Besök
grisportalen.se
Tidningen GRIS nya hemsida är GrisPortalen.se. Namnet GrisPortalen har sidan fått, eftersom den blir en ingång till mycket information om grisnäringen i framtiden.
Många notiser här på @-GRIS har lagts över på startsidan på grisportalen.se, som dateras upp oftare än @-GRIS.

@-GRIS på ny server sedan förra veckan
@-GRIS finns fortfarande på båda servrarna, men ställ om till http://www.grisportalen.se/egris
Det är adressen som gäller framöver.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -I Europa faller priset på skinkor, här behöver vi skinka inför julen. Övriga sortimentet flyter på bra, med god balans mellan tillförsel av slaktsvin och försäljning.
-Slakten i Kristianstad blir nu bättre med 25 000 slaktsvin per vecka. Det är vad anläggningen behöver, när den går för fullt.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Marknaden är ganska lugn, men grejerna går åt. Stora ruschen inför julen sätter igång om ett par veckor.
-Vi har aldrig slaktat så mycket som i år.

Ugglarp
Thomas Olander: -Styckat flyter på ungefär som förra veckan, charken ligger strax under 100 ton, med mycket skivat.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Smågrishandeln på spotgrismarkanden ökade i veckan igen tiill 1 000 smågrisar. Antal sålda slaktsvin var 600.
-Jag har fått frågan hur jag själv säljer mina grisar. Svaret är att jag själv har kontrakt, som jag måste uppfylla, men en del går över spotpriserna, då och då.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Veckan har varit lik föregående och det är bra drag. Skillnaden är att en del gått på export, eftersom priserna varit bättre utomlands. För vissa produkter har det varit riktigt hyfstade exportpriser.

SLP
Jan-Peter Pärson: -Försäljningen av styckat är hygglig för att vara den här årstiden. Charkförsäljningen är bra.
-Det har varit en ohyggligt tung vecka för vår personal. Våra köttkunder tycker det är en tråkig utveckling. Det är dock slakt och styckning som berörs av nedläggningen, industrin med bl a skivning ska byggas ut. Vi har ett smalt sortimen, som ska vara kvar.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Veckan har varit som en normal höstvecka Jag befinner mig just på Elmia-utställningen.

Danish Crown
Skinkorna fortsätter falla p g a fortsatt stort utbud. Det bjuds f n ut stora kvantiteter spansk skinka, som trycker marknaden i både Italien och Frankrike.
Bog och annan charkråvara är också under press, men tack vare bra försäljning till ryska marknaden, är vi relativt opåverkade av denna. Däremot påverkas den normalt stora försäljningen av framdelar till polska marknaden.
Baconmarknaden lider lite av rabatter från holländsk sida och kotlettrad är under press i Europa. Det finns dock gott intresse för kotlett från både Japan och Ryssland. På det hela taget är det f n tredjelandsmarknaderna som sätter prägel på den totala marknaden, med god efterfrågan på varor för leverans före nyår.
/LG

Nyheter
Hallänningarnas uteblivna 50-öring finns i Swedish Meats kassakista
Med ytterligare 50 öre högre grispris under kvartal 3 har Swedish Meats kvartalsbokslut varit 51 mkr, i stället för 74 mkr! De halländska grisuppfödarna krävde 1 kr högre grispris, men fick 50 öre. Nu har vi fått facit i Swedish Meats bokslutsrapport för tredje kvartalet. Rapporten visar att det var rätt som hallänningarna hävdade, prisnivån på slaktsvin borde ha varit 50 öre högre!
Så här ser räknestycket ut:
Swedish Meats resultat kvartal 3 var 74 mkr. Swedish Meats slakt 2005 var 2 200 000 grisar. Det blir ca 550 000 grisar per kvartal, vi utgår från samma antal i år. 550 000 grisar x 86 kg x 50 öre = 23 mkr. Det är alltså den summa som 50 öre högre avräkningspris skulle ha kostat Swedish Meat.
74 mkr minus 23 mkr = 51 mkr. Det har varit vinsten kvartal 3 om 50-öringen betalats ut, dvs hela 1-kronan, som hallandsföreningen krävde.
De 23 miljonerna är dock kvar i Swedish Meats kassa och kan ev komma som efterlikvid?
En del andra slakterier säger att det sannolikt gått att få upp priserna hos handel, om priset varit 50 öre högre. /LG 061020
Läs mer på www.grisportalen.se

