@-GRIS 3 november 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag

Senaste uppdatering gjord 9 nov 16,00
gris@agrar.se 019-57 60 90Grispriserna vecka 45
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 45 v 44 v 43 v 42
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,65 15,40 14,65 14,65
Spotpris, Tyskland* 84-102 12,95 13,29 13,29 13,29
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 13,65 13,65 13,65 13,65
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 13,55 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri 75-94,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Dahlbergs 71-94,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Nya leverantörer 64-94,9 13,25 13,25 13,25 13,25
KLS 64-94,9 11,75 11,75 11,75 11,75
SLP Avtal 70–94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
SLP 70–94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Swedish Meats Avtal 73-92,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Swedish Meats 73-92,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Ystad Slakteri 71–95 11,50 11,50 11,50 11,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Sedan svenska grisuppfödare börjat skicka slaktsvin till Tyskland har det bildats ett pris för leverans på export.
** Svenska slakterier vill köpa grisar på den fria marknaden och därmed har det bildats ett svenskt spotpris.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, liksom intresseanmälningarna från säljare och köpare av slaktsvinen. Han nås via 0701-74 90 12, fax 035-430 77, ap.karlsson@swipnet.se Mer infoSlaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 46 v 45 v 44
11,28 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,10 9,10 9,30
21,15 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 19,06 19,06
11,34 Österbottens 70 – 86 euro - 1,24 1,24
12,40 Snellman 80–101** euro - 1,34 1,34
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Kilopriset sjunker sakta efter 101 kg, varför grisens totalvärde är högst vid 105 kg. Priset inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
7 nov Landsnoter.* euro euro euro euro euro
10,64 Frankrike 1,157 1,151 1,149 1,222 1,237
13,04 Tyskland 1,41 1,41 1,46 1,53 1,53
9,71 Belgien 1,04 1,05 1,05 1,13 1,13
11,17 Italien 1,188 1,208 1,208 1,208 1,208
7 nov korrigerade**
14,17 Italien - 1,532 1,532 1,544 1,582
13,69 England 1,480 1,480 1,508 1,522 1,522
13,53 Irland 1,463 1,463 1,501 1,501 1,539
13,16 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
12,54 Tyskland 1,356 1,356 1,406 1,396 1,446
12,49 Danmark 1,324 1,351 1,351 1,378 1,405
12,31 Frankrike 1,337 1,331 1,329 1,402 1,420
12,30 Österrike 1,330 1,330 1,380 1,380 1,430
12,29 Belgien 1,329 1,329 1,378 1,403 1,440
12,28 Holland 1,309 1,328 1,367 1,386 1,425
11,61 Spanien 1,256 1,256 1,269 1,332 1,395
--
13,61 Tjeckien - - 1,448 1,472 1,510
12,03 Polen - - 1,272 1,301 1,343
Eurokurs 9,25 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 31 okt 25 okt 19 okt 12 okt 4 okt
Nov 1,436 1,432 1,488 1,466 1,470
Dec 1,438 1,433 1,480 1,455 1,475
Jan 1,380 1,365 1,400 1,405 1,398
Feb 1,405 1,405 1,438 1,425 1,421
Mars 1,403 1,402 1,425 1,420 1,428
April 1,420 1,400 1,410 1,430 1,450
Maj 1,420 1,428 1,428 1,425 1,450
Juni 1,420 1,450 1,450 1,450 1,465
Juli 1,410 1,440 1,430 1,430 1,465
Aug 1,410 1,445 1,410 1,430 1,445
Sep 1,410 1,420 1,410 1,425 1,445
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
8 nov
1 nov
18 okt
18 okt
Utbud
638
800
515
515
Sålda
638
800
515
515
Medelpris, euro
1,45
1,42
1,50
1,50
Lägst
1,43
1,41
1,49
1,49
Högst
1,45
1,44
1,51
1,51
Medelpris, skr
13,41
13,13
13,87
13,87

