Senaste noteringsnytt
Swedish Meats sänker 40 öre till på måndag
Swedish Meats sänker noteringen på slaktgrisar med ytterligare 40 öre på måndag. KLS och Nyhléns & Hugosons har hittills följt med. Övriga sätter priset på tisdag.
-Sänkningen är en följd av att skärningen av julskinka är slut, säger Johan Andersson.
Finska, danska, norska och tyska noteringarna är oförändrade.
Innan måndagens sänkning ligger svenska grispriset högt i den internationella jämförelsen, över bl a tyska, spanska och danska. /LG 061229

Swedish Meats knappar in på tyska noteringen
Swedish Meats slaktsvinspris har de senaste månaderna både dragit ifrån det danska priset på slaktsvin och närmat sig det tyska och tidvis även legat över det tyska. Som nu vecka 52. Danska priset har tappat rejält och följt det tyska under hösten, fastän på en lägre nivå. Svenska låg lågt i somras, men repade sig under hösten och har därefter varit bättre än danska.
Se jämförande diagram t o m v 51
Se tabell vecka för vecka 2004 - 2006

KLS slopar ena noteringen
KLS samordnar vid nyår sina båda noteringar för slaktsvin till en enda, den med nya avtalen.
Swedish Meats behåller båda noteringarna, även om alla leverantörer nu har de nya avtalen.
-Det beror på att det finns avtal i dotterbolag (SLP och Nyhléns & Hugosons) som relaterar till den gamla noteringen, förklarar Johan Andersson. /LG 061229

Tyngre grisar vecka 2
Swedish Meats ändrar bäst betalda viktsgrupp vecka 2 och 3 till 75 - 96,9 kg. Den övre gränsen är 2 kg högre än tidigare aviserats. /LG 061229

SLP betalade bäst även v 52!
De svenska slaktsvinspriserna var samtliga oförändrade v 52. Även SLPs, som var högst i landet, 12,90 kr.


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden fortsätter nedåt. Ett normalår sjunker noteringen 1,50 vid jul p g a att skinkkalkylen försämras när styckningen av julskinka upphör. Detta år skiljer sig inte från de normala. Därför sänks noteringen på slaktsvin med 40 öre på måndag.
-Julhandeln har gått bra och vi är slutsålda på skinka. Mellandagarna präglas av lugnet, både i butikerna och på marknaden i övrigt.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vi har endast slaktat två dagar denna vecka och försäljningen står sig väl efter jul.

Ugglarp
Thomas Olander: -Vi sålde något mindre julskinka i år beroende på att vi stötte på oväntad konkurrens från svensk skinka till lågpris. Det var vi inte inställda på. Däremot var trycket från importerad skinka väldigt liten. Vi är ändå bra till freds med försäljningen av julskinka.
-Traditionellt är produktionen av chark låg så är års, sedan skärningen av julskinka upphört. Aktiviteten för skinka, filé och revben är låg i januari och vi kämpar som vanlilgt med karrén.
-Vi har fortsatt ökad tillförsel av slakt och har tecknat flera nya kontrakt senaste veckan. Prisläget är bra mycket högre nu än i juli.

Boarps gård
Per Karlsson: -Omsättningen på spotmarknaden var väldigt liten denna efter jul-vecka, 200 smågrisar och 100 slaktsvin. Det har dock varit stor efterfrågan på smågrisar. En ny stor aktör har frågat efter ett stort antal, men det har inte funnits smågrisar att köpa.
-Däremot har efterfrågan på slaktsvin varit låg. Det har uppenbarligen funnits tillräckligt många överstående grisar till slakt vid slakterierna.
Grisuppfödare på fria marknaden får kontakt med varandra via spotmarknaden och handlar sig emellan. Läs mer.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Årets sista försäljningsvecka gick också lysande, så vi har gjort en fantastisk återhämtning i företaget med mer än 20 % bättre försäljning. Ett till sådant här år så…
-Öl ska bli dyrare i butikerna, eftersom dåliga skörden av maltkorn gjort att produktionspriset stiger. Samma är det med kaffet, när skörden går ner. Då stiger kaffepriserna.
-Var finns handelns makt när andra råvaror stiger i pris? Grisproduktionens kostnader stiger, då måste vi också få mer betalt från handeln!

