Hallandsuppror
– nu mot sänkta slaktsvinspriset

Hallands Grisproducenter har beslutat att inte godta den stora prissänkningen av slaktsvinspriset med 60 öre som aviserats till på måndag. Sänks priset, inleds ett nytt uppror. Uppfödarföreningarna i Skåne-Blekinge, Skaraborg, Norra Kalmar och Södra Kalmar har beslutat ansluta till nya upproret. Föreningen i Östergötland bestämmer på lördag.
Därmed står kanske 70 - 80 % av svenska slakten bakom upproret, som även stödjs av Sveriges Grisuppfödare.
-Strategin den här gången är att inte anmäla grisar till slakt mer än varannan vecka, som blir udda veckor. Slaktgrisarna till vecka 51 är ju redan anmälda. Det skulle skapa stora problem för slakterierna, med dubbelt så många djur anmälda varje udda vecka och inga djur alls jämna veckor. Det skulle orsaka högre kostnader för bl a slaktpersonal, som inte kan utnyttas fullt ut, m m.
-Aktionen syfter till att få Swedish Meats och andra slakterier som sänker priserna mer än 40 öre, att inte genomföra sänkningen av noteringarna och naturligtvis inte heller genomföra partiprissänkningen.
Hallandsföreningen hänvisar till att det är brist på grisar och marknaden är relativt stabil, även om produktionen av julskinka faller bort.
Läs mer på www.grisportalen.se

Säg din mening!
Vi har öppnat ett debattforum, där du kan skriva ner (eller ringa in) dina synpunkter på aktuellt inom grisproduktionen.
Välkommen med synpunkter på tillvaron inom grisproduktionen!
Hittills har alla inlägg gällt affären HK-Scan. Den här veckan finns väl inget att ha synhpunkter på, eller...? Alla är väl nöjda och glada med grispriser och annat! /LG Läs inlägg

Senaste noteringsnytt
Danska grispriserna fortsätter falla nästa vecka, 30 danska öre till
Noteringen i Danmark ned 30 öre till
Danska slaktsvinsnoteringen fortsätter sitt fria fall med 30 danska öre nästa vecka, 36 svenska. Suggor och galtar faller 40 öre.
Vecka 37 var noteringen 10,10 dkr, över 2 skr högre än idag. Till detta kommer att fodret blir mycket dyrare, både proteinet och spannmålen.

Stabilt över jul i Europa

Utbudet av slaktsvin är fortsatt stort i Europa, men marknaden ändå balanserad. Danmark och Spanien är svaga betalare för slaktsvinen f n, men marknaden har klarat den stora volymen mycket bra. I Frankrike har marknaden stabiliserats efter förra veckans nedgång.
Efterfrågan på de bästa styckningsdetaljerna håller marknaden stabil i Tyskland. Veckan före jul sjunker utbudet av detaljer p g a mindre slakt. Uppfödarna har levererat tidigt för att dra nytta av de goda priserna i december.
Prognosen är fortsatt god efterfrågan vid slakterierna. Om den goda efterfrågan efter kött fortsätter denna vecka före jul, ser det ut som om det blir en lugn jul med oförändrade priser. Källa: ISN /LG 061219

SLP sänker inte alls vecka 51
SLP är ensamma om att inte sänka noteringarna alls vecka 51. SLP har även högsta smågrispriset, medan Ginsten ligger över för suggor. Det gör givetvis även Erikssons djurtransport, som exporterar suggorna till Tyskland. /LG 061218

Swedish Meats, KLS och Dalsjöfors sänker 60 öre, övriga privata funderar, Finland sänker inte alls
Swedish Meats sänker helfallspriserna på måndag med 60 öre och även noteringarna med 60 öre för både slaktsvin och suggor. KLS och Dalsjöfors följer med. Övriga privatslakterier funderar över helgen. Det var mening att privatslaktarna skulle hålla ett telefonmöte i kväll kl 17, om vad som skulle kunna hindra en så stor sänkning, men alltför många julbord för personalen kom emellan. I stället ska man ta kontakter i helgen.
-En prissänkning med 60 öre och en ökad foderkostnad med lika mycket, är ett hårt slag mot grisproduktionen, menar man. Detta samtidigt som produktionen redan är alltför liten i Sverige.
Finska slakterierna sänker inte grundnoteringen alls, men Österbottens Kött tar bort viktbonusen i intervallet 79 - 83 kg. /LG 061218 uppdat

Danska slaktsvinspriset faller till 8,70 dkr
Danska slaktsvinspriset fortsätter falla med 20 öre även nästa vecka, till 8,70 dkr, 10,52 skr. Suggorna faller med hela 60 danska öre till 6,50 dkr, 7,86 skr.

