Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Underliggande affärerna med griskött ser hyggliga ut. Trots sänkningar av noteringarna utomlands är det inte aktuellt med sänkning i Sverige. Vi ligger nu bra till i internationell jämförelse och det är nu en utmaning för oss att hålla oss på toppen i den internationella betalningsligan!
-Vår marknadssituation har förbättrats något och vi har hittat rätt ställen sälja på och säljer bra, så vi klagar inte heller över lönsamheten.
-På uppfödningsnivå får vi räkna med höjda foderpriser. Spannmålspriserna stiger globalt. Svensk konkurrenskraft stiger dock om spannmålen stiger i pris globalt, eftersom vi i Sverige har lägre foderförbrukning per kg tillväxt och hög andel alternativa fodermedel.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Marknaden är hyfsad och om en vecka börjar julsuget.

Ugglarp
Thomas Olander: -Hela styckade sortimentet säljs bra, det är enbart lite trögt för småfläsk. Skivade och övriga charken har tillfredsställande volymer. -Aktiviteten på tillförselsidan har ökat markant sedan avvecklingen av SLP tillkännagavs. Vi räknar med ökade slaktvolymer framöver. Styrelsen beslöt idag om utbyggnad av kylkapaciteten.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Efterfrågan på slaktsvin är nu väldigt stor och det finns köpare som vill betala 15,40 kr för att få grisar. Tillgången var dock låg under veckan.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Den svenska grisfesten närmar sig, vilket börjar märkas så smått. Prisbilden är riktigt hygglig.

SLP
Peter Johansson: -Efter bekantgörandet att Swedish Meats lägger ned SLPs slakt och styckning är det min uppgift att leda verksamheten den korta tid som återstår och överlämna företaget vi nyår.
-Personalen söker nu nya jobb, vilket innebär att vissa arbeten kan trappas ned redan före nyår.
-Kontrakten med leverantörerna fortsätter och har olika längd, från att en del levererar från dag till dag, till kontrakt upp till fem år för nyinvesterare. Även inom Ystad Slakteri finns kontrakt som löper till en bit in på 2008.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Försäljningen är trög så här års, men vi nalkas julruschen. Oktober är en lugn månad och jämte februari sämsta månaden på året försäljningsmässigt.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden är fortsatt stabil, med jämn försäljning. Skinkförsäljningen, som är en betydande del i julförsäljningen, är avklarad för länge sedan.

Danish Crown
Skinkmarknaderna är fortsatt lätt sviktande, huvudsakligast p g a ökad tillförsel och en kommande katolsk helgdag.
Bog och annan charkråvara ligger prismässigt i stort sett oförändrad, inte minst tack vare efterfrågan på den ryska marknaden.
Baconmarknaden är under våldsam press från billigare holländska och tyska varor. Lägre priser för novemberkontrakten blir därför följden.
Tredjelandsmarknaderna är fortfarande ett gott stöd, när marknaden i EU sviktar. EU-marknaden väntas dock vända till det bättre under november, när julhandeln sätter in på allvar.
/LG

Nyheter
Klart med nytt modernt slakteri i Skellefteå
-Det är bara detaljer kvar att diskutera, annars är det klart att Skellefteå kommun bygger ett nytt modernt slakteri på Tuvan, utanför staden, säger Mikael Hugoson, Nyhléns & Hugosons.
Enligt Norra Västerbotten köper kommunen gamla slakteriet vid Sunnanå för 7 mkr av Nyhléns & Hugosons och bygger ett nytt för 30 mkr. Avfallet ska gå slutet i pipeline från slakteriet till en biogasanläggning intill. Avloppsvattnet går till intilliggande reningsverket.
-Vi kan slakta 50 – 70 öre billigare per kg griskött i det nya slakteriet, säger Mikael. Färre anställda behövs på en bättre slaktlinje och vi kan spara mycket energi, vilket är viktigt. Sparade pengarna ska användas för att konsolidera företaget. Byggstarten beräknas bli i vår, och jag räknar med överklaganden. Kapaciteten blir 1 500 grisar per vecka, plus nöt.
Maskinerna i nya slakteriet kommer dels från gamla slakteriet, dels från SLP i Helsingborg.