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 45 v 44 v 43 v 42
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 8,10 8,10 8,10 8,10
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 7,40
Dahlbergs 140- 7,40 7,40 7,40 7,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 7,40 7,40
Swedish Meats 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Skövde 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 45 v 45 v 44
8,80
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,40
14,36
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr - 12,94 12,94
Finland
4,44
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,48 0,48
4,53
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
10,73
ZNVG 56 % euro - 1,15 1,15
Galtar
7,56
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,40
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 43 v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Pund 13,72 13,74 13,79 13,72 13,70 13,65 13,74
Dollar 7,19 7,27 7,37 7,37 7,30 7,28 7,26
Euro 9,19 9,22 9,25 9,27 9,26 9,25 9,22
Dansk 1,23 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,11 1,11 1,09 1,09 1,10 1,12 1,11
Yen 6,14 6,14 6,21 6,18 6,19 6,18 6,20

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 45 v 44 v 43 v 42
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,11 19,11 19,11 19,11
SwedeHam 17,59 17,59 17,59 17,59
Vita 16,40 16,40 16,40 16,40
SLP
SLP+ 19,00 19,00 19,00 19,00
Dahlbergs
Särklass D 19,05 19,05 19,05 19,05
KLS
KLS Smågris 18,65 18,65 18,65 18,65
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,40 18,40 18,40 18,40
Ugglarpsgrisen 17,40 17,40 17,40 17,40
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Bas, 23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Nyavvanda, 9 kg 36,50 36,50 36,50 36,50
KRAV, 23 kg 25,20 25,20 25,20 25,20
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,50 18,50 18,50 18,50
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 590 590 590 590
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 16 800 15 300 15000 16 000
Ugglarps Slakteri balans - - balans
Skövde Slakteri balans balans - -
SLP 2020 brist - -
KLS brist brist - brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -530 smågrisar kom i veckan från Finland till norra Sverige, men sedan är det balans i Finland och det kan dröja innan vi kan få fler.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
260
Basis 7 kg 210 210 217 217 222
446
Basis 30 kg 360 360 369 369 377
266
SPF+Myc 7 kg 215 215 222 222 227
452
SPF+Myc 30 kg 365 365 374 374 382
271
SPF 7 kg 219 219 226 226 231
457
SPF 30 kg 369 369 378 378 386
940
Økologi 30 kg 767 758 764 764 771
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
455
25-kilos - 410 410 430 430
Snellmans euro euro euro euro euro
545
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
526
ZNVG 28 kg - 55 55 55 55

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Senaste nytt
Danska grispriserna oförändrade vecka 46
Danska slaktsvinspriset är oförändrat 9,10 dkr och suggpriset 7,10 nästa vecka. Även smågrispriserna är oförändrade. /LG 061109

Uppåt igen på tyska grisauktionen
Priserna vid den tyska auktionen av slaktsvin över internet vände uppåt igen ganska duktigt i veckan. Auktionen är ibland ett första tecken på att pristrenden är på väg att vända.

Klicka på annonserna
så får du veta mer!


Botten är nådd, nu börjar julhandeln i EU
Den befarade anhopningen av grisar p g a helgdagen Alla Helgons Dag blev inget problem. Därmed blev det heller inte något ytterligare tryck på grispriserna i de länder där man firade helgdagen. I Danmark och Holland föll noteringen p g a trög försäljning. Danska priserna har fallit kontinuerligt under ganska lång tid och en del länder ännu lägre än Danmark.
Det ser ut som om spelarna på grisköttmarkanden ger varandra en hård match. Både danskar och spanjorer försöker sälja i Tyskland.
Närmaste veckorna väntas tillförseln av slaktsvin minska något och julhandeln börjar. Den inhemska handeln stimuleras igen och därmed väntas priserna förbättras under de kommande veckorna. /LG 061108

