@-GRIS 10 november 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag

Senaste uppdatering gjord 13 nov 14,00
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 46
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 46 v 45 v 44 v 43
Spotpris, Sverige*** 73-94,9 14,65 14,65 15,40 14,65
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,40 13,70 13,70 13,70
Dahlbergs 71-94,9 13,40 13,50 13,50 13,50
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 13.40 13,65 13,65 13,65
Ginsten Slakteri 65-94,9 13.30 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 13,40 13,55 13,55 13,55
Skövde Slakteri 75-94,9 11,90 12,05 12,05 12,05
Spotpris, Tyskland** 84-102 12,95 12,95 13,29 13,29
KLS Nya leverantörer 64-94,9 12,95 13,25 13,25 13,25
KLS 64-94,9 11,45* 11,75 11,75 11,75
SLP Avtal 70–94,9 12,90 13,20 13,20 13,20
SLP 70–94,9 12,40 12,70 12,70 12,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
Swedish Meats Avtal 71-90,9 12.70 13,00 13,00 13,00
Swedish Meats 71-90,9 11,20 11,50 11,50 11,50
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,20 11,50 11,50 11,50
Ystad Slakteri 71–95 11,20 11,50 11,50 11,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Marknadstillägg på 10 öre tillkommer i intervallet 64-90,9 kg
** Grisarna exporteras till Tyskland.
*** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer infoSlaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 46 v 45 v 44
11,28 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,10 9,10 9,30
21,15 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 19,06 19,06 19,06
11,00 LSO (HK) 71 – 90,5 euro 1,21 1,21 -
11,27 Österbottens 70 – 86 euro 1,24 1,24 1,24
12,18 Snellman 80–101** euro 1,34 1,34 1,34
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Kilopriset sjunker sakta efter 101 kg, varför grisens totalvärde är högst vid 105 kg. Priset inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
7 nov Landsnoter.* euro euro euro euro euro
10,68 Frankrike 1,173 1,151 1,149 1,222 1,237
12,81 Tyskland 1,41 1,41 1,46 1,53 1,53
9,45 Belgien 1,04 1,05 1,05 1,13 1,13
10,77 Italien 1,185 1,208 1,208 1,208 1,208
7 nov korrigerade**
13,92 Italien - 1,532 1,532 1,544 1,582
13,45 England 1,480 1,480 1,508 1,522 1,522
13,29 Irland 1,463 1,463 1,501 1,501 1,539
12,93 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
12,32 Tyskland 1,356 1,356 1,406 1,396 1,446
12,15 Frankrike 1,337 1,331 1,329 1,402 1,420
12,08 Österrike 1,330 1,330 1,380 1,380 1,430
12,08 Belgien 1,329 1,329 1,378 1,403 1,440
12,03 Danmark 1,324 1,351 1,351 1,378 1,405
11,89 Holland 1,309 1,328 1,367 1,386 1,425
11,41 Spanien 1,256 1,256 1,269 1,332 1,395
--
13,16 Tjeckien - - 1,448 1,472 1,510
11,56 Polen - - 1,272 1,301 1,343
Eurokurs 9,09 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 9 nov 31 okt 25 okt 19 okt 12 okt
Nov 1,405 1,436 1,432 1,488 1,466
Dec 1,477 1,438 1,433 1,480 1,455
Jan 1,400 1,380 1,365 1,400 1,405
Feb 1,423 1,405 1,405 1,438 1,425
Mars 1,421 1,403 1,402 1,425 1,420
April 1,428 1,420 1,400 1,410 1,430
Maj 1,450 1,420 1,428 1,428 1,425
Juni 1,460 1,420 1,450 1,450 1,450
Juli 1,455 1,410 1,440 1,430 1,430
Aug 1,435 1,410 1,445 1,410 1,430
Sep 1,410 1,410 1,420 1,410 1,425
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
8 nov
1 nov
18 okt
18 okt
Utbud
638
800
515
515
Sålda
638
800
515
515
Medelpris, euro
1,45
1,42
1,50
1,50
Lägst
1,43
1,41
1,49
1,49
Högst
1,45
1,44
1,51
1,51
Medelpris, skr
13,41
13,13
13,87
13,87