3 kr skillnad med enbart Engelska Kanalen emellan
England betalar 13,88 kr för slaktsvinen, Frankrike med enbart Engelska Kanalen emellan, men förbindelse med tunnel, betalar 3 kr mindre. Vi brukar tala om att varje land har sin marknad och här kan vi verkligen se en betydande skillnad. Varför lämnar franska bönderna sina slaktsvin till franska slakterier, när det går att få 250 kr mer några mil längre bort? Det var ju den frågan vi ställde i somras, när tyska slaktsvinspriset låg långt över svenska och spotmarknaden tog form.
Frankrike gör nu sällskap med Polen i den absoluta botten på noteringstabellen, med ett pris med god marginal under 11 kr. Priset i Frankrike föll 6 cent och är dessutom under press, eftersom man väntar ännu större utbud av slaktsvin framöver.
Danmark har åter problem med sitt slaktsvinspris efter sänkningen i veckan. Den glädje som Danish Crowns vd Kjeld Johannesen uttryckte härom dagen på GrisPortalen, över att man är ikapp tyskarna, blev inte långvarig.
Det är fortfarande gott om grisar på europeiska marknaden, men slakt och försäljning är ganska bra i balans, sett i Europaperspektiv. Priserna i de flesta länder ligger stabilt mellan 1,30 och 1,35 euro, 11,75 kr och 12,20 kr.
Exporten av griskött, framför allt österut, är fortsatt god och slakterierna slaktar så mycket som möjligt före jul för att försäkra sig om att leveranserna fungerar till Ryssland. Ryssland har som bekant tidigare skramlat med importvapnen mot EU.
De senaste signalerna är dock vänligare och visar att man är intresserade av en stor import från Danmark även efter nyår.
Den stora slakten i EU beror också på att det snart är jul och i helgerna förlorar man slaktdagar.
Prognosen är fortsatt stabil marknad i Europa med i huvudsak oförändrade priser. Detta understryks av att det inte finns några lager av griskött av betydelse. Källor: ISN m fl.

Klicka på annonserna
så får du veta mer!

Klicka dig till
övriga nyheter på
GrisPortalen.se

• Dalsjöfors planerar slakteri i Skåne!

• Lithells överväger bygga slakteri i Sverige

• Lantmännens vd sparkad

• Ingen marknadskänsla, säger Grisproducenternas ordförande

• Sverige ingen isolerad ö, säger Billy Stridh, Swedish Meats

GrisPortalen uppdateras
när något händer!


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Billy Stridh (Johan Andersson är i Kina för QG): -Marknaden är inte jättedålig, utan den ser fortfarande hygglig ut. Men den förändras radikalt när julskinkeproduktionen är slut, liksom tillverkningen av alla övriga produkter på julbordet. Då förändras även prisbilden på produkterna. Skillnaden i lönsamhet mellan att tillverka julskinka och vanlig butiksskinka är 10 kr per kg, säger Billy.
Läs mer

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Försäljningen börjar mattas något inför sista veckan före jul, men det är fortsatt bra tryck och allt som produceras går att sälja.

Ugglarp
Thomas Olander: -Försäljningen är fortsatt på hög nivå. Styckat fläsk och karré är dock problem att avsätta. Charkproduktionen ligger på fortsatt hög volym, men domineras av julskinka.
-Nästa vecka ser också bra ut. Problemet är tillgången på tjocka revbensspjäll och fläsktvåa, som det är skriande brist på. Även om vi skulle slakta dubbelt så många grisar, har de ändå inte räckt till efterfrågan.
-Det är inte brist på julskinka, men heller inget överskott.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det har varit en riktigt stökig vecka, som det ska vara just före jul, med rekordslakt på 790 ton. Alla har nästan slitit häcken av sig och det känns som behov av lite julfrid. -Vi har sålt 100 ton mer julskinka i år än i fjol. Att vi vann tävlingen i Skaraborg om bästa julskinkan, hjälpte till i försäljningen.
-Men det är ingen brist på skinka. Vi kunde sälja 30 ton till England i veckan. Priset var något sämre än i Sverige, men kvantiteten försvann från svenska marknaden.

