Senaste noteringsnytt
Alla svenska slaktsvinspriser oförändrade, smågrisarna ner
Inget svenskt skakteri har anmält några prisförändringar till nästa vecka på slaktsvin. Däremot sänker Swedish Meats priset på smågrisar kraftigt p g a att foderpriset går upp.

Omräkning av balanskalkylen sänker priset på smågrisarna
Swedish Meats sänker smågrispriserna kraftigt på måndag p g a omräkning av balanskalkylen. Det beror på att foderpriserna gått upp 17 - 18 öre och på att noteringen på slaktsvin sänktes tidigare med 40 öre. Den sänkningen har inte kommit med i kalkylen förrän nu.
Att smågrisarna blir billigare när fodret blir dyrare, beror på att foderkostnaden ökar mer för slaktsvin än för suggor och smågrisar, eftersom slaktsvin har högre total foderförbrukning än suggor och smågrisar.
Vad som gjort fodret dyrare framgår inte av pristabellen, men förmodligen är det spannmålsprisets uppgång som har störst inverkan.
Även avdraget för smågrisar som väger under 30 kg påverkas av höjda foderkostnaden. Avdraget är idag 7 kr per kg för grisar som väger 25 - 30 kg, men blir 5,50 kr på måndag. Tillägget för smågrisar som väger mer än 30 kg justeras inte. Det är fortsatt 5 kr per kg för smågrisar som väger upp till 35 kg, därefter 4 kr. /LG 070112

Tyska grispriset vänder uppåt nästa vecka
När tyska slaktsvinspriset sattes idag, med verkan från torsdag, höjdes noteringen 2 cent, knappt 20 öre. Nya priset blir 1,24 euro.
Tyska futurepriserna har fortsatt ned för januari, men har gått upp för våren och sommaren. /LG 070112

Danska grispriserna är oförändrade vecka 3
Alla danska grispriser är oförändrade vecka 3. Slaktsvinspriset är 8,40 dkr.

Tyska grispriset försvinner ner i sopdammet
Trendändringen till bättre slaktsvinspriser i EU låter vänta på sig. Överallt är man fullt upptagna med att ta hand om senaste veckornas överskott på grisar. Priserna i Österrike och Tyskland föll 10 resp 9 % och har nu hamnat ända ner i botten på sophögen, där Sverige brukar hålla till. Svenska priset ligger nu på fjärde plats uppifrån, trots svenska sänkningarna! Österrike har tagit jumboplatsen.
Nu börjar röster höras om att de två största slakterierna i Tyskland gått för långt med priset. Rapporter säger visserligen att köttindustrin går dåligt, som vanligt, men inte så dåligt som grisnoteringarna visar. Kyl- och fryshusen är tomma och det finns behov av kött.
Prognosen är att vi har sett botten nu. Överskottet av slaktsvin tros försvinna snabbare än väntat. Därefter bör marknaden stabilisera sig medan utbudet från producenterna minskar. Källa: ISN / LG 070109

Klicka dig till
övriga nyheter på
GrisPortalen.se

• Dalsjöfors har dubblat slakten på nya året

• Avtalet mellan KLS och Ica träder i kraft 16 januari

• Dalsjöfors har startat förmedling av smågrisar

• Norsvins vd slutar

GrisPortalen uppdateras
när något händer!


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Bosse Larsson: -Början på året har varit ganska likt föregående år. Det är en lugn period och det blir inget riktigt drag i marknaden förrän framåt påsk. Det oroande är prisnivån i Tyskland och Danmark.
-Karrén inte största problemet just nu, utan skinkorna.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är fortfarande god tillgång på grisar, som följd av lägre slakt under helgerna. Men det går fortsatt bra att sälja allt, utom rev, kotletter och karré.
-Men det är kanske bra att ladda upp, för det ser ut att bli tidig grillsäsong, som vädret ser ut nu.
-Fläskfärsen är under tryck. Någon har tydligen släppt ner priset, vilket verkar onödigt.