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 46 v 44 v 43 v 42
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 8,10 8,10 8,10 8,10
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 7,40
Dahlbergs 140- 7,40 7,40 7,40 7,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 7,40 7,40
Swedish Meats 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Skövde 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 45 v 45 v 44
8,66
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,40
14,36
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr 12,94 12,94 12,94
Finland
4,36
LSO (HK) Klass E euro 0,48 0,48 -
4,36
Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,48 0,48 0,48
4,45
Snellmans Klass E euro 0,49 0,49 0,49
Tyskland
10,54
ZNVG 56 % euro 1,16 1,15 1,15
Galtar
7,44
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,40
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Pund 13,50 13,72 13,74 13,79 13,72 13,70 13,65
Dollar 7,06 7,19 7,27 7,37 7,37 7,30 7,28
Euro 9,09 9,19 9,22 9,25 9,27 9,26 9,25
Dansk 1,22 1,23 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,11 1,11 1,11 1,09 1,09 1,10 1,12
Yen 6,01 6,14 6,14 6,21 6,18 6,19 6,18

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 46 v 45 v 44 v 43
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,05 19,11 19,11 19,11
SwedeHam 17,54 17,59 17,59 17,59
Vita - 16,40 16,40 16,40
SLP
SLP+ 19,00 19,00 19,00 19,00
Dahlbergs
Särklass D 19,05 19,05 19,05 19,05
KLS
KLS Smågris 18,55 18,65 18,65 18,65
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,40 18,40 18,40 18,40
Ugglarpsgrisen 17,40 17,40 17,40 17,40
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 18,40 18,50 18,50 18,50
Bas, 23 kg 16,90 17,00 17,00 17,00
Nyavvanda, 9 kg 36,30 36,50 36,50 36,50
KRAV, 23 kg 25,10 25,20 25,20 25,20
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,50 18,50 18,50 18,50
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 590 590 590 590
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 13 000 16 800 15 300 15000
Ugglarps Slakteri - balans - -
Skövde Slakteri - balans balans -
SLP - 2020 brist -
KLS balans brist brist -
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Fredrik Håkansson: -Prissänkningen beror på 30 öre lägre slaktsvinspris. Minskande underskottet i smågrisförmedlingen beror på ökad anmälan av smågrisar, samtidigt som efterfrågan minskat.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
256
Basis 7 kg 210 210 217 217 222
439
Basis 30 kg 360 360 369 369 377
262
SPF+Myc 7 kg 215 215 222 222 227
445
SPF+Myc 30 kg 365 365 374 374 382
267
SPF 7 kg 219 219 226 226 231
450
SPF 30 kg 369 369 378 378 386
935
Økologi 30 kg 767 758 764 764 771
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
455
25-kilos 410 410 410 430 430
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus 50 50 - - -
Snellmans euro euro euro euro euro
536
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
499
ZNVG 28 kg 55 55 55 55 55

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Senaste noteringsnytt
Ugglarps sänker inga grispriser alls vecka 46
Ugglarps Slakteri är det enda i Sverige som inte sänker grispriserna alls vecka 46.
-Vi ska försöka hålla emot prissänkningar i de fortsatta leden och tror att vi klarar det, säger Thomas Olander.
Dalsjöfors, som betalat duktigast under de senaste veckorna, sänkte denna vecka till 13,40 kr, där nu de flesta privata slakterierna lagt sig. Sänkningen av slaktsvinspriset har således varit ganska olika mycket denna vecka. Från 0 öre till 30 öre.
En del slakterier har sänkt smågrispriset, andra inte. /LG 061113

Swedish Meats sänker priset på slaktsvin 30 öre
på måndag
Swedish Meat sänker slaktsvinspriset på måndag med 30 öre. Swedish Meats-relaterade företag följer med, men övriga vill tänka över helgen.
Både privatslakten och grisuppfödarna är överraskade över den stora sänkningen just i inledningen till den stora svenska grisfesten, även om alla sett hur priserna på slaktsvin sjunkit utomlands.
Samtidigt sänks slaktvikterna till intervallet 70,1 - 90,9.
Priset på suggor är oförändrat.