Ugglarps kylar byggs ut både vid Ugglarp och Hörby
Styrelsen för Ugglarps Slakteri beslöt idag fredag att kylanläggningarna ska byggas ut, både vid grisslakteriet i Ugglarp och nötslakteriet vid Hörby.
-Vi har planerat utbyggnaden sedan länge, men beslutet togs idag, säger Thomas Olander. Utbyggnaden ger oss möjlighet att öka slakten ytterligare, vilket vi tycker är angeläget nu när det är turbulent på slaktmarknaden.

Lithells sålde 11 % mer tredje kvartalet
Atrias svenska verksamhet omsatte 87,8 milj euro tredje kvartalet (januari-september 240,4 milj euro), vilket är en ökning på 5,9 % (januari-september 1,1 %). Rörelseresultatet är 3,4 milj euro (januari-september 5,7 milj euro).
Lithells gick framåt med 11 % jämfört med försäljningen under det andra kvartalet. Försäljningen av alla märken ökade med 5 %. (Källa: AC Nielsen)
Rörelsevinsten för Atria i Sverige var 30,8 % bättre än rörelsevinsten för motsvarande period i fjol. Under översiktsperioden höjdes priserna i Sverige, vilket kommer att förbättra resultatet under årets sista kvartal.
Hela Atriakoncernens omsättning för det tredje kvartalet var 281,7 milj euro, vilket är en ökning på 13,5 % jämfört med det tredje kvartalet i fjol (januari-september 12,3 %). Rörelsevinsten var 12,7 miljoner euro (13,9 milj euro).

Läs mer nytt på
grisportalen.se
Tidningen GRIS nya hemsida är GrisPortalen.se. Namnet GrisPortalen har sidan fått, eftersom den blir en ingång till mycket information om grisnäringen i framtiden.
Många notiser här på @-GRIS har lagts över på startsidan på grisportalen.se, som dateras upp oftare än @-GRIS.

@-GRIS på ny server
@-GRIS finns nu på ny server sedan vecka 43. Ställ därför om till http://www.grisportalen.se/egris
Det är adressen som gäller framöver.

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 27 oktober 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag

Senaste uppdatering gjord 2 nov 22,00
gris@agrar.se 019-57 60 90
Senaste nytt
Danska slaktsvinspriset har rasat 1,25 skr på 8 veckor!
Danska slaktsvinspriset fortsätter sjunka vecka 45 med 20 öre till 9,10 dkr, 11,28 skr. Suggorna sänks 30 öre till 7,10 dkr, 8,80 skr. Smågrispriset följer givetvis med ner.
Danska slaktsvinspriset har nu rasat en hel dansk krona, nästan 1,25 skr, på 8 veckor och suggorna 70 danska öre samma tid. /LG 061102