Boarps gård
Per Karlsson: -I veckan såldes nästan 3 000 smågrisar och 2 500 slaktsvin på spotmarknaden. Även jag måste sänka priset, eftersom mina kunder gör det, men endast 40 öre. Det tyska är oförändrat. Smågrisarna sänks 20 kr.
-För mig är det obegripligt att sänkningen måste vara så stor som 60 öre, när slakterierna fortsätter ropa efter slaktgrisar och köttköparna dammsuger marknaden efter svenskt kött, säger Per.
-I fjol har jag kunnat förstå en sänkning, när frysarna var fulla med kött och intresset från handeln mycket mindre. Nu finns inget alls i frysarna och handeln ropar efter kött.
-Jag förstår inte heller logiken vid höjningar och sänkningar. När hallandsupproret krävde 1 krona högre slaktsvinspris, då kunde inte Swedish Meats och en del andra slakterier höja hela kronan. I Swedish Meats fall blev det endast höjning med 50 öre.
-Även det sa man var för mycket, eftersom partipriset endast styr priset på 17 – 18 % av slakten.
-Nu när man sänker partipriset 60 öre, måste man sänka noteringen med hela 60 öre. Varför berör sänkningen inte fortfarande 17 – 18 % av köttet, alltså det som säljs som helfall?

LSO Foods (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Skinkobonusen är kvar även nästa vecka. Utbudet av grisar är bra och vi kör för fullt. Jag tror julskinkorna räcker, men allt går åt.
-Vi har en liten brist på smågrisar i förmedlingen, ca 2 000.

Danish Crown
Skinkmarknaderna visade i veckan fallande tendens på alla marknader, eftersom utbudet sista veckan på året långt överskrider efterfrågan. Nästa vecka måste vi räkna med infrysning av en stor del av produktionen.
Även för bog och annan charkråvara är handeln trög, dock till i stort sett oförändrade priser. Även här blir det infrysning av betydande kvantiteter nästa vecka.
Baconmarknaden är god, vad gäller volymerna, och detta väntas fortsätta under januari. Det är också god orderingång på varor från mittstycken till Japan och Australien.
Det är fortsatt goda leveranser till ryska marknaden, men situationen efter 1 januari är ännu inte klarlagd.
Det finns dock både i Ryssland och i EU en viss optimism, med hänsyn till att finna lösningar på de problem som rests om de nya EU-medlemmarnas och Polens export till Ryssland.
Generellt står vi nu inför en marknad under några veckor, där utbudet överstiger efterfrågan. Det är ofrånkomligt att att det blir press på priserna. Förhoppningsvis betyder den danska marknadsspridningen, att vi är lite mindre sårbara än andra i denna situation.
För suggor gäller att våra kunder även de ska producera på lager. Det ger utslag i fallande priser.
/LG@-GRIS på annan server
@-GRIS finns sedan vecka 43 på annan server än tidigare. Ställ därför ev om din öppningssida till http://www.grisportalen.se/egris

Hjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 15 december 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 21 dec 14.00
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 51

Helfallspriset
Helsfallspriset
sänks nästa vecka med 60 öre.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 51 v 50 v 49 v 48
Spotpris, Sverige*** 73-94,9 14,25 14,65 14,65 14,65
SLP Avtal 70–96,9 12,90 12,90 12,90 12,90
SLP 70–96,9 12,40 12,40 12,40 12,40
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,80 13,40 13,40 13,40
Dahlbergs 71-94,9 12,80 13,40 13,40 13,40
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12,80 13.40 13.40 13.40
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 13.30 13.30 13.30
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,80 13,40 13,40 13,40
Skövde Slakteri 75-94,9 11,30 11,90 11,90 11,90
KLS Nya leverantörer 64-94,9 12,35 12,95 12,95 12,95
KLS 64-94,9 10,85* 11,45* 11,45* 11,45*
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,20 12,80 12,80 12,80
Swedish Meats Avtal 75-94,9 12.10 12.70 12.70 12.70
Swedish Meats 75-94,9 10,60 11,20 11,20 11,20
Spotpris, Tyskland** 84-102 12,65 12,65 12,65 13,00
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,60 11,20 11,20 11,20
Ystad Slakteri 71–95 11,20 11,20 11,20 11,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Marknadstillägg 10 öre i intervallet 64-90,9 kg
**
Grisarna exporteras till Tyskland.
*** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 51 v 51 v 50
10,16 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,40 8,70 8,90
21,15 Norsk Kjött 55,1–77,0a nkr - 19,06 19,06
11,23 LSO (HK) 77 – 90,5 euro - 1,24c 1,24c
11,23 Österbottens 79 – 92 euro - 1,24 1,24d
11,66 Snellman 80–110 euro - 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år. Vecka 51 är sista veckan för "skinkextra", som är ytterligare 3 cent i viktgruppen 78 - 83 kg, för att snabbare få in slaktsvin för skärning av skinka till jul.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
13 dec Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,19 Frankrike - 1,007 1,017 1,099 1,114
12,65 Tyskland 1,40 1,40 1,40 1,44 1,44
9,31 Belgien - 1,05 1,03 1,05 1,05
10,80 Italien - 1,195 1,195 1,175 1,175
19 dec korrigerade**
14,01 England 1,550 1,536 1,536 1,550 1,536
13,09 Italien - 1,449 1,500 1,506 1,506
12,88 Irland - 1,425 1,425 1,425 1,463
12,16 Tyskland 1,346 1,346 1,346 1,346 1,386
11,93 Österrike 1,320 1,320 1,320 1,320 1,360
11,89 Belgien 1,316 1,316 1,316 1,341 1,341
11,83 Holland 1,309 1,309 1,309 1,319 1,348
11,58 Spanien 1,282 1,307 1,313 1,313 1,292
11,57 Sverige 1,280 1,344 1,344 1,344 1,344
11,48 Danmark 1,270 1,297 1,324 1,351 1,324
10,73 Frankrike 1,187 1,197 1,258 1,279 1,346
--
11,82 Tjeckien - - - 1,308 1,319
10,55 Polen - - 1,168 1,191 1,201
Eurokurs 9,04 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 13 dec 7 dec 30 nov 22 nov 17 nov
Dec 1,391 1,387 1,395 1,416 1,460
Jan 1,297 1,295 1,321 1,337 1,396
Feb 1,362 1,369 1,376 1,390 1,418
Mars 1,365 1,368 1,390 1,395 1,420
April 1,371 1,378 1,390 1,390 1,430
Maj 1,405 1,395 1,420 1,403 1,456
Juni 1,425 1,415 1,430 1,426 1,460
Juli 1,400 1,395 1,410 1,415 1,455
Aug 1,375 1,385 1,415 1,430 1,435
Sep 1,390 1,380 1,390 1,395 1,430
Okt 1,370 1,365 1,390 1,390
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
13 dec
6 dec
29 nov
22 nov
Utbud
760
530
749
805
Sålda
760
530
749
805
Medelpris, euro
1,42
1,42
1,42
1,43
Lägst
1,42
1,42
1,41
1,42
Högst
1,43
1,43
1,42
1,43
Medelpris, skr
12,83
12,83
12,83
12,95

