Senaste noteringsnytt
Danska slaktsvinspriset sjunker igen
Efter endast en vecka med 9,30 dkr, sänker danska slakterierna priset igen med 20 öre till 9,10 dkr. Suggpriset är oförändrat, men smågrispriset sjunker.

Danmark betalar bättre än Tyskland!
I dag korkas det troligtvis upp en och annan champagneflaska vid de danska slakterierna. Danmark har ett bättre slaktsvinspris än Tyskland! Och det är mycket länge sedan. De danska grisuppfödarna har jagat sina slakteridirektörer i åratal p g a den sämre danska betalningsförmågan, jämfört med de tyska slakterierna. Danska slakterierna har vid varje årsstämma satt upp nya mål, nu högst 30 öre, för att minska gapet mellan de båda ländernas noteringar, medan slakteribilarnas antal över dansktyska gränsen ständigt ökar.
Fortfarande är tyska medelpriset långt över danska, men vecka 48 slår i alla fall danskarna tyska noteringen. Ett gott tecken för danskarna.
Men glädjen grumlas av att det inte enbart är danska lyftet av priset i veckan till 9,30 dkr som är orsaken, utan de två stora tyska slakteriernas försök att påverka marknaden för att få ner slaktsvinspriset fram till jul. Enligt ISN importerar tyska slakterierna levande grisar för att öka slakten i Tyskland och skapa ökat tyskt överskott på grisar.
Tillförseln är annars ganska måttlig och grisuppfödarna hade hoppats att priset skulle stiga till jul. Ännu är dock inte hoppet ute, säger man i Tyskland, att få upp slaktsvinspriset inför julen.
Vissa tyska slakterier har också minskat slakten, för att skapa överskott på grisar.
Av detta kan ju vi svenskar lära oss, att blir slakterierna tillräckligt stora och få (och kanske ickekooperativa utan uppfödarintressen), så är det lättare att styra slaktsvinspriset! /LG 061128

Inga höjda svenska noteringar, endast KLS har "skinkextra"
Inget svenskt slakteri följer efter danskarna (och slakterierna på kontinenten) och höjer noteringen nästa vecka. Enda postitiva yttringen är bra julförsäljning och glädjen över att priserna stiger på kontinenten. Då är det lättare att ha priskurage i Sverige.
KLS införde för fjorton dagar sedan ett "skinkextra", som man kallar tilläggen inför julen i Finland, när man vill ha in fler slaktsvin för att kunna skära mer skinka. Det tillägget fortsätter.
HK, Swedish Meats kanske blivande samarbetspartner, betalar 3 cent extra "skinktillägg", dryga 25 öre, för att få in fler slaktsvin just nu. Det är framför allt skinka som efterfrågas.

Tyska slaktsvinspriset oförändrat
Tyska slaktsvinspriet är oförändrat 1,44 euro nästa vecka. /LG 061124

Danska slaktsvinspriset upp 20 öre
Danska slakterierna höjer noteringen på slaktsvin med 20 danska öre på måndag, ca 25 svenska. Suggorna är oförändrade, men smågrisarna stiger också. /LG 061123

Priset stiger i EU igen!
Som framgår av tabellen över Europas grispriser, är det grönt för många länder, alltså stigande priser. Som bekant har både grisauktioner och terminshandeln redan indikerat detta. Det bjuds fortfarande ut stora volymer slaktsvin, men efterfrågan hos slakt och förädling är också stor.
I Tyskland har man slagit rekord i antalet slaktade grisar flera veckor på nivå upp till 900 000 per vecka. Det kan bero på att slakten minskat i både Holland och Danmark, alltså export av levande grisar till Tyskland. I Holland har slakten minskat 3,3 % jämfört med i fjol, i Danmark 4 %.
I Holland bedömer marknadsexperter att priset på slaktgrisar ska stiga stadigt 5 till 7 cent fram till jul.
Den positiva trenden finns inte bara i EU, utan globalt. Enligt amerikanska experter kommer avsättningen för griskött att stiga med 3,5 % nästa år. Källa: ISN. /LG 061121
Kommentar: Dagens terminshandel och senaste internetauktionen indikerar nedgång igen. /LG 061124


Klicka på annonserna
så får du veta mer!

Klicka dig till
GrisPortalen.se

• Skövde Slakteri bygger ut kyl och styckning.

• HK-Ruokatalos företag för djur- anskaffning nu marknadsledare.

• Krister Sällvik fick fint pris vid internationell konferens.

• Nya regler fördyrar transport av djur nästa år.

• Ny ramp till Ranaverkens tunnor.

• Nytt brev från grisuppfödarna i Halland.

GrisPortalen uppdateras
när något händer!


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Julhandeln är igång och skinka och charkråvara visar särskilt bra efterfrågan. Problemet är som vanligt karré och kotlett.
-Priserna stiger på kontinenten, vilket är gynnsamt för den svenska marknaden.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på bra nu, om vi undantar karré och kotlett. Charken ökar bra nu och har hög beläggning.