Alla Helgons Dag inget bra för EUs grisuppfödare, men november väcker förhoppningar
Vi förknippar helgdagar med extra god mat och då rimligen även extra stor försäljning av griskött. Extra helgdagar, som allhelgonadagen, är dock ett problem för grisuppfödarna, för då försvinner slaktdagar och det uppstår överutbud av slaktsvin på marknaderna och priserna på levande grisar pressas nedåt. Alla tar chansen att försöka styra priserna till sin egen fördel.
Nu var det Alla Helgons Dag i Tyskland 1 november och veckans utbud av slaktsvin skulle slaktas på fyra dagar i stället för fem. Priset föll därför. Det är inget stort antal för många grisar på marknaden och de slaktade volymerna säljs lätt till de något lägre priserna.
Det blev även prisfall i flera av Europas länder. Frankrike gick mot strömmen och höjde något. Förutom i Tyskland hade slakterierna i Spanien, Frankrike, Belgien och Italien stängt 1 november. Sverige är ett föredöme i det här fallet och firar allhelgonadagen på lördag! Här missar vi ingen slaktdag, i varje fall ingen hel slaktdag.
Tack och lov, får vi säga, är östra Europa trogna köpare av griskött från EU och kommer förmodligen att vara detta så länge importen är stängd från Brasilien. Östeuropa är stabilisatorn i vår närmaste omvärld för närvarande. Danskarna klagar dock över att Tyskland och Holland säljer skinka för billigt.
Under november väntas efterfrågan på griskött öka på våra närmaste hemmamarknader, varför priset inte bör falla lika drastiskt som tidigare. Under de två senaste månaderna har den europeiska prisnivån fallit hela 20 %. Källa: ISN m fl. /LG 061101

Grispriserna vecka 44
Oförändrat i Sverige, förutom spotpriset som tar
(jul-?)skutt till 15,40 kr!
15,40 kr är svenska spotpriset nästa vecka! De svenska slakteriernas ordinarie noteringar är oförändrade och de europeiska är dämpade, dock med tendens till återhämtning. Svenska grispriserna fortsätter att ligga på en internationellt sett hög nivå. Vi har ju vår grisfest framför oss, medan spanjorerna har sina grisfester bakom sig. Spanska priset ligger i botten.
Per Karlsson, Boarp, noterade under veckan ett stigande intresse för inköp av slaktsvin på spotmarknaden, till priser t o m över veckans spotprisnotering. Idag var köpare villiga att betala hela 15,40 kr för leverans nästa vecka. Dock bjöds endast 370 slaktsvin ut på spotmarknaden den gångna veckan.
-Det är ett väldigt sug efter grisar just nu. På en fungerande marknad stiger då priserna, konstaterar han. Utbudet av smågrisar är f n större än utbudet av slaktsvin, fortsätter han. 1 500 smågrisar bytte ägare på spotmarknaden denna vecka.
Stor efterfrågan på svenska grisar vittnar man om även i slakteriernas kommentarer till marknadssituationen. Allt griskött går att sälja till bra priser och nästa vecka inleds den riktiga julruschen. /LG 061027

Norska smågrisen nu nere i 455 kr
Norska smågrispriset har fallit ännu en gång, nu till 410 nkr, vilket är ca 455 skr för en 25-kilosgris. Liksom i Sverige finns en del tillägg. De svenska och norska smågrisprispriserna börjar nu närma sig varandra.
-Den norska smågrisen är nu helt klar överkomlig för svenska uppfödare med tomma stallar, säger Cato Gustafsson, Skövde Slakteri, som importerat kontinuerligt under en längre tid och kan redovisa balans i smågrisförmedlingen. Jämfört med finska är skillnaden inte alls stor, eftersom frakten kostar mindre från Norge.
Orsaken till norska prissänkningen den här gången är överskottet på smågrisar och att priset på griskött väntas sjunka i januari. /LG 061027

Danska grispriserna oförändrade vecka 44
Alla grispriserna i Danmark är oförändrade nästa vecka. Slaktsvinspriset är således fortsatt 9,30 dkr. /LG 061025

Finska grispriserna stigande, Snellmans höjde slaktsvinen 1 cent och suggorna 2 cent
Snellmans höjde både slaktsvin och suggor denna vecka. Slaktsvinen höjdes med 1 cent och suggorna med 2 cent.
-Gödsvinpriset höjdes senast i september. Marknadsläget i Finland är för närvarande gott, men prisnivån dikteras av tidigare uppgjorda avtal, säger Tomas Gäddnäs, Snellmans. Snellmans försäljning är god och vi ökar slaktvolymerna inför slutet av året för att klara av leveranserna.
-Snellmans utbetalda medelpris är för närvarande ca 1,36 c/kg. Enskilda producenter med hög kvalitet på svinen uppnår ett genomsnittligt pris på ca 1,43 c/kg. /LG 061024

