Senaste noteringsnytt
SLP betalar fortsatt bäst i Sverige!
De svenska slaktsvinspriserna är samtliga oförändrade. Även SLPs, som även nästa vecka är högst i landet, 12,90 kr.
Även i Finland är grispriserna oförändrade. I Danmark sänktes slaktsvinspriserna med ytterligare 30 danska öre. I Norge går slaktsvinspriset ner 2 kr. Tyska priset faller 80 öre.

Danska grispriserna fortsätter falla nästa vecka, 30 danska öre till
Noteringen i Danmark ned 30 öre till
Danska slaktsvinsnoteringen fortsätter sitt fria fall med 30 danska öre nästa vecka, 36 svenska. Suggor och galtar faller 40 öre.
Vecka 37 var noteringen 10,10 dkr, över 2 skr högre än idag. Till detta kommer att fodret blir mycket dyrare, både proteinet och spannmålen.

Stabilt över jul i Europa
Utbudet av slaktsvin är fortsatt stort i Europa, men marknaden ändå balanserad. Danmark och Spanien är svaga betalare för slaktsvinen f n, men marknaden har klarat den stora volymen mycket bra. I Frankrike har marknaden stabiliserats efter förra veckans nedgång.
Efterfrågan på de bästa styckningsdetaljerna håller marknaden stabil i Tyskland. Veckan före jul sjunker utbudet av detaljer p g a mindre slakt. Uppfödarna har levererat tidigt för att dra nytta av de goda priserna i december.
Prognosen är fortsatt god efterfrågan vid slakterierna. Om den goda efterfrågan efter kött fortsätter denna vecka före jul, ser det ut som om det blir en lugn jul med oförändrade priser. Källa: ISN /LG 061219

Klicka dig till
övriga nyheter på
GrisPortalen.se

• Sören Kvantenå avgår vid Swedish Meats årsstämma i vår

• Grisproducenternas ordförande:
-Så nära det var! Nu mäste vi se framåt

• Proxyn redo ta bort gödsellukten

• Ryssland fortsätter importera från EU efter 1 januari

• Grisupproret pågår till vecka 7

• Köttinformation bantar och flyttar till LRF

GrisPortalen uppdateras
när något händer!


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Partipriset sjunker även nästa vecka med 60 öre p g a vikande efterfrågan på kött. Priset på slaktsvin är dock oförändrat. Priset på helfall är ganska ointressant för prisbildningen på slaktsvin numera och frågan är om helfallspriset är värt att noteras.
-Marknaden är oförändrad denna vecka före jul. Priset på skinka faller när julhandeln är över. Efterfrågan på kött sjunker efter jul och ökar igen en bit in i januari.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Efterfrågan är fortfarande god ända in på julhelgen.

Ugglarp
Thomas Olander: -Vi har sålt kalkylerade volymer inför julen. Karrén är fortfarande problematisk. Charkens stora volymer beror på skinkskärningen. Efter jul faller försäljningen av chark för att dra igång efter nyår.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Bl a skinka får nu frysas ned till export. Charkråvaran faller också i pris. Billiga tyska köttprodukter trycker nu på mest i Sverige.
-Försäjningen har varit bra även denna vecka, trots att det mesta är ute i butikerna. Vi har bra orderingång även för leverans efter jul.
-Det innebär att vi måste slakta 1 300 grisar redan på annandagen, för att få fram varorna till butikerna onsdag och torsdag.

Boarps gård
Per Karlsson: -I veckan omsattes färre slaktsvin än tidigare, 550, samt 1 000 smågrisar. Prisökningen på svenska spotgrisar beror på att en kund vill försäkra sig om att få sin beställda leverans.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Larsson: -Försäljningen av skinka och revben sjunker nästa vecka. Smörgåsmaten likaså.
-Det här är enda tidpunkten på året då alla hushåll har 4 kg smörgåspålägg i kylskåpet, efter att ha smakat på julskinkan på julafton. Andra tider på året har man kanske 2 hekto.
-Klart att försäljningen av smörgåspålägg då sjunker efter jul. Försäljningen blir dock bättre i början av januari.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Vi har sålt allt vi kunnat producera, inget finns kvar i kylarna. En kanonförförsäljning, som ligger 20 % över fjolåret.
-Segrarna vid Chark-SM gav extra skjuts. Vi märkte att intresset för våra charkprodukter ökade markant efter tävlingen.