LSO Foods (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Vi går upp i vikterna i slakten, annars är det oförändrat marknaden.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Försäljningen är stabil för årstiden. Det har funnits gott om pålägg i kylskåpen i veckan. Nyår firas med de vanliga köttprodukterna, kanske med någon dragning mot nötkött. /LGHjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 29 december 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 29 dec 22.00
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 1

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 1 v 52 v 51 v 50
Spotpris, Sverige** 73-94,9 12,90 14,35 14,25 14,65
SLP Avtal 70–96,9 - 12,90 12,90 12,90
SLP 70–96,9 - 12,40 12,40 12,40
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 - 12,80 12,80 13,40
Dahlbergs 71-94,9 - 12,80 12,80 13,40
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 - 12,80 12,80 13.40
Ginsten Slakteri 65-94,9 - 12,70 12,70 13.30
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 - 12,80 12,80 13,40
Skövde Slakteri 75-94,9 - 11,30 11,30 11,90
KLS 64-94,9 11,95 12,35 12,35 12,95
Ugglarps Slakteri 70-94,9 - 12,20 12,20 12,80
Swedish Meats Avtal 75-94,9 11.70 12.10 12.10 12.70
Swedish Meats 75-94,9 10,20 10,60 10,60 11,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 11,75 11,75 12,65 12,65
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,60 10,60 11,20
Ystad Slakteri 71–95 - 11,20 11,20 11,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 1 v 52 v 51
10,16 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,40 8,40 8,70
18,93 Nortura 55,1–75,0a nkr 17,06 17,06 19,06
11,23 LSO (HK) 77 – 92,5 euro 1,24 1,24 1,24c
11,23 Österbottens 79 – 92 euro 1,24 1,24 1,24
11,66 Snellman 80–110 euro 1,29 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
29 dec Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,19 Frankrike - - 1,03 1,007 1,017
11,80 Tyskland 1,31 1,31 1,31 1,40 1,40
9,31 Belgien - - 0,98 1,05 1,03
10,80 Italien - - 1,085 1,195 1,195
29 dec korrigerade**
13,88 England - 1,536 1,550 1,536 1,536
13,09 Italien - 1,386 1,386 1,449 1,500
12,88 Irland - - 1,425 1,425 1,425
11,57 Sverige - 1,280 1,280 1,344 1,344
11,35 Tyskland - 1,256 1,346 1,346 1,346
11,35 Spanien - 1,256 1,282 1,307 1,313
11,34 Belgien - 1,255 1,316 1,316 1,316
11,30 Österrike - 1,250 1,320 1,320 1,320
11,11 Danmark - 1,229 1,270 1,297 1,324
11,04 Holland - 1,222 1,309 1,309 1,309
10,78 Frankrike - 1,193 1,206 1,197 1,258
--
11,08 Tjeckien - - - 1,337 1,321
10,35 Polen - - - 1,146 1,168
Eurokurs 9,04 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 29 dec 21 dec 13 dec 7 dec 30 nov
Jan - 1,258 1,297 1,295 1,321
Feb - 1,341 1,362 1,369 1,376
Mars - 1,346 1,365 1,368 1,390
April - 1,355 1,371 1,378 1,390
Maj - 1,380 1,405 1,395 1,420
Juni - 1,410 1,425 1,415 1,430
Juli - 1,380 1,400 1,395 1,410
Aug - 1,370 1,375 1,385 1,415
Sep - 1,360 1,390 1,380 1,390
Okt - 1,340 1,370 1,365 1,390
Nov - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
27 dec
13 dec
6 dec
29 nov
Utbud
750
760
530
749
Sålda
750
760
530
749
Medelpris, euro
1,32
1,42
1,42
1,42
Lägst
1,31
1,42
1,42
1,41
Högst
1,43
1,43
1,43
1,42
Medelpris, skr
11,93
12,83
12,83
12,83