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 51 v 50 v 49 v 48
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,60 8,10 8,10 8,10
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 7,40
Dahlbergs 140- 6,80 7,40 7,40 7,40
Dalsjöfors 58% 6,80 7,40 7,40 7,40
KLS 140 - 6,35 7,45 7,45 7,45
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,90 6,90 6,90
Swedish Meats 140- 6,30 6,90 6,90 6,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,90 6,90 6,90
Skövde 140- 6,30 6,90 6,90 6,90
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 52 v 51 v 50
7,38
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,10 6,50 7,10
14,36
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr - 12,94 12,94
Finland
4,36
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,36
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,48 0,48
4,45
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
9,85
ZNVG 56 % euro - 1,09 1,14
Galtar
6,17
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,10 5,50 6,10
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Pund 13,51 13,34 13,43 13,39 13,35 13,50 13,72
Dollar 6,88 6,80 6,81 6,98 7,08 7,06 7,19
Euro 9,06 9,04 9,04 9,06 9,06 9,09 9,19
Dansk 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,22 1,23
Norsk 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11
Yen 5,83 5,90 5,87 6,00 5,99 6,01 6,14

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 51 v 50 v 49 v 48
SLP
SLP+ 19,00 19,00 19,00 19,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,58 19,00 19,00 19,00
SwedeHam 17,10 17,49 17,49 17,49
Dahlbergs
Särklass D 18,75 19,05 19,05 19,05
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,95 18,20 18,20 18,30
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,40 18,40 18,40 18,40
Ugglarpsgrisen 17,40 17,40 17,40 17,40
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,75 18,00 18,00 18,15
Bas, 23 kg 16,30 16,55 16,55 16,65
Nyavvanda, 9 kg 35,00 35,45 35,45 35,75
KRAV, 23 kg 24,70 25,45 25,45 25,60
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,75 18,50 18,50 18,50
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 570 590 590 590
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 21 000 20 000 19 000 17 000
Ugglarps Slakteri balans balans - balans
Skövde Slakteri balans balans - -
SLP 1 000 1 000 800 1 000
KLS balans balans balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Fredrik Håkansson: -normala anmälningar,kanske nåtot i under kant, vikterna har gått ner vilket ökar insättningstakten
Kravtilläggen gick ner 50 öre, och får större genomslag men även stora beställningar som ökat underskottet.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägget sänks 5 kr till 15 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 15 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
231
Basis 7 kg 191 198 205 210 215
401
Basis 30 kg 332 344 352 360 369
237
SPF+Myc 7 kg 196 203 210 215 220
407
SPF+Myc 30 kg 337 349 357 365 375
242
SPF 7 kg 200 207 214 219 224
412
SPF 30 kg 341 353 361 369 374
900
Økologi 30 kg 744 754 760 767 774
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
477
25-kilos - 430 410 410 410
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
488
ZNVG 28 kg - 54 54 54 55

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.