Senaste noteringsnytt
Danska slaktsvinspriset upp 20 öre
Danska slakterierna höjer noteringen på slaktsvin med 20 danska öre på måndag, ca 25 svenska. Suggorna är oförändrade, men smågrisarna stiger också.

Sverige betalar sämst, igen!
Det svenska slaktsvinspriset är nu åter sämst bland de länder som tyska organisationen för grisuppfödare, ISN, gör jämförelser emellan och korrigerar för olikheter i betalningssystemen, m m. För någon månad sedan låg Sverige som tredje land uppifrån, som betalade bäst . Prissänkningen v 46 i Sverige och den pågående prisökningen i flera europeiska länder, har satt Sverige på jumboplatsen, igen. Just före jul!
Riktigt sant är detta emellertid inte. Om Finland varit med i jämförelsen, har sannolikt Finland legat längre ner på listan än Sverige. Om Polen rapporterat sina slaktsvinspriser två veckor snabbare, så priserna gått att jämföra, har Polen med stor sannolikhet haft jumboplatsen. Mycket talar för det.
Spanien har höjt sitt grispris två veckor i rad och det är stor chans att Spanien snart åter betalar bättre än Danmark. Om detta sker, blir Sverige, Finland, baltiska staterna, Polen och Danmark de länder som betalar sämst i Europa. Blir det bättre när alla dessa svaga länder går samman?
Vad får vi för grispris vid en sammanslagning av företagen i de delar av Sverige, Finland och Polen och Baltikum som berörs? Här är det en del siffror som behöver upp på bordet för genomlysning, så du som levererar grisar får en indikation på betalningsförmågan i de nya storföretaget!!
Magnus Lagergren, Swedish Meats vd, sa förra veckan att grispriserna kring Östersjön är ganska lika. Under senaste 12 månaderna har Swedish Meats betalat i snitt 136 euro per 100 kg slaktsvin, 12,32 skr per kg, och Finland 133 euro, 12,05 skr. Det är en skillnad på knappa 30 öre. Om det är någon skillnad på slaktkroppen före vägning, så är detta inte beaktat.
Skillnaden i betalningsförmåga kan vara att HK är ett börsbolag, där det krävs att aktieägarna (investerarna) får sitt först, sedan får grisuppfödarna det som blir över. I kooperativa Swedish Meats har det varit betalningen till uppfödarna som kommit i första hand, något kvar i vinst värd namnet har det inte blivit på flera år. I nya HK Scan måste pengar till investerarna avsättas först, uppfödarna får resten. /LG 061121

Priset stiger i EU igen!
Som framgår av tabellen över Europas grispriser, är det grönt för många länder, alltså stigande priser. Som bekant har både grisauktioner och terminshandeln redan indikerat detta. Det bjuds fortfarande ut stora volymer slaktsvin, men efterfrågan hos slakt och förädling är också stor.
I Tyskland har man slagit rekord i antalet slaktade grisar flera veckor på nivå upp till 900 000 per vecka. Det kan bero på att slakten minskat i både Holland och Danmark, alltså export av levande grisar till Tyskland. I Holland har slakten minskat 3,3 % jämfört med i fjol, i Danmark 4 %.
I Holland bedömer marknadsexperter att priset på slaktgrisar ska stiga stadigt 5 till 7 cent fram till jul.
Den positiva trenden finns inte bara i EU, utan globalt. Enligt amerikanska experter kommer avsättningen för griskött att stiga med 3,5 % nästa år. Källa: ISN. /LG 061121

Tyska suggpriset upp, grispriserna vänder igen
Det tyska suggpriset vände idag uppåt med 2 cent till 1,18 cent, 10,70 skr. Det är ytterligare ett tecken på vändande trend för slaktsvinspriset.
Tyska slaktsvinspriset är fr o m torsdag 1,44 euro, 13,04 skr.
I Sverige är enda höjningen KLS marknadstillägg från 10 till 20 öre i viktintervallet 64 - 86,9 kg.
Swedish Meats smågrispris sänks 10 öre som följd av sänkningen av slaktsvinspriset förra veckan.
Efter Swedish Meats sänkning av grispriset med 30 öre blev det slut på det roliga vad gäller internationell jämförelse av priserna på slaktsvin. Nu ligger Sverige på näst lägsta notering igen. Spanien har sämst. /LG 061117