Ugglarp
Thomas Olander: -Slakten fortsätter vara större än i fjol samma period. Det beror på avtal med flera nya producenter.
-Marknaden för skivade produkter har börjat öka, med större volymer, efter helgerna. Viktväktarprodukterna visar all time high och det är primärt försäljningen i Sverige som ökat.
-Styckat fungerar i huvudsak bra, men vi tvingas frysa in karré för blivande sommaraffärer.

Boarps gård
Per Karlsson: -I veckan har förmedlingen omfattat 900 slaktsvin och 420 smågrisar. Det är fortfarande sug efter grisar nästa vecka.
-Vi har nu kunder i Vitryssland och har löst transportfrågan. Men det återstår ändå en del formaliteter.

LSO Foods (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Vi har hög tillförsel av grisar och stort utbud av griskött.
-Ryska exporten är viktig och går bra.
-I veckan har vi lanserat två nya färdigmatkoncept, Ehta och Potku, som vi väntar oss mycket av.

Danish Crown
Marknaden i Europa är fortsatt under press, med för stort utbud av grisar i förhållande till efterfrågan. Färska skinkor handlas till fallande priser denna vecka, medan bog och produktionskött säljs till oförändrade priser trots prismässig press.
För såväl engelska baconmarknaden som tredjelandsmarknaderna, är avsättningssituationen oförändrad. Det betyder fortsatt stabil avsättning på engelska marknaden och för tredje-länderna god efterfrågan i Ryssland och normal efterfrågan för säsongen i Japan. /LGHjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 12 januari 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 12 jan 23.00
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 3

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 3 v 2 v 1 v 52
Spotpris, Sverige** 73-94,9 13,30 13,30 12,90 14,35
SLP Avtal 70–96,9 - 12,25 12,50 12,90
SLP 70–96,9 - 11,75 12,00 12,40
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,80
Dahlbergs 71-94,9 12,20 12,20 12,20 12,80
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12,20 12,20 12,20 12,80
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,20 12,20 12,20 12,80
Skövde Slakteri 75-94,9 12,00 12,00 12,00 11,30
KLS 64-94,9 - 11,95 11,95 12,35
Ugglarps Slakteri 70-94,9 11,70 11,70 11,70 12,20
Swedish Meats Avtal 75-96,9 11.70 11.70 11.70 12.10
Swedish Meats 75-96,9 10,20 10,20 10,20 10,60
Spotpris, Tyskland* 84-102 11,30 11,05 11,75 11,75
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,20 10,20 10,20 10,60
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 3 v 2 v 1
10,16 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,40 8,40 8,40
18,05 Nortura 55,1–75,0a nkr 16,27 16,27 17,06
11,23 LSO (HK) 77 – 92,5 euro 1,24 1,24 1,24
11,23 Österbottens 79 – 92 euro 1,24 1,24 1,24
11,66 Snellman 80–110 euro 1,29 1,29 1,29
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
12 jan Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,35 Frankrike - 1,03 1,03 - 1,03
11,25 Tyskland 1,24 1,22 1,31 1,31 1,31
8,89 Belgien - 0,98 0,98 - 0,98
9,85 Italien - 1,085 1,085 - 1,085
9 jan korrigerade**
13,69 England - 1,508 1,494 1,536 1,550
13,24 Italien - 1,459 1,399 1,386 1,386
12,59 Irland - 1,387 1,406 1,425 1,425
11,22 Sverige - 1,236 1,236 1,280 1,280
11,19 Spanien - 1,233 1,233 1,256 1,282
11,15 Danmark - 1,229 1,229 1,229 1,270
10,72 Belgien - 1,181 1,230 1,255 1,316
10,64 Frankrike - 1,172 1,180 1,193 1,206
10,58 Tyskland - 1,166 1,256 1,256 1,346
10,47 Holland - 1,154 1,222 1,222 1,309
10,44 Österrike - 1,150 1,250 1,250 1,320
--
12,23 Tjeckien - - - 1,348 1,358
10,55 Polen - - - 1,162 1,146
Eurokurs 9,08 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 10 jan 4 jan 21 dec 13 dec 7 dec
Jan 1,229 1,231 1,258 1,297 1,295
Feb 1,352 1,335 1,341 1,362 1,369
Mars 1,377 1,354 1,346 1,365 1,368
April 1,380 1,356 1,355 1,371 1,378
Maj 1,395 1,380 1,380 1,405 1,395
Juni 1,420 1,400 1,410 1,425 1,415
Juli 1,395 1,375 1,380 1,400 1,395
Aug 1,380 1,375 1,370 1,375 1,385
Sep 1,355 1,355 1,360 1,390 1,380
Okt 1,345 1,345 1,340 1,370 1,365
Nov - - - - -
Dec 1,340 1,340 - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
10 jan
27 dec
13 dec
6 dec
Utbud
690
750
760
530
Sålda
690
750
760
530
Medelpris, euro
1,26
1,32
1,42
1,42
Lägst
1,26
1,31
1,42
1,42
Högst
1,27
1,43
1,43
1,43
Medelpris, skr
11,44
11,93
12,83
12,83

