Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknadsläget är som som grispriset oförändrat. Trots sänkta priser på slaktsvin internationellt, kan vi hålla svenska prisnivån uppe.
Försäljningen flyter på bra och vi har en efterfrågan som stämmer väl övernes med tillgången på grisar.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Allt går att sälja och vi har de grisar som behövs för försäljningen.

Ugglarp
Thomas Olander: -Vi har brist på råvara och försälningen är bra. Karré och kotlett går upp och ner i pris på ett ostrukturerat sätt. Allt styckat är sålt, utom småfkläsket.
-Vi har åter haft en bra vecka för
chark, med produktion över 100 ton. Både skivat, viktväktarsortimentet och ugglarpskorven säljs bra. Vi kör nu julskinkproduktionen för fullt.

Boarps Gård
Per Karlsson: -I veckan har 1 000 smågrisar och 650 slaktsvin sålts till svenskt spotpris. Nästa vecka går slaktsvinspriset upp ytterligare 5 öre till 14,65. Det är ett bra pris och frågan är varför inte fler ser möjligheterna att få mer betalt för slaktsvinen.
-Tyska priset går ner ytterligare 5 cent.
-Nästa vecka förhandlar industrin om nya kontrakt och det är viktigt att slakterierna har priskurrage och håller priset uppe.

Det känns rätt bra på marknaden, med bra avsättning. Vi närmar oss ju bättre tider, julen, med förhoppning om att kunna ta ut bättre priser och få ett bra årsresultat. I Norrland är det nästan bara älgjakt som gäller nu. Veckan som gått har varit bra sett ur försäljningssynpunkt, p g a att det varit avlöning. Det syns direkt på försäljningen.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är bra drag i grisköttsförsäljningen. V har bra slaktvolym, men kan sälja mer. Vi är inte inne i julruschen ännu, men den börjar vid månadsskiftet. Julskinka läggs in för fullt. Revbensspjäll fryses till jul.


Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Handeln med griskött är normal för årstiden. Vi förbereder julsäsongen med inläggning av skinka.

Danish Crown
Skinka säljs på europeiska marknaden till fallande priser. Marknaden för bog och charkråvara säljs till oförändrad prisnivå, understödd av god aktivitet i östra Europa.
På engelska baconmarknaden ser vi ökat utbud från andra EU-länder, vilket sätter press på marknaden. Färksa kotlettrader handlas till fallande priser i Europa.
Tredjelandsmarknaderna visar fortsatt god efterfrågan och det är fin handel med både Ryssland och Japan.
/LG

Nyheter
Horsens uppe i full kapacitet
Vecka 40 sattes nytt rekord vid nya slakteriet i Horsens. Då slaktades 77 699 grisar, vilket blir ca 15 500 per dag. Antalet uppnåddes genom att linjerna kördes även i pauserna, samtidigt som tillgången på grisar var tillräckligt stor. Slakteriet har nu fått styr på problemen och flödet är stabilt. Det stora antalet grisar som strömmar genom slakteriet gör att slaktkostnaderna per gris minskar.

Behöver gristransportbilarna stödhjul?
Vi läser ganska ofta att gristransportbilar välter. I Danmark har flera bilar vält under kort tid. Föreningen Danske Svineproducenter frågar sig vad detta kan bero på. Så många olyckor kan inte vara tillfällighet.
Beror det på att myndigheterna kräver mer plats åt grisarna under transporten? Har grisarna mer plats, kommer de lättare i rörelse i kurvor och välter bilen.
Så här kan det inte fortgå, menar föreningen. Då kommer snart riksdagen att kräva att djurtransportbilarna förses med stödhjul!

Agenda
Frågor och svar om PMWS 17 oktober
17 oktober kl 13 – 17 bjuder Svenska Djurhälsovården in till information och diskussion om PMWS vid Backagården, Höör.
-PMWS är nu så utbredd, att vem som helst kan drabbas, säger Mikael Stampe, Svenska Djurhälsovården. Idag är 100 besättningar smittade och 50 är på väg att få diagnosen fastställd. Vi räknar med 150 smittade besättningar innan årets slut.
Eftersom det är många stora besättningar bland de drabbade, räknar Djurhälsovården med att runt 30 % av smågrisarna finns i smittade

Kurser för Näsgård Karta
Areaplan har gjort en Näsgård karta, som du kan använda på din dator. Med denna minskas din egen insats och arbetstid, samt att du kan använda den för information till Jordbruksverket om fältgränser. Areaplan håller de närmaste veckorna en demonstration av Näsgård Karta och möjligheterna med den.
Kurserna hålls 16 okt i Jönköping, 24 Malmö, 25 Kristianstad, 31 Halmstad, 1 nov Skara, 2 Västerås, 3 Uppsala, 8 Kalmar och 9 nov i Linköping. /Nils Mer info: www.areaplan.com