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 1 v 52 v 51 v 50
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- - 7,60 7,60 8,10
SLP 140,1 kg- - 7,40 7,40 7,40
Dahlbergs 140- - 6,80 6,80 7,40
Dalsjöfors 58% - 6,80 6,80 7,40
KLS 140 - 5,95 6,35 6,35 7,45
Ugglarps 140,1 kg- - 6,30 6,30 6,90
Swedish Meats 140- 5,90 6,30 6,30 6,90
Nyhléns & Hugoson 140- 5,90 6,30 6,30 6,90
Skövde 140- 5,90 6,30 6,30 6,90
Ystad Slakteri fria vikter - 7,50 7,50 7,50
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,65 2,65 3,65 3,65
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 1 v 52 v 51
7,38
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,50
14,58
Nortura* Fria vikter nkr 13,14 13,14 12,94
Finland
4,36
LSO (HK) Klass E euro 0,48 0,48 0,48
4,36
Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,48 0,48 0,48
4,45
Snellmans Klass E euro 0,49 0,49 0,49
Tyskland
9,13
ZNVG 56 % euro - 1,01 1,09
Galtar
6,17
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,10 5,10 5,50
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Pund 13,50 13,35 13,51 13,34 13,43 13,39 13,35
Dollar 6,87 6,80 6,88 6,80 6,81 6,98 7,08
Euro 9,04 8,97 9,06 9,04 9,04 9,06 9,06
Dansk 1,21 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21
Norsk 1,10 1,10 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10
Yen 5,77 5,75 5,83 5,90 5,87 6,00 5,99

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 1 v 52 v 51 v 50
SLP
SLP+ - 19,00 19,00 19,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ - 18,05 18,58 19,00
SwedeHam - 16,59 17,10 17,49
Dahlbergs
Särklass D - 18,20 18,75 19,05
KLS
KLS Smågris -23 kg - 17,70 17,95 18,20
Ugglarps Slakteri
Särklass - 18,40 18,40 18,40
Ugglarpsgrisen - 17,40 17,40 17,40
Swedish Meats
Bis Plus 30 kg, mellang. 461 17,20 17,75 18,00
Bis Plus 30 kg, förmedl. 470 - - -
Bas 30 kg, mellangårds. 426 15,75 16,30 16,55
Bas 30 kg, förmedling 430 - - -
Nyavvanda 9 kg 321 33,85 35,00 35,45
KRAV 30 kg 652 23,95 24,70 25,45
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* - 17,75 17,75 18,50
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 570 570 570 590
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 16 700 16 700 21 000 20 000
Ugglarps Slakteri balans - balans balans
Skövde Slakteri - - balans balans
SLP 1 500 - 1 000 1 000
KLS balans balans balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägget ingår nu i noteringen för förmedlingsgrisar.
Carl-Olof Port: -Smågrispriset redovisas nu per 30-kilosgris. Prissänkningen enligt tidigare sätt att redovisa är 25 öre för Bis och Bas, 20 öre på Krav och 55 öre för nyavvanda.
Se i övrigt artikel
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 15 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
231
Basis 7 kg 191 191 198 205 210
401
Basis 30 kg 332 332 344 352 360
237
SPF+Myc 7 kg 196 196 203 210 215
407
SPF+Myc 30 kg 337 337 349 357 365
242
SPF 7 kg 200 200 207 214 219
412
SPF 30 kg 341 341 353 361 369
900
Økologi 30 kg 744 744 754 760 767
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
477
25-kilos 430 430 430 410 410
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus 50 50 50 50 50
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
470
ZNVG 28 kg - 52 54 54 54

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.