Julhandeln har vänt trenden i EU
Stämningen på den europeiska slaktsvinsmarknaden har blivit betydligt bättre de senaste dagarna. Dock blev tyska grispriset oförändrat p g a god tillgång på grisar i flera delstater. Belgien, Frankrike och Holland visar dock den väntade vägen de närmaste veckorna. Noteringarna ligger nu mellan 1,32 och 1,36 euro per kg slaktad vikt.
Den goda tillgången på slaktsvin balanseras av dels god export, dels växande efterfrågan på hemmamarknaden.
Holländska marknaden visar god efterfrågan på styckade detaljer, men den oförändrade tyska noteringen hämmade prisutvecklingen.
Under de kommande veckorna väntas hemmamarknaden ta fart och priserna stiga, trots att det är ett relativt stort utbud på slaktsvin. Källa: ISN. /LG 061115

Ugglarps sänkte inte grispriserna alls vecka 46
Ugglarps Slakteri blev det enda slakteriet i Sverige som inte sänkte grispriserna vecka 46.
-Vi försöker hålla emot prissänkningar till våra kunder, men en sänkning av slaktsvinsnoteringen leder alltid till ökad press på priserna. Så har det alltid varit, säger Thomas Olander.
Det som Thomas påminner om är mycket intressant för grisuppfödarna och förklarar delvis mekanismen i en prisspiral, som både kan gå uppåt och nedåt:
1. Om det uppstår press på kött- och charkpriserna, t ex från billigare kött utomlands, då sänks noteringen på slaktsvin, eftersom det alltid är råvaruleverantören som får ta smällarna.
2. När noteringen på slaktsvin sänks, förväntar sig köttköparna ännu lägre inköpspriser, vilket ökar pressen ytterligare.
3. Det leder till ny sänkning av noteringen, osv, osv. /LG 061117

Dalsjöfors tvingades sänka, samling kring 13,40 kr
Dalsjöfors, som betalat duktigast under de senaste veckorna, sänkte denna vecka till 13,40 kr, där nu de flesta privata slakterierna lagt sig. Sänkningen av slaktsvinspriset har således varit ganska olika mycket denna vecka. Från 0 öre till 30 öre.
En del slakterier har sänkt smågrispriset, andra inte. /LG 061113

Rättad version:
Finska HKs grispriser
nu med i @-GRIS
Från nu är grispriserna från finska HK Ruokatalo med i tabellerna i @-GRIS. Orsaken är givetvis att HK ska köpa Swedish Meats och då är det viktigt att se vad HK kan betala i Finland.
Inköpen av grisar hos HK sker på samma sätt som hos Atria, det är särskilda föreningar som köper in. I HKs fall LSO.
För slaktgrisar finns tre klasser hos LSO, Grund, Plus och Priimuus (Prima). Ytterst få grisar hamnar i klass Grund. Flera grisar hamnar i klass Plus, där priset är 1,20 euro (10,90 kr) och de flesta grisarna hamnar i klass Prima där priset är 11 kr. Avräkning ser vid 59 % kött. Bästa viktklass är 77 - 90, 5 kg.
De finska slaktsvinspriserna är således väsentligt sämre än de svenska. Men i Finland finns betydande stöd från EU och finska staten, vilket gör att lönsamheten i grisproduktionen säkert är väl så bra som i Sverige. Den svenska socialdemokratiska regeringen tackade som bekant nej till EU-stöd vid EU-inträdet. Nu får vi se om vi får känna av skillnaderna i jordbrukspolitiken, när Sverige och Finland ska samsas i samma slaktkoncern!
För smågrisar betalar LSO 50 euro för en 25-kilosgris. Överskjutande vikt betalas med 84 cent (7,63 kr) upp till 32 kg och 60 cent (5,45 kr) däröver.
Förutom ordinarie grisnoteringarna, finns liksom i Sverige olika former för tillägg, både i fråga om slaktsvin och smågrisar. De är t ex baserade på fjolårsleverans och ev ökningar av leveranserna. Liksom i Sverige finns även tillägg vid kontraktsskrivning. 1 cent mer kan alla få vid anmälan av grisarna via internet. /LG 061115

Klicka på annonserna
så får du veta mer!

Fler nyheter på
GrisPortalen.se

• Peter Johansson slutade idag som vd vid SLP.

• Tican betalar dryga kronan i efterlikvid

• Weda får ny logga och ny färg

• Kamera tar ut grisarna till slakt

• Ny blötutfodring utan restmängd för smågrisstallar

• Luftbefuktare för självmontage

• Motordriven bärgare för självdöda suggor.

• Smågrisarna växer snabbare med kyla i golvet hos suggorna.

• Sågtandade vingar minskar bullret från fläktarna

• Ny värmeväxlare för återvinning av ventilationsluften


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden är som förra veckan. Julhandeln har inte komit igång ännu, men den egna produktionen av julprodukter går för fult.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Tillförseln av grisar är hög och vi har inte sänkt slaktvikterna ännu. Julhandeln har inte kommit igång riktigt ännu.