1,22 kr är vinsten på grisslakten
Magnus Lagergren, Swedish Meats koncernchef, bekräftar mina uppgifter om att 50 öre högre grispris under kvartal 3, gott och väl har rymts i överskottet på grisslakten kvartal 3.
-Orsaken till att vi inte kunnat höja mer är helt enkelt att styrelsen beslutat att vinstnivån i bolaget ska ligga på budgeterad nivå. Då måste vi sätta noteringarna så, att vi uppnår målet. 300 mkr i ett företag med så här stor omsättning, är inget överdrivet mål, säger han.
-Vinsten per kg grisslakt är 1,22 kr, säger han. Så 50 öre har gott och väl rymts inom detta överskott, om inte budgetmålet funnits.
Läs mera på www.grisportalen.se, bl a en större intervju med Magnus Lagergren. Den publiceras inom kort. LG/ 061020

Vändning vid tyska internetauktionen
Auktionspriset på slaktsvin i Tyskland vände uppåt vid senaste intrnetauktionen, dock med blygsamma 1 cent, men en vändning. Ett gott tecken.

Danska slaktsvinspriset ner ytterligare 20 danska öre, svenska fortsatt oförändrat
Danska slaktsvinspriset sänks ytterligare 20 öre på måndag, vilket är 40 öre på två veckor. Suggorna är oförändrade nästa vecka. I övrigt är det en lugn och typisk höstvecka, strax innan de stora julförberedelserna sätter in.

Stallet vid Widtsköfle klart för besiktning
Det nya suggstallet (satellit till det egna navet) vid Widtsköfle gods i Skåne är nu klart för besiktning och anmälan är insänd till Länsstyrelsen, berättar Henrik Strindberg, inspektor vid godset. När besiktningen ska göras har han ännu inte fått besked om.
Stallet invigdes i september i fjol, se reportage i GRIS nr 6 2005. Som av en händelse blev stallet klart precis när nya L100 började gälla 15 oktober, för några dagar sedan.

Nya regeringen lägger ner Djurskyddsmyndigheten
I nya regeringens budgetproposition framgår att Djurskyddsmyndigheten i Skara ska läggas ned. Detta flaggade de borgliga partierna för redan före valet, utom Folkpartiet, som dock fått vika sig för majoriteten.
-Djurskyddsmyndigheten läggs ned, men djurskyddet bevaras, säger nye jordbruksministern i olika intervjuer.
Kommentar: Helt rätt beslut att lägga ner Djurskyddsmyndigheten, den har aldrig fått djurägarnas förtroende. Den kom till på fel sätt, den har producerat (onödiga) lagar som dragit till sig åtlöje och som inte fått acceptans. Den är betydande orsak till att svensk grisproduktion gått i botten. Förtroendet kan aldrig upprättas. Inte under överskådlig tid.
Läs mer på www.grisportalen.se

450 norska smågrisar till Sverige, varje vecka
Det norska smågrispriset har gått ned vid flera tillfällen under året och prisnivån i Norge och Sverige börjar närma sig varandra.
-Vi exporterar ca 450 smågrisar till Sverige varje vecka, berättar Trygve Brandrud, Gilde. Detta sker utan att norska regleringsmedel används för att utjämna priserna mellan länderna. Det är svenska importören som tar mellanskillnaden i pris, så exporten innebär inga kostnader för oss.
-Det är emellertid mycket jobb med att administrera exporten, då norska Mattilsynet har stränga krav. Det är därför tveksamt om exporten kan upprätthållas på sikt. /LG 061020

Äntligen en efterlängtad produktionsminskning i Norge
För första gången på väldigt länge minskar seminanvändningen i Norge och därmed produktionen av grisar. Ekonomiskt trängda norska grisproducenter jublar.
Försäljningen under de senaste tre månaderna fram t o m september visar 1 % minskning. Men totalt i år är seminanvändningen 3 % större än i fjol, från april till nu 2 %.
Att grisbranschen i Norge jublar över vikande produktion låter ovant för svenska öron. Men överproduktionen är så stor inom den hårt reglerade köttsektorn i Norge, att grisuppfödarna knäar inför kostnaderna för de gemensamma regleringskostnaderna och sänkta noteringar på smågrisar och slaktsvin. Källa: Norsvin /LG 061020