Ugglarp
Thomas Olander: -Styckningen har ökat något denna vecka och enda som varit något problem med är karré. Nästa vecka har vi dock sålt allt, utom lite kotlett. Vi fryser in småfläsk, som sedan går på export.
-Vi har haft en bra charkvecka med över 100 ton.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Antalet slaktsvin som omsattes i veckan var ca 1 000 och smågrisar 2 450. Efterfrågan på slaktgrisar i Sverige är fortsatt stort, så priset är oförändrat.
-I veckan skickade Hallands Grisuppfödare ännu ett brev, nu till grisuppfödarna. Reaktionerna på brevet blev att man har väldigt liten förståelse för prissänkningen med 30 öre. Den är obegriplig för de flesta och man är positiv till att det öppnats för en oberoende spotmarknad.
Läs hela brevet

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är full fart på det mesta i både styckning och chark. Vi sätter spaden i jorden för utbyggnad av stycknings- och kylkapaciteten vid nyår för att ta emot nya leverantörer.
-Det är ganska stor rörelse bland både leverantörer och köttkunder just nu. Orsaken är sannolikt Swedish Meats annonserade samgående med HK. Vi kommer att garantera att alltid kunna leverera svenskt kött.

LSO Foods (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Det är stor efterfrågan på griskött inför julen och den tidigarelagda slakten av grisar gör att fler skinkor kan skäras.
-De reaktioner som jag hittills fått från finska uppfödarna är att de i stort sett är positiva till att HK går samman med Swedish Meats.

Danish Crown
På de flesta skinkmarknaderna kunde prishöjningar genomföras under veckan. Vi väntar en fast marknad under tiden fram till mitten av december.
Även marknaden för bog och charkråvara är fastare, dock utan prishöjningar. Men vi märker förbättringar volymmässigt.
Baconmarknaden är fortsatt tryckt av billigare varor från kontienenten, men det verkar som om det sker en viss stabilisering.
Marknaden utnaför EU, Ryssland och Japan och Australien visar fortsatt fint intresse, även för produkter som sänds för försäljning under början på det nya året.
/LG@-GRIS på annan server
@-GRIS finns sedan vecka 43 på annan server än tidigare. Ställ därför ev om din öppningssida till http://www.grisportalen.se/egris

Hjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 24 november 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 30 nov 20,00
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 48
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 48 v 47 v 46 v 45
Spotpris, Sverige*** 73-94,9 14,65 14,65 14,65 14,65
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,40 13,40 13,40 13,70
Dahlbergs 71-94,9 13,40 13,40 13,40 13,50
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 13.40 13.40 13.40 13,65
Ginsten Slakteri 65-94,9 13.30 13.30 13.30 13,55
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 13,40 13,40 13,40 13,55
Skövde Slakteri 75-94,9 11,90 11,90 11,90 12,05
Spotpris, Tyskland** 84-102 13,00 13,00 12,95 12,95
KLS Nya leverantörer 64-94,9 12,95 12,95 12,95 13,25
KLS 64-94,9 11,45* 11,45* 11,45* 11,75
SLP Avtal 70–96,9 12,90 12,90 12,90 13,20
SLP 70–96,9 12,40 12,40 12,40 12,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
Swedish Meats Avtal 71-90,9 12.70 12.70 12.70 13,00
Swedish Meats 71-90,9 11,20 11,20 11,20 11,50
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,20 11,20 11,20 11,50
Ystad Slakteri 71–95 11,20 11,20 11,20 11,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Marknadstillägg på 20 öre tillkommer i intervallet 64-86,9 kg
**
Grisarna exporteras till Tyskland.
*** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 48 v 48 v 47
11,25 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,10 9,30 9,10
21,15 Norsk Kjött 55,1–77,0a nkr - 19,06 19,06
11,23 LSO (HK) 77 – 90,5 euro - 1,24c 1,24c
11,23 Österbottens 70 – 86 euro - 1,24 1,24
12,14 Snellman 80–101b euro - 1,34 1,34
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
b) Kilopriset sjunker sakta efter 101 kg, varför grisens totalvärde är högst vid 105 kg. Priset inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år. Veckorna 48 - 51 betalar LSO ett "skinkextra" i viktgruppen 79 - 84,5 kg, för att snabbare få in slaktsvin för skärning av skinka till jul.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
24 nov Landsnoter.* euro euro euro euro euro
10,09 Frankrike - 1,114 - 1,173 1,151
13,04 Tyskland 1,44 1,44 1,44 1,41 1,41
9,51 Belgien - 1,05 - 1,04 1,05
10,64 Italien - 1,175 - 1,185 1,208
28 nov korrigerade**
14,04 England 1,550 1,536 1,522 1,480 1,480
13,64 Italien 1,506 1,506 1,506 1,532 1,532
12,91 Irland 1,425 1,463 1,463 1,463 1,463
12,24 Danmark 1,351 1,324 1,324 1,324 1,351
12,19 Tyskland 1,346 1,386 1,356 1,356 1,356
12,17 Sverige 1,344 1,344 1,344 1,377 1,377
12,15 Belgien 1,341 1,341 1,341 1,329 1,329
11,96 Österrike 1,320 1,360 1,330 1,330 1,330
11,95 Holland 1,319 1,348 1,328 1,309 1,328
11,89 Spanien 1,313 1,292 1,269 1,256 1,256
11,58 Frankrike 1,279 1,346 1,353 1,337 1,331
--
12,13 Tjeckien - - 1,339 1,371 1,437
11,02 Polen - - 1,217 1,227 1,256
Eurokurs 9,06 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS
Sverige
Finland
Norge och EU
Utanför EU