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 3 v 2 v 1 v 52
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,60
SLP 140,1 kg- - 6,40 6,80 7,40
Dahlbergs 140- 6,20 6,20 6,20 6,80
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,80
KLS 140 - - 5,95 5,95 6,35
Ugglarps 140,1 kg- 5,90 5,90 5,90 6,30
Swedish Meats 140- 5,90 5,90 5,90 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 5,90 5,90 5,90 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 6,30
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,65
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 3 v 2 v 1
7,38
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10
14,58
Nortura* Fria vikter nkr 12,89 12,89 13,14
Finland
4,36
LSO (HK) Klass E euro 0,48 0,48 0,48
4,36
Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,48 0,48 0,48
4,45
Snellmans Klass E euro 0,49 0,49 0,49
Tyskland
8,71
ZNVG 56 % euro - 0,96 1,01
Galtar
6,17
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,10 5,10 5,10
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare. Nortura är nya namnet på Gilde Norsk Kjøtt

Valutor
Fredagar idag v 1 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Pund 13,77 13,50 13,50 13,35 13,51 13,34 13,43
Dollar 7,07 6,87 6,87 6,80 6,88 6,80 6,81
Euro 9,13 9,04 9,04 8,97 9,06 9,04 9,04
Dansk 1,22 1,21 1,21 1,20 1,21 1,21 1,21
Norsk 1,09 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,10
Yen 5,87 5,77 5,77 5,75 5,83 5,90 5,87

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 3 v 2 v 1 v 52
SLP
SLP+ - 18,20 18,50 19,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ - 17,31 17,71 18,05
SwedeHam - 15,91 16,27 16,59
Dahlbergs
Särklass D 17,30 17,30 17,70 18,20
KLS
KLS Smågris -23 kg - 17,25 17,50 17,70
Ugglarps Slakteri
Särklass 17,90 17,90 18,10 18,40
Ugglarpsgrisen 17,10 17,10 17,10 17,40
Swedish Meats
Bis Plus 30 kg, mellang. 439 453 461 17,20
Bis Plus 30 kg, förmedl. 449 465 470 -
Bas 30 kg, mellangårds. 405 418 426 15,75
Bas 30 kg, förmedling 412 425 430 -
Nyavvanda 9 kg 301 316 321 33,85
KRAV 30 kg 648 648 652 23,95
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,95 16,95 16,95 17,75
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 570 570 570 570
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 15 500 17 300 16 700 16 700
Ugglarps Slakteri balans balans balans -
Skövde Slakteri - - 330 -
SLP - 1 500 1 500 -
KLS balans balans balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägget ingår nu i noteringen för förmedlingsgrisar.
Carl-Olof Port: -Minskade underskottet i förmedlingen beror på normal anmälan, men lägre försäljning.
-Prissänkningen beror på ändrad balanskalkyl. Se notis.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 10 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg minus 10 kr = 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
231
Basis 7 kg 191 191 191 191 198
401
Basis 30 kg 332 332 332 332 344
237
SPF+Myc 7 kg 196 196 196 196 203
407
SPF+Myc 30 kg 337 337 337 337 349
242
SPF 7 kg 200 200 200 200 207
412
SPF 30 kg 341 341 341 341 353
900
Økologi 30 kg 744 744 744 744 754
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
477
25-kilos 430 430 430 430 430
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus 50 50 50 50 50
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
470
ZNVG 28 kg - - 52 52 54

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.