Elmia Lantbruk Djur & Inomgård hålls 18 – 21 oktober 2006
Årets Elmia Lantbruk handlar om djur & inomgård och hålls 18 – 21 oktober i Jönköping. Mer info: www.elmia.se/lantbrukinomgard

Grisföretagardag på Elmia 22 november 2007
22 november 2007 hålls ett nytt stort möte för grisproducenter i Elmias konferensanläggning i Jönköping, ungefär som för ett par år sedan.
-Temat blir grisföretagare, säger Annika Engquist, verksamhetsledare för nybildade Pig Företagande.
-Vi jobbar med programmet och vi vill gärna ha bra förslag till föredrag och programpunkter under heldagen vid Elmia, säger hon. Maila till annika.engquist@svdh.org
OBS alltså att det är 2007, inte i år.

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 13 oktober 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag

Senaste uppdatering gjord 13 okt 18,00
gris@agrar.se 019-57 60 90
Grispriserna vecka 42
Danska slaktsvinspriset ner 20 danska öre, tyska ner 5 cent, svenska oförändrat
Både slaktsvin och suggor faller 20 danska öre på måndag. Tyska priset sjönk 5 cent idag, med verkan från torsdag. Svenska priserna är stabila, liksom i Finland.
Från måndag sänks noteringen på smågrisar ytterligare 30 kr i Norge och priset på en 25-kilos hälsogris blir 430 nkr. Norge står inför en mycket svår överskottssituation för griskött och lönsamheten är på bottennivå. Ändå slåss norska slakterierna om slaktgrisarna och pressar upp slaktvikterna, vilket ytterligare ökar överskottet.För mycket griskött i Europa trycker priserna
Utbudet på slaktgrisar i Europa är säsongsmässigt stort, varför priserna är under press. Bra export håller dock tillbaka ett ännu större prisfall. Skinka och karré är under tryck. Priserna på slaktsvin i de europeiska länderna börjar nu samla sig kring 1,40 - 1,45 euro.
Prognos: För att vända trenden behöver utbudet av slaktsvin minska, men erfarenhetsmässigt vet man att oktober är en månad som föder fram många slaktsvin. Det är dock ingen risk för att grisköttet inte ska kunna säljas, så marknaden bör bli stabilare. Källa: ISNIdag startar tidningen GRIS hemsidan grisportalen.se
Idag startar tidningen GRIS sin hemsida, med namnet GrisPortalen.se. Vi fick bredband för några månader sedan. Namnet GrisPortalen har sidan fått, eftersom den blir en ingång till mycket information om grisnäringen i framtiden.
Huvudparten av notiserna och artiklarna här på @-GRIS läggs nu på startsidan på grisportalen.se, som dateras upp oftare än @-GRIS.

@-GRIS på ny server från idag
I samband med att grisportalen.se öppnar, byter vi server för @-GRIS. Nyhetsbrevet läggs på samma server som grisportalen.se. Direktaddressen till @-GRIS är nu http://www.grisportalen.se/egris
Fler svar på hallandsbrev II, se www.grisportalen.se
Även Skövde Slakteri och Ugglarp har svarat på hallandsbrevet.

GRIS är på Elmia, men ställer inte ut
Jag är på Elmia, men ställer inte ut i år. Vi släpper ut vår hemsida idag, inför Elmia, men jag kan för lite för att kunna göra någon bra och intressant visning.
Men ta gärna kontakt via 070-663 60 90, så ses vi ändå. /LG


Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 42 v 41 v 40 v 39
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,65 14,60 14,50 14,40
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,29 13,75 14,02 14,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 13,65 13,65 13,65 13,65
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri 75-94,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Dahlbergs 71-94,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Nya leverantörer 64-94,9 13,25 13,25 13,25 13,25
KLS 64-94,9 11,75 11,75 11,75 11,75
SLP Avtal 70–94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
SLP 70–94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Swedish Meats Avtal 73-92,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Swedish Meats 73-92,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Ystad Slakteri 71–95 11,50 11,50 11,50 11,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Sedan svenska grisuppfödare börjat skicka slaktsvin till Tyskland har det bildats ett pris för leverans på export.
** Svenska slakterier vill köpa grisar på den fria marknaden och därmed har det bildats ett svenskt spotpris.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, liksom intresseanmälningarna från säljare och köpare av slaktsvinen. Han nås via 0701-74 90 12, fax 035-430 77, ap.karlsson@swipnet.se Mer info


Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 42 v 41 v 40
12,02 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,50 9,70 9,70
21,15 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 19,06 19,06 19,06
11,34 Österbottens 70 – 86 euro 1,24 1,24 1,23
12,26 Snellman 80–101** euro 1,33 1,33 1,33
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Kilopriset sjunker sakta efter 101 kg, varför grisens totalvärde är högst vid 105 kg. Priset inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
12 okt Landsnoter.* euro euro
11,42 Frankrike 1,237 1,227 - - -
14,13 Tyskland 1,53 1,55 - - -
10,44 Belgien 1,13 1,14 - - -
11,16 Italien 1,208 1,273 - - -
10 okt korrigerade**
15,49 Italien - 1,677 1,677 1,677 1,677
14,06 England 1,522 1,550 1,578 1,578 1,620
12,88 Spanien 1,395 1,446 1,509 1,566 1,630
13,36 Tyskland 1,446 1,476 1,496 1,496 1,546
13,21 Österrike 1,430 1,460 1,480 1,480 1,510
13,16 Holland 1,425 1,454 1,474 1,474 1,503
12,12 Frankrike 1,420 1,407 1,462 1,496 1,489
13,30 Belgien 1,440 1,440 1,452 1,477 1,477
13,14 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
12,98 Danmark 1,405 1,405 1,405 1,432 1,459
--
14,49 Tjeckien - - 1,569 1,581 1,605
14,22 Irland - 1,539 1,520 1,520 1,520
13,26 Polen - - 1,436 1,456 1,446
Eurokurs 9,24 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 12 okt 4 okt 28 sep 21 sep -
Okt 1,461 1,480 1,503 1,506 -
Nov 1,466 1,470 1,495 1,491
Dec 1,455 1,475 1,475 1,478 -
Jan 1,405 1,398 1,401 1,410 -
Feb 1,425 1,421 1,436 1,420 -
Mars 1,420 1,428 1,428 1,430 -
April 1,430 1,450 1,450 1,425 -
Maj 1,425 1,450 1,460 1,455 -
Juni 1,450 1,465 1,475 1,465 -
Juli 1,430 1,465 1,470 1,465 -
Aug 1,430 1,445 1,450 1,445 -
Sep 1,425 1,445 - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
11 okt
4 okt
20 sep
13 sep
Utbud
470
720
830
670
Sålda
300
alla
alla
alla
Medelpris, euro
1,49
1,53
1,59
1,64
Lägst
1,46
1,51
1,58
1,63
Högst
1,51
1,54
1,59
1,65
Medelpris, skr
13,73
14,10
14,65
15,12Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 42 v 41 v 40 v 39
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,80 8,80 9,00
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 8,10 8,10 8,10 8,10
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 7,40
Dahlbergs 140- 7,40 7,40 7,40 7,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 7,40 7,40
Swedish Meats 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Skövde 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,80 6,80 7,00
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 42 v 41 v 40
9,42
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,40 7,60 7,80
14,36
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr 12,94 12,94 12,94
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,48 0,48 0,47
4,33
Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47
Tyskland
11,76
ZNVG 56 % euro - - 1,26
Galtar
8,18
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,40 6,60 6,80
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Pund 13,72 13,70 13,65 13,74 13,68 13,77 13,80
Dollar 7,37 7,30 7,28 7,26 7,25 7,35 7,25
Euro 9,27 9,26 9,25 9,22 9,22 9,35 9,28
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,25 1,24
Norsk 1,09 1,10 1,12 1,11 1,11 1,14 1,14
Yen 6,18 6,19 6,18 6,20 6,17 6,32 6,18

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 42 v 41 v 40 v 39
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,11 19,11 19,11 19,03
SwedeHam 17,59 17,59 17,59 17,51
Vita 16,40 16,40 16,40 16,33
SLP
SLP+ 19,00 19,00 19,00 18,90
Dahlbergs
Särklass D 19,05 19,05 19,05 18,75
KLS
KLS Smågris 18,65 18,65 18,65 18,65
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,40 18,40 18,40 18,40
Ugglarpsgrisen 17,40 17,40 17,40 17,40
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 18,50 18,50 18,50 18,40
Bas, 23 kg 17,00 17,00 17,00 16,90
Nyavvanda, 9 kg 36,50 36,50 36,50 36,70
KRAV, 23 kg 25,20 25,20 25,20 24,60
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,50 18,50 18,50 18,40
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 590 590 590 590
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 16 000 15 200 16 000 16 900
Ugglarps Slakteri balans 400 800 -
Skövde Slakteri - - - -
SLP - - 1300 -
KLS brist brist brist brist
Dahlbergs - - - -
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
275
Basis 7 kg 222 226 226 226 232
467
Basis 30 kg 377 385 385 385 394
281
SPF+Myc 7 kg 227 231 231 231 237
473
SPF+Myc 30 kg 382 390 390 390 399
286
SPF 7 kg 231 235 235 235 241
478
SPF 30 kg 386 394 394 394 403
956
Økologi 30 kg 771 774 774 774 783
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
468
25-kilos 430 460 460 460 500
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
526
ZNVG 28 kg - - 57 57 57

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Bidra till bästa möjliga information i @-GRIS!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!