LSO Foods (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Nästa vecka är kort vecka och vi slaktar en del överstående grisar. Grisarna blir nu tyngre, eftersom vi höjer bästa viktklass till 77 - 92,5 kg.
-Försäljningen har varit bra även sista veckan före jul. Efter jul blir det nog lite tystare.
-Smågrisförmedlingen har balans i tillgång och efterfrågan.
-Skinkan är viktigast på julbordet även i Finland. Till nyår äter många nötkött, när man ätit griskött under julen.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: För Atrias del har julförsäljningen varit positiv. Utmaningen har varit att leverera alla order på skinka.
-Nästa vecka ska butikernas hyllor fyllas på igen, inför nyår.
-Det var positivt att EU och Ryssland kommit överens om handeln med kött. Vi har stor nytta av Rysslandsavtalet. Vårt dotterbolag i Ryssland, Pit Product, är väldigt nöjda med ryska marknaden. Jag tillönskar alla inom grisnäringen i Norden God Jul!


Danish Crown
Försäljningen på exportmarknaderna av kylda varor är nu mycket begränsad, eftersom de inte hinner fram före jul. Dessutom har många av våra kunder stängt mellan jul och nyår.
Det betyder att det ska lagras in stora mängder i fryshusen för senare försäljning, vilket är en stor utmaning för packanläggningarna vid slakterierna. De varor som trots allt säljs, säljs till svagare priser för skinka och bog, medan mellanstyckena klarar sig bättre p g a oförändrad baconmarknad och stor efterfrgan från Japan och Australien.
20 december undertecknade EU och Ryssland en överenskommelse om lösning på problemet som hotade EUs export av kött till Ryssland från 1 januari. Avtalet ska skrivas under 18 januari. Förhoppningsvis uppstår inga nya hinder innan dess.
Fösta veckorna av 2007 väntar vi en livaktigare marknad igen, som dock präglas av stort utbud p g a uppskjutna leveranser av slaktgrisar under helgerna. Det gäller i stort sett alla länder i EU.
Med lösningen på rysslandsproblemet väntar vi en stabil marknad i januari, utan dramatiska prisförändringar.
/LG@-GRIS på annan server
@-GRIS finns sedan vecka 43 på annan server än tidigare. Ställ därför ev om din öppningssida till http://www.grisportalen.se/egris

Hjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 22 december 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 28 dec 15.00
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 52

Helfallspriset
Helsfallspriset sjunker även nästa vecka med 60 öre.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 52 v 51 v 50 v 49
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,35 14,25 14,65 14,65
SLP Avtal 70–96,9 12,90 12,90 12,90 12,90
SLP 70–96,9 12,40 12,40 12,40 12,40
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,80 12,80 13,40 13,40
Dahlbergs 71-94,9 12,80 12,80 13,40 13,40
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12,80 12,80 13.40 13.40
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,70 12,70 13.30 13.30
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,80 12,80 13,40 13,40
Skövde Slakteri 75-94,9 11,30 11,30 11,90 11,90
KLS Nya leverantörer 64-94,9 12,35 12,35 12,95 12,95
KLS 64-94,9 10,85 10,85 11,45* 11,45*
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,20 12,20 12,80 12,80
Swedish Meats Avtal 75-94,9 12.10 12.10 12.70 12.70
Swedish Meats 75-94,9 10,60 10,60 11,20 11,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 11,75 12,65 12,65 12,65
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,60 10,60 11,20 11,20
Ystad Slakteri 71–95 11,20 11,20 11,20 11,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 1 v 52 v 51
10,16 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,40 8,40 8,70
18,93 Nortura 55,1–77,0a nkr - 17,06 19,06
11,23 LSO (HK) 77 – 92,5 euro - 1,24 1,24c
11,23 Österbottens 79 – 92 euro - 1,24 1,24
11,66 Snellman 80–110 euro - 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
21 dec Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,19 Frankrike - 1,03 1,007 1,017 1,099
11,80 Tyskland 1,31 1,31 1,40 1,40 1,44
9,31 Belgien - 0,98 1,05 1,03 1,05
10,80 Italien - 1,085 1,195 1,195 1,175
19 dec korrigerade**
14,01 England - 1,550 1,536 1,536 1,550
13,09 Italien - - 1,449 1,500 1,506
12,88 Irland - - 1,425 1,425 1,425
12,16 Tyskland - 1,346 1,346 1,346 1,346
11,93 Österrike - 1,320 1,320 1,320 1,320
11,89 Belgien - 1,316 1,316 1,316 1,341
11,83 Holland - 1,309 1,309 1,309 1,319
11,58 Spanien - 1,282 1,307 1,313 1,313
11,57 Sverige - 1,280 1,344 1,344 1,344
11,48 Danmark - 1,270 1,297 1,324 1,351
10,73 Frankrike - 1,187 1,197 1,258 1,279
--
11,82 Tjeckien - - - - 1,308
10,55 Polen - - - 1,168 1,191
Eurokurs 9,04 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 21 dec 13 dec 7 dec 30 nov 22 nov
Jan 1,258 1,297 1,295 1,321 1,337
Feb 1,341 1,362 1,369 1,376 1,390
Mars 1,346 1,365 1,368 1,390 1,395
April 1,355 1,371 1,378 1,390 1,390
Maj 1,380 1,405 1,395 1,420 1,403
Juni 1,410 1,425 1,415 1,430 1,426
Juli 1,380 1,400 1,395 1,410 1,415
Aug 1,370 1,375 1,385 1,415 1,430
Sep 1,360 1,390 1,380 1,390 1,395
Okt 1,340 1,370 1,365 1,390 1,390
Nov - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
27 dec
13 dec
6 dec
29 nov
Utbud
750
760
530
749
Sålda
750
760
530
749
Medelpris, euro
1,32
1,42
1,42
1,42
Lägst
1,31
1,42
1,42
1,41
Högst
1,43
1,43
1,43
1,42
Medelpris, skr
11,93
12,83
12,83
12,83

