231 231 237 243
483
SPF+Myc 30 kg 390 390 390 399 407
291
SPF 7 kg 235 235 235 241 247
488
SPF 30 kg 394 394 394 403 411
959
Økologi 30 kg 774 774 774 783 798
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
510
25-kilos - 460 460 500 500
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
526
ZNVG 28 kg - 57 57 57 58

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Bidra till bästa möjliga information i @-GRIS!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!