Tyska grispriset vände uppåt, men svenska fortsatt högre
Det tyska slaktsvinspriset vände uppåt igen i fredags, med verkan torsdag, men Sverige betalar fortfarande 16 öre bättre. Italien har högsta grisprset och Spanien sämsta.
Prishöjningen i Tyskland beror på att utbudet av slaktsvin dämpats. I flertalet andra EU-länder fortsätter priset att falla p g a stort utbud och osäkerhet på marknaden, men Sverige är ett gott undantag.
Exporten är f n stabilisatorn på Europamarknaden och främst är det östra Europa som köper. Detta bedöms fortsätta även 2007. Utbyggnaden av grisproduktionen i öst är dock stor.
Första halvåret i år köpte ryssarna 300 000 ton griskött, 37 % mer än året tidigare.
Prognosen för EU är att utbudet faller de närmaste veckorna och priserna stabbiliseras. Tyska priserna blir som vanligt vägvisare för EU-priserna. /LG 061024Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 44 v 43 v 42 v 41
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,40 14,65 14,65 14,60
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,29 13,29 13,29 13,75
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 13,65 13,65 13,65 13,65
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri 75-94,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Dahlbergs 71-94,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Nya leverantörer 64-94,9 13,25 13,25 13,25 13,25
KLS 64-94,9 11,75 11,75 11,75 11,75
SLP Avtal 70–94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
SLP 70–94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Swedish Meats Avtal 73-92,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Swedish Meats 73-92,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Ystad Slakteri 71–95 11,50 11,50 11,50 11,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Sedan svenska grisuppfödare börjat skicka slaktsvin till Tyskland har det bildats ett pris för leverans på export.
** Svenska slakterier vill köpa grisar på den fria marknaden och därmed har det bildats ett svenskt spotpris.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, liksom intresseanmälningarna från säljare och köpare av slaktsvinen. Han nås via 0701-74 90 12, fax 035-430 77, ap.karlsson@swipnet.se Mer infoSlaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 45 v 44 v 43
11,28 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,10 9,30 9,30
21,15 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 19,06 19,06
11,34 Österbottens 70 – 86 euro - 1,24 1,24
12,40 Snellman 80–101** euro - 1,34 1,34
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Kilopriset sjunker sakta efter 101 kg, varför grisens totalvärde är högst vid 105 kg. Priset inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
31 okt Landsnoter.* euro euro euro euro euro
10,64 Frankrike 1,151 1,149 1,222 1,237 1,227
13,04 Tyskland 1,41 1,46 1,53 1,53 1,55
9,71 Belgien 1,05 1,05 1,13 1,13 1,14
11,17 Italien 1,208 1,208 1,208 1,208 1,273
31 okt korrigerade**
14,17 Italien 1,532 1,532 1,544 1,582 1,677
13,69 England 1,480 1,508 1,522 1,522 1,550
13,53 Irland 1,463 1,501 1,501 1,539 1,539
13,16 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
12,54 Tyskland 1,356 1,406 1,396 1,446 1,476
12,49 Danmark 1,351 1,351 1,378 1,405 1,405
12,31 Frankrike 1,331 1,329 1,402 1,420 1,407
12,30 Österrike 1,330 1,380 1,380 1,430 1,460
12,29 Belgien 1,329 1,378 1,403 1,440 1,440
12,28 Holland 1,328 1,367 1,386 1,425 1,454
11,61 Spanien 1,256 1,269 1,332 1,395 1,446
--
13,61 Tjeckien - - 1,472 1,510 1,547
12,03 Polen - - 1,301 1,343 1,388
Eurokurs 9,25 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 31 okt 25 okt 19 okt 12 okt 4 okt
Nov 1,436 1,432 1,488 1,466 1,470
Dec 1,438 1,433 1,480 1,455 1,475
Jan 1,380 1,365 1,400 1,405 1,398
Feb 1,405 1,405 1,438 1,425 1,421
Mars 1,403 1,402 1,425 1,420 1,428
April 1,420 1,400 1,410 1,430 1,450
Maj 1,420 1,428 1,428 1,425 1,450
Juni 1,420 1,450 1,450 1,450 1,465
Juli 1,410 1,440 1,430 1,430 1,465
Aug 1,410 1,445 1,410 1,430 1,445
Sep 1,410 1,420 1,410 1,425 1,445
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
1 nov
25 okt
18 okt
11 okt
Utbud
800
510
515
470
Sålda
800
410
515
300
Medelpris, euro
1,42
1,45
1,50
1,49
Lägst
1,41
1,43
1,49
1,46
Högst
1,44
1,46
1,51
1,51
Medelpris, skr
13,13
13,41
13,87
13,73
Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 44 v 43 v 42 v 41
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,80
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 8,10 8,10 8,10 8,10
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 7,40
Dahlbergs 140- 7,40 7,40 7,40 7,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 7,40 7,40
Swedish Meats 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Skövde 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,80
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 45 v 44 v 43
8,80
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,40 7,40
14,36
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr 12,94 12,94 12,94
Finland
4,44
Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,48 0,48 0,48
4,53
Snellmans Klass E euro 0,49 0,49 0,49
Tyskland
10,73
ZNVG 56 % euro - - 1,16
Galtar
7,56
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,40 6,40
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Pund 13,74 13,79 13,72 13,70 13,65 13,74 13,68
Dollar 7,27 7,37 7,37 7,30 7,28 7,26 7,25
Euro 9,22 9,25 9,27 9,26 9,25 9,22 9,22
Dansk 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,11 1,09 1,09 1,10 1,12 1,11 1,11
Yen 6,14 6,21 6,18 6,19 6,18 6,20 6,17