Tyska grispriset oförändrat, tendens uppåt på terminer
Tyska slaktsvinspriset sattes oändrat idag och futurepriserna har tendens till höjning för alla närmaste månaderna.
Priserna vid den tyska auktionen av slaktsvin över internet vände uppåt igen ganska duktigt i veckan. Auktionen är ibland ett första tecken på att pristrenden är på väg att vända.

Rättad version:
Finska HKs grispriser
nu med i @-GRIS
Från nu är grispriserna från finska HK Ruokatalo med i tabellerna i @-GRIS. Orsaken är givetvis att HK ska köpa Swedish Meats och då är det viktigt att se vad HK kan betala i Finland.
Inköpen av grisar hos HK sker på samma sätt som hos Atria, det är särskilda föreningar som köper in. I HKs fall LSO.
För slaktgrisar finns tre klasser hos LSO, Grund, Plus och Priimuus (Prima). Ytterst få grisar hamnar i klass Grund. Flera grisar hamnar i klass Plus, där priset är 1,20 euro (10,90 kr) och de flesta grisarna hamnar i klass Prima där priset är 11 kr. Avräkning ser vid 59 % kött. Bästa viktklass är 77 - 90, 5 kg.
De finska slaktsvinspriserna är således väsentligt sämre än de svenska. Men i Finland finns betydande stöd från EU och finska staten, vilket gör att lönsamheten i grisproduktionen säkert är väl så bra som i Sverige. Den svenska socialdemokratiska regeringen tackade som bekant nej till EU-stöd vid EU-inträdet. Nu får vi se om vi får känna av skillnaderna i jordbrukspolitiken, när Sverige och Finland ska samsas i samma slaktkoncern!
För smågrisar betalar LSO 50 euro för en 25-kilosgris. Överskjutande vikt betalas med 84 cent (7,63 kr) upp till 32 kg och 60 cent (5,45 kr) däröver.
Förutom ordinarie grisnoteringarna, finns liksom i Sverige olika former för tillägg, både i fråga om slaktsvin och smågrisar. De är t ex baserade på fjolårsleverans och ev ökningar av leveranserna. Liksom i Sverige finns även tillägg vid kontraktsskrivning. 1 cent mer kan alla få vid anmälan av grisarna via internet. /LG 061115
ß
Danska grispriserna oförändrade vecka 46
Danska slaktsvinspriset är oförändrat 9,10 dkr och suggpriset 7,10 nästa vecka. Även smågrispriserna är oförändrade. /LG 061109

Klicka på annonserna
så får du veta mer!


Botten är nådd, nu börjar julhandeln i EU
Befarade anhopningen av grisar p g a helgdagen Alla Helgons Dag blev inget problem. Därmed blev det heller inte något ytterligare tryck på grispriserna i de länder där man höll stängt slakterierna för helgdagen. I Danmark och Holland föll noteringen p g a trög försäljning. Danska priserna har fallit kontinuerligt under ganska lång tid och en del länder ännu lägre än Danmark.
ßDet ser ut som om spelarna på grisköttmarkanden ger varandra en hård match. Både danskar och spanjorer försöker sälja i Tyskland.
Närmaste veckorna väntas tillförseln av slaktsvin minska något och julhandeln börjar. Den inhemska handeln stimuleras igen och därmed väntas priserna förbättras under de kommande veckorna. /LG 061108

Fler nyheter på
GrisPortalen.se

• HK köper Swedish Meats

• Vildsvin i spenat dödade tre

• Peter Rasztar vd för Kronfågel

• Ugglarps tjänar 10 mkr i år

• Djurskyddsmyndigheten positiv till separering av galtsperma

• Danskar bygger multi-site för
20 000 suggor i Ryssland

• McDonalds vill helst köpa kött från grisar med svans.