Sänkta avgifter ger danska uppfödarna 75 öre mer per gris.
Avgiften som Danish Crown betalar till gemensamma organsiationer sänks från 23 oktober med 75 öre till 5,50 dkr per gris. 5,50 dkr per gris kostar det alltså att driva den gemensamma organisationen Danske Slagterier. Totalt ger de 75 örena en minskad avgift till Danske Slagterier med 88 milj dkr.
Det är dock inte hela sanningen, jobbet med marknadsföringen på hemmamarknaden, som Danske Slagterier utfört, läggs nu över på Danish Crown. Källa: Danish Crown

SLPs slakt och styckning läggs ned vid nyår.
Se www.grisportalen.se

Ny Visual Farm från Big D premiärvisas på Elmia.

BIN spannmålssilo lagrar och luftar billigare

Kadaverugn för grisar visas på Elmia.

Premiär för ny Jydenbox med 60 cm skiva i glasfiber.
Läs på www.grisportalen.se

Agenda
Ge förslag till program vid grisföretagardagen på Elmia 22 november 2007
22 november 2007 hålls ett nytt stort möte för grisproducenter i Elmias konferensanläggning i Jönköping, ungefär som för ett par år sedan.
-Temat blir grisföretagare, säger Annika Engquist, verksamhetsledare för nybildade Pig Företagande.
-Vi jobbar med programmet och vi vill gärna ha bra förslag till föredrag och programpunkter under heldagen vid Elmia, säger hon. Maila till annika.engquist@svdh.org
OBS alltså att det är 2007, inte i år.

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 20 oktober 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag

Senaste uppdatering gjord 25 okt 14,00
gris@agrar.se 019-57 60 90
Senaste nytt
Danska grispriserna oförändrade vecka 44
Alla grispriserna i Danmark är oförändrade nästa vecka. Slaktsvinspriset är således fortsatt 9,30 dkr. /LG 061025

Finska grispriserna stigande, Snellmans höjde slaktsvinen 1 cent och suggorna 2 cent
Snellmans höjde både slaktsvin och suggor denna vecka. Slaktsvinen höjdes med 1 cent och suggorna med 2 cent.
-Gödsvinpriset höjdes senast i september. Marknadsläget i Finland är för närvarande gott, men prisnivån dikteras av tidigare uppgjorda avtal, säger Tomas Gäddnäs, Snellmans. Snellmans försäljning är god och vi ökar slaktvolymerna inför slutet av året för att klara av leveranserna.
-Snellmans utbetalda medelpris är för närvarande ca 1,36 c/kg. Enskilda producenter med hög kvalitet på svinen uppnår ett genomsnittligt pris på ca 1,43 c/kg. /LG 061024

Tyska grispriset vände uppåt, men svenska fortsatt högre
Det tyska slaktsvinspriset vände uppåt igen i fredags, med verkan torsdag, men Sverige betalar fortfarande 16 öre bättre. Italien har högsta grisprset och Spanien sämsta.
Prishöjningen i Tyskland beror på att utbudet av slaktsvin dämpats. I flertalet andra EU-länder fortsätter priset att falla p g a stort utbud och osäkerhet på marknaden, men Sverige är ett gott undantag.
Exporten är f n stabilisatorn på Europamarknaden och främst är det östra Europa som köper. Detta bedöms fortsätta även 2007. Utbyggnaden av grisproduktionen i öst är dock stor.
Första halvåret i år köpte ryssarna 300 000 ton griskött, 37 % mer än året tidigare.
Prognosen för EU är att utbudet faller de närmaste veckorna och priserna stabbiliseras. Tyska priserna blir som vanligt vägvisare för EU-priserna. /LG 061024