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 44 v 43 v 42 v 41
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,11 19,11 19,11 19,11
SwedeHam 17,59 17,59 17,59 17,59
Vita 16,40 16,40 16,40 16,40
SLP
SLP+ 19,00 19,00 19,00 19,00
Dahlbergs
Särklass D 19,05 19,05 19,05 19,05
KLS
KLS Smågris 18,65 18,65 18,65 18,65
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,40 18,40 18,40 18,40
Ugglarpsgrisen 17,40 17,40 17,40 17,40
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Bas, 23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Nyavvanda, 9 kg 36,50 36,50 36,50 36,50
KRAV, 23 kg 25,20 25,20 25,20 25,20
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,50 18,50 18,50 18,50
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 590 590 590 590
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 15 300 15000 16 000 15 200
Ugglarps Slakteri - - balans 400
Skövde Slakteri balans - - -
SLP brist - - -
KLS brist - brist brist
Dahlbergs - - - -
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Nyanmälan av smågrisar är just nu den högsta för året, 23 000, men även efterfrågan är stor, varför underskottet i förmedlingen är oförändrad.
-I veckan importerades 530 smågrisar från Finland till norra Sverige och samma antal importeras nästa vecka till norrländska uppfödare.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
260
Basis 7 kg 210 217 217 222 226
446
Basis 30 kg 360 369 369 377 385
266
SPF+Myc 7 kg 215 222 222 227 231
452
SPF+Myc 30 kg 365 374 374 382 390
271
SPF 7 kg 219 226 226 231 235
457
SPF 30 kg 369 378 378 386 394
940
Økologi 30 kg 758 764 764 771 774
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
455
25-kilos - 410 430 430 460
Snellmans euro euro euro euro euro
545
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
526
ZNVG 28 kg - - 55 55 -

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Bidra till bästa möjliga information i @-GRIS!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!