Svedish Meats betalar 1,72 kr bättre för slaktsvin än Danish Crown nästa vecka!!
Svenska slaktsvinspriserna är fortsatt oförändrade nästa vecka, medan priserna sjunker i flera europeiska länder, inkl Danmark.
I Danmark brukar man säga "bevare oss från att få med svenskarna i Danish Crown", syftande bl a på Swedish Meats dåliga betalningsförmåga. Nästa vecka betalar dock Swedish Meats mer än 90 öre bättre än Danish Crown, om ISNs korrigerade jämförelser används.
Ser vi på skillnaderna mellan officiella landsnoteringarna betalar Swedish Meats 13 skr och Danish Crown 9,10 dkr, 11,28 skr. Dvs Swedish Meats betalar hela 1,72 skr mer än Danish Crown.
Jämförelsen 1,72 är inte orättvis, eftersom alla tilläggen en leverantör får hos Swedish Meats, mycket väl kan motsvara väntade efterbetalningen i Danish Crown. Dessutom är efterbetalning inte utesluten i Swedish Meats för innevarande år, enl senaste kvartalsrapport.
Sagt lite nu i Halloween-tider: Borde inte Danish Crown ingå partnerskap med Swedish Meats, i stället för tvärt om? I varje fall bör Swedish Meats rimligen vara en godbit för Danish Crown med nuvarande skillnad i betalningsförmåga!
Jämför vi Danish Crowns notering med noteringen vid Sveriges bäst betalande slakteri, Dalsjöfors Slakteri, är skillnaden dryga 2,40 skr. För att inte tala om svenska spotpriset, där skillnaden blir 3,37 skr, minus frakt.
Frågan är hur svenska slakterierna ska kunna slakta alla danska grisar, som kommer till Sverige nästa vecka??! /LG 061103

Danska slaktsvinspriset har rasat 1,25 skr på 8 veckor!
Danska slaktsvinspriset fortsätter sjunka vecka 45 med 20 öre till 9,10 dkr, 11,28 skr. Suggorna sänks 30 öre till 7,10 dkr, 8,80 skr. Smågrispriset följer givetvis med ner.
Danska slaktsvinspriset har nu rasat en hel dansk krona, nästan 1,25 skr, på 8 veckor och suggorna 70 danska öre samma tid. /LG 061102

Alla Helgons Dag inget bra för EUs grisuppfödare, november väcker dock förhoppningar
Vi förknippar helgdagar med extra god mat och då rimligen även extra stor försäljning av griskött. Extra helgdagar, som allhelgonadagen, är dock ett problem för grisuppfödarna i flera länder i EU, för då försvinner slaktdagar och det uppstår överutbud av slaktsvin på marknaderna och priserna på levande grisar pressas nedåt. Alla tar chansen att försöka styra priserna till sin egen fördel.
Nu var det Alla Helgons Dag i Tyskland 1 november och veckans utbud av slaktsvin skulle slaktas på fyra dagar i stället för fem. Priset föll därför. Det är inget stort antal för många grisar på marknaden och de slaktade volymerna säljs lätt till de något lägre priserna.
Det blev även prisfall i flera av Europas länder. Frankrike gick mot strömmen och höjde något. Förutom i Tyskland hade slakterierna i Spanien, Frankrike, Belgien och Italien stängt 1 november. Sverige är ett föredöme i det här fallet och firar allhelgonadagen på lördag! Här missar vi ingen slaktdag, i varje fall ingen hel slaktdag.
Tack och lov, får vi säga, är östra Europa trogna köpare av griskött från EU och kommer förmodligen att vara detta så länge importen är stängd från Brasilien. Östeuropa är stabilisatorn i vår närmaste omvärld för närvarande. Danskarna klagar dock över att Tyskland och Holland säljer skinka för billigt.
Under november väntas efterfrågan på griskött öka på våra närmaste hemmamarknader, varför priset inte bör falla lika drastiskt som tidigare. Under de två senaste månaderna har den europeiska prisnivån fallit hela 20 %. Källa: ISN m fl. /LG 061101

Fler nyheter på
GrisPortalen.se

• Vildsvin i spenat dödade tre

• Peter Rasztar vd för Kronfågel

• Ugglarps tjänar 10 mkr i år

• Djurskyddsmyndigheten positiv till separering av galtsperma

• Danskar bygger multi-site för
20 000 suggor i Ryssland

• McDonalds vill helst köpa kött från grisar med svans.