Ugglarp
Thomas Olander: -Marknaden är oförändrad, vilket innebär att vi säljer allt styckat, men känner fortsatt av en något ökad prispress. Charkvolymerna är bra.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Under veckan omsattes drygt 2 000 smågrisar och 800 slaktsvin. Men det är väldigt stort riv efter slaktsvin och jag skulle kunnat förmedla 15 000 om de bara funnits. Jag har inga problem med varken kotlett eller karré!!

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi säljer nu julens produkter så telefonerna glöder. Tillverkningen i charken går på högvarv. Problemen är som tidigare kotlett och karré.

LSO (HK Ruokatalo)
Tuula Lindroos: -Tillförseln av grisar och försäljningen av griskött har bra balans. Vi kan slakta något mer. Vi har inte sänkt slaktvikterna ännu för att stimulera anmälningarna.
-Efterfrågan på produkter inför julen är stigande.

Danish Crown
På alla skinkmarknader var priserna i stort sett oförändrade. Det väntas bra efterfrågan på skinkor de nästa 3 - 4 veckorna, då det också kommer att bli ett stort utbud. Likaså är marknaden för charkråvara och bog oförändrad.
Baconmarknaden har fortsatt stort utbud och en viss rabattering sker. Tredjelandsmarknaderna är oförändrade.
Generellt sett väntas nu tre veckor med ökad efterfrågan p g a julen och därmed en stabilisering av den nuvarande prisnivån. Därefter är marknaden mer osäker.
/LG@-GRIS på annan server
@-GRIS finns sedan vecka 43 på annan server än tidigare. Ställ därför ev om din öppningssida till http://www.grisportalen.se/egris

Hjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 17 november 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag

Senaste uppdatering gjord 23 nov 18,00
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 47
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 47 v 46 v 45 v 44
Spotpris, Sverige*** 73-94,9 14,65 14,65 14,65 15,40
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,40 13,40 13,70 13,70
Dahlbergs 71-94,9 13,40 13,40 13,50 13,50
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 13.40 13.40 13,65 13,65
Ginsten Slakteri 65-94,9 13.30 13.30 13,55 13,55
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 13,40 13,40 13,55 13,55
Skövde Slakteri 75-94,9 11,90 11,90 12,05 12,05
Spotpris, Tyskland** 84-102 13,00 12,95 12,95 13,29
KLS Nya leverantörer 64-94,9 12,95 12,95 13,25 13,25
KLS 64-94,9 11,45* 11,45* 11,75 11,75
SLP Avtal 70–96,9 12,90 12,90 13,20 13,20
SLP 70–96,9 12,40 12,40 12,70 12,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
Swedish Meats Avtal 71-90,9 12.70 12.70 13,00 13,00
Swedish Meats 71-90,9 11,20 11,20 11,50 11,50
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,20 11,20 11,50 11,50
Ystad Slakteri 71–95 11,20 11,20 11,50 11,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Marknadstillägg på 20 öre tillkommer i intervallet 64-86,9 kg
** Grisarna exporteras till Tyskland.
*** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 48 v 47 v 46
11,25 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,30 9,10 9,10
21,15 Norsk Kjött 55,1–77,0a nkr - 19,06 19,06
11,23 LSO (HK) 71 – 90,5 euro -c 1,24c 1,24c
11,23 Österbottens 70 – 86 euro - 1,24 1,24
12,14 Snellman 80–101b euro - 1,34 1,34
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
b) Kilopriset sjunker sakta efter 101 kg, varför grisens totalvärde är högst vid 105 kg. Priset inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.
c) Priset är ändrat sedan förra veckan p g a att de tillägg praktiskt taget alla kan få inte var medräknade. Det är 1 cent för anmälan via internet, som de flesta gör, och 2 cent för dem som tecknat avtal. De flesta har avtal och 2 cent är snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
20 nov Landsnoter.* euro euro euro euro euro
10,62 Frankrike - 1,173 1,173 1,151 1,149
12,77 Tyskland - 1,41 1,41 1,41 1,46
9,42 Belgien - 1,04 1,04 1,05 1,05
10,73 Italien - 1,185 1,185 1,208 1,208
21 nov korrigerade**
13,91 England 1,536 1,522 1,480 1,480 1,508
13,64 Italien 1,506 1,506 1,532 1,532 1,532
13,25 Irland 1,463 1,463 1,463 1,463 1,501
12,55 Tyskland 1,386 1,356 1,356 1,356 1,406
12,37 Belgien 1,366 1,341 1,329 1,329 1,378
12,32 Österrike 1,360 1,330 1,330 1,330 1,380
12,21 Holland 1,348 1,328 1,309 1,328 1,367
12,19 Frankrike 1,346 1,353 1,337 1,331 1,329
12,00 Danmark 1,324 1,324 1,324 1,351 1,351
11,70 Spanien 1,292 1,269 1,256 1,256 1,269
11,61 Sverige 1,282 1,282 1,423 1,423 1,423
--
12,42 Tjeckien - - 1,371 1,437 1,448
11,11 Polen - - 1,227 1,256 1,272
Eurokurs 9,06 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 17 nov 9 nov 31 okt 25 okt 19 okt
Nov 1,455 1,405 1,436 1,432 1,488
Dec 1,460 1,477 1,438 1,433 1,480
Jan 1,396 1,400 1,380 1,365 1,400
Feb 1,418 1,423 1,405 1,405 1,438
Mars 1,420 1,421 1,403 1,402 1,425
April 1,430 1,428 1,420 1,400 1,410
Maj 1,456 1,450 1,420 1,428 1,428
Juni 1,460 1,460 1,420 1,450 1,450
Juli 1,455 1,455 1,410 1,440 1,430
Aug 1,435 1,435 1,410 1,445 1,410
Sep 1,430 1,410 1,410 1,420 1,410
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
15nov
8 nov
1 nov
18 okt
Utbud
546
638
800
515
Sålda
546
638
800
515
Medelpris, euro
1,48
1,45
1,42
1,50
Lägst
1,47
1,43
1,41
1,49
Högst
1,48
1,45
1,44
1,51
Medelpris, skr
13,40
13,41
13,13
13,87