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 22 nov 17 nov 9 nov 31 okt 25 okt
Nov 1,414 1,455 1,405 1,436 1,432
Dec 1,416 1,460 1,477 1,438 1,433
Jan 1,337 1,396 1,400 1,380 1,365
Feb 1,390 1,418 1,423 1,405 1,405
Mars 1,395 1,420 1,421 1,403 1,402
April 1,390 1,430 1,428 1,420 1,400
Maj 1,403 1,456 1,450 1,420 1,428
Juni 1,426 1,460 1,460 1,420 1,450
Juli 1,415 1,455 1,455 1,410 1,440
Aug 1,430 1,435 1,435 1,410 1,445
Sep 1,395 1,430 1,410 1,410 1,420
Okt 1,390
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
22 nov
8 nov
1 nov
18 okt
Utbud
805
638
800
515
Sålda
805
638
800
515
Medelpris, euro
1,43
1,45
1,42
1,50
Lägst
1,42
1,43
1,41
1,49
Högst
1,43
1,45
1,44
1,51
Medelpris, skr
12,95
13,41
13,13
13,87

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 48 v 47 v 46 v 45
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 8,10 8,10 8,10 8,10
KLS 140 - 7,45 7,45 7,45 7,45
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 7,40
Dahlbergs 140- 7,40 7,40 7,40 7,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 7,40 7,40
Swedish Meats 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Skövde 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 49 v 48 v 47
8,59
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,10
14,36
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr - 12,94 12,94
Finland
4,36
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,36
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,48 0,48
4,45
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
10,50
ZNVG 56 % euro - 1,16 1,18
Galtar
7,38
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Pund 13,39 13,35 13,50 13,72 13,74 13,79 13,72
Dollar 6,98 7,08 7,06 7,19 7,27 7,37 7,37
Euro 9,06 9,06 9,09 9,19 9,22 9,25 9,27
Dansk 1,21 1,21 1,22 1,23 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11 1,09 1,09
Yen 6,00 5,99 6,01 6,14 6,14 6,21 6,18

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 48 v 47 v 46 v 45
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,00 19,00 19,05 19,11
SwedeHam 17,49 17,49 17,54 17,59
SLP
SLP+ 19,00 19,00 19,00 19,00
Dahlbergs
Särklass D 19,05 19,05 19,05 19,05
KLS
KLS Smågris -23 kg 18,30 18,45 18,55 18,65
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,40 18,40 18,40 18,40
Ugglarpsgrisen 17,40 17,40 17,40 17,40
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 18,15 18,30 18,40 18,50
Bas, 23 kg 16,65 16,80 16,90 17,00
Nyavvanda, 9 kg 35,75 36,00 36,30 36,50
KRAV, 23 kg 25,60 25,70 25,10 25,20
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,50 18,50 18,50 18,50
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 590 590 590 590
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 17 000 13 500 13 000 16 800
Ugglarps Slakteri balans balans - balans
Skövde Slakteri - balans - balans
SLP 1 000 balans - 2020
KLS balans balans balans brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Mycket bra nyanmälan i gruppintegreringen, vilket t o m är rekord. Seminökningen börjar visa sig i ökat antal smågrisar. Men vi har ännu större försäljning, varför bristen i förmedlingen ökat.
-Kravnoteringen justerades upp sent förra fredagen med 60 öre, Vilket är förklaringen till det högre priset.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 15 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Cato Gustafsson: Vi får 450 smågrisar från Norge nästa vecka, därefter är det balans.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
260
Basis 7 kg 210 215 210 210 210
446
Basis 30 kg 360 369 360 360 360
266
SPF+Myc 7 kg 215 220 215 215 215
453
SPF+Myc 30 kg 365 375 365 365 365
271
SPF 7 kg 219 224 219 219 219
452
SPF 30 kg 369 374 369 369 369
936
Økologi 30 kg 767 774 767 767 758
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
455
25-kilos - 410 410 410 410
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans euro euro euro euro euro
536
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
499
ZNVG 28 kg - 55 55 55 55

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.