Grispriserna vecka 43
Svenska slaktsvinspriset
nu tredje bästa i Europa!!
På måndag finns det anledning vid de svenska slakterierna att inleda dagen med att sätta kniven i tårtan, i stället för grisen, får då har Sverige det tredje bästa grispriset i Europa. När andra länder sänker och sänker, ligger Sverige kvar med sitt slaktsvinspris. Resultatet har blivit en snabb klättring uppåt i ISNs korrigerade jämförelse av betalningsförmågan hos Europas slakterier. Det är första gången sedan vi började jämförelserna i @-GRIS, som Sverige har ett så högt slaktsvinspris jämfört med andra länder.
Högst ligger England 91 öre över Sverige, men Tyskland ligger 3 platser efter Sverige och Danmark ligger 6 platser efter och sist ligger Spanien, som hela sommaren toppade listan. Troligtvis har skinkan stor roll i denna placering. Skinka säljs till goda priser i Sverige inför julen, medan turisterna lämnat Spanien och spanska slakterierna dumpar skinka till reapriser i Italien och Frankrike. Alla länder har sina goda och mindre goda perioder, där det ibland är turismen som höjer konsumtionen och priset, ibland stora mathelger. Vi har vår stora mathelg framför oss, så vi har goda möjligheter att ligga kvar högt på listan.
Italien har fortfarande ett bra slaktsvinspris, men har inte redovisat innevarande veckas pris, så det går inte att säga hur Italien ligger i jämförelsen.

Ingen bättre grismarknad i Europa i sikte
Förutom att internetauktionen Tyskland visar svag vändning uppåt, syns ingen tendens till bättre grispriser i EU. Grisköttmarknaden är fortsatt under press. Det beror på att oktober är den månad under året, som det kommer fram flest grisar till slakt. Därmed är det slakterierna som sätter grispriset, inte grisproducenterna.
Tyska och holländska priset ligger nu mycket nära varandra, endast 1 cent skillnad. Så nära har de inte varit sedan januari 2004. Den lilla prisskillnaden gör det intressant för tyskar att exportera till Holland, under den pågående prispressen i Tyskland. Skillnaden visar också att tyska slakterierna pressar sina leverantörer hårt.
I Spanien har grispriset tryckts ned kraftigt sedan i somras. Primayor är en stor slaktkoncern med 60 000 – 70 000 slaktade grisar per vecka. Företaget har hamnat i betalningssvårigheter och betalar nu sina leverantörer efter 220 dagar. Det kan vara en av orsakerna till djupdyket för prisnivån. Källa: ISN
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 41 v 42 v 41 v 40
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,65 14,65 14,60 14,50
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,29 13,29 13,75 14,02
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 13,65 13,65 13,65 13,65
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri 75-94,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Dahlbergs 71-94,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Nya leverantörer 64-94,9 13,25 13,25 13,25 13,25
KLS 64-94,9 11,75 11,75 11,75 11,75
SLP Avtal 70–94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
SLP 70–94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Swedish Meats Avtal 73-92,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Swedish Meats 73-92,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Ystad Slakteri 71–95 11,50 11,50 11,50 11,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Sedan svenska grisuppfödare börjat skicka slaktsvin till Tyskland har det bildats ett pris för leverans på export.
** Svenska slakterier vill köpa grisar på den fria marknaden och därmed har det bildats ett svenskt spotpris.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, liksom intresseanmälningarna från säljare och köpare av slaktsvinen. Han nås via 0701-74 90 12, fax 035-430 77, ap.karlsson@swipnet.se Mer infoSlaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 44 v 43 v 42
12,02 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,30 9,30 9,50
21,15 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 19,06 19,06
11,34 Österbottens 70 – 86 euro - 1,24 1,24
12,40 Snellman 80–101** euro - 1,34 1,33
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Kilopriset sjunker sakta efter 101 kg, varför grisens totalvärde är högst vid 105 kg. Priset inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
20 okt Landsnoter.* euro euro euro euro
11,30 Frankrike - 1,222 1,237 1,227 -
14,15 Tyskland - 1,53 1,53 1,55 -
10,45 Belgien - 1,13 1,13 1,14 -
11,17 Italien - 1,208 1,208 1,273 -
24 okt korrigerade**
14,17 Italien 1,532 1,544 1,582 1,677 1,677
13,94 England 1,508 1,522 1,522 1,550 1,578
13,88 Irland 1,501 1,501 1,539 1,539 1,520
13,16 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
13,00 Tyskland 1,406 1,396 1,446 1,476 1,496
12,76 Österrike 1,380 1,380 1,430 1,460 1,480
12,74 Belgien 1,378 1,403 1,440 1,440 1,452
12,64 Holland 1,367 1,386 1,425 1,454 1,474
12,49 Danmark 1,351 1,378 1,405 1,405 1,405
12,29 Frankrike 1,329 1,402 1,420 1,407 1,462
11,73 Spanien 1,269 1,332 1,395 1,446 1,509
--
13,96 Tjeckien - - 1,510 1,547 1,569
12,42 Polen - - 1,343 1,388 1,436
Eurokurs 9,25 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 19 okt 12 okt 4 okt 28 sep 21 sep
Okt 1,450 1,461 1,480 1,503 1,506
Nov 1,488 1,466 1,470 1,495 1,491
Dec 1,480 1,455 1,475 1,475 1,478
Jan 1,400 1,405 1,398 1,401 1,410
Feb 1,438 1,425 1,421 1,436 1,420
Mars 1,425 1,420 1,428 1,428 1,430
April 1,410 1,430 1,450 1,450 1,425
Maj 1,428 1,425 1,450 1,460 1,455
Juni 1,450 1,450 1,465 1,475 1,465
Juli 1,430 1,430 1,465 1,470 1,465
Aug 1,410 1,430 1,445 1,450 1,445
Sep 1,410 1,425 1,445 - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
18 okt
11 okt
4 okt
20 sep
Utbud
515
470
720
830
Sålda
515
300
alla
alla
Medelpris, euro
1,50
1,49
1,53
1,59
Lägst
1,49
1,46
1,51
1,58
Högst
1,51
1,51
1,54
1,59
Medelpris, skr
13,87
13,73
14,10
14,65
Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 43 v 42 v 41 v 40
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,80 8,80
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 8,10 8,10 8,10 8,10
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 7,40
Dahlbergs 140- 7,40 7,40 7,40 7,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 7,40 7,40
Swedish Meats 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Skövde 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,80 6,80
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 44 v 43 v 42
9,42
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,40 7,40 7,40
14,36
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr - 12,94 12,94
Finland
4,44
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,48 0,48
4,53
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,47
Tyskland
10,73
ZNVG 56 % euro - 1,16 1,19
Galtar
8,18
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,40 6,40 6,40
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Pund 13,79 13,72 13,70 13,65 13,74 13,68 13,77
Dollar 7,37 7,37 7,30 7,28 7,26 7,25 7,35
Euro 9,25 9,27 9,26 9,25 9,22 9,22 9,35
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,25
Norsk 1,09 1,09 1,10 1,12 1,11 1,11 1,14
Yen 6,21 6,18 6,19 6,18 6,20 6,17 6,32