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 52 v 51 v 50 v 49
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,60 7,60 8,10 8,10
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 7,40
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 7,40 7,40
Dalsjöfors 58% 6,80 6,80 7,40 7,40
KLS 140 - 6,35 6,35 7,45 7,45
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,90 6,90
Swedish Meats 140- 6,30 6,30 6,90 6,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,90 6,90
Skövde 140- 6,30 6,30 6,90 6,90
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,65 3,65 3,65 3,65
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 1 v 52 v 51
7,38
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,50
14,58
Nortura* Fria vikter nkr - 13,14 12,94
Finland
4,36
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,36
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,48 0,48
4,45
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
9,13
ZNVG 56 % euro - 1,01 1,09
Galtar
6,17
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,10 5,10 5,50
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 50 v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Pund 13,35 13,51 13,34 13,43 13,39 13,35 13,50
Dollar 6,80 6,88 6,80 6,81 6,98 7,08 7,06
Euro 8,97 9,06 9,04 9,04 9,06 9,06 9,09
Dansk 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,22
Norsk 1,10 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,11
Yen 5,75 5,83 5,90 5,87 6,00 5,99 6,01

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 52 v 51 v 50 v 49
SLP
SLP+ 19,00 19,00 19,00 19,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,05 18,58 19,00 19,00
SwedeHam 16,59 17,10 17,49 17,49
Dahlbergs
Särklass D 18,20 18,75 19,05 19,05
KLS
KLS Smågris -23 kg 17,70 17,95 18,20 18,20
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,40 18,40 18,40 18,40
Ugglarpsgrisen 17,40 17,40 17,40 17,40
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,20 17,75 18,00 18,00
Bas, 23 kg 15,75 16,30 16,55 16,55
Nyavvanda, 9 kg 33,85 35,00 35,45 35,45
KRAV, 23 kg 23,95 24,70 25,45 25,45
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,75 17,75 18,50 18,50
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 570 570 590 590
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 16 700 21 000 20 000 19 000
Ugglarps Slakteri - balans balans -
Skövde Slakteri - balans balans -
SLP - 1 000 1 000 800
KLS balans balans balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Låg anmälan, låg försäljning. Minskningen av bristen i förmedlingen torde bero på färre insättningar efter julslakten, samt stundande julhelgen.
-Sänkta smågrispriserna beror på utfallet av sänkta 60-öringen, samt balansjustering.
-Vi har gått igenom smågriskalkylerna för balanspriset, där den stora ändringen är sänkta slaktsvinspriset. Foderpriset har inte gått upp ännu. Vi använder Lantmännens prislista, där priserna är oförändrade. Svenska Foder har dock höjt.
-Sänkningen för kravgrisarna beror på sänkta kravtillägg för slaktgrisarna med 50 öre.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägget sänks 5 kr till 10 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 15 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
231
Basis 7 kg 191 191 198 205 210
401
Basis 30 kg 332 332 344 352 360
237
SPF+Myc 7 kg 196 196 203 210 215
407
SPF+Myc 30 kg 337 337 349 357 365
242
SPF 7 kg 200 200 207 214 219
412
SPF 30 kg 341 341 353 361 369
900
Økologi 30 kg 744 744 754 760 767
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
477
25-kilos - 430 430 410 410
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
470
ZNVG 28 kg - 52 54 54 54

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.