• Svag ökning av grisproduktionen i Danmark, men större nästa år

• Norrköpings etanolfabrik behöver spannmål för 2 milj årsgrisar


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Skinkan går bra, vi säljer bra med chark, charkråvaran säljs också bra och vi blir av med alla kotletter. Vi har bättre balans mellan slakt och efterfrågan i år än i fjol.
-Men det är inte bra när priserna på slaktsvin faller runt omkring oss. När prisnivån på griskött sjunker utomlands, ökar pressen från importen. Förr eller senare blir trycket för stort.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Helgen med Alla Helgons Dag är en bra helg för försäljningen. Helgskinka, en mindre variant på julskinka, har gått särskilt bra.

Ugglarp
Thomas Olander: -Vi känner att det tar emot för kotlett och karré, annars är det bra drag för styckade produkter. Försäljningen av chark har också fungerat bra denna vecka.

Boarps Gård
Per Karlsson: -1 400 smågrisar och 660 slaktsvin omsattes på svenska spotmarknaden i veckan. Köparen av slaktsvin för 15,40 kr fick alla beställda grisar, medan de som låg på ett lägre pris inte fick hela sin önskade volym.
-Nästa vecka sänks svenska spotpriset till 14,65 kr. Det är väldigt mycket högre än det sänkta danska priset, så en intressant fråga blir om det kommer erbjudanden om danska grisar till det priset. Danskarna har ju vana vid omfattande försäljning av slaktsvin till Tyskland.
-Det är köpande slakteri som bestämmer, om frågan uppkommer.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är fortsatt en stark marknad för griskött i Sverige och vi behöver inte följa Europas sänkningar av priserna. Alla Helgons helg är en bra mathelg för hela sortimentet, utom karré. Men att konkurrera med importerad oxfilé för 129 kr och dansk fläskfilé är svårt, prismässigt. Kan vi inte döpa om Halloween-helgen till Karréen-helgen och äta karré?!

SLP
Peter Johansson: -Det är inga stora förändringar på marknaden, inget som sticker ut. Vi skär givetvis mycket skinka inför julen, men det hör till årstiden.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Tillförseln av slakt är normal för årstiden och allt kan säljas. Vi ser en något ökad försäljning inför dubbelhelgen.

Danish Crown
Prisfallet i Tyskland i fredags, kombinerat med Alla Helgons Dag 1 november i de katolska länderna, var rena giftet för veckans skinkmarknad, med utpräglade prisfall över hela linjen. En tröst är att nästa helgdag, 11 november, infaller på en lördag, så förhoppningarna är att skadorna på marknaden kan läka om en vecka eller två.
Även efterfrågan på bog och charkkråvara var svagare i Europa under veckan, men detta hjälptes upp av exporten till tredjeländerna.
Bacon säljs till lägre prisnivå i november och det är en lugn handel på den lägre nivån.
Generellt sett är handeln avvaktande och något nervös, vilket framkallats av de senaste veckornas överraskande stora prisfall och av det faktum att julhandeln ännu inte är igång. Fortfarande råder dock uppfattningen att en förbättring väntas i slutet av månaden och då skapas balans mellan slakt och försäljning.
/LG@-GRIS på annan server
@-GRIS finns sedan vecka 43 på annan server än tidigare. Ställ därför ev om din öppningssida till http://www.grisportalen.se/egris

Hjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se