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 47 v 46 v 44 v 43
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 8,10 8,10 8,10 8,10
KLS 140 - 7,45 7,45 7,45 7,45
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 7,40
Dahlbergs 140- 7,40 7,40 7,40 7,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 7,40 7,40
Swedish Meats 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Skövde 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 47 v 47 v 46
8,59
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,10
14,36
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr - 12,94 12,94
Finland
4,36
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,36
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,48 0,48
4,45
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
10,69
ZNVG 56 % euro - 1,18 1,16
Galtar
7,38
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 44 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Pund 13,35 13,50 13,72 13,74 13,79 13,72 13,70
Dollar 7,08 7,06 7,19 7,27 7,37 7,37 7,30
Euro 9,06 9,09 9,19 9,22 9,25 9,27 9,26
Dansk 1,21 1,22 1,23 1,24 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,10 1,11 1,11 1,11 1,09 1,09 1,10
Yen 5,99 6,01 6,14 6,14 6,21 6,18 6,19

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 47 v 46 v 45 v 44
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,00 19,05 19,11 19,11
SwedeHam 17,49 17,54 17,59 17,59
Vita - - 16,40 16,40
SLP
SLP+ 19,00 19,00 19,00 19,00
Dahlbergs
Särklass D 19,05 19,05 19,05 19,05
KLS
KLS Smågris -23 kg 18,45 18,55 18,65 18,65
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,40 18,40 18,40 18,40
Ugglarpsgrisen 17,40 17,40 17,40 17,40
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 18,30 18,40 18,50 18,50
Bas, 23 kg 16,80 16,90 17,00 17,00
Nyavvanda, 9 kg 36,00 36,30 36,50 36,50
KRAV, 23 kg 25,00 25,10 25,20 25,20
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,50 18,50 18,50 18,50
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 590 590 590 590
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 13 500 13 000 16 800 15 300
Ugglarps Slakteri balans - balans -
Skövde Slakteri balans - balans balans
SLP balans - 2020 brist
KLS balans balans brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Fredrik Håkansson: -Prissänkningen beror på 30 öre lägre slaktsvinspris. Minskande underskottet i smågrisförmedlingen beror på ökad anmälan av smågrisar, samtidigt som efterfrågan minskat.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Cato Gustafsson: Vi får 450 smågrisar från Norge nästa vecka, därefter är det balans.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
260
Basis 7 kg 215 210 210 210 217
446
Basis 30 kg 369 360 360 360 369
266
SPF+Myc 7 kg 220 215 215 215 222
453
SPF+Myc 30 kg 375 365 365 365 374
271
SPF 7 kg 224 219 219 219 226
452
SPF 30 kg 374 369 369 369 378
936
Økologi 30 kg 774 767 767 758 764
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
455
25-kilos - 410 410 410 410
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus - 50 50 50 -
Snellmans euro euro euro euro euro
536
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
499
ZNVG 28 kg - 55 55 55 55

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.