• Svag ökning av grisproduktionen i Danmark, men större nästa år

• Norrköpings etanolfabrik behöver spannmål för 2 milj årsgrisar

• Kronfågels problem kan snart vara lösta.


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Sänkningen med 30 öre på måndag beror på att höjningen med 50 öre tidigare i höst aldrig gick att få ut helt, samt att exporten av griskött är mycket olönsam nu, när priserna i EU är låga. Exporten är genomsnittligt under året 25 % av slaktvolymen och just nu är det bl a karré som måste exporteras. Ett visst tryck från importen märks också, men de först nämnda faktorerna är viktigast. Det är ofta en mix av faktorer som påverkar prisbilden, säger han.
-Svenska marknaden är fortsatt stark och skinka går bra att sälja.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Marknaden är fortsatt stark och många produkter är på väg mot ökning inför julen. Charken ökar och för vår del särskilt prinskorv. Skinkan väntar vi bättre fart på.
-Sänkningen av slaktsvinspriset kan i varje fall inte motiveras av minskad efterfrågan på marknaden, eller sänkta priser till kund. Möjligen för att mota importen, eller för att samla i ladorna.
-Vi funderar över slaktsvinspriset över helgen.

Ugglarp
Thomas Olander: -Vi har samma försäljningsvolym som tidigare, styckar som tidigare och charken ligger på fortsatt hög nivå, men vi känner av prispressen på detaljerna.
-Vi måste fundera på noteringen till måndag.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Omsättningen under veckan var 2 000 smågrisar för 590 kr (några något mer p g a kort frakt), och 800 slaktsvin som alla såldes för 14,65 kr per kg. Nästa veckas priser är oförändrade.
-Det är fel att sänka grispriset när vi är inne i november. Om inte allt griskött går att sälja, är det ur grisuppfödarnas perspektiv bättre att ett par, tre tusen grisar omplaceras till de slakterier som behöver. Jag skulle lätt placera dem till högre notering än den normala. Det har varit bättre än att sänka priset 30 öre på alla grisar. Det är svårt att få upp priset igen.

SLP
Peter Johansson: -Marknaden för griskött har varit lite halvtrög, dock inte dramatiskt sämre. Vi känner lite motstånd. Skinkan går bra.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Svensk mästare i två klasser vid CharkSM i Göteborg, 18 medaljer varav 7 guld. Vår charkproduktion är bäst i Sverige! Det är vad som behöver sägas om marknaden idag.
-Företaget var nära konkurs för drygt ett år sedan. På regionmötena rekommenderads vi lägga ner charken. Nu är vår chark bäst i landet och blir mer lönsam än slakten. Vi vidgar dessutom marknaden med export.
Tillförseln av slakt är normal för årstiden och allt kan säljas. Vi ser en något ökad försäljning inför dubbelhelgen.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden är stabil och normal för november. Det är oroväckande att priserna faller i Europa, men det berör oss inte omedelbart här i Finland.
-Sista helgen i november och första i december firar vi lilla julafton, då vi smakar på julmaten. Det är alltså julborden som börjar serveras. Då ökar konsumtionen av vissa produkter.
-Jag vill inte kommentera HKs köp av Swedish Meats.

Danish Crown
Åter var priserna på de flesta skinkmarknader svagt vikande. Det är vår uppfattning, att det för de nästa tre veckorna blir mera stabilt på skinkmarknaden.
För bok och charkråvara är det också stark press på priserna, som dock i stort sett blev oförändrade.
Baconmarknaden pressas fortfarande av billigare varor från Holland och Tyskland.
Övriga marknader är oförändrade.
/LG@-GRIS på annan server
@-GRIS finns sedan vecka 43 på annan server än tidigare. Ställ därför ev om din öppningssida till http://www.grisportalen.se/egris

Hjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
ß