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 43 v 42 v 41 v 40
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,11 19,11 19,11 19,11
SwedeHam 17,59 17,59 17,59 17,59
Vita 16,40 16,40 16,40 16,40
SLP
SLP+ 19,00 19,00 19,00 19,00
Dahlbergs
Särklass D 19,05 19,05 19,05 19,05
KLS
KLS Smågris 18,65 18,65 18,65 18,65
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,40 18,40 18,40 18,40
Ugglarpsgrisen 17,40 17,40 17,40 17,40
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Bas, 23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Nyavvanda, 9 kg 36,50 36,50 36,50 36,50
KRAV, 23 kg 25,20 25,20 25,20 25,20
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,50 18,50 18,50 18,50
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 590 590 590 590
-
Balans i förmedling
Swedish Meats - 16 000 15 200 16 000
Ugglarps Slakteri - balans 400 800
Skövde Slakteri - - - -
SLP - - - 1300
KLS - brist brist brist
Dahlbergs - - - -
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
269
Basis 7 kg 217 217 222 226 226
457
Basis 30 kg 369 369 377 385 385
275
SPF+Myc 7 kg 222 222 227 231 231
465
SPF+Myc 30 kg 374 374 382 390 390
280
SPF 7 kg 226 226 231 235 235
468
SPF 30 kg 378 378 386 394 394
947
Økologi 30 kg 764 764 771 774 774
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
468
25-kilos - 430 430 460 460
Snellmans euro euro euro euro euro
545
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
526
ZNVG 28 kg - 55 55 - 57

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Bidra till bästa möjliga information